Commit f2141d83 authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent ccc9802c
......@@ -16,10 +16,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-actions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=filemanager-actions&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-08 19:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-08 20:53+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/filemanager-actions/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-27 16:27+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../src/core/fma-exporter.c:52 ../src/core/fma-importer.c:87
msgid "_Ask me"
......@@ -755,11 +755,11 @@ msgstr " Fandt en dublet "
#: ../src/core/fma-io-provider.c:69
msgid ""
"Please, be kind enough to fill out a bug report on https://bugzilla.gnome."
"org/enter_bug.cgi?product=filemanager-actions."
"Please, be kind enough to fill out a bug report on https://gitlab.gnome.org/"
"GNOME/filemanager-actions/issues."
msgstr ""
"Vær venlig at udfylde en fejlrapport på https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=filemanager-actions."
"Vær venlig at udfylde en fejlrapport på https://gitlab.gnome.org/GNOME/"
"filemanager-actions/issues."
#: ../src/core/fma-io-provider.c:1369
msgid "Unavailable I/O provider."
......@@ -2342,9 +2342,7 @@ msgstr "<b> Nautilus-element </b>"
msgid ""
"This tab lets you determine the main characteristics of the currently "
"selected item."
msgstr ""
"Dette faneblad lader dig bestemme det valgte elements "
"hovedegenskaber."
msgstr "Dette faneblad lader dig bestemme det valgte elements hovedegenskaber."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:27
msgid "_Label :"
......@@ -2507,7 +2505,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Når angivet skal det være navnet på en vindueshåndteringsklasse på mindst et "
"vindue af den kørte kommando.\n"
"Se specifikationen for opstartspåmindelseprotokollen (Startup Notification Protocol Specification) for flere detaljer.\n"
"Se specifikationen for opstartspåmindelseprotokollen (Startup Notification "
"Protocol Specification) for flere detaljer.\n"
"Kun relevant når den valgte kørselstilstand er normal."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:65
......@@ -2562,8 +2561,8 @@ msgid ""
"Basenames may be negated to specify for which basenames your item must not "
"appear."
msgstr ""
"Denne liste lader dig bestemme, for hvilke basisnavne det valgte "
"element vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Denne liste lader dig bestemme, for hvilke basisnavne det valgte element vil "
"blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Basisnavne kan bruge jokertegnene “*” og “?”.\n"
"Basisnavne kan negeres for at angive, for hvilke basisnavne elementet ikke "
"skal optræde."
......@@ -2597,8 +2596,8 @@ msgid ""
"Basenames may be negated to specify for which basenames your item must not "
"appear."
msgstr ""
"Dette faneblad lader dig bestemme, for hvilke basisnavne det valgte "
"element vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Dette faneblad lader dig bestemme, for hvilke basisnavne det valgte element "
"vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Basisnavne kan negeres for at angive, for hvilke basisnavne elementet ikke "
"skal optræde."
......@@ -2624,8 +2623,8 @@ msgid ""
"Mimetypes may be negated to specify for which type of objects your item must "
"not appear."
msgstr ""
"Denne liste lader dig bestemme, for hvilke MIME-typer det valgte "
"element vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Denne liste lader dig bestemme, for hvilke MIME-typer det valgte element vil "
"blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"MIME-typer kan angives som “*”, “*/*”, “gruppe/*” or “gruppe/undergruppe”.\n"
"MIME-typer kan negeres for at angive, for hvilken type objekter elementet "
"ikke skal optræde."
......@@ -2650,8 +2649,8 @@ msgid ""
"Mimetypes may be negated to specify for which type of objects your item must "
"not appear."
msgstr ""
"Dette faneblad lader dig bestemme, for hvilke MIME-typer det valgte "
"element vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Dette faneblad lader dig bestemme, for hvilke MIME-typer det valgte element "
"vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"MIME-typer kan angives som “*”, “*/*”, “gruppe/*” or “gruppe/undergruppe”.\n"
"MIME-typer kan negeres for at angive, for hvilken type objekter elementet "
"ikke skal optræde."
......@@ -2669,8 +2668,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Det aktuelle element vil optræde, hvis placeringen af hvert element i "
"markeringen er en eller er inden i en af stierne i kolonnen “Skal matche en "
"af”. Samtidig må det ikke være en eller være inden i en i kolonnen “Må ikke matche nogen "
"af”."
"af”. Samtidig må det ikke være en eller være inden i en i kolonnen “Må ikke "
"matche nogen af”."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:97
msgid ""
......@@ -2681,8 +2680,8 @@ msgid ""
"Folder filters may be negated to specify for which folders your item must "
"not appear."
msgstr ""
"Denne liste lader dig bestemme, hvor (i hvilke mapper) de valgte "
"filer skal være, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Denne liste lader dig bestemme, hvor (i hvilke mapper) de valgte filer skal "
"være, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Mapper kan bruge jokertegnene “*” og “?”.\n"
"Mappefiltre kan negeres for at angive, for hvilke mapper elementet ikke skal "
"optræde."
......@@ -2711,8 +2710,8 @@ msgid ""
"Folder filters may be negated to specify for which folders your item must "
"not appear."
msgstr ""
"Dette faneblad lader dig bestemme, hvor (i hvilke mapper) de valgte "
"filer skal være, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Dette faneblad lader dig bestemme, hvor (i hvilke mapper) de valgte filer "
"skal være, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Mappefiltre kan negeres for at angive, for hvilke mapper elementet ikke skal "
"optræde."
......@@ -2737,8 +2736,8 @@ msgid ""
"Filters may be negated to specify for which schemes your item must not "
"appear."
msgstr ""
"Denne liste lader dig bestemme, hvilke typer de valgte filer skal "
"opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Denne liste lader dig bestemme, hvilke typer de valgte filer skal opfylde, "
"for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Filtre kan negeres for at angive, for hvilke typer elementet ikke skal "
"optræde."
......@@ -2796,8 +2795,8 @@ msgid ""
"Capabilities may be negated to specify for which capabilities your item must "
"not appear."
msgstr ""
"Denne liste lader dig bestemme, hvilke egenskaber de valgte filer "
"skal opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Denne liste lader dig bestemme, hvilke egenskaber de valgte filer skal "
"opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Egenskaber kan negeres for at angive, for hvilke egenskaber elementet ikke "
"skal optræde."
......@@ -2821,8 +2820,8 @@ msgid ""
"Filters may be negated to specify for which capabilities your item must not "
"appear."
msgstr ""
"Dette faneblad lader dig bestemme, hvilke egenskaber de valgte filer "
"skal opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Dette faneblad lader dig bestemme, hvilke egenskaber de valgte filer skal "
"opfylde, for at elementet vil blive vist i Nautilus' genvejsmenu.\n"
"Filtre kan negeres for at angive, for hvilke egenskaber elementet ikke skal "
"optræde."
......@@ -2926,8 +2925,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Dette er en avanceret betingelse baseret på tilstedeværelsen af kørende "
"binærfil.\n"
"Bemærk at kun binærfilens basisnavn tjekkes og ikke dens (ophavs)mappenavn eller "
"parametre.\n"
"Bemærk at kun binærfilens basisnavn tjekkes og ikke dens (ophavs)mappenavn "
"eller parametre.\n"
"Dette kan f.eks. bruges til at teste for tilstedeværelsen af en nødvendig "
"dæmon."
......@@ -3270,8 +3269,9 @@ msgid ""
"Display order of menus and actions, both in the Nautilus context menu and in "
"the fma-config-tools user interface, must be manually adjusted."
msgstr ""
"Rækkefølgen for visning af menuer og handlinger, både i Nautilus' genvejsmenu og i "
"brugergrænsefladen for fma-config-tool, skal håndteres manuelt."
"Rækkefølgen for visning af menuer og handlinger, både i Nautilus' "
"genvejsmenu og i brugergrænsefladen for fma-config-tool, skal håndteres "
"manuelt."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:8
msgid "<b>Items ordering</b>"
......@@ -3896,22 +3896,22 @@ msgstr "Skriv versionsnummeret"
msgid "Import a file."
msgstr "Importér en fil."
#: ../src/test/test-reader.c:122
#: ../src/test/test-reader.c:122 ../src/utils/console-utils.c:53
msgid ""
"Bug reports are welcomed at http://bugzilla.gnome.org, or you may prefer to "
"mail to <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
"Bug reports are welcomed at https://gitlab.gnome.org/GNOME/filemanager-"
"actions/issues/\n"
msgstr ""
"Fejlrapporter er velkomne på http://bugzilla.gnome.org eller med e-mail til "
"<maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
"Fejlrapporter er velkomne på http://gitlab.gnome.org/GNOME/filemanager-"
"actions/issues/\n"
#: ../src/test/test-reader.c:130 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:183
#: ../src/test/test-reader.c:129 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:183
#: ../src/utils/fma-new.c:389 ../src/utils/fma-print.c:183
#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:191 ../src/utils/fma-run.c:210
#: ../src/utils/fma-set-conf.c:208
msgid "Miscellaneous options"
msgstr "Diverse indstillinger"
#: ../src/test/test-reader.c:151 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:113
#: ../src/test/test-reader.c:150 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:113
#: ../src/utils/fma-new.c:207 ../src/utils/fma-print.c:110
#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:112 ../src/utils/fma-run.c:119
#: ../src/utils/fma-set-conf.c:120
......@@ -3919,13 +3919,13 @@ msgstr "Diverse indstillinger"
msgid "Syntax error: %s\n"
msgstr "Syntaksfejl: %s\n"
#: ../src/test/test-reader.c:166
#: ../src/test/test-reader.c:165
#, c-format
msgid "Error: uri is mandatory.\n"
msgstr "Fejl: URI er obligatorisk.\n"
#. i18: “--help” is a command-line option - do not translate
#: ../src/test/test-reader.c:178 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:197
#: ../src/test/test-reader.c:177 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:197
#: ../src/utils/fma-new.c:634 ../src/utils/fma-print.c:240
#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:304 ../src/utils/fma-run.c:438
#: ../src/utils/fma-set-conf.c:222
......@@ -3933,16 +3933,6 @@ msgstr "Fejl: URI er obligatorisk.\n"
msgid "Try %s --help for usage.\n"
msgstr "Prøv %s --help for brugsanvisning.\n"
#: ../src/utils/console-utils.c:53
msgid ""
"Bug reports are welcomed at https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=filemanager-actions,\n"
"or you may prefer to mail to <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
msgstr ""
"Fejlrapporter er velkomne på http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=filemanager-actions\n"
"eller med e-mail til <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:68
msgid "The XPath to the tree to be deleted"
msgstr "XPath til træet som skal slettes"
......@@ -3998,7 +3988,9 @@ msgstr "Angiv denne hvis elementet ikke har værktøjslinjen som mål"
#: ../src/utils/fma-new.c:143
msgid "Set it if the basename patterns are case insensitive"
msgstr "Angiv denne hvis der i basisnavnemønstrene skelnes mellem store og små bogstaver"
msgstr ""
"Angiv denne hvis der i basisnavnemønstrene skelnes mellem store og små "
"bogstaver"
#: ../src/utils/fma-new.c:149
msgid "Output the new item content on stdout (default)"
......@@ -4218,6 +4210,15 @@ msgstr "Fejl: ukendt type %s. Brug “str”, “int” eller “bool”.\n"
msgid "Error: a value is mandatory.\n"
msgstr "Fejl: En værdi er obligatorisk.\n"
#~ msgid ""
#~ "Bug reports are welcomed at https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
#~ "product=filemanager-actions,\n"
#~ "or you may prefer to mail to <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fejlrapporter er velkomne på http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
#~ "product=filemanager-actions\n"
#~ "eller med e-mail til <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
#~ msgid "Ask for a confirmation when quitting by Esc"
#~ msgstr "Spørg efter bekræftelse når der afsluttes med Esc"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment