Commit f118706c authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent a8287281
......@@ -60,7 +60,7 @@ msgid ""
"License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of "
"the License, or (at your option) any later version."
msgstr ""
"Nástroj nastavení SprávceSouborů-Akce je svobodný software: Můžete jej dále "
"Konfigurační nástroj SprávceSouborů-Akce je svobodný software: Můžete jej dále "
"šířit a/nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License v "
"podobě, v jaké ji vydala Free Software Foundation, a to buď ve verzi 2 této "
"licence nebo (dle vaší volby) v libovolné novější verzi."
......@@ -72,7 +72,7 @@ msgid ""
"of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General "
"Public License for more details."
msgstr ""
"Nástroj nastavení SprávceSouborů-Akce je šířen ve víře, že bude užitečný, "
"Konfigurační nástroj SprávceSouborů-Akce je šířen ve víře, že bude užitečný, "
"ale BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, a to i bez předpokládané záruky na PRODEJNOST "
"nebo VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Více podrobností najdete přímo v licenci "
"GNU General Public License."
......@@ -845,7 +845,7 @@ msgstr ""
#. i18n: default label for a new action
#: ../src/core/fma-object-action.c:59
msgid "New file-manager action"
msgstr "Nová kace správce souborů"
msgstr "Nová akce"
#: ../src/core/fma-object-action.c:492
msgid "Profile automatically created from pre-v2 action"
......@@ -974,7 +974,7 @@ msgstr "Prázdný popisek"
#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:118
msgid "Tooltip of the context menu item"
msgstr "Místní nápověda k položce v kontextové nabídce"
msgstr "Vysvětlivka k položce v kontextové nabídce"
#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:119
msgid ""
......@@ -1090,7 +1090,7 @@ msgstr ""
#. i18n: default label for a new menu
#: ../src/core/fma-object-menu.c:57
msgid "New file-manager menu"
msgstr "Nová nabídka správce souborů"
msgstr "Nová nabídka"
#. i18n: label for the default profile
#: ../src/core/fma-object-profile.c:769
......@@ -1631,7 +1631,7 @@ msgstr "Nejedná se o spustitelnou položku"
#: ../src/ui/fma-application.c:61 ../src/ui/fma-config-tool.desktop.in.h:1
msgid "FileManager-Actions Configuration Tool"
msgstr "Nástroj nastavení SprávceSouborů-Akce"
msgstr "Konfigurační nástroj SprávceSouborů-Akce"
#: ../src/ui/fma-application.c:62
msgid "A user interface to edit your own contextual actions"
......@@ -1868,7 +1868,7 @@ msgstr "Ikony mo_tivu"
#: ../src/ui/fma-icon-chooser.ui.h:3
msgid "Icons by _path"
msgstr "Ikony dané _cestou"
msgstr "Ikony dané _souborem"
#: ../src/ui/fma-ienvironment-tab.c:73
msgid "(strictly lesser than)"
......@@ -2282,7 +2282,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:10
msgid "_Context label :"
msgstr "Konte_xtový popisek:"
msgstr "Konte_xtový název:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:11
msgid "The label of the item in the file manager context menus."
......@@ -2326,7 +2326,7 @@ msgstr "Popisek zobrazený v panelu nástrojů správce souborů."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:19
msgid "Toolti_p :"
msgstr "Místní _nápověda:"
msgstr "Vysvětl_ivka:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:20
msgid "The tooltip displayed in the file manager user interface."
......@@ -2346,7 +2346,7 @@ msgstr "Název ikony motivu nebo název souboru s obrázkem."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:24
msgid "<b> Nautilus item </b>"
msgstr "<b> Položka Nautilus </b>"
msgstr "<b>Položka správce souborů</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:25
msgid ""
......@@ -2483,7 +2483,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:56
msgid "<b> Execution mode </b>"
msgstr "<b> Režim spuštění </b>"
msgstr "<b>Režim provádění</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:57
msgid "_Startup notify"
......@@ -2521,7 +2521,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:65
msgid "<b> Startup mode </b>"
msgstr "<b> Režim spuštění </b>"
msgstr "<b>Režim spuštění</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:66
msgid "Execute as _user :"
......@@ -2540,7 +2540,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:70
msgid "<b> Execute as user </b>"
msgstr "<b> Provádět jako uživatel </b>"
msgstr "<b>Provádět jako uživatel</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:71
msgid ""
......@@ -2572,7 +2572,7 @@ msgid ""
"appear."
msgstr ""
"Tento seznam vám umožňuje určit, pro které základní názvy se právě vybraná "
"položka zobrazí v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"položka zobrazí v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Základní názvy mohou používat divoké znaky „*“ a „?“.\n"
"Základní názvy mohou být negované, aby určovaly, pro které základní názvy se "
"vaše položka objevovat nesmí."
......@@ -2607,7 +2607,7 @@ msgid ""
"appear."
msgstr ""
"Tato karta vám umožňuje určit, pro které základní názvy se právě vybraná "
"položka zobrazí v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"položka zobrazí v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Základní názvy mohou být negované, aby určovaly, pro které základní názvy se "
"vaše položka objevovat nesmí."
......@@ -2634,7 +2634,7 @@ msgid ""
"not appear."
msgstr ""
"Tento seznam vám umožňuje určit, pro které typy MIME se právě vybraná "
"položka zobrazí v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"položka zobrazí v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Typy MIME mohou být určeny pomocí „*“, „*/*“, „skupina/*“ nebo „skupina/"
"podskupina“.\n"
"Typy MIME mohou být negované, aby určovaly, pro které typy se vaše položka "
......@@ -2661,7 +2661,7 @@ msgid ""
"not appear."
msgstr ""
"Tato karta vám umožňuje určit, pro které typy MIME se právě vybraná položka "
"zobrazí v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"zobrazí v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Typy MIME mohou být určeny pomocí „*“, „/*“, „skupina/*“ nebo „skupina/"
"podskupina“.\n"
"Typy MIME mohou být negované, aby určovaly, pro které typy se vaše položka "
......@@ -2692,7 +2692,7 @@ msgid ""
"not appear."
msgstr ""
"Tento seznam vám umožňuje určit, kde (ve které složce) se musí právě vybraná "
"položka nacházet, aby se zobrazila v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"položka nacházet, aby se zobrazila v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Složky mohou používat divoké znaky „*“ a „?“.\n"
"Filtry složek mohou být negované, aby určovaly, pro které složky se vaše "
"položka objevovat nesmí."
......@@ -2724,7 +2724,7 @@ msgid ""
"not appear."
msgstr ""
"Tato karta vám umožňuje určit, kde (ve které složce) se musí právě vybraná "
"položka nacházet, aby se zobrazila v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"položka nacházet, aby se zobrazila v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Filtry složek mohou být negované, aby určovaly, pro které složky se vaše "
"položka objevovat nesmí."
......@@ -2750,7 +2750,7 @@ msgid ""
"appear."
msgstr ""
"Tento seznam vám umožňuje určit, kterým schématům musí právě vybrané soubory "
"vyhovovat, aby se položka zobrazila v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"vyhovovat, aby se položka zobrazila v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Filtry mohou být negované, aby určovaly, pro která schémata se vaše položka "
"objevovat nesmí."
......@@ -2783,7 +2783,7 @@ msgid ""
"appear."
msgstr ""
"Tato karta vám umožňuje určit, kterým schématům musí právě vybrané soubory "
"vyhovovat, aby se položka zobrazila v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"vyhovovat, aby se položka zobrazila v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Filtry mohou být negované, aby určovaly, pro která schémata se vaše položka "
"objevovat nesmí."
......@@ -2810,7 +2810,7 @@ msgid ""
"not appear."
msgstr ""
"Tento seznam vám umožňuje určit, které schopnosti musí právě vybraná položka "
"splňovat, aby se zobrazila v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"splňovat, aby se zobrazila v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Schopnosti mohou být negované, aby určovaly, pro které schopnosti se vaše "
"položka objevovat nesmí."
......@@ -2835,7 +2835,7 @@ msgid ""
"appear."
msgstr ""
"Tato karta vám umožňuje určit, které schopnosti musí právě vybrané soubory "
"splňovat, aby se položka zobrazila v kontextové nabídce aplikace Nautilus.\n"
"splňovat, aby se položka zobrazila v kontextové nabídce správce souborů.\n"
"Filtry mohou být negované, aby určovaly, pro které schopnosti se vaše "
"položka objevovat nesmí."
......@@ -3044,16 +3044,16 @@ msgstr "_Vlastnosti"
#: ../src/ui/fma-match-list.c:89
msgid "Must match one of"
msgstr "Musí se shodovat s jednou z"
msgstr "Aspoň jedna shoda v"
#: ../src/ui/fma-match-list.c:90
msgid "Must match all of"
msgstr "Musí se shodovat se všemi z"
msgstr "Všechny shoday v"
#. i18n: label of the header of a column which let the user select a negative filter
#: ../src/ui/fma-match-list.c:233
msgid "Must not match any of"
msgstr "Nesmí se schodovat se žádnou z"
msgstr "Vůbec žádná shoda v"
#: ../src/ui/fma-match-list.c:479
#, c-format
......@@ -3251,7 +3251,7 @@ msgid ""
"user interface."
msgstr ""
"Nabídky a akce budou zobrazeny vzestupně podle abecedy podle jejich popisků, "
"jak v kontextové nabídce aplikace Nautilus, tak v uživatelském rozhraní "
"jak v kontextové nabídce správce souborů, tak v uživatelském rozhraní "
"nástroje pro nastavení fma-config-tool."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:4
......@@ -3265,7 +3265,7 @@ msgid ""
"user interface."
msgstr ""
"Nabídky a akce budou zobrazeny sestupně podle abecedy podle jejich popisků, "
"jak v kontextové nabídce aplikace Nautilus, tak v uživatelském rozhraní "
"jak v kontextové nabídce správce souborů, tak v uživatelském rozhraní "
"nástroje pro nastavení fma-config-tool."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:6
......@@ -3277,7 +3277,7 @@ msgid ""
"Display order of menus and actions, both in the Nautilus context menu and in "
"the fma-config-tools user interface, must be manually adjusted."
msgstr ""
"Pořadí zobrazení nabídek a akcí v kontextové nabídce aplikace Nautilus i v "
"Pořadí zobrazení nabídek a akcí v kontextové nabídce správce souborů i v "
"uživatelském rozhraní nástroje pro nastavení nástroje pro nastavení fma-"
"config-tool musí být ručně přizpůsobeno."
......@@ -3296,13 +3296,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Když je tato volba zaškrtnutá, nabídky a akce budou aktuálně zobrazeny jako "
"podřízené položky kořenové nabídky „SprávceSouborů-Akce“ v kontextové "
"nabídce aplikace Nautilus."
"nabídce správce souborů."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:11
msgid "Add an “A_bout FileManager-Actions” item in the Nautilus context menus"
msgstr ""
"Přidat položku „O _aplikaci SprávceSouborů-Akce“ do kontextové nabídky "
"aplikace Nautilus"
"správce souborů."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:12
msgid ""
......@@ -3312,16 +3312,16 @@ msgid ""
"the Nautilus context menu (e.g. when having checked the root “FileManager-"
"Actions” menu option above)."
msgstr ""
"Když je tato volba zaškrtnutá, bude do kořenové nabídky Akce-Nautilus v "
"kontextové nabídce aplikace Nautilus přidána položka „O aplikaci "
"Když je tato volba zaškrtnutá, bude do kořenové nabídky SprávceSouborů-Akce v "
"kontextové nabídce správce souborů přidána položka „O aplikaci "
"SprávceSouborů-Akce“.\n"
"Upozorňujeme, že se tato položka zobrazí jen v případě, že je v kontextové "
"nabídce aplikace Nautilus definována zvlášť nabídka (např. když je "
"nabídce správce souborů definována zvlášť nabídka (např. když je "
"zaškrtnuta předchozí volba kořenové nabídky „SprávceSouborů-Akce“)."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:14
msgid "<b>Nautilus menu layout</b>"
msgstr "<b>Struktura nabídky Nautilus</b>"
msgstr "<b>Struktura nabídky správce souborů</b>"
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:15
msgid ""
......@@ -3330,8 +3330,8 @@ msgid ""
"actions will be displayed in the Nautilus context menu."
msgstr ""
"Tato karta vám umožňuje zvolit, jak budou akce uspořádány v zobrazeném "
"seznamu a také v kontextové nabídce aplikace Nautilus. Můžete zde také "
"zvolit, jak budou v kontextové nabídce aplikace Nautilus akce zobrazeny."
"seznamu a také v kontextové nabídce správce souborů. Můžete zde také "
"zvolit, jak budou v kontextové nabídce správce souborů akce zobrazeny."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:16
msgid "_Runtime preferences"
......@@ -3476,7 +3476,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:43
msgid "_UI Preferences"
msgstr "Předvolby _uživatelského rozhraní"
msgstr "_Uživatelské rozhraní"
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:44
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment