Commit 4432ed26 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 9887af55
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-actions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus-actions&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-19 21:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-20 07:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-21 18:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-23 15:46+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -990,8 +990,8 @@ msgid ""
"The action \"%s\" imported from \"%s\" has the same identifiant than the "
"already existing \"%s\"."
msgstr ""
"Akce „%s“ naimportovaná z „%s“ má stejný identifikátor, jaký již existuje „%"
"s“."
"Akce „%s“ naimportovaná z „%s“ má stejný identifikátor, jaký již existuje "
"„%s“."
#: ../src/core/na-importer-ask.c:301
#, c-format
......@@ -1717,51 +1717,149 @@ msgstr ""
"- přetažení do Nástroje nastavení Akce-Nautilus\n"
"- nástrojem příkazového řádku gconftool-2 --load"
#: ../src/nact/base-application.c:1303
msgid "Unable to initialize the internationalization environment."
msgstr "Nelze inicializovat mezinárodní prostředí."
#: ../src/nact/base-application.c:169
msgid "Arguments count"
msgstr "Počet argumentů"
#: ../src/nact/base-application.c:1312
msgid "Unable to initialize the Gtk+ user interface."
msgstr "Nelze inicializovat uživatelské rozhraní Gtk+."
#: ../src/nact/base-application.c:170
msgid "The count of command-line arguments"
msgstr "Počet argumentů příkazového řádku"
#: ../src/nact/base-application.c:1321
msgid "Another instance of the application is already running."
msgstr "Již běží jiná instance aplikace."
#: ../src/nact/base-application.c:177
msgid "Arguments"
msgstr "Argumenty"
#: ../src/nact/base-application.c:1330
msgid "No filename provided for the UI XML definition."
msgstr ""
"Není k dispozici název souboru pro definici XML uživatelského rozhraní."
#: ../src/nact/base-application.c:178
msgid "The array of command-line arguments"
msgstr "Pole argumentů příkazového řádku"
#. i18n: Unable to load the XML definition from <filename>
#: ../src/nact/base-application.c:1340
#, c-format
msgid "Unable to load the XML definition from %s."
msgstr "Nelze načíst definici XML z %s"
#: ../src/nact/base-application.c:185
msgid "Option entries"
msgstr "Položky přepínačů"
#: ../src/nact/base-application.c:186
msgid "The array of command-line option definitions"
msgstr "Pole definic přepínačů příkazového řádku"
#: ../src/nact/base-application.c:1353
msgid "Unable to set the default icon for the application."
msgstr "Nelze nastavit výchozí ikonu pro aplikaci."
#: ../src/nact/base-application.c:192
msgid "Application name"
msgstr "Název aplikace"
#: ../src/nact/base-application.c:193
#| msgid "Quit the application"
msgid "The name of the application"
msgstr "Název aplikace"
#: ../src/nact/base-application.c:200 ../src/nact/nact-schemes-list.c:165
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: ../src/nact/base-application.c:1362
msgid "Unable to get the main window of the application."
msgstr "Nelze získat hlavní okno aplikace."
#: ../src/nact/base-application.c:201
msgid "A short description to be displayed in the first line of --help output"
msgstr "Stručný popis, který se má zobrazit na prvním řádku výstupu pro --help"
#: ../src/nact/base-application.c:208
#| msgid "no name"
msgid "Icon name"
msgstr "Název ikony"
#: ../src/nact/base-application.c:209
#| msgid "Unable to set the default icon for the application."
msgid "The name of the icon of the application"
msgstr "Název ikony aplikace"
#: ../src/nact/base-application.c:216
msgid "UniqueApp name"
msgstr "Jedinečný název aplikace"
#: ../src/nact/base-application.c:217
#| msgid "The filename of the XML backend"
msgid "The Unique name of the application"
msgstr "Jedinečný název aplikace"
#: ../src/nact/base-application.c:583
#, c-format
#| msgid "Another instance of the application is already running."
msgid ""
"Another instance of %s is already running.\n"
"Please switch back to it."
msgstr ""
"Již běží jiná instance aplikace %s.\n"
"Přepněte se prosím nazpět do ní."
#: ../src/nact/base-application.c:585
msgid "The application is not unique"
msgstr "Aplikace není jedinečná"
#: ../src/nact/base-assistant.c:577
msgid "Are you sure you want to quit this assistant ?"
msgstr "Opravdu chcete ukončit tohoto průvodce?"
#: ../src/nact/base-window.c:1214
#, c-format
msgid "Unable to load %s XML definition."
msgstr "Nelze načíst definici XML %s."
#: ../src/nact/base-window.c:218
msgid "Parent BaseWindow"
msgstr "Rodič BaseWindow"
#: ../src/nact/base-window.c:219
msgid "A pointer (not a reference) to the BaseWindow parent of this BaseWindow"
msgstr ""
"Ukazatel (ne odkaz) na rodičovský objekt BaseWindow tohoto objektu BaseWindow"
#: ../src/nact/base-window.c:225
#| msgid "Quit the application"
msgid "BaseApplication"
msgstr "BaseApplication"
#: ../src/nact/base-window.c:226
#| msgid "Another instance of the application is already running."
msgid "A pointer (not a reference) to the BaseApplication instance"
msgstr "Ukazatel (ne odkaz) na instanci objektu BaseApplikacation"
#: ../src/nact/base-window.c:232
msgid "XML UI filename"
msgstr "Soubor s XML uživatelského rozhraní"
#: ../src/nact/base-window.c:233
#| msgid "No filename provided for the UI XML definition."
msgid "The filename which contains the XML UI definition"
msgstr "Název souboru, který obsahuje definici XML uživatelského rozhraní"
#: ../src/nact/base-window.c:240
msgid "Has its own GtkBuilder"
msgstr "Má svůj vlastní GtkBuilder"
#: ../src/nact/base-window.c:241
msgid ""
"Whether this BaseWindow reallocates a new GtkBuilder each time it is opened"
msgstr ""
"Zda tento objekt BaseWindow realokuje pokaždé, když je otevřen, nový "
"GtkBuilder"
#: ../src/nact/base-window.c:248
#| msgid "no name"
msgid "Toplevel name"
msgstr "Název nejvyšší úrovně"
#: ../src/nact/base-window.c:1300
#: ../src/nact/base-window.c:249
#| msgid "The internal identifiant of the action to be launched"
msgid "The internal GtkBuildable name of the toplevel window"
msgstr "Interní název GtkBuildable pro okno nejvyšší úrovně"
#: ../src/nact/base-window.c:690
#, c-format
msgid "Unable to load %s UI XML definition: %s"
msgstr "Nelze načíst definici uživatelského rozhraní v XML %s: %s"
#: ../src/nact/base-window.c:719
#, c-format
#| msgid "Unable to load %s XML definition."
msgid "Unable to load %s dialog definition."
msgstr "Nelze načíst definici dialogového okna %s."
#: ../src/nact/base-window.c:1290
#, c-format
msgid "Unable to load %s XML definition."
msgstr "Nelze načíst definici XML %s."
#: ../src/nact/egg-desktop-file.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
......@@ -1827,31 +1925,23 @@ msgstr "Volby správy sezení:"
msgid "Show session management options"
msgstr "Zobrazit volby správy sezení"
#: ../src/nact/nact-application.c:72
#: ../src/nact/nact-application.c:70
msgid "Nautilus-Actions Configuration Tool"
msgstr "Nástroj nastavení Akce-Nautilus"
#: ../src/nact/nact-application.c:71
#| msgid "A graphical interface to create and edit your Nautilus actions."
msgid "A user interface to edit your own contextual actions"
msgstr "Uživatelské rozhraní na úpravu vašich vlastních kontextových akcí"
#: ../src/nact/nact-application.c:76
msgid "Set it to run multiple instances of the program [unique]"
msgstr "Nastavte, pokud chcete spustit více instancí programu [unique]"
#: ../src/nact/nact-application.c:74
#: ../src/nact/nact-application.c:78
msgid "Output the version number, and exit gracefully [no]"
msgstr "Vypsat číslo verze a elegantně skončit [ne]"
#: ../src/nact/nact-application.c:359
msgid ""
"Another instance of Nautilus-Actions Configuration Tool is already running."
msgstr "Již běží jiná instance Nástroje nastavení Akce-Nautilus."
#. i18n: another instance is already running: second line of error message
#: ../src/nact/nact-application.c:361
msgid "Please switch back to it."
msgstr "Přepněte se prosím zpět na ni."
#. static const gchar *thisfn = "nact_application_appli_get_application_name";
#. g_debug( "%s: application=%p", thisfn, ( void * ) application );
#. i18n: this is the application name, used in window title
#: ../src/nact/nact-application.c:419
msgid "Nautilus-Actions Configuration Tool"
msgstr "Nástroj nastavení Akce-Nautilus"
#: ../src/nact/nact-add-capability-dialog.c:75
msgid "User is the owner of the item"
msgstr "Uživatel je vlastníkem položky"
......@@ -2429,7 +2519,7 @@ msgstr "Nový profil"
msgid "Automatically saving pending modifications..."
msgstr "Automatické ukládání nevyřízených změn…"
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1457
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1467
msgid ""
"Reloading a fresh list of actions requires that you give up with your "
"current modifications."
......@@ -2437,11 +2527,11 @@ msgstr ""
"Znovu načtení aktuálního seznamu akcí předpokládá, že se vzdáte svých "
"současných změn."
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1460
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1470
msgid "Do you really want to do this ?"
msgstr "Skutečně to chcete?"
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1483
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1493
msgid ""
"One or more actions have been modified in the filesystem.\n"
"You could keep to work with your current list of actions, or you may want to "
......@@ -2451,7 +2541,7 @@ msgstr ""
"Můžete buď pokračovat v práci se svým současným seznamem akcí nebo můžete "
"znovu načíst aktuální seznam."
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1490
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1500
msgid ""
"Note that reloading a fresh list of actions requires that you give up with "
"your current modifications."
......@@ -2459,7 +2549,7 @@ msgstr ""
"Upozorňujeme, že znovu načtení aktuálního seznamu akcí předpokládá, že se "
"vzdáte svých současných změn."
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1496
#: ../src/nact/nact-main-window.c:1506
msgid "Do you want to reload a fresh list of actions ?"
msgstr "Chcete znovu načíst aktuální seznam akcí?"
......@@ -2895,10 +2985,6 @@ msgstr "nedostupný zprostředkovatel V/V"
msgid "Keyword"
msgstr "Klíčové slovo"
#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:165
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#. i18n notes : description of 'file' scheme
#: ../src/nact/nact-schemes-list.c:283
msgid "Local files"
......@@ -2955,7 +3041,7 @@ msgstr "Zde nelze odstranit, protože do rodiče nelze zapisovat"
msgid "Unable to drop here as level zero is not writable"
msgstr "Zde nelze odstranit, protože do této úrovně nelze zapisovat"
#: ../src/nact/nact-tree-model-dnd.c:941
#: ../src/nact/nact-tree-model-dnd.c:947
msgid "Some messages have occurred during drop operation."
msgstr "Během operace odstraňování byly zaznamenány nějaké zprávy."
......@@ -4380,6 +4466,26 @@ msgstr "Chyba: nelze získat proxy ke službě %s"
msgid "Error on GetSelectedPaths call: %s"
msgstr "Chyba při volání GetSelectedPaths: %s"
#~ msgid "Unable to initialize the internationalization environment."
#~ msgstr "Nelze inicializovat mezinárodní prostředí."
#~ msgid "Unable to initialize the Gtk+ user interface."
#~ msgstr "Nelze inicializovat uživatelské rozhraní Gtk+."
#~ msgid "Unable to load the XML definition from %s."
#~ msgstr "Nelze načíst definici XML z %s"
#~ msgid "Unable to get the main window of the application."
#~ msgstr "Nelze získat hlavní okno aplikace."
#~ msgid ""
#~ "Another instance of Nautilus-Actions Configuration Tool is already "
#~ "running."
#~ msgstr "Již běží jiná instance Nástroje nastavení Akce-Nautilus."
#~ msgid "Please switch back to it."
#~ msgstr "Přepněte se prosím zpět na ni."
#~ msgid "Choosing an icon"
#~ msgstr "Výběr ikony"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment