...
 
Commits (9)
......@@ -2,7 +2,7 @@ dnl Process this file with autoconf to produce a configure script.
AC_PREREQ(2.61)
AC_INIT(file-roller, 3.1.0, [http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-roller])
AC_INIT(file-roller, 3.0.2, [http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-roller])
AM_INIT_AUTOMAKE([1.11 foreign no-dist-gzip dist-xz tar-ustar])
m4_ifdef([AM_SILENT_RULES], [AM_SILENT_RULES([yes])])
......
......@@ -11,6 +11,6 @@ DOC_FIGURES = \
figures/file-roller_rightarrow.png \
figures/file-roller_uparrow.png
DOC_LINGUAS = bg ca cs de el en_GB es fi fr it ja oc nl ru sl sv vi uk zh_CN
DOC_LINGUAS = bg ca cs da de el en_GB es fi fr it ja oc nl ru sl sv vi uk zh_CN zh_HK zh_TW
-include $(top_srcdir)/git.mk
# Danish translation for file-roller.
# Copyright (C) 2011 file-roller's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the file-roller package.
# flemming christensen <fc@stromata.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: file-roller master\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-13 23:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-23 20:14+0200\n"
"Last-Translator: flemming christensen <fc@stromata.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: ../C/legal.xml:2(para) ../C/file-roller.xml:2(para)
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Der gives tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette "
"dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License (GFDL), "
"version 1.1 eller enhver nyere version, udgivet af Free Software Foundation "
"uden invariante afsnit, uden forsidetekster, og uden bagsidetekster. Du kan "
"finde en kopi af GFDL'en her: <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</"
"ulink>, eller i filen COPYING-DOCS der distribueres med denne manual."
#: ../C/legal.xml:12(para) ../C/file-roller.xml:12(para)
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
"section 6 of the license."
msgstr ""
"Denne manual er en del af GNOME-manualsamlingen distribueret under GFDL. "
"Hvis du vil distribuere denne manual separat fra denne samling, kan du gøre "
"det ved at tilføje en kopi af licensen til manualen, som beskrevet i sektion "
"6 af licensen."
#: ../C/legal.xml:19(para) ../C/file-roller.xml:19(para)
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Mange af navnene brugt af firmaer til at skelne deres produkter og tjenester "
"er registrerede varemærker. Der hvor disse navne optræder i GNOME-"
"dokumentationen, og medlemmerne af GNOME-dokumentationsprojektet er blevet "
"gjort opmærksomme på disse varemærker, er navnene skrevet med store "
"bogstaver eller store forbogstaver."
#: ../C/legal.xml:35(para) ../C/file-roller.xml:35(para)
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DETTE DOKUMENT GØRES TILGÆNGELIGT SÅDAN SOM DET ER, UDEN NOGEN FORM FOR "
"GARANTI, HVERKEN UDTALT ELLER ANTYDET, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNINGER, "
"GARANTIER OM AT DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET ER FRIT FOR "
"DEFEKTER, PASSENDE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. DU HÆFTER "
"SELV FOR HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITET, KORREKTHED OG YDELSE FOR "
"DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET. SKULLE ET DOKUMENT, ELLER "
"EN ÆNDRET VERSION AF ET DOKUMENT VISE SIG AT VÆRE DEFEKT PÅ EN HVILKEN SOM "
"HELST MÅDE, HÆFTER DU FOR BETALING FOR EVENTUEL NØDVENDIG SERVICE, "
"REPARATION ELLER KORREKTION (OG IKKE HVERKEN DEN OPRINDELIGE FORFATTER, "
"SKRIBENT ELLER NOGEN ANDEN BIDRAGYDER). DENNE ERKLÆRING OM GARANTIFORBEHOLD "
"ER EN ESSENTIEL DEL AF DENNE LICENS. INGEN BRUG AF NOGET DOKUMENT ELLER "
"ÆNDRET VERSION AF DOKUMENTET ER AUTORISERET HERUNDER BORTSET FRA DENNE "
"FORBEHOLDSERKLÆRING; OG"
#: ../C/legal.xml:55(para) ../C/file-roller.xml:55(para)
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER INGEN JURIDISK TEORI, UANSET OM DET ER "
"EN BEVIDST SKADENDE HANDLING (INKLUSIVE UFORSVARLIGHED) ELLER PÅ HVILKEN SOM "
"HELST ANDEN MÅDE, KAN FORFATTEREN, SKRIBENT, BIDRAGYDERE, DETTE DOKUMENT "
"GØRES TILGÆNGELIGT SÅDAN SOM DET ER, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN "
"UDTALT ELLER ANTYDET, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER OM AT "
"DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET ER FRIT FOR DEFEKTER, "
"PASSENDE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. DU HÆFTER SELV FOR HELE "
"RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITET, KORREKTHED OG YDELSE FOR DETTE DOKUMENT GØRES "
"TILGÆNGELIGT SÅDAN SOM DET ER, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTALT "
"ELLER ANTYDET, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER OM AT DOKUMENTET "
"ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET ER FRIT FOR DEFEKTER, PASSENDE TIL ET "
"BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. DU HÆFTER SELV FOR HELE RISIKOEN "
"VEDRØRENDE KVALITET, KORREKTHED OG YDELSE FOR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG "
"UNDER INGEN JURIDISK TEORI, UANSET OM DET ER EN BEVIDST SKADENDE HANDLING "
"(INKLUSIVE UFORSVARLIGHED) ELLER PÅ HVILKEN SOM HELST ANDEN MÅDE, KAN "
"FORFATTEREN, SKRIBENT, BIDRAGYDERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØR AF DETTE "
"DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER GØRES ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PERSON "
"FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG ELLER FØLGENDE SKADE PÅFØRT "
"NOGEN INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, SKADE SOM FØLGE AF TAB AF RYGTE, "
"ARBEJDSSTOP, COMPUTER-FEJL ELLER -SVIGT, ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR SKADE "
"ELLER TAB SOM ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED BRUG AF DETTE DOKUMENT ELLER "
"MODIFICEREDE VERSIONER HERAF, SELV HVIS EN SÅDAN PART HAR VÆRET INFORMERET "
"OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER."
#: ../C/legal.xml:28(para) ../C/file-roller.xml:28(para)
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<placeholder-1/>"
msgstr ""
"DETTE DOKUMENT OG MODIFICEREDE VERSIONER GØRES TILGÆNGELIGT UNDER "
"BETINGELSERNE I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE UNDER DEN FORUDSÆTNING AT: "
"<placeholder-1/>"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/file-roller.xml:420(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/file-roller_main_window.png'; "
"md5=1ffe6686c623c5a279a1ad13fb8eb488"
msgstr ""
"@@image: 'figures/file-roller_main_window.png'; "
"md5=1ffe6686c623c5a279a1ad13fb8eb488"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/file-roller.xml:1164(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/file-roller_leftarrow.png'; "
"md5=1878b2a4132b673aa79df7660398caa0"
msgstr ""
"@@image: 'figures/file-roller_leftarrow.png'; "
"md5=1878b2a4132b673aa79df7660398caa0"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/file-roller.xml:1183(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/file-roller_rightarrow.png'; "
"md5=45a0479ca13140680220976ccb653bda"
msgstr ""
"@@image: 'figures/file-roller_rightarrow.png'; "
"md5=45a0479ca13140680220976ccb653bda"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/file-roller.xml:1202(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/file-roller_uparrow.png'; "
"md5=097f01471c5575ceeb527ea8d50061bd"
msgstr ""
"@@image: 'figures/file-roller_uparrow.png'; "
"md5=097f01471c5575ceeb527ea8d50061bd"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/file-roller.xml:1221(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/file-roller_home.png'; md5=1cede2c4f8d21c357d0eb9979f39f18d"
msgstr ""
"@@image: 'figures/file-roller_home.png'; md5=1cede2c4f8d21c357d0eb9979f39f18d"
#: ../C/file-roller.xml:29(title)
msgid "<application>Archive Manager</application> Manual"
msgstr "Manual for <application>Arkivhåndtering</application>"
#: ../C/file-roller.xml:31(para)
msgid ""
"Archive Manager, also known as File Roller, allows you to create, view, "
"modify, or unpack an archive."
msgstr "Med Arkivhåndtering kan du oprette, se, ændre, eller udpakke et arkiv."
#: ../C/file-roller.xml:34(year)
msgid "2009"
msgstr "2009"
#: ../C/file-roller.xml:35(holder) ../C/file-roller.xml:118(para)
msgid "Paul Cutler"
msgstr "Paul Cutler"
#: ../C/file-roller.xml:38(year)
msgid "2006"
msgstr "2006"
#: ../C/file-roller.xml:39(year)
msgid "2008"
msgstr "2008"
#: ../C/file-roller.xml:40(holder) ../C/file-roller.xml:49(holder)
#: ../C/file-roller.xml:127(para) ../C/file-roller.xml:136(para)
#: ../C/file-roller.xml:177(para)
msgid "Paolo Bacchilega"
msgstr "Paolo Bacchilega"
#: ../C/file-roller.xml:43(year) ../C/file-roller.xml:48(year)
msgid "2003"
msgstr "2003"
#: ../C/file-roller.xml:44(year)
msgid "2004"
msgstr "2004"
#: ../C/file-roller.xml:45(holder) ../C/file-roller.xml:81(orgname)
msgid "Sun Microsystems"
msgstr "Sun Microsystems"
#: ../C/file-roller.xml:52(year)
msgid "2002"
msgstr "2002"
#: ../C/file-roller.xml:53(holder) ../C/file-roller.xml:185(para)
msgid "Alexander Kirillov"
msgstr "Alexander Kirillov"
#: ../C/file-roller.xml:69(publishername) ../C/file-roller.xml:88(orgname)
#: ../C/file-roller.xml:95(orgname) ../C/file-roller.xml:103(orgname)
#: ../C/file-roller.xml:119(para) ../C/file-roller.xml:128(para)
#: ../C/file-roller.xml:137(para) ../C/file-roller.xml:146(para)
#: ../C/file-roller.xml:154(para) ../C/file-roller.xml:162(para)
#: ../C/file-roller.xml:170(para) ../C/file-roller.xml:178(para)
#: ../C/file-roller.xml:186(para)
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "GNOME-dokumentationsprojektet"
#: ../C/file-roller.xml:78(firstname)
msgid "Sun"
msgstr "Sun"
#: ../C/file-roller.xml:79(surname)
msgid "GNOME Documentation Team"
msgstr "GNOME-dokumentationsholdet"
#: ../C/file-roller.xml:85(firstname)
msgid "Paolo"
msgstr "Paolo"
#: ../C/file-roller.xml:86(surname)
msgid "Bacchilega"
msgstr "Bacchilega"
#: ../C/file-roller.xml:92(firstname)
msgid "Alexander"
msgstr "Alexander"
#: ../C/file-roller.xml:93(surname)
msgid "Kirillov"
msgstr "Kirillov"
#: ../C/file-roller.xml:96(email)
msgid "kirillov@math.sunysb.edu"
msgstr "kirillov@math.sunysb.edu"
#: ../C/file-roller.xml:100(firstname)
msgid "Paul"
msgstr "Paul"
#: ../C/file-roller.xml:101(surname)
msgid "Cutler"
msgstr "Cutler"
#: ../C/file-roller.xml:104(email)
msgid "pcutler@foresightlinux.org"
msgstr "pcutler@foresightlinux.org"
#: ../C/file-roller.xml:115(revnumber)
msgid "Archive Manager Manual V2.26.0"
msgstr "Manual for Arkivhåndtering V2.26.0"
#: ../C/file-roller.xml:116(date)
msgid "March 2009"
msgstr "Marts 2009"
#: ../C/file-roller.xml:124(revnumber)
msgid "Archive Manager Manual V2.24.0"
msgstr "Manual for Arkivhåndtering V2.24.0"
#: ../C/file-roller.xml:125(date)
msgid "July 2008"
msgstr "Juli 2008"
#: ../C/file-roller.xml:133(revnumber)
msgid "Archive Manager Manual V2.6"
msgstr "Manual for Arkivhåndtering V2.6"
#: ../C/file-roller.xml:134(date)
msgid "April 2006"
msgstr "April 2006"
#: ../C/file-roller.xml:142(revnumber)
msgid "File Roller Manual V2.5"
msgstr "Manual for filpakker V2.5"
#: ../C/file-roller.xml:143(date)
msgid "March 2004"
msgstr "Marts 2004"
#: ../C/file-roller.xml:145(para) ../C/file-roller.xml:153(para)
#: ../C/file-roller.xml:161(para) ../C/file-roller.xml:169(para)
msgid "Sun GNOME Documentation Team"
msgstr "Sun GNOME-dokumentationsholdet"
#: ../C/file-roller.xml:150(revnumber)
msgid "File Roller Manual V2.4"
msgstr "Manual til filpakker V2.4"
#: ../C/file-roller.xml:151(date)
msgid "February 2004"
msgstr "Februar 2004"
#: ../C/file-roller.xml:158(revnumber)
msgid "File Roller Manual V2.3"
msgstr "Manual til filpakker V2.3"
#: ../C/file-roller.xml:159(date)
msgid "August 2003"
msgstr "August 2003"
#: ../C/file-roller.xml:166(revnumber)
msgid "File Roller Manual V2.2"
msgstr "Manual til filpakker V2.2"
#: ../C/file-roller.xml:167(date)
msgid "June 2003"
msgstr "Juni 2003"
#: ../C/file-roller.xml:174(revnumber)
msgid "File Roller Manual V2.1"
msgstr "Manual til filpakker V2.1"
#: ../C/file-roller.xml:175(date)
msgid "January 2003"
msgstr "Januar 2003"
#: ../C/file-roller.xml:182(revnumber)
msgid "File Roller Manual V2.0"
msgstr "Manual til filpakker V2.0"
#: ../C/file-roller.xml:183(date)
msgid "June 2002"
msgstr "Juni 2002"
#: ../C/file-roller.xml:191(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 2.26.0 of Archive Manager."
msgstr "Denne manual beskriver version 2.26.0 af Arkivhåndtering."
#: ../C/file-roller.xml:194(title)
msgid "Feedback"
msgstr "Tilbagemeldinger"
#: ../C/file-roller.xml:195(para)
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Archive "
"Manager</application> application or this manual, follow the directions in "
"the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
"ulink>."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at indrapportere en fejl eller komme med et forslag "
"vedrørende <application>Arkivhåndtering</application> eller \n"
"denne manual så følg vejledningen på siden <ulink url=\"ghelp:gnome-"
"feedback\n"
" type=\"help\">tilbagemeldinger</ulink>."
#: ../C/file-roller.xml:202(primary)
msgid "File Roller"
msgstr "Filpakker"
#: ../C/file-roller.xml:205(primary)
msgid "file-roller"
msgstr "filpakker"
#: ../C/file-roller.xml:208(primary)
msgid "Archiving"
msgstr "Arkivering"
#: ../C/file-roller.xml:211(primary) ../C/file-roller.xml:215(primary)
#: ../C/file-roller.xml:219(primary) ../C/file-roller.xml:223(primary)
#: ../C/file-roller.xml:227(primary) ../C/file-roller.xml:231(primary)
msgid "Archives"
msgstr "Arkiver"
#: ../C/file-roller.xml:212(secondary)
msgid "Adding files to"
msgstr "Tilføj filer til"
#: ../C/file-roller.xml:216(secondary)
msgid "Deleting files from"
msgstr "Slette filer fra"
#: ../C/file-roller.xml:220(secondary)
msgid "Opening"
msgstr "Åbne"
#: ../C/file-roller.xml:224(secondary)
msgid "Viewing"
msgstr "Se"
#: ../C/file-roller.xml:228(secondary)
msgid "Extracting"
msgstr "Udpakke"
#: ../C/file-roller.xml:232(secondary)
msgid "Creating"
msgstr "Oprette"
#: ../C/file-roller.xml:240(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Indledning"
#: ../C/file-roller.xml:241(para)
msgid ""
"You can use the <application>Archive Manager</application> application to "
"create, view, modify, or unpack an archive. An archive is a file that acts "
"as a container for other files. An archive can contain many files, folders, "
"and subfolders, usually in compressed form."
msgstr ""
"Du kan bruge programmet <application>Arkivhåndtering</application> til at "
"oprette, se, ændre eller udpakke et arkiv. Et arkiv er en fil der fungerer "
"som en beholder for andre filer. Et arkiv kan indeholde mange filer, mapper "
"og undermapper, normalt i komprimeret form."
#: ../C/file-roller.xml:243(para)
msgid ""
"<application>Archive Manager</application> provides only a graphical "
"interface, and relies on command-line utilities such as <command>tar</"
"command>, <command>gzip</command>, and <command>bzip2</command> for archive "
"operations."
msgstr ""
"<application>Arkivhåndtering</application> tilbyder udelukkende en grafisk "
"brugerflade. Den benytter sig af terminalprogrammer som <command>tar</"
"command>, <command>gzip</command>, og <command>bzip2</command> til "
"arkiveringen."
#: ../C/file-roller.xml:246(para)
msgid ""
"If you have the appropriate command-line tools installed on your system, "
"<application>Archive Manager</application> supports the archive formats "
"listed in the following table."
msgstr ""
"Hvis du har de nødvendige terminalprogrammer installeret på dit system, så "
"understøtter <application>Arkivhåndtering</application> de arkivformater, "
"som opregnes i den følgende tabel."
#: ../C/file-roller.xml:255(para)
msgid "Format"
msgstr "Format"
#: ../C/file-roller.xml:257(para)
msgid "Filename Extension"
msgstr "Filendelse"
#: ../C/file-roller.xml:262(para)
msgid "7-Zip archive"
msgstr "7-zip-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:263(filename)
msgid ".7z"
msgstr ".7z"
#: ../C/file-roller.xml:266(para)
msgid "WinAce archive"
msgstr "WinAce-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:267(filename)
msgid ".ace"
msgstr ".ace"
#: ../C/file-roller.xml:270(para)
msgid "ALZip archive"
msgstr "ALZip-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:271(filename)
msgid ".alz"
msgstr ".alz"
# check om det hedder sådan
#: ../C/file-roller.xml:274(para)
msgid "AIX small indexed archive"
msgstr "AIX small-indekseret arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:275(filename)
msgid ".ar"
msgstr ".ar"
#: ../C/file-roller.xml:278(para)
msgid "ARJ archive"
msgstr "ARJ-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:279(filename)
msgid ".arj"
msgstr ".arj"
#: ../C/file-roller.xml:282(para)
msgid "Cabinet file"
msgstr "Kabinetfil"
#: ../C/file-roller.xml:283(filename)
msgid ".cab"
msgstr ".cab"
#: ../C/file-roller.xml:286(para)
msgid "UNIX CPIO archive"
msgstr "UNIX CPIO-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:287(filename)
msgid ".cpio"
msgstr ".cpio"
#: ../C/file-roller.xml:290(para)
msgid "Debian Linux package"
msgstr "Debian Linux-pakke"
#: ../C/file-roller.xml:291(filename)
msgid ".deb"
msgstr ".deb"
#: ../C/file-roller.xml:294(para)
msgid "ISO-9660 CD disc image"
msgstr "ISO-9660 cd-diskaftryk"
#: ../C/file-roller.xml:295(filename)
msgid ".iso"
msgstr ".iso"
#: ../C/file-roller.xml:298(para)
msgid "Java archive"
msgstr "Java-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:299(filename)
msgid ".jar"
msgstr ".jar"
#: ../C/file-roller.xml:302(para)
msgid "Java enterprise archive"
msgstr "Java enterprise-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:303(filename)
msgid ".ear"
msgstr ".ear"
#: ../C/file-roller.xml:306(para)
msgid "Java web archive"
msgstr "Java web-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:307(filename)
msgid ".war"
msgstr ".war"
#: ../C/file-roller.xml:310(para)
msgid "LHA archive"
msgstr "LHA-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:311(para)
msgid "<filename>.lha</filename>, <filename>.lzh</filename>"
msgstr "<filename>.lha</filename>, <filename>.lzh</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:314(para)
msgid "WinRAR compressed archive"
msgstr "WinRAR-pakket arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:315(filename)
msgid ".rar"
msgstr ".rar"
#
#: ../C/file-roller.xml:318(para)
msgid "RAR Archived Comic Book"
msgstr "RAR-pakket tegneserie"
#: ../C/file-roller.xml:319(filename)
msgid ".cbr"
msgstr ".cbr"
#: ../C/file-roller.xml:322(para)
msgid "RPM Linux package"
msgstr "RPM Linux-pakke"
#: ../C/file-roller.xml:323(filename)
msgid ".rpm"
msgstr ".rpm"
#: ../C/file-roller.xml:326(para)
msgid "Uncompressed tar archive"
msgstr "Ukomprimeret tar-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:327(filename)
msgid ".tar"
msgstr ".tar"
#: ../C/file-roller.xml:330(para)
msgid "Tar archive compressed with <command>bzip</command>"
msgstr "Tar-arkiv komprimeret med <command>bzip</command>"
#: ../C/file-roller.xml:331(para)
msgid "<filename>.tar.bz</filename> or <filename>.tbz</filename>"
msgstr "<filename>.tar.bz</filename> eller <filename>.tbz</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:334(para)
msgid "Tar archive compressed with <command>bzip2</command>"
msgstr "Tar-arkiv komprimeret med <command>bzip2</command>"
#: ../C/file-roller.xml:335(para)
msgid "<filename>.tar.bz2</filename> or <filename>.tbz2</filename>"
msgstr "<filename>.tar.bz2</filename> eller <filename>.tbz2</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:338(para)
msgid "Tar archive compressed with <command>gzip</command>"
msgstr "Tar-arkiv komprimeret med <command>gzip</command>"
#: ../C/file-roller.xml:339(para)
msgid "<filename>.tar.gz</filename> or <filename>.tgz</filename>"
msgstr "<filename>.tar.gz</filename> eller <filename>.tgz</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:342(para)
msgid "Tar archive compressed with <command>lzip</command>"
msgstr "Tar-arkiv komprimeret med <command>lzip</command>"
#: ../C/file-roller.xml:343(para)
msgid "<filename>.tar.lz</filename> or <filename>.tlz</filename>"
msgstr "<filename>.tar.lz</filename> eller <filename>.tlz</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:346(para)
msgid "Tar archive compressed with <command>lzop</command>"
msgstr "Tar-arkiv komprimeret med <command>lzop</command>"
#: ../C/file-roller.xml:347(para)
msgid "<filename>.tar.lzo</filename> or <filename>.tzo</filename>"
msgstr "<filename>.tar.lzo</filename> eller <filename>.tzo</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:350(para)
msgid "Tar archive compressed with <command>compress</command>"
msgstr "Tar-arkiv komprimeret med <command>compress</command>"
#: ../C/file-roller.xml:351(para)
msgid "<filename>.tar.Z</filename> or <filename>.taz</filename>"
msgstr "<filename>.tar.Z</filename> eller <filename>.taz</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:354(para)
msgid "Tar archive compressed with <command>7zip</command>"
msgstr "Tar-arkiv komprimeret med <command>7zip</command>"
#: ../C/file-roller.xml:355(filename)
msgid ".tar.7z"
msgstr ".tar.7z"
#: ../C/file-roller.xml:358(para)
msgid "Stuffit archives"
msgstr "Stuffit-arkiver"
#: ../C/file-roller.xml:359(para)
msgid "<filename>.bin</filename> or <filename>.sit</filename>"
msgstr "<filename>.bin</filename> eller <filename>.sit</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:362(para)
msgid "PKZIP or WinZip archive"
msgstr "PKZIP- eller WinZip-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:363(filename)
msgid ".zip"
msgstr ".zip"
#: ../C/file-roller.xml:366(para)
msgid "ZIP Archived Comic Book"
msgstr "ZIP-pakket tegneserie"
#: ../C/file-roller.xml:367(filename)
msgid ".cbz"
msgstr ".cbz"
#: ../C/file-roller.xml:370(para)
msgid "Zoo archive"
msgstr "Zoo-arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:371(filename)
msgid ".zoo"
msgstr ".zoo"
#: ../C/file-roller.xml:376(para)
msgid ""
"The most common archive format on UNIX and Linux systems is the tar archive "
"compressed with <command>gzip</command> or <command>bzip2</command>."
msgstr ""
"Det gængse arkivformat på UNIX og Linuxsystemer er tar-arkivet komprimeret "
"med <command>gzip</command> eller <command>bzip2</command>."
#: ../C/file-roller.xml:377(para)
msgid ""
"The most common archive format on Microsoft Windows systems is the archive "
"created with <application>PKZIP</application> or <application>WinZip</"
"application>."
msgstr ""
"Det gængse på Microsoft Windowssystemer er at der arkiveres med "
"<application>PKZIP</application> eller <application>WinZip</application>."
#: ../C/file-roller.xml:379(title)
msgid "Compressed Non-Archive Files"
msgstr "Komprimerede, uarkiverede filer"
#: ../C/file-roller.xml:380(para)
msgid ""
"A compressed non-archive file is a file that is created when you use "
"<command>bzip2</command>, <command>gzip</command>, <command>lzip</command>, "
"<command>lzop</command>, <command>compress</command> or <command>rzip</"
"command> to compress a non-archive file. For example, <filename>file.txt.gz</"
"filename> is created when you use <command>gzip</command> to compress "
"<filename>file.txt</filename>."
msgstr ""
"En komprimeret, upakket fil er en, som oprettes, når man bruger "
"<command>bzip2</command>, <command>gzip</command>, <command>lzip</command>, "
"<command>lzop</command>, <command>compress</command> eller <command>rzip</"
"command> til at komprimere en upakket fil med. For eksempel oprettes "
"<filename>fil.txt.gz</filename>, når man bruger <command>gzip</command> til "
"at komprimere <filename>fil.txt</filename> med."
#: ../C/file-roller.xml:381(para)
msgid ""
"You can use <application>Archive Manager</application> to create, open and "
"extract a compressed non-archive file."
msgstr ""
"Man kan bruge <application>Arkivhåndtering</application> til at oprette, "
"åbne og udpakke en komprimeret"
#: ../C/file-roller.xml:387(title)
msgid "Getting Started"
msgstr "Kom i gang"
#: ../C/file-roller.xml:388(para)
msgid ""
"This section provides information on how to start <application>Archive "
"Manager</application>, and describes the <application>Archive Manager</"
"application> user interface."
msgstr ""
"Dette afsnit fortæller hvordan man starter <application>Arkivhåndtering</"
"application>, og det beskriver brugerfladen i <application>Arkivhåndtering</"
"application>."
#: ../C/file-roller.xml:393(title)
msgid "To Start <application>Archive Manager</application>"
msgstr "Start <application>Arkivhåndtering</application>"
#: ../C/file-roller.xml:394(para)
msgid ""
"You can start <application>Archive Manager</application> in the following "
"ways:"
msgstr ""
"Du kan starte <application>Arkivhåndtering</application> på følgende måder:"
#: ../C/file-roller.xml:397(term)
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr "Menuen <guimenu>Programmer</guimenu>"
#: ../C/file-roller.xml:399(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Archive "
"Manager</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guisubmenu>Tilbehør</"
"guisubmenu><guimenuitem>Arkivhåndtering</guimenuitem></menuchoice>."
#: ../C/file-roller.xml:403(term)
msgid "Command line"
msgstr "Kommandolinje"
#: ../C/file-roller.xml:405(para)
msgid "Execute the following command: <command>file-roller</command>"
msgstr "Udfør kommandoen <command>file-roller</command>"
#: ../C/file-roller.xml:412(title)
msgid "When You Start <application>Archive Manager</application>"
msgstr "Når du starter <application>Arkivhåndtering</application>"
#: ../C/file-roller.xml:413(para)
msgid ""
"When you start <application>Archive Manager</application>, the following "
"window is displayed:"
msgstr ""
"Når du starter <application>Arkivhåndtering</application> vises følgende "
"vindue:"
#: ../C/file-roller.xml:416(title)
msgid "<application>Archive Manager</application> Window"
msgstr "<application>Arkivhåndtering</application>-vindue"
#: ../C/file-roller.xml:422(phrase)
msgid "Shows File Roller main window."
msgstr "Viser filpakkers hovedvindue."
#: ../C/file-roller.xml:428(para)
msgid ""
"The <application>Archive Manager</application> window contains the following "
"elements:"
msgstr ""
"Vinduet i <application>Arkivhåndtering</application> indeholder følgende "
"elementer:"
#: ../C/file-roller.xml:430(term) ../C/file-roller.xml:502(para)
msgid "Menubar"
msgstr "Menulinje"
#: ../C/file-roller.xml:432(para)
msgid ""
"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
"with archives in <application>Archive Manager</application>."
msgstr ""
"Menuerne på menulinjen rummer alle de kommandoer, som du har brug for, når "
"du vil arbejde med arkiver i <application>Arkivhåndtering</application>."
#: ../C/file-roller.xml:435(term) ../C/file-roller.xml:508(para)
msgid "Toolbar"
msgstr "Værktøjslinje"
#: ../C/file-roller.xml:437(para)
msgid ""
"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
"menubar. <application>Archive Manager</application> displays the toolbar by "
"default. To hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</"
"guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. To show the "
"toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</"
"guimenuitem></menuchoice> again."
msgstr ""
"Værktøjslinjen indeholder en række kommandoer, som man kan tilgå fra "
"menulinjen. Som standard viser <application>Arkivhåndtering</application> "
"værktøjslinjen. For at skjule værktøjslinjen skal du vælge "
"<menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Værktøjslinje</guimenuitem></"
"menuchoice>. For at vise værktøjslinjen igen, skal du vælge "
"<menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Værktøjslinje</guimenuitem></"
"menuchoice> én gang til."
#: ../C/file-roller.xml:440(term)
msgid "Folderbar"
msgstr "Mappelinjen"
#: ../C/file-roller.xml:442(para)
msgid ""
"The folderbar enables you to navigate among folders within an archive. "
"<application>Archive Manager</application> displays the folderbar only in "
"folder view. See <xref linkend=\"file-roller-view-type-folder\"/> for more "
"information."
msgstr ""
"Med mappelinjen kan du navigere mellem mapperne i et arkiv. "
"<application>Arkivhåndtering</application> viser kun mappelinjen, når du har "
"valgt 'Vis som en mappe'. See <xref linkend=\"file-roller-view-type-folder\"/"
">, hvis du vil vide mere."
#
#: ../C/file-roller.xml:445(term)
msgid "Display area"
msgstr "Visningsområde"
#: ../C/file-roller.xml:447(para)
msgid "The display area displays the contents of the archive."
msgstr "I visningsområdet vises arkivets indhold."
#: ../C/file-roller.xml:450(term)
msgid "Statusbar"
msgstr "Statuslinje"
#: ../C/file-roller.xml:452(para)
msgid ""
"The statusbar displays information about current <application>Archive "
"Manager</application> activity and contextual information about the archive "
"contents. <application>Archive Manager</application> displays the statusbar "
"by default. To hide the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</"
"guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>. To show the "
"statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</"
"guimenuitem></menuchoice> again."
msgstr ""
"Statuslinjen viser oplysninger om den aktuelle aktivitet i "
"<application>Arkivhåndtering</application> og kontekstoplysninger om "
"arkivets indhold. Som standard viser <application>Arkivhåndtering</"
"application> statuslinjen. For at skjule statuslinjen skal du vælge "
"<menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Statuslinje</guimenuitem></"
"menuchoice>. For at vise statuslinjen igen skal du vælge "
"<menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Statuslinje</guimenuitem></"
"menuchoice> én gang til."
#: ../C/file-roller.xml:456(para)
msgid ""
"When you right-click in the <application>Archive Manager</application> "
"window, the application displays a popup menu. The popup menu contains the "
"most common contextual archive commands."
msgstr ""
"Når du højreklikker i vinduet i <application>Arkivhåndtering</application>, "
"fremkommer der en pop op-menu. Denne indeholder de almindeligste kommandoer "
"for arkivkontekst."
#: ../C/file-roller.xml:459(title)
msgid "Browsing the Filesystem"
msgstr "Gennemse filsystemet"
# er Desktop User Guide oversat ?
#: ../C/file-roller.xml:460(para)
msgid ""
"Several <application>Archive Manager</application> dialogs (<guilabel>New</"
"guilabel>, <guilabel>Open</guilabel>, <guilabel>Extract</guilabel>,...) "
"enable you to browse files and folders on your computer. Refer to the <ulink "
"type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?filechooser-open\">Desktop User Guide</"
"ulink> to learn more about using the file browsing dialogs."
msgstr ""
"Du kan bruge flere <application>Arkivhåndtering</application>-dialoger "
"(<guilabel>Ny</guilabel>, <guilabel>Åbn</guilabel>, <guilabel>Udpak</"
"guilabel>,...) til at gennemse filer og mapper på din computer. Se <ulink "
"type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?filechooser-open\">Desktop User Guide</"
"ulink> for at lære mere om brugen af filgennemsyns-dialogerne."
#: ../C/file-roller.xml:464(para)
msgid ""
"You can also refer to the <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?"
"nautilus-bookmarks\">Bookmarks section</ulink> of the Desktop User Guide to "
"learn how you can use the <guilabel>Places</guilabel> pane to access your "
"favorite locations."
msgstr ""
"I brugerhåndbogen til skrivebordet kan du i sektionen <ulink type=\"help\" "
"url=\"ghelp:user-guide?nautilus-bookmarks\">Bogmærker</ulink> se, hvordan du "
"kan bruge <guilabel>Steder</guilabel> for at gå til dine favoritsteder."
#: ../C/file-roller.xml:476(title)
msgid "Working With Archives"
msgstr "Arbejde med arkiver"
#: ../C/file-roller.xml:477(para)
msgid ""
"When you use <application>Archive Manager</application> to work with an "
"archive, all changes are saved to disk immediately. For example, if you "
"delete a file from an archive, <application>Archive Manager</application> "
"deletes the file as soon as you click <guibutton>OK</guibutton>. This "
"behavior is different to that of most applications, which save the changes "
"to disk only when you quit the application or select <guimenuitem>Save</"
"guimenuitem> in the menu."
msgstr ""
"Når du bruger <application>Arkivhåndtering</application> til arbejdet med et "
"arkiv, gemmes alle ændringer straks til harddisken. Hvis du f.eks. sletter "
"en fil fra et arkiv, sletter <application>Arkivhåndtering</application> "
"filen, så snart du klikker på <guibutton>o.k.</guibutton>. Dette er "
"forskelligt fra de fleste programmer, da de ikke gemmer ændringer til "
"harddisken, før du afslutter programmet eller vælger <guimenuitem>Gem</"
"guimenuitem> i menuen."
#: ../C/file-roller.xml:479(para)
msgid ""
"If an archive is very large, or you have a slow system, some archive actions "
"can take significant time. To abort the current action, press <keycap>Esc</"
"keycap>. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>View</"
"guimenu><guimenuitem>Stop</guimenuitem></menuchoice>, or click "
"<guibutton>Stop</guibutton> in the toolbar."
msgstr ""
"Hvis et arkiv er meget stort, eller hvis du har et langsomt system, kan "
"visse handlinger tage lang tid at udføre. For at stoppe en igangværende "
"handling skal du trykke på <keycap>Esc</keycap>. Eller du kan vælge "
"<menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Stop</guimenuitem></"
"menuchoice>, eller klikke på knappen <guibutton>Stop</guibutton>."
#: ../C/file-roller.xml:491(para)
msgid "UI Component"
msgstr "UI-komponent"
#: ../C/file-roller.xml:493(para)
msgid "Action"
msgstr "Handling"
#: ../C/file-roller.xml:498(para)
msgid "Window"
msgstr "Vindue"
#: ../C/file-roller.xml:499(para)
msgid ""
"Drag an archive into the <application>Archive Manager</application> window "
"from another application such as a file manager."
msgstr ""
"Træk et arkiv ind i vinduet i <application>Arkivhåndtering</application> fra "
"et andet program, som f.eks. filhåndteringen."
#: ../C/file-roller.xml:503(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</"
"guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Åbn</guimenuitem></"
"menuchoice>."
#: ../C/file-roller.xml:504(para)
msgid ""
"If you have recently opened the archive, it will be listed directly in the "
"<menuchoice><guimenu>Archive</guimenu></menuchoice> menu."
msgstr ""
"Har du haft et arkiv åbent for nylig, så optræder det direkte i menuen "
"<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu></menuchoice>."
#: ../C/file-roller.xml:509(para)
msgid "Click on the <guibutton>Open</guibutton> toolbar button."
msgstr "Klik på knappen <guibutton>Åbn</guibutton> på værktøjslinjen."
#: ../C/file-roller.xml:510(para)
msgid ""
"If you have recently opened the archive, click on the down arrow near the "
"<guibutton>Open</guibutton> toolbar button."
msgstr ""
"Har du haft et arkiv åbent for nylig, kan du klikke på pilen ved siden af "
"knappen <guibutton>Åbn</guibutton> på værktøjslinjen."
#: ../C/file-roller.xml:513(para)
msgid "Right-click popup menu"
msgstr "Pop op-menu ved højreklik"
#: ../C/file-roller.xml:514(para)
msgid ""
"Right-click on the archive, then choose <guilabel>Open</guilabel> from the "
"popup menu."
msgstr ""
"Højreklik på arkivet, og vælg derefter <guilabel>Åbn</guilabel> fra pop op-"
"menuen."
#: ../C/file-roller.xml:517(para)
msgid "Shortcut keys"
msgstr "Genvejstaster"
#: ../C/file-roller.xml:518(para)
msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
msgstr "Tryk på <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
#: ../C/file-roller.xml:482(para)
msgid ""
"In <application>Archive Manager</application>, you can perform the same "
"action in several ways. For example, you can open an archive in the "
"following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" "
"rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec "
"colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></"
"tgroup></informaltable>"
msgstr ""
"I <application>Arkivhåndtering</application>, kan du udføre en handling på "
"flere måder. Du kan f.eks. åbne et arkiv på følgende måder: <informaltable "
"frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname="
"\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*"
"\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"
#: ../C/file-roller.xml:524(para)
msgid "This manual documents functionality from the menubar."
msgstr "Denne manual dokumenterer menulinjens funktioner."
#: ../C/file-roller.xml:529(title)
msgid "Filename Patterns"
msgstr "Mønstre i filnavne"
#
#: ../C/file-roller.xml:530(para)
msgid ""
"<application>Archive Manager</application> enables you to add, extract, or "
"delete several files at once. To apply an action to all files that match a "
"certain pattern, enter the pattern in the text box. The pattern can include "
"standard wildcard symbols such as <keycap>*</keycap> to match any string, "
"and <keycap>?</keycap> to match any single symbol. You can enter several "
"patterns separated by semicolons. <application>Archive Manager</application> "
"applies the action to all files that match at least one of the patterns. The "
"examples in the following table show how to use filename patterns to select "
"files."
msgstr ""
"Med <application>Arkivhåndtering</application> kan du tilføje, udpakke eller "
"slette flere filer på én gang. For at udføre en handling for alle filer, som "
"svarer til et bestemt mønster, skal du skrive dette mønster i tekstfeltet. "
"Et mønster kan indeholde standard-jokertegn, f.eks. <keycap>*</keycap> for "
"en vilkårlig tekststreng, eller <keycap>?</keycap> for et vilkårligt enkelt "
"tegn. Du kan skrive mere end ét mønster, som så skal adskilles af semikolon. "
"<application>Arkivhåndtering</application> udfører handlingen på alle filer, "
"som passer med mindst ét af mønstrene. De følgende eksempler viser, hvordan "
"man kan bruge filnavn-mønstre til at vælge filer med."
#: ../C/file-roller.xml:539(para)
msgid "Pattern"
msgstr "Mønster"
#: ../C/file-roller.xml:541(para)
msgid "Files Matched"
msgstr "Fundne filer"
#: ../C/file-roller.xml:546(filename)
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../C/file-roller.xml:547(para) ../C/file-roller.xml:916(guilabel)
#: ../C/file-roller.xml:1550(guilabel)
msgid "All files"
msgstr "Alle filer"
#: ../C/file-roller.xml:550(filename)
msgid "*.tar*"
msgstr "*.tar*"
#: ../C/file-roller.xml:551(para)
msgid ""
"All files with extension <filename>tar</filename>, including those in which "
"the <filename>tar</filename> extension is followed by any sequence of "
"symbols, such as <filename>filename.tar.gz</filename>"
msgstr ""
"Alle filer med endelsen <filename>tar</filename>, herunder filer, hvor "
"endelsen <filename>tar</filename> følges af andre tegn, som f.eks. "
"<filename>filename.tar.gz</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:554(filename)
msgid "*.jpg; *.jpeg"
msgstr "*.jpg; *.jpeg"
#: ../C/file-roller.xml:555(para)
msgid ""
"All files with extension <filename>jpg</filename> and all files with "
"extension <filename>jpeg</filename>"
msgstr ""
"Alle filer med endelsen <filename>jpg</filename> og alle filer med endelsen "
"<filename>jpeg</filename>"
#: ../C/file-roller.xml:558(filename)
msgid "file?.gz"
msgstr "fil?.gz"
#: ../C/file-roller.xml:559(para)
msgid ""
"All files with extension <filename>gz</filename> that have the name \"file\" "
"followed by any single character, e.g. <filename>file2.gz</filename>, "
"<filename>filex.gz</filename>."
msgstr ""
"Alle filer med endelsen <filename>gz</filename>, hvor navnet \"fil\" "
"efterfølges af et enkelt tegn, f.eks. <filename>fil2.gz</filename>, "
"<filename>filx.gz</filename>."
#: ../C/file-roller.xml:569(title)
msgid "To Open an Archive"
msgstr "Åbning af et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:574(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</"
"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open</guilabel> dialog. "
"Alternatively press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></"
"keycombo>, or click <guibutton>Open</guibutton> in the toolbar."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Åbn</guimenuitem></"
"menuchoice> for at se dialogen <guilabel>Åbn</guilabel>. Eller tryk på "
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>, eller klik på "
"<guibutton>Åbn</guibutton> i værktøjslinjen."
#: ../C/file-roller.xml:577(para)
msgid "Select the archive that you want to open."
msgstr "Vælg det arkiv, som du vil åbne."
#: ../C/file-roller.xml:580(para)
msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>."
msgstr "Klik på <guibutton>Åbn</guibutton>."
#: ../C/file-roller.xml:570(para)
msgid "To open an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"For at åbne et arkiv skal du udføre følgende handlinger: <placeholder-1/>"
#: ../C/file-roller.xml:587(para)
msgid "The archive name in the window titlebar"
msgstr "Arkivnavnet i vinduets titellinje"
#
#: ../C/file-roller.xml:590(para)
msgid "The archive contents in the display area"
msgstr "Arkivindholdet i visningsområdet"
#: ../C/file-roller.xml:593(para)
msgid ""
"The number files and folders (objects) in the current location, and their "
"size when uncompressed, in the statusbar"
msgstr ""
"Antallet af filer og mapper (objekter) på det aktuelle sted, og deres "
"ukomprimerede størrelse, på statuslinjen"
#: ../C/file-roller.xml:584(para)
msgid ""
"<application>Archive Manager</application> automatically determines the "
"archive type, and displays: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"<application>Arkivhåndtering</application> finder automatisk arkivets type "
"og viser: <placeholder-1/>"
#: ../C/file-roller.xml:597(para)
msgid ""
"To open another archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</"
"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
"<application>Archive Manager</application> opens each archive in a new "
"window. You can't open another archive in the same window."
msgstr ""
"For at åbne et andet arkiv vælger du <menuchoice><guimenu>Arkiv</"
"guimenu><guimenuitem>Åbn</guimenuitem></menuchoice> igen. "
"<application>Arkivhåndtering</application> åbner hvert arkiv i et nyt "
"vindue. Man kan ikke åbne flere arkiver i samme vindue."
#: ../C/file-roller.xml:600(para)
msgid ""
"If you try to open an archive that was created in a format that "
"<application>Archive Manager</application> does not recognize, the "
"application displays an error message. See <xref linkend=\"file-roller-intro"
"\"/> for a list of supported formats."
msgstr ""
"Prøver du at åbne et arkiv, som er oprettet i et format, som "
"<application>Arkivhåndtering</application> ikke genkender, viser programmet "
"en fejlmeddelelse. Se en liste over understøttede formater i <xref linkend="
"\"file-roller-intro\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:607(title)
msgid "To Select Files in an Archive"
msgstr "Valg af filer i et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:608(para)
msgid ""
"To select all files in an archive, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
"guimenu><guimenuitem>Select All</guimenuitem></menuchoice> or press "
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></keycombo>."
msgstr ""
"Vil du vælge alle filer i et arkiv, skal du bruge "
"<menuchoice><guimenu>Rediger</guimenu><guimenuitem>Vælg alle</guimenuitem></"
"menuchoice> eller trykke <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></"
"keycombo>."
#: ../C/file-roller.xml:610(para)
msgid ""
"To deselect all files in an archive, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
"guimenu><guimenuitem>Deselect All</guimenuitem></menuchoice> or press "
"<keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></"
"keycombo>."
msgstr ""
"For at afmarkere alle filer i et arkiv skal du bruge "
"<menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Afmarker alle</"
"guimenuitem></menuchoice> eller trykke <keycombo><keycap>Shift</"
"keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></keycombo>."
#: ../C/file-roller.xml:617(title)
msgid "To Extract Files From an Archive"
msgstr "Udpakning af filer fra et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:621(para)
msgid ""
"Select the files that you want to extract. To select more files, press-and-"
"hold <keycap>Ctrl</keycap> and click on the files you want to select."
msgstr ""
"Vælg de filer, som du vil pakke ud. Du kan vælge flere filer ved at holde "
"<keycap>Ctrl</keycap> nede, medens du klikker på filerne."
#: ../C/file-roller.xml:624(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Extract</"
"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Extract</guilabel> "
"dialog. Alternatively click <guibutton>Extract</guibutton> in the toolbar."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Udpak</guimenuitem></"
"menuchoice> for at se dialogen til <guilabel>Udpak</guilabel>. Eller du kan "
"klikke på <guibutton>Udpak</guibutton> på værktøjslinjen."
#: ../C/file-roller.xml:627(para)
msgid ""
"Select the folder where <application>Archive Manager</application> extracts "
"the files."
msgstr ""
"Vælg den mappe, hvortil <application>Arkivhåndtering</application> skal "
"pakke filerne ud."
# Hvad skal der stå i linket hvor det hedder "file-roller-extract-options"?
#: ../C/file-roller.xml:630(para)
msgid ""
"Select the required extract options. For more information about the extract "
"options, see <xref linkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
msgstr ""
"Træf de nødvendige valg for udpakningen.For yderligere oplysninger om de "
"mulige valg - se <xref linkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:633(para)
msgid "Click <guibutton>Extract</guibutton>."
msgstr "Klik på <guibutton>Udpak</guibutton>."
#: ../C/file-roller.xml:636(para) ../C/file-roller.xml:794(para)
msgid ""
"If all of the files in the archive are protected by a password, and you have "
"not specified it, <application>Archive Manager</application> asks you to "
"enter the password."
msgstr ""
"Hvis alle filer i arkivet er beskyttet med en adgangskode, og du ikke har "
"angivet det, så anmoder <application>Arkivhåndtering</application> dig om at "
"gøre det."
#: ../C/file-roller.xml:639(para)
msgid ""
"If some but not all of the files in the archive are protected by a password, "
"and you have not specified the password, <application>Archive Manager</"
"application> does not ask for a password. However, <application>Archive "
"Manager</application> extracts only the unprotected files."
msgstr ""
"Hvis kun nogle af filerne i arkivet er beskyttet med adgangskode, og du ikke "
"har angivet dette, så anmoder <application>Arkivhåndtering</application> "
"ikke om adgangskoden. Men <application>Arkivhåndtering</application> "
"udpakker kun de filer, som ikke er beskyttet."
#: ../C/file-roller.xml:642(para) ../C/file-roller.xml:800(para)
msgid ""
"For more information about passwords, see <xref linkend=\"file-roller-"
"encrypt-files\"/>."
msgstr ""
"Få mere at vide om adgangskode i <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/"
">."
#: ../C/file-roller.xml:618(para)
msgid ""
"To extract files from an open archive, perform the following steps: "
"<placeholder-1/>"
msgstr ""
"For at udpakke filer fra et åbent arkiv skal du gøre følgende: "
"<placeholder-1/>"
#: ../C/file-roller.xml:649(para)
msgid ""
"<application>Archive Manager</application> also provides ways of extracting "
"files from an archive in a file manager window, without opening a "
"<application>Archive Manager</application> window. See <xref linkend=\"file-"
"roller-fmgr\"/> for more information."
msgstr ""
"Med <application>Arkivhåndtering</application> kan du også udpakke filer fra "
"et arkiv i filhåndteringsvinduet uden at åbne et vindue i "
"<application>Arkivhåndtering</application>. Se mere herom i <xref linkend="
"\"file-roller-fmgr\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:650(para)
msgid ""
"The Extract operation extracts a <emphasis>copy</emphasis> of the specified "
"files from the archive. The extracted files have the same permissions and "
"modification date as the original files that were added to the archive."
msgstr ""
"Ved udpakning bliver der udpakket en <emphasis>kopi</emphasis> af de angivne "
"filer i arkivet. De udpakkede filer har samme tilladelser og ændringsdato "
"som de originale filer i arkivet."
#: ../C/file-roller.xml:653(para)
msgid ""
"The Extract operation does not change the contents of the archive. For "
"information on how to delete files from an archive, see <xref linkend=\"file-"
"roller-delete-files\"/>."
msgstr ""
"Ved udpakning ændres indholdet af arkivet ikke. Se hvordan du kan slette "
"filer fra et arkiv her: <xref linkend=\"file-roller-delete-files\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:660(title)
msgid "To Close an Archive"
msgstr "Lukning af et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:661(para)
msgid ""
"To close the current archive and the current <application>Archive Manager</"
"application> window, choose <menuchoice><guimenu>Archive</"
"guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>, or press "
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
msgstr ""
"Du kan lukke det aktuelle arkiv og det aktuelle vindue i "
"<application>Arkivhåndtering</application> ved at vælge "
"<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Luk</guimenuitem></"
"menuchoice>, eller trykke på <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</"
"keycap></keycombo>."
#: ../C/file-roller.xml:664(para)
msgid ""
"There is no way to close the current archive but not the "
"<application>Archive Manager</application> window."
msgstr ""
"Man kan ikke lukke det aktuelle arkiv uden samtidig at lukke vinduet i "
"<application>Arkivhåndtering</application>."
#: ../C/file-roller.xml:673(title)
msgid "Creating Archives"
msgstr "Oprettelse af arkiver"
#: ../C/file-roller.xml:674(para)
msgid ""
"In addition to opening existing archives, you can also create new archives "
"with <application>Archive Manager</application>."
msgstr ""
"Ud over at åbne eksisterende arkiver, kan man også oprette nye arkiver med "
"<application>Arkivhåndtering</application>."
#: ../C/file-roller.xml:677(title)
msgid "To Create an Archive"
msgstr "For at oprette et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:682(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></"
"menuchoice> to display the <guilabel>New</guilabel> dialog. Alternatively "
"press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>, or click "
"<guibutton>New</guibutton> in the toolbar."
msgstr ""
"Skal du vælge <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Nyt</"
"guimenuitem></menuchoice> for at se dialogen <guilabel>Nyt</guilabel>. Eller "
"trykke på <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>, "
"eller klikke på knappen <guibutton>Nyt</guibutton> i værktøjslinjen."
#: ../C/file-roller.xml:686(para)
msgid ""
"Specify the folder where <application>Archive Manager</application> places "
"the new archive clicking on the entry in the <guilabel>Save in folder</"
"guilabel> drop-down list. If the folder is not present in list, click on "
"<guilabel>Browse for other folders</guilabel>, and select the folder. "
"Alternatively, enter the path in the <guilabel>Name</guilabel> text box."
msgstr ""
"Vælg den mappe, hvor <application>Arkivhåndtering</application> skal "
"anbringe det nye arkiv, ved at vælge fra rullegardinslisten ved "
"<guilabel>Gem i mappe</guilabel>. Hvis mappen ikke findes i listen, skal du "
"klikke på <guilabel>Se efter andre mapper</guilabel>, og vælge mappen. Eller "
"skriv stien til mappen i tekstfeltet <guilabel>Navn</guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:690(para)
msgid ""
"Enter the name of the new archive, including the file extension, in the "
"<guilabel>Name</guilabel> text box. Alternatively you can specify the "
"archive name without extension, and then select the archive type from the "
"<guilabel>Archive type</guilabel> drop-down menu, this way the extension "
"will be added automatically."
msgstr ""
"Skriv navnet på det nye arkiv, herunder også filformatet, i tekstfeltet "
"<guilabel>Navn</guilabel>.\n"
"Eller du kan skrive arkivets navn uden filformatet, for så at vælge "
"arkivtypen fra rullegardinsmenuen <guilabel>Arkivtype</guilabel>. På den "
"måde tilføjes filformatet automatisk."
#: ../C/file-roller.xml:693(para) ../C/file-roller.xml:787(para)
#: ../C/file-roller.xml:1323(para)
msgid ""
"Select the required create options clicking on <guilabel>Other Options</"
"guilabel>. For more information about the create options, see <xref linkend="
"\"file-roller-create-options\"/>."
msgstr ""
"Vælg de ønskede muligheder for oprettelse ved at klikke på <guilabel>Andre "
"indstillinger</guilabel>. Se mere om mulighederne under oprettelsen af et "
"arkiv: <xref linkend=\"file-roller-create-options\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:697(para)
msgid ""
"Click <guibutton>New</guibutton>. <application>Archive Manager</application> "
"creates an empty archive, but does not yet write the archive to disk."
msgstr ""
"Klik på <guibutton>Ny</guibutton>. <application>Arkivhåndtering</"
"application> opretter et tomt arkiv, men skriver det endnu ikke til "
"harddisken."
#: ../C/file-roller.xml:703(para)
msgid ""
"<application>Archive Manager</application> writes a new archive to disk only "
"when the archive contains at least one file. If you create a new archive and "
"quit <application>Archive Manager</application> before you add any files to "
"the archive, <application>Archive Manager</application> deletes the archive."
msgstr ""
"<application>Arkivhåndtering</application> skriver først et nyt arkiv til "
"harddisken, når arkivet indeholder mindst én fil.Hvis du opretter et nyt "
"arkiv, og så lukker <application>Arkivhåndtering</application> før du har "
"tilføjet nogen filer til arkivet, sletter <application>Arkivhåndtering</"
"application> arkivet."
#: ../C/file-roller.xml:701(para)
msgid ""
"Add files to the new archive as described in <xref linkend=\"file-roller-add-"
"files\"/>. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"Tilføj filer til det nye arkiv som beskrevet i <xref linkend=\"file-roller-"
"add-files\"/>. <placeholder-1/>"
#: ../C/file-roller.xml:678(para)
msgid "To create an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
msgstr "For at oprette et arkiv skal du gøre følgende: <placeholder-1/>"
#: ../C/file-roller.xml:714(title)
msgid "To Add Files to an Archive"
msgstr "Tilføje filer til et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:719(para) ../C/file-roller.xml:747(para)
msgid ""
"Decide where in the archive you want to add the files, then open that "
"location in the archive."
msgstr ""
"Bestem dig for, hvor i arkivet du vil tilføje filerne, og åbn så dette sted "
"i arkivet."
#: ../C/file-roller.xml:722(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Add Files</"
"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Add Files</guilabel> "
"dialog, or click <guibutton>Add Files</guibutton> in the toolbar."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Tilføj filer</"
"guimenuitem></menuchoice> for at se dialogen <guilabel>Tilføj filer</"
"guilabel>, eller klik på knappen <guibutton>Tilføj filer</guibutton> i "
"værktøjslinjen."
#: ../C/file-roller.xml:725(para)
msgid ""
"Select the files that you want to add. To select more files press-and-hold "
"<keycap>Ctrl</keycap> and click the files."
msgstr ""
"Vælg de filer, som du vil tilføje. Du kan vælge flere filer ved at holde "
"<keycap>Ctrl</keycap> nede, medens du klikker på filerne."
#: ../C/file-roller.xml:728(para)
msgid ""
"Click <guibutton>Add</guibutton>. <application>Archive Manager</application> "
"adds the files to the current folder in the archive."
msgstr ""
"Klik på <guibutton>Tilføj</guibutton>. <application>Arkivhåndtering</"
"application> tilføjer filerne til den aktuelle mappe i arkivet."
#: ../C/file-roller.xml:715(para)
msgid ""
"To add files to an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"For at tilføje filer til et arkiv skal du gøre følgende: <placeholder-1/>"
#: ../C/file-roller.xml:733(para)
msgid ""
"You cannot add folders to the archive with the <guilabel>Add Files</"
"guilabel> dialog. To add a folder see <xref linkend=\"file-roller-add-folder"
"\"/>."
msgstr ""
"Man kan ikke tilføje mapper til arkivet med dialogen <guilabel>Tilføj filer</"
"guilabel>. Se <xref linkend=\"file-roller-add-folder\"/> hvordan du filføjer "
"en mappe."
#: ../C/file-roller.xml:734(para)
msgid ""
"The <guilabel>Add Files</guilabel> dialog provides the <guilabel>Add only if "
"newer</guilabel> option, see <xref linkend=\"file-roller-add-options\"/> for "
"more information on this option."
msgstr ""
"I dialogen <guilabel>Tilføj filer</guilabel> findes muligheden "
"<guilabel>Tilføj kun hvis nyere</guilabel>. Se mere om denne mulighed: <xref "
"linkend=\"file-roller-add-options\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:735(para)
msgid ""
"You can also add files to an archive in a file manager window, without "
"opening an <application>Archive Manager</application> window. See <xref "
"linkend=\"file-roller-fmgr\"/> for more information."
msgstr ""
"Man kan også tilføje filer til et arkiv i et filhåndteringsvindue uden at "
"åbne et vindue i <application>Arkivhåndtering</application>. Se mere: <xref "
"linkend=\"file-roller-fmgr\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:736(para)
msgid ""
"The Add operation adds a <emphasis>copy</emphasis> of the specified files or "
"folders to the archive. <application>Archive Manager</application> does not "
"remove the original files, which remain unchanged in the file system. The "
"copies that are added to the archive have the same permissions and "
"modification date as the original files."
msgstr ""
"Med Tilføj tilføjer man en <emphasis>kopi</emphasis> af de valgte filer "
"eller mapper til arkivet. <application>Arkivhåndtering</application> fjerner "
"ikke de originale filer, de forbliver uændrede i filsystemet. De kopier som "
"føjes til arkivet har samme tilladelser og ændringstidspunkt som de "
"originale filer."
#: ../C/file-roller.xml:742(title)
msgid "To Add a Folder to an Archive"
msgstr "Tilføje en mappe til et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:750(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Add a Folder</"
"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Add a Folder</guilabel> "
"dialog."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Tilføj en mappe</"
"guimenuitem></menuchoice> for at se dialogen <guilabel>Tilføj en mappe</"
"guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:753(para)
msgid "Select the folder that you want to add."
msgstr "Vælg den mappe, som du vil åbne."
#: ../C/file-roller.xml:756(para)
msgid ""
"Click <guibutton>Add</guibutton>. <application>Archive Manager</application> "
"adds the folder to the current folder in the archive."
msgstr ""
"Klik på <guibutton>Tilføj</guibutton>. <application>Arkivhåndtering</"
"application> tilføjer mappen til den aktuelle mappe i arkivet."
#: ../C/file-roller.xml:743(para)
msgid ""
"To add a folder to an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"For at tilføje en mappe til et arkiv skal du gøre følgende: <placeholder-1/>"
#: ../C/file-roller.xml:761(para)
msgid ""
"The <guilabel>Add a Folder</guilabel> dialog provides several advanced "
"options. See <xref linkend=\"file-roller-add-options\"/> for more "
"information."
msgstr ""
"Dialogen <guilabel>Tilføj en mappe</guilabel> giver dig en række avancerede "
"muligheder. Se mere: <xref linkend=\"file-roller-add-options\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:766(title)
msgid "To Convert an Archive to Another Format"
msgstr "Ændring af et arkiv til et andet format"
#: ../C/file-roller.xml:767(para)
msgid ""
"To convert an archive to another format and save as a new file, perform the "
"following steps:"
msgstr ""
"For at ændre et arkiv til et andet format og gemme det som en ny fil skal du "
"gøre følgende:"
#: ../C/file-roller.xml:771(para)
msgid "Open the archive that you want to convert."
msgstr "Vælg det arkiv, som du vil ændre."
#: ../C/file-roller.xml:775(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Save As</"
"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Save</guilabel> dialog."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Gem som</guimenuitem></"
"menuchoice> for at se dialogen <guilabel>Gem</guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:779(para)
msgid "Enter the new archive name in the <guilabel>Name</guilabel> text box."
msgstr "Skriv det nye arkivnavn i tekstfeltet <guilabel>Navn</guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:783(para)
msgid ""
"Select the new format from the <guilabel>Archive type</guilabel> drop-down "
"list. Alternatively, enter the filename extension in the <guilabel>Name</"
"guilabel> text box, and select <guilabel>Automatic</guilabel> from the "
"<guilabel>Archive type</guilabel> drop-down list."
msgstr ""
"Vælg det nye format fra rullegardinsmenuen <guilabel>Arkivtype</guilabel>. "
"Eller skriv filtypenavnet i tekstfeltet <guilabel>Navn</guilabel> og vælg "
"<guilabel>Automatisk</guilabel> fra rullegardinsmenuen <guilabel>Arkivtype</"
"guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:791(para)
msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
msgstr "Klik på <guibutton>Gem</guibutton>."
#: ../C/file-roller.xml:797(para)
msgid ""
"If some but not all of the files in the archive are protected by a password, "
"and you have not specified the password, <application>Archive Manager</"
"application> does not ask for a password. However, <application>Archive "
"Manager</application> copies only the unprotected files to the new archive."
msgstr ""
"Hvis kun nogle af filerne i arkivet er beskyttet med adgangskode, og du ikke "
"har angivet dette, så anmoder <application>Arkivhåndtering</application> "
"ikke om adgangskoden. Men <application>Arkivhåndtering</application> "
"udpakker kun de filer, som ikke er beskyttet."
#: ../C/file-roller.xml:811(title)
msgid "Modifying the Contents of an Archive"
msgstr "Ændring af indholdet af et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:812(para)
msgid "You can modify the contents of an archive in several ways."
msgstr "Man kan ændre indholdet af et arkiv på flere måder."
#: ../C/file-roller.xml:818(title)
msgid "To Encrypt Files in an Archive"
msgstr "Kryptering af filer i et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:819(para)
msgid ""
"For security, you might want to encrypt the files that you add to an archive."
msgstr ""
"Det kan være, at du af sikkerhedshensyn vil kryptere de filer, som du føjer "
"til et arkiv."
#: ../C/file-roller.xml:820(para)
msgid ""
"If the archive format supports encryption, you can specify a password to "
"encrypt the files that you add to the archive."
msgstr ""
"Hvis arkivformatet understøtter kryptering, kan du angive en adgangskode til "
"krypteringen af de filer, som du føjer til arkivet."
#: ../C/file-roller.xml:822(para)
msgid "Currently, only 7-Zip, ZIP, RAR and ARJ archives support encryption."
msgstr ""
"For øjeblikket er det kun 7-Zip, ZIP, RAR og ARJ-arkiver som understøtter "
"kryptering."
#: ../C/file-roller.xml:824(para)
msgid "To specify a password for file encryption, perform the following steps:"
msgstr "For at angive en adgangskode til filkryptering skal du gøre følgende:"
#: ../C/file-roller.xml:826(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Password</"
"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Password</guilabel> "
"dialog."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Adgangskode</"
"guimenuitem></menuchoice> for at se dialogen <guilabel>Adgangskode</"
"guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:827(para)
msgid "Enter the password in the <guilabel>Password</guilabel> text box."
msgstr "Skriv adgangskoden i tekstfeltet <guilabel>Adgangskode</guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:828(para) ../C/file-roller.xml:942(para)
msgid "Click <guibutton>OK</guibutton>."
msgstr "Klik på <guibutton>o.k.</guibutton>."
#: ../C/file-roller.xml:830(para)
msgid ""
"<application>Archive Manager</application> uses the password to encrypt the "
"files that you add to the current archive, and to decrypt the files that you "
"extract from the current archive. <application>Archive Manager</application> "
"deletes the password when you close the archive."
msgstr ""
"<application>Arkivhåndtering</application> bruger adgangskoden til at "
"kryptere de filer, som man tilføjer til det aktuelle arkiv, og til at "
"dekryptere de filer, som man udpakker fra det aktuelle arkiv. "
"<application>Arkivhåndtering</application> sletter adgangskoden, når man "
"lukker arkivet."
#: ../C/file-roller.xml:832(para)
msgid ""
"For information on how to check whether an archive contains encrypted files, "
"see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
msgstr ""
"For at få at vide, hvordan man undersøger om et arkiv indeholder krypterede "
"filer, se: <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
#: ../C/file-roller.xml:835(para)
msgid ""
"The encryption provided by archive utilities is weak and insecure. If "
"security is important, use a strong encryption tool such as <ulink url="
"\"http://www.gnupg.org\" type=\"http\">GNU Privacy Guard</ulink>."
msgstr ""
"Den kryptering som kan opnås med arkiv-redskaberne er svag og usikker. Hvis "
"sikkerheden er vigtig, skal man bruge et stærkt krypteringsredskab som "
"<ulink url=\"http://www.gnupg.org\" type=\"http\">GNU Privacy Guard</ulink>."
#: ../C/file-roller.xml:842(title)
msgid "To Rename a File in an Archive"
msgstr "Omdøbning af en fil i et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:843(para)
msgid "To rename a file in an archive, perform the following steps:"
msgstr "For at omdøbe en fil i et arkiv skal du gøre følgende:"
#: ../C/file-roller.xml:846(para)
msgid "Select the file that you want to rename."
msgstr "Vælg den fil, som du vil omdøbe."
#: ../C/file-roller.xml:849(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rename</guimenuitem></"
"menuchoice>, or press <keycombo><keycap>F2</keycap></keycombo>, to display "
"the <guilabel>Rename</guilabel> dialog."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Omdøb</guimenuitem></"
"menuchoice>, eller tryk på <keycombo><keycap>F2</keycap></keycombo>, for at "
"se dialogen <guilabel>Omdøb</guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:852(para)
msgid ""
"Enter the new filename in the <guilabel>New file name</guilabel> text box."
msgstr "Skriv det nye filnavn i <guilabel>Nyt filnavn</guilabel>."
#: ../C/file-roller.xml:855(para)
msgid "Click <guibutton>Rename</guibutton>."
msgstr "Klik på <guibutton>Omdøb</guibutton>."
#: ../C/file-roller.xml:863(title)
msgid "To Copy Files in an Archive"
msgstr "Kopiering af filer i et arkiv"
#: ../C/file-roller.xml:864(para)
msgid "To copy files in an archive, perform the following steps:"
msgstr "For at kopiere filer i et arkiv skal du gøre følgende:"
#: ../C/file-roller.xml:867(para)
msgid "Select the files that you want to copy."
msgstr "Vælg de filer, som du vil kopiere."
#: ../C/file-roller.xml:870(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></"
"menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap></"