Commit 9304e22a authored by Peter Mráz's avatar Peter Mráz Committed by Pavol Šimo

Updated Slovak translation

parent fc41ea7e
......@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: file-roller\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-"
"roller&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-11 19:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-11 22:06+0100\n"
"roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-18 07:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-18 12:23+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -86,7 +86,7 @@ msgid "Show session management options"
msgstr "Zobraziť voľby správy relácie"
#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1996
#: ../src/fr-window.c:5462
#: ../src/fr-window.c:5452
msgid "Archive Manager"
msgstr "Správca archívov"
......@@ -216,9 +216,9 @@ msgid ""
"Use 'all-files' to view all the files in the archive in a single list, use "
"'as-folder' to navigate the archive as a folder."
msgstr ""
"Keď chcete zobraziť všetky súbory z archívu v jednom zozname, použite "
"'all-files'. Ak sa chcete v archíve pohybovať ako v priečinku, použite "
"'as-folder'."
"Keď chcete zobraziť všetky súbory z archívu v jednom zozname, použite 'all-"
"files'. Ak sa chcete v archíve pohybovať ako v priečinku, použite 'as-"
"folder'."
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
msgid "Use mime icons"
......@@ -310,7 +310,7 @@ msgid "_Filename:"
msgstr "Názov _súboru:"
#. Translators: after the colon there is a folder name.
#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../src/fr-window.c:5887
#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../src/fr-window.c:5879
msgid "_Location:"
msgstr "_Umiestnenie:"
......@@ -365,7 +365,6 @@ msgstr "Heslo"
msgid "S_elect the files you want to update:"
msgstr "Vyb_erte súbory, ktoré chcete aktualizovať:"
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=611220
#. secondary text
#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:175 ../src/dlg-update.c:203
#, c-format
......@@ -431,7 +430,7 @@ msgstr "Nemáte oprávnenia na vytvorenie archívu v tomto priečinku"
#: ../src/actions.c:233 ../src/dlg-package-installer.c:266
#: ../src/dlg-package-installer.c:275 ../src/dlg-package-installer.c:303
#: ../src/fr-archive.c:1178 ../src/fr-window.c:6104 ../src/fr-window.c:6280
#: ../src/fr-archive.c:1178 ../src/fr-window.c:6094 ../src/fr-window.c:6270
msgid "Archive type not supported."
msgstr "Nepodporovaný typ archívu."
......@@ -439,11 +438,11 @@ msgstr "Nepodporovaný typ archívu."
msgid "Could not delete the old archive."
msgstr "Nepodarilo sa odstrániť starý archív."
#: ../src/actions.c:381 ../src/fr-window.c:5945
#: ../src/actions.c:381 ../src/fr-window.c:5937
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"
#: ../src/actions.c:392 ../src/dlg-new.c:312 ../src/fr-window.c:5283
#: ../src/actions.c:392 ../src/dlg-new.c:312 ../src/fr-window.c:5277
msgid "All archives"
msgstr "Všetky archívy"
......@@ -451,7 +450,7 @@ msgstr "Všetky archívy"
msgid "All files"
msgstr "Všetky súbory"
#: ../src/actions.c:793 ../src/fr-window.c:7130
#: ../src/actions.c:793 ../src/fr-window.c:7120
msgid "Last Output"
msgstr "Posledný výstup"
......@@ -545,7 +544,7 @@ msgid "Enter the password for the archive '%s'."
msgstr "Zadajte heslo pre archív '%s'."
#. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
#: ../src/dlg-batch-add.c:186 ../src/fr-window.c:7450
#: ../src/dlg-batch-add.c:186 ../src/fr-window.c:7435
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
......@@ -556,8 +555,8 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../src/dlg-batch-add.c:189 ../src/fr-window.c:7440 ../src/fr-window.c:7445
#: ../src/fr-window.c:7450 ../src/fr-window.c:7486 ../src/fr-window.c:7488
#: ../src/dlg-batch-add.c:189 ../src/fr-window.c:7425 ../src/fr-window.c:7430
#: ../src/fr-window.c:7435 ../src/fr-window.c:7471 ../src/fr-window.c:7473
msgid "Please use a different name."
msgstr "Prosím, použite iný názov."
......@@ -568,7 +567,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nemáte dostatočné oprávnenia na vytvorenie archívu v cieľovom priečinku."
#: ../src/dlg-batch-add.c:232 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6701
#: ../src/dlg-batch-add.c:232 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6691
#, c-format
msgid ""
"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
......@@ -579,11 +578,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Chcete ho vytvoriť?"
#: ../src/dlg-batch-add.c:241 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6710
#: ../src/dlg-batch-add.c:241 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6700
msgid "Create _Folder"
msgstr "Vytvoriť _priečinok"
#: ../src/dlg-batch-add.c:260 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6727
#: ../src/dlg-batch-add.c:260 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6717
#, c-format
msgid "Could not create the destination folder: %s."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť cieľový priečinok: %s."
......@@ -601,8 +600,8 @@ msgid "_Overwrite"
msgstr "_Prepísať"
#: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
#: ../src/fr-window.c:4210 ../src/fr-window.c:6731 ../src/fr-window.c:6750
#: ../src/fr-window.c:6755
#: ../src/fr-window.c:4210 ../src/fr-window.c:6721 ../src/fr-window.c:6740
#: ../src/fr-window.c:6745
msgid "Extraction not performed"
msgstr "Rozbalenie sa neuskutočnilo"
......@@ -757,15 +756,15 @@ msgstr "Súbor nenájdený."
msgid "The file doesn't exist"
msgstr "Súbor neexistuje"
#: ../src/fr-archive.c:2448
#: ../src/fr-archive.c:2427
msgid "You don't have the right permissions."
msgstr "Nemáte dostatočné oprávnenia."
#: ../src/fr-archive.c:2448
#: ../src/fr-archive.c:2427
msgid "This archive type cannot be modified"
msgstr "Tento typ archívu nemôže byť zmenený"
#: ../src/fr-archive.c:2460
#: ../src/fr-archive.c:2439
msgid "You can't add an archive to itself."
msgstr "Nemôžete pridať archív do seba samého."
......@@ -888,6 +887,8 @@ msgstr "Tar komprimovaný pomocou lzop (.tar.lzo)"
# neviem či toto prekladať
# PK: podla mna na 99% nie, dal som prec fuzzy
# PŠ: a podľa mňa zase áno, predchádzajúce reťazce sú podobného typu a sú preložené
# peter: tak navrhni ako by som to mal preložiť
# PŠ: nie je náhodou Windows Imaging "Maľovanie" vo Windows a toto jeho vlastný formát?
#: ../src/fr-init.c:89
msgid "Windows Imaging Format (.wim)"
msgstr "Windows Imaging Format (.wim)"
......@@ -1066,8 +1067,8 @@ msgstr "Príkaz nenájdený."
msgid "Test Result"
msgstr "Výsledok testu"
#: ../src/fr-window.c:4053 ../src/fr-window.c:8037 ../src/fr-window.c:8071
#: ../src/fr-window.c:8321
#: ../src/fr-window.c:4053 ../src/fr-window.c:8022 ../src/fr-window.c:8056
#: ../src/fr-window.c:8306
msgid "Could not perform the operation"
msgstr "Operáciu sa nepodarilo vykonať"
......@@ -1087,68 +1088,68 @@ msgstr "Chcete vytvoriť nový archív obsahujúci tieto súbory?"
msgid "Create _Archive"
msgstr "_Vytvoriť archív"
#: ../src/fr-window.c:4706 ../src/fr-window.c:5793
#: ../src/fr-window.c:4702 ../src/fr-window.c:5783
msgid "Folders"
msgstr "Priečinky"
#: ../src/fr-window.c:4744
#: ../src/fr-window.c:4740
msgctxt "File"
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: ../src/fr-window.c:4745
#: ../src/fr-window.c:4741
msgctxt "File"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/fr-window.c:4746
#: ../src/fr-window.c:4742
msgctxt "File"
msgid "Date Modified"
msgstr "Dátum zmeny"
#: ../src/fr-window.c:4747
#: ../src/fr-window.c:4743
msgctxt "File"
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"
#: ../src/fr-window.c:4756
#: ../src/fr-window.c:4752
msgctxt "File"
msgid "Name"
msgstr "Názov"
#: ../src/fr-window.c:5714
#: ../src/fr-window.c:5704
msgid "Find:"
msgstr "Nájsť:"
#: ../src/fr-window.c:5801
#: ../src/fr-window.c:5791
msgid "Close the folders pane"
msgstr "Zavrieť panel priečinkov"
#: ../src/fr-window.c:5942 ../src/fr-window.c:5945 ../src/ui.h:141
#: ../src/fr-window.c:5934 ../src/fr-window.c:5937 ../src/ui.h:141
#: ../src/ui.h:145
msgid "Open archive"
msgstr "Otvoriť archív"
#: ../src/fr-window.c:5943
#: ../src/fr-window.c:5935
msgid "Open a recently used archive"
msgstr "Otvoriť nedávno použitý archív"
#: ../src/fr-window.c:6272
#: ../src/fr-window.c:6262
#, c-format
msgid "Could not save the archive \"%s\""
msgstr "Nepodarilo sa uložiť archív \"%s\""
#. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
#: ../src/fr-window.c:7440
#: ../src/fr-window.c:7425
msgid "The new name is void."
msgstr "Nový názov je prázdny."
#. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
#: ../src/fr-window.c:7445
#: ../src/fr-window.c:7430
msgid "The new name is equal to the old one."
msgstr "Nový názov je rovnaký ako starý."
#: ../src/fr-window.c:7486
#: ../src/fr-window.c:7471
#, c-format
msgid ""
"A folder named \"%s\" already exists.\n"
......@@ -1159,7 +1160,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../src/fr-window.c:7488
#: ../src/fr-window.c:7473
#, c-format
msgid ""
"A file named \"%s\" already exists.\n"
......@@ -1170,43 +1171,43 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../src/fr-window.c:7558
#: ../src/fr-window.c:7543
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"
#: ../src/fr-window.c:7559
#: ../src/fr-window.c:7544
msgid "New folder name"
msgstr "Nový názov priečinka"
#: ../src/fr-window.c:7559
#: ../src/fr-window.c:7544
msgid "New file name"
msgstr "Nový názov súboru"
#: ../src/fr-window.c:7563
#: ../src/fr-window.c:7548
msgid "_Rename"
msgstr "Pre_menovať"
#: ../src/fr-window.c:7580 ../src/fr-window.c:7600
#: ../src/fr-window.c:7565 ../src/fr-window.c:7585
msgid "Could not rename the folder"
msgstr "Nepodarilo sa premenovať priečinok"
#: ../src/fr-window.c:7580 ../src/fr-window.c:7600
#: ../src/fr-window.c:7565 ../src/fr-window.c:7585
msgid "Could not rename the file"
msgstr "Nepodarilo sa premenovať súbor"
#: ../src/fr-window.c:7998
#: ../src/fr-window.c:7983
msgid "Paste Selection"
msgstr "Vložiť výber"
#: ../src/fr-window.c:7999
#: ../src/fr-window.c:7984
msgid "Destination folder"
msgstr "Cieľový priečinok"
#: ../src/fr-window.c:8600
#: ../src/fr-window.c:8585
msgid "Add files to an archive"
msgstr "Pridať súbory do archívu"
#: ../src/fr-window.c:8644
#: ../src/fr-window.c:8629
msgid "Extract archive"
msgstr "Rozbaliť archív"
......@@ -1218,11 +1219,11 @@ msgid "%d %B %Y, %H:%M"
msgstr "%e. %B %Y o %H:%M"
#. Expander
#: ../src/gtk-utils.c:434
#: ../src/gtk-utils.c:416
msgid "Command _Line Output"
msgstr "Výstup _príkazového riadka"
#: ../src/gtk-utils.c:771
#: ../src/gtk-utils.c:753
msgid "Could not display help"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť pomocníka"
......@@ -1342,10 +1343,9 @@ msgstr "Kopírovať výber"
msgid "Cut the selection"
msgstr "Vystrihnúť výber"
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=611331
#: ../src/ui.h:78 ../src/ui.h:99
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Vložiť schránku"
msgstr "Vložiť obsah schránky"
#: ../src/ui.h:81 ../src/ui.h:102
msgid "_Rename..."
......@@ -1388,7 +1388,6 @@ msgid "View the output produced by the last executed command"
msgstr "Zobraziť výstup vyprodukovaný posledným spusteným príkazom"
#: ../src/ui.h:136
msgctxt "File"
msgid "New..."
msgstr "Nový..."
......@@ -1397,7 +1396,6 @@ msgid "Create a new archive"
msgstr "Vytvoriť nový archív"
#: ../src/ui.h:140
msgctxt "File"
msgid "Open..."
msgstr "Otvoriť..."
......@@ -1426,7 +1424,6 @@ msgid "Reload current archive"
msgstr "Znovu načítať aktuálny archív"
#: ../src/ui.h:164
msgctxt "File"
msgid "Save As..."
msgstr "Uložiť ako..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment