Commit 00649b66 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka

Updated Slovak translation.

2005-06-12  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent 8e0295cc
2005-06-12 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-06-09 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: file-roller\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-06 09:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-06 09:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-12 08:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-12 08:29+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,212 +21,313 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:1
#: nautilus/nautilus-fileroller.c:277
#: ../component/File_Roller_Component.server.in.in.h:1
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:297
msgid "Create Archive..."
msgstr "Vytvoriť archív..."
#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:2
#: nautilus/nautilus-fileroller.c:241
#: ../component/File_Roller_Component.server.in.in.h:2
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:259
msgid "Extract Here"
msgstr "Rozbaliť sem"
#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:3
#: ../component/File_Roller_Component.server.in.in.h:3
msgid "File Roller Component add operations"
msgstr "Operácie pridania komponentu File Roller"
#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:4
#: ../component/File_Roller_Component.server.in.in.h:4
msgid "File Roller Component extract operations"
msgstr "Operácie rozbalenia komponentu File Roller"
#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:5
#: ../component/File_Roller_Component.server.in.in.h:5
msgid "File roller component"
msgstr "Komponent File roller"
#: nautilus/nautilus-fileroller.c:242
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:1
msgid ""
"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
msgstr ""
"<i><b>Poznámka:</b> heslo sa použije pre šifrovanie súborov pridávaných do "
"aktuálneho archívu a pre dešifrovanie z aktuálneho archívu. Po zatvorení "
"archívu bude heslo odstránené.</i>"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:2
msgid "A_vailable application:"
msgstr "_Dostupné aplikácie:"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:3
msgid "C_reate"
msgstr "_Vytvoriť"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:4
msgid "Create Archive"
msgstr "Vytvoriť archív"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:5
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:6
msgid "Load Options"
msgstr "Načítať nastavenia"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:7 ../src/window.c:2694
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"
#. current location
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:8 ../src/window.c:3609
msgid "Location:"
msgstr "Umiestnenie:"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:9
msgid "Open Files"
msgstr "Otvoriť súbory"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:10
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:11
msgid "R_ecent applications:"
msgstr "N_edávne aplikácie:"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:12 ../src/dlg-extract.c:427
msgid "_All files"
msgstr "_Všetky súbory"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:13
msgid "_Application:"
msgstr "_Aplikácia:"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:14
msgid "_Archive:"
msgstr "_Archív:"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:15 ../src/dlg-extract.c:413
msgid "_Files:"
msgstr "_Súbory:"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:16 ../src/dlg-extract.c:475
msgid "_Password:"
msgstr "_Heslo:"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:17 ../src/dlg-extract.c:434
msgid "_Selected files"
msgstr "_Vybrané súbory"
#: ../data/glade/file-roller.glade.h:18 ../src/dlg-extract.c:424
msgid "example: *.txt; *.doc"
msgstr "príklad: *.txt; *.doc"
#: ../data/glade/file-roller-extract.glade.h:1 ../src/window.c:5389
msgid "Destination folder"
msgstr "Cieľový priečinok"
#: ../data/glade/file-roller-extract.glade.h:2 ../src/ui.h:94
msgid "Extract"
msgstr "Rozbaliť"
#: ../data/glade/file-roller-extract.glade.h:3
msgid "Extract in _folder:"
msgstr "Rozbaliť v _priečinku:"
#. Create the application.
#: ../data/file-roller.desktop.in.h:1 ../src/gtk-utils.c:390 ../src/main.c:134
#: ../src/window.c:849 ../src/window.c:1310 ../src/window.c:3321
msgid "Archive Manager"
msgstr "Správca archívov"
#: ../data/file-roller.desktop.in.h:2
msgid "Create and modify an archive"
msgstr "Vytvoriť a upraviť archív"
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:260
msgid "Extract the selected archive in the current position"
msgstr "Rozbaliť zvolený archív na aktuálnu pozíciu"
#: nautilus/nautilus-fileroller.c:259
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:277
msgid "Extract To..."
msgstr "Rozbaliť do..."
#: nautilus/nautilus-fileroller.c:260
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:278
msgid "Extract the selected archive"
msgstr "Rozbaliť zvolený archív"
#: nautilus/nautilus-fileroller.c:278
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:298
msgid "Create an archive with the selected objects"
msgstr "Vytvoriť archív zo zvolených objektov"
#: file-roller.desktop.in.h:1 src/window.c:842
msgid "Archive Manager"
msgstr "Správca archívov"
#: file-roller.desktop.in.h:2
msgid "Create and modify an archive"
msgstr "Vytvoriť a upraviť archív"
#: src/actions.c:97
#: ../src/actions.c:112
msgid "Automatic"
msgstr "Automaticky"
#: src/actions.c:98
#: ../src/actions.c:117
msgid "Ar (.ar)"
msgstr "Ar (.ar)"
#: src/actions.c:99
#: ../src/actions.c:129
msgid "Arj (.arj)"
msgstr "Arj (.arj)"
#: src/actions.c:100
#: ../src/actions.c:158
msgid "Ear (.ear)"
msgstr "Ear (.ear)"
#: src/actions.c:101
#: ../src/actions.c:171
msgid "Jar (.jar)"
msgstr "Jar (.jar)"
#: src/actions.c:102
#: ../src/actions.c:185
msgid "Lha (.lzh)"
msgstr "Lha (.lzh)"
#: src/actions.c:103
#: ../src/actions.c:202
msgid "Rar (.rar)"
msgstr "Rar (.rar)"
#: src/actions.c:104
#: ../src/actions.c:217
msgid "Tar uncompressed (.tar)"
msgstr "Tar nekomprimovaný (.tar)"
#: src/actions.c:105
#: ../src/actions.c:226
msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
msgstr "Tar komprimovaný pomocou bzip (.tar.bz)"
#: src/actions.c:106
#: ../src/actions.c:232
msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
msgstr "Tar komprimovaný pomocou bzip2 (.tar.bz2)"
#: src/actions.c:107
#: ../src/actions.c:242
msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
msgstr "Tar komprimovaný pomocou gzip (.tar.gz)"
#: src/actions.c:108
#: ../src/actions.c:252
msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
msgstr "Tar komprimovaný pomocou lzop (.tar.lzo)"
#: src/actions.c:109
#: ../src/actions.c:260
msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
msgstr "Tar komprimovaný pomocou compress (.tar.Z)"
#: src/actions.c:110
#: ../src/actions.c:291
msgid "War (.war)"
msgstr "War (.war)"
#: src/actions.c:111
#: ../src/actions.c:294
msgid "Zip (.zip)"
msgstr "Zip (.zip)"
#: src/actions.c:112
#: ../src/actions.c:302
msgid "Zoo (.zoo)"
msgstr "Zoo (.zoo)"
#: src/actions.c:113
#: ../src/actions.c:312 ../src/actions.c:321
msgid "7-Zip (.7z)"
msgstr "7-Zip (.7z)"
#: src/actions.c:178 src/actions.c:198 src/dlg-batch-add.c:104
#: src/dlg-batch-add.c:123 src/dlg-batch-add.c:150 src/dlg-batch-add.c:172
#: src/dlg-batch-add.c:215 src/dlg-batch-add.c:260 src/window.c:3921
#: ../src/actions.c:423 ../src/actions.c:443 ../src/actions.c:475
#: ../src/actions.c:791 ../src/dlg-batch-add.c:107 ../src/dlg-batch-add.c:126
#: ../src/dlg-batch-add.c:153 ../src/dlg-batch-add.c:175
#: ../src/dlg-batch-add.c:226 ../src/dlg-batch-add.c:271 ../src/window.c:4092
msgid "Could not create the archive"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť archív"
#: src/actions.c:179 src/actions.c:508 src/dlg-batch-add.c:105
#: src/dlg-batch-add.c:261
#: ../src/actions.c:424 ../src/actions.c:749 ../src/dlg-batch-add.c:108
#: ../src/dlg-batch-add.c:272
msgid "You have to specify an archive name."
msgstr "Musíte zadať meno archívu."
#: src/actions.c:199 src/actions.c:528
#: ../src/actions.c:444 ../src/actions.c:769
msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
msgstr "Nemáte práva pre vytvorenie archívu v tomto priečinku"
#: src/actions.c:229 src/actions.c:549 src/actions.c:734 src/actions.c:915
#: ../src/actions.c:476 ../src/actions.c:792 ../src/dlg-batch-add.c:154
#: ../src/fr-archive.c:720 ../src/window.c:4093 ../src/window.c:4249
msgid "Archive type not supported."
msgstr "Typ archívu nepodporovaný."
#: ../src/actions.c:489 ../src/actions.c:805 ../src/actions.c:972
#: ../src/actions.c:1153
msgid "The archive already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Archív už existuje. Chcete ho prepísať?"
#: src/actions.c:232 src/actions.c:552 src/actions.c:737 src/actions.c:918
#: ../src/actions.c:492 ../src/actions.c:808 ../src/actions.c:975
#: ../src/actions.c:1156
msgid "Overwrite"
msgstr "Prepísať"
#: src/actions.c:249 src/actions.c:569
#: ../src/actions.c:509 ../src/actions.c:825
msgid "Could not delete the old archive."
msgstr "Nepodarilo sa odstrániť starý archív."
#: src/actions.c:297
#: ../src/actions.c:538
msgid "New"
msgstr "Nový"
#: src/actions.c:309 src/actions.c:441 src/actions.c:630
#: ../src/actions.c:575 ../src/actions.c:682 ../src/actions.c:867
msgid "All archives"
msgstr "Všetky archívy"
#: src/actions.c:316 src/actions.c:448 src/actions.c:637
#: ../src/actions.c:582 ../src/actions.c:689 ../src/actions.c:874
msgid "All files"
msgstr "Všetky súbory"
#: src/actions.c:326 src/actions.c:645
#: ../src/actions.c:592 ../src/actions.c:882
msgid "Archive type:"
msgstr "Typ archívu:"
#: src/actions.c:429 src/ui.h:114 src/window.c:3531
#: ../src/actions.c:670 ../src/window.c:3697
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"
#: src/actions.c:507 src/actions.c:527
#: ../src/actions.c:748 ../src/actions.c:768
msgid "Could not save the archive"
msgstr "Nepodarilo sa uložiť archív"
#: src/actions.c:618
#: ../src/actions.c:855
msgid "Save"
msgstr "Uložiť"
#: src/actions.c:760
#: ../src/actions.c:998
msgid "Could not copy the archive"
msgstr "Nepodarilo sa skopírovať archív"
#: src/actions.c:780
#: ../src/actions.c:1018
msgid "Could not move the archive"
msgstr "Nepodarilo sa presunúť archív"
#: src/actions.c:809
#: ../src/actions.c:1047
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"
#: src/actions.c:809
#: ../src/actions.c:1047
msgid "Move"
msgstr "Presunúť"
#: src/actions.c:814 src/ui.h:66
#: ../src/actions.c:1052
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopírovať"
#: src/actions.c:814
#: ../src/actions.c:1052
msgid "_Move"
msgstr "_Presunúť"
#: src/actions.c:885 src/window.c:5040
#: ../src/actions.c:1123 ../src/window.c:5264
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"
#: src/actions.c:886
#: ../src/actions.c:1124
msgid "New archive name (without extension)"
msgstr "Meno nového archívu (bez prípony)"
#: src/actions.c:890 src/window.c:5045
#: ../src/actions.c:1128 ../src/window.c:5269
msgid "_Rename"
msgstr "Pre_menovať"
#: src/actions.c:991
#: ../src/actions.c:1229
msgid ""
"The archive cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it "
"permanently?"
......@@ -234,88 +335,87 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa presunúť archív do Odpadkov. Chcete ho odstrániť bez možnosti "
"návratu?"
#: src/actions.c:1228 src/window.c:4761
#: ../src/actions.c:1466 ../src/window.c:4941
msgid "Last Output"
msgstr "Posledný výstup"
#: src/actions.c:1248 src/dlg-extract.c:90
#: ../src/actions.c:1486 ../src/dlg-extract.c:100
msgid "Could not display help"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť pomocníka"
#: src/actions.c:1280
msgid "translator_credits"
msgstr "Stanislav Višňovský"
#: ../src/actions.c:1518
msgid "translator-credits"
msgstr "Stanislav Višňovský\nMarcel Telka <marcel@telka.sk>"
#. Create the application.
#: src/actions.c:1290 src/gtk-utils.c:390 src/main.c:102 src/window.c:1297
#: src/window.c:3163
#: ../src/actions.c:1528
msgid "File Roller"
msgstr "File Roller"
#: src/actions.c:1293
#: ../src/actions.c:1531
msgid "An archive manager for GNOME."
msgstr "Správca archívov pre GNOME."
#: src/dlg-add-files.c:85 src/dlg-add-files.c:147 src/dlg-add-folder.c:117
#: src/dlg-add-folder.c:246
#: ../src/dlg-add-files.c:85 ../src/dlg-add-files.c:147
#: ../src/dlg-add-folder.c:118 ../src/dlg-add-folder.c:247
#, c-format
msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
msgstr "Nemáte dostatočné práva pre čítanie súborov z priečinku \"%s\""
#: src/dlg-add-files.c:91 src/dlg-add-files.c:153 src/dlg-add-folder.c:123
#: src/dlg-add-folder.c:252 src/window.c:1993 src/window.c:2031
#: ../src/dlg-add-files.c:91 ../src/dlg-add-files.c:153
#: ../src/dlg-add-folder.c:124 ../src/dlg-add-folder.c:253
#: ../src/window.c:2075 ../src/window.c:2113
msgid "Could not add the files to the archive"
msgstr "Nepodarilo sa pridať súbory do archívu"
#: src/dlg-add-files.c:179
#: ../src/dlg-add-files.c:179
msgid "Add Files"
msgstr "Pridať súbory"
#: src/dlg-add-files.c:191 src/dlg-add-folder.c:323
#: ../src/dlg-add-files.c:191 ../src/dlg-add-folder.c:324
msgid "_Add only if newer"
msgstr "_Pridať iba ak novšie"
#: src/dlg-add-folder.c:311
#: ../src/dlg-add-folder.c:312
msgid "Add a Folder"
msgstr "Pridať priečinok"
#: src/dlg-add-folder.c:324
#: ../src/dlg-add-folder.c:325
msgid "_Include subfolders"
msgstr "Zahrnúť _podpriečinky"
#: src/dlg-add-folder.c:325
#: ../src/dlg-add-folder.c:326
msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
msgstr "Vynechať priečinky, ktoré sú symbolické _odkazy"
#: src/dlg-add-folder.c:328 src/dlg-add-folder.c:333
#: ../src/dlg-add-folder.c:329 ../src/dlg-add-folder.c:334
msgid "example: *.o; *.bak"
msgstr "príklad: *.o; *.bak"
#: src/dlg-add-folder.c:329
#: ../src/dlg-add-folder.c:330
msgid "_Include files:"
msgstr "Za_hrnúť súbory:"
#: src/dlg-add-folder.c:334
#: ../src/dlg-add-folder.c:335
msgid "E_xclude files:"
msgstr "_Vynechať súbory:"
#: src/dlg-add-folder.c:337
#: ../src/dlg-add-folder.c:338
msgid "_Load Options"
msgstr "N_ačítať nastavenia"
#: src/dlg-add-folder.c:338
#: ../src/dlg-add-folder.c:339
msgid "Sa_ve Options"
msgstr "_Uložiť nastavenia"
#: src/dlg-add-folder.c:790
#: ../src/dlg-add-folder.c:791
msgid "Save Options"
msgstr "Uložiť nastavenia"
#: src/dlg-add-folder.c:791
#: ../src/dlg-add-folder.c:792
msgid "Options Name:"
msgstr "Meno volieb:"
#: src/dlg-batch-add.c:118 src/window.c:4987
#: ../src/dlg-batch-add.c:121 ../src/window.c:5167
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
......@@ -326,632 +426,494 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: src/dlg-batch-add.c:118 src/window.c:4979 src/window.c:4983
#: src/window.c:4987
#: ../src/dlg-batch-add.c:121 ../src/window.c:5159 ../src/window.c:5163
#: ../src/window.c:5167 ../src/window.c:5224 ../src/window.c:5226
msgid "Please use a different name."
msgstr "Prosím, použite iné meno."
#: src/dlg-batch-add.c:151 src/fr-archive.c:714 src/window.c:3922
#: src/window.c:4078
msgid "Archive type not supported."
msgstr "Typ archívu nepodporovaný."
#: src/dlg-batch-add.c:173
#: ../src/dlg-batch-add.c:176
msgid ""
"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
"folder."
msgstr "Nemáte práva pre vytvorenie archívu v cieľovom priečinku."
#: src/dlg-batch-add.c:192 src/dlg-extract.c:156 src/window.c:4319
msgid "Destination folder does not exist. Do you want to create it?"
msgstr "Cieľový priečinok neexistuje. Chcete ho vytvoriť?"
#: ../src/dlg-batch-add.c:195 ../src/dlg-extract.c:160 ../src/window.c:4490
#, c-format
msgid ""
"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
"\n"
"Do you want to create it?"
msgstr ""
"Cieľový priečinok \"%s\" neexistuje.\n"
"\n"
"Chcete ho vytvoriť?"
#: src/dlg-batch-add.c:195 src/dlg-extract.c:159 src/window.c:4322
#: ../src/dlg-batch-add.c:204 ../src/dlg-extract.c:169 ../src/window.c:4499
msgid "Create _Folder"
msgstr "Vytvoriť _priečinok"
#: src/dlg-batch-add.c:211 src/dlg-extract.c:176 src/window.c:4339
#: ../src/dlg-batch-add.c:222 ../src/dlg-extract.c:188 ../src/window.c:4518
#, c-format
msgid "Could not create the destination folder: %s."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť cieľový priečinok: %s."
#: src/dlg-batch-add.c:235
#: ../src/dlg-batch-add.c:246
msgid "Archive not created"
msgstr "Archív nevytvorený"
#: src/dlg-batch-add.c:286
#: ../src/dlg-batch-add.c:297
msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Archív je už prítomný. Chcete ho prepísať?"
#: src/dlg-batch-add.c:289
#: ../src/dlg-batch-add.c:300
msgid "_Overwrite"
msgstr "_Prepísať"
#: src/dlg-extract.c:180 src/dlg-extract.c:200 src/dlg-extract.c:225
#: src/window.c:4343 src/window.c:4363
#: ../src/dlg-extract.c:192 ../src/dlg-extract.c:212 ../src/dlg-extract.c:240
#: ../src/window.c:4522 ../src/window.c:4542
msgid "Extraction not performed"
msgstr "Rozbalenie nevykonané"
#: src/dlg-extract.c:220
#: ../src/dlg-extract.c:235
#, c-format
msgid ""
"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
msgstr "Nemáte práva pre rozbalenie archívu do priečinku \"%s\"."
#: src/dlg-extract.c:381
#: ../src/dlg-extract.c:396
msgid "Files"
msgstr "Súbory"
#: src/dlg-extract.c:389 src/dlg-extract.c:439
#: ../src/dlg-extract.c:404 ../src/dlg-extract.c:454
msgid " "
msgstr " "
#: src/dlg-extract.c:398 src/file_roller.glade.h:18
msgid "_Files:"
msgstr "_Súbory:"
#: src/dlg-extract.c:409 src/file_roller.glade.h:21
msgid "example: *.txt; *.doc"
msgstr "príklad: *.txt; *.doc"
#: src/dlg-extract.c:412 src/file_roller.glade.h:15
msgid "_All files"
msgstr "_Všetky súbory"
#: src/dlg-extract.c:419 src/file_roller.glade.h:20
msgid "_Selected files"
msgstr "_Vybrané súbory"
#: src/dlg-extract.c:430
#: ../src/dlg-extract.c:445
msgid "Actions"
msgstr "Akcie"
#: src/dlg-extract.c:446
#: ../src/dlg-extract.c:461
msgid "R_e-create folders"
msgstr "_Znovu vytvoriť priečiky"
#: src/dlg-extract.c:450
#: ../src/dlg-extract.c:465
msgid "Over_write existing files"
msgstr "_Prepísať existujúce súbory"
#: src/dlg-extract.c:454
#: ../src/dlg-extract.c:469
msgid "Do not e_xtract older files"
msgstr "Nero_zbaľovať staršie súbory"
#: src/dlg-extract.c:460 src/file_roller.glade.h:19
msgid "_Password:"
msgstr "_Heslo:"
#: src/dlg-extract.c:469
#: ../src/dlg-extract.c:484
msgid "_Open destination folder after extraction"
msgstr "_Zobraziť cieľový priečinok po rozbalení"
#: src/dlg-extract.c:500 src/ui.h:94
msgid "Extract"
msgstr "Rozbaliť"
#: src/dlg-prop.c:105
#: ../src/dlg-prop.c:102
msgid "Path:"
msgstr "Cesta:"
#: src/dlg-prop.c:118
#: ../src/dlg-prop.c:115
msgid "Name:"
msgstr "Meno:"
#: src/dlg-prop.c:125
#: ../src/dlg-prop.c:121
#, c-format
msgid "%s Properties"
msgstr "Vlastnosti %s"
#: src/dlg-prop.c:134
#: ../src/dlg-prop.c:130
msgid "Modified on:"
msgstr "Zmenený:"
#: src/dlg-prop.c:140 src/window.c:424
#: ../src/dlg-prop.c:136 ../src/window.c:429
msgid "%d %B %Y, %H:%M"
msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
#: src/dlg-prop.c:148
#: ../src/dlg-prop.c:144
msgid "Archive size:"
msgstr "Veľkosť archívu:"
#: src/dlg-prop.c:159
#: ../src/dlg-prop.c:155
msgid "Content size:"
msgstr "Veľkosť obsahu:"
#: src/dlg-prop.c:178
#: ../src/dlg-prop.c:174
msgid "Compression ratio:"
msgstr "Úroveň kompresie:"
#: src/dlg-prop.c:193
#: ../src/dlg-prop.c:189
msgid "Number of files:"
msgstr "Počet súborov:"
#: src/file-data.c:28
#: ../src/file-data.c:28
msgid "Unknown type"
msgstr "Neznámy typ"
#: src/file-data.c:29
#: ../src/file-data.c:29
msgid "Symbolic link"
msgstr "Symbolický odkaz"
#: src/file_roller.glade.h:1
msgid ""
"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
msgstr ""
"<i><b>Poznámka:</b> heslo sa použije pre šifrovanie súborov pridávaných do "
"aktuálneho archívu a pre dešifrovanie z aktuálneho archívu. Po zatvorení "
"archívu bude heslo odstránené.</i>"
#: src/file_roller.glade.h:2
msgid "A_vailable application:"
msgstr "_Dostupné aplikácie:"
#: src/file_roller.glade.h:3
msgid "C_reate"
msgstr "_Vytvoriť"
#: src/file_roller.glade.h:4
msgid "Create Archive"
msgstr "Vytvoriť archív"
#: src/file_roller.glade.h:5
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"
#: src/file_roller.glade.h:6
msgid "Load Options"
msgstr "Načítať nastavenia"
#: src/file_roller.glade.h:7 src/window.c:2592
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"
#. current location
#: src/file_roller.glade.h:8 src/window.c:3443
msgid "Location:"
msgstr "Umiestnenie:"
#: src/file_roller.glade.h:9
msgid "Open Files"
msgstr "Otvoriť súbory"
#: src/file_roller.glade.h:10
msgid "Open with an _application"
msgstr "Otvoriť pomocou _aplikácie"
#: src/file_roller.glade.h:11
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
#: src/file_roller.glade.h:12
msgid "R_ecent applications:"
msgstr "N_edávne aplikácie:"
#: src/file_roller.glade.h:13
msgid "View File"
msgstr "Zobraziť súbor"
#: src/file_roller.glade.h:14
msgid "View with internal _viewer"
msgstr "Zobraziť pomocou _interného prehliadača"
#: src/file_roller.glade.h:16
msgid "_Application:"
msgstr "_Aplikácia:"
#: src/file_roller.glade.h:17
msgid "_Archive:"
msgstr "_Archív:"
#: src/fr-archive.c:689
#: ../src/fr-archive.c:695
msgid "The file does not exist."
msgstr "Súbor neexistuje."
#: src/fr-command-tar.c:284
#: ../src/fr-command-tar.c:281
msgid "Adding file: "
msgstr "Pridávam súbor: "
#: src/fr-command-tar.c:330
#: ../src/fr-command-tar.c:327
msgid "Removing file: "
msgstr "Odstraňujem súbor: "
#: src/fr-command-tar.c:339 src/window.c:1398
#: ../src/fr-command-tar.c:336 ../src/window.c:1411
msgid "Deleting files from archive"
msgstr "Odstraňujem súbory z archívu"
#: src/fr-command-tar.c:372
#: ../src/fr-command-tar.c:369
msgid "Extracting file: "
msgstr "Rozbaľujem súbor: "
#: src/fr-command-tar.c:417
#: ../src/fr-command-tar.c:414
msgid "Recompressing archive"
msgstr "Znovu komprimujem archív"
#: src/fr-command-tar.c:551
#: ../src/fr-command-tar.c:548
msgid "Decompressing archive"
msgstr "Rozbaľujem archív"
#: src/fr-stock.c:45
#: ../src/fr-stock.c:44
msgid "_Add"
msgstr "_Pridať"