sk.po 39.4 KB
Newer Older
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1
# Slovak translation for file-roller.
2
# Copyright (C) 2003-2007, 2010-2013 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the file-roller package.
4
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003.
5
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2004.
6
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
7
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2006, 2010.
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
8
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2010-2012.
9
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2013.
10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: file-roller\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
15
"roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
16 17
"POT-Creation-Date: 2015-12-14 06:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-14 09:59+0100\n"
18
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
19
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
20
"Language: sk\n"
21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
26

27 28 29
#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:1
msgid "Open, modify and create compressed archive files"
msgstr "Otvára, upravuje a vytvára komprimované súbory archívov"
30

31 32 33 34 35 36 37 38
#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Archive Manager (also known as File Roller) is the default GNOME application "
"for opening, creating, and modifying archive and compressed archive files."
msgstr ""
"Správca archívov (tiež známy ako File Roller) je predvolenou aplikáciou "
"prostredia GNOME na otváranie, vytváranie a úpravu archívov a komprimovaných "
"súborov archívov."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
39

40 41 42 43 44
#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Archive Manager supports a wide range of different archive files, including:"
msgstr ""
"Správca archívov podporuje široký okruh rôznych súborov archívov, vrátane:"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
45

46 47 48
#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:4
msgid "gzip archives (.tar.gz, .tgz)"
msgstr "archívov gzip (.tar.gz, .tgz)"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
49

50 51 52
#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:5
msgid "bzip archives (.tar.bz, .tbz)"
msgstr "archívov bzip (.tar.bz, .tbz)"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
53

54 55 56
#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:6
msgid "zip archives (.zip)"
msgstr "archívov zip (.zip)"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
57

58 59 60
#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:7
msgid "xz archives (.tar.xz)"
msgstr "archívov xz (.tar.xz)"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
61

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
62
# desktop entry name
63
#. set the name and icon
64 65
#: ../data/org.gnome.FileRoller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-application.c:720
#: ../src/fr-window.c:1976 ../src/fr-window.c:5332
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
66 67 68
msgid "Archive Manager"
msgstr "Správca archívov"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
69
# desktop entry comment
70
#: ../data/org.gnome.FileRoller.desktop.in.in.h:2
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
71
msgid "Create and modify an archive"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
72
msgstr "Vytvára a upravuje archív"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
73

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
74
# desktop entry keywords
75
#: ../data/org.gnome.FileRoller.desktop.in.in.h:3
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
76 77 78 79
msgid "zip;tar;extract;unpack;"
msgstr "zip;tar;extrahovať;rozbaliť;"

# gsetting summary
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
80
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:1
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
81 82
msgid "How to sort files"
msgstr "Ako sa majú usporiadať súbory"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
83

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
84
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
85 86
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
87 88
"What criteria must be used to arrange files. Possible values: name, size, "
"type, time, path."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
89
msgstr ""
90
"Aké kritérium musí byť použité na usporiadanie súborov. Možné hodnoty: name "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
91
"(názov), size (veľkosť), type (typ), time (čas), path (cesta)."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
92

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
93
# gsetting summary
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
94
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:3
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
95 96
msgid "Sort type"
msgstr "Typ usporiadania"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
97

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
98
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
99
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:4
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
100 101 102 103 104 105
msgid ""
"Whether to sort in ascending or descending direction. Possible values: "
"ascending, descending."
msgstr ""
"Či sa má usporiadavať vzostupne alebo zostupne. Možné hodnoty: ascending "
"(vzostupne), descending (zostupne)."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
106

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
107
# gsetting summary
108
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
109 110
msgid "List Mode"
msgstr "Režim zoznamu"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
111

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
112
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
113
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:6
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
114 115 116 117
msgid ""
"Use 'all-files' to view all the files in the archive in a single list, use "
"'as-folder' to navigate the archive as a folder."
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
118 119 120
"Keď chcete zobraziť všetky súbory z archívu v jednom zozname, použite „all-"
"files“. Ak sa chcete v archíve pohybovať ako v priečinku, použite „as-"
"folder“."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
121

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
122
# gsetting summary
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
123
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:7
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
124 125
msgid "Display type"
msgstr "Zobraziť typ"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
126

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
127
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
128 129
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:8
msgid "Display the type column in the main window."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
130
msgstr "Zobrazí v hlavnom okne stĺpec s typom."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
131

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
132
# gsetting summary
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
133 134 135 136
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:9
msgid "Display size"
msgstr "Zobraziť veľkosť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
137
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
138
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:10
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
139
msgid "Display the size column in the main window."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
140
msgstr "Zobrazí v hlavnom okne stĺpec s veľkosťou."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
141

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
142
# gsetting summary
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
143
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:11
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
144 145
msgid "Display time"
msgstr "Zobraziť čas"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
146

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
147
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
148
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:12
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
149
msgid "Display the time column in the main window."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
150
msgstr "Zobrazí v hlavnom okne stĺpec s časom."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
151

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
152
# gsetting summary
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
153
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:13
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
154 155
msgid "Display path"
msgstr "Zobraziť cestu"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
156

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
157
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
158
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:14
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
159
msgid "Display the path column in the main window."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
160
msgstr "Zobrazí v hlavnom okne stĺpec s cestou."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
161

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
162
# gsetting summary
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
163
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:15
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
164 165
msgid "Name column width"
msgstr "Šírka stĺpca s názvom"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
166

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
167
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
168
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
169 170
msgid "The default width of the name column in the file list."
msgstr "Predvolená šírka stĺpca s názvom v zozname súborov."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
171

172
# action entry tooltip
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
173
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
174 175
msgid "View the sidebar"
msgstr "Zobrazí postranný panel"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
176

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
177
# gsetting description
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
178
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
179 180
msgid "Whether to display the sidebar."
msgstr "Či sa má zobraziť postranný panel"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
181

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
182
# gsetting summary
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
183
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
184 185
msgid "Editors"
msgstr "Editory"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
186

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
187
# gsetting description
188
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
189 190 191 192
msgid ""
"List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
"with the file type."
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
193
"Zoznam aplikácií zadaných v dialógovom okne „Otvoriť súbor“, ktoré nie sú "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
194
"priradené k typom súborov."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
195

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
196
# gsetting summary
197
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
198 199
msgid "Compression level"
msgstr "Úroveň kompresie"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
200

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
201
# gsetting description
202
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
203 204 205 206 207 208 209
msgid ""
"Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
"very-fast, fast, normal, maximum."
msgstr ""
"Úroveň kompresie použitá pri pridávaní súborov do archívu. Možné hodnoty sú: "
"very-fast (veľmi rýchla), fast (rýchla), normal (normálna), maximum "
"(maximálna)."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
210

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
211
# gsetting summary
212
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
213 214
msgid "Encrypt the archive header"
msgstr "Zašifrovať hlavičku archívu"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
215

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
216
# gsetting description
217
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
218
msgid ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
219 220
"Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
"password will be required to list the archive content as well."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
221
msgstr ""
222 223
"Či sa má zašifrovať hlavička archívu. Ak je hlavička zašifrovaná, bude sa "
"vyžadovať heslo aj na zobrazenie obsahu archívu."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
224

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
225
# gsetting summary
226
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
227 228
msgid "Do not overwrite newer files"
msgstr "Neprepisovať novšie súbory"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
229

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
230
# gsetting summary
231
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
232 233
msgid "Recreate the folders stored in the archive"
msgstr "Znova vytvoriť priečinky uložené v archíve"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
234

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
235
# gsetting summary
236
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
237 238
msgid "Default volume size"
msgstr "Predvolená veľkosť zväzku"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
239

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
240
# gsetting description
241
#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
242 243
msgid "The default size for volumes."
msgstr "Predvolená veľkosť pre zväzky."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
244

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
245
# menu item
246
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:328
247 248 249
msgid "Extract Here"
msgstr "Rozbaliť sem"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
250
# tooltip
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
251
#. Translators: the current position is the current folder
252
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:330
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
253
msgid "Extract the selected archive to the current position"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
254
msgstr "Rozbalí zvolený archív do aktuálneho priečinka"
255

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
256
# menu item
257
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:347
258 259 260
msgid "Extract To..."
msgstr "Rozbaliť do..."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
261
# tooltip
262
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:348
263
msgid "Extract the selected archive"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
264
msgstr "Rozbalí zvolený archív"
265

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
266
# menu item
267
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:367
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
268 269
msgid "Compress..."
msgstr "Komprimovať..."
270

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
271
# tooltip
272
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:368
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
273
msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
274
msgstr "Vytvorí komprimovaný archív so zvolenými objektmi"
275

276
#: ../src/dlg-add.c:114
277 278 279
msgid "Could not add the files to the archive"
msgstr "Nepodarilo sa pridať súbory do archívu"

280
#: ../src/dlg-add.c:115
281 282
#, c-format
msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
283
msgstr "Nemáte dostatočné oprávnenia na čítanie súborov z priečinka „%s“"
284

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
285
# file_selector_dialog;action entry
286
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=696846
287
#: ../src/dlg-add.c:182 ../src/fr-window.c:5612
288 289
msgid "Add Files"
msgstr "Pridať súbory"
290

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
291
# menu button
292
#: ../src/dlg-add.c:195
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
293
msgid "_Options"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
294
msgstr "_Voľby"
295

296 297
# menu item;dialog title
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=696846
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
298
#. load options
299
#: ../src/dlg-add.c:204 ../src/dlg-add.c:763
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
300 301
msgid "Load Options"
msgstr "Načítať voľby"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
302

303 304
# menu item;dialog title
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=696846
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
305
#. save options
306
#: ../src/dlg-add.c:211 ../src/dlg-add.c:855
307
msgid "Save Options"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
308
msgstr "Uložiť voľby"
309

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
310
# menu item
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
311
#. clear options
312
#: ../src/dlg-add.c:218
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
313
msgid "Reset Options"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
314
msgstr "Obnoviť voľby"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
315

316 317 318 319 320 321 322 323 324
#: ../src/dlg-add.c:772
msgid "_Apply"
msgstr "_Použiť"

#: ../src/dlg-add.c:773 ../src/dlg-delete.c:136
msgid "_Delete"
msgstr "O_dstrániť"

#: ../src/dlg-add.c:856
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
325 326
msgid "_Options Name:"
msgstr "Názov pre _voľby:"
327

328 329 330 331
#: ../src/dlg-ask-password.c:125
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
332
#. Translators: %s is a filename
333
#: ../src/dlg-ask-password.c:148
334
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
335
msgid "Password required for \"%s\""
336
msgstr "Je vyžadované heslo pre súbor „%s“"
337

338
#: ../src/dlg-ask-password.c:157
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
339
msgid "Wrong password."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
340
msgstr "Nesprávne heslo."
341

342
# dialog title
343
#: ../src/dlg-batch-add.c:88 ../src/fr-application.c:226
344
#: ../src/fr-application.c:572
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
345
msgid "Compress"
346
msgstr "Komprimácia"
347

348
#: ../src/dlg-extract.c:95 ../src/fr-window.c:6666
349 350 351 352 353 354
#, c-format
msgid ""
"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
"\n"
"Do you want to create it?"
msgstr ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
355
"Cieľový priečinok „%s“ neexistuje.\n"
356 357
"\n"
"Chcete ho vytvoriť?"
358

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
359
# button
360
#: ../src/dlg-extract.c:103 ../src/fr-window.c:6674
361 362 363
msgid "Create _Folder"
msgstr "Vytvoriť _priečinok"

364
#: ../src/dlg-extract.c:122 ../src/dlg-extract.c:139 ../src/dlg-extract.c:166
365 366
#: ../src/fr-window.c:4214 ../src/fr-window.c:6569 ../src/fr-window.c:6574
#: ../src/fr-window.c:6695 ../src/fr-window.c:6714 ../src/fr-window.c:6719
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
367
msgid "Extraction not performed"
368
msgstr "Rozbalenie nebolo uskutočnené"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
369

370
#: ../src/dlg-extract.c:123 ../src/fr-window.c:6691
371
#, c-format
372 373
msgid "Could not create the destination folder: %s."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť cieľový priečinok: %s."
374

375
#: ../src/dlg-extract.c:167 ../src/fr-window.c:4441 ../src/fr-window.c:4543
376
#, c-format
377 378
msgid ""
"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
379
msgstr "Nemáte dostatočné oprávnenia na rozbalenie archívu v priečinku „%s“."
380

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
381
# file_chooser_dialog; action entry;
382
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=696846
383
#: ../src/dlg-extract.c:280 ../src/fr-window.c:5608
384
#: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:1
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
385 386
msgid "Extract"
msgstr "Rozbaliť"
387

388
#: ../src/dlg-package-installer.c:114 ../src/dlg-package-installer.c:227
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
389 390
msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
msgstr "Pri pokuse nájsť aplikácie nastala vnútorná chyba:"
391

392 393 394 395
#: ../src/dlg-package-installer.c:296 ../src/dlg-package-installer.c:305
#: ../src/dlg-package-installer.c:332 ../src/fr-archive.c:744
#: ../src/fr-window.c:3888 ../src/fr-window.c:7299 ../src/fr-window.c:7656
#: ../src/fr-window.c:9174
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
396 397 398
msgid "Archive type not supported."
msgstr "Nepodporovaný typ archívu."

399
#: ../src/dlg-package-installer.c:315
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
400 401 402 403 404
#, c-format
msgid ""
"There is no command installed for %s files.\n"
"Do you want to search for a command to open this file?"
msgstr ""
405
"Pre súbory typu %s nie je nainštalovaný žiadny príkaz.\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
406 407
"Chcete vyhľadať príkaz na otvorenie tohto súboru?"

408
#: ../src/dlg-package-installer.c:319
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
409 410 411
msgid "Could not open this file type"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť tento typ súboru"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
412
# button
413
#: ../src/dlg-package-installer.c:322
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
414 415 416
msgid "_Search Command"
msgstr "_Hľadať príkaz"

417
#: ../src/dlg-password.c:109
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
418
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
419
msgid "Enter a password for \"%s\""
420
msgstr "Zadajte heslo pre archív „%s“."
421

422
# window title
423
#: ../src/dlg-prop.c:107
424 425 426 427
#, c-format
msgid "%s Properties"
msgstr "Vlastnosti %s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
428
#: ../src/dlg-update.c:163
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
429 430
#, c-format
msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
431
msgstr "Aktualizovať súbor „%s“ v archíve „%s“?"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
432

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
433
#. secondary text
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
434
#: ../src/dlg-update.c:174 ../src/dlg-update.c:199 ../src/ui/update.ui.h:2
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
435 436
#, c-format
msgid ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
"The file has been modified with an external application. If you don't update "
"the file in the archive, all of your changes will be lost."
msgid_plural ""
"%d files have been modified with an external application. If you don't "
"update the files in the archive, all of your changes will be lost."
msgstr[0] ""
"Týchto %d súborov bolo zmenených externou aplikáciou. Ak neaktualizujete "
"verzie súborov v archíve, všetky vykonané zmeny sa stratia."
msgstr[1] ""
"Tento súbor bol zmenený externou aplikáciou. Ak neaktualizujete verziu "
"súboru v archíve, všetky vykonané zmeny sa stratia."
msgstr[2] ""
"Tieto %d súbory boli zmenené externou aplikáciou. Ak neaktualizujete verzie "
"súborov v archíve, všetky vykonané zmeny sa stratia."
451

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
452
#: ../src/dlg-update.c:189
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
453
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
454 455
msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
msgstr "Aktualizovať súbory v archíve „%s“?"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
456

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
457
# cmd option
458
#: ../src/fr-application.c:61
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
459 460 461
msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
msgstr "Pridá súbory do zadaného archívu a ukončí program"

462
#: ../src/fr-application.c:62
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
463 464 465 466
msgid "ARCHIVE"
msgstr "ARCHÍV"

# cmd option
467
#: ../src/fr-application.c:65
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
468 469 470 471
msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
msgstr "Pridá súbory, vyžiada názov archívu a ukončí program"

# cmd option
472
#: ../src/fr-application.c:69
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
473 474 475
msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
msgstr "Rozbalí archívy do zadaného cieľového priečinka a ukončí program"

476
#: ../src/fr-application.c:70 ../src/fr-application.c:82
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
477 478 479 480
msgid "FOLDER"
msgstr "PRIEČINOK"

# cmd option
481
#: ../src/fr-application.c:73
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
482 483 484 485
msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
msgstr "Rozbalí archívy, vyžiada cieľový priečinok a ukončí program"

# cmd option
486
#: ../src/fr-application.c:77
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
487 488 489 490 491 492
msgid ""
"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
"program"
msgstr "Rozbalí obsah archívov v priečinku archívu a ukončí program"

# cmd option
493
#: ../src/fr-application.c:81
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
494 495 496 497 498
msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
msgstr ""
"Predvolený priečinok, ktorý sa má použiť pri príkazoch „--add“ a „--extract“"

# cmd option
499
#: ../src/fr-application.c:85
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
500 501 502 503
msgid "Create destination folder without asking confirmation"
msgstr "Vytvorí cieľový priečinok bez vyžiadania potvrdenia"

# cmd option
504
#: ../src/fr-application.c:89
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
505 506 507 508
msgid "Use the notification system to notify the operation completion"
msgstr "Použije systém upozornení na upozornenie o dokončení operácie"

# cmd option
509
#: ../src/fr-application.c:92
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
510 511 512 513
msgid "Start as a service"
msgstr "Spustí ako službu"

# cmd option
514
#: ../src/fr-application.c:95
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
515 516 517 518
msgid "Show version"
msgstr "Zobrazí verziu"

# window title
519
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=696846
520
#: ../src/fr-application.c:262 ../src/fr-application.c:298
521
#: ../src/fr-application.c:324 ../src/fr-application.c:596
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
522 523 524 525
msgid "Extract archive"
msgstr "Rozbaliť archív"

# cmd desc
526
#: ../src/fr-application.c:477
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
527 528 529
msgid "- Create and modify an archive"
msgstr "- Vytvára a upravuje archív"

530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
#: ../src/fr-application-menu.c:130
msgid "Copyright © 2001–2014 Free Software Foundation, Inc."
msgstr "Copyright © 2001–2014 Free Software Foundation, Inc."

#: ../src/fr-application-menu.c:131
msgid "An archive manager for GNOME."
msgstr "Správca archívov pre GNOME."

#: ../src/fr-application-menu.c:134
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský\n"
"Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
544 545
"Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
546

547
#: ../src/fr-archive.c:1845
548 549 550
msgid "You don't have the right permissions."
msgstr "Nemáte dostatočné oprávnenia."

551
#: ../src/fr-archive.c:1845
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
552 553 554
msgid "This archive type cannot be modified"
msgstr "Tento typ archívu nemôže byť zmenený"

555
#: ../src/fr-archive.c:1859 ../src/fr-new-archive-dialog.c:483
556 557
msgid "You can't add an archive to itself."
msgstr "Nemôžete pridať archív do seba samého."
558

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
559
#. Translators: %s is a filename.
560
#: ../src/fr-command-7z.c:297 ../src/fr-command-rar.c:425
561
#: ../src/fr-command-tar.c:304
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
562 563
#, c-format
msgid "Adding \"%s\""
564
msgstr "Pridáva sa súbor „%s“"
565

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
566
#. Translators: %s is a filename.
567
#: ../src/fr-command-7z.c:449 ../src/fr-command-rar.c:557
568
#: ../src/fr-command-tar.c:425
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
569
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
570
msgid "Extracting \"%s\""
571
msgstr "Rozbaľuje sa súbor „%s“"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
572 573 574 575 576

#: ../src/fr-command.c:597
#, c-format
msgid "Archive not found"
msgstr "Archív nenájdený."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
577

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
578
#. Translators: %s is a filename.
579
#: ../src/fr-command-rar.c:506 ../src/fr-command-tar.c:370
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
580
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
581
msgid "Removing \"%s\""
582
msgstr "Odstraňuje sa súbor „%s“"
583

584
#: ../src/fr-command-rar.c:688
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
585 586 587
#, c-format
msgid "Could not find the volume: %s"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť zväzok: %s"
588

589
#: ../src/fr-command-tar.c:380
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
590 591
msgid "Deleting files from archive"
msgstr "Odstraňujú sa súbory z archívu"
592

593
#: ../src/fr-command-tar.c:485
594
msgid "Recompressing archive"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
595
msgstr "Archív sa nanovo komprimuje"
596

597
#: ../src/fr-command-tar.c:744
598
msgid "Decompressing archive"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
599
msgstr "Archív sa rozbaľuje"
600

601
#: ../src/fr-file-selector-dialog.c:773 ../src/fr-file-selector-dialog.c:818
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
602
msgid "Could not load the location"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
603
msgstr "Umiestnenie sa nepodarilo načítať"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
604

605 606 607
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:358 ../src/fr-new-archive-dialog.c:377
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:393 ../src/fr-new-archive-dialog.c:441
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:459 ../src/fr-new-archive-dialog.c:481
608
#: ../src/fr-window.c:2837
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
609 610
msgid "Could not create the archive"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť archív"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
611

612
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:360 ../src/fr-new-archive-dialog.c:379
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
613 614
msgid "You have to specify an archive name."
msgstr "Musíte zadať názov archívu."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
615

616
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:443
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
617 618
msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
msgstr "Nemáte oprávnenia na vytvorenie archívu v tomto priečinku"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
619

620
#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
621
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:461 ../src/fr-window.c:7970
622 623 624
msgid "New name is the same as old one, please type other name."
msgstr "Nový názov je rovnaký ako starý, prosím, zadajte iný názov."

625
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:504
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
626
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
627
msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
628
msgstr "Súbor s názvom „%s“ už existuje. Chcete ho nahradiť?"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
629

630
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:505
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
631 632 633
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
634
msgstr "Súbor už v „%s“ existuje. Nahradenie prepíše jeho obsah."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
635

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
636
# button
637
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:511 ../src/fr-window.c:6494
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
638 639
msgid "_Replace"
msgstr "_Nahradiť"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
640

641
#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:526
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
642 643
msgid "Could not delete the old archive."
msgstr "Nepodarilo sa odstrániť starý archív."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
644

645 646
# gtk_file_chooser_dialog; action;
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=696846
647
#: ../src/fr-window-actions-callbacks.c:289 ../src/fr-window.c:6075
648 649 650
#: ../src/ui/menus.ui.h:1
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
651

652
# file filter
653
#: ../src/fr-window-actions-callbacks.c:302
654 655
msgid "All archives"
msgstr "Všetky archívy"
656

657
# file filter
658
#: ../src/fr-window-actions-callbacks.c:309
659 660
msgid "All files"
msgstr "Všetky súbory"
661

662
#: ../src/fr-window.c:1210
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
663
msgid "Operation completed"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
664
msgstr "Operácia dokončená"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
665

666
#: ../src/fr-window.c:1596
667 668 669
msgid "Folder"
msgstr "Priečinok"

670
#: ../src/fr-window.c:1983
671 672 673
msgid "[read only]"
msgstr "[len na čítanie]"

674
#: ../src/fr-window.c:2098
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
675 676
#, c-format
msgid "Could not display the folder \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
677
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť priečinok „%s“"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
678

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
679
#. Translators: %s is a filename
680
#: ../src/fr-window.c:2189 ../src/fr-window.c:2227
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
681
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
682
msgid "Creating \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
683
msgstr "Vytvára sa „%s“"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
684 685

#. Translators: %s is a filename
686
#: ../src/fr-window.c:2193
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
687
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
688
msgid "Loading \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
689
msgstr "Načítava sa „%s“"
690

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
691
#. Translators: %s is a filename
692
#: ../src/fr-window.c:2197
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
693
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
694
msgid "Reading \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
695
msgstr "Číta sa „%s“"
696

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
697
#. Translators: %s is a filename
698
#: ../src/fr-window.c:2201
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
699
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
700
msgid "Deleting the files from \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
701
msgstr "Odstraňujú sa súbory z „%s“"
702

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
703
#. Translators: %s is a filename
704
#: ../src/fr-window.c:2205
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
705
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
706
msgid "Testing \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
707
msgstr "Testuje sa „%s“"
708

709
#: ../src/fr-window.c:2208
710
msgid "Getting the file list"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
711
msgstr "Získava sa zoznam súborov"
712

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
713
# PM: pre pridanie mi znelo divne a vsetko ostatné zas bolo dlhé
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
714
#. Translators: %s is a filename
715
#: ../src/fr-window.c:2212
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
716
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
717
msgid "Copying the files to add to \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
718
msgstr "Kopírujú sa súbory kvôli pridaniu do „%s“"
719

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
720
#. Translators: %s is a filename
721
#: ../src/fr-window.c:2216
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
722
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
723
msgid "Adding the files to \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
724
msgstr "Pridávajú sa súbory do „%s“"
725

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
726
#. Translators: %s is a filename
727
#: ../src/fr-window.c:2220
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
728
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
729
msgid "Extracting the files from \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
730
msgstr "Rozbaľujú sa súbory z „%s“"
731

732
#: ../src/fr-window.c:2223
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
733
msgid "Copying the extracted files to the destination"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
734
msgstr "Kopírujú sa rozbalené súbory do cieľa"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
735 736

#. Translators: %s is a filename
737
#: ../src/fr-window.c:2232
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
738
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
739
msgid "Saving \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
740
msgstr "Ukladá sa „%s“"
741

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
742
#. Translators: %s is a filename
743
#: ../src/fr-window.c:2239
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
744
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
745
msgid "Renaming the files in \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
746
msgstr "Premenovávajú sa súbory v „%s“"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
747 748

#. Translators: %s is a filename
749
#: ../src/fr-window.c:2243
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
750
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
751
msgid "Updating the files in \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
752
msgstr "Aktualizujú sa súbory v „%s“"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
753

754
# menu item
755
#: ../src/fr-window.c:2425 ../src/ui/app-menu.ui.h:8
756 757 758
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
759
# button
760
#: ../src/fr-window.c:2426
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
761 762 763
msgid "_Open the Archive"
msgstr "_Otvoriť archív"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
764
# button
765
#: ../src/fr-window.c:2427
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
766 767 768
msgid "_Show the Files"
msgstr "_Zobraziť súbory"

769
#: ../src/fr-window.c:2551
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
770 771 772
#, c-format
msgid "%d file remaining"
msgid_plural "%'d files remaining"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
773 774 775
msgstr[0] "Zostáva %d súborov"
msgstr[1] "Zostáva %d súbor"
msgstr[2] "Zostávajú %d súbory"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
776

777
#: ../src/fr-window.c:2555 ../src/fr-window.c:3114
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
778
msgid "Please wait…"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
779
msgstr "Prosím, čakajte…"
780

781
#: ../src/fr-window.c:2611
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
782 783
msgid "Extraction completed successfully"
msgstr "Rozbaľovanie bolo úspešne dokončené"
784

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
785
#. Translators: %s is a filename
786
#: ../src/fr-window.c:2643 ../src/fr-window.c:6061
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
787
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
788
msgid "\"%s\" created successfully"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
789
msgstr "Súbor „%s“ bol úspešne vytvorený"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
790

791
#: ../src/fr-window.c:2721 ../src/fr-window.c:2893
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
792 793 794
msgid "Command exited abnormally."
msgstr "Príkaz skončil neobvykle."

795
#: ../src/fr-window.c:2842
796 797 798
msgid "An error occurred while extracting files."
msgstr "Pri rozbaľovaní súborov nastala chyba."

799
#: ../src/fr-window.c:2848
800 801
#, c-format
msgid "Could not open \"%s\""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
802
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť „%s“"
803

804
#: ../src/fr-window.c:2853
805 806 807
msgid "An error occurred while loading the archive."
msgstr "Pri načítavaní archívu nastala chyba."

808
#: ../src/fr-window.c:2857
809 810 811
msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
msgstr "Pri odstraňovaní súborov z archívu nastala chyba."

812
#: ../src/fr-window.c:2863
813
msgid "An error occurred while adding files to the archive."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
814
msgstr "Pri pridávaní súborov do archívu nastala chyba."
815

816
#: ../src/fr-window.c:2867
817 818 819
msgid "An error occurred while testing archive."
msgstr "Pri testovaní archívu nastala chyba."

820
#: ../src/fr-window.c:2872
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
821 822 823
msgid "An error occurred while saving the archive."
msgstr "Pri ukladaní archívu nastala chyba."

824
#: ../src/fr-window.c:2876
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
825
msgid "An error occurred while renaming the files."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
826
msgstr "Pri premenovávaní súborov nastala chyba."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
827

828
#: ../src/fr-window.c:2880
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
829
msgid "An error occurred while updating the files."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
830
msgstr "Pri aktualizovaní súborov nastala chyba."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
831

832
#: ../src/fr-window.c:2884
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
833 834 835
msgid "An error occurred."
msgstr "Nastala chyba."

836
#: ../src/fr-window.c:2890
837
msgid "Command not found."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
838
msgstr "Príkaz nenájdený."
839

840
#: ../src/fr-window.c:3046
841 842 843
msgid "Test Result"
msgstr "Výsledok testu"

844 845
#: ../src/fr-window.c:4006 ../src/fr-window.c:8649 ../src/fr-window.c:8683
#: ../src/fr-window.c:8963
846
msgid "Could not perform the operation"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
847
msgstr "Operáciu sa nepodarilo vykonať"
848

849
#: ../src/fr-window.c:4031
850 851 852 853 854 855 856
msgid ""
"Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
"archive?"
msgstr ""
"Chcete pridať tento súbor do aktuálneho archívu, alebo ho otvoriť ako nový "
"archív?"

857
#: ../src/fr-window.c:4060
858
msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
859
msgstr "Chcete vytvoriť nový archív obsahujúci tieto súbory?"
860

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
861
# button
862
#: ../src/fr-window.c:4063
863 864 865
msgid "Create _Archive"
msgstr "_Vytvoriť archív"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
866
# archive_dialog
867
#: ../src/fr-window.c:4092 ../src/fr-window.c:7107
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
868
msgid "New Archive"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
869
msgstr "Nový archív"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
870

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
871
# tree_view_column
872
#: ../src/fr-window.c:4803
873 874 875
msgid "Folders"
msgstr "Priečinky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
876
# tree_view_column
877
#: ../src/fr-window.c:4841 ../src/ui/file-selector.ui.h:7
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
878
msgctxt "File"
879 880 881
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
882
# tree_view_column
883
#: ../src/fr-window.c:4842
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
884
msgctxt "File"
885 886 887
msgid "Type"
msgstr "Typ"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
888
# tree_view_column
889
#: ../src/fr-window.c:4843 ../src/ui/file-selector.ui.h:8
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
890
msgctxt "File"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
891
msgid "Modified"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
892
msgstr "Zmenený"
893

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
894
# tree_view_column
895
#: ../src/fr-window.c:4844
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
896 897 898 899
msgctxt "File"
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
900
# tree_view_column
901
#: ../src/fr-window.c:4853 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
902
msgctxt "File"
903
msgid "Name"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
904
msgstr "Názov"
905

906
# action entry tooltip
907
#: ../src/fr-window.c:5617 ../src/fr-window.c:5647
908 909
msgid "Find files by name"
msgstr "Nájde súbory podľa názvu"
910

911
# action entry tooltip
912
#: ../src/fr-window.c:5664
913 914
msgid "Go to the previous visited location"
msgstr "Prejde na predchádzajúce navštívené umiestnenie"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
915

916
# action entry tooltip
917
#: ../src/fr-window.c:5669
918 919
msgid "Go to the next visited location"
msgstr "Prejde na nasledujúce navštívené umiestnenie"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
920

921
# action entry tooltip
922
#: ../src/fr-window.c:5679
923 924
msgid "Go to the home location"
msgstr "Prejde do domovského priečinka"
925

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
926
# label
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
927
#. Translators: after the colon there is a folder name.
928
#: ../src/fr-window.c:5688 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
929 930 931
#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:2
msgid "_Location:"
msgstr "_Umiestnenie:"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
932

933
#: ../src/fr-window.c:6483
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
934
#, c-format
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
935
msgid "Replace file \"%s\"?"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
936
msgstr "Nahradiť súbor „%s“?"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
937

938
#: ../src/fr-window.c:6486
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
939 940 941 942
#, c-format
msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Iný súbor s rovnakým názvom už existuje v „%s“."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
943
# button
944
#: ../src/fr-window.c:6492
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
945 946 947
msgid "Replace _All"
msgstr "Nahr_adiť všetky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
948
# button
949
#: ../src/fr-window.c:6493
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
950
msgid "_Skip"
951
msgstr "Pre_skočiť"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
952

953
#: ../src/fr-window.c:7291 ../src/fr-window.c:7648
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
954 955 956
#, c-format
msgid "Could not save the archive \"%s\""
msgstr "Nepodarilo sa uložiť archív „%s“"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
957

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
958
# dialog title
959
#: ../src/fr-window.c:7418
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
960 961 962
msgid "Save"
msgstr "Uložiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
963
# dialog title
964
#: ../src/fr-window.c:7742
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
965 966
msgid "Last Output"
msgstr "Posledný výstup"
967

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
968
#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
969
#: ../src/fr-window.c:7965
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
970 971
msgid "New name is void, please type a name."
msgstr "Nový názov je prázdny, prosím, zadajte názov."
972

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
973
#. Translators: the %s references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
974
#: ../src/fr-window.c:7975
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
975 976 977 978 979 980 981 982
#, c-format
msgid ""
"Name \"%s\" is not valid because it contains at least one of the following "
"characters: %s, please type other name."
msgstr ""
"Názov „%s“ nie je platný, pretože obsahuje najmenej jeden z nasledujúcich "
"znakov: %s. Prosím, zadajte iný názov."

983
#: ../src/fr-window.c:8011
984 985 986 987 988 989
#, c-format
msgid ""
"A folder named \"%s\" already exists.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
990
"Priečinok s názvom „%s“ už existuje.\n"
991 992 993
"\n"
"%s"

994
#: ../src/fr-window.c:8011 ../src/fr-window.c:8013
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
995 996 997
msgid "Please use a different name."
msgstr "Prosím, použite iný názov."

998
#: ../src/fr-window.c:8013
999 1000 1001 1002 1003 1004
#, c-format
msgid ""
"A file named \"%s\" already exists.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1005
"Súbor s názvom „%s“ už existuje.\n"
1006 1007 1008
"\n"
"%s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1009
# dialog title
1010
#: ../src/fr-window.c:8083
1011
msgid "Rename"
1012
msgstr "Premenovanie"
1013

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1014
# label
1015
#: ../src/fr-window.c:8084
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1016 1017
msgid "_New folder name:"
msgstr "_Nový názov priečinka:"
1018

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1019
# label
1020
#: ../src/fr-window.c:8084
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1021 1022
msgid "_New file name:"
msgstr "_Nový názov súboru:"
1023

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed