Commit 264ef57f authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent aa3c31ae
# Swedish messages for Evolution manual. # Swedish messages for Evolution manual.
# Copyright © 2007-2018 Free Software Foundation, Inc. # Copyright © 2007-2019 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007. # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2016, 2018. # Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2016, 2018.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018. # Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018, 2019.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution.help.HEAD\n" "Project-Id-Version: evolution.help.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=User%20Documentation\n" "product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=User%20Documentation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-17 09:04+0000\n" "POT-Creation-Date: 2019-01-11 14:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-23 21:37+0100\n" "PO-Revision-Date: 2019-01-13 23:03+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n" "Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n" "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n" "Language: sv\n"
...@@ -847,31 +847,31 @@ msgstr "<app>Evolution</app> erbjuder fem olika vyer för dina kalenderdata:" ...@@ -847,31 +847,31 @@ msgstr "<app>Evolution</app> erbjuder fem olika vyer för dina kalenderdata:"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/calendar-layout-views.page:33 C/intro-keyboard-shortcuts.page:295 #: C/calendar-layout-views.page:33 C/intro-keyboard-shortcuts.page:296
msgid "Day View" msgid "Day View"
msgstr "Dagsvy" msgstr "Dagsvy"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/calendar-layout-views.page:36 C/intro-keyboard-shortcuts.page:301 #: C/calendar-layout-views.page:36 C/intro-keyboard-shortcuts.page:302
msgid "Work Week View" msgid "Work Week View"
msgstr "Arbetsveckovy" msgstr "Arbetsveckovy"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/calendar-layout-views.page:39 C/intro-keyboard-shortcuts.page:307 #: C/calendar-layout-views.page:39 C/intro-keyboard-shortcuts.page:308
msgid "Week View" msgid "Week View"
msgstr "Veckovy" msgstr "Veckovy"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/calendar-layout-views.page:42 C/intro-keyboard-shortcuts.page:313 #: C/calendar-layout-views.page:42 C/intro-keyboard-shortcuts.page:314
msgid "Month View" msgid "Month View"
msgstr "Månadsvy" msgstr "Månadsvy"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/calendar-layout-views.page:45 C/intro-keyboard-shortcuts.page:319 #: C/calendar-layout-views.page:45 C/intro-keyboard-shortcuts.page:320
msgid "List View" msgid "List View"
msgstr "Listvy" msgstr "Listvy"
...@@ -3610,7 +3610,7 @@ msgstr "" ...@@ -3610,7 +3610,7 @@ msgstr ""
"För nyare versioner rekommenderas PST-import." "För nyare versioner rekommenderas PST-import."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/import-supported-file-formats.page:46 C/intro-keyboard-shortcuts.page:253 #: C/import-supported-file-formats.page:46 C/intro-keyboard-shortcuts.page:254
#: C/intro-main-window.page:98 #: C/intro-main-window.page:98
msgid "Calendar" msgid "Calendar"
msgstr "Kalender" msgstr "Kalender"
...@@ -3647,7 +3647,7 @@ msgstr "" ...@@ -3647,7 +3647,7 @@ msgstr ""
"andra." "andra."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/import-supported-file-formats.page:60 C/intro-keyboard-shortcuts.page:325 #: C/import-supported-file-formats.page:60 C/intro-keyboard-shortcuts.page:326
#: C/intro-main-window.page:144 #: C/intro-main-window.page:144
msgid "Contacts" msgid "Contacts"
msgstr "Kontakter" msgstr "Kontakter"
...@@ -4510,7 +4510,7 @@ msgid "Send and receive messages." ...@@ -4510,7 +4510,7 @@ msgid "Send and receive messages."
msgstr "Skicka och ta emot meddelanden." msgstr "Skicka och ta emot meddelanden."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:157 C/intro-keyboard-shortcuts.page:292 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:157 C/intro-keyboard-shortcuts.page:293
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Y</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Y</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Y</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Y</key></keyseq>"
...@@ -4540,7 +4540,7 @@ msgid "Forward selection." ...@@ -4540,7 +4540,7 @@ msgid "Forward selection."
msgstr "Vidarebefordra markering." msgstr "Vidarebefordra markering."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:175 C/intro-keyboard-shortcuts.page:304 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:175 C/intro-keyboard-shortcuts.page:305
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>K</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>K</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>K</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>K</key></keyseq>"
...@@ -4610,7 +4610,7 @@ msgid "Reply to sender." ...@@ -4610,7 +4610,7 @@ msgid "Reply to sender."
msgstr "Svara till avsändare." msgstr "Svara till avsändare."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:217 C/intro-keyboard-shortcuts.page:316 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:217 C/intro-keyboard-shortcuts.page:317
#: C/mail-composer-reply.page:45 #: C/mail-composer-reply.page:45
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>"
...@@ -4652,10 +4652,12 @@ msgstr "Rulla nedåt." ...@@ -4652,10 +4652,12 @@ msgstr "Rulla nedåt."
#. (itstool) path: section/p #. (itstool) path: section/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:242 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:242
msgid "<key>Space</key> also allows navigating in unread mail across folders:" msgid ""
"<key>Space</key> and <key>Backspace</key> also allow navigating in unread "
"mail across folders:"
msgstr "" msgstr ""
"<key>Blanksteg</key> tillåter också navigering bland olästa meddelanden i " "<key>Blanksteg</key> och <key>Backsteg</key> tillåter också navigering bland "
"alla mappar:" "olästa meddelanden i alla mappar:"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:244 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:244
...@@ -4704,103 +4706,112 @@ msgstr "" ...@@ -4704,103 +4706,112 @@ msgstr ""
"att växla mellan dessa mappar. Denna funktion låter dig växla till nästa " "att växla mellan dessa mappar. Denna funktion låter dig växla till nästa "
"olästa meddelande i en annan mapp utan att klicka på mappen." "olästa meddelande i en annan mapp utan att klicka på mappen."
#. (itstool) path: item/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:249
msgid ""
"<key>Backspace</key> has the same behavior but reverted: It scrolls up in a "
"message and can jump to the next unread message in the previous folder."
msgstr ""
"<key>Backsteg</key> har samma beteende men omvänt: det rullar uppåt i ett "
"meddelande och kan hoppa till nästa olästa meddelande i föregående mapp."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:256 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:257
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:259 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:260
msgid "Create a new appointment." msgid "Create a new appointment."
msgstr "Skapa ett nytt möte." msgstr "Skapa ett nytt möte."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:262 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:263
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:265 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:266
msgid "Create a new meeting." msgid "Create a new meeting."
msgstr "Skapa ett nytt sammanträde." msgstr "Skapa ett nytt sammanträde."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:268 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:269
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:271 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:272
msgid "Create a new task." msgid "Create a new task."
msgstr "Skapa en ny uppgift." msgstr "Skapa en ny uppgift."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:274 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:275
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:277 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:278
msgid "Create a new memo." msgid "Create a new memo."
msgstr "Skapa ett nytt memo." msgstr "Skapa ett nytt memo."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:280 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:281
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:283 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:284
msgid "Go to today." msgid "Go to today."
msgstr "Gå till idag." msgstr "Gå till idag."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:286 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:287
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:289 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:290
msgid "Go to date." msgid "Go to date."
msgstr "Gå till datum." msgstr "Gå till datum."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:298 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:299
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:310 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:311
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>M</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>M</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>M</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>M</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:328 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:329
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:331 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:332
msgid "Create a new contact." msgid "Create a new contact."
msgstr "Skapa en ny kontakt." msgstr "Skapa en ny kontakt."
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:334 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:335
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>" msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>" msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:337 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:338
msgid "Create a new contact list." msgid "Create a new contact list."
msgstr "Skapa en ny kontaktlista." msgstr "Skapa en ny kontaktlista."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:343 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:344
msgid "Changing keyboard shortcuts" msgid "Changing keyboard shortcuts"
msgstr "Ändra tangentbordsgenvägar" msgstr "Ändra tangentbordsgenvägar"
#. (itstool) path: note/p #. (itstool) path: note/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:344 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:345
msgid "" msgid ""
"Advanced users can customize keyboard shortcuts by editing <file>$HOME/." "Advanced users can customize keyboard shortcuts by editing <file>$HOME/."
"config/evolution/accels</file>." "config/evolution/accels</file>."
...@@ -4809,7 +4820,7 @@ msgstr "" ...@@ -4809,7 +4820,7 @@ msgstr ""
"<file>$HOME/.config/evolution/accels</file>." "<file>$HOME/.config/evolution/accels</file>."
#. (itstool) path: note/p #. (itstool) path: note/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:344 #: C/intro-keyboard-shortcuts.page:345
msgid "" msgid ""
"See <link href=\"https://major.io/2015/11/27/custom-keyboard-shortcuts-for-" "See <link href=\"https://major.io/2015/11/27/custom-keyboard-shortcuts-for-"
"evolution-in-gnome/\">this blog post</link> for more information." "evolution-in-gnome/\">this blog post</link> for more information."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment