Commit d21841c9 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent a2cd6c00
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-19 15:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-24 16:46+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-26 16:38+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -4101,6 +4101,13 @@ msgid ""
"component=calendar</cmd> in the <app>Terminal</app> application. Other "
"available options are \"mail\", \"contacts\", \"tasks\", and \"memos\"."
msgstr ""
"Після запуску <app>Evolution</app> відновлює останню використану панель"
" перегляду. Втім, ви також можете явним чином запустити <app>Evolution</app>"
" із використанням вказаної панелі перегляду. Щоб відкрити панель перегляду"
" календаря, скористайтеся командою <cmd>evolution --component=calendar</cmd>"
" у програмі <app>Термінал</app>. Серед інших доступних варіантів «mail»"
" («пошта»), «contacts» («контакти»), «tasks» («завдання») і «memos»"
" («примітки»)."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/intro-first-run.page:8
......@@ -4135,6 +4142,13 @@ msgid ""
"options of such accounts can be edited in <app>Evolution</app> and such "
"accounts can only be removed in <app>Online accounts</app> itself."
msgstr ""
"Цю допоміжну програму не буде запущено, якщо у <link"
" xref=\"help:gnome-help/accounts\"><app>Мережевих облікових записах</app><"
"/link> вже налаштовано обліковий запис електронної пошти, оскільки цей"
" обліковий запис буде автоматично використано в <app>Evolution</app>. В <app"
">Evolution</app> можна редагувати не усі параметри таких облікових записів,"
" крім того, такі облікові записи можна вилучити лише за допомогою самого"
" модуля <app>Мережеві облікові записи</app>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/intro-first-run.page:30 C/mail-account-manage-imap-plus.page:29
......@@ -4183,6 +4197,13 @@ msgid ""
"this account, and <link href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Email_alias"
"\">email aliases</link>."
msgstr ""
"Якщо хочете, можете налаштувати адресу для відповідей (якщо ви хочете, щоб"
" відповіді на повідомлення надсилалися на іншу адресу), вказати організацію"
" (компанію або установу, яку ви представляєте при надсиланні повідомлень з"
" цього облікового запису), ваш типовий <link"
" xref=\"mail-composer-mail-signatures\">підпис</link> для облікового запису"
" та <link href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Email_alias\">альтернативну"
" адресу електронної пошти</link>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/intro-first-run.page:36
......@@ -4245,6 +4266,13 @@ msgid ""
"\"button\">Edit</gui>. Alternately, add a new account by clicking <gui style="
"\"button\">Add</gui>."
msgstr ""
"Пізніше, якщо ви захочете внести зміни до вашого облікового запису або якщо"
" ви захочете створити інший обліковий запис <guiseq><gui>Зміни</gui><gui"
">Параметри</gui><gui>Облікові записи</"
"gui></guiseq>. Виберіть обліковий запис, до якого ви хочете внести зміни,"
" потім натисніть кнопку <gui style=\"button\">Редагувати</gui>. Крім того,"
" можна додати обліковий запис натисканням кнопки <gui style=\"button\""
">Додати</gui>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/intro-first-run.page:58
......@@ -4323,6 +4351,10 @@ msgid ""
"MAPI</gui> account type in the future. It might not be available yet for "
"your distribution."
msgstr ""
"Для з'єднання із сервером Microsoft Exchange 2007/2010 або OpenChange."
" Зауважте, що цей модуль перебуває у стадії розробки, згодом він замінить тип"
" облікових записів <gui>MAPI Exchange</gui>. Ймовірно, відповідного пакунка"
" ще немає у вашому дистрибутиві."
#. (itstool) path: note/p
#: C/intro-first-run.page:109
......@@ -4393,6 +4425,11 @@ msgid ""
"email in your system's spool files, choose the <gui>Standard Unix Mbox "
"Spool</gui> option instead."
msgstr ""
"Локальне доставлення: якщо ви хочете пересунути пошту з буфера даних (місця,"
" де пошта очікує на доставлення) і зберегти її у вашому домашньому каталозі."
" Вам слід вказати шлях до поштового буфера, яким ви хочете скористатися. Якщо"
" ви хочете лишити електронну у файлах буфера вашої системи, виберіть варіант"
" <gui>Стандартна для Unix скринька mbox</gui>."
#. (itstool) path: section/title
#. (itstool) path: page/title
......@@ -4409,6 +4446,7 @@ msgstr "Поштові каталоги у форматі MH"
#: C/intro-first-run.page:171
msgid "For downloading email using MH or another MH-style application."
msgstr ""
"Для отримання електронної пошти за допомогою MH або іншої програми у стилі MH."
#. (itstool) path: section/title
#. (itstool) path: page/title
......@@ -4428,6 +4466,8 @@ msgid ""
"Maildir-Format Mail Directories: For downloading your email using Qmail or "
"another Maildir-style application."
msgstr ""
"Поштові каталоги у форматі Maildir: для отримання вашої пошти за допомогою"
" Qmail або іншої програми у стилі Maildir."
#. (itstool) path: section/title
#. (itstool) path: page/title
......@@ -4447,13 +4487,15 @@ msgid ""
"Standard Unix mbox spool file: For reading and storing email in the mail "
"spool file on your local system."
msgstr ""
"Стандартна для Unix скринька mbox: для читання і зберігання електронної пошти"
" у файлі буфера пошти у вашій локальній системі."
#. (itstool) path: section/title
#. (itstool) path: page/title
#: C/intro-first-run.page:209
#: C/mail-receiving-options-unix-mbox-spool-file.page:20
msgid "Standard Unix mbox spool file receiving options"
msgstr ""
msgstr "Параметри отримання пошти для стандартної для Unix скриньки mbox"
#. (itstool) path: section/title
#: C/intro-first-run.page:218
......@@ -4466,13 +4508,15 @@ msgid ""
"Standard Unix mbox spool directory: For reading and storing email in the "
"mail spool directory on your local system."
msgstr ""
"Стандартний для Unix каталог пошти: для читання і зберігання електронної"
" пошти у каталозі буфера пошти у вашій локальній системі."
#. (itstool) path: section/title
#. (itstool) path: page/title
#: C/intro-first-run.page:225
#: C/mail-receiving-options-unix-mbox-spool-directory.page:20
msgid "Standard Unix mbox spool directory receiving options"
msgstr ""
msgstr "Параметри отримання пошти для стандартного для Unix каталогу mbox"
#. (itstool) path: section/title
#: C/intro-first-run.page:234
......@@ -4507,6 +4551,8 @@ msgid ""
"Sends mail using an outbound mail server. This is the most common choice for "
"sending mail."
msgstr ""
"Надсилає пошту за допомогою вихідного поштового сервера. Це найпоширеніший"
" варіант надсилання пошти."
#. (itstool) path: section/title
#. (itstool) path: page/title
......@@ -4526,6 +4572,9 @@ msgid ""
"is not easy to configure, so you should select this option only if you know "
"how to set up a Sendmail service."
msgstr ""
"Використовує програму <app>Sendmail</app> для надсилання пошти з вашої"
" системи. Програму не просто налаштувати, тому цей варіант слід вибирати,"
" лише якщо ви знаєте, як налаштувати службу Sendmail."
#. (itstool) path: section/title
#: C/intro-first-run.page:268
......@@ -4589,6 +4638,11 @@ msgid ""
"plus the underlined letter to activate a control, just as if you had clicked "
"on it."
msgstr ""
"Утримуйте натиснутою клавішу <key>Alt</key>, щоб побачити <em>прискорювачі<"
"/em>: підкреслені літери у пунктах меню, на кнопках та інших елементах"
" керування. Натискання <key>Alt</key> із одночасним натисканням підкресленої"
" літери активує відповідну дію — так, наче ви клацнули лівою кнопкою миші на"
" відповідному елементі керування."
#. (itstool) path: section/title
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:40
......@@ -4922,6 +4976,8 @@ msgid ""
"<key>Space</key> and <key>Backspace</key> also allow navigating in unread "
"mail across folders:"
msgstr ""
"Натискання клавіш <key>Пробіл</key> і <key>Backspace</key> також надає змогу"
" здійснювати навігацію непрочитаною поштою у теках:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:244
......@@ -4929,6 +4985,8 @@ msgid ""
"When you press the Spacebar for the first time, it takes you to the next "
"unread message."
msgstr ""
"Після першого натискання клавіші «Пробіл» програма переходить до наступного"
" непрочитаного повідомлення."
#. (itstool) path: item/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:245
......@@ -4936,6 +4994,8 @@ msgid ""
"If the message is more than one screen long, <key>Space</key> works as "
"<key>Page Down</key>."
msgstr ""
"Якщо повідомлення є довшим, ніж висота панелі перегляду, натискання клавіші <"
"key>Пробіл</key> є рівноцінним до натискання клавіші <key>Page Down</key>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:246
......@@ -4943,6 +5003,9 @@ msgid ""
"If you press <key>Space</key> after you reach the bottom of the page, it "
"takes you to the next unread message."
msgstr ""
"Якщо ви натиснете клавішу <key>Пробіл</key>, коли область перегляду"
" повідомлення міститиме його кінець, програма відкриє для читання наступне"
" непрочитане повідомлення."
#. (itstool) path: item/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:247
......@@ -4950,6 +5013,9 @@ msgid ""
"If there are no more unread messages in the mailbox, pressing <key>Space</"
"key> takes you to the next unread message in the next folder."
msgstr ""
"Якщо у поштовій скриньці не буде непрочитаних повідомлень, натискання клавіші"
" <key>Пробіл</"
"key> відкриє для читання наступне непрочитане повідомлення у наступній теці."
#. (itstool) path: item/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:248
......@@ -4958,6 +5024,10 @@ msgid ""
"between those folders. This feature allows you to switch to the next unread "
"message in a different folder without clicking the folder."
msgstr ""
"Якщо нові повідомлення будуть у декількох теках, <key>Пробіл</key> надаватиме"
" змогу перемикатися між цими теками. За допомогою натискання цієї клавіші ви"
" зможете переходити до наступного непрочитаного повідомлення в іншій теці без"
" потреби у клацанні на пункті теки."
#. (itstool) path: item/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:249
......@@ -4965,6 +5035,9 @@ msgid ""
"<key>Backspace</key> has the same behavior but reverted: It scrolls up in a "
"message and can jump to the next unread message in the previous folder."
msgstr ""
"<key>Backspace</key> працює подібним же чином, але у зворотному напрямку —"
" він гортає повідомлення угору і уможливлює перехід до наступного"
" непрочитаного повідомлення у попередній теці."
#. (itstool) path: td/p
#: C/intro-keyboard-shortcuts.page:257
......@@ -5098,6 +5171,11 @@ msgid ""
"\"Switcher\" buttons in the lower left corner. Depending on the displayed "
"functionality also the displayed elements in the window differ."
msgstr ""
"У <app>Evolution</app> передбачено функціональні можливості для керування"
" електронною поштою, календарями, записами контактів, записами завдань та"
" примітками. Перемкнутися на панелі керування можна за допомогою"
" кнопок-перемикачів у нижньому лівому куті вікна програми. Перелік"
" кнопок-перемикачів залежить від поточної показаної панелі перегляду."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -5185,6 +5263,9 @@ msgid ""
"To see the contents of a folder, click the folder name and its contents are "
"displayed in the message list."
msgstr ""
"На панелі списку тек буде показано список доступних тек для кожного з"
" облікових записів. Щоб переглянути вміст теки, клацніть на пункті із назвою"
" теки — вміст теки буде показано на панелі списку повідомлень."
#. (itstool) path: note/p
#: C/intro-main-window.page:72
......@@ -5206,6 +5287,9 @@ msgid ""
"the chosen folder. To view an email in the preview pane, click the message "
"in the message list."
msgstr ""
"У списку повідомлень буде показано усі прочитані і непрочитані повідомлення у"
" вибраній вами теці. Щоб переглянути повідомлення на панелі попереднього"
" перегляду, клацніть на пункті повідомлення у списку повідомлень."
#. (itstool) path: item/title
#: C/intro-main-window.page:79
......@@ -5218,6 +5302,9 @@ msgid ""
"The switcher at the bottom of the side bar lets you switch between the "
"<app>Evolution</app> tools: Mail, Contacts, Calendars, Memos and Tasks."
msgstr ""
"За допомогою перемикача у нижній частині бічної панелі ви можете перемикатися"
" між інструментами <app>Evolution</app>: пошта, контакти, календарі, примітки"
" і завдання."
#. (itstool) path: note/p
#: C/intro-main-window.page:81
......@@ -5226,6 +5313,9 @@ msgid ""
"<guiseq><gui>View</gui><gui>Layout</gui><gui>Show Side Bar</gui></guiseq> or "
"pressing <key>F9</key>."
msgstr ""
"Ви можете вимкнути список тек та бічну панель перемикача за допомогою пункту"
" <guiseq><gui>Перегляд</gui><gui>Розташування</gui><gui>Показати бічну"
" панель</gui></guiseq> або натискання клавіші <key>F9</key>."
#. (itstool) path: item/title
#: C/intro-main-window.page:84
......@@ -5247,6 +5337,9 @@ msgid ""
"You can disable the preview pane by toggling <guiseq><gui>View</"
"gui><gui>Preview</gui><gui>Show Message Preview</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Ви можете вимкнути показ панелі попереднього перегляду за допомогою пункту <"
"guiseq><gui>Перегляд</gui><gui>Попередній перегляд</gui><gui>Попередній"
" перегляд повідомлення</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/title
#: C/intro-main-window.page:89
......@@ -5259,6 +5352,8 @@ msgid ""
"The to do bar displays calendar appointments and tasks with due dates within "
"the next seven days."
msgstr ""
"На панелі завдань буде показано записи зустрічей з календаря і завдання, час"
" виконання яких визначено у наступні сім днів."
#. (itstool) path: note/p
#: C/intro-main-window.page:91
......@@ -5266,6 +5361,9 @@ msgid ""
"You can disable the to do bar by toggling <guiseq><gui>View</"
"gui><gui>Layout</gui><gui>Show To Do Bar</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Ви можете вимкнути показ панелі завдань за допомогою пункту <guiseq><gui"
">Перегляд</gui><gui>Розташування</gui><gui>Показувати панель «Зробити»</gui><"
"/guiseq>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/intro-main-window.page:94
......@@ -5274,6 +5372,9 @@ msgid ""
"enable it by toggling <guiseq><gui>View</gui><gui>Layout</gui><gui>Show Menu "
"Bar</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Якщо ви випадково сховаєте смужку меню, натисніть клавішу <key>Alt</key> і"
" увімкніть показ смужки за допомогою пункту <guiseq><gui>Перегляд</gui><gui"
">Розташування</gui><gui>Показати панель меню</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: section/p
#: C/intro-main-window.page:99
......@@ -5332,6 +5433,10 @@ msgid ""
"days in the month pane to display a custom range of days in the appointment "
"list."
msgstr ""
"На панелі перегляду місяця буде показано невеличкий перегляд календаря на"
" місяць. Щоб переглянути додаткові місяці, перетягніть межу стовпчика"
" праворуч. Ви також можете вибрати діапазон днів на панелі місяця, щоб"
" переглянути нетиповий діапазон днів у списку зустрічей."
#. (itstool) path: item/title
#: C/intro-main-window.page:136
......@@ -5345,6 +5450,9 @@ msgid ""
"associated to any appointments. Use the <gui>switcher</gui> to go to their "
"main windows."
msgstr ""
"Завдання та примітки буде показано лише для зручності, їх не пов'язано із"
" жодними зустрічами. Скористайтеся <gui>перемикачем</gui> для переходу до"
" відповідних панелей перегляду."
#. (itstool) path: section/p
#: C/intro-main-window.page:145
......@@ -5372,6 +5480,9 @@ msgid ""
"You can disable the contact preview by toggling <guiseq><gui>View</"
"gui><gui>Preview</gui><gui>Contact Preview</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Ви можете увімкнути або вимкнути попередній перегляд контактів за допомогою"
" пункту меню <guiseq><gui>Перегляд</gui><gui>Попередній перегляд</gui><gui"
">Попередній перегляд контакту</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5
......@@ -5400,6 +5511,10 @@ msgid ""
"the <link href=\"https://mail.google.com/support/bin/answer.py?"
"answer=77695\">Gmail Help</link> for more information."
msgstr ""
"Щоб отримати доступ до Gmail за допомогою IMAP, вам слід увімкнути IMAP у"
" вашому обліковому записі Google. Див. <link"
" href=\"https://mail.google.com/support/bin/answer.py?"
"answer=77695\">довідку Gmail</link>, щоб дізнатися більше."
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-access-gmail-imap-account.page:28
......@@ -5409,6 +5524,12 @@ msgid ""
"gnome-help/stable/accounts\">refer to the GNOME Desktop Help</link> for more "
"information. After doing so, the Gmail account will be listed in Evolution."
msgstr ""
"Рекомендуємо налаштувати Gmail як мережевих обліковий запис у GNOME. Будь"
" ласка, зверніться до <link xref=\"help:gnome-help/accounts\""
" href=\"https://help.gnome.org/users/"
"gnome-help/stable/accounts\">довідки зі стільниці GNOME</link>, щоб дізнатися"
" більше. Після налаштовування обліковий запис Gmail буде показано у списку"
" облікових записів Evolution."
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-access-gmail-imap-account.page:30
......@@ -5418,6 +5539,12 @@ msgid ""
"all options of such accounts can be edited in <app>Evolution</app> and such "
"accounts can only be removed in <app>Online accounts</app> itself."
msgstr ""
"Якщо ви хочете налаштувати обліковий запис в Evolution, скористайтеся"
" настановами щодо <link xref=\"mail-"
"account-manage-imap-plus\">параметрів поштового облікового запису IMAP+</link"
">. Зауважте, що в <app>Evolution</app> можна редагувати не усі параметри"
" таких облікових записів, а вилучити такий обліковий запис можна лише за"
" допомогою самого модуля <app>Мережеві облікові записи</app>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-access-gmail-imap-account.page:33
......@@ -5426,6 +5553,10 @@ msgid ""
"\"https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps\">access for less "
"secure apps in your Gmail account settings</link>."
msgstr ""
"Альтернативою налаштовуванню мережевого облікового запису у GNOME є вмикання"
" <link href="
"\"https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps\">доступу для менш"
" захищених програм у параметрах вашого облікового запису Gmail</link>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/mail-access-gmail-imap-account.page:35
......@@ -5436,6 +5567,13 @@ msgid ""
"account's <link xref=\"mail-default-folder-locations\"><gui>Defaults</gui></"
"link>."
msgstr ""
"З міркувань забезпечення якнайкращої швидкодії, рекомендуємо позначити пункт"
" <gui>Використовувати справжню теку для смітника</gui> і встановити значення"
" <gui>[GMail]/Trash</gui>, а також позначити пункт <gui>Використовувати"
" справжню теку для спаму</gui> і встановити значення <gui>[GMail]/Spam</gui>"
" на сторінці <link xref=\"mail-default-folder-locations\"><gui>Умовчання</gui"
"></"
"link> облікового запису."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:5
......@@ -5452,6 +5590,8 @@ msgstr "Доступ до облікового запису POP Gmail з <app>Ev
msgid ""
"Follow these steps to set up your Gmail POP Account in <app>Evolution</app>:"
msgstr ""
"Виконайте такі дії для налаштовування вашого облікового запису POP Gmail в <"
"app>Evolution</app>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:33
......@@ -5464,6 +5604,9 @@ msgid ""
"Go to <guiseq><gui>Settings</gui><gui>Forwarding and POP/IMAP</gui></"
"guiseq>. Refer to the POP Download section."
msgstr ""
"Перейдіть до сторінки <guiseq><gui>Налаштування</gui><gui>Пересилання та"
" POP/IMAP</gui></"
"guiseq>. Відкрийте розділ завантаження POP."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:35
......@@ -5471,21 +5614,24 @@ msgid ""
"Enable the POP download feature by ticking the radio button that corresponds "
"to either of these options:"
msgstr ""
"Увімкніть можливість отримання даних POP позначенням пункту, який відповідає"
" одному з таких варіантів:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:37
msgid "Enable POP for all mail (even mail that's already been downloaded)"
msgstr ""
"Увімкнути POP для всієї пошти (навіть для пошти, яку вже було завантажено)"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:38
msgid "Enable POP for mail that arrives from now on"
msgstr ""
msgstr "Увімкнути POP для пошти, яка надходитиме відтепер"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:41
msgid "Specify the other required settings for this Gmail feature."
msgstr ""
msgstr "Вкажіть інші потрібні параметри для цієї можливості Gmail."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:42
......@@ -5494,6 +5640,9 @@ msgid ""
"instructions</gui>. Choose <gui>I want to enable POP</gui> and select "
"<gui>Other</gui> from the list of clients."
msgstr ""
"Щоб визначити параметри облікового запису Gmail, натисніть <gui>Інструкції з"
" налаштування</gui>. Виберіть <gui>Я хочу увімкнути POP</gui> і виберіть <gui"
">Інший</gui> зі списку клієнтів."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:43
......@@ -5502,6 +5651,11 @@ msgid ""
"gui><gui>Preferences</gui><gui>Mail Accounts</gui></guiseq>. Click <gui "
"style=\"button\">Add</gui>."
msgstr ""
"У вашому клієнті <app>Evolution</app> перейдіть до сторінки <guiseq><gui"
">Зміни</"
"gui><gui>Параметри</gui><gui>Облікові записи</gui></guiseq>. Натисніть кнопку"
" <gui "
"style=\"button\">Додати</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-access-gmail-pop-account.page:44
......@@ -5517,6 +5671,9 @@ msgid ""
"Allow <link href=\"https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps"
"\">access for less secure apps in your Gmail account settings</link>."
msgstr ""
"Увімкніть <link href=\"https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps"
"\">доступ для менш захищених програм у параметрах вашого облікового запису"
" Gmail</link>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-account-manage-imap-plus.page:5
......@@ -5708,6 +5865,8 @@ msgid ""
"Other account related settings that are not located in the <gui>Account "
"Editor</gui>:"
msgstr ""
"Інші пов'язані із обліковим записом параметри, які не розташовано у вікні <"
"gui>Редактор облікових записів</gui>:"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-account-manage-local-delivery.page:5
......@@ -9254,6 +9413,11 @@ msgid ""
"email messages or to perform additional message post processing not "
"supported by <app>Evolution</app>."
msgstr ""
"Надсилає повідомлення до вибраної вами програми. Очікування на повернуте"
" значення не передбачено. Цією можливістю можна скористатися для створення"
" автоматичних дописів в інтернеті на основі повідомлень електронної пошти або"
" виконання додаткової обробки повідомлень, яка не виконується в <app"
">Evolution</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-actions.page:68
......@@ -9268,12 +9432,12 @@ msgstr "Переспрямовує повідомлення на іншу адр
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-filters-conditions.page:5
msgid "Available conditions for setting up filtering."
msgstr ""
msgstr "Доступні умови для налаштовування фільтрування."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-filters-conditions.page:23
msgid "Available Filter conditions"
msgstr ""
msgstr "Доступні умови фільтрування"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-conditions.page:33
......@@ -9286,6 +9450,9 @@ msgid ""
"Filters messages according the server you got them from. This is most useful "
"if you use multiple POP mail accounts."
msgstr ""
"Фільтрує повідомлення за сервером, з якого їх було отримано. Найкориснішим"
" таке фільтрування є, якщо ви користуєтеся декількома обліковими записами"
" пошти POP."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-conditions.page:37
......@@ -9294,6 +9461,11 @@ msgid ""
"process it based on the return value. Commands used in this way must return "
"an integer. This is most commonly used to add an external junk mail filter."
msgstr ""
"<app>Evolution</app> може використовувати зовнішню команду для обробки"
" повідомлення і обробляти отримані дані на основі повернутого значення."
" Команди, які використовуються у цей спосіб, мають повертати ціле значення."
" Це фільтрування типово використовується для додавання зовнішнього"
" фільтрування небажаної кореспонденції."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-conditions.page:39
......@@ -9306,6 +9478,8 @@ msgid ""
"Filters based on the results of the <link xref=\"mail-spam\">junk mail</"
"link> test."
msgstr ""
"Фільтрує на основі результатів перевірки <link xref=\"mail-spam\""
">повідомлення на небажаність</link>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-conditions.page:42 C/mail-search-folders-conditions.page:36
......@@ -9327,16 +9501,18 @@ msgid ""
"Fix problems with mail filters that do not sort and organize mail as "
"expected."
msgstr ""
"Виправлення проблем із фільтрами пошти, які не сортують і не впорядковують"
" пошту належним чином."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-filters-not-working.page:25
msgid "Mail filters are not working"
msgstr ""
msgstr "Фільтри пошти не працюють"
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-filters-not-working.page:28
msgid "Order of Filters"
msgstr ""
msgstr "Порядок фільтрування"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-filters-not-working.page:29
......@@ -9344,6 +9520,8 @@ msgid ""
"The order of filters is very important. They are applied to the original "
"message in sequence, like a recipe."
msgstr ""
"Порядок фільтрування є дуже важливим. Вони застосовуються до початкового"
" повідомлення послідовно, як у рецепті."
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-filters-not-working.page:30
......@@ -9351,6 +9529,9 @@ msgid ""
"If your first filter has a <gui>Stop Processing</gui> rule, then all "
"messages that match this filter will ignore all succeeding filters."
msgstr ""
"Якщо вашим першим фільтром було правило <gui>Зупинити обробку</gui>, усі"
" повідомлення, які відповідатимуть цьому фільтру, буде проігноровано в усіх"
" наступних фільтрах."
#. (itstool) path: section/p
#. (itstool) path: note/p
......@@ -9374,7 +9555,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-filters-not-working.page:36
msgid "Using Several Mail Clients"
msgstr ""
msgstr "Користування декількома поштовими клієнтами паралельно"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-filters-not-working.page:37
......@@ -9388,7 +9569,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-filters-not-working.page:41
msgid "Logging Filter Actions"
msgstr ""
msgstr "Журналювання дій з фільтрування"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-filters-not-working.page:42
......@@ -9396,17 +9577,19 @@ msgid ""
"If it is still unclear why filters do not work as expected, you can enable "
"logging filter actions."
msgstr ""
"Якщо ви не можете зрозуміти, чому фільтри не працюють очікуваним чином, ви"
" можете увімкнути журналювання дій з фільтрування."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-not-working.page:44 C/mail-imap-change-send-method.page:28
msgid "Close <app>Evolution</app>."
msgstr ""
msgstr "Закрийте <app>Evolution</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-not-working.page:45 C/mail-localized-re-subjects.page:24
#: C/mail-save-as-pdf.page:27 C/mail-sorting-message-list.page:40
msgid "Open the <app>Terminal</app> application."
msgstr ""
msgstr "Відкрийте вікно програми <app>Термінал</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-not-working.page:46
......@@ -9414,6 +9597,8 @@ msgid ""
"Run the command <cmd>gsettings set org.gnome.evolution.mail filters-log-"
"actions true</cmd>"
msgstr ""
"Віддайте команду <cmd>gsettings set org.gnome.evolution.mail filters-log-"
"actions true</cmd>"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-not-working.page:47
......@@ -9425,11 +9610,18 @@ msgid ""
"must be entered; a syntax like <sys>~</sys> or <sys>$HOME</sys> will not "
"work."
msgstr ""
"Віддайте команду <cmd>gsettings set org.gnome.evolution.mail filters-log-file"
" \"/home/ім'я_користувача/my-filter-log\"</cmd>, замінивши <cmd"
">ім'я_користувача</cmd> на ваше ім'я користувача. У відповідь у вашому"
" домашньому каталозі буде створено текстовий файл з назвою <file"
">my-filter-log</file>. Зауважте, що слід ввести абсолютний шлях до назви"
" файла; синтаксичні конструкції, подібні до <sys>~</sys> або <sys>$HOME</sys"
">, не працюватимуть."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-not-working.page:49
msgid "Fetch mail to apply filters."
msgstr ""
msgstr "Отримайте пошуку для застосування фільтрів."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-not-working.page:50
......@@ -9437,6 +9629,8 @@ msgid ""
"Open the file <file>my-filter-log</file> with a text editor to see which "
"filter actions have been applied."
msgstr ""
"Відкрийте файл <file>my-filter-log</file> за допомогою текстового редактора,"
" щоб переглянути, які дії з фільтрування було застосовано."
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-filters-not-working.page:53
......@@ -9444,6 +9638,9 @@ msgid ""
"Note that you can disable filter logging again by using the command "
"<cmd>gsettings set org.gnome.evolution.mail filters-log-actions false</cmd>"
msgstr ""
"Зауважте, що ви можете знову вимкнути журналювання фільтрів за допомогою"
" команди <cmd>gsettings set org.gnome.evolution.mail filters-log-actions"
" false</cmd>"
#. (itstool) path: section/p
#. (itstool) path: page/p
......@@ -9452,16 +9649,19 @@ msgstr ""
#: C/mail-save-as-pdf.page:30
msgid "You can also use the <app>dconf-editor</app> application to do this."
msgstr ""
"Ви також можете скористатися для цього командою <app>dconf-editor</app>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-filters.page:5
msgid "Use filter rules to sort your mail automatically into folders."
msgstr ""
"Скористайтеся правилами фільтрування для автоматичного упорядковування вашої"
" пошти за теками."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-filters.page:23
msgid "Using Filters"
msgstr ""
msgstr "Користування фільтрами"
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-filters.page:25
......@@ -9469,6 +9669,9 @@ msgid ""
"Message filters apply actions on messages based on conditions that you have "
"defined. You can define filters for both incoming and outgoing emails."
msgstr ""
"Дії фільтрів повідомлень застосовуються до повідомлень за умов, які ви"
" визначили. Ви можете визначити фільтри для вхідних та вихідних повідомлень"
" електронної пошти."
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-filters.page:27
......@@ -9490,11 +9693,15 @@ msgid ""
"click <guiseq><gui>Message</gui><gui>Apply Filters</gui></guiseq> or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Y</key></keyseq>."
msgstr ""
"Щоб застосувати фільтри до повідомлень у теці вручну, позначте повідомлення і"
" виберіть пункт меню <guiseq><gui>Повідомлення</gui><gui>Застосувати фільтри<"
"/gui></guiseq> або натисніть комбінацію клавіш <keyseq><key>Ctrl</key><key>Y<"
"/key></keyseq>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-filters.page:33
msgid "Creating a Filter"
msgstr ""
msgstr "Створення фільтра"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters.page:36
......@@ -9503,16 +9710,19 @@ msgid ""
"<guiseq><gui>Message</gui><gui>Create</gui></guiseq> and select the "
"criterion the filter will be based on."
msgstr ""
"Виберіть пункт меню <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Фільтри повідомлень</gui><"
"/guiseq> або виберіть пункт меню <guiseq><gui>Повідомлення</gui><gui"
">Створити</gui></guiseq> і виберіть критерій, на якому буде засновано фільтр."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters.page:37 C/mail-search-folders-add.page:28
msgid "Click <gui style=\"button\">Add</gui>."
msgstr ""
msgstr "Натисніть кнопку <gui style=\"button\">Додати</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters.page:38 C/mail-search-folders-add.page:29
msgid "Enter a name in the <gui>Rule name</gui> field."
msgstr ""
msgstr "Введіть назву у полі <gui>Назва правила</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters.page:39 C/mail-search-folders-add.page:30
......@@ -9520,6 +9730,9 @@ msgid ""
"Define the conditions for the rule. For each condition, you first select "
"which part of the message will be checked and then define the comparison."
msgstr ""
"Визначте умови для правила. Для кожної умови вам слід спершу вибрати,"
" перевірка якої з частин повідомлення виконуватиметься, а потім визначити"
" порівняння."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters.page:39
......@@ -9527,6 +9740,8 @@ msgid ""
"For more information on the available conditions see <link xref=\"mail-"
"filters-conditions\">Available Filter conditions</link>."
msgstr ""
"Докладніші відомості щодо доступних умов можна знайти у розділі <link"