Commit 25ff12d4 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent 800feebb
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-19 15:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-20 20:11+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-21 17:58+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -1631,6 +1631,15 @@ msgid ""
"xref=\"calendar-layout-views\">list view</link> you can also use "
"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Delete Appointment</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Якщо ви хочете вилучити якийсь із записів зустрічей з ваших календарів,"
" клацніть правою кнопкою миші на пункті зустрічі у календарі і виберіть у"
" контекстному меню пункт <gui>Вилучити зустріч</gui> або клацніть на пункті"
" зустрічі, а потім натисніть кнопку <gui>Вилучити</gui> на панелі"
" інструментів або натисніть комбінацію клавіш <keyseq><key>Ctrl</key><key>D<"
"/key></keyseq>. Якщо ви працюєте у режимі <link"
" xref=\"calendar-layout-views\">перегляду списку</link> ви також можете"
" скористатися пунктом меню "
"<guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Вилучити зустріч</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-usage-edit-appointment.page:17
......@@ -1709,6 +1718,14 @@ msgid ""
"appointments, you can be sure to avoid conflicts, while keeping a minimum of "
"clutter in your view."
msgstr ""
"Ви можете користуватися декількома календарями одночасно, нашаровуючи їх один"
" на оден. Наприклад, ви можете мати розклад подій для роботи, для домашніх"
" подій і для подій із вашою улюбленою спортивною командою. На бічній панелі"
" буде показано ці календарі, ви зможете позначати пункти цих календарів або"
" знімати позначки з них, щоб програма показувала або приховувала дані"
" зустрічей з цих календарів на панелі календаря. Приховуванням або показом"
" різних наборів зустрічей ви можете забезпечити уникнення конфліктів,"
" уникнувши захаращення панелі перегляду зайвими записами."
#. (itstool) path: page/p
#: C/calendar-using-several-calendars.page:38
......@@ -1732,6 +1749,10 @@ msgid ""
"and religious holidays, phases of the moon, sports, and local and regional "
"events."
msgstr ""
"Наприклад, на <link href=\"http://icalshare.com\">сайті icalshare.com</link>"
" наведено широкий список інтернет-календарів спільного використання, до яких"
" включено державні та релігійні свята, фази місяця, спортивні, а також"
" місцеві та регіональні події."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-weather.page:17
......@@ -1761,39 +1782,40 @@ msgstr "Виберіть місце, вказавши континент, кра
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-weather.page:53
msgid "Choose the temperature unit."
msgstr ""
msgstr "Виберіть одиницю виміру температури."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-webdav.page:16
msgid "Using an online Webcal/WebDAV calendar."
msgstr ""
msgstr "Користування календарем Webcal/WebDAV у мережі."
#. (itstool) path: page/title
#: C/calendar-webdav.page:19
msgid "Using a WebDAV calendar"
msgstr ""
msgstr "Користування календарем WebDAV"
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-webdav.page:32 C/tasks-caldav.page:25 C/tasks-webdav.page:27
msgid "Select the type <gui>On the Web</gui>."
msgstr ""
msgstr "Виберіть тип <gui>У інтернеті</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-webdav.page:52 C/mail-sending-options-smtp.page:35
#: C/tasks-webdav.page:33
msgid "Enter your username."
msgstr ""
msgstr "Введіть ваше ім'я користувача."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-add-automatically.page:21
msgid ""
"Automatically add senders of mail that you have received to your contacts."
msgstr ""
"Автоматичне додавання відправників отриманої вами пошти до ваших контактів."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-add-automatically.page:25
msgid "Adding people automatically to my contacts"
msgstr ""
msgstr "Автоматичне додавання кореспондентів до контактів"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-add-automatically.page:27
......@@ -1801,6 +1823,8 @@ msgid ""
"You can add people automatically to your contacts when you reply to received "
"email."
msgstr ""
"Ви можете наказати програма автоматично додавати кореспондентів до ваших"
" контактів при отримання повідомлень електронної пошти."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-automatically.page:30 C/mail-attachments-sending.page:46
......@@ -1810,12 +1834,12 @@ msgstr ""
#: C/mail-composer-message-templates-variables.page:28
#: C/mail-received-notification.page:30
msgid "Select <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Plugins</gui></guiseq>."
msgstr ""
msgstr "Виберіть <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Додатки</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-automatically.page:31
msgid "Enable <gui>Automatic Contacts</gui>."
msgstr ""
msgstr "Позначте пункт <gui>Автоматичні контакти</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/contacts-add-automatically.page:32 C/mail-attachments-sending.page:48
......@@ -1831,6 +1855,10 @@ msgid ""
"distribution might have decided to disable some plugins or to ship plugins "
"in a separate package."
msgstr ""
"Якщо додатка немає у списку меню <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Додатки</"
"gui></guiseq>, будь ласка, скористайтеся для його додавання форумом підтримки"
" вашого дистрибутива. Можливо, у вашому дистрибутиві розробники вирішили"
" вимкнути якісь додатки або виокремити додатки у інший пакунок."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-automatically.page:34
......@@ -1838,6 +1866,8 @@ msgid ""
"Go to <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui><gui>Contacts</gui> "
"<gui>Automatic Contacts</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Перейдіть до пункту <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Параметри</gui><gui"
">Контакти</gui> <gui>Автоматичні контакти</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-automatically.page:36
......@@ -1846,6 +1876,10 @@ msgid ""
"an address book in the drop-down field below that will receive the new "
"contacts."
msgstr ""
"Позначте пункт <gui>Автоматично створювати записи у адресній книзі при"
" надсиланні повідомлень</gui> і виберіть адресну книгу, до якої"
" спрямовуватимуться записи контактів, зі спадного списку, який розташовано"
" нижче."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-add-automatically.page:41
......@@ -1853,17 +1887,22 @@ msgid ""
"From now on, contacts will be automatically created for senders of received "
"mail when you reply to that mail."
msgstr ""
"З цього моменту програма автоматично створюватиме записи контактів для"
" відправників отриманих вами повідомлень, коли ви відповідатимете на"
" повідомлення."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-autocompletion.page:27
msgid ""
"Autocompletion of names and email addresses entered in the mail composer."
msgstr ""
"Автоматичне доповнення імен та адрес електронної пошти, які ви вводите в"
" редакторі повідомлень."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-autocompletion.page:30
msgid "Autocompletion of mail recipients"
msgstr ""
msgstr "Автодоповнення записів отримувачів пошти"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-autocompletion.page:32
......@@ -1872,6 +1911,9 @@ msgid ""
"recipients text field and <app>Evolution</app> will present you with a list "
"of matches from your address books."
msgstr ""
"Ви можете ввести перші три літери імені або адреси електронної пошти у"
" текстове поле отримувача повідомлення, а <app>Evolution</app> покаже вам"
" список відповідних записів з ваших адресних книг."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-autocompletion.page:36
......@@ -1881,6 +1923,10 @@ msgid ""
"address books from the list that <app>Evolution</app> should look in for "
"matches."
msgstr ""
"Щоб увімкнути автодоповнення, скористайтеся пунктом <guiseq><gui>Зміни</gui><"
"gui>Параметри</"
"gui><gui>Контакти</gui> <gui>Автодоповнення</gui></guiseq> і виберіть адресні"
" книги у яких <app>Evolution</app> має шукати відповідники, зі списку."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-autocompletion.page:41
......@@ -1889,6 +1935,10 @@ msgid ""
"show the email address along with the name. This can be helpful to "
"distinguish if a contact has several email addresses."
msgstr ""
"Позначте пункт <gui>Завжди показувати адресу контакту автозаповнення</gui>,"
" щоб програма показувала адресу електронної пошти разом із іменем. Це може"
" бути корисним для вибору належного пункту, якщо у контакту є декілька адрес"
" електронної пошти."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-autocompletion.page:45
......@@ -1903,11 +1953,12 @@ msgstr ""
#: C/contacts-google.page:18
msgid "Use the online address book of your Google account."
msgstr ""
"Користування адресною книгою вашого облікового запису Google в інтернеті."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-google.page:21
msgid "Using a Google addressbook"
msgstr ""
msgstr "Користування адресною книгою Google"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-google.page:23
......@@ -1915,12 +1966,15 @@ msgid ""
"To add such an address book to <app>Evolution</app>, perform the following "
"steps:"
msgstr ""
"Щоб додати таку адресну книгу до <app>Evolution</app>, виконайте такі дії:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-google.page:28 C/contacts-ldap.page:40 C/contacts-local.page:27
msgid ""
"Click <guiseq><gui>File</gui><gui>New</gui> <gui>Address Book</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Виберіть пункт меню <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Створити</gui> <gui>Адресна"
" книга</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-google.page:53 C/contacts-local.page:41
......@@ -1928,16 +1982,17 @@ msgid ""
"The address book will be added to the list of address books in "
"<app>Evolution</app>."
msgstr ""
"До списку адресних книг <app>Evolution</app> буде додано нову адресну книгу."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-ldap.page:25
msgid "Use shared address books on a local network."
msgstr ""
msgstr "Користування спільними адресними книгами у локальній мережі."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-ldap.page:28
msgid "Adding LDAP access"
msgstr ""
msgstr "Додавання доступу до LDAP"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-ldap.page:30
......@@ -1951,13 +2006,14 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/contacts-ldap.page:36
msgid "Adding an LDAP address book"
msgstr ""
msgstr "Додавання адресної книги LDAP"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:44
msgid ""
"In the <gui>General</gui> tab, select the type <gui>On LDAP Servers</gui>."
msgstr ""
"На вкладці <gui>Загальне</gui> виберіть тип <gui>На серверах LDAP</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:51
......@@ -1965,16 +2021,18 @@ msgid ""
"Enter the address of the server, the port number (the default number is 389) "
"and whether you want to connect securely."
msgstr ""
"Введіть адресу сервера, номер порту (типовим номером є 389) і вкажіть, чи"
" слід встановлювати з'єднання із захистом передавання даних."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:55
msgid "Define the login method and your username."
msgstr ""
msgstr "Вкажіть спосіб входу та ваше ім'я користувача."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:61
msgid "In the <gui>Details</gui> tab you can define the following settings:"
msgstr ""
msgstr "На вкладці <gui>Подробиці</gui> ви можете визначити такі параметри:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:65
......@@ -1982,26 +2040,29 @@ msgid ""
"Search Base: The search base is the starting point for a directory search. "
"Contact your system administrator for information about the correct settings."
msgstr ""
"База пошуку: база пошуку є початковим пунктом для пошуку у каталогах."
" Зв'яжіться із вашим адміністратором, щоб дізнатися, яке значення параметра є"
" правильним."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:70
msgid "Search Scope: The search scope is the breadth of a given search."
msgstr ""
msgstr "Область пошуку: область пошуку визначає діапазон пошуку."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:71
msgid "The following options are available:"
msgstr ""
msgstr "Можна скористатися одним з таких варіантів:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:74
msgid "One: Searches the Search Base and one entry below it."
msgstr ""
msgstr "Один рівень: шукати у базі пошуку і на один запис під нею."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:77
msgid "Sub: Searches the Search Base and all entries below it."
msgstr ""
msgstr "Піддерево: шукати у базі пошуку і усіх записах під нею."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:82
......@@ -2009,16 +2070,18 @@ msgid ""
"Search Filter: The search filter can be set here for all the LDAP queries. "
"For example:"
msgstr ""
"Фільтр пошуку: тут можна встановити фільтр пошуку для усіх запитів LDAP."
" Приклад:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:86
msgid "<code>ObjectClass=*</code>: Lists all the objects from the server."
msgstr ""
msgstr "<code>ObjectClass=*</code>: вивести список усіх об'єктів з сервера."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:90
msgid "<code>ObjectClass=User</code>: Lists only the users."
msgstr ""
msgstr "<code>ObjectClass=User</code>: вивести список лише користувачів."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:93
......@@ -2026,6 +2089,8 @@ msgid ""
"<code>Filter (|(ObjectClass=User)(ObjectClass=groupOfNames))</code>: "
"Retrieves the User and Contact List objects."
msgstr ""
"<code>Filter (|(ObjectClass=User)(ObjectClass=groupOfNames))</code>: "
"отримати об'єкти списку користувачів і контактів."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:97
......@@ -2033,6 +2098,8 @@ msgid ""
"<code>(&amp;(mail=*)(ObjectClass=*))</code>: Lists the objects associated "
"with the email addresses."
msgstr ""
"<code>(&amp;(mail=*)(ObjectClass=*))</code>: вивести список об'єктів, які"
" пов'язано із адресами електронної пошти."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:103
......@@ -2053,11 +2120,13 @@ msgstr ""
#: C/contacts-ldap.page:117
msgid "If you are unsure about some settings, ask your system administrator."
msgstr ""
"Якщо ви не певні щодо значень якихось із параметрів, зв'яжіться із"
" адміністратором вашої системи."
#. (itstool) path: section/title
#: C/contacts-ldap.page:124
msgid "Differences to local address books"
msgstr ""
msgstr "Відмінності від локальних адресних книг"
#. (itstool) path: section/p
#: C/contacts-ldap.page:126
......@@ -2065,6 +2134,8 @@ msgid ""
"LDAP address books work like local address books on your computer, with the "
"following exceptions:"
msgstr ""
"Адресні книги LDAP працюють подібно до локальних адресних книг на вашому"
" комп'ютері із такими виключеннями:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:131
......@@ -2105,6 +2176,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Using data from <app>Evolution</app> address books in LibreOffice documents."
msgstr ""
"Використання даних з адресних книг <app>Evolution</app> у документах"
" LibreOffice."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-libreoffice.page:21
......@@ -2118,6 +2191,9 @@ msgid ""
"Writer</app> as a data source. The following steps refer to LibreOffice "
"version 5.4."
msgstr ""
"Ви можете скористатися адресними книгами <app>Evolution</app> як джерелом"
" даних у <app>LibreOffice "
"Writer</app>. Наведені нижче кроки описано для версії LibreOffice 5.4."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-libreoffice.page:28
......@@ -2125,6 +2201,9 @@ msgid ""
"Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Exchange Database…</gui></guiseq> in the "
"menu bar. This will bring up the <gui>Exchange Databases</gui> dialog box."
msgstr ""
"Виберіть пункт <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>База даних Exchange…</gui><"
"/guiseq> у меню. У відповідь буде відкрито діалогове вікно <gui>Бази даних"
" Exchange</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-libreoffice.page:33
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment