GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

Commit 25ff12d4 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent 800feebb
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-19 15:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-20 20:11+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-21 17:58+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -1631,6 +1631,15 @@ msgid ""
"xref=\"calendar-layout-views\">list view</link> you can also use "
"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Delete Appointment</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Якщо ви хочете вилучити якийсь із записів зустрічей з ваших календарів,"
" клацніть правою кнопкою миші на пункті зустрічі у календарі і виберіть у"
" контекстному меню пункт <gui>Вилучити зустріч</gui> або клацніть на пункті"
" зустрічі, а потім натисніть кнопку <gui>Вилучити</gui> на панелі"
" інструментів або натисніть комбінацію клавіш <keyseq><key>Ctrl</key><key>D<"
"/key></keyseq>. Якщо ви працюєте у режимі <link"
" xref=\"calendar-layout-views\">перегляду списку</link> ви також можете"
" скористатися пунктом меню "
"<guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Вилучити зустріч</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-usage-edit-appointment.page:17
......@@ -1709,6 +1718,14 @@ msgid ""
"appointments, you can be sure to avoid conflicts, while keeping a minimum of "
"clutter in your view."
msgstr ""
"Ви можете користуватися декількома календарями одночасно, нашаровуючи їх один"
" на оден. Наприклад, ви можете мати розклад подій для роботи, для домашніх"
" подій і для подій із вашою улюбленою спортивною командою. На бічній панелі"
" буде показано ці календарі, ви зможете позначати пункти цих календарів або"
" знімати позначки з них, щоб програма показувала або приховувала дані"
" зустрічей з цих календарів на панелі календаря. Приховуванням або показом"
" різних наборів зустрічей ви можете забезпечити уникнення конфліктів,"
" уникнувши захаращення панелі перегляду зайвими записами."
#. (itstool) path: page/p
#: C/calendar-using-several-calendars.page:38
......@@ -1732,6 +1749,10 @@ msgid ""
"and religious holidays, phases of the moon, sports, and local and regional "
"events."
msgstr ""
"Наприклад, на <link href=\"http://icalshare.com\">сайті icalshare.com</link>"
" наведено широкий список інтернет-календарів спільного використання, до яких"
" включено державні та релігійні свята, фази місяця, спортивні, а також"
" місцеві та регіональні події."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-weather.page:17
......@@ -1761,39 +1782,40 @@ msgstr "Виберіть місце, вказавши континент, кра
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-weather.page:53
msgid "Choose the temperature unit."
msgstr ""
msgstr "Виберіть одиницю виміру температури."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-webdav.page:16
msgid "Using an online Webcal/WebDAV calendar."
msgstr ""
msgstr "Користування календарем Webcal/WebDAV у мережі."
#. (itstool) path: page/title
#: C/calendar-webdav.page:19
msgid "Using a WebDAV calendar"
msgstr ""
msgstr "Користування календарем WebDAV"
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-webdav.page:32 C/tasks-caldav.page:25 C/tasks-webdav.page:27
msgid "Select the type <gui>On the Web</gui>."
msgstr ""
msgstr "Виберіть тип <gui>У інтернеті</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-webdav.page:52 C/mail-sending-options-smtp.page:35
#: C/tasks-webdav.page:33
msgid "Enter your username."
msgstr ""
msgstr "Введіть ваше ім'я користувача."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-add-automatically.page:21
msgid ""
"Automatically add senders of mail that you have received to your contacts."
msgstr ""
"Автоматичне додавання відправників отриманої вами пошти до ваших контактів."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-add-automatically.page:25
msgid "Adding people automatically to my contacts"
msgstr ""
msgstr "Автоматичне додавання кореспондентів до контактів"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-add-automatically.page:27
......@@ -1801,6 +1823,8 @@ msgid ""
"You can add people automatically to your contacts when you reply to received "
"email."
msgstr ""
"Ви можете наказати програма автоматично додавати кореспондентів до ваших"
" контактів при отримання повідомлень електронної пошти."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-automatically.page:30 C/mail-attachments-sending.page:46
......@@ -1810,12 +1834,12 @@ msgstr ""
#: C/mail-composer-message-templates-variables.page:28
#: C/mail-received-notification.page:30
msgid "Select <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Plugins</gui></guiseq>."
msgstr ""
msgstr "Виберіть <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Додатки</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-automatically.page:31
msgid "Enable <gui>Automatic Contacts</gui>."
msgstr ""
msgstr "Позначте пункт <gui>Автоматичні контакти</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/contacts-add-automatically.page:32 C/mail-attachments-sending.page:48
......@@ -1831,6 +1855,10 @@ msgid ""
"distribution might have decided to disable some plugins or to ship plugins "
"in a separate package."
msgstr ""
"Якщо додатка немає у списку меню <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Додатки</"
"gui></guiseq>, будь ласка, скористайтеся для його додавання форумом підтримки"
" вашого дистрибутива. Можливо, у вашому дистрибутиві розробники вирішили"
" вимкнути якісь додатки або виокремити додатки у інший пакунок."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-automatically.page:34
......@@ -1838,6 +1866,8 @@ msgid ""
"Go to <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui><gui>Contacts</gui> "
"<gui>Automatic Contacts</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Перейдіть до пункту <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>Параметри</gui><gui"
">Контакти</gui> <gui>Автоматичні контакти</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-automatically.page:36
......@@ -1846,6 +1876,10 @@ msgid ""
"an address book in the drop-down field below that will receive the new "
"contacts."
msgstr ""
"Позначте пункт <gui>Автоматично створювати записи у адресній книзі при"
" надсиланні повідомлень</gui> і виберіть адресну книгу, до якої"
" спрямовуватимуться записи контактів, зі спадного списку, який розташовано"
" нижче."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-add-automatically.page:41
......@@ -1853,17 +1887,22 @@ msgid ""
"From now on, contacts will be automatically created for senders of received "
"mail when you reply to that mail."
msgstr ""
"З цього моменту програма автоматично створюватиме записи контактів для"
" відправників отриманих вами повідомлень, коли ви відповідатимете на"
" повідомлення."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-autocompletion.page:27
msgid ""
"Autocompletion of names and email addresses entered in the mail composer."
msgstr ""
"Автоматичне доповнення імен та адрес електронної пошти, які ви вводите в"
" редакторі повідомлень."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-autocompletion.page:30
msgid "Autocompletion of mail recipients"
msgstr ""
msgstr "Автодоповнення записів отримувачів пошти"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-autocompletion.page:32
......@@ -1872,6 +1911,9 @@ msgid ""
"recipients text field and <app>Evolution</app> will present you with a list "
"of matches from your address books."
msgstr ""
"Ви можете ввести перші три літери імені або адреси електронної пошти у"
" текстове поле отримувача повідомлення, а <app>Evolution</app> покаже вам"
" список відповідних записів з ваших адресних книг."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-autocompletion.page:36
......@@ -1881,6 +1923,10 @@ msgid ""
"address books from the list that <app>Evolution</app> should look in for "
"matches."
msgstr ""
"Щоб увімкнути автодоповнення, скористайтеся пунктом <guiseq><gui>Зміни</gui><"
"gui>Параметри</"
"gui><gui>Контакти</gui> <gui>Автодоповнення</gui></guiseq> і виберіть адресні"
" книги у яких <app>Evolution</app> має шукати відповідники, зі списку."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-autocompletion.page:41
......@@ -1889,6 +1935,10 @@ msgid ""
"show the email address along with the name. This can be helpful to "
"distinguish if a contact has several email addresses."
msgstr ""
"Позначте пункт <gui>Завжди показувати адресу контакту автозаповнення</gui>,"
" щоб програма показувала адресу електронної пошти разом із іменем. Це може"
" бути корисним для вибору належного пункту, якщо у контакту є декілька адрес"
" електронної пошти."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-autocompletion.page:45
......@@ -1903,11 +1953,12 @@ msgstr ""
#: C/contacts-google.page:18
msgid "Use the online address book of your Google account."
msgstr ""
"Користування адресною книгою вашого облікового запису Google в інтернеті."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-google.page:21
msgid "Using a Google addressbook"
msgstr ""
msgstr "Користування адресною книгою Google"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-google.page:23
......@@ -1915,12 +1966,15 @@ msgid ""
"To add such an address book to <app>Evolution</app>, perform the following "
"steps:"
msgstr ""
"Щоб додати таку адресну книгу до <app>Evolution</app>, виконайте такі дії:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-google.page:28 C/contacts-ldap.page:40 C/contacts-local.page:27
msgid ""
"Click <guiseq><gui>File</gui><gui>New</gui> <gui>Address Book</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Виберіть пункт меню <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Створити</gui> <gui>Адресна"
" книга</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-google.page:53 C/contacts-local.page:41
......@@ -1928,16 +1982,17 @@ msgid ""
"The address book will be added to the list of address books in "
"<app>Evolution</app>."
msgstr ""
"До списку адресних книг <app>Evolution</app> буде додано нову адресну книгу."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-ldap.page:25
msgid "Use shared address books on a local network."
msgstr ""
msgstr "Користування спільними адресними книгами у локальній мережі."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-ldap.page:28
msgid "Adding LDAP access"
msgstr ""
msgstr "Додавання доступу до LDAP"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-ldap.page:30
......@@ -1951,13 +2006,14 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/contacts-ldap.page:36
msgid "Adding an LDAP address book"
msgstr ""
msgstr "Додавання адресної книги LDAP"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:44
msgid ""
"In the <gui>General</gui> tab, select the type <gui>On LDAP Servers</gui>."
msgstr ""
"На вкладці <gui>Загальне</gui> виберіть тип <gui>На серверах LDAP</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:51
......@@ -1965,16 +2021,18 @@ msgid ""
"Enter the address of the server, the port number (the default number is 389) "
"and whether you want to connect securely."
msgstr ""
"Введіть адресу сервера, номер порту (типовим номером є 389) і вкажіть, чи"
" слід встановлювати з'єднання із захистом передавання даних."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:55
msgid "Define the login method and your username."
msgstr ""
msgstr "Вкажіть спосіб входу та ваше ім'я користувача."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:61
msgid "In the <gui>Details</gui> tab you can define the following settings:"
msgstr ""
msgstr "На вкладці <gui>Подробиці</gui> ви можете визначити такі параметри:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:65
......@@ -1982,26 +2040,29 @@ msgid ""
"Search Base: The search base is the starting point for a directory search. "
"Contact your system administrator for information about the correct settings."
msgstr ""
"База пошуку: база пошуку є початковим пунктом для пошуку у каталогах."
" Зв'яжіться із вашим адміністратором, щоб дізнатися, яке значення параметра є"
" правильним."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:70
msgid "Search Scope: The search scope is the breadth of a given search."
msgstr ""
msgstr "Область пошуку: область пошуку визначає діапазон пошуку."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:71
msgid "The following options are available:"
msgstr ""
msgstr "Можна скористатися одним з таких варіантів:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:74
msgid "One: Searches the Search Base and one entry below it."
msgstr ""
msgstr "Один рівень: шукати у базі пошуку і на один запис під нею."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:77
msgid "Sub: Searches the Search Base and all entries below it."
msgstr ""
msgstr "Піддерево: шукати у базі пошуку і усіх записах під нею."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:82
......@@ -2009,16 +2070,18 @@ msgid ""
"Search Filter: The search filter can be set here for all the LDAP queries. "
"For example:"
msgstr ""
"Фільтр пошуку: тут можна встановити фільтр пошуку для усіх запитів LDAP."
" Приклад:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:86
msgid "<code>ObjectClass=*</code>: Lists all the objects from the server."
msgstr ""
msgstr "<code>ObjectClass=*</code>: вивести список усіх об'єктів з сервера."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:90
msgid "<code>ObjectClass=User</code>: Lists only the users."
msgstr ""
msgstr "<code>ObjectClass=User</code>: вивести список лише користувачів."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:93
......@@ -2026,6 +2089,8 @@ msgid ""
"<code>Filter (|(ObjectClass=User)(ObjectClass=groupOfNames))</code>: "
"Retrieves the User and Contact List objects."
msgstr ""
"<code>Filter (|(ObjectClass=User)(ObjectClass=groupOfNames))</code>: "
"отримати об'єкти списку користувачів і контактів."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:97
......@@ -2033,6 +2098,8 @@ msgid ""
"<code>(&amp;(mail=*)(ObjectClass=*))</code>: Lists the objects associated "
"with the email addresses."
msgstr ""
"<code>(&amp;(mail=*)(ObjectClass=*))</code>: вивести список об'єктів, які"
" пов'язано із адресами електронної пошти."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:103
......@@ -2053,11 +2120,13 @@ msgstr ""
#: C/contacts-ldap.page:117
msgid "If you are unsure about some settings, ask your system administrator."
msgstr ""
"Якщо ви не певні щодо значень якихось із параметрів, зв'яжіться із"
" адміністратором вашої системи."
#. (itstool) path: section/title
#: C/contacts-ldap.page:124
msgid "Differences to local address books"
msgstr ""
msgstr "Відмінності від локальних адресних книг"
#. (itstool) path: section/p
#: C/contacts-ldap.page:126
......@@ -2065,6 +2134,8 @@ msgid ""
"LDAP address books work like local address books on your computer, with the "
"following exceptions:"
msgstr ""
"Адресні книги LDAP працюють подібно до локальних адресних книг на вашому"
" комп'ютері із такими виключеннями:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-ldap.page:131
......@@ -2105,6 +2176,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Using data from <app>Evolution</app> address books in LibreOffice documents."
msgstr ""
"Використання даних з адресних книг <app>Evolution</app> у документах"
" LibreOffice."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-libreoffice.page:21
......@@ -2118,6 +2191,9 @@ msgid ""
"Writer</app> as a data source. The following steps refer to LibreOffice "
"version 5.4."
msgstr ""
"Ви можете скористатися адресними книгами <app>Evolution</app> як джерелом"
" даних у <app>LibreOffice "
"Writer</app>. Наведені нижче кроки описано для версії LibreOffice 5.4."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-libreoffice.page:28
......@@ -2125,6 +2201,9 @@ msgid ""
"Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Exchange Database…</gui></guiseq> in the "
"menu bar. This will bring up the <gui>Exchange Databases</gui> dialog box."
msgstr ""
"Виберіть пункт <guiseq><gui>Зміни</gui><gui>База даних Exchange…</gui><"
"/guiseq> у меню. У відповідь буде відкрито діалогове вікно <gui>Бази даних"
" Exchange</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-libreoffice.page:33
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment