Commit f359f1c3 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 27bd515b
Pipeline #24531 passed with stage
in 6 minutes and 43 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince-help\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-28 20:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-08 03:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-11 23:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 01:28+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr "Jak dostosowywać autora, kolor, styl i ikonę przypisu."
#: C/singlesided-5-8pages.page:12 C/singlesided-9-12pages.page:12
#: C/singlesided-npages.page:12 C/synctex-beamer.page:11
#: C/synctex-compile.page:11 C/synctex-editors.page:11 C/synctex.page:12
#: C/synctex-search.page:11 C/synctex-support.page:11 C/titlebar.page:13
#: C/synctex-search.page:11 C/synctex-support.page:12 C/titlebar.page:13
#: C/translate.page:10
msgid "Tiffany Antopolski"
msgstr "Tiffany Antopolski"
......@@ -72,7 +72,7 @@ msgstr "Tiffany Antopolski"
#: C/singlesided-3-4pages.page:16 C/singlesided-5-8pages.page:16
#: C/singlesided-9-12pages.page:16 C/singlesided-npages.page:16
#: C/synctex-beamer.page:15 C/synctex-compile.page:15 C/synctex-editors.page:15
#: C/synctex.page:16 C/synctex-search.page:15 C/synctex-support.page:15
#: C/synctex.page:16 C/synctex-search.page:15 C/synctex-support.page:20
#: C/textselection.page:15 C/titlebar.page:17 C/translate.page:19
msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
......@@ -4411,35 +4411,44 @@ msgstr ""
msgid "How to add support for SyncTeX."
msgstr "Jak dodać obsługę SyncTeX."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/synctex-support.page:16
msgid "Germán Poo-Caamaño"
msgstr "Germán Poo-Caamaño"
#. (itstool) path: page/title
#: C/synctex-support.page:20
#: C/synctex-support.page:25
msgid "Set-up SyncTeX"
msgstr "Ustawianie SyncTeX"
#. (itstool) path: page/p
#: C/synctex-support.page:21
#: C/synctex-support.page:26
msgid ""
"The following packages need to be installed in order to add support for "
"SyncTeX:"
msgstr "Aby dodać obsługę SyncTeX, te pakiety muszą być zainstalowane:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex-support.page:26
msgid "texlive-extra-utils"
msgstr "texlive-extra-utils"
#: C/synctex-support.page:31
msgid "A LaTeX engine with SyncTeX support, such as <app>pdflatex</app>."
msgstr "Mechanizm LaTeX z obsługą SyncTeX, taki jak <app>pdflatex</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex-support.page:31
msgid "gedit-plugins"
msgstr "gedit-plugins"
#: C/synctex-support.page:36
msgid ""
"A text editor with SyncTeX support, such as <app>gedit</app> with gedit-"
"plugins installed."
msgstr ""
"Edytor tekstu z obsługą SyncTeX, taki jak <app>gedit</app> z zainstalowanym "
"pakietem gedit-plugins."
#. (itstool) path: page/p
#: C/synctex-support.page:37
#: C/synctex-support.page:42
msgid "In <app>gedit</app>, enable the SyncTeX Plugin:"
msgstr "W programie <app>gedit</app> włącz wtyczkę SyncTeX:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex-support.page:42
#: C/synctex-support.page:47
msgid ""
"Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui><gui>Plugins</gui></"
"guiseq> tab."
......@@ -4448,7 +4457,7 @@ msgstr ""
"gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex-support.page:47
#: C/synctex-support.page:52
msgid "Check <gui>SyncTeX</gui>."
msgstr "Zaznacz <gui>SyncTeX</gui>."
......
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-08 02:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-08 02:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-12 01:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 01:50+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,25 +25,29 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../backend/comics/comics-document.c:118
#: ../backend/comics/comics-document.c:140
#: ../backend/comics/comics-document.c:163
#: ../backend/comics/comics-document.c:187
msgid "File is corrupted"
msgstr "Plik jest uszkodzony"
#: ../backend/comics/comics-document.c:176
#: ../backend/comics/comics-document.c:228
msgid "Archive is encrypted"
msgstr "Archiwum jest zaszyfrowane"
#: ../backend/comics/comics-document.c:181
#: ../backend/comics/comics-document.c:233
msgid "No supported images in archive"
msgstr "W archiwum nie ma obsługiwanych obrazów"
#: ../backend/comics/comics-document.c:238
msgid "No files in archive"
msgstr "Nie odnaleziono plików w archiwum"
msgstr "W archiwum nie ma plików"
#: ../backend/comics/comics-document.c:217
#: ../backend/comics/comics-document.c:276
#, c-format
msgid "Not a comic book MIME type: %s"
msgstr "To nie jest typ MIME komiksu: %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:224
#: ../backend/comics/comics-document.c:283
msgid ""
"libarchive lacks support for this comic book’s compression, please contact "
"your distributor"
......@@ -51,7 +55,7 @@ msgstr ""
"Biblioteka libarchive nie obsługuje kompresji tego komiksu. Proszę "
"skontaktować się z dostawcą oprogramowania"
#: ../backend/comics/comics-document.c:264
#: ../backend/comics/comics-document.c:323
msgid "Can not get local path for archive"
msgstr "Nie można uzyskać lokalnej ścieżki dla archiwum"
......@@ -98,53 +102,53 @@ msgstr "Dokumenty DVI"
msgid "Adds support for reading DVI documents"
msgstr "Dodaje obsługę dokumentów w formacie DVI"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:674
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:927
msgid "This work is in the Public Domain"
msgstr "To dzieło znajduje się w domenie publicznej"
#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:930 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:936
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1189 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1195
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:933 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:936
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1192 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1195
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1067
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1326
msgid "Type 1"
msgstr "Type 1"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1069
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1328
msgid "Type 1C"
msgstr "Type 1C"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1071
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1330
msgid "Type 3"
msgstr "Type 3"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1073
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1332
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1075
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1334
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Type 1 (CID)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1077
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1336
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Type 1C (CID)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1079
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1338
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1081
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1340
msgid "Unknown font type"
msgstr "Nieznany typ czcionki"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1125
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1384
msgid ""
"This document contains non-embedded fonts that are not from the PDF Standard "
"14 fonts. If the substitute fonts selected by fontconfig are not the same as "
......@@ -155,11 +159,11 @@ msgstr ""
"przez bibliotekę fontconfig nie są takie same, jak te użyte do utworzenia "
"pliku PDF, to wyświetlanie może być niepoprawne."
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1130
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1389
msgid "All fonts are either standard or embedded."
msgstr "Wszystkie czcionki są standardowe lub osadzone."
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1162
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1419
msgid "No name"
msgstr "Bez nazwy"
......@@ -173,20 +177,20 @@ msgstr "Bez nazwy"
#. Author: None
#. Keywords: None
#.
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1171 ../libview/ev-print-operation.c:1975
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1428 ../libview/ev-print-operation.c:1975
#: ../properties/ev-properties-view.c:231
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1179
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1436
msgid "Embedded subset"
msgstr "Osadzony podzestaw"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1181
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1438
msgid "Embedded"
msgstr "Osadzone"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1183
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1440
msgid "Not embedded"
msgstr "Nieosadzone"
......@@ -195,7 +199,7 @@ msgstr "Nieosadzone"
#. * type. Example:
#. * "Type 1 (One of the Standard 14 Fonts)"
#.
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1190
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1447
msgid " (One of the Standard 14 Fonts)"
msgstr " (jedna ze standardowych 14 czcionek)"
......@@ -204,17 +208,54 @@ msgstr " (jedna ze standardowych 14 czcionek)"
#. * type. Example:
#. * "TrueType (Not one of the Standard 14 Fonts)"
#.
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1197
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1454
msgid " (Not one of the Standard 14 Fonts)"
msgstr " (nie jest jedną ze standardowych 14 czcionek)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1204
msgid "Encoding"
msgstr "Kodowanie"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1205
msgid "Substituting with"
msgstr "Zastępowanie za pomocą"
#. Translators: string is a concatenation of previous
#. * translated strings to indicate the fonts properties
#. * in a PDF document.
#. *
#. * Example:
#. * Type 1 (One of the standard 14 Fonts)
#. * Not embedded
#. * Substituting with TeXGyreTermes-Regular
#. * (/usr/share/textmf/.../texgyretermes-regular.otf)
#.
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1473
#, c-format
msgid ""
"%s%s\n"
"Encoding: %s\n"
"%s\n"
"Substituting with <b>%s</b>\n"
"(%s)"
msgstr ""
"%s%s\n"
"Kodowanie: %s\n"
"%s\n"
"Zastępowanie za pomocą <b>%s</b>\n"
"(%s)"
#. Translators: string is a concatenation of previous
#. * translated strings to indicate the fonts properties
#. * in a PDF document.
#. *
#. * Example:
#. * TrueType (CID)
#. * Encoding: Custom
#. * Embedded subset
#.
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1491
#, c-format
msgid ""
"%s%s\n"
"Encoding: %s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s%s\n"
"Kodowanie: %s\n"
"%s"
#: ../backend/pdf/evince-pdfdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
#: ../backend/pdf/pdfdocument.evince-backend.in.in.h:1
......@@ -267,17 +308,17 @@ msgid "Adds support for reading XPS documents"
msgstr "Dodaje obsługę dokumentów w formacie XPS"
#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:288
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:317 ../shell/evince-menus.ui.h:33
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:317 ../shell/evince-menus.ui.h:19
msgid "Fit Pa_ge"
msgstr "Dopasowanie do _strony"
#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:297
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:320 ../shell/evince-menus.ui.h:34
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:320 ../shell/evince-menus.ui.h:20
msgid "Fit _Width"
msgstr "Dopasowanie do s_zerokości"
#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:306
#: ../shell/evince-menus.ui.h:35
#: ../shell/evince-menus.ui.h:21
msgid "_Automatic"
msgstr "_Automatyczne"
......@@ -293,7 +334,7 @@ msgid "Go to the next page"
msgstr "Przechodzi do następnej strony"
#. Search.
#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:362 ../shell/ev-toolbar.c:226
#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:362 ../shell/ev-toolbar.c:165
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Wyszukuje w dokumencie podane słowo lub wyrażenie"
......@@ -324,24 +365,24 @@ msgid "Print document"
msgstr "Drukuje dokument"
#. Manually set name and icon
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-application.c:1012
#: ../shell/ev-window-title.c:139 ../shell/main.c:298
#: ../data/org.gnome.Evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-application.c:992
#: ../shell/ev-window-title.c:133 ../shell/main.c:298
msgid "Document Viewer"
msgstr "Przeglądarka dokumentów"
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Evince.desktop.in.in.h:2
msgid "View multi-page documents"
msgstr "Wyświetlanie wielostronicowych dokumentów"
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Evince.desktop.in.in.h:3
msgid "pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;document;presentation;viewer;"
msgstr "pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;dokument;prezentacja;przeglądarka;"
#: ../data/evince-previewer.desktop.in.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Evince-previewer.desktop.in.in.h:1
msgid "Print Preview"
msgstr "Podgląd wydruku"
#: ../data/evince-previewer.desktop.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Evince-previewer.desktop.in.in.h:2
msgid "Preview before printing"
msgstr "Podgląd przed drukowaniem"
......@@ -416,17 +457,17 @@ msgstr "Nie można otworzyć załącznika „%s”"
msgid "File type %s (%s) is not supported"
msgstr "Plik typu %s (%s) nie jest obsługiwany"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:368
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:369
#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:492 ../libdocument/ev-file-helpers.c:538
#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:557
msgid "Unknown MIME Type"
msgstr "Nieznany typ MIME"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:577
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:578
msgid "All Documents"
msgstr "Wszystkie dokumenty"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:604 ../shell/ev-utils.c:309
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:605 ../shell/ev-utils.c:309
msgid "All Files"
msgstr "Wszystkie pliki"
......@@ -440,19 +481,19 @@ msgstr "Utworzenie pliku tymczasowego się nie powiodło: %s"
msgid "Failed to create a temporary directory: %s"
msgstr "Utworzenie katalogu tymczasowego się nie powiodło: %s"
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:84 ../libmisc/ev-page-action-widget.c:123
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:85 ../libmisc/ev-page-action-widget.c:124
#, c-format
msgid "(%d of %d)"
msgstr "(%d z %d)"
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:86 ../libmisc/ev-page-action-widget.c:127
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:87 ../libmisc/ev-page-action-widget.c:128
#, c-format
msgid "of %d"
msgstr "z %d"
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:185 ../shell/ev-history.c:426
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:306 ../shell/ev-window.c:910
#: ../shell/ev-window.c:4709
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:186 ../shell/ev-history.c:426
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:310 ../shell/ev-window.c:933
#: ../shell/ev-window.c:4817
#, c-format
msgid "Page %s"
msgstr "%s. strona"
......@@ -461,23 +502,23 @@ msgstr "%s. strona"
msgid "Not found, click to change search options"
msgstr "Nie odnaleziono, kliknięcie umożliwi zmianę opcji wyszukiwania"
#: ../libmisc/ev-search-box.c:180 ../libmisc/ev-search-box.c:236
#: ../libmisc/ev-search-box.c:184 ../libmisc/ev-search-box.c:240
msgid "Search options"
msgstr "Opcje wyszukiwania"
#: ../libmisc/ev-search-box.c:310
#: ../libmisc/ev-search-box.c:314
msgid "_Whole Words Only"
msgstr "Tylko _całe wyrazy"
#: ../libmisc/ev-search-box.c:323
#: ../libmisc/ev-search-box.c:327
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
#: ../libmisc/ev-search-box.c:590
#: ../libmisc/ev-search-box.c:594
msgid "Find previous occurrence of the search string"
msgstr "Wyszukuje poprzednie wystąpienie szukanego tekstu"
#: ../libmisc/ev-search-box.c:597
#: ../libmisc/ev-search-box.c:600
msgid "Find next occurrence of the search string"
msgstr "Wyszukuje następne wystąpienie szukanego tekstu"
......@@ -627,57 +668,57 @@ msgstr "Przewinięcie widoku w dół"
msgid "Document View"
msgstr "Widok dokumentów"
#: ../libview/ev-view.c:2035
#: ../libview/ev-view.c:2042
msgid "Go to first page"
msgstr "Przejdź do pierwszej strony"
#: ../libview/ev-view.c:2037
#: ../libview/ev-view.c:2044
msgid "Go to previous page"
msgstr "Przejdź do poprzedniej strony"
#: ../libview/ev-view.c:2039
#: ../libview/ev-view.c:2046
msgid "Go to next page"
msgstr "Przejdź do następnej strony"
#: ../libview/ev-view.c:2041
#: ../libview/ev-view.c:2048
msgid "Go to last page"
msgstr "Przejdź do ostatniej strony"
#: ../libview/ev-view.c:2043
#: ../libview/ev-view.c:2050
msgid "Go to page"
msgstr "Przejdź do strony"
#: ../libview/ev-view.c:2045
#: ../libview/ev-view.c:2052
msgid "Find"
msgstr "Znajdź"
#: ../libview/ev-view.c:2073
#: ../libview/ev-view.c:2080
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Przejdź do %s. strony"
#: ../libview/ev-view.c:2079
#: ../libview/ev-view.c:2086
#, c-format
msgid "Go to %s on file “%s”"
msgstr "Przejdź do %s z pliku „%s”"
#: ../libview/ev-view.c:2082
#: ../libview/ev-view.c:2089
#, c-format
msgid "Go to file “%s”"
msgstr "Przejdź do pliku „%s”"
#: ../libview/ev-view.c:2090
#: ../libview/ev-view.c:2097
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Uruchom „%s”"
#: ../libview/ev-view-presentation.c:752
msgid "Jump to page:"
msgstr "Przej do strony:"
msgstr "Przejście do strony:"
#: ../libview/ev-view-presentation.c:1055
msgid "End of presentation. Click to exit."
msgstr "Koniec prezentacji. Kliknięcie zamknie okno."
msgid "End of presentation. Press Esc or click to exit."
msgstr "Koniec prezentacji. Naciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie zakończy."
#: ../previewer/ev-previewer.c:45
msgid "Delete the temporary file"
......@@ -695,7 +736,7 @@ msgstr "PLIK"
msgid "GNOME Document Previewer"
msgstr "Przeglądarka podglądu dokumentów środowiska GNOME"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3293
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3381
msgid "Failed to print document"
msgstr "Wydrukowanie dokumentu się nie powiodło"
......@@ -704,11 +745,11 @@ msgstr "Wydrukowanie dokumentu się nie powiodło"
msgid "The selected printer “%s” could not be found"
msgstr "Nie można odnaleźć wybranej drukarki „%s”"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:270 ../shell/evince-menus.ui.h:40
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:270 ../shell/evince-menus.ui.h:26
msgid "_Previous Page"
msgstr "Poprzednia _strona"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:273 ../shell/evince-menus.ui.h:41
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:273 ../shell/evince-menus.ui.h:27
msgid "_Next Page"
msgstr "_Następna strona"
......@@ -919,23 +960,32 @@ msgstr "Otwarte"
msgid "Close"
msgstr "Zamknięte"
#: ../shell/ev-annotations-toolbar.c:120
#. Translators: an annotation that looks like a "sticky note"
#: ../shell/ev-annotations-toolbar.c:131
msgid "Note text"
msgstr "Dodaj notatkę"
#: ../shell/ev-annotations-toolbar.c:133
msgid "Add text annotation"
msgstr "Dodaje przypis tekstowy"
#: ../shell/ev-annotations-toolbar.c:127
#: ../shell/ev-annotations-toolbar.c:138
msgid "Highlight text"
msgstr "Zakreśl tekst"
#: ../shell/ev-annotations-toolbar.c:140
msgid "Add highlight annotation"
msgstr "Dodaje zakreślenie"
#: ../shell/ev-application.c:1007 ../evince.appdata.xml.in.h:1
#: ../shell/ev-application.c:987 ../org.gnome.Evince.appdata.xml.in.h:1
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
#: ../shell/ev-application.c:1009
#: ../shell/ev-application.c:989
msgid "© 1996–2017 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2017 Autorzy programu Evince"
#: ../shell/ev-application.c:1015
#: ../shell/ev-application.c:995
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005\n"
......@@ -947,21 +997,13 @@ msgstr ""
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2006-2018"
#: ../shell/ev-history-action.c:221
msgid "Go to previous history item"
msgstr "Przechodzi do poprzedniego elementu historii"
#: ../shell/ev-history-action.c:226
msgid "Go to next history item"
msgstr "Przechodzi do następnego elementu historii"
#: ../shell/ev-keyring.c:86
#, c-format
msgid "Password for document %s"
msgstr "Hasło dla dokumentu %s"
#. Create tree view
#: ../shell/ev-loading-message.c:50 ../shell/ev-sidebar-annotations.c:125
#: ../shell/ev-loading-message.c:50 ../shell/ev-sidebar-annotations.c:137
#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:125 ../shell/ev-sidebar-links.c:268
msgid "Loading…"
msgstr "Wczytywanie…"
......@@ -974,38 +1016,38 @@ msgstr ""
"Ten dokument jest zablokowany, jego otwarcie wymaga wprowadzenia poprawnego "
"hasła."
#: ../shell/ev-password-view.c:151 ../shell/ev-password-view.c:269
#: ../shell/ev-password-view.c:151 ../shell/ev-password-view.c:261
msgid "_Unlock Document"
msgstr "Odblok_uj dokument"
#: ../shell/ev-password-view.c:261
#: ../shell/ev-password-view.c:253
msgid "Enter password"
msgstr "Proszę wprowadzić hasło"
#: ../shell/ev-password-view.c:300
#: ../shell/ev-password-view.c:291
#, c-format
msgid ""
"The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
msgstr ""
"Dokument „%s” jest zablokowany, jego otwarcie wymaga wprowadzenia hasła."
#: ../shell/ev-password-view.c:303
#: ../shell/ev-password-view.c:294
msgid "Password required"
msgstr "Wymagane jest hasło"
#: ../shell/ev-password-view.c:333
#: ../shell/ev-password-view.c:330
msgid "_Password:"
msgstr "_Hasło:"
#: ../shell/ev-password-view.c:364
#: ../shell/ev-password-view.c:361
msgid "Forget password _immediately"
msgstr "_Bez zapamiętania hasła"
#: ../shell/ev-password-view.c:376
#: ../shell/ev-password-view.c:373
msgid "Remember password until you _log out"
msgstr "_Zapamiętanie hasła do wylogowania"
#: ../shell/ev-password-view.c:388
#: ../shell/ev-password-view.c:385
msgid "Remember _forever"
msgstr "Z_apamiętanie na zawsze"
......@@ -1034,64 +1076,79 @@ msgstr "Czcionka"
msgid "Gathering font information… %3d%%"
msgstr "Zbieranie informacji o czcionce… %3d%%"
#: ../shell/ev-properties-license.c:134
#: ../shell/ev-properties-license.c:149
msgid "Usage terms"
msgstr "Warunki używania"
#: ../shell/ev-properties-license.c:140
#: ../shell/ev-properties-license.c:161
msgid "Text License"
msgstr "Tekst licencji"
#: ../shell/ev-properties-license.c:146
#: ../shell/ev-properties-license.c:172
msgid "Further Information"
msgstr "Więcej informacji"
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:299
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:358
msgid "Document contains no annotations"
msgstr "Brak przypisów"
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:335
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:394
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "%d. strona"
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:511
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:657 ../shell/ev-window.c:7148
msgid "Annotations"
msgstr "Przypisy"
#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:695
#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:490
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje. Zastąpić go?"
#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:494
#, c-format
msgid "The file “%s” already exists. Replacing it will overwrite its contents."
msgstr ""
"Plik „%s” już istnieje. Zastąpienie go spowoduje nadpisanie jego zawartości."
#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:499
msgid "_Replace"
msgstr "_Zastąp"
#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:901 ../shell/ev-window.c:7172
msgid "Attachments"
msgstr "Załączniki"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:148
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:150
msgid "_Open Bookmark"
msgstr "_Otwórz zakładkę"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:150
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:152
msgid "_Rename Bookmark"
msgstr "Z_mień nazwę zakładki"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:152
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:154
msgid "_Remove Bookmark"
msgstr "_Usuń zakładkę"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:467 ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:468
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:472 ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:473
msgid "Add bookmark"
msgstr "Dodaje zakładkę"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:476 ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:477
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:481 ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:482
msgid "Remove bookmark"
msgstr "Usuwa zakładkę"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:593 ../shell/ev-toolbar.c:161
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:598 ../shell/ev-window.c:7156
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zakładki"
#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:444
#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:444 ../shell/ev-window.c:7184
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:344
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:344 ../shell/evince-menus.ui.h:4
msgid "Print…"
msgstr "Wydrukuj…"
......@@ -1101,43 +1158,51 @@ msgstr "Wydrukuj…"
#. * your language. The sidebar cannot be shrinked smaller than
#. * the longest title in there.
#.
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:751
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:751 ../shell/ev-window.c:7136
msgid "Outline"
msgstr "Konspekt"
#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:1135
#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:1135 ../shell/ev-window.c:7119
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatury"
#: ../shell/ev-toolbar.c:202
#: ../shell/ev-toolbar.c:168
msgid "Search not available for this document"
msgstr "W tym dokumencie nie można wyszukiwać"
#: ../shell/ev-toolbar.c:187
msgid "Open…"
msgstr "Otwórz…"
#: ../shell/ev-toolbar.c:188
msgid "Open an existing document"
msgstr "Otwiera istniejący dokument"
#: ../shell/ev-toolbar.c:210
#: ../shell/ev-toolbar.c:195
msgid "Side pane"
msgstr "Panel boczny"
#: ../shell/ev-toolbar.c:202
msgid "Select page or search in the index"
msgstr "Wybiera stronę lub wyszukuje w indeksie"
#: ../shell/ev-toolbar.c:211
#: ../shell/ev-toolbar.c:203
msgid "Select page"
msgstr "Wybiera stronę"
#: ../shell/ev-toolbar.c:234
#: ../shell/ev-toolbar.c:211
msgid "Annotate the document"
msgstr "Dodaje przypisy do dokumentu"
#: ../shell/ev-toolbar.c:243 ../shell/ev-toolbar.c:244
#: ../shell/ev-toolbar.c:219 ../shell/ev-toolbar.c:220
msgid "File options"
msgstr "Opcje plików"
#: ../shell/ev-toolbar.c:253 ../shell/ev-toolbar.c:254
msgid "View options"
msgstr "Opcje widoku"
#: ../shell/ev-toolbar.c:262
#: ../shell/ev-toolbar.c:239
msgid "Select or set the zoom level of the document"
msgstr "Wybiera lub ustawia poziom powiększenia dokumentu"
#: ../shell/ev-toolbar.c:263
#: ../shell/ev-toolbar.c:240
msgid "Set zoom level"