Commit b52c6c92 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent b9032b00
......@@ -11,9 +11,9 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evince&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-22 13:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-04 22:24+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-28 20:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-25 13:29+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@mail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,28 +21,28 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-DamnedLies-Scope: partial\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../backend/comics/comics-document.c:99
#: ../backend/comics/comics-document.c:121
#: ../backend/comics/comics-document.c:118
#: ../backend/comics/comics-document.c:140
msgid "File is corrupted"
msgstr "Súbor je poškodený"
#: ../backend/comics/comics-document.c:151
#: ../backend/comics/comics-document.c:176
msgid "Archive is encrypted"
msgstr "Archív je zašifrovaný"
#: ../backend/comics/comics-document.c:156
#: ../backend/comics/comics-document.c:181
msgid "No files in archive"
msgstr "V archíve nie sú žiadne súbory"
# %s je mime_type
#: ../backend/comics/comics-document.c:192
#: ../backend/comics/comics-document.c:217
#, c-format
msgid "Not a comic book MIME type: %s"
msgstr "Typ MIME nezodpovedá komiksu: %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:199
#: ../backend/comics/comics-document.c:224
msgid ""
"libarchive lacks support for this comic book’s compression, please contact "
"your distributor"
......@@ -50,7 +50,7 @@ msgstr ""
"Knižnici libarchive chýba podpora pre komprimáciu tohto komiksu. Prosím, "
"kontaktujte vášho dodávateľa."
#: ../backend/comics/comics-document.c:240
#: ../backend/comics/comics-document.c:264
msgid "Can not get local path for archive"
msgstr "Nedá sa získať miesta cesta k archívu"
......@@ -101,61 +101,61 @@ msgstr "Dokumenty typu DVI"
msgid "Adds support for reading DVI documents"
msgstr "Pridá podporu na čítanie dokumentov typu DVI"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:679
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:674
msgid "This work is in the Public Domain"
msgstr "Toto dielo je vo verejnom vlastníctve"
#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:935 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:941
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:930 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:936
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:938 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:941
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:933 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:936
msgid "No"
msgstr "Nie"
# font type
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1072
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1067
msgid "Type 1"
msgstr "Type 1"
# font type
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1074
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1069
msgid "Type 1C"
msgstr "Type 1C"
# font type
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1076
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1071
msgid "Type 3"
msgstr "Type 3"
# font type
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1078
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1073
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"
# font type
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1080
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1075
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Type 1 (CID)"
# font type
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1082
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1077
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Type 1C (CID)"
# font type
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1084
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1079
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"
# font type
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1086
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1081
msgid "Unknown font type"
msgstr "Neznámy typ písma"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1130
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1125
msgid ""
"This document contains non-embedded fonts that are not from the PDF Standard "
"14 fonts. If the substitute fonts selected by fontconfig are not the same as "
......@@ -165,12 +165,12 @@ msgstr ""
"štandardných písiem pre PDF. Vykreslenie nemusí byť správne, ak nástroj "
"fontconfig nevybral rovnaké náhradné písma aké boli použité pri tvorbe PDF."
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1135
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1130
msgid "All fonts are either standard or embedded."
msgstr "Všetky písma sú buď štandardné alebo zabudované."
# níázov písma
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1167
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1162
msgid "No name"
msgstr "Bez názvu"
......@@ -187,23 +187,23 @@ msgstr "Bez názvu"
#. Author: None
#. Keywords: None
#.
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1176 ../libview/ev-print-operation.c:1965
#: ../properties/ev-properties-view.c:196
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1171 ../libview/ev-print-operation.c:1975
#: ../properties/ev-properties-view.c:231
msgid "None"
msgstr "Žiadne"
# písma
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1184
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1179
msgid "Embedded subset"
msgstr "Zabudovaná podmnožina"
# písmo
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1186
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1181
msgid "Embedded"
msgstr "Zabudované"
# písmo
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1188
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1183
msgid "Not embedded"
msgstr "Nezabudované"
......@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr "Nezabudované"
#. * type. Example:
#. * "Type 1 (One of the Standard 14 Fonts)"
#.
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1195
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1190
msgid " (One of the Standard 14 Fonts)"
msgstr " (jedno zo 14 štandardných písiem)"
......@@ -221,15 +221,15 @@ msgstr " (jedno zo 14 štandardných písiem)"
#. * type. Example:
#. * "TrueType (Not one of the Standard 14 Fonts)"
#.
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1202
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1197
msgid " (Not one of the Standard 14 Fonts)"
msgstr " (žiadne zo 14 štandardných písiem)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1209
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1204
msgid "Encoding"
msgstr "Kódovanie"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1210
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1205
msgid "Substituting with"
msgstr "Nahrádza sa za"
......@@ -358,7 +358,7 @@ msgstr "Vytlačí dokument"
# desktop entry name
#. Manually set name and icon
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-application.c:1031
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-application.c:1012
#: ../shell/ev-window-title.c:139 ../shell/main.c:298
msgid "Document Viewer"
msgstr "Prehliadač dokumentov"
......@@ -370,8 +370,9 @@ msgstr "Prezerá dokumenty s viacerými stránkami"
# desktop entry keywords
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:3
msgid "pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;document;presentation;"
msgstr "pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;dokument;prezentácia;"
msgid "pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;document;presentation;viewer;"
msgstr ""
"pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;dokument;prezentácia;prehliadač;prezerač;"
#: ../data/evince-previewer.desktop.in.in.h:1
msgid "Print Preview"
......@@ -495,8 +496,8 @@ msgid "of %d"
msgstr "z %d"
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:185 ../shell/ev-history.c:426
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:295 ../shell/ev-window.c:907
#: ../shell/ev-window.c:4687
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:306 ../shell/ev-window.c:910
#: ../shell/ev-window.c:4709
#, c-format
msgid "Page %s"
msgstr "Stránka %s"
......@@ -601,22 +602,22 @@ msgid "Print"
msgstr "Tlač"
# label
#: ../libview/ev-print-operation.c:1959
#: ../libview/ev-print-operation.c:1969
msgid "Page Scaling:"
msgstr "Zmeny rozmerov stránky:"
# combobox item
#: ../libview/ev-print-operation.c:1966
#: ../libview/ev-print-operation.c:1976
msgid "Shrink to Printable Area"
msgstr "Zmenšiť na tlačiteľnú oblasť"
# combobox item
#: ../libview/ev-print-operation.c:1967
#: ../libview/ev-print-operation.c:1977
msgid "Fit to Printable Area"
msgstr "Prispôsobiť na tlačiteľnú oblasť"
# tooltip
#: ../libview/ev-print-operation.c:1970
#: ../libview/ev-print-operation.c:1980
msgid ""
"Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of "
"the following:\n"
......@@ -641,12 +642,12 @@ msgstr ""
"tlačiteľnej oblasti zväčšené alebo zmenšené.\n"
# checkbutton
#: ../libview/ev-print-operation.c:1982
#: ../libview/ev-print-operation.c:1992
msgid "Auto Rotate and Center"
msgstr "Automaticky otočiť a vycentrovať"
# tooltip
#: ../libview/ev-print-operation.c:1985
#: ../libview/ev-print-operation.c:1995
msgid ""
"Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each "
"document page. Document pages will be centered within the printer page."
......@@ -655,12 +656,12 @@ msgstr ""
"dokumente. Stránky dokumentu budú pri tlačení vycentrované."
# checkbutton
#: ../libview/ev-print-operation.c:1990
#: ../libview/ev-print-operation.c:2000
msgid "Select page size using document page size"
msgstr "Vybrať veľkosť stránky použitím veľkosti stránky dokumentu"
# tooltip
#: ../libview/ev-print-operation.c:1992
#: ../libview/ev-print-operation.c:2002
msgid ""
"When enabled, each page will be printed on the same size paper as the "
"document page."
......@@ -669,7 +670,7 @@ msgstr ""
"veľkosti aká je v dokumente."
# tab label
#: ../libview/ev-print-operation.c:2092
#: ../libview/ev-print-operation.c:2102
msgid "Page Handling"
msgstr "Manipulácia so stránkou"
......@@ -699,55 +700,55 @@ msgid "Document View"
msgstr "Zobrazenie dokumentu"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2033
#: ../libview/ev-view.c:2035
msgid "Go to first page"
msgstr "Prejde na prvú stránku"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2035
#: ../libview/ev-view.c:2037
msgid "Go to previous page"
msgstr "Prejde na predchádzajúcu stránku"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2037
#: ../libview/ev-view.c:2039
msgid "Go to next page"
msgstr "Prejde na nasledujúcu stránku"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2039
#: ../libview/ev-view.c:2041
msgid "Go to last page"
msgstr "Prejde na poslednú stránku"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2041
#: ../libview/ev-view.c:2043
msgid "Go to page"
msgstr "Prejde na stránku"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2043
#: ../libview/ev-view.c:2045
msgid "Find"
msgstr "Nájde"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2071
#: ../libview/ev-view.c:2073
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Prejde na stránku %s"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2077
#: ../libview/ev-view.c:2079
#, c-format
msgid "Go to %s on file “%s”"
msgstr "Prejde na %s v súbore „%s“"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2080
#: ../libview/ev-view.c:2082
#, c-format
msgid "Go to file “%s”"
msgstr "Prejde na súbor „%s“"
# tooltip
#: ../libview/ev-view.c:2088
#: ../libview/ev-view.c:2090
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Spustí %s"
......@@ -778,7 +779,7 @@ msgstr "SÚBOR"
msgid "GNOME Document Previewer"
msgstr "Prehliadač dokumentov GNOME"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3270
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3293
msgid "Failed to print document"
msgstr "Zlyhala tlač dokumentu"
......@@ -823,7 +824,7 @@ msgid "Select Page"
msgstr "Vyberte stránku"
# label
#: ../properties/ev-properties-main.c:116
#: ../properties/ev-properties-main.c:117
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
......@@ -894,30 +895,30 @@ msgstr "Veľkosť:"
#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
#.
#: ../properties/ev-properties-view.c:233
#: ../properties/ev-properties-view.c:268
msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"
#: ../properties/ev-properties-view.c:277
#: ../properties/ev-properties-view.c:312
#, c-format
msgid "%.0f × %.0f mm"
msgstr "%.0f x %.0f mm"
#: ../properties/ev-properties-view.c:281
#: ../properties/ev-properties-view.c:316
#, c-format
msgid "%.2f × %.2f inch"
msgstr "%.2f x %.2f palca"
#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
#: ../properties/ev-properties-view.c:305
#: ../properties/ev-properties-view.c:340
#, c-format
msgid "%s, Portrait (%s)"
msgstr "%s na výšku (%s)"
#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
#: ../properties/ev-properties-view.c:312
#: ../properties/ev-properties-view.c:347
#, c-format
msgid "%s, Landscape (%s)"
msgstr "%s na šírku (%s)"
......@@ -1037,50 +1038,15 @@ msgstr "Pridá poznámku do textu"
msgid "Add highlight annotation"
msgstr "Pridá zvýraznenú poznámku"
#: ../shell/ev-application.c:997
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
msgstr ""
"Evince je slobodný softvér. Môžete ho ďalej šíriť a/alebo upravovať podľa "
"ustanovení licencie GNU General Public License (Všeobecnej zverejňovacej "
"licencie GNU) tak, ako bola vydaná organizáciou Free Software Foundation, a "
"to buď verzie 2 tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek "
"neskoršej verzie.\n"
#: ../shell/ev-application.c:1001
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
msgstr ""
"Evince je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK "
"ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI "
"PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte v licencii GNU General Public "
"License.\n"
#: ../shell/ev-application.c:1005
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
msgstr ""
"Kópiu licencie GNU General Public License ste mali dostať spolu s týmto "
"programom. Ak sa tak nestalo, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
#: ../shell/ev-application.c:1026 ../evince.appdata.xml.in.h:1
#: ../shell/ev-application.c:1007 ../evince.appdata.xml.in.h:1
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
#: ../shell/ev-application.c:1028
msgid "© 1996–2014 The Evince authors"
msgstr "© 1996–2014 autori programu Evince"
#: ../shell/ev-application.c:1009
msgid "© 1996–2017 The Evince authors"
msgstr "© 1996–2017 autori aplikácie Evince"
#: ../shell/ev-application.c:1034
#: ../shell/ev-application.c:1015
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Mário Vrablanský <vrablansky@gmail.com>\n"
......@@ -1200,18 +1166,18 @@ msgstr "Text licencie"
msgid "Further Information"
msgstr "Ďalšie informácie"
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:259
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:299
msgid "Document contains no annotations"
msgstr "Dokument neobsahuje poznámky"
# page label
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:291
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:335
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "%d. stránka"
# toolbutton group; sidebar page label
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:467
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:511
msgid "Annotations"
msgstr "Poznámky"
......@@ -1221,32 +1187,32 @@ msgid "Attachments"
msgstr "Prílohy"
# action entry
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:146
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:148
msgid "_Open Bookmark"
msgstr "_Otvoriť záložku"
# action entry
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:148
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:150
msgid "_Rename Bookmark"
msgstr "P_remenovať záložku"
# action entry
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:150
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:152
msgid "_Remove Bookmark"
msgstr "O_dstrániť záložku"
# page label
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:456
msgid "Add"
msgstr "Prid"
# tooltip
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:467 ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:468
msgid "Add bookmark"
msgstr "Pridá záložku"
# gtk button label
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:463
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
# tooltip
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:476 ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:477
msgid "Remove bookmark"
msgstr "Odstráni záložku"
# sidebar page label
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:579 ../shell/ev-toolbar.c:161
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:593 ../shell/ev-toolbar.c:161
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
......@@ -1265,7 +1231,7 @@ msgstr "Tlačiť…"
#. * your language. The sidebar cannot be shrinked smaller than
#. * the longest title in there.
#.
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:750
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:751
msgid "Outline"
msgstr "Okraj"
......@@ -1317,92 +1283,92 @@ msgstr "Nastaviť úroveň priblíženia"
msgid "Supported Image Files"
msgstr "Podporované súbory obrázkov"
#: ../shell/ev-window.c:1541
#: ../shell/ev-window.c:1544
msgid "The document contains no pages"
msgstr "Dokument neobsahuje žiadne stránky"
#: ../shell/ev-window.c:1544
#: ../shell/ev-window.c:1547
msgid "The document contains only empty pages"
msgstr "Dokument obsahuje len prázdne stránky"
#: ../shell/ev-window.c:1758 ../shell/ev-window.c:1924
#: ../shell/ev-window.c:1761 ../shell/ev-window.c:1927
#, c-format
msgid "Unable to open document “%s”."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť dokument „%s“."
#: ../shell/ev-window.c:1888
#: ../shell/ev-window.c:1891
#, c-format
msgid "Loading document from “%s”"
msgstr "Načítava sa dokument z „%s“"
#: ../shell/ev-window.c:2039 ../shell/ev-window.c:2367
#: ../shell/ev-window.c:2042 ../shell/ev-window.c:2370
#, c-format
msgid "Downloading document (%d%%)"
msgstr "Preberá sa dokument (%d %%)"
#: ../shell/ev-window.c:2072
#: ../shell/ev-window.c:2075
msgid "Failed to load remote file."
msgstr "Zlyhalo načítanie vzdialeného súboru."
#: ../shell/ev-window.c:2311
#: ../shell/ev-window.c:2314
#, c-format
msgid "Reloading document from %s"
msgstr "Znovu sa načítava dokument z %s"
#: ../shell/ev-window.c:2343
#: ../shell/ev-window.c:2346
msgid "Failed to reload document."
msgstr "Zlyhalo znovunačítanie dokumentu."
# filechooser dialog title
#: ../shell/ev-window.c:2559
#: ../shell/ev-window.c:2562
msgid "Open Document"
msgstr "Otvorenie dokumentu"
#: ../shell/ev-window.c:2632
#: ../shell/ev-window.c:2635
#, c-format
msgid "Saving document to %s"
msgstr "Ukladá sa dokument do %s"
#: ../shell/ev-window.c:2635
#: ../shell/ev-window.c:2638
#, c-format
msgid "Saving attachment to %s"
msgstr "Ukladá sa príloha do %s"
#: ../shell/ev-window.c:2638
#: ../shell/ev-window.c:2641
#, c-format
msgid "Saving image to %s"
msgstr "Ukladá sa obrázok do %s"
#: ../shell/ev-window.c:2682 ../shell/ev-window.c:2782
#: ../shell/ev-window.c:2685 ../shell/ev-window.c:2785
#, c-format
msgid "The file could not be saved as “%s”."
msgstr "Súbor sa nepodarilo uložiť ako „%s“."
#: ../shell/ev-window.c:2713
#: ../shell/ev-window.c:2716
#, c-format
msgid "Uploading document (%d%%)"
msgstr "Nahráva sa dokument (%d %%)"
#: ../shell/ev-window.c:2717
#: ../shell/ev-window.c:2720
#, c-format
msgid "Uploading attachment (%d%%)"
msgstr "Nahráva sa príloha (%d %%)"
#: ../shell/ev-window.c:2721
#: ../shell/ev-window.c:2724
#, c-format
msgid "Uploading image (%d%%)"
msgstr "Nahráva sa obrázok (%d %%)"
# filechooser dialog title
#: ../shell/ev-window.c:2833
msgid "Save a Copy"
msgstr "Uloženie kópie"
# Dialog title
#: ../shell/ev-window.c:2837
msgid "Save As…"
msgstr "Uloženie ako…"
#: ../shell/ev-window.c:2909
#: ../shell/ev-window.c:2932
msgid "Could not send current document"
msgstr "Nepodarilo sa poslať aktuálny dokument"
#: ../shell/ev-window.c:3214
#: ../shell/ev-window.c:3237
#, c-format
msgid "%d pending job in queue"
msgid_plural "%d pending jobs in queue"
......@@ -1410,53 +1376,53 @@ msgstr[0] "%d zostávajúcich úloh na spracovanie"
msgstr[1] "%d zostávajúca úloha na spracovanie"
msgstr[2] "%d zostávajúce úlohy na spracovanie"
#: ../shell/ev-window.c:3327
#: ../shell/ev-window.c:3350
#, c-format
msgid "Printing job “%s”"
msgstr "Tlačová úloha „%s“"
#: ../shell/ev-window.c:3542
#: ../shell/ev-window.c:3565
msgid "Document contains form fields that have been filled out. "
msgstr "Dokument obsahuje vyplnené formulárové polia. "
#: ../shell/ev-window.c:3545
#: ../shell/ev-window.c:3568
msgid "Document contains new or modified annotations. "
msgstr "Dokument obsahuje nové alebo zmenené poznámky. "
#: ../shell/ev-window.c:3557
#: ../shell/ev-window.c:3580
#, c-format
msgid "Reload document “%s”?"
msgstr "Znovu načítať dokument „%s“?"
#: ../shell/ev-window.c:3559
#: ../shell/ev-window.c:3582
msgid "If you reload the document, changes will be permanently lost."
msgstr "Ak znovu načítate dokument, tak sa zmeny natrvalo stratia."
# action entry
#: ../shell/ev-window.c:3563
#: ../shell/ev-window.c:3586
msgid "Reload"
msgstr "Znovu načítať"
#: ../shell/ev-window.c:3570
#: ../shell/ev-window.c:3593
#, c-format
msgid "Save a copy of document “%s” before closing?"
msgstr "Uložiť kópiu dokumentu „%s“ pred zatvorením?"
#: ../shell/ev-window.c:3572
#: ../shell/ev-window.c:3595
msgid "If you don’t save a copy, changes will be permanently lost."
msgstr "Ak neuložíte jeho kópiu, tak sa zmeny natrvalo stratia."
# button
#: ../shell/ev-window.c:3574
#: ../shell/ev-window.c:3597
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavrieť _bez uloženia"
# button
#: ../shell/ev-window.c:3578
#: ../shell/ev-window.c:3601
msgid "Save a _Copy"
msgstr "Uložiť _kópiu"
#: ../shell/ev-window.c:3662
#: ../shell/ev-window.c:3685
#, c-format
msgid "Wait until print job “%s” finishes before closing?"
msgstr "Počkať pred zatvorením na dokončenie tlačovej úlohy „%s“?"
......@@ -1464,7 +1430,7 @@ msgstr "Počkať pred zatvorením na dokončenie tlačovej úlohy „%s“?"
#. TRANS: the singular form is not really used as n_print_jobs > 1
#. but some languages distinguish between different plurals forms,
#. so the ngettext is needed.
#: ../shell/ev-window.c:3668
#: ../shell/ev-window.c:3691
#, c-format
msgid "There is %d print job active. Wait until print finishes before closing?"
msgid_plural ""
......@@ -1476,33 +1442,33 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"%d tlačové úlohy sú aktívne. Počkať pred zatvorením kým sa tlač dokončí?"
#: ../shell/ev-window.c:3683
#: ../shell/ev-window.c:3706
msgid "If you close the window, pending print jobs will not be printed."
msgstr "Ak zatvoríte okno, tak sa zostávajúce tlačové úlohy nevytlačia."
# button
#: ../shell/ev-window.c:3687
#: ../shell/ev-window.c:3710
msgid "Cancel _print and Close"
msgstr "Zrušiť _tlač a zavrieť"
# button
#: ../shell/ev-window.c:3691
#: ../shell/ev-window.c:3714
msgid "Close _after Printing"
msgstr "Zavrieť _po vytlačení"
#: ../shell/ev-window.c:4222
#: ../shell/ev-window.c:4244
msgid "Running in presentation mode"
msgstr "Beží v režime prezentácie"
#: ../shell/ev-window.c:5371
#: ../shell/ev-window.c:5393
msgid "Enable caret navigation?"
msgstr "Povoliť navigáciu kurzorom?"
#: ../shell/ev-window.c:5373
#: ../shell/ev-window.c:5395
msgid "_Enable"
msgstr "_Povoliť"
#: ../shell/ev-window.c:5376
#: ../shell/ev-window.c:5398
msgid ""
"Pressing F7 turns the caret navigation on or off. This feature places a "
"moveable cursor in text pages, allowing you to move around and select text "
......@@ -1512,42 +1478,42 @@ msgstr ""
"umiestni pohyblivý kurzor do textu a umožní vám pohyb a výber textu pomocou "
"vašej klávesnice. Chcete povoliť navigáciu kurzorom?"
#: ../shell/ev-window.c:5381
#: ../shell/ev-window.c:5403
msgid "Don’t show this message again"
msgstr "Túto správu viac nezobrazovať"
#: ../shell/ev-window.c:5896 ../shell/ev-window.c:5912
#: ../shell/ev-window.c:5939 ../shell/ev-window.c:5955
msgid "Unable to launch external application."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť externú aplikáciu."
# m: nepodarilo sa
#: ../shell/ev-window.c:5969
#: ../shell/ev-window.c:6016
msgid "Unable to open external link"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť externý odkaz"
#: ../shell/ev-window.c:6172
#: ../shell/ev-window.c:6219
msgid "Couldn’t find appropriate format to save image"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť vhodný formát na uloženie obrázku"
#: ../shell/ev-window.c:6204
#: ../shell/ev-window.c:6251
msgid "The image could not be saved."
msgstr "Obrázok sa nepodarilo uložiť."
# filechooser dialog title
#: ../shell/ev-window.c:6239
#: ../shell/ev-window.c:6286
msgid "Save Image"
msgstr "Uloženie obrázka"
#: ../shell/ev-window.c:6398
#: ../shell/ev-window.c:6445
msgid "Unable to open attachment"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť prílohu"
#: ../shell/ev-window.c:6454
#: ../shell/ev-window.c:6501
msgid "The attachment could not be saved."