Commit 589ff448 authored by Administrator's avatar Administrator

Update Scottish Gaelic translation

(cherry picked from commit ea9f335f)
parent c2138a72
# Scottish Gaelic translation for evince.
# Copyright (C) 2014 evince's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the evince package.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2015, 2016.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2015, 2016, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evince"
"&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-12 08:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-12 12:13+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evinc"
"e&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-27 11:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-01 11:33+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
......@@ -20,57 +20,36 @@ msgstr ""
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../backend/comics/comics-document.c:210
#, c-format
msgid ""
"Error launching the command “%s” in order to decompress the comic book: %s"
msgstr ""
"Mearachd le tòiseachadh na h-àithne \"%s\" gus a' comic book: %s a "
"dhì-dhùmhlachadh"
#: ../backend/comics/comics-document.c:224
#, c-format
msgid "The command “%s” failed at decompressing the comic book."
msgstr "Cha deach leis an àithne \"%s! a' comic book a dhì-dhùmhlachadh."
#: ../backend/comics/comics-document.c:99
#: ../backend/comics/comics-document.c:121
#| msgid "File corrupted"
msgid "File is corrupted"
msgstr "Tha am faidhle coirbte"
#: ../backend/comics/comics-document.c:233
#, c-format
msgid "The command “%s” did not end normally."
msgstr "Cha deach an àithne \"%s\" a thoirt gu crìch mar bu chòir."
#: ../backend/comics/comics-document.c:151
msgid "Archive is encrypted"
msgstr "Tha an tasglann crioptaichte"
#: ../backend/comics/comics-document.c:453
#, c-format
msgid "Not a comic book MIME type: %s"
msgstr "Chan e seòrsa MIME comic book a th' ann: %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:460
msgid "Can't find an appropriate command to decompress this type of comic book"
msgstr ""
"Cha deach àithne iomchaidh a lorg gus an t-seòrsa seo de comic book a dhì-"
"dhùmhlachadh"
#: ../backend/comics/comics-document.c:515
msgid "File corrupted"
msgstr "Faidhle coirbte"
#: ../backend/comics/comics-document.c:528
#: ../backend/comics/comics-document.c:156
msgid "No files in archive"
msgstr "Chan eil faidhle san tasglann"
#: ../backend/comics/comics-document.c:567
#: ../backend/comics/comics-document.c:192
#, c-format
msgid "No images found in archive %s"
msgstr "Cha deach dealbh a lorg san tasglann %s"
msgid "Not a comic book MIME type: %s"
msgstr "Chan e seòrsa MIME comic book a th’ ann: %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:817
#, c-format
msgid "There was an error deleting “%s”."
msgstr "Thachair mearachd le sguabadh às \"%s\"."
#: ../backend/comics/comics-document.c:199
msgid ""
"libarchive lacks support for this comic book’s compression, please contact "
"your distributor"
msgstr ""
"Chan chuir libarchive taic ri dùmhlachadh a’ comic book seo, cuir fios gun "
"sgaoileadair agad"
#: ../backend/comics/comics-document.c:910
#, c-format
msgid "Error %s"
msgstr "Mearachd %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:239
msgid "Can not get local path for archive"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn slighe ionadail fhaighinn dhan tasglann seo"
#: ../backend/comics/comicsdocument.evince-backend.in.in.h:1
#: ../backend/comics/evince-comicsdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
......@@ -167,10 +146,10 @@ msgid ""
"14 fonts. If the substitute fonts selected by fontconfig are not the same as "
"the fonts used to create the PDF, the rendering may not be correct."
msgstr ""
"Tha cruthan-clò san sgrìobhainn seo nach eil leabaichte 's nach buineas ris "
"na cruthan-clò PDF Standard 14. Mur eil na cruthan-clò a chaidh a chur 'nan "
"Tha cruthan-clò san sgrìobhainn seo nach eil leabaichte ’s nach buin ris na "
"cruthan-clò PDF Standard 14. Mur eil na cruthan-clò a chaidh a chur ’nan "
"àite le fontconfig co-ionnann ris an fheadhainn a chaidh a chleachdadh gus "
"am faidhle PDF a chruthachadh, dh'fhaoidte nach eil an reandaradh mar bu "
"am faidhle PDF a chruthachadh, dhfhaoidte nach eil an reandaradh mar bu "
"chòir."
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1135
......@@ -232,7 +211,7 @@ msgstr "Còdachadh"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1210
msgid "Substituting with"
msgstr "A' cur 'na àite"
msgstr "A’ cur ’na àite"
#: ../backend/pdf/evince-pdfdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
#: ../backend/pdf/pdfdocument.evince-backend.in.in.h:1
......@@ -246,12 +225,12 @@ msgstr "Cuiridh seo taic gus sgrìobhainnean PDF a leughadh ris"
#: ../backend/ps/ev-spectre.c:98
#, c-format
msgid "Failed to load document “%s”"
msgstr "Dh'fhàillig le luchdadh na sgrìobhainn \"%s\""
msgstr "Dh’fhàillig le luchdadh na sgrìobhainn “%s”"
#: ../backend/ps/ev-spectre.c:131
#, c-format
msgid "Failed to save document “%s”"
msgstr "Dh'fhàillig le sàbhaladh na sgrìobhainn \"%s\""
msgstr "Dh’fhàillig le sàbhaladh na sgrìobhainn “%s”"
#: ../backend/ps/evince-psdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
#: ../backend/ps/psdocument.evince-backend.in.in.h:1
......@@ -373,7 +352,7 @@ msgstr "Tar-àithn cuingeachaidhean na sgrìobhainn"
msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
msgstr ""
"Tar-àithn cuingeachaidhean na sgrìobhainn a leithid cuingeachadh air "
"lethbhreacan no a' chlò-bhualadh."
"lethbhreacan no a chlò-bhualadh."
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:3
msgid "Automatically reload the document"
......@@ -388,13 +367,13 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:5
msgid "The URI of the directory last used to open or save a document"
msgstr ""
"URI a' phasgain mu dheireadh a chaidh a chleachdadh gus sgrìobhainn "
"URI a phasgain mu dheireadh a chaidh a chleachdadh gus sgrìobhainn "
"fhosgladh no a shàbhaladh"
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:6
msgid "The URI of the directory last used to save a picture"
msgstr ""
"URI a' phasgain mu dheireadh a chaidh a chleachdadh gus dealbh a shàbhaladh"
"URI a phasgain mu dheireadh a chaidh a chleachdadh gus dealbh a shàbhaladh"
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:7
msgid "Page cache size in MiB"
......@@ -405,7 +384,7 @@ msgid ""
"The maximum size that will be used to cache rendered pages, limits maximum "
"zoom level."
msgstr ""
"Am meud as motha a tèid a chleachdadh 'na thasgadan airson duilleagan air an "
"Am meud as motha a tèid a chleachdadh na thasgadan airson duilleagan air an "
"reandaradh. Cuingichidh seo an sùmadh a-steach."
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:9
......@@ -422,47 +401,50 @@ msgstr "Ceadaich do cheanglaichean gun atharraich iad leibheil an t-sùmaidh"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:310 ../libdocument/ev-attachment.c:331
#, c-format
msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an ceanglachan \"%s\" a shàbhaladh: %s"
#| msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
msgid "Couldn’t save attachment “%s”: %s"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an ceanglachan “%s” a shàbhaladh: %s"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:379
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an ceanglachan \"%s\" fhosgladh: %s"
#| msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
msgid "Couldn’t open attachment “%s”: %s"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an ceanglachan “%s” fhosgladh: %s"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:414
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an ceanglachan \"%s\" fhosgladh"
#| msgid "Couldn't open attachment “%s”"
msgid "Couldn’t open attachment “%s”"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an ceanglachan “%s” fhosgladh"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:101
#, c-format
msgid "File type %s (%s) is not supported"
msgstr "Cha chuirear taic ris an seòrsa faidhle %s (%s)"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:364
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:368
#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:492 ../libdocument/ev-file-helpers.c:538
#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:557
msgid "Unknown MIME Type"
msgstr "Seòrsa MIME neo-aithnichte"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:552
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:577
msgid "All Documents"
msgstr "Na h-uile sgrìobhainn"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:579 ../shell/ev-utils.c:309
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:604 ../shell/ev-utils.c:309
msgid "All Files"
msgstr "Na h-uile faidhle"
#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:147
#, c-format
msgid "Failed to create a temporary file: %s"
msgstr "Dh'fhàillig le cruthachadh faidhle shealaich: %s"
msgstr "Dhfhàillig le cruthachadh faidhle shealaich: %s"
#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:309
#, c-format
msgid "Failed to create a temporary directory: %s"
msgstr "Dh'fhàillig le cruthachadh pasgain shealaich: %s"
msgstr "Dhfhàillig le cruthachadh pasgain shealaich: %s"
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:84 ../libmisc/ev-page-action-widget.c:123
#, c-format
......@@ -475,8 +457,8 @@ msgid "of %d"
msgstr "à %d"
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:185 ../shell/ev-history.c:426
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:295 ../shell/ev-window.c:902
#: ../shell/ev-window.c:4644
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:306 ../shell/ev-window.c:907
#: ../shell/ev-window.c:4687
#, c-format
msgid "Page %s"
msgstr "Duilleag %s"
......@@ -508,17 +490,17 @@ msgstr "Lorg ath-làthair na h-abairt luirg"
#: ../libview/ev-jobs.c:649
#, c-format
msgid "Failed to render page %d"
msgstr "Dh'fhàillig le reandaradh na duilleige %d"
msgstr "Dhfhàillig le reandaradh na duilleige %d"
#: ../libview/ev-jobs.c:901
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail for page %d"
msgstr "Dh'fhàillig le cruthachadh na dealbhaige airson duilleag %d"
msgstr "Dhfhàillig le cruthachadh na dealbhaige airson duilleag %d"
#: ../libview/ev-jobs.c:2031
#: ../libview/ev-jobs.c:2033
#, c-format
msgid "Failed to print page %d: %s"
msgstr "Dh'fhàillig le clò-bhualadh na duilleige %d: %s"
msgstr "Dhfhàillig le clò-bhualadh na duilleige %d: %s"
#. Initial state
#: ../libview/ev-print-operation.c:350
......@@ -527,26 +509,26 @@ msgstr "Ag ullachadh an ro-sheallaidh…"
#: ../libview/ev-print-operation.c:352 ../libview/ev-print-operation.c:362
msgid "Finishing…"
msgstr "'Ga chrìochnachadh…"
msgstr "Ga chrìochnachadh…"
#: ../libview/ev-print-operation.c:354
#, c-format
msgid "Generating preview: page %d of %d"
msgstr "A' cruthachadh an ro-sheallaidh: duilleag %d à %d"
msgstr "A cruthachadh an ro-sheallaidh: duilleag %d à %d"
#. Initial state
#: ../libview/ev-print-operation.c:360
msgid "Preparing to print…"
msgstr "Ag ullachadh a' chlò-bhualaidh…"
msgstr "Ag ullachadh a chlò-bhualaidh…"
#: ../libview/ev-print-operation.c:364
#, c-format
msgid "Printing page %d of %d…"
msgstr "A' clò-bhualadh duilleag %d à %d…"
msgstr "A clò-bhualadh duilleag %d à %d…"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1214
msgid "Requested format is not supported by this printer."
msgstr "Cha chuir an clò-bhualadair seo taic ris an fhòrmat a dh'iarradh."
msgstr "Cha chuir an clò-bhualadair seo taic ris an fhòrmat a dhiarradh."
#: ../libview/ev-print-operation.c:1277
msgid "Invalid page selection"
......@@ -579,44 +561,55 @@ msgid "Fit to Printable Area"
msgstr "Co-fhreagair ris an raon a ghabhas clò-bhualadh"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1970
#| msgid ""
#| "Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of "
#| "the following:\n"
#| "\n"
#| "• \"None\": No page scaling is performed.\n"
#| "\n"
#| "• \"Shrink to Printable Area\": Document pages larger than the printable "
#| "area are reduced to fit the printable area of the printer page.\n"
#| "\n"
#| "• \"Fit to Printable Area\": Document pages are enlarged or reduced as "
#| "required to fit the printable area of the printer page.\n"
msgid ""
"Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of "
"the following:\n"
"\n"
"• \"None\": No page scaling is performed.\n"
"• “None”: No page scaling is performed.\n"
"\n"
"• \"Shrink to Printable Area\": Document pages larger than the printable "
"area are reduced to fit the printable area of the printer page.\n"
"• “Shrink to Printable Area”: Document pages larger than the printable area "
"are reduced to fit the printable area of the printer page.\n"
"\n"
"• \"Fit to Printable Area\": Document pages are enlarged or reduced as "
"• “Fit to Printable Area”: Document pages are enlarged or reduced as "
"required to fit the printable area of the printer page.\n"
msgstr ""
"Sgèilich duilleagan na sgrìobhainn ach an co-fhreagair iad ri duilleag a' "
"Sgèilich duilleagan na sgrìobhainn ach an co-fhreagair iad ri duilleag a "
"chlò-bhualadair. Tagh aon dhe na roghainnean seo:\n"
"\n"
"• \"Chan eil gin\": Cha tèid duilleag a sgèileachadh.\n"
"• “Chan eil gin”: Cha tèid duilleag a sgèileachadh.\n"
"\n"
"• \"Lùghdaich gun raon a ghabhas clò-bhualadh\": Thèid duilleagan san "
"• “Lùghdaich gun raon a ghabhas clò-bhualadh”: Thèid duilleagan san "
"sgrìobhainn a tha nas motha na an raon a ghabhas clò-bhualadh a lùghdachadh "
"ach an co-fhreagair iad ris an raon a ghabhas clò-bhualadh air duilleag a' "
"ach an co-fhreagair iad ris an raon a ghabhas clò-bhualadh air duilleag a "
"chlò-bhualadair.\n"
"\n"
"• \"Co-fhreagair ris an raon a ghabhas clò-bhualadh\": Thèid duilleagan na "
"• “Co-fhreagair ris an raon a ghabhas clò-bhualadh”: Thèid duilleagan na "
"sgrìobhainn a mheudachadh no a lùghdachadh ach an co-fhreagair iad ris an "
"raon a ghabhas clò-bhualadh air duilleag a' chlò-bhualadair.\n"
"raon a ghabhas clò-bhualadh air duilleag a chlò-bhualadair.\n"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1982
msgid "Auto Rotate and Center"
msgstr "Cuairtich 's meadhanaich gu fèin-obrachail"
msgstr "Cuairtich s meadhanaich gu fèin-obrachail"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1985
msgid ""
"Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each "
"document page. Document pages will be centered within the printer page."
msgstr ""
"Cuairtich gach duilleag a' chlò-bhualadair a-rèir comhair gach duilleag na "
"Cuairtich gach duilleag a chlò-bhualadair a-rèir comhair gach duilleag na "
"sgrìobhainn. Thèid duilleagan na sgrìobhainn a chur sa mheadhan air duilleag "
"a' chlò-bhualadair."
"a chlò-bhualadair."
#: ../libview/ev-print-operation.c:1990
msgid "Select page size using document page size"
......@@ -628,7 +621,7 @@ msgid ""
"document page."
msgstr ""
"Nuair a bhios seo an comas, thèid gach duilleag a chlò-bhualadh air pàipear "
"aig a bheil an aon mheud 's a tha aig duilleag na sgrìobhainn."
"aig a bheil an aon mheud s a tha aig duilleag na sgrìobhainn."
#: ../libview/ev-print-operation.c:2092
msgid "Page Handling"
......@@ -654,46 +647,46 @@ msgstr "Sgrolaich an sealladh sìos"
msgid "Document View"
msgstr "Sealladh na sgrìobhainn"
#: ../libview/ev-view.c:2031
#: ../libview/ev-view.c:2033
msgid "Go to first page"
msgstr "Rach gun chiad duilleag"
#: ../libview/ev-view.c:2033
#: ../libview/ev-view.c:2035
msgid "Go to previous page"
msgstr "Rach gun duilleag roimhpe"
#: ../libview/ev-view.c:2035
#: ../libview/ev-view.c:2037
msgid "Go to next page"
msgstr "Rach gun ath-dhuilleag"
#: ../libview/ev-view.c:2037
#: ../libview/ev-view.c:2039
msgid "Go to last page"
msgstr "Rach gun duilleag mu dheireadh"
#: ../libview/ev-view.c:2039
#: ../libview/ev-view.c:2041
msgid "Go to page"
msgstr "Rach gu duilleag"
#: ../libview/ev-view.c:2041
#: ../libview/ev-view.c:2043
msgid "Find"
msgstr "Lorg"
#: ../libview/ev-view.c:2069
#: ../libview/ev-view.c:2071
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Rach gu duilleag %s"
#: ../libview/ev-view.c:2075
#: ../libview/ev-view.c:2077
#, c-format
msgid "Go to %s on file “%s”"
msgstr "Rach gu %s san fhaidhle \"%s\""
msgstr "Rach gu %s san fhaidhle “%s”"
#: ../libview/ev-view.c:2078
#: ../libview/ev-view.c:2080
#, c-format
msgid "Go to file “%s”"
msgstr "Rach gun fhaidhle \"%s\""
msgstr "Rach gun fhaidhle “%s”"
#: ../libview/ev-view.c:2086
#: ../libview/ev-view.c:2088
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Tòisich %s"
......@@ -711,8 +704,8 @@ msgid "Delete the temporary file"
msgstr "Sguab às am faidhle sealach"
#: ../previewer/ev-previewer.c:46
msgid "Print settings file"
msgstr "Faidhle roghainnean a' chlò-bhualaidh"
msgid "File specifying print settings"
msgstr "Faidhle a shònraicheas roghainnean clò-bhualaidh"
#: ../previewer/ev-previewer.c:46
msgid "FILE"
......@@ -722,14 +715,15 @@ msgstr "FAIDHLE"
msgid "GNOME Document Previewer"
msgstr "Ro-shealladair sgrìobhainnean GNOME"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3257
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3270
msgid "Failed to print document"
msgstr "Dh'fhàillig le clò-bhualadh na sgrìobhainn"
msgstr "Dhfhàillig le clò-bhualadh na sgrìobhainn"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:223
#, c-format
msgid "The selected printer '%s' could not be found"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an clò-bhualadair \"%s\" a thagh thu a lorg"
#| msgid "The selected printer '%s' could not be found"
msgid "The selected printer “%s” could not be found"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an clò-bhualadair “%s” a thagh thu a lorg"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:270 ../shell/evince-menus.ui.h:40
msgid "_Previous Page"
......@@ -818,7 +812,7 @@ msgstr "Tèarainteachd:"
#: ../properties/ev-properties-view.c:74
msgid "Paper Size:"
msgstr "Meud a' phàipeir:"
msgstr "Meud a phàipeir:"
#: ../properties/ev-properties-view.c:75
msgid "Size:"
......@@ -960,10 +954,9 @@ msgid ""
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
msgstr ""
"Tha Evince 'na bhathar-bog saor; 's urrainn dhut ath-sgaoileadh agus/no "
"atharrachadh fo theirmichean a' GNU General Public License mar a chaidh "
"fhoillseachadh leis a' Free Software Foundation; co-dhiù tionndadh 2 dhen "
msgstr "Tha Evince ’na bhathar-bog saor; ’s urrainn dhut ath-sgaoileadh agus/no "
"atharrachadh fo theirmichean a’ GNU General Public License mar a chaidh "
"fhoillseachadh leis a’ Free Software Foundation; co-dhiù tionndadh 2 dhen "
"cheadachas no (ma lùigeas tu) tionndadh nas ùire sam bith dheth.\n"
#: ../shell/ev-application.c:1001
......@@ -972,10 +965,9 @@ msgid ""
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
msgstr ""
"Tha Evince 'ga sgaoileadh is sinne an dòchas gum bi e gu feum ach 's ann as "
msgstr "Tha Evince ’ga sgaoileadh is sinne an dòchas gum bi e gu feum ach ’s ann as "
"aonais barantais sam bith; fiù às aonais barantas fillte a thaobh SO-"
"MHARSANTACHD no ION-FHREAGARRACHD A CHUM FEUM SAM BITH. Faic a' GNU General "
"MHARSANTACHD no ION-FHREAGARRACHD A CHUM FEUM SAM BITH. Faic a GNU General "
"Public License airson barrachd fiosrachaidh.\n"
#: ../shell/ev-application.c:1005
......@@ -1015,21 +1007,21 @@ msgstr "Facal-faire airson na sgrìobhainn %s"
#. Create tree view
#: ../shell/ev-loading-message.c:50 ../shell/ev-sidebar-annotations.c:125
#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:125 ../shell/ev-sidebar-links.c:261
#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:125 ../shell/ev-sidebar-links.c:268
msgid "Loading…"
msgstr "'Ga luchdadh…"
msgstr "Ga luchdadh…"
#: ../shell/ev-password-view.c:142
msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password."
msgstr ""
"Chaidh an sgrìobhainn seo a ghlasadh 's a ghabh fhosgladh ach ma chuireas tu "
"Chaidh an sgrìobhainn seo a ghlasadh s a ghabh fhosgladh ach ma chuireas tu "
"a-steach am facal-faire ceart."
#: ../shell/ev-password-view.c:151 ../shell/ev-password-view.c:269
msgid "_Unlock Document"
msgstr "_Thoir a' ghlas far na sgrìobhainn"
msgstr "_Thoir a ghlas far na sgrìobhainn"
#: ../shell/ev-password-view.c:261
msgid "Enter password"
......@@ -1040,8 +1032,7 @@ msgstr "Cuir a-st_each facal-faire"
msgid ""
"The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
msgstr ""
"Chaidh an sgrìobhainn \"%s\" a ghlasadh 's feum air facal-faire gus "
"fhosgladh."
"Chaidh an sgrìobhainn “%s” a ghlasadh ’s feum air facal-faire gus fhosgladh."
#: ../shell/ev-password-view.c:303
msgid "Password required"
......@@ -1086,11 +1077,11 @@ msgstr "Cruth-clò"
#: ../shell/ev-properties-fonts.c:169
#, c-format
msgid "Gathering font information… %3d%%"
msgstr "A' cruinneachadh fiosrachadh a' chruth-chlò… %3d%%"
msgstr "A’ cruinneachadh fiosrachadh a’ chruth-chlò… %3d%%"
#: ../shell/ev-properties-license.c:134
msgid "Usage terms"
msgstr "Teirmichean a' chleachdaidh"
msgstr "Teirmichean a chleachdaidh"
#: ../shell/ev-properties-license.c:140
msgid "Text License"
......@@ -1117,27 +1108,27 @@ msgstr "Nòtachaidhean"
msgid "Attachments"
msgstr "Ceanglachain"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:146
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:148
msgid "_Open Bookmark"
msgstr "F_osgail comharra-leabhair"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:148
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:150
msgid "_Rename Bookmark"
msgstr "Cui_r ainm ùr air a' chomharra-leabhair"
msgstr "Cui_r ainm ùr air a chomharra-leabhair"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:150
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:152
msgid "_Remove Bookmark"
msgstr "Thoi_r an comharra-leabhair air falbh"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:456
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:467
msgid "Add"
msgstr "Cuir ris"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:463
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:474
msgid "Remove"
msgstr "Thoir air falbh"
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:579 ../shell/ev-toolbar.c:161
#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:590 ../shell/ev-toolbar.c:161
msgid "Bookmarks"
msgstr "Comharran-leabhair"
......@@ -1145,7 +1136,7 @@ msgstr "Comharran-leabhair"
msgid "Layers"
msgstr "Breathan"
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:337
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:344
msgid "Print…"
msgstr "Clò-bhuail…"
......@@ -1155,11 +1146,11 @@ msgstr "Clò-bhuail…"
#. * your language. The sidebar cannot be shrinked smaller than
#. * the longest title in there.
#.
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:728
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:750
msgid "Outline"
msgstr "Oir-loidhne"
#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:1093
#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:1135
msgid "Thumbnails"
msgstr "Dealbhagan"
......@@ -1199,94 +1190,90 @@ msgstr "Suidhich leibheil an t-sùim"
msgid "Supported Image Files"
msgstr "Faidhlichean deilbh ris an cuirear taic"
#: ../shell/ev-window.c:1536
#: ../shell/ev-window.c:1541
msgid "The document contains no pages"
msgstr "Chan eil duilleag sa sgrìobhainn seo"
#: ../shell/ev-window.c:1539
#: ../shell/ev-window.c:1544
msgid "The document contains only empty pages"
msgstr "Chan eil ach duilleagan bàna sa sgrìobhainn seo"
#: ../shell/ev-window.c:1752 ../shell/ev-window.c:1918
#: ../shell/ev-window.c:1758 ../shell/ev-window.c:1924
#, c-format
msgid "Unable to open document “%s”."
msgstr "Cha ghabh an sgrìobhainn \"%s\" fhosgladh"
msgstr "Cha ghabh an sgrìobhainn “%s” fhosgladh"
#: ../shell/ev-window.c:1882
#: ../shell/ev-window.c:1888
#, c-format
msgid "Loading document from “%s”"
msgstr "A' luchdadh sgrìobhainn o \"%s\""
msgstr "A’ luchdadh sgrìobhainn o “%s”"
#: ../shell/ev-window.c:2033 ../shell/ev-window.c:2361
#: ../shell/ev-window.c:2039 ../shell/ev-window.c:2367
#, c-format
msgid "Downloading document (%d%%)"
msgstr "A' luchdadh a-nuas sgrìobhainn (%d%%)"
msgstr "A luchdadh a-nuas sgrìobhainn (%d%%)"
#: ../shell/ev-window.c:2066
#: ../shell/ev-window.c:2072
msgid "Failed to load remote file."
msgstr "Dh'fhàillig le luchdadh an fhaidhle chèin."
msgstr "Dhfhàillig le luchdadh an fhaidhle chèin."
#: ../shell/ev-window.c:2305
#: ../shell/ev-window.c:2311
#, c-format
msgid "Reloading document from %s"
msgstr "A' luchdadh sgrìobhainn às ùr o \"%s\""
msgstr "A’ luchdadh sgrìobhainn às ùr o “%s”"
#: ../shell/ev-window.c:2337
#: ../shell/ev-window.c:2343
msgid "Failed to reload document."
msgstr "Dh'fhàillig le luchdadh na sgrìobhainn às ùr."
msgstr "Dhfhàillig le luchdadh na sgrìobhainn às ùr."
#: ../shell/ev-window.c:2553
#: ../shell/ev-window.c:2559
msgid "Open Document"
msgstr "Fosgail sgrìobhainn"
#: ../shell/ev-window.c:2626
#: ../shell/ev-window.c:2632
#, c-format
msgid "Saving document to %s"
msgstr "A' sàbhaladh na sgrìobhainn gu %s"
msgstr "A sàbhaladh na sgrìobhainn gu %s"
#: ../shell/ev-window.c:2629
#: ../shell/ev-window.c:2635
#, c-format
msgid "Saving attachment to %s"
msgstr "A' sàbhaladh a' cheanglachain gu %s"
msgstr "A’ sàbhaladh a’ cheanglachain gu %s"
#: ../shell/ev-window.c:2632
#: ../shell/ev-window.c:2638
#, c-format
msgid "Saving image to %s"
msgstr "A' sàbhaladh an deilbh gu %s"
msgstr "A sàbhaladh an deilbh gu %s"
#: ../shell/ev-window.c:2676 ../shell/ev-window.c:2776
#: ../shell/ev-window.c:2682 ../shell/ev-window.c:2782
#, c-format
msgid "The file could not be saved as “%s”."
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn am faidhle a shàbhaladh mar \"%s\""
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn am faidhle a shàbhaladh mar “%s”"
#: ../shell/ev-window.c:2707
#: ../shell/ev-window.c:2713
#, c-format
msgid "Uploading document (%d%%)"
msgstr "A' luchdadh suas sgrìobhainn (%d%%)"
msgstr "A luchdadh suas sgrìobhainn (%d%%)"
#: ../shell/ev-window.c:2711
#: ../shell/ev-window.c:2717
#, c-format
msgid "Uploading attachment (%d%%)"
msgstr "A' luchdadh suas ceanglachan (%d%%)"
msgstr "A luchdadh suas ceanglachan (%d%%)"
#: ../shell/ev-window.c:2715
#: ../shell/ev-window.c:2721
#, c-format
msgid "Uploading image (%d%%)"
msgstr "A' luchdadh suas dealbh (%d%%)"
msgstr "A luchdadh suas dealbh (%d%%)"
#: ../shell/ev-window.c:2827
#: ../shell/ev-window.c:2833
msgid "Save a Copy"
msgstr "Sàbhail lethbhreac dheth"
#: ../shell/ev-window.c:2903
#: ../shell/ev-window.c:2909
msgid "Could not send current document"
msgstr "Cha deach leinn an sgrìobhainn làithreach a chur"
#: ../shell/ev-window.c:2937
msgid "Could not open the containing folder"
msgstr "Cha deach leinn am pasgan sa bheil e fhosgladh"
#: ../shell/ev-window.c:3201
#: ../shell/ev-window.c:3214
#, c-format
msgid "%d pending job in queue"
msgid_plural "%d pending jobs in queue"
......@@ -1295,53 +1282,75 @@ msgstr[1] "%d obair ri an dèiligeadh sa chiutha"
msgstr[2] "%d obraichean ri a dèiligeadh sa chiutha"
msgstr[3] "%d obair ri an dèiligeadh sa chiutha"
#: ../shell/ev-window.c:3314
#: ../shell/ev-window.c:3327
#, c-format
msgid "Printing job “%s”"
msgstr "A' clò-bhualadh na h-obrach \"%s\""
msgstr "A’ clò-bhualadh na h-obrach “%s”"
#: ../shell/ev-window.c:3517
msgid ""
"Document contains form fields that have been filled out. If you don't save a "
"copy, changes will be permanently lost."
msgstr ""
"Tha raointean ann am foirm na sgrìobhainn nach deach a lìonadh. Mur sàbhail "
"thu lethbhreac dheth, thèid na h-atharraichean air chall gu buan."
#: ../shell/ev-window.c:3542
#| msgid ""
#| "Document contains form fields that have been filled out. If you don't "
#| "save a copy, changes will be permanently lost."
msgid "Document contains form fields that have been filled out. "
msgstr "Tha raointean ann am foirm na sgrìobhainn nach deach a lìonadh."
#: ../shell/ev-window.c:3521
msgid ""
"Document contains new or modified annotations. If you don't save a copy, "
"changes will be permanently lost."
#: ../shell/ev-window.c:3545
#| msgid "Document contains no annotations"
msgid "Document contains new or modified annotations. "
msgstr "Tha nòtachadh ùr no air atharrachadh san sgrìobhainn."
#: ../shell/ev-window.c:3557
#, c-format
#| msgid "Failed to load document “%s”"
msgid "Reload document “%s”?"
msgstr "A bheil thu airson an sgrìobhainn “%s” ath-luchdadh?"
#: ../shell/ev-window.c:3559
msgid "If you reload the document, changes will be permanently lost."
msgstr ""
"Tha nòtachaidhean ùra no air an atharrachadh san sgrìobhainn. Mur sàbhail "
"thu lethbhreac dheth, thèid na h-atharraichean air chall gu buan."
"Ma nì thu ath-luchdadh air an sgrìobhainn, thèid na h-atharraichean air "
"chall gu buan."
#: ../shell/ev-window.c:3563
#| msgid "_Reload"
msgid "Reload"
msgstr "Ath-luchdaich"
#: ../shell/ev-window.c:3528
#: ../shell/ev-window.c:3570
#, c-format
msgid "Save a copy of document “%s” before closing?"
msgstr ""
"A bheil thu airson lethbhreac dhen sgrìobhainn \"%s\" a shàbhaladh mus dùin "
"A bheil thu airson lethbhreac dhen sgrìobhainn “%s” a shàbhaladh mus dùin "
"thu i?"
#: ../shell/ev-window.c:3547
#: ../shell/ev-window.c:3572
#| msgid ""
#| "Document contains new or modified annotations. If you don't save a copy, "
#| "changes will be permanently lost."
msgid "If you don’t save a copy, changes will be permanently lost."
msgstr ""
"Mur sàbhail thu lethbhreac dheth, thèid na h-atharraichean air chall gu "
"buan."
#: ../shell/ev-window.c:3574
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Dùin _gun a sàbhaladh"
#: ../shell/ev-window.c:3551
#: ../shell/ev-window.c:3578
msgid "Save a _Copy"
msgstr "Sàbhail lethbhrea_c dheth"
#: ../shell/ev-window.c:3625
#: ../shell/ev-window.c:3662
#, c-format
msgid "Wait until print job “%s” finishes before closing?"
msgstr ""