Commit 9fc99e32 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Update Update

2005-02-08  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Update
	* no.po: Update
parent d7341d14
2005-02-08 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Update
* no.po: Update
2005-02-08 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-02 14:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-08 21:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-08 21:18+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,11 +28,11 @@ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
#: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:298
#: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:362
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:84
#: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:85
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"
......@@ -40,6 +40,30 @@ msgstr "Evince dokumentviser"
msgid "View multipage documents"
msgstr "Vis dokumenter"
#: data/evince.schemas.in.h:1
msgid "Show sidebar by default"
msgstr "Vis sidelinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:2
msgid "Show sidebar by default."
msgstr "Vis sidelinje som forvalg."
#: data/evince.schemas.in.h:3
msgid "Show statusbar by default"
msgstr "Vis statuslinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:4
msgid "Show statusbar by default."
msgstr "Vis statuslinje som forvalg."
#: data/evince.schemas.in.h:5
msgid "Show toolbar by default"
msgstr "Vis verktøylinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:6
msgid "Show toolbar by default."
msgstr "Vis verktøylinje som forvalg."
#: ps/gsdefaults.c:68
msgid "BBox"
msgstr "BBox"
......@@ -112,52 +136,52 @@ msgstr "Quarto"
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: ps/ps-document.c:288
#: ps/ps-document.c:289
msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet."
#: ps/ps-document.c:680
#: ps/ps-document.c:689
msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt."
#: ps/ps-document.c:870
#: ps/ps-document.c:885
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet."
#. report error
#: ps/ps-document.c:992
#: ps/ps-document.c:1007
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
#: ps/ps-document.c:1098
#: ps/ps-document.c:1113
#, c-format
msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
msgstr "Feil under konvertering av pdf-fil %s:\n"
#: ps/ps-document.c:1277
#: ps/ps-document.c:1292
msgid "File is not a valid PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et gyldig PostScript-dokument."
#: ps/ps-document.c:1326
#: ps/ps-document.c:1343
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
#: ps/ps-document.c:1328
#: ps/ps-document.c:1345
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses."
#: ps/ps-document.c:1349
#: ps/ps-document.c:1366
#, c-format
msgid "Error while scanning file %s\n"
msgstr "Feil under gjennomgang av fil %s\n"
#: ps/ps-document.c:1352
#: ps/ps-document.c:1369
msgid "The file is not a PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et PostScript-dokument."
#: ps/ps-document.c:1383
#: ps/ps-document.c:1400
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet."
......@@ -217,19 +241,19 @@ msgstr "Åpne dokument"
msgid "PostScript and PDF Documents"
msgstr "PostScript og PDF-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:137
#: shell/ev-application.c:138
msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:143 shell/ev-window.c:612
#: shell/ev-application.c:145 shell/ev-window.c:677
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:148
#: shell/ev-application.c:150
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: shell/ev-application.c:153 shell/ev-window.c:617
#: shell/ev-application.c:155 shell/ev-window.c:682
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
......@@ -242,7 +266,8 @@ msgstr "av %d"
msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password."
msgstr "Dette dokumentet er låst og kan kun leses etter å ha oppgitt korrekt passord."
msgstr ""
"Dette dokumentet er låst og kan kun leses etter å ha oppgitt korrekt passord."
#: shell/ev-password-view.c:120
msgid "_Unlock Document"
......@@ -257,7 +282,9 @@ msgstr "Kan ikke finne glade-fil"
msgid ""
"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
"complete."
msgstr "glade-filen %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at installasjonen er fullstendig."
msgstr ""
"glade-filen %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at installasjonen er "
"fullstendig."
#: shell/ev-password.c:104
msgid "Password required"
......@@ -274,61 +301,61 @@ msgstr "Dokumentet <i>%s</i> er låst og krever et passord før det kan åpnes."
msgid "Incorrect password"
msgstr "Ugyldig passord"
#: shell/ev-view.c:553
#: shell/ev-view.c:559
#, c-format
msgid "Go to page %d"
msgstr "Gå til side %d"
#: shell/ev-view.c:925
#: shell/ev-view.c:931
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgstr "%d funnet på denne siden"
#: shell/ev-view.c:934
#: shell/ev-view.c:940
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
#: shell/ev-view.c:936
#: shell/ev-view.c:942
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
#: shell/ev-window.c:220
#: shell/ev-window.c:284
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
#: shell/ev-window.c:292
#: shell/ev-window.c:356
msgid "Document Viewer - Password Required"
msgstr "Dokumentviser - passord kreves"
#: shell/ev-window.c:294
#: shell/ev-window.c:358
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - passord kreves"
#: shell/ev-window.c:515
#: shell/ev-window.c:580
#, c-format
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»"
#: shell/ev-window.c:584
#: shell/ev-window.c:649
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
#: shell/ev-window.c:604
#: shell/ev-window.c:669
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
#: shell/ev-window.c:682
#: shell/ev-window.c:747
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: shell/ev-window.c:705
#: shell/ev-window.c:770
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
#: shell/ev-window.c:708
#: shell/ev-window.c:773
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
......@@ -337,27 +364,28 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver."
#: shell/ev-window.c:760
#: shell/ev-window.c:825
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
#: shell/ev-window.c:762
#: shell/ev-window.c:827
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#: shell/ev-window.c:909
msgid "Exit Fullscreen"
msgstr "Avslutt fullskjerm"
#. Toolbar-only
#: shell/ev-window.c:963 shell/ev-window.c:1589
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
#: shell/ev-window.c:1124
#: shell/ev-window.c:1198
msgid "Many..."
msgstr "Mange..."
#: shell/ev-window.c:1129
#: shell/ev-window.c:1203
msgid "Not so many..."
msgstr "Ikke så mange..."
#: shell/ev-window.c:1134
#: shell/ev-window.c:1208
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
......@@ -369,7 +397,7 @@ msgstr ""
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
#: shell/ev-window.c:1138
#: shell/ev-window.c:1212
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
......@@ -381,7 +409,7 @@ msgstr ""
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n"
#: shell/ev-window.c:1142
#: shell/ev-window.c:1216
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
......@@ -392,264 +420,268 @@ msgstr ""
"Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
#: shell/ev-window.c:1164 shell/main.c:80
#: shell/ev-window.c:1238 shell/main.c:81
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
#: shell/ev-window.c:1167
#: shell/ev-window.c:1241
msgid "© 1996-2004 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2004 Evince-utviklerene"
#: shell/ev-window.c:1170
#: shell/ev-window.c:1244
msgid "PostScript and PDF File Viewer."
msgstr "PostScript og PDF-filvisning."
#: shell/ev-window.c:1173
#: shell/ev-window.c:1247
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: shell/ev-window.c:1442
#: shell/ev-window.c:1517
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: shell/ev-window.c:1443
#: shell/ev-window.c:1518
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: shell/ev-window.c:1444
#: shell/ev-window.c:1519
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: shell/ev-window.c:1445
#: shell/ev-window.c:1520
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
#: shell/ev-window.c:1446
#: shell/ev-window.c:1521
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. File menu
#: shell/ev-window.c:1449
#: shell/ev-window.c:1524
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"
#: shell/ev-window.c:1450
#: shell/ev-window.c:1525
msgid "Open a file"
msgstr "Åpne en fil"
#: shell/ev-window.c:1452
#: shell/ev-window.c:1527
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
#: shell/ev-window.c:1453
#: shell/ev-window.c:1528
msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
#: shell/ev-window.c:1455
#: shell/ev-window.c:1530
msgid "_Print"
msgstr "S_kriv ut"
#: shell/ev-window.c:1456
#: shell/ev-window.c:1531
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1458
#: shell/ev-window.c:1533
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
#: shell/ev-window.c:1459
#: shell/ev-window.c:1534
msgid "Close this window"
msgstr "Lukk dette vinduet"
#. Edit menu
#: shell/ev-window.c:1463
#: shell/ev-window.c:1538
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopier"
#: shell/ev-window.c:1464
#: shell/ev-window.c:1539
msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1466
#: shell/ev-window.c:1541
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
#: shell/ev-window.c:1467
#: shell/ev-window.c:1542
msgid "Select the entire page"
msgstr "Merk hele siden"
#: shell/ev-window.c:1469
#: shell/ev-window.c:1544
msgid "_Find"
msgstr "S_øk"
#: shell/ev-window.c:1470
#: shell/ev-window.c:1545
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
#. View menu
#: shell/ev-window.c:1474
#: shell/ev-window.c:1549
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zoom _inn"
#: shell/ev-window.c:1475
#: shell/ev-window.c:1550
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1477
#: shell/ev-window.c:1552
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zoom _ut"
#: shell/ev-window.c:1478
#: shell/ev-window.c:1553
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1480
#: shell/ev-window.c:1555
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal størrelse"
#: shell/ev-window.c:1481
#: shell/ev-window.c:1556
msgid "Zoom to the normal size"
msgstr "Zoom til normal størrelse"
#: shell/ev-window.c:1483
#: shell/ev-window.c:1558
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
#: shell/ev-window.c:1484
#: shell/ev-window.c:1559
msgid "Zoom to fit the document to the current window"
msgstr "Zoom for å tilpasse dokumentet til aktivt vindu"
#: shell/ev-window.c:1486
#: shell/ev-window.c:1561
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
#: shell/ev-window.c:1487
#: shell/ev-window.c:1562
msgid "Zoom to fit the width of the current window "
msgstr "Zoom tilpasset bredden av aktivt vindu"
#. Go menu
#: shell/ev-window.c:1491
#: shell/ev-window.c:1566
msgid "_Page Up"
msgstr "Gå o_pp en side"
#: shell/ev-window.c:1492
#: shell/ev-window.c:1567
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
#: shell/ev-window.c:1494
#: shell/ev-window.c:1569
msgid "_Page Down"
msgstr "Gå _ned en side"
#: shell/ev-window.c:1495
#: shell/ev-window.c:1570
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
#: shell/ev-window.c:1497
#: shell/ev-window.c:1572
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
#: shell/ev-window.c:1498
#: shell/ev-window.c:1573
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
#: shell/ev-window.c:1500
#: shell/ev-window.c:1575
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
#: shell/ev-window.c:1501
#: shell/ev-window.c:1576
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
#: shell/ev-window.c:1505
#: shell/ev-window.c:1580
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#: shell/ev-window.c:1506
#: shell/ev-window.c:1581
msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
#: shell/ev-window.c:1509
#: shell/ev-window.c:1584
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: shell/ev-window.c:1510
#: shell/ev-window.c:1585
msgid "Display credits for the document viewer creators"
msgstr "Vis kreditering for skaperene av dokumentvisning"
#: shell/ev-window.c:1590
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjerm-modus"
#. View Menu
#: shell/ev-window.c:1517
#: shell/ev-window.c:1597
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
#: shell/ev-window.c:1518
#: shell/ev-window.c:1598
msgid "Show or hide toolbar"
msgstr "Vis/skjul verktøylinje"
#: shell/ev-window.c:1520
#: shell/ev-window.c:1600
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1521
#: shell/ev-window.c:1601
msgid "Show or hide statusbar"
msgstr "Vis/skjul statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1523
#: shell/ev-window.c:1603
msgid "Side_bar"
msgstr "Si_delinje"
#: shell/ev-window.c:1524
#: shell/ev-window.c:1604
msgid "Show or hide sidebar"
msgstr "Vis eller skjul statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1526
#: shell/ev-window.c:1606
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: shell/ev-window.c:1527
#: shell/ev-window.c:1607
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
#: shell/ev-window.c:1532
#: shell/ev-window.c:1612
msgid "Single"
msgstr "Enkel"
#: shell/ev-window.c:1533
#: shell/ev-window.c:1613
msgid "Show the document one page at a time"
msgstr "Vis en side om gangen"
#: shell/ev-window.c:1535
#: shell/ev-window.c:1615
msgid "Multi"
msgstr "Alle"
#: shell/ev-window.c:1536
#: shell/ev-window.c:1616
msgid "Show the full document at once"
msgstr "Vis hele dokumentet sammenhengende"
#: shell/ev-window.c:1557
#: shell/ev-window.c:1637
msgid "Page"
msgstr "Side"
#: shell/ev-window.c:1558
#: shell/ev-window.c:1638
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
#: shell/ev-window.c:1572
#: shell/ev-window.c:1652
msgid "Up"
msgstr "Opp"
#: shell/ev-window.c:1574
#: shell/ev-window.c:1654
msgid "Down"
msgstr "Ned"
#: shell/ev-window.c:1576
#: shell/ev-window.c:1656
msgid "Fit Width"
msgstr "Tilpass bredde"
#: shell/ev-window.c:1660
#: shell/ev-window.c:1834
msgid "Index"
msgstr "Indeks"
#: shell/ev-window.c:1667
#: shell/ev-window.c:1841
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrer"
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-02 14:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-08 21:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-08 21:18+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,11 +28,11 @@ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
#: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:298
#: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:362
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:84
#: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:85
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"
......@@ -40,6 +40,30 @@ msgstr "Evince dokumentviser"
msgid "View multipage documents"
msgstr "Vis dokumenter"
#: data/evince.schemas.in.h:1
msgid "Show sidebar by default"
msgstr "Vis sidelinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:2
msgid "Show sidebar by default."
msgstr "Vis sidelinje som forvalg."
#: data/evince.schemas.in.h:3
msgid "Show statusbar by default"
msgstr "Vis statuslinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:4
msgid "Show statusbar by default."
msgstr "Vis statuslinje som forvalg."
#: data/evince.schemas.in.h:5
msgid "Show toolbar by default"
msgstr "Vis verktøylinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:6
msgid "Show toolbar by default."
msgstr "Vis verktøylinje som forvalg."
#: ps/gsdefaults.c:68
msgid "BBox"
msgstr "BBox"
......@@ -112,52 +136,52 @@ msgstr "Quarto"
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: ps/ps-document.c:288
#: ps/ps-document.c:289
msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet."
#: ps/ps-document.c:680
#: ps/ps-document.c:689
msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt."
#: ps/ps-document.c:870
#: ps/ps-document.c:885
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet."
#. report error
#: ps/ps-document.c:992
#: ps/ps-document.c:1007
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
#: ps/ps-document.c:1098
#: ps/ps-document.c:1113
#, c-format
msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
msgstr "Feil under konvertering av pdf-fil %s:\n"
#: ps/ps-document.c:1277
#: ps/ps-document.c:1292
msgid "File is not a valid PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et gyldig PostScript-dokument."
#: ps/ps-document.c:1326
#: ps/ps-document.c:1343
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
#: ps/ps-document.c:1328
#: ps/ps-document.c:1345
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses."
#: ps/ps-document.c:1349
#: ps/ps-document.c:1366
#, c-format
msgid "Error while scanning file %s\n"
msgstr "Feil under gjennomgang av fil %s\n"
#: ps/ps-document.c:1352
#: ps/ps-document.c:1369
msgid "The file is not a PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et PostScript-dokument."
#: ps/ps-document.c:1383
#: ps/ps-document.c:1400
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet."
......@@ -217,19 +241,19 @@ msgstr "Åpne dokument"
msgid "PostScript and PDF Documents"
msgstr "PostScript og PDF-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:137
#: shell/ev-application.c:138
msgid "PostScript Documents"