Commit 9fc99e32 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Update Update

2005-02-08  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Update
	* no.po: Update
parent d7341d14
2005-02-08 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Update
* no.po: Update
2005-02-08 Adam Weinberger <adamw@gnome.org> 2005-02-08 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation. * en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" ...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n" "Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-02 14:33+0100\n" "POT-Creation-Date: 2005-02-08 21:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 14:38+0100\n" "PO-Revision-Date: 2005-02-08 21:18+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n" "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n" "Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -28,11 +28,11 @@ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>" ...@@ -28,11 +28,11 @@ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
msgid "_Password:" msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:" msgstr "_Passord:"
#: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:298 #: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:362
msgid "Document Viewer" msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning" msgstr "Dokumentvisning"
#: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:84 #: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:85
msgid "Evince Document Viewer" msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser" msgstr "Evince dokumentviser"
...@@ -40,6 +40,30 @@ msgstr "Evince dokumentviser" ...@@ -40,6 +40,30 @@ msgstr "Evince dokumentviser"
msgid "View multipage documents" msgid "View multipage documents"
msgstr "Vis dokumenter" msgstr "Vis dokumenter"
#: data/evince.schemas.in.h:1
msgid "Show sidebar by default"
msgstr "Vis sidelinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:2
msgid "Show sidebar by default."
msgstr "Vis sidelinje som forvalg."
#: data/evince.schemas.in.h:3
msgid "Show statusbar by default"
msgstr "Vis statuslinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:4
msgid "Show statusbar by default."
msgstr "Vis statuslinje som forvalg."
#: data/evince.schemas.in.h:5
msgid "Show toolbar by default"
msgstr "Vis verktøylinje som forvalg"
#: data/evince.schemas.in.h:6
msgid "Show toolbar by default."
msgstr "Vis verktøylinje som forvalg."
#: ps/gsdefaults.c:68 #: ps/gsdefaults.c:68
msgid "BBox" msgid "BBox"
msgstr "BBox" msgstr "BBox"
...@@ -112,52 +136,52 @@ msgstr "Quarto" ...@@ -112,52 +136,52 @@ msgstr "Quarto"
msgid "10x14" msgid "10x14"
msgstr "10x14" msgstr "10x14"
#: ps/ps-document.c:288 #: ps/ps-document.c:289
msgid "No document loaded." msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet." msgstr "Ingen dokumenter lastet."
#: ps/ps-document.c:680 #: ps/ps-document.c:689
msgid "Broken pipe." msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt." msgstr "Røret ble brutt."
#: ps/ps-document.c:870 #: ps/ps-document.c:885
msgid "Interpreter failed." msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet." msgstr "Tolking feilet."
#. report error #. report error
#: ps/ps-document.c:992 #: ps/ps-document.c:1007
#, c-format #, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n" msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n" msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
#: ps/ps-document.c:1098 #: ps/ps-document.c:1113
#, c-format #, c-format
msgid "Error while converting pdf file %s:\n" msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
msgstr "Feil under konvertering av pdf-fil %s:\n" msgstr "Feil under konvertering av pdf-fil %s:\n"
#: ps/ps-document.c:1277 #: ps/ps-document.c:1292
msgid "File is not a valid PostScript document." msgid "File is not a valid PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et gyldig PostScript-dokument." msgstr "Filen er ikke et gyldig PostScript-dokument."
#: ps/ps-document.c:1326 #: ps/ps-document.c:1343
#, c-format #, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n" msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n" msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
#: ps/ps-document.c:1328 #: ps/ps-document.c:1345
msgid "File is not readable." msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses." msgstr "Filen kan ikke leses."
#: ps/ps-document.c:1349 #: ps/ps-document.c:1366
#, c-format #, c-format
msgid "Error while scanning file %s\n" msgid "Error while scanning file %s\n"
msgstr "Feil under gjennomgang av fil %s\n" msgstr "Feil under gjennomgang av fil %s\n"
#: ps/ps-document.c:1352 #: ps/ps-document.c:1369
msgid "The file is not a PostScript document." msgid "The file is not a PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et PostScript-dokument." msgstr "Filen er ikke et PostScript-dokument."
#: ps/ps-document.c:1383 #: ps/ps-document.c:1400
msgid "Document loaded." msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet." msgstr "Dokument lastet."
...@@ -217,19 +241,19 @@ msgstr "Åpne dokument" ...@@ -217,19 +241,19 @@ msgstr "Åpne dokument"
msgid "PostScript and PDF Documents" msgid "PostScript and PDF Documents"
msgstr "PostScript og PDF-dokumenter" msgstr "PostScript og PDF-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:137 #: shell/ev-application.c:138
msgid "PostScript Documents" msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-dokumenter" msgstr "PostScript-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:143 shell/ev-window.c:612 #: shell/ev-application.c:145 shell/ev-window.c:677
msgid "PDF Documents" msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokumenter" msgstr "PDF-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:148 #: shell/ev-application.c:150
msgid "Images" msgid "Images"
msgstr "Bilder" msgstr "Bilder"
#: shell/ev-application.c:153 shell/ev-window.c:617 #: shell/ev-application.c:155 shell/ev-window.c:682
msgid "All Files" msgid "All Files"
msgstr "Alle filer" msgstr "Alle filer"
...@@ -242,7 +266,8 @@ msgstr "av %d" ...@@ -242,7 +266,8 @@ msgstr "av %d"
msgid "" msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct " "This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password." "password."
msgstr "Dette dokumentet er låst og kan kun leses etter å ha oppgitt korrekt passord." msgstr ""
"Dette dokumentet er låst og kan kun leses etter å ha oppgitt korrekt passord."
#: shell/ev-password-view.c:120 #: shell/ev-password-view.c:120
msgid "_Unlock Document" msgid "_Unlock Document"
...@@ -257,7 +282,9 @@ msgstr "Kan ikke finne glade-fil" ...@@ -257,7 +282,9 @@ msgstr "Kan ikke finne glade-fil"
msgid "" msgid ""
"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is " "The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
"complete." "complete."
msgstr "glade-filen %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at installasjonen er fullstendig." msgstr ""
"glade-filen %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at installasjonen er "
"fullstendig."
#: shell/ev-password.c:104 #: shell/ev-password.c:104
msgid "Password required" msgid "Password required"
...@@ -274,61 +301,61 @@ msgstr "Dokumentet <i>%s</i> er låst og krever et passord før det kan åpnes." ...@@ -274,61 +301,61 @@ msgstr "Dokumentet <i>%s</i> er låst og krever et passord før det kan åpnes."
msgid "Incorrect password" msgid "Incorrect password"
msgstr "Ugyldig passord" msgstr "Ugyldig passord"
#: shell/ev-view.c:553 #: shell/ev-view.c:559
#, c-format #, c-format
msgid "Go to page %d" msgid "Go to page %d"
msgstr "Gå til side %d" msgstr "Gå til side %d"
#: shell/ev-view.c:925 #: shell/ev-view.c:931
#, c-format #, c-format
msgid "%d found on this page" msgid "%d found on this page"
msgstr "%d funnet på denne siden" msgstr "%d funnet på denne siden"
#: shell/ev-view.c:934 #: shell/ev-view.c:940
msgid "Not found" msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet" msgstr "Ikke funnet"
#: shell/ev-view.c:936 #: shell/ev-view.c:942
#, c-format #, c-format
msgid "%3d%% remaining to search" msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i" msgstr "%3d%% igjen å søke i"
#: shell/ev-window.c:220 #: shell/ev-window.c:284
msgid "Unable to open document" msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument" msgstr "Kan ikke åpne dokument"
#: shell/ev-window.c:292 #: shell/ev-window.c:356
msgid "Document Viewer - Password Required" msgid "Document Viewer - Password Required"
msgstr "Dokumentviser - passord kreves" msgstr "Dokumentviser - passord kreves"
#: shell/ev-window.c:294 #: shell/ev-window.c:358
#, c-format #, c-format
msgid "%s - Password Required" msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - passord kreves" msgstr "%s - passord kreves"
#: shell/ev-window.c:515 #: shell/ev-window.c:580
#, c-format #, c-format
msgid "Unhandled MIME type: '%s'" msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»" msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»"
#: shell/ev-window.c:584 #: shell/ev-window.c:649
#, c-format #, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"." msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»." msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
#: shell/ev-window.c:604 #: shell/ev-window.c:669
msgid "Save a Copy" msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi" msgstr "Lagre en kopi"
#: shell/ev-window.c:682 #: shell/ev-window.c:747
msgid "Print" msgid "Print"
msgstr "Skriv ut" msgstr "Skriv ut"
#: shell/ev-window.c:705 #: shell/ev-window.c:770
msgid "Printing is not supported on this printer." msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren." msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
#: shell/ev-window.c:708 #: shell/ev-window.c:773
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program " "You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
...@@ -337,27 +364,28 @@ msgstr "" ...@@ -337,27 +364,28 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette " "Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver." "programmet krever en PostScript skriverdriver."
#: shell/ev-window.c:760 #: shell/ev-window.c:825
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document" msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet" msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
#: shell/ev-window.c:762 #: shell/ev-window.c:827
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents." msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter." msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#: shell/ev-window.c:909 #. Toolbar-only
msgid "Exit Fullscreen" #: shell/ev-window.c:963 shell/ev-window.c:1589
msgstr "Avslutt fullskjerm" msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
#: shell/ev-window.c:1124 #: shell/ev-window.c:1198
msgid "Many..." msgid "Many..."
msgstr "Mange..." msgstr "Mange..."
#: shell/ev-window.c:1129 #: shell/ev-window.c:1203
msgid "Not so many..." msgid "Not so many..."
msgstr "Ikke så mange..." msgstr "Ikke så mange..."
#: shell/ev-window.c:1134 #: shell/ev-window.c:1208
msgid "" msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n" "Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
...@@ -369,7 +397,7 @@ msgstr "" ...@@ -369,7 +397,7 @@ msgstr ""
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n" "som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n" "eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
#: shell/ev-window.c:1138 #: shell/ev-window.c:1212
msgid "" msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n" "Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
...@@ -381,7 +409,7 @@ msgstr "" ...@@ -381,7 +409,7 @@ msgstr ""
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n" "det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n" "General Public License for flere detaljer.\n"
#: shell/ev-window.c:1142 #: shell/ev-window.c:1216
msgid "" msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n" "along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
...@@ -392,264 +420,268 @@ msgstr "" ...@@ -392,264 +420,268 @@ msgstr ""
"Inc.,\n" "Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n" "59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
#: shell/ev-window.c:1164 shell/main.c:80 #: shell/ev-window.c:1238 shell/main.c:81
msgid "Evince" msgid "Evince"
msgstr "Evince" msgstr "Evince"
#: shell/ev-window.c:1167 #: shell/ev-window.c:1241
msgid "© 1996-2004 The Evince authors" msgid "© 1996-2004 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2004 Evince-utviklerene" msgstr "© 1996-2004 Evince-utviklerene"
#: shell/ev-window.c:1170 #: shell/ev-window.c:1244
msgid "PostScript and PDF File Viewer." msgid "PostScript and PDF File Viewer."
msgstr "PostScript og PDF-filvisning." msgstr "PostScript og PDF-filvisning."
#: shell/ev-window.c:1173 #: shell/ev-window.c:1247
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>" msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: shell/ev-window.c:1442 #: shell/ev-window.c:1517
msgid "_File" msgid "_File"
msgstr "_Fil" msgstr "_Fil"
#: shell/ev-window.c:1443 #: shell/ev-window.c:1518
msgid "_Edit" msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger" msgstr "R_ediger"
#: shell/ev-window.c:1444 #: shell/ev-window.c:1519
msgid "_View" msgid "_View"
msgstr "_Vis" msgstr "_Vis"
#: shell/ev-window.c:1445 #: shell/ev-window.c:1520
msgid "_Go" msgid "_Go"
msgstr "_Gå til" msgstr "_Gå til"
#: shell/ev-window.c:1446 #: shell/ev-window.c:1521
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp" msgstr "_Hjelp"
#. File menu #. File menu
#: shell/ev-window.c:1449 #: shell/ev-window.c:1524
msgid "_Open" msgid "_Open"
msgstr "_Åpne" msgstr "_Åpne"
#: shell/ev-window.c:1450 #: shell/ev-window.c:1525
msgid "Open a file" msgid "Open a file"
msgstr "Åpne en fil" msgstr "Åpne en fil"
#: shell/ev-window.c:1452 #: shell/ev-window.c:1527
msgid "_Save a Copy..." msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..." msgstr "_Lagre en kopi..."
#: shell/ev-window.c:1453 #: shell/ev-window.c:1528
msgid "Save the current document with a new filename" msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn" msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
#: shell/ev-window.c:1455 #: shell/ev-window.c:1530
msgid "_Print" msgid "_Print"
msgstr "S_kriv ut" msgstr "S_kriv ut"
#: shell/ev-window.c:1456 #: shell/ev-window.c:1531
msgid "Print this document" msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet" msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1458 #: shell/ev-window.c:1533
msgid "_Close" msgid "_Close"
msgstr "_Lukk" msgstr "_Lukk"
#: shell/ev-window.c:1459 #: shell/ev-window.c:1534
msgid "Close this window" msgid "Close this window"
msgstr "Lukk dette vinduet" msgstr "Lukk dette vinduet"
#. Edit menu #. Edit menu
#: shell/ev-window.c:1463 #: shell/ev-window.c:1538
msgid "_Copy" msgid "_Copy"
msgstr "_Kopier" msgstr "_Kopier"
#: shell/ev-window.c:1464 #: shell/ev-window.c:1539
msgid "Copy text from the document" msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopier tekst fra dokumentet" msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1466 #: shell/ev-window.c:1541
msgid "Select _All" msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt" msgstr "Velg _alt"
#: shell/ev-window.c:1467 #: shell/ev-window.c:1542
msgid "Select the entire page" msgid "Select the entire page"
msgstr "Merk hele siden" msgstr "Merk hele siden"
#: shell/ev-window.c:1469 #: shell/ev-window.c:1544
msgid "_Find" msgid "_Find"
msgstr "S_øk" msgstr "S_øk"
#: shell/ev-window.c:1470 #: shell/ev-window.c:1545
msgid "Find a word or phrase in the document" msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet" msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
#. View menu #. View menu
#: shell/ev-window.c:1474 #: shell/ev-window.c:1549
msgid "Zoom _In" msgid "Zoom _In"
msgstr "Zoom _inn" msgstr "Zoom _inn"
#: shell/ev-window.c:1475 #: shell/ev-window.c:1550
msgid "Enlarge the document" msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet" msgstr "Forstørr dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1477 #: shell/ev-window.c:1552
msgid "Zoom _Out" msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zoom _ut" msgstr "Zoom _ut"
#: shell/ev-window.c:1478 #: shell/ev-window.c:1553
msgid "Shrink the document" msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet" msgstr "Komprimer dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1480 #: shell/ev-window.c:1555
msgid "_Normal Size" msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal størrelse" msgstr "_Normal størrelse"
#: shell/ev-window.c:1481 #: shell/ev-window.c:1556
msgid "Zoom to the normal size" msgid "Zoom to the normal size"
msgstr "Zoom til normal størrelse" msgstr "Zoom til normal størrelse"
#: shell/ev-window.c:1483 #: shell/ev-window.c:1558
msgid "_Best Fit" msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning" msgstr "_Beste tilpasning"
#: shell/ev-window.c:1484 #: shell/ev-window.c:1559
msgid "Zoom to fit the document to the current window" msgid "Zoom to fit the document to the current window"
msgstr "Zoom for å tilpasse dokumentet til aktivt vindu" msgstr "Zoom for å tilpasse dokumentet til aktivt vindu"
#: shell/ev-window.c:1486 #: shell/ev-window.c:1561
msgid "Fit Page _Width" msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde" msgstr "Tilpass til side_bredde"
#: shell/ev-window.c:1487 #: shell/ev-window.c:1562
msgid "Zoom to fit the width of the current window " msgid "Zoom to fit the width of the current window "
msgstr "Zoom tilpasset bredden av aktivt vindu" msgstr "Zoom tilpasset bredden av aktivt vindu"
#. Go menu #. Go menu
#: shell/ev-window.c:1491 #: shell/ev-window.c:1566
msgid "_Page Up" msgid "_Page Up"
msgstr "Gå o_pp en side" msgstr "Gå o_pp en side"
#: shell/ev-window.c:1492 #: shell/ev-window.c:1567
msgid "Go to the previous page" msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side" msgstr "Gå til forrige side"
#: shell/ev-window.c:1494 #: shell/ev-window.c:1569
msgid "_Page Down" msgid "_Page Down"
msgstr "Gå _ned en side" msgstr "Gå _ned en side"
#: shell/ev-window.c:1495 #: shell/ev-window.c:1570
msgid "Go to the next page" msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side" msgstr "Gå til neste side"
#: shell/ev-window.c:1497 #: shell/ev-window.c:1572
msgid "_First Page" msgid "_First Page"
msgstr "_Første side" msgstr "_Første side"
#: shell/ev-window.c:1498 #: shell/ev-window.c:1573
msgid "Go to the first page" msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden" msgstr "Gå til den første siden"
#: shell/ev-window.c:1500 #: shell/ev-window.c:1575
msgid "_Last Page" msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side" msgstr "S_iste side"
#: shell/ev-window.c:1501 #: shell/ev-window.c:1576
msgid "Go to the last page" msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden" msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu #. Help menu
#: shell/ev-window.c:1505 #: shell/ev-window.c:1580
msgid "_Contents" msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold" msgstr "_Innhold"
#: shell/ev-window.c:1506 #: shell/ev-window.c:1581
msgid "Display help for the viewer application" msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning" msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
#: shell/ev-window.c:1509 #: shell/ev-window.c:1584
msgid "_About" msgid "_About"
msgstr "_Om" msgstr "_Om"