Commit 95709933 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Update Update

2005-02-02  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Update
	* no.po: Update
parent bebd9cea
2005-02-02 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Update
* no.po: Update
2005-01-31 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-19 12:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-19 12:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-02 14:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 14:38+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,6 +16,30 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8Bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/evince-password.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: data/evince-password.glade.h:2
msgid "<span size=\"smaller\"> </span>"
msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
#: data/evince-password.glade.h:3
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
#: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:298
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:84
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"
#: data/evince.desktop.in.h:3
msgid "View multipage documents"
msgstr "Vis dokumenter"
#: ps/gsdefaults.c:68
msgid "BBox"
msgstr "BBox"
......@@ -88,52 +112,52 @@ msgstr "Quarto"
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: ps/ps-document.c:285
#: ps/ps-document.c:288
msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet."
#: ps/ps-document.c:677
#: ps/ps-document.c:680
msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt."
#: ps/ps-document.c:867
#: ps/ps-document.c:870
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet."
#. report error
#: ps/ps-document.c:989
#: ps/ps-document.c:992
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
#: ps/ps-document.c:1095
#: ps/ps-document.c:1098
#, c-format
msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
msgstr "Feil under konvertering av pdf-fil %s:\n"
#: ps/ps-document.c:1274
#: ps/ps-document.c:1277
msgid "File is not a valid PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et gyldig PostScript-dokument."
#: ps/ps-document.c:1323
#: ps/ps-document.c:1326
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
#: ps/ps-document.c:1325
#: ps/ps-document.c:1328
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses."
#: ps/ps-document.c:1346
#: ps/ps-document.c:1349
#, c-format
msgid "Error while scanning file %s\n"
msgstr "Feil under gjennomgang av fil %s\n"
#: ps/ps-document.c:1349
#: ps/ps-document.c:1352
msgid "The file is not a PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et PostScript-dokument."
#: ps/ps-document.c:1380
#: ps/ps-document.c:1383
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet."
......@@ -193,82 +217,118 @@ msgstr "Åpne dokument"
msgid "PostScript and PDF Documents"
msgstr "PostScript og PDF-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:136
#: shell/ev-application.c:137
msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:141 shell/ev-window.c:575
#: shell/ev-application.c:143 shell/ev-window.c:612
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:146
#: shell/ev-application.c:148
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: shell/ev-application.c:151 shell/ev-window.c:580
#: shell/ev-application.c:153 shell/ev-window.c:617
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
#: shell/ev-page-action.c:72
#: shell/ev-page-action.c:70
#, c-format
msgid "of %d"
msgstr "av %d"
#: shell/ev-view.c:561
#: shell/ev-password-view.c:111
msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password."
msgstr "Dette dokumentet er låst og kan kun leses etter å ha oppgitt korrekt passord."
#: shell/ev-password-view.c:120
msgid "_Unlock Document"
msgstr "_Lås opp dokument"
#: shell/ev-password.c:88
msgid "Unable to find glade file"
msgstr "Kan ikke finne glade-fil"
#: shell/ev-password.c:90
#, c-format
msgid "Go to page %d"
msgstr "Gå til side %d"
msgid ""
"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
"complete."
msgstr "glade-filen %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at installasjonen er fullstendig."
#: shell/ev-view.c:927
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
#: shell/ev-password.c:104
msgid "Password required"
msgstr "Passord kreves"
#: shell/ev-view.c:929
#: shell/ev-password.c:105
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
msgid ""
"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
"opened."
msgstr "Dokumentet <i>%s</i> er låst og krever et passord før det kan åpnes."
#: shell/ev-view.c:934
#: shell/ev-password.c:142
msgid "Incorrect password"
msgstr "Ugyldig passord"
#: shell/ev-view.c:553
#, c-format
msgid "Found on page %d"
msgstr "Funnet på side %d"
msgid "Go to page %d"
msgstr "Gå til side %d"
#: shell/ev-view.c:937
#: shell/ev-view.c:925
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgstr "%d funnet på denne siden"
#: shell/ev-window.c:276
#: shell/ev-view.c:934
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
#: shell/ev-view.c:936
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
#: shell/ev-window.c:220
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
#: shell/ev-window.c:327
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: shell/ev-window.c:292
msgid "Document Viewer - Password Required"
msgstr "Dokumentviser - passord kreves"
#: shell/ev-window.c:294
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - passord kreves"
#: shell/ev-window.c:478
#: shell/ev-window.c:515
#, c-format
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»"
#: shell/ev-window.c:547
#: shell/ev-window.c:584
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
#: shell/ev-window.c:567
#: shell/ev-window.c:604
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
#: shell/ev-window.c:645
#: shell/ev-window.c:682
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: shell/ev-window.c:668
#: shell/ev-window.c:705
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
#: shell/ev-window.c:671
#: shell/ev-window.c:708
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
......@@ -277,27 +337,27 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver."
#: shell/ev-window.c:723
#: shell/ev-window.c:760
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
#: shell/ev-window.c:725
#: shell/ev-window.c:762
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#: shell/ev-window.c:872
#: shell/ev-window.c:909
msgid "Exit Fullscreen"
msgstr "Avslutt fullskjerm"
#: shell/ev-window.c:1068
#: shell/ev-window.c:1124
msgid "Many..."
msgstr "Mange..."
#: shell/ev-window.c:1073
#: shell/ev-window.c:1129
msgid "Not so many..."
msgstr "Ikke så mange..."
#: shell/ev-window.c:1078
#: shell/ev-window.c:1134
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
......@@ -309,7 +369,7 @@ msgstr ""
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
#: shell/ev-window.c:1082
#: shell/ev-window.c:1138
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
......@@ -321,291 +381,275 @@ msgstr ""
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n"
#: shell/ev-window.c:1086
#: shell/ev-window.c:1142
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
msgstr ""
"Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License\n"
"sammen med Evince; hvis ikke kan du skrive til Free Software Foundation, Inc.,\n"
"sammen med Evince; hvis ikke kan du skrive til Free Software Foundation, "
"Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
#: shell/ev-window.c:1108 shell/main.c:80
#: shell/ev-window.c:1164 shell/main.c:80
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
#: shell/ev-window.c:1111
#: shell/ev-window.c:1167
msgid "© 1996-2004 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2004 Evince-utviklerene"
#: shell/ev-window.c:1114
#: shell/ev-window.c:1170
msgid "PostScript and PDF File Viewer."
msgstr "PostScript og PDF-filvisning."
#: shell/ev-window.c:1117
#: shell/ev-window.c:1173
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: shell/ev-window.c:1387
#: shell/ev-window.c:1442
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: shell/ev-window.c:1388
#: shell/ev-window.c:1443
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: shell/ev-window.c:1389
#: shell/ev-window.c:1444
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: shell/ev-window.c:1390
#: shell/ev-window.c:1445
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
#: shell/ev-window.c:1391
#: shell/ev-window.c:1446
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. File menu
#: shell/ev-window.c:1394
#: shell/ev-window.c:1449
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"
#: shell/ev-window.c:1395
#: shell/ev-window.c:1450
msgid "Open a file"
msgstr "Åpne en fil"
#: shell/ev-window.c:1397
#: shell/ev-window.c:1452
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
#: shell/ev-window.c:1398
#: shell/ev-window.c:1453
msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
#: shell/ev-window.c:1400
#: shell/ev-window.c:1455
msgid "_Print"
msgstr "S_kriv ut"
#: shell/ev-window.c:1401
#: shell/ev-window.c:1456
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1403
#: shell/ev-window.c:1458
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
#: shell/ev-window.c:1404
#: shell/ev-window.c:1459
msgid "Close this window"
msgstr "Lukk dette vinduet"
#. Edit menu
#: shell/ev-window.c:1408
#: shell/ev-window.c:1463
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopier"
#: shell/ev-window.c:1409
#: shell/ev-window.c:1464
msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1411
#: shell/ev-window.c:1466
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
#: shell/ev-window.c:1412
#: shell/ev-window.c:1467
msgid "Select the entire page"
msgstr "Merk hele siden"
#: shell/ev-window.c:1414
#: shell/ev-window.c:1469
msgid "_Find"
msgstr "S_øk"
#: shell/ev-window.c:1415
#: shell/ev-window.c:1470
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
#. View menu
#: shell/ev-window.c:1419
#: shell/ev-window.c:1474
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zoom _inn"
#: shell/ev-window.c:1420
#: shell/ev-window.c:1475
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1422
#: shell/ev-window.c:1477
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zoom _ut"
#: shell/ev-window.c:1423
#: shell/ev-window.c:1478
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1425
#: shell/ev-window.c:1480
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal størrelse"
#: shell/ev-window.c:1426
#: shell/ev-window.c:1481
msgid "Zoom to the normal size"
msgstr "Zoom til normal størrelse"
#: shell/ev-window.c:1428
#: shell/ev-window.c:1483
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
#: shell/ev-window.c:1429
#: shell/ev-window.c:1484
msgid "Zoom to fit the document to the current window"
msgstr "Zoom for å tilpasse dokumentet til aktivt vindu"
#: shell/ev-window.c:1431
#: shell/ev-window.c:1486
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
#: shell/ev-window.c:1432
#: shell/ev-window.c:1487
msgid "Zoom to fit the width of the current window "
msgstr "Zoom tilpasset bredden av aktivt vindu"
#. Go menu
#: shell/ev-window.c:1436
msgid "_Back"
msgstr "Til_bake"
#: shell/ev-window.c:1437 shell/ev-window.c:1440
msgid "Go to the page viewed before this one"
msgstr "Gå til siden som ble vist før denne"
#: shell/ev-window.c:1439
msgid "Fo_rward"
msgstr "F_remover"
#: shell/ev-window.c:1442
#: shell/ev-window.c:1491
msgid "_Page Up"
msgstr "Gå o_pp en side"
#: shell/ev-window.c:1443
#: shell/ev-window.c:1492
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
#: shell/ev-window.c:1445
#: shell/ev-window.c:1494
msgid "_Page Down"
msgstr "Gå _ned en side"
#: shell/ev-window.c:1446
#: shell/ev-window.c:1495
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
#: shell/ev-window.c:1448
#: shell/ev-window.c:1497
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
#: shell/ev-window.c:1449
#: shell/ev-window.c:1498
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
#: shell/ev-window.c:1451
#: shell/ev-window.c:1500
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
#: shell/ev-window.c:1452
#: shell/ev-window.c:1501
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
#: shell/ev-window.c:1456
#: shell/ev-window.c:1505
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#: shell/ev-window.c:1457
#: shell/ev-window.c:1506
msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
#: shell/ev-window.c:1460
#: shell/ev-window.c:1509
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: shell/ev-window.c:1461
#: shell/ev-window.c:1510
msgid "Display credits for the document viewer creators"
msgstr "Vis kreditering for skaperene av dokumentvisning"
#. View Menu
#: shell/ev-window.c:1468
#: shell/ev-window.c:1517
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
#: shell/ev-window.c:1469
#: shell/ev-window.c:1518
msgid "Show or hide toolbar"
msgstr "Vis/skjul verktøylinje"
#: shell/ev-window.c:1471
#: shell/ev-window.c:1520
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1472
#: shell/ev-window.c:1521
msgid "Show or hide statusbar"
msgstr "Vis/skjul statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1474
#: shell/ev-window.c:1523
msgid "Side_bar"
msgstr "Si_delinje"
#: shell/ev-window.c:1475
#: shell/ev-window.c:1524
msgid "Show or hide sidebar"
msgstr "Vis eller skjul statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1477
#: shell/ev-window.c:1526
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: shell/ev-window.c:1478
#: shell/ev-window.c:1527
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
#: shell/ev-window.c:1499
msgid "Back"
msgstr "Tilbake"
#: shell/ev-window.c:1501
msgid "Go back"
msgstr "Gå tilbake"
#: shell/ev-window.c:1502
msgid "Back history"
msgstr "Historikk bakover"
#: shell/ev-window.c:1532
msgid "Single"
msgstr "Enkel"
#: shell/ev-window.c:1513
msgid "Forward"
msgstr "Fremover"
#: shell/ev-window.c:1533
msgid "Show the document one page at a time"
msgstr "Vis en side om gangen"
#: shell/ev-window.c:1515
msgid "Go forward"
msgstr "Gå fremover"
#: shell/ev-window.c:1535
msgid "Multi"
msgstr "Alle"
#: shell/ev-window.c:1516
msgid "Forward history"
msgstr "Historikk fremover"
#: shell/ev-window.c:1536
msgid "Show the full document at once"
msgstr "Vis hele dokumentet sammenhengende"
#: shell/ev-window.c:1526
#: shell/ev-window.c:1557
msgid "Page"
msgstr "Side"
#: shell/ev-window.c:1527
#: shell/ev-window.c:1558
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
#: shell/ev-window.c:1611
#: shell/ev-window.c:1572
msgid "Up"
msgstr "Opp"
#: shell/ev-window.c:1574
msgid "Down"
msgstr "Ned"
#: shell/ev-window.c:1576
msgid "Fit Width"
msgstr "Tilpass bredde"
#: shell/ev-window.c:1660
msgid "Index"
msgstr "Indeks"
#: shell/ev-window.c:1618
#: shell/ev-window.c:1667
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrer"
#: shell/main.c:84
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentvisning"
#: shell/ev-history.c:175
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"
# #-#-#-#-# nb.po (GPDF 2.5.0) #-#-#-#-#
# Norwegian translation of gpdf (bokmål dialect).
# Copyright (C) 2000-2003 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2000-2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-02 14:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 14:38+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8Bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/evince-password.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: data/evince-password.glade.h:2
msgid "<span size=\"smaller\"> </span>"
msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
#: data/evince-password.glade.h:3
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
#: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:298
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:84
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"
#: data/evince.desktop.in.h:3
msgid "View multipage documents"
msgstr "Vis dokumenter"
#: ps/gsdefaults.c:68
msgid "BBox"
msgstr "BBox"
#: ps/gsdefaults.c:69
msgid "Letter"
msgstr "Letter"
#: ps/gsdefaults.c:70
msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"
#: ps/gsdefaults.c:71
msgid "Ledger"
msgstr "Ledger"
#: ps/gsdefaults.c:72
msgid "Legal"
msgstr "Legal"
#: ps/gsdefaults.c:73
msgid "Statement"
msgstr "Uttalelse"
#: ps/gsdefaults.c:74
msgid "Executive"
msgstr "Executive"
#: ps/gsdefaults.c:75
msgid "A0"
msgstr "A0"
#: ps/gsdefaults.c:76
msgid "A1"
msgstr "A1"
#: ps/gsdefaults.c:77
msgid "A2"
msgstr "A2"
#: ps/gsdefaults.c:78
msgid "A3"
msgstr "A3"
#: ps/gsdefaults.c:79
msgid "A4"
msgstr "A4"
#: ps/gsdefaults.c:80
msgid "A5"
msgstr "A5"
#: ps/gsdefaults.c:81
msgid "B4"
msgstr "B4"
#: ps/gsdefaults.c:82
msgid "B5"
msgstr "B5"
#: ps/gsdefaults.c:83
msgid "Folio"
msgstr "Foil"
#: ps/gsdefaults.c:84
msgid "Quarto"
msgstr "Quarto"
#: ps/gsdefaults.c:85
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: ps/ps-document.c:288
msgid "No document loaded."