Commit 6909f485 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Update Update

2005-02-18  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Update
	* no.po: Update
parent 11d69fd1
2005-02-18 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Update
* no.po: Update
2005-02-18 Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>
* fi.po: Added Finnish translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-14 09:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-14 09:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-18 14:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-18 14:39+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,268 +16,268 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8Bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/evince-password.glade.h:1
#: data/evince-password.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../data/evince-password.glade.h:2
#: data/evince-password.glade.h:2
msgid "<span size=\"smaller\"> </span>"
msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
#: ../data/evince-password.glade.h:3
#: data/evince-password.glade.h:3
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
#: ../data/evince.desktop.in.h:1 ../shell/ev-window.c:369
#: data/evince.desktop.in.h:1 shell/ev-window.c:410
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: ../data/evince.desktop.in.h:2 ../shell/main.c:85
#: data/evince.desktop.in.h:2 shell/main.c:85
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"
#: ../data/evince.desktop.in.h:3
#: data/evince.desktop.in.h:3
msgid "View multipage documents"
msgstr "Vis dokumenter"
#: ../data/evince.schemas.in.h:1
#: data/evince.schemas.in.h:1
msgid "Show sidebar by default"
msgstr "Vis sidelinje som forvalg"
#: ../data/evince.schemas.in.h:2
#: data/evince.schemas.in.h:2
msgid "Show sidebar by default."
msgstr "Vis sidelinje som forvalg."
#: ../data/evince.schemas.in.h:3
#: data/evince.schemas.in.h:3
msgid "Show statusbar by default"
msgstr "Vis statuslinje som forvalg"
#: ../data/evince.schemas.in.h:4
#: data/evince.schemas.in.h:4
msgid "Show statusbar by default."
msgstr "Vis statuslinje som forvalg."
#: ../data/evince.schemas.in.h:5
#: data/evince.schemas.in.h:5
msgid "Show toolbar by default"
msgstr "Vis verktøylinje som forvalg"
#: ../data/evince.schemas.in.h:6
#: data/evince.schemas.in.h:6
msgid "Show toolbar by default."
msgstr "Vis verktøylinje som forvalg."
#: ../ps/gsdefaults.c:68
#: ps/gsdefaults.c:68
msgid "BBox"
msgstr "BBox"
#: ../ps/gsdefaults.c:69
#: ps/gsdefaults.c:69
msgid "Letter"
msgstr "Letter"
#: ../ps/gsdefaults.c:70
#: ps/gsdefaults.c:70
msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"
#: ../ps/gsdefaults.c:71
#: ps/gsdefaults.c:71
msgid "Ledger"
msgstr "Ledger"
#: ../ps/gsdefaults.c:72
#: ps/gsdefaults.c:72
msgid "Legal"
msgstr "Legal"
#: ../ps/gsdefaults.c:73
#: ps/gsdefaults.c:73
msgid "Statement"
msgstr "Uttalelse"
#: ../ps/gsdefaults.c:74
#: ps/gsdefaults.c:74
msgid "Executive"
msgstr "Executive"
#: ../ps/gsdefaults.c:75
#: ps/gsdefaults.c:75
msgid "A0"
msgstr "A0"
#: ../ps/gsdefaults.c:76
#: ps/gsdefaults.c:76
msgid "A1"
msgstr "A1"
#: ../ps/gsdefaults.c:77
#: ps/gsdefaults.c:77
msgid "A2"
msgstr "A2"
#: ../ps/gsdefaults.c:78
#: ps/gsdefaults.c:78
msgid "A3"
msgstr "A3"
#: ../ps/gsdefaults.c:79
#: ps/gsdefaults.c:79
msgid "A4"
msgstr "A4"
#: ../ps/gsdefaults.c:80
#: ps/gsdefaults.c:80
msgid "A5"
msgstr "A5"
#: ../ps/gsdefaults.c:81
#: ps/gsdefaults.c:81
msgid "B4"
msgstr "B4"
#: ../ps/gsdefaults.c:82
#: ps/gsdefaults.c:82
msgid "B5"
msgstr "B5"
#: ../ps/gsdefaults.c:83
#: ps/gsdefaults.c:83
msgid "Folio"
msgstr "Foil"
#: ../ps/gsdefaults.c:84
#: ps/gsdefaults.c:84
msgid "Quarto"
msgstr "Quarto"
#: ../ps/gsdefaults.c:85
#: ps/gsdefaults.c:85
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: ../ps/ps-document.c:289
#: ps/ps-document.c:289
msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet."
#: ../ps/ps-document.c:689
#: ps/ps-document.c:689
msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt."
#: ../ps/ps-document.c:885
#: ps/ps-document.c:885
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet."
#. report error
#: ../ps/ps-document.c:1007
#: ps/ps-document.c:1007
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
#: ../ps/ps-document.c:1113
#: ps/ps-document.c:1113
#, c-format
msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
msgstr "Feil under konvertering av pdf-fil %s:\n"
#: ../ps/ps-document.c:1292
#: ps/ps-document.c:1292
msgid "File is not a valid PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et gyldig PostScript-dokument."
#: ../ps/ps-document.c:1343
#: ps/ps-document.c:1343
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
#: ../ps/ps-document.c:1345
#: ps/ps-document.c:1345
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses."
#: ../ps/ps-document.c:1366
#: ps/ps-document.c:1366
#, c-format
msgid "Error while scanning file %s\n"
msgstr "Feil under gjennomgang av fil %s\n"
#: ../ps/ps-document.c:1369
#: ps/ps-document.c:1369
msgid "The file is not a PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et PostScript-dokument."
#: ../ps/ps-document.c:1400
#: ps/ps-document.c:1400
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet."
#: ../shell/eggfindbar.c:141
#: shell/eggfindbar.c:141
msgid "Search string"
msgstr "Søkestreng"
#: ../shell/eggfindbar.c:142
#: shell/eggfindbar.c:142
msgid "The name of the string to be found"
msgstr "Navn på strengen som skal finnes"
#: ../shell/eggfindbar.c:155
#: shell/eggfindbar.c:155
msgid "Case sensitive"
msgstr "Skill mellom små og store bokstaver"
#: ../shell/eggfindbar.c:156
#: shell/eggfindbar.c:156
msgid "TRUE for a case sensitive search"
msgstr "TRUE for søk som skiller mellom små/store bokstaver"
#: ../shell/eggfindbar.c:163
#: shell/eggfindbar.c:163
msgid "Highlight color"
msgstr "Farge for utheving"
#: ../shell/eggfindbar.c:164
#: shell/eggfindbar.c:164
msgid "Color of highlight for all matches"
msgstr "Farge for utheving av alle treff"
#: ../shell/eggfindbar.c:170
#: shell/eggfindbar.c:170
msgid "Current color"
msgstr "Aktiv farge"
#: ../shell/eggfindbar.c:171
#: shell/eggfindbar.c:171
msgid "Color of highlight for the current match"
msgstr "Farge for utheving av aktivt treff"
#: ../shell/eggfindbar.c:288
#: shell/eggfindbar.c:288
msgid "F_ind:"
msgstr "S_øk:"
#: ../shell/eggfindbar.c:301
#: shell/eggfindbar.c:301
msgid "_Previous"
msgstr "_Forrige"
#: ../shell/eggfindbar.c:302
#: shell/eggfindbar.c:302
msgid "_Next"
msgstr "_Neste"
#: ../shell/eggfindbar.c:314
#: shell/eggfindbar.c:314
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "_Skill mellom små og store bokstaver"
#: ../shell/ev-application.c:120
#: shell/ev-application.c:120
msgid "Open document"
msgstr "Åpne dokument"
#: ../shell/ev-application.c:130
#: shell/ev-application.c:130
msgid "PostScript and PDF Documents"
msgstr "PostScript og PDF-dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:138
#: shell/ev-application.c:138
msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:145 ../shell/ev-window.c:744
#: shell/ev-application.c:145 shell/ev-window.c:783
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:150
#: shell/ev-application.c:150
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: ../shell/ev-application.c:155 ../shell/ev-window.c:749
#: shell/ev-application.c:155 shell/ev-window.c:788
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
#: ../shell/ev-page-action.c:70
#: shell/ev-page-action.c:70
#, c-format
msgid "of %d"
msgstr "av %d"
#: ../shell/ev-password-view.c:111
#: shell/ev-password-view.c:111
msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password."
msgstr ""
"Dette dokumentet er låst og kan kun leses etter å ha oppgitt korrekt passord."
#: ../shell/ev-password-view.c:120
#: shell/ev-password-view.c:120
msgid "_Unlock Document"
msgstr "_Lås opp dokument"
#: ../shell/ev-password.c:88
#: shell/ev-password.c:88
msgid "Unable to find glade file"
msgstr "Kan ikke finne glade-fil"
#: ../shell/ev-password.c:90
#: shell/ev-password.c:90
#, c-format
msgid ""
"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
......@@ -286,76 +286,76 @@ msgstr ""
"glade-filen %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at installasjonen er "
"fullstendig."
#: ../shell/ev-password.c:104
#: shell/ev-password.c:104
msgid "Password required"
msgstr "Passord kreves"
#: ../shell/ev-password.c:105
#: shell/ev-password.c:105
#, c-format
msgid ""
"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
"opened."
msgstr "Dokumentet <i>%s</i> er låst og krever et passord før det kan åpnes."
#: ../shell/ev-password.c:142
#: shell/ev-password.c:142
msgid "Incorrect password"
msgstr "Ugyldig passord"
#: ../shell/ev-view.c:559
#: shell/ev-view.c:608
#, c-format
msgid "Go to page %d"
msgstr "Gå til side %d"
#: ../shell/ev-view.c:931
#: shell/ev-view.c:997
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgstr "%d funnet på denne siden"
#: ../shell/ev-view.c:940
#: shell/ev-view.c:1006
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
#: ../shell/ev-view.c:942
#: shell/ev-view.c:1008
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
#: ../shell/ev-window.c:291
#: shell/ev-window.c:321
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
#: ../shell/ev-window.c:363
#: shell/ev-window.c:404
msgid "Document Viewer - Password Required"
msgstr "Dokumentviser - passord kreves"
#: ../shell/ev-window.c:365
#: shell/ev-window.c:406
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - passord kreves"
#: ../shell/ev-window.c:612
#: shell/ev-window.c:651
#, c-format
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»"
#: ../shell/ev-window.c:716
#: shell/ev-window.c:755
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
#: ../shell/ev-window.c:736
#: shell/ev-window.c:775
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
#: ../shell/ev-window.c:814
#: shell/ev-window.c:853
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: ../shell/ev-window.c:837
#: shell/ev-window.c:876
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
#: ../shell/ev-window.c:840
#: shell/ev-window.c:879
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
......@@ -364,28 +364,28 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver."
#: ../shell/ev-window.c:892
#: shell/ev-window.c:931
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:894
#: shell/ev-window.c:933
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#. Toolbar-only
#: ../shell/ev-window.c:1030 ../shell/ev-window.c:1656
#: shell/ev-window.c:1134 shell/ev-window.c:1896
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
#: ../shell/ev-window.c:1265
#: shell/ev-window.c:1511
msgid "Many..."
msgstr "Mange..."
#: ../shell/ev-window.c:1270
#: shell/ev-window.c:1516
msgid "Not so many..."
msgstr "Ikke så mange..."
#: ../shell/ev-window.c:1275
#: shell/ev-window.c:1521
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
......@@ -397,7 +397,7 @@ msgstr ""
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
#: ../shell/ev-window.c:1279
#: shell/ev-window.c:1525
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
......@@ -409,7 +409,7 @@ msgstr ""
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n"
#: ../shell/ev-window.c:1283
#: shell/ev-window.c:1529
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
......@@ -420,235 +420,239 @@ msgstr ""
"Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
#: ../shell/ev-window.c:1305 ../shell/main.c:81
#: shell/ev-window.c:1551 shell/main.c:81
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
#: ../shell/ev-window.c:1308
#: shell/ev-window.c:1554
msgid "© 1996-2004 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2004 Evince-utviklerene"
#: ../shell/ev-window.c:1311
#: shell/ev-window.c:1557
msgid "PostScript and PDF File Viewer."
msgstr "PostScript og PDF-filvisning."
#: ../shell/ev-window.c:1314
#: shell/ev-window.c:1560
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: ../shell/ev-window.c:1584
#: shell/ev-window.c:1830
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: ../shell/ev-window.c:1585
#: shell/ev-window.c:1831
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: ../shell/ev-window.c:1586
#: shell/ev-window.c:1832
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: ../shell/ev-window.c:1587
#: shell/ev-window.c:1833
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
#: ../shell/ev-window.c:1588
#: shell/ev-window.c:1834
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../shell/ev-window.c:1592
#: shell/ev-window.c:1838
msgid "Open an existing document"
msgstr "Åpne et eksisterende dokument"
#: ../shell/ev-window.c:1594
#: shell/ev-window.c:1840
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
#: ../shell/ev-window.c:1595
#: shell/ev-window.c:1841
msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
#: ../shell/ev-window.c:1598
#: shell/ev-window.c:1843
msgid "Print..."
msgstr "Skriv ut..."
#: shell/ev-window.c:1844
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1601
#: shell/ev-window.c:1847
msgid "Close this window"
msgstr "Lukk dette vinduet"
#: ../shell/ev-window.c:1606
#: shell/ev-window.c:1852
msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1608
#: shell/ev-window.c:1854
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
#: ../shell/ev-window.c:1609
#: shell/ev-window.c:1855
msgid "Select the entire page"
msgstr "Merk hele siden"
#: ../shell/ev-window.c:1612
#: shell/ev-window.c:1858
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1617
#: shell/ev-window.c:1863
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1620
#: shell/ev-window.c:1866
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1623
#: shell/ev-window.c:1869
msgid "Reset the zoom level to the default value"
msgstr "Sett zoom-nivå tilbake til forvalgt verdi"
#: ../shell/ev-window.c:1625
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
#: ../shell/ev-window.c:1626
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "La dokumentet fylle hele vinduet"
#: ../shell/ev-window.c:1628
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
#: ../shell/ev-window.c:1629
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "La dokumentet fylle vinduet i bredden"
#. Go menu
#: ../shell/ev-window.c:1633
#: shell/ev-window.c:1873
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Forrige side"
#: ../shell/ev-window.c:1634
#: shell/ev-window.c:1874
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
#: ../shell/ev-window.c:1636
#: shell/ev-window.c:1876
msgid "_Next Page"
msgstr "_Neste side"
#: ../shell/ev-window.c:1637
#: shell/ev-window.c:1877
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
#: ../shell/ev-window.c:1639
#: shell/ev-window.c:1879
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
#: ../shell/ev-window.c:1640
#: shell/ev-window.c:1880
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
#: ../shell/ev-window.c:1642
#: shell/ev-window.c:1882
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
#: ../shell/ev-window.c:1643
#: shell/ev-window.c:1883
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
#: ../shell/ev-window.c:1647
#: shell/ev-window.c:1887
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#: ../shell/ev-window.c:1648
#: shell/ev-window.c:1888
msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
#: ../shell/ev-window.c:1651
#: shell/ev-window.c:1891
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../shell/ev-window.c:1652
#: shell/ev-window.c:1892
msgid "Display credits for the document viewer creators"
msgstr "Vis kreditering for skaperene av dokumentvisning"
#: ../shell/ev-window.c:1657
#: shell/ev-window.c:1897
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjerm-modus"
#. View Menu
#: ../shell/ev-window.c:1664
#: shell/ev-window.c:1904
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
#: ../shell/ev-window.c:1665
#: shell/ev-window.c:1905
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Vis eller skjul verktøylinjen"
#: ../shell/ev-window.c:1667
#: shell/ev-window.c:1907
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statuslinje"
#: ../shell/ev-window.c:1668
#: shell/ev-window.c:1908
msgid "Show or hide the statusbar"
msgstr "Vis eller skjul statuslinjen"
#: ../shell/ev-window.c:1670
#: shell/ev-window.c:1910
msgid "Side _pane"
msgstr "Si_delinje"
#: ../shell/ev-window.c:1671
#: shell/ev-window.c:1911
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Vis eller skjul sidelinjen"
#: ../shell/ev-window.c:1673
#: shell/ev-window.c:1913
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: ../shell/ev-window.c:1674
#: shell/ev-window.c:1914
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
#: ../shell/ev-window.c:1679
#: shell/ev-window.c:1916
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
#: shell/ev-window.c:1917
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "La dokumentet fylle hele vinduet"
#: shell/ev-window.c:1919
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
#: shell/ev-window.c:1920
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "La dokumentet fylle vinduet i bredden"
#: shell/ev-window.c:1925
msgid "Single"
msgstr "Enkel"
#: ../shell/ev-window.c:1680
#: shell/ev-window.c:1926
msgid "Show the document one page at a time"
msgstr "Vis en side om gangen"
#: ../shell/ev-window.c:1682
#: shell/ev-window.c:1928
msgid "Multi"
msgstr "Alle"
#: ../shell/ev-window.c:1683
#: shell/ev-window.c:1929
msgid "Show the full document at once"
msgstr "Vis hele dokumentet sammenhengende"
#: ../shell/ev-window.c:1722
#: shell/ev-window.c:1968
msgid "Page"
msgstr "Side"
#: ../shell/ev-window.c:1723
#: shell/ev-window.c:1969
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:1738
#: shell/ev-window.c:1984
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#: ../shell/ev-window.c:1743
#: shell/ev-window.c:1989
msgid "Next"
msgstr "Neste"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:1746
#: shell/ev-window.c:1992
msgid "Fit Width"
msgstr "Tilpass bredde"
#: ../shell/ev-window.c:1925
#: shell/ev-window.c:2171</