Commit 47fc87d9 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

Updated Swedish translation

parent c32bea66
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-15 21:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-14 00:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-26 21:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-26 21:35+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,60 +19,55 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../backend/comics/comics-document.c:160
#: ../backend/comics/comics-document.c:217
#, c-format
msgid ""
"Error launching the command “%s” in order to decompress the comic book: %s"
msgstr ""
"Fel vid start av kommandot \"%s\" för att kunna dekomprimera serietidningen: "
"%s"
msgid "Error launching the command “%s” in order to decompress the comic book: %s"
msgstr "Fel vid start av kommandot \"%s\" för att kunna dekomprimera serietidningen: %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:174
#: ../backend/comics/comics-document.c:231
#, c-format
msgid "The command “%s” failed at decompressing the comic book."
msgstr "Kommandot \"%s\" misslyckades med att dekomprimera serietidningen."
#: ../backend/comics/comics-document.c:183
#: ../backend/comics/comics-document.c:240
#, c-format
msgid "The command “%s” did not end normally."
msgstr "Kommandot \"%s\" avslutades inte normalt."
#: ../backend/comics/comics-document.c:350
#: ../backend/comics/comics-document.c:420
#, c-format
msgid "Not a comic book MIME type: %s"
msgstr "Inte en MIME-typ för en serietidning: %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:357
#: ../backend/comics/comics-document.c:427
msgid "Can't find an appropriate command to decompress this type of comic book"
msgstr ""
"Kan inte hitta ett lämpligt kommando för att dekomprimera denna typ av "
"serietidning"
msgstr "Kan inte hitta ett lämpligt kommando för att dekomprimera denna typ av serietidning"
#: ../backend/comics/comics-document.c:395
#: ../backend/comics/comics-document.c:465
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:143
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:286
msgid "Unknown MIME Type"
msgstr "Okänd MIME-typ"
#: ../backend/comics/comics-document.c:422
#: ../backend/comics/comics-document.c:492
msgid "File corrupted"
msgstr "Filen är skadad"
#: ../backend/comics/comics-document.c:435
#: ../backend/comics/comics-document.c:505
msgid "No files in archive"
msgstr "Inga filer i arkivet"
#: ../backend/comics/comics-document.c:474
#: ../backend/comics/comics-document.c:544
#, c-format
msgid "No images found in archive %s"
msgstr "Inga bilder hittades i arkivet %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:718
#: ../backend/comics/comics-document.c:788
#, c-format
msgid "There was an error deleting “%s”."
msgstr "Det uppstod ett fel vid borttagning av \"%s\"."
#: ../backend/comics/comics-document.c:850
#: ../backend/comics/comics-document.c:927
#, c-format
msgid "Error %s"
msgstr "Fel %s"
......@@ -86,12 +81,8 @@ msgid "DjVu document has incorrect format"
msgstr "DjVu-dokumentet har ett felaktigt format"
#: ../backend/djvu/djvu-document.c:250
msgid ""
"The document is composed of several files. One or more of these files cannot "
"be accessed."
msgstr ""
"Dokumentet består av flera filer. En eller flera av dessa filer går inte "
"komma åt."
msgid "The document is composed of several files. One or more of these files cannot be accessed."
msgstr "Dokumentet består av flera filer. En eller flera av dessa filer går inte komma åt."
#: ../backend/djvu/djvudocument.evince-backend.in.h:1
msgid "DjVu Documents"
......@@ -105,65 +96,65 @@ msgstr "DVI-dokumentet har felaktigt format"
msgid "DVI Documents"
msgstr "DVI-dokument"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:571
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:521
msgid "This work is in the Public Domain"
msgstr "Detta är ett publikt verk"
#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:824
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:774
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:827
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:777
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:948
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:905
msgid "Type 1"
msgstr "Typ 1"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:950
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:907
msgid "Type 1C"
msgstr "Typ 1C"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:952
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:909
msgid "Type 3"
msgstr "Typ 3"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:954
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:911
msgid "TrueType"
msgstr "Truetype"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:956
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:913
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Typ 1 (CID)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:958
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:915
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Typ 1C (CID)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:960
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:917
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "Truetype (CID)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:962
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:919
msgid "Unknown font type"
msgstr "Okänd typsnittstyp"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:988
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:945
msgid "No name"
msgstr "Inget namn"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:996
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:953
msgid "Embedded subset"
msgstr "Inbyggd delmängd"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:998
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:955
msgid "Embedded"
msgstr "Inbyggd"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1000
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:957
msgid "Not embedded"
msgstr "Inte inbyggd"
......@@ -233,17 +224,18 @@ msgstr "Misslyckades med att spara dokumentet \"%s\""
msgid "PostScript Documents"
msgstr "Postscript-dokument"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:304 ../libdocument/ev-attachment.c:325
#: ../libdocument/ev-attachment.c:304
#: ../libdocument/ev-attachment.c:325
#, c-format
msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
msgstr "Kunde inte spara bilagan \"%s\": %s"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:373
#: ../libdocument/ev-attachment.c:372
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
msgstr "Kunde inte öppna bilagan \"%s\": %s"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:408
#: ../libdocument/ev-attachment.c:407
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”"
msgstr "Kunde inte öppna bilagan \"%s\""
......@@ -300,8 +292,7 @@ msgstr "Okänd startflagga: %d"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1373
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Kan inte skicka dokument-URI:er till ett \"Type=Link\"-skrivbordsobjekt"
msgstr "Kan inte skicka dokument-URI:er till ett \"Type=Link\"-skrivbordsobjekt"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1392
#, c-format
......@@ -316,8 +307,9 @@ msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanterare"
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Ange fil som innehåller sparad konfiguration"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:228 ../previewer/ev-previewer.c:48
#: ../previewer/ev-previewer.c:49
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:228
#: ../previewer/ev-previewer.c:45
#: ../previewer/ev-previewer.c:46
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
......@@ -344,45 +336,42 @@ msgstr "Visa flaggor för sessionshantering"
#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
#. * please remove.
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:934
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:946
#, c-format
msgid "Show “_%s”"
msgstr "Visa \"_%s\""
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1397
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1414
msgid "_Move on Toolbar"
msgstr "_Flytta på verktygsrad"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1398
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1415
msgid "Move the selected item on the toolbar"
msgstr "Flytta markerat objekt på verktygsraden"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1399
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1416
msgid "_Remove from Toolbar"
msgstr "_Ta bort från verktygsrad"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1400
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1417
msgid "Remove the selected item from the toolbar"
msgstr "Ta bort markerat objekt från verktygsraden"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1401
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1418
msgid "_Delete Toolbar"
msgstr "_Ta bort verktygsrad"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1402
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1419
msgid "Remove the selected toolbar"
msgstr "Ta bort markerad verktygsrad"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:485
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:486
msgid "Separator"
msgstr "Avskiljare"
#: ../cut-n-paste/totem-screensaver/totem-scrsaver.c:115
msgid "Running in presentation mode"
msgstr "Kör i presentationsläge"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:5341
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48
#: ../shell/ev-window.c:5503
msgid "Best Fit"
msgstr "Bästa anpassning"
......@@ -430,9 +419,27 @@ msgstr "300%"
msgid "400%"
msgstr "400%"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:61
msgid "800%"
msgstr "800%"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:62
msgid "1600%"
msgstr "1600%"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:63
msgid "3200%"
msgstr "3200%"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:64
msgid "6400%"
msgstr "6400%"
#. Manually set name and icon
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:4205
#: ../shell/ev-window-title.c:149 ../shell/main.c:282
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1
#: ../shell/ev-window.c:4292
#: ../shell/ev-window-title.c:149
#: ../shell/main.c:310
#, c-format
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisare"
......@@ -441,91 +448,105 @@ msgstr "Dokumentvisare"
msgid "View multi-page documents"
msgstr "Visa dokument med flera sidor"
#: ../data/evince.schemas.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:1
msgid "Override document restrictions"
msgstr "Åsidosätt dokumentbegränsningar"
#: ../data/evince.schemas.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:2
msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
msgstr ""
"Åsidosätt dokumentbegränsningar, som till exempel begränsning i att kopiera "
"eller att skriva ut."
msgstr "Åsidosätt dokumentbegränsningar, som till exempel begränsning i att kopiera eller att skriva ut."
#: ../previewer/ev-previewer.c:47
#: ../previewer/ev-previewer.c:44
msgid "Delete the temporary file"
msgstr "Ta bort temporära filen"
#: ../previewer/ev-previewer.c:48
#: ../previewer/ev-previewer.c:45
msgid "Print settings file"
msgstr "Skriv ut inställningsfil"
#: ../previewer/ev-previewer.c:143 ../previewer/ev-previewer.c:177
#: ../previewer/ev-previewer.c:144
#: ../previewer/ev-previewer.c:178
msgid "GNOME Document Previewer"
msgstr "Dokumentgranskare för GNOME"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:90 ../shell/ev-window.c:3005
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91
#: ../shell/ev-window.c:3054
msgid "Failed to print document"
msgstr "Misslyckades med att skriva ut dokument"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:204
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:237
#, c-format
msgid "The selected printer '%s' could not be found"
msgstr "Den valda skrivaren \"%s\" kunde inte hittas"
#. Go menu
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:248 ../shell/ev-window.c:5090
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:284
#: ../shell/ev-window.c:5218
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Föregående sida"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:249 ../shell/ev-window.c:5091
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:285
#: ../shell/ev-window.c:5219
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå till föregående sida"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:251 ../shell/ev-window.c:5093
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:287
#: ../shell/ev-window.c:5221
msgid "_Next Page"
msgstr "_Nästa sida"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:252 ../shell/ev-window.c:5094
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:288
#: ../shell/ev-window.c:5222
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå till nästa sida"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:255 ../shell/ev-window.c:5077
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:291
#: ../shell/ev-window.c:5205
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Förstora dokumentet"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:258 ../shell/ev-window.c:5080
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:294
#: ../shell/ev-window.c:5208
msgid "Shrink the document"
msgstr "Krymp dokumentet"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:261 ../libview/ev-print-operation.c:1315
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:297
#: ../libview/ev-print-operation.c:1307
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:262 ../shell/ev-window.c:5048
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:298
#: ../shell/ev-window.c:5176
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut detta dokument"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:268 ../shell/ev-window.c:5192
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:342
#: ../shell/ev-window.c:5320
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Bästa anpassning"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:269 ../shell/ev-window.c:5193
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:343
#: ../shell/ev-window.c:5321
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Gör så att det aktuella dokumentet fyller fönstret"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:271 ../shell/ev-window.c:5195
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:345
#: ../shell/ev-window.c:5323
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Anpassa till sidb_redd"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:272 ../shell/ev-window.c:5196
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:346
#: ../shell/ev-window.c:5324
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Gör så att det aktuella dokumentet fyller bredden på fönstret"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:455 ../shell/ev-window.c:5263
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:558
#: ../shell/ev-window.c:5425
msgid "Page"
msgstr "Sida"
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:456 ../shell/ev-window.c:5264
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:559
#: ../shell/ev-window.c:5426
msgid "Select Page"
msgstr "Välj sida"
......@@ -546,6 +567,7 @@ msgid "Subject:"
msgstr "Ämne:"
#: ../properties/ev-properties-view.c:63
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:160
msgid "Author:"
msgstr "Författare:"
......@@ -589,7 +611,8 @@ msgstr "Säkerhet:"
msgid "Paper Size:"
msgstr "Pappersstorlek:"
#: ../properties/ev-properties-view.c:211 ../libview/ev-print-operation.c:1896
#: ../properties/ev-properties-view.c:188
#: ../libview/ev-print-operation.c:1865
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -599,30 +622,30 @@ msgstr "Ingen"
#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
#.
#: ../properties/ev-properties-view.c:240
#: ../properties/ev-properties-view.c:217
msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"
#: ../properties/ev-properties-view.c:284
#: ../properties/ev-properties-view.c:261
#, c-format
msgid "%.0f × %.0f mm"
msgstr "%.0f × %.0f mm"
#: ../properties/ev-properties-view.c:288
#: ../properties/ev-properties-view.c:265
#, c-format
msgid "%.2f × %.2f inch"
msgstr "%.2f × %.2f tum"
#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
#: ../properties/ev-properties-view.c:312
#: ../properties/ev-properties-view.c:289
#, c-format
msgid "%s, Portrait (%s)"
msgstr "%s, Stående (%s)"
#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
#: ../properties/ev-properties-view.c:319
#: ../properties/ev-properties-view.c:296
#, c-format
msgid "%s, Landscape (%s)"
msgstr "%s, Liggande (%s)"
......@@ -639,189 +662,177 @@ msgstr "(%d av %d)"
msgid "of %d"
msgstr "av %d"
#. Create tree view
#: ../libview/ev-loading-window.c:76
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:133
#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:125
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:262
msgid "Loading…"
msgstr "Läser in..."
#. Initial state
#: ../libview/ev-print-operation.c:341
#: ../libview/ev-print-operation.c:334
msgid "Preparing to print…"
msgstr "Förbereder utskrift..."
#: ../libview/ev-print-operation.c:343
#: ../libview/ev-print-operation.c:336
msgid "Finishing…"
msgstr "Färdigställer..."
#: ../libview/ev-print-operation.c:345
#: ../libview/ev-print-operation.c:338
#, c-format
msgid "Printing page %d of %d…"
msgstr "Skriver ut sida %d av %d…"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1169
#: ../libview/ev-print-operation.c:1161
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift stöds inte på denna skrivare."
#: ../libview/ev-print-operation.c:1234
#: ../libview/ev-print-operation.c:1226
msgid "Invalid page selection"
msgstr "Ogiltigt sidval"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1235
#: ../libview/ev-print-operation.c:1227
msgid "Warning"
msgstr "Varning"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1237
#: ../libview/ev-print-operation.c:1229
msgid "Your print range selection does not include any pages"
msgstr "Ditt val av utskriftsintervall inkluderar inte några sidor"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1891
#: ../libview/ev-print-operation.c:1860
msgid "Page Scaling:"
msgstr "Sidskalning:"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1897
#: ../libview/ev-print-operation.c:1866
msgid "Shrink to Printable Area"
msgstr "Förminska till utskrivningsbart område"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1898
#: ../libview/ev-print-operation.c:1867
msgid "Fit to Printable Area"
msgstr "Anpassa till utskrivningsbart område"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1901
#: ../libview/ev-print-operation.c:1870
msgid ""
"Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of "
"the following:\n"
"Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of the following:\n"
"\n"
"• \"None\": No page scaling is performed.\n"
"\n"
"• \"Shrink to Printable Area\": Document pages larger than the printable "
"area are reduced to fit the printable area of the printer page.\n"
"• \"Shrink to Printable Area\": Document pages larger than the printable area are reduced to fit the printable area of the printer page.\n"
"\n"
"• \"Fit to Printable Area\": Document pages are enlarged or reduced as "
"required to fit the printable area of the printer page.\n"
"• \"Fit to Printable Area\": Document pages are enlarged or reduced as required to fit the printable area of the printer page.\n"
msgstr ""
"Skala dokumentsidor för att passa den valda skrivarsidan. Välj från en av "
"följande:\n"
"Skala dokumentsidor för att passa den valda skrivarsidan. Välj från en av följande:\n"
"\n"
"• \"Ingen\": Ingen sidskalning genomförs.\n"
"\n"
"• \"Förminska till utskrivningsbart område\": Dokumentsidor större än det "
"utskrivningsbara området minskas för att passa det utskrivningsbara området "
"för skrivarsidan.\n"
"• \"Förminska till utskrivningsbart område\": Dokumentsidor större än det utskrivningsbara området minskas för att passa det utskrivningsbara området för skrivarsidan.\n"
"\n"
"• \"Anpassa till utskrivningsbart område\": Dokumentsidor förstoras eller "
"förminskas enligt vad som krävs för att passa det utskrivningsbara området "
"för skrivarsidan.\n"
"• \"Anpassa till utskrivningsbart område\": Dokumentsidor förstoras eller förminskas enligt vad som krävs för att passa det utskrivningsbara området för skrivarsidan.\n"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1913
#: ../libview/ev-print-operation.c:1882
msgid "Auto Rotate and Center"
msgstr "Automatisk rotering och centrering"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1916
msgid ""
"Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each "
"document page. Document pages will be centered within the printer page."
msgstr ""
"Rotera skrivarens sidorientering för varje sida för att matcha orienteringen "
"för varje dokumentsida. Dokumentsidor kommer att centreras inom skrivarsidan."
#: ../libview/ev-print-operation.c:1885
msgid "Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each document page. Document pages will be centered within the printer page."
msgstr "Rotera skrivarens sidorientering för varje sida för att matcha orienteringen för varje dokumentsida. Dokumentsidor kommer att centreras inom skrivarsidan."
#: ../libview/ev-print-operation.c:1921
#: ../libview/ev-print-operation.c:1890
msgid "Select page size using document page size"
msgstr "Välj sidstorlek med sidstorlek för dokument"
#: ../libview/ev-print-operation.c:1923
msgid ""
"When enabled, each page will be printed on the same size paper as the "
"document page."
msgstr ""
"När aktiverad kommer varje sida att skrivas ut med samma pappersstorlek som "
"dokumentsidan."
#: ../libview/ev-print-operation.c:1892
msgid "When enabled, each page will be printed on the same size paper as the document page."
msgstr "När aktiverad kommer varje sida att skrivas ut med samma pappersstorlek som dokumentsidan."
#: ../libview/ev-print-operation.c:2005
#: ../libview/ev-print-operation.c:1974
msgid "Page Handling"
msgstr "Sidhantering"
#: ../libview/ev-jobs.c:1434
#: ../libview/ev-jobs.c:1529
#, c-format
msgid "Failed to print page %d: %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva ut sida %d: %s"
#: ../libview/ev-view-accessible.c:41
#: ../libview/ev-view-accessible.c:46
msgid "Scroll Up"
msgstr "Rulla upp"
#: ../libview/ev-view-accessible.c:42
#: ../libview/ev-view-accessible.c:47
msgid "Scroll Down"
msgstr "Rulla ned"
#: ../libview/ev-view-accessible.c:48
#: ../libview/ev-view-accessible.c:53
msgid "Scroll View Up"
msgstr "Rulla vy upp"
#: ../libview/ev-view-accessible.c:49
#: ../libview/ev-view-accessible.c:54
msgid "Scroll View Down"
msgstr "Rulla vy ned"
#: ../libview/ev-view-accessible.c:533
#: ../libview/ev-view-accessible.c:882
msgid "Document View"
msgstr "Dokumentvy"
#: ../libview/ev-view-presentation.c:668
#: ../libview/ev-view-presentation.c:672
msgid "Jump to page:"
msgstr "Gå till sidan:"
#: ../libview/ev-view-presentation.c:970
#: ../libview/ev-view-presentation.c:968
msgid "End of presentation. Click to exit."
msgstr "Slut på presentationen. Klicka för att avsluta."
#: ../libview/ev-view.c:1724
#: ../libview/ev-view.c:1756
msgid "Go to first page"
msgstr "Gå till första sidan"
#: ../libview/ev-view.c:1726
#: ../libview/ev-view.c:1758
msgid "Go to previous page"
msgstr "Gå till föregående sida"
#: ../libview/ev-view.c:1728
#: ../libview/ev-view.c:1760
msgid "Go to next page"
msgstr "Gå till nästa sida"
#: ../libview/ev-view.c:1730
#: ../libview/ev-view.c:1762
msgid "Go to last page"
msgstr "Gå till sista sidan"
#: ../libview/ev-view.c:1732
#: ../libview/ev-view.c:1764
msgid "Go to page"
msgstr "Gå till sidan"
#: ../libview/ev-view.c:1734
#: ../libview/ev-view.c:1766
msgid "Find"
msgstr "Sök"
#: ../libview/ev-view.c:1762
#: ../libview/ev-view.c:1794
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Gå till sida %s"
#: ../libview/ev-view.c:1768
#: ../libview/ev-view.c:1800
#, c-format
msgid "Go to %s on file “%s”"
msgstr "Gå till %s i filen \"%s\""
#: ../libview/ev-view.c:1771
#: ../libview/ev-view.c:1803
#, c-format
msgid "Go to file “%s”"
msgstr "Gå till filen \"%s\""
#: ../libview/ev-view.c:1779
#: ../libview/ev-view.c:1811
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Starta %s"
#: ../libview/ev-view.c:3923 ../shell/ev-sidebar-layers.c:125
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:262
msgid "Loading…"
msgstr "Läser in..."
#: ../shell/eggfindbar.c:320
msgid "Find:"
msgstr "Sök:"
#: ../shell/eggfindbar.c:329 ../shell/ev-window.c:5065
#: ../shell/eggfindbar.c:329
#: ../shell/ev-window.c:5193
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "Sök _föregående"
......@@ -829,7 +840,8 @@ msgstr "Sök _föregående"
msgid "Find previous occurrence of the search string"
msgstr "Sök föregående förekomst av söksträngen"
#: ../shell/eggfindbar.c:337 ../shell/ev-window.c:5063
#: ../shell/eggfindbar.c:337
#: ../shell/ev-window.c:5191
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Sök _nästa"
......@@ -845,6 +857,88 @@ msgstr "_Gör skillnad på gemener/VERSALER"
msgid "Toggle case sensitive search"
msgstr "Växla skiftlägeskänslig sökning"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:97
msgid "Icon:"
msgstr "Ikon:"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:104
msgid "Note"
msgstr "Notering"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:105
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:106
msgid "Key"
msgstr ""
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:107
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:108
msgid "New Paragraph"
msgstr "Nytt stycke"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:109
msgid "Paragraph"
msgstr "Stycke"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:110
msgid "Insert"
msgstr ""
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:111
msgid "Cross"
msgstr ""
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:112
msgid "Circle"
msgstr "Cirkel"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:113
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:139
#, fuzzy
msgid "Annotation Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:173