Commit 342c7f17 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation. Same

2005-08-04  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
	* no.po: Same
parent cc0bc9f0
2005-08-04 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
* no.po: Same
2005-08-04 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Hungarian translation updated.
......
# translation of nb.po to Norwegian Bokmal
# #-#-#-#-# nb.po (GPDF 2.5.0) #-#-#-#-#
# Norwegian translation of gpdf (bokmål dialect).
# Norwegian translation of evince (bokmål dialect).
# Copyright (C) 2000-2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2000-2003.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2000-2005.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Project-Id-Version: evince 0.1.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-02 05:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-02 05:13+0200\n"
"Last-Translator: Terance Edward Sola <terance@lyse.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-04 15:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-04 15:53+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8Bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
......@@ -28,7 +25,7 @@ msgid "Separator"
msgstr "Skillelinje"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3071
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3088
msgid "Best Fit"
msgstr "Beste tilpasning"
......@@ -72,7 +69,7 @@ msgstr "300%"
msgid "400%"
msgstr "400%"
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:594
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:607
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
......@@ -164,28 +161,28 @@ msgid ""
"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
"possible relative to the window's size."
msgstr ""
msgstr "Sidelinjen er oppføringen som inneholder listen med indeks og miniatyrer. Forvalgt størrelse setter sidelinjens bredde i punkter fra siden av vinduet. Ethvert heltall godtas. Sidelinjen vil aldri bli mindre enn størrelsen på teksten som kreves for å vise miniatyrer eller indeksen. Store verdier vil la sidelinjen ta opp så mye av vindusområdet som mulig relativt til vinduets størrelse."
#: ../data/evince.schemas.in.h:6
msgid ""
"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
"sidebar not visible by default"
msgstr ""
msgstr "Sidelinjen er området som inneholder indeksen og miniatyrlisten. Denne kan settes til «true» for å gjøre den synlig eller «false» for å skjule den."
#: ../data/evince.schemas.in.h:7
msgid ""
"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
msgstr ""
msgstr "Statuslinjen er linjen nederst som viser tilleggsinformasjon om lenker og andre handlinger. Nøkkelen har to boolske verdier. «true» gjør statuslinjen synlig og «false» skjuler den."
#: ../data/evince.schemas.in.h:8
msgid ""
"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
"toolbar not visible by default."
msgstr ""
msgstr "Verktøylinjen er feltet øverst som inneholder kontroller for navigering og zoom. Denne nøkkelen har to boolske verdier. «true» gjør verktøylinjen synlig og «false» skjuler den."
#: ../dvi/dvi-document.c:89
msgid "File not available"
......@@ -429,31 +426,31 @@ msgstr "Ukjent MIME-type"
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»"
#: ../shell/ev-document-types.c:133
#: ../shell/ev-document-types.c:134
msgid "All Documents"
msgstr "Alle dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:141
#: ../shell/ev-document-types.c:142
msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:149
#: ../shell/ev-document-types.c:150
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:158
#: ../shell/ev-document-types.c:159
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: ../shell/ev-document-types.c:167
#: ../shell/ev-document-types.c:168
msgid "DVI Documents"
msgstr "DVI-dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:177
#: ../shell/ev-document-types.c:178
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Djvu-dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:185
#: ../shell/ev-document-types.c:186
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
......@@ -506,7 +503,7 @@ msgstr ""
msgid "_Unlock Document"
msgstr "_Lås opp dokument"
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61 ../shell/ev-window.c:2814
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61 ../shell/ev-window.c:2831
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
......@@ -531,7 +528,7 @@ msgstr "Samler informasjon om skrifter... %3d%%"
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304 ../shell/ev-window.c:2811
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304 ../shell/ev-window.c:2828
msgid "Print..."
msgstr "Skriv ut..."
......@@ -567,53 +564,53 @@ msgstr "Ikke funnet"
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
#: ../shell/ev-window.c:541
#: ../shell/ev-window.c:554
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
#: ../shell/ev-window.c:588
#: ../shell/ev-window.c:601
msgid "Document Viewer - Password Required"
msgstr "Dokumentviser - passord kreves"
#: ../shell/ev-window.c:590
#: ../shell/ev-window.c:603
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - passord kreves"
#: ../shell/ev-window.c:725 ../shell/ev-window.c:1033
#: ../shell/ev-window.c:738 ../shell/ev-window.c:1046
msgid "Loading document. Please wait"
msgstr "Laster dokumentet. Vennligst vent"
#: ../shell/ev-window.c:1044
#: ../shell/ev-window.c:1057
msgid "Open document"
msgstr "Åpne dokument"
#: ../shell/ev-window.c:1184
#: ../shell/ev-window.c:1197
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
#: ../shell/ev-window.c:1208
#: ../shell/ev-window.c:1221
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
#: ../shell/ev-window.c:1383
#: ../shell/ev-window.c:1400
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: ../shell/ev-window.c:1387
#: ../shell/ev-window.c:1404
msgid "Pages"
msgstr "Sider"
#: ../shell/ev-window.c:1415
#: ../shell/ev-window.c:1432
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Generering av PDF er ikke støttet"
#: ../shell/ev-window.c:1426
#: ../shell/ev-window.c:1443
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
#: ../shell/ev-window.c:1429
#: ../shell/ev-window.c:1446
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
......@@ -622,24 +619,24 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver."
#: ../shell/ev-window.c:1501
#: ../shell/ev-window.c:1518
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1503
#: ../shell/ev-window.c:1520
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#. Toolbar-only
#: ../shell/ev-window.c:1730 ../shell/ev-window.c:2879
#: ../shell/ev-window.c:1747 ../shell/ev-window.c:2896
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
#: ../shell/ev-window.c:2039
#: ../shell/ev-window.c:2056
msgid "Toolbar editor"
msgstr "Redigering av verktøylinje"
#: ../shell/ev-window.c:2391
#: ../shell/ev-window.c:2408
#, c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
......@@ -648,7 +645,7 @@ msgstr ""
"PostScript og PDF-filvisning.\n"
"Bruker poppler %s (%s)"
#: ../shell/ev-window.c:2414
#: ../shell/ev-window.c:2431
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
......@@ -660,7 +657,7 @@ msgstr ""
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
#: ../shell/ev-window.c:2418
#: ../shell/ev-window.c:2435
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
......@@ -672,7 +669,7 @@ msgstr ""
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n"
#: ../shell/ev-window.c:2422
#: ../shell/ev-window.c:2439
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
......@@ -683,315 +680,315 @@ msgstr ""
"Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
#: ../shell/ev-window.c:2446 ../shell/main.c:189
#: ../shell/ev-window.c:2463 ../shell/main.c:189
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
#: ../shell/ev-window.c:2449
#: ../shell/ev-window.c:2466
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2005 Evince-utviklerene"
#: ../shell/ev-window.c:2455
#: ../shell/ev-window.c:2472
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: ../shell/ev-window.c:2798
#: ../shell/ev-window.c:2815
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: ../shell/ev-window.c:2799
#: ../shell/ev-window.c:2816
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: ../shell/ev-window.c:2800
#: ../shell/ev-window.c:2817
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: ../shell/ev-window.c:2801
#: ../shell/ev-window.c:2818
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
#: ../shell/ev-window.c:2802
#: ../shell/ev-window.c:2819
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../shell/ev-window.c:2806
#: ../shell/ev-window.c:2823
msgid "Open an existing document"
msgstr "Åpne et eksisterende dokument"
#: ../shell/ev-window.c:2808
#: ../shell/ev-window.c:2825
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
#: ../shell/ev-window.c:2809
#: ../shell/ev-window.c:2826
msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
#: ../shell/ev-window.c:2812
#: ../shell/ev-window.c:2829
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2815
#: ../shell/ev-window.c:2832
msgid "View the properties of this document"
msgstr "Vis egenskaper for dette dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2818
#: ../shell/ev-window.c:2835
msgid "Close this window"
msgstr "Lukk dette vinduet"
#: ../shell/ev-window.c:2823
#: ../shell/ev-window.c:2840
msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2825
#: ../shell/ev-window.c:2842
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
#: ../shell/ev-window.c:2826
#: ../shell/ev-window.c:2843
msgid "Select the entire page"
msgstr "Merk hele siden"
#: ../shell/ev-window.c:2829 ../shell/ev-window.c:2887
#: ../shell/ev-window.c:2846 ../shell/ev-window.c:2904
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2831
#: ../shell/ev-window.c:2848
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Finn ne_ste"
#: ../shell/ev-window.c:2832
#: ../shell/ev-window.c:2849
msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
msgstr "Finn neste oppføring av ordet eller frasen"
#: ../shell/ev-window.c:2834
#: ../shell/ev-window.c:2851
msgid "T_oolbar"
msgstr "V_erktøylinje"
#: ../shell/ev-window.c:2835
#: ../shell/ev-window.c:2852
msgid "Customize the toolbar"
msgstr "Tilpass verktøylinjen"
#: ../shell/ev-window.c:2837
#: ../shell/ev-window.c:2854
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Roter til _venstre"
#: ../shell/ev-window.c:2838
#: ../shell/ev-window.c:2855
msgid "Rotate the document to the left"
msgstr "Roter dokumentet til venstre"
#: ../shell/ev-window.c:2840
#: ../shell/ev-window.c:2857
msgid "Rotate _Right"
msgstr "_Roter til høyre"
#: ../shell/ev-window.c:2841
#: ../shell/ev-window.c:2858
msgid "Rotate the document to the right"
msgstr "Roter dokumentet til høyre"
#: ../shell/ev-window.c:2846 ../shell/ev-window.c:2908
#: ../shell/ev-window.c:2911 ../shell/ev-window.c:2926
#: ../shell/ev-window.c:2863 ../shell/ev-window.c:2925
#: ../shell/ev-window.c:2928 ../shell/ev-window.c:2943
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2849 ../shell/ev-window.c:2914
#: ../shell/ev-window.c:2929
#: ../shell/ev-window.c:2866 ../shell/ev-window.c:2931
#: ../shell/ev-window.c:2946
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2851
#: ../shell/ev-window.c:2868
msgid "_Reload"
msgstr "L_es på nytt"
#: ../shell/ev-window.c:2852
#: ../shell/ev-window.c:2869
msgid "Reload the document"
msgstr "Les dokumentet på nytt"
#. Go menu
#: ../shell/ev-window.c:2856
#: ../shell/ev-window.c:2873
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Forrige side"
#: ../shell/ev-window.c:2857
#: ../shell/ev-window.c:2874
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
#: ../shell/ev-window.c:2859
#: ../shell/ev-window.c:2876
msgid "_Next Page"
msgstr "_Neste side"
#: ../shell/ev-window.c:2860
#: ../shell/ev-window.c:2877
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
#: ../shell/ev-window.c:2862
#: ../shell/ev-window.c:2879
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
#: ../shell/ev-window.c:2863
#: ../shell/ev-window.c:2880
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
#: ../shell/ev-window.c:2865
#: ../shell/ev-window.c:2882
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
#: ../shell/ev-window.c:2866
#: ../shell/ev-window.c:2883
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
#: ../shell/ev-window.c:2870
#: ../shell/ev-window.c:2887
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#: ../shell/ev-window.c:2871
#: ../shell/ev-window.c:2888
msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
#: ../shell/ev-window.c:2874
#: ../shell/ev-window.c:2891
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../shell/ev-window.c:2875
#: ../shell/ev-window.c:2892
msgid "Display credits for the document viewer creators"
msgstr "Vis kreditering for skaperene av dokumentvisning"
#: ../shell/ev-window.c:2880
#: ../shell/ev-window.c:2897
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjerm-modus"
#: ../shell/ev-window.c:2890 ../shell/ev-window.c:2896
#: ../shell/ev-window.c:2905
#: ../shell/ev-window.c:2907 ../shell/ev-window.c:2913
#: ../shell/ev-window.c:2922
msgid "Scroll one page forward"
msgstr "Gå frem en side"
#: ../shell/ev-window.c:2893 ../shell/ev-window.c:2899
#: ../shell/ev-window.c:2902
#: ../shell/ev-window.c:2910 ../shell/ev-window.c:2916
#: ../shell/ev-window.c:2919
msgid "Scroll one page backward"
msgstr "Gå tilbake en side"
#: ../shell/ev-window.c:2917
#: ../shell/ev-window.c:2934
msgid "Focus the page selector"
msgstr "Fokuser sidevelger"
#: ../shell/ev-window.c:2920
#: ../shell/ev-window.c:2937
msgid "Go ten pages backward"
msgstr "Gå tilbake ti sider"
#: ../shell/ev-window.c:2923
#: ../shell/ev-window.c:2940
msgid "Go ten pages forward"
msgstr "Gå frem ti sider"
#. View Menu
#: ../shell/ev-window.c:2936
#: ../shell/ev-window.c:2953
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
#: ../shell/ev-window.c:2937
#: ../shell/ev-window.c:2954
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Vis eller skjul verktøylinjen"
#: ../shell/ev-window.c:2939
#: ../shell/ev-window.c:2956
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statuslinje"
#: ../shell/ev-window.c:2940
#: ../shell/ev-window.c:2957
msgid "Show or hide the statusbar"
msgstr "Vis eller skjul statuslinjen"
#: ../shell/ev-window.c:2942
#: ../shell/ev-window.c:2959
msgid "Side _pane"
msgstr "Si_delinje"
#: ../shell/ev-window.c:2943
#: ../shell/ev-window.c:2960
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Vis eller skjul sidelinjen"
#: ../shell/ev-window.c:2945
#: ../shell/ev-window.c:2962
msgid "_Continuous"
msgstr "_Sammenhengende"
#: ../shell/ev-window.c:2946
#: ../shell/ev-window.c:2963
msgid "Show the entire document"
msgstr "Vis hele dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2948
#: ../shell/ev-window.c:2965
msgid "_Dual"
msgstr "_Tosidig"
#: ../shell/ev-window.c:2949
#: ../shell/ev-window.c:2966
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Vis to sider samtidig"
#: ../shell/ev-window.c:2951
#: ../shell/ev-window.c:2968
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: ../shell/ev-window.c:2952
#: ../shell/ev-window.c:2969
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
#: ../shell/ev-window.c:2954
#: ../shell/ev-window.c:2971
msgid "_Presentation"
msgstr "_Presentasjon"
#: ../shell/ev-window.c:2955
#: ../shell/ev-window.c:2972
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Vis dokumentet som en presentasjon"
#: ../shell/ev-window.c:2957
#: ../shell/ev-window.c:2974
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
#: ../shell/ev-window.c:2958
#: ../shell/ev-window.c:2975
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "La dokumentet fylle hele vinduet"
#: ../shell/ev-window.c:2960
#: ../shell/ev-window.c:2977
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
#: ../shell/ev-window.c:2961
#: ../shell/ev-window.c:2978
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "La dokumentet fylle vinduet i bredden"
#: ../shell/ev-window.c:3020
#: ../shell/ev-window.c:3037
msgid "Page"
msgstr "Side"
#: ../shell/ev-window.c:3021
#: ../shell/ev-window.c:3038
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
#: ../shell/ev-window.c:3033
#: ../shell/ev-window.c:3050
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"
#: ../shell/ev-window.c:3035
#: ../shell/ev-window.c:3052
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Juster nivå for zoom"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3051
#: ../shell/ev-window.c:3068
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3057
#: ../shell/ev-window.c:3074
msgid "Next"
msgstr "Neste"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3061
#: ../shell/ev-window.c:3078
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom inn"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3066
#: ../shell/ev-window.c:3083
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom ut"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3076
#: ../shell/ev-window.c:3093
msgid "Fit Width"
msgstr "Tilpass bredde"
......@@ -1007,7 +1004,7 @@ msgstr "SIDE"
msgid ""
"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
"creation of new thumbnails"
msgstr ""
msgstr "To boolske verdier er tilgjengelig. «true» aktiverer miniatyrer og «false» deaktiverer oppretting av nye miniatyrer."
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
......
# translation of nb.po to Norwegian Bokmal
# #-#-#-#-# nb.po (GPDF 2.5.0) #-#-#-#-#
# Norwegian translation of gpdf (bokmål dialect).
# Norwegian translation of evince (bokmål dialect).
# Copyright (C) 2000-2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2000-2003.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2000-2005.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Project-Id-Version: evince 0.1.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-02 05:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-02 05:13+0200\n"
"Last-Translator: Terance Edward Sola <terance@lyse.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-04 15:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-04 15:53+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8Bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
......@@ -28,7 +25,7 @@ msgid "Separator"
msgstr "Skillelinje"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3071
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3088
msgid "Best Fit"
msgstr "Beste tilpasning"
......@@ -72,7 +69,7 @@ msgstr "300%"
msgid "400%"
msgstr "400%"
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:594
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:607
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
......@@ -164,28 +161,28 @@ msgid ""
"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
"possible relative to the window's size."
msgstr ""
msgstr "Sidelinjen er oppføringen som inneholder listen med indeks og miniatyrer. Forvalgt størrelse setter sidelinjens bredde i punkter fra siden av vinduet. Ethvert heltall godtas. Sidelinjen vil aldri bli mindre enn størrelsen på teksten som kreves for å vise miniatyrer eller indeksen. Store verdier vil la sidelinjen ta opp så mye av vindusområdet som mulig relativt til vinduets størrelse."
#: ../data/evince.schemas.in.h:6
msgid ""
"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
"sidebar not visible by default"
msgstr ""
msgstr "Sidelinjen er området som inneholder indeksen og miniatyrlisten. Denne kan settes til «true» for å gjøre den synlig eller «false» for å skjule den."
#: ../data/evince.schemas.in.h:7
msgid ""
"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
msgstr ""
msgstr "Statuslinjen er linjen nederst som viser tilleggsinformasjon om lenker og andre handlinger. Nøkkelen har to boolske verdier. «true» gjør statuslinjen synlig og «false» skjuler den."
#: ../data/evince.schemas.in.h:8
msgid ""
"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
"toolbar not visible by default."
msgstr ""
msgstr "Verktøylinjen er feltet øverst som inneholder kontroller for navigering og zoom. Denne nøkkelen har to boolske verdier. «true» gjør verktøylinjen synlig og «false» skjuler den."
#: ../dvi/dvi-document.c:89
msgid "File not available"
......@@ -429,31 +426,31 @@ msgstr "Ukjent MIME-type"
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»"
#: ../shell/ev-document-types.c:133
#: ../shell/ev-document-types.c:134
msgid "All Documents"
msgstr "Alle dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:141
#: ../shell/ev-document-types.c:142
msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:149
#: ../shell/ev-document-types.c:150
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:158
#: ../shell/ev-document-types.c:159
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: ../shell/ev-document-types.c:167
#: ../shell/ev-document-types.c:168
msgid "DVI Documents"
msgstr "DVI-dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:177
#: ../shell/ev-document-types.c:178
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Djvu-dokumenter"
#: ../shell/ev-document-types.c:185
#: ../shell/ev-document-types.c:186
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
......@@ -506,7 +503,7 @@ msgstr ""
msgid "_Unlock Document"
msgstr "_Lås opp dokument"
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61 ../shell/ev-window.c:2814
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61 ../shell/ev-window.c:2831
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
......@@ -531,7 +528,7 @@ msgstr "Samler informasjon om skrifter... %3d%%"
msgid "Loading..."