Commit 24e53551 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Update these ....

2005-04-11  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Update these
	* no.po: ....
parent e9582961
2005-04-11 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Update these
* no.po: ....
2005-04-11 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-24 23:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-24 23:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-11 21:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-11 21:18+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,11 +28,11 @@ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
#: ../data/evince.desktop.in.h:1 ../shell/ev-window.c:470
#: ../data/evince.desktop.in.h:1 ../shell/ev-window.c:489
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: ../data/evince.desktop.in.h:2 ../shell/main.c:87
#: ../data/evince.desktop.in.h:2 ../shell/main.c:88
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"
......@@ -144,123 +144,126 @@ msgstr "Quarto"
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: ../ps/ps-document.c:144
#: ../ps/ps-document.c:143
msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet."
#: ../ps/ps-document.c:540
#: ../ps/ps-document.c:671
msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt."
#: ../ps/ps-document.c:724
#: ../ps/ps-document.c:858
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet."
#. report error
#: ../ps/ps-document.c:846
#: ../ps/ps-document.c:980
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
#: ../ps/ps-document.c:1039
#: ../ps/ps-document.c:1087
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
#: ../ps/ps-document.c:1041
#: ../ps/ps-document.c:1089
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses."
#: ../ps/ps-document.c:1061
#: ../ps/ps-document.c:1109
#, c-format
msgid "Error while scanning file %s\n"
msgstr "Feil under gjennomgang av fil %s\n"
#: ../ps/ps-document.c:1064
#: ../ps/ps-document.c:1112
msgid "The file is not a PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et PostScript-dokument."
#: ../ps/ps-document.c:1077
#: ../ps/ps-document.c:1124
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet."
#: ../shell/eggfindbar.c:141
#: ../shell/eggfindbar.c:148
msgid "Search string"
msgstr "Søkestreng"
#: ../shell/eggfindbar.c:142
#: ../shell/eggfindbar.c:149
msgid "The name of the string to be found"
msgstr "Navn på strengen som skal finnes"
#: ../shell/eggfindbar.c:155
#: ../shell/eggfindbar.c:162
msgid "Case sensitive"
msgstr "Skill mellom små og store bokstaver"
#: ../shell/eggfindbar.c:156
#: ../shell/eggfindbar.c:163
msgid "TRUE for a case sensitive search"
msgstr "TRUE for søk som skiller mellom små/store bokstaver"
#: ../shell/eggfindbar.c:163
#: ../shell/eggfindbar.c:170
msgid "Highlight color"
msgstr "Farge for utheving"
#: ../shell/eggfindbar.c:164
#: ../shell/eggfindbar.c:171
msgid "Color of highlight for all matches"
msgstr "Farge for utheving av alle treff"
#: ../shell/eggfindbar.c:170
#: ../shell/eggfindbar.c:177
msgid "Current color"
msgstr "Aktiv farge"
#: ../shell/eggfindbar.c:171
#: ../shell/eggfindbar.c:178
msgid "Color of highlight for the current match"
msgstr "Farge for utheving av aktivt treff"
#: ../shell/eggfindbar.c:288
#: ../shell/eggfindbar.c:300
msgid "F_ind:"
msgstr "S_øk:"
#: ../shell/eggfindbar.c:301
#: ../shell/eggfindbar.c:306
msgid "_Previous"
msgstr "_Forrige"
#: ../shell/eggfindbar.c:302
#: ../shell/eggfindbar.c:308
msgid "_Next"
msgstr "_Neste"
#: ../shell/eggfindbar.c:314
#: ../shell/eggfindbar.c:321
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "_Skill mellom små og store bokstaver"
#: ../shell/ev-application.c:120
#: ../shell/ev-application.c:134
msgid "Open document"
msgstr "Åpne dokument"
#: ../shell/ev-application.c:130
msgid "PostScript and PDF Documents"
msgstr "PostScript og PDF-dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:144
msgid "All Documents"
msgstr "Alle dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:138
#: ../shell/ev-application.c:159
msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:145 ../shell/ev-window.c:890
#: ../shell/ev-application.c:166 ../shell/ev-window.c:980
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:150
#: ../shell/ev-application.c:172
msgid "DVI Documents"
msgstr "DVI-dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:178
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: ../shell/ev-application.c:155 ../shell/ev-window.c:895
#: ../shell/ev-application.c:184
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Djvu-dokumenter"
#: ../shell/ev-application.c:190 ../shell/ev-window.c:985
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
#: ../shell/ev-page-action.c:71
#, c-format
msgid "of %d"
msgstr "av %d"
#: ../shell/ev-password-view.c:111
msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
......@@ -300,71 +303,71 @@ msgstr "Dokumentet <i>%s</i> er låst og krever et passord før det kan åpnes."
msgid "Incorrect password"
msgstr "Ugyldig passord"
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:133
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:195
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."
#: ../shell/ev-view.c:718
#: ../shell/ev-view.c:726
#, c-format
msgid "Go to page %d"
msgstr "Gå til side %d"
msgid "Go to page %s"
msgstr "Gå til side %s"
#. g_mutex_unlock (EV_DOC_MUTEX);
#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
#. contains plural cases.
#: ../shell/ev-view.c:1113
#: ../shell/ev-view.c:1222
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d funnet på denne siden"
msgstr[1] "%d funnet på denne siden"
#: ../shell/ev-view.c:1125
#: ../shell/ev-view.c:1234
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
#: ../shell/ev-view.c:1127
#: ../shell/ev-view.c:1236
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
#: ../shell/ev-window.c:378
#: ../shell/ev-window.c:397
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
#: ../shell/ev-window.c:464
#: ../shell/ev-window.c:483
msgid "Document Viewer - Password Required"
msgstr "Dokumentviser - passord kreves"
#: ../shell/ev-window.c:466
#: ../shell/ev-window.c:485
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - passord kreves"
#: ../shell/ev-window.c:757
#: ../shell/ev-window.c:784
#, c-format
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»"
#: ../shell/ev-window.c:861
#: ../shell/ev-window.c:951
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
#: ../shell/ev-window.c:882
#: ../shell/ev-window.c:972
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
#: ../shell/ev-window.c:964
#: ../shell/ev-window.c:1054
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: ../shell/ev-window.c:987
#: ../shell/ev-window.c:1077
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
#: ../shell/ev-window.c:990
#: ../shell/ev-window.c:1080
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
......@@ -373,28 +376,28 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver."
#: ../shell/ev-window.c:1042
#: ../shell/ev-window.c:1132
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1044
#: ../shell/ev-window.c:1134
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#. Toolbar-only
#: ../shell/ev-window.c:1260 ../shell/ev-window.c:2039
#: ../shell/ev-window.c:1358 ../shell/ev-window.c:2158
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
#: ../shell/ev-window.c:1645
#: ../shell/ev-window.c:1750
msgid "Many..."
msgstr "Mange..."
#: ../shell/ev-window.c:1650
#: ../shell/ev-window.c:1755
msgid "Not so many..."
msgstr "Ikke så mange..."
#: ../shell/ev-window.c:1655
#: ../shell/ev-window.c:1760
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
......@@ -406,7 +409,7 @@ msgstr ""
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
#: ../shell/ev-window.c:1659
#: ../shell/ev-window.c:1764
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
......@@ -418,7 +421,7 @@ msgstr ""
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n"
#: ../shell/ev-window.c:1663
#: ../shell/ev-window.c:1768
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
......@@ -429,253 +432,255 @@ msgstr ""
"Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
#: ../shell/ev-window.c:1685 ../shell/main.c:82
#: ../shell/ev-window.c:1790 ../shell/main.c:83
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
#: ../shell/ev-window.c:1688
#: ../shell/ev-window.c:1793
msgid "© 1996-2004 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2004 Evince-utviklerene"
#: ../shell/ev-window.c:1691
#: ../shell/ev-window.c:1796
msgid "PostScript and PDF File Viewer."
msgstr "PostScript og PDF-filvisning."
#: ../shell/ev-window.c:1694
#: ../shell/ev-window.c:1799
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: ../shell/ev-window.c:1970
#: ../shell/ev-window.c:2086
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: ../shell/ev-window.c:1971
#: ../shell/ev-window.c:2087
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: ../shell/ev-window.c:1972
#: ../shell/ev-window.c:2088
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: ../shell/ev-window.c:1973
#: ../shell/ev-window.c:2089
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
#: ../shell/ev-window.c:1974
#: ../shell/ev-window.c:2090
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../shell/ev-window.c:1978
#: ../shell/ev-window.c:2094
msgid "Open an existing document"
msgstr "Åpne et eksisterende dokument"
#: ../shell/ev-window.c:1980
#: ../shell/ev-window.c:2096
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
#: ../shell/ev-window.c:1981
#: ../shell/ev-window.c:2097
msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
#: ../shell/ev-window.c:1983
#: ../shell/ev-window.c:2099
msgid "Print..."
msgstr "Skriv ut..."
#: ../shell/ev-window.c:1984
#: ../shell/ev-window.c:2100
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1987
#: ../shell/ev-window.c:2103
msgid "Close this window"
msgstr "Lukk dette vinduet"
#: ../shell/ev-window.c:1992
#: ../shell/ev-window.c:2108
msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:1994
#: ../shell/ev-window.c:2110
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
#: ../shell/ev-window.c:1995
#: ../shell/ev-window.c:2111
msgid "Select the entire page"
msgstr "Merk hele siden"
#: ../shell/ev-window.c:1998
#: ../shell/ev-window.c:2114
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2003
#: ../shell/ev-window.c:2116
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Finn ne_ste"
#: ../shell/ev-window.c:2117
msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
msgstr "Finn neste oppføring av ordet eller frasen"
#: ../shell/ev-window.c:2122
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2006
#: ../shell/ev-window.c:2125
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
#: ../shell/ev-window.c:2009
#: ../shell/ev-window.c:2128
msgid "Reset the zoom level to the default value"
msgstr "Sett zoom-nivå tilbake til forvalgt verdi"
#: ../shell/ev-window.c:2011
#: ../shell/ev-window.c:2130
msgid "_Reload"
msgstr "L_es på nytt"
#: ../shell/ev-window.c:2012
#: ../shell/ev-window.c:2131
msgid "Reload the document"
msgstr "Les dokumentet på nytt"
#. Go menu
#: ../shell/ev-window.c:2016
#: ../shell/ev-window.c:2135
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Forrige side"
#: ../shell/ev-window.c:2017
#: ../shell/ev-window.c:2136
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
#: ../shell/ev-window.c:2019
#: ../shell/ev-window.c:2138
msgid "_Next Page"
msgstr "_Neste side"
#: ../shell/ev-window.c:2020
#: ../shell/ev-window.c:2139
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
#: ../shell/ev-window.c:2022
#: ../shell/ev-window.c:2141
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
#: ../shell/ev-window.c:2023
#: ../shell/ev-window.c:2142
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
#: ../shell/ev-window.c:2025
#: ../shell/ev-window.c:2144
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
#: ../shell/ev-window.c:2026
#: ../shell/ev-window.c:2145
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
#: ../shell/ev-window.c:2030
#: ../shell/ev-window.c:2149
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#: ../shell/ev-window.c:2031
#: ../shell/ev-window.c:2150
msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
#: ../shell/ev-window.c:2034
#: ../shell/ev-window.c:2153
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../shell/ev-window.c:2035
#: ../shell/ev-window.c:2154
msgid "Display credits for the document viewer creators"
msgstr "Vis kreditering for skaperene av dokumentvisning"
#: ../shell/ev-window.c:2040
#: ../shell/ev-window.c:2159
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjerm-modus"
#. View Menu
#: ../shell/ev-window.c:2047
#: ../shell/ev-window.c:2166
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
#: ../shell/ev-window.c:2048
#: ../shell/ev-window.c:2167
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Vis eller skjul verktøylinjen"
#: ../shell/ev-window.c:2050
#: ../shell/ev-window.c:2169
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statuslinje"
#: ../shell/ev-window.c:2051
#: ../shell/ev-window.c:2170
msgid "Show or hide the statusbar"
msgstr "Vis eller skjul statuslinjen"
#: ../shell/ev-window.c:2053
#: ../shell/ev-window.c:2172
msgid "Side _pane"
msgstr "Si_delinje"
#: ../shell/ev-window.c:2054
#: ../shell/ev-window.c:2173
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Vis eller skjul sidelinjen"
#: ../shell/ev-window.c:2056
#: ../shell/ev-window.c:2175
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: ../shell/ev-window.c:2057
#: ../shell/ev-window.c:2176
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
#: ../shell/ev-window.c:2059
#: ../shell/ev-window.c:2178
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
#: ../shell/ev-window.c:2060
#: ../shell/ev-window.c:2179
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "La dokumentet fylle hele vinduet"
#: ../shell/ev-window.c:2062
#: ../shell/ev-window.c:2181
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
#: ../shell/ev-window.c:2063
#: ../shell/ev-window.c:2182
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "La dokumentet fylle vinduet i bredden"
#: ../shell/ev-window.c:2068
#: ../shell/ev-window.c:2187
msgid "Single"
msgstr "Enkel"
#: ../shell/ev-window.c:2069
#: ../shell/ev-window.c:2188
msgid "Show the document one page at a time"
msgstr "Vis en side om gangen"
#: ../shell/ev-window.c:2071
#: ../shell/ev-window.c:2190
msgid "Multi"
msgstr "Alle"
#: ../shell/ev-window.c:2072
#: ../shell/ev-window.c:2191
msgid "Show the full document at once"
msgstr "Vis hele dokumentet sammenhengende"
#: ../shell/ev-window.c:2108
#: ../shell/ev-window.c:2220
msgid "Page"
msgstr "Side"
#: ../shell/ev-window.c:2109
#: ../shell/ev-window.c:2221
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:2124
#: ../shell/ev-window.c:2234
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#: ../shell/ev-window.c:2129
#: ../shell/ev-window.c:2239
msgid "Next"
msgstr "Neste"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:2132
#: ../shell/ev-window.c:2242
msgid "Fit Width"
msgstr "Tilpass bredde"
#: ../shell/ev-window.c:2325
#: ../shell/ev-window.c:2455
msgid "Index"
msgstr "Indeks"
#: ../shell/ev-window.c:2332
#: ../shell/ev-window.c:2462
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrer"
#~ msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
#~ msgstr "Feil under konvertering av pdf-fil %s:\n"
#~ msgid "File is not a valid PostScript document."
#~ msgstr "Filen er ikke et gyldig PostScript-dokument."
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-24 23:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-24 23:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-11 21:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-11 21:18+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,11 +28,11 @@ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
#: ../data/evince.desktop.in.h:1 ../shell/ev-window.c:470
#: ../data/evince.desktop.in.h:1 ../shell/ev-window.c:489
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: ../data/evince.desktop.in.h:2 ../shell/main.c:87
#: ../data/evince.desktop.in.h:2 ../shell/main.c:88
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"
......@@ -144,123 +144,126 @@ msgstr "Quarto"
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: ../ps/ps-document.c:144
#: ../ps/ps-document.c:143
msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet."
#: ../ps/ps-document.c:540
#: ../ps/ps-document.c:671
msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt."
#: ../ps/ps-document.c:724
#: ../ps/ps-document.c:858
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet."
#. report error
#: ../ps/ps-document.c:846
#: ../ps/ps-document.c:980
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
#: ../ps/ps-document.c:1039
#: ../ps/ps-document.c:1087
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
#: ../ps/ps-document.c:1041
#: ../ps/ps-document.c:1089
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses."
#: ../ps/ps-document.c:1061
#: ../ps/ps-document.c:1109
#, c-format
msgid "Error while scanning file %s\n"
msgstr "Feil under gjennomgang av fil %s\n"
#: ../ps/ps-document.c:1064
#: ../ps/ps-document.c:1112
msgid "The file is not a PostScript document."
msgstr "Filen er ikke et PostScript-dokument."
#: ../ps/ps-document.c:1077
#: ../ps/ps-document.c:1124
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet."
#: ../shell/eggfindbar.c:141
#: ../shell/eggfindbar.c:148
msgid "Search string"
msgstr "Søkestreng"
#: ../shell/eggfindbar.c:142
#: ../shell/eggfindbar.c:149
msgid "The name of the string to be found"
msgstr "Navn på strengen som skal finnes"
#: ../shell/eggfindbar.c:155
#: ../shell/eggfindbar.c:162
msgid "Case sensitive"
msgstr "Skill mellom små og store bokstaver"
#: ../shell/eggfindbar.c:156
#: ../shell/eggfindbar.c:163
msgid "TRUE for a case sensitive search"
msgstr "TRUE for søk som skiller mellom små/store bokstaver"
#: ../shell/eggfindbar.c:163
#: ../shell/eggfindbar.c:170
msgid "Highlight color"
msgstr "Farge for utheving"
#: ../shell/eggfindbar.c:164
#: ../shell/eggfindbar.c:171
msgid "Color of highlight for all matches"
msgstr "Farge for utheving av alle treff"
#: ../shell/eggfindbar.c:170
#: ../shell/eggfindbar.c:177
msgid "Current color"
msgstr "Aktiv farge"
#: ../shell/eggfindbar.c:171
#: ../shell/eggfindbar.c:178
msgid "Color of highlight for the current match"
msgstr "Farge for utheving av aktivt treff"
#: ../shell/eggfindbar.c:288
#: ../shell/eggfindbar.c:300
msgid "F_ind:"
msgstr "S_øk:"
#: ../shell/eggfindbar.c:301
#: ../shell/eggfindbar.c:306
msgid "_Previous"
msgstr "_Forrige"
#: ../shell/eggfindbar.c:302
#: ../shell/eggfindbar.c:308
msgid "_Next"
msgstr "_Neste"
#: ../shell/eggfindbar.c:314
#: ../shell/eggfindbar.c:321
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "_Skill mellom små og store bokstaver"
#: ../shell/ev-application.c:120
#: ../shell/ev-application.c:134
msgid "Open document"