Commit 1bc3a479 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian translation.

2005-01-19  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian translation.
parent 53d25856
2005-01-19 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian translation.
2005-01-19 Frank Arnold <farnold@cvs.gnome.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-15 22:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-15 22:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-19 12:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-19 12:30+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -197,7 +197,7 @@ msgstr "PostScript og PDF-dokumenter"
msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-dokumenter"
#: shell/ev-application.c:141 shell/ev-window.c:512
#: shell/ev-application.c:141 shell/ev-window.c:575
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokumenter"
......@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr "PDF-dokumenter"
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: shell/ev-application.c:151 shell/ev-window.c:517
#: shell/ev-application.c:151 shell/ev-window.c:580
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
......@@ -214,61 +214,61 @@ msgstr "Alle filer"
msgid "of %d"
msgstr "av %d"
#: shell/ev-view.c:555 shell/ev-history.c:175
#: shell/ev-view.c:561
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"
msgid "Go to page %d"
msgstr "Gå til side %d"
#: shell/ev-view.c:889
#: shell/ev-view.c:927
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
#: shell/ev-view.c:891
#: shell/ev-view.c:929
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
#: shell/ev-view.c:896
#: shell/ev-view.c:934
#, c-format
msgid "Found on page %d"
msgstr "Funnet på side %d"
#: shell/ev-view.c:899
#: shell/ev-view.c:937
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgstr "%d funnet på denne siden"
#: shell/ev-window.c:272
#: shell/ev-window.c:276
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
#: shell/ev-window.c:323
#: shell/ev-window.c:327
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
#: shell/ev-window.c:415
#: shell/ev-window.c:478
#, c-format
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Uhåndtert MIME-type: «%s»"
#: shell/ev-window.c:484
#: shell/ev-window.c:547
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
#: shell/ev-window.c:504
#: shell/ev-window.c:567
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
#: shell/ev-window.c:582
#: shell/ev-window.c:645
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: shell/ev-window.c:605
#: shell/ev-window.c:668
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
#: shell/ev-window.c:608
#: shell/ev-window.c:671
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
......@@ -277,316 +277,327 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver."
#: shell/ev-window.c:660
#: shell/ev-window.c:723
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
#: shell/ev-window.c:662
#: shell/ev-window.c:725
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#: shell/ev-window.c:809
#: shell/ev-window.c:872
msgid "Exit Fullscreen"
msgstr "Avslutt fullskjerm"
#: shell/ev-window.c:1005
#: shell/ev-window.c:1068
msgid "Many..."
msgstr "Mange..."
#: shell/ev-window.c:1010
#: shell/ev-window.c:1073
msgid "Not so many..."
msgstr "Ikke så mange..."
#: shell/ev-window.c:1015
#: shell/ev-window.c:1078
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
msgstr ""
"Evince er fri programvare. Du kan redistribuere programmet og eller\n"
"endre det i henhold til betingelsene gitt i GNU General Public License\n"
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
#: shell/ev-window.c:1019
#: shell/ev-window.c:1082
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
msgstr ""
"Evince distribueres i håp om at programmet vil være nyttig,\n"
"men UTEN NOEN GARANTI; selv ikke en implisitt garanti for at\n"
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n"
#: shell/ev-window.c:1023
#: shell/ev-window.c:1086
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
msgstr ""
"Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License\n"
"sammen med Evince; hvis ikke kan du skrive til Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
#: shell/ev-window.c:1045 shell/main.c:80
#: shell/ev-window.c:1108 shell/main.c:80
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
#: shell/ev-window.c:1048
#: shell/ev-window.c:1111
msgid "© 1996-2004 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2004 Evince-utviklerene"
#: shell/ev-window.c:1051
#: shell/ev-window.c:1114
msgid "PostScript and PDF File Viewer."
msgstr "PostScript og PDF-filvisning."
#: shell/ev-window.c:1054
#: shell/ev-window.c:1117
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: shell/ev-window.c:1319
#: shell/ev-window.c:1387
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: shell/ev-window.c:1320
#: shell/ev-window.c:1388
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: shell/ev-window.c:1321
#: shell/ev-window.c:1389
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: shell/ev-window.c:1322
#: shell/ev-window.c:1390
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
#: shell/ev-window.c:1323
#: shell/ev-window.c:1391
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. File menu
#: shell/ev-window.c:1326
#: shell/ev-window.c:1394
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"
#: shell/ev-window.c:1327
#: shell/ev-window.c:1395
msgid "Open a file"
msgstr "Åpne en fil"
#: shell/ev-window.c:1329
#: shell/ev-window.c:1397
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
#: shell/ev-window.c:1330
#: shell/ev-window.c:1398
msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
#: shell/ev-window.c:1332
#: shell/ev-window.c:1400
msgid "_Print"
msgstr "S_kriv ut"
#: shell/ev-window.c:1333
#: shell/ev-window.c:1401
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1335
#: shell/ev-window.c:1403
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
#: shell/ev-window.c:1336
#: shell/ev-window.c:1404
msgid "Close this window"
msgstr "Lukk dette vinduet"
#. Edit menu
#: shell/ev-window.c:1340
#: shell/ev-window.c:1408
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopier"
#: shell/ev-window.c:1341
#: shell/ev-window.c:1409
msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1343
#: shell/ev-window.c:1411
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
#: shell/ev-window.c:1344
#: shell/ev-window.c:1412
msgid "Select the entire page"
msgstr "Merk hele siden"
#: shell/ev-window.c:1346
#: shell/ev-window.c:1414
msgid "_Find"
msgstr "S_øk"
#: shell/ev-window.c:1347
#: shell/ev-window.c:1415
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
#. View menu
#: shell/ev-window.c:1351
#: shell/ev-window.c:1419
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zoom _inn"
#: shell/ev-window.c:1352
#: shell/ev-window.c:1420
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1354
#: shell/ev-window.c:1422
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zoom _ut"
#: shell/ev-window.c:1355
#: shell/ev-window.c:1423
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
#: shell/ev-window.c:1357
#: shell/ev-window.c:1425
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal størrelse"
#: shell/ev-window.c:1358
#: shell/ev-window.c:1426
msgid "Zoom to the normal size"
msgstr "Zoom til normal størrelse"
#: shell/ev-window.c:1360
#: shell/ev-window.c:1428
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
#: shell/ev-window.c:1361
#: shell/ev-window.c:1429
msgid "Zoom to fit the document to the current window"
msgstr "Zoom for å tilpasse dokumentet til aktivt vindu"
#: shell/ev-window.c:1363
#: shell/ev-window.c:1431
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
#: shell/ev-window.c:1364
#: shell/ev-window.c:1432
msgid "Zoom to fit the width of the current window "
msgstr "Zoom tilpasset bredden av aktivt vindu"
#. Go menu
#: shell/ev-window.c:1368
#: shell/ev-window.c:1436
msgid "_Back"
msgstr "Til_bake"
#: shell/ev-window.c:1369 shell/ev-window.c:1372
#: shell/ev-window.c:1437 shell/ev-window.c:1440
msgid "Go to the page viewed before this one"
msgstr "Gå til siden som ble vist før denne"
#: shell/ev-window.c:1371
#: shell/ev-window.c:1439
msgid "Fo_rward"
msgstr "F_remover"
#: shell/ev-window.c:1374
#: shell/ev-window.c:1442
msgid "_Page Up"
msgstr "Gå o_pp en side"
#: shell/ev-window.c:1375
#: shell/ev-window.c:1443
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
#: shell/ev-window.c:1377
#: shell/ev-window.c:1445
msgid "_Page Down"
msgstr "Gå _ned en side"
#: shell/ev-window.c:1378
#: shell/ev-window.c:1446
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
#: shell/ev-window.c:1380
#: shell/ev-window.c:1448
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
#: shell/ev-window.c:1381
#: shell/ev-window.c:1449
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
#: shell/ev-window.c:1383
#: shell/ev-window.c:1451
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
#: shell/ev-window.c:1384
#: shell/ev-window.c:1452
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
#: shell/ev-window.c:1388
#: shell/ev-window.c:1456
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#: shell/ev-window.c:1389
#: shell/ev-window.c:1457
msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
#: shell/ev-window.c:1392
#: shell/ev-window.c:1460
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: shell/ev-window.c:1393
#: shell/ev-window.c:1461
msgid "Display credits for the document viewer creators"
msgstr "Vis kreditering for skaperene av dokumentvisning"
#. View Menu
#: shell/ev-window.c:1400
#: shell/ev-window.c:1468
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
#: shell/ev-window.c:1401
#: shell/ev-window.c:1469
msgid "Show or hide toolbar"
msgstr "Vis/skjul verktøylinje"
#: shell/ev-window.c:1403
#: shell/ev-window.c:1471
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1404
#: shell/ev-window.c:1472
msgid "Show or hide statusbar"
msgstr "Vis/skjul statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1406
#: shell/ev-window.c:1474
msgid "Side_bar"
msgstr "Si_delinje"
#: shell/ev-window.c:1407
#: shell/ev-window.c:1475
msgid "Show or hide sidebar"
msgstr "Vis eller skjul statuslinje"
#: shell/ev-window.c:1409
#: shell/ev-window.c:1477
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: shell/ev-window.c:1410
#: shell/ev-window.c:1478
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
#: shell/ev-window.c:1431
#: shell/ev-window.c:1499
msgid "Back"
msgstr "Tilbake"
#: shell/ev-window.c:1433
#: shell/ev-window.c:1501
msgid "Go back"
msgstr "Gå tilbake"
#: shell/ev-window.c:1434
#: shell/ev-window.c:1502
msgid "Back history"
msgstr "Historikk bakover"
#: shell/ev-window.c:1445
#: shell/ev-window.c:1513
msgid "Forward"
msgstr "Fremover"
#: shell/ev-window.c:1447
#: shell/ev-window.c:1515
msgid "Go forward"
msgstr "Gå fremover"
#: shell/ev-window.c:1448
#: shell/ev-window.c:1516
msgid "Forward history"
msgstr "Historikk fremover"
#: shell/ev-window.c:1458
#: shell/ev-window.c:1526
msgid "Page"
msgstr "Side"
#: shell/ev-window.c:1459
#: shell/ev-window.c:1527
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
#: shell/ev-window.c:1543
#: shell/ev-window.c:1611
msgid "Index"
msgstr "Indeks"
#: shell/ev-window.c:1550
#: shell/ev-window.c:1618
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrer"
......@@ -594,3 +605,7 @@ msgstr "Miniatyrer"
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentvisning"
#: shell/ev-history.c:175
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment