sv.po 45.2 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for evince.
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
2
# Copyright (C) 2004-2010 Free Software Foundation, Inc.
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
3
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
4
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
5 6 7 8 9 10 11 12
#
# "PostScript" bör enligt Datatermgruppen skrivas "Postscript" på svenska.
# http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f19
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
13 14
"POT-Creation-Date: 2010-07-26 21:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-26 21:35+0100\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
15 16
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
22
#: ../backend/comics/comics-document.c:217
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
23
#, c-format
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
24 25
msgid "Error launching the command “%s” in order to decompress the comic book: %s"
msgstr "Fel vid start av kommandot \"%s\" för att kunna dekomprimera serietidningen: %s"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
26

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
27
#: ../backend/comics/comics-document.c:231
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
28 29
#, c-format
msgid "The command “%s” failed at decompressing the comic book."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
30
msgstr "Kommandot \"%s\" misslyckades med att dekomprimera serietidningen."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
31

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
32
#: ../backend/comics/comics-document.c:240
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
33 34
#, c-format
msgid "The command “%s” did not end normally."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
35
msgstr "Kommandot \"%s\" avslutades inte normalt."
36

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
37
#: ../backend/comics/comics-document.c:420
38 39 40 41
#, c-format
msgid "Not a comic book MIME type: %s"
msgstr "Inte en MIME-typ för en serietidning: %s"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
42
#: ../backend/comics/comics-document.c:427
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
43
msgid "Can't find an appropriate command to decompress this type of comic book"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
44
msgstr "Kan inte hitta ett lämpligt kommando för att dekomprimera denna typ av serietidning"
45

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
46
#: ../backend/comics/comics-document.c:465
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
47 48 49 50 51
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:143
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:286
msgid "Unknown MIME Type"
msgstr "Okänd MIME-typ"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
52
#: ../backend/comics/comics-document.c:492
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
53 54
msgid "File corrupted"
msgstr "Filen är skadad"
55

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
56
#: ../backend/comics/comics-document.c:505
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
57 58 59
msgid "No files in archive"
msgstr "Inga filer i arkivet"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
60
#: ../backend/comics/comics-document.c:544
61 62 63 64
#, c-format
msgid "No images found in archive %s"
msgstr "Inga bilder hittades i arkivet %s"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
65
#: ../backend/comics/comics-document.c:788
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
66 67 68 69
#, c-format
msgid "There was an error deleting “%s”."
msgstr "Det uppstod ett fel vid borttagning av \"%s\"."

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
70
#: ../backend/comics/comics-document.c:927
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
71 72 73 74
#, c-format
msgid "Error %s"
msgstr "Fel %s"

75 76 77 78
#: ../backend/comics/comicsdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "Comic Books"
msgstr "Serietidningar"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
79
#: ../backend/djvu/djvu-document.c:173
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
80 81
msgid "DjVu document has incorrect format"
msgstr "DjVu-dokumentet har ett felaktigt format"
82

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
83
#: ../backend/djvu/djvu-document.c:250
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
84 85
msgid "The document is composed of several files. One or more of these files cannot be accessed."
msgstr "Dokumentet består av flera filer. En eller flera av dessa filer går inte komma åt."
86

87
#: ../backend/djvu/djvudocument.evince-backend.in.h:1
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
88 89
msgid "DjVu Documents"
msgstr "DjVu-dokument"
90

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
91
#: ../backend/dvi/dvi-document.c:113
92 93 94
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "DVI-dokumentet har felaktigt format"

95 96 97 98
#: ../backend/dvi/dvidocument.evince-backend.in.h:1
msgid "DVI Documents"
msgstr "DVI-dokument"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
99
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:521
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
100 101 102
msgid "This work is in the Public Domain"
msgstr "Detta är ett publikt verk"

103
#. translators: this is the document security state
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
104
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:774
105 106 107 108
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#. translators: this is the document security state
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
109
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:777
110 111 112
msgid "No"
msgstr "Nej"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
113
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:905
114 115 116
msgid "Type 1"
msgstr "Typ 1"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
117
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:907
118 119 120
msgid "Type 1C"
msgstr "Typ 1C"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
121
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:909
122 123 124
msgid "Type 3"
msgstr "Typ 3"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
125
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:911
126 127 128
msgid "TrueType"
msgstr "Truetype"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
129
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:913
130 131 132
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Typ 1 (CID)"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
133
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:915
134 135 136
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Typ 1C (CID)"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
137
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:917
138 139 140
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "Truetype (CID)"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
141
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:919
142 143 144
msgid "Unknown font type"
msgstr "Okänd typsnittstyp"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
145
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:945
146 147 148
msgid "No name"
msgstr "Inget namn"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
149
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:953
150 151 152
msgid "Embedded subset"
msgstr "Inbyggd delmängd"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
153
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:955
154 155 156
msgid "Embedded"
msgstr "Inbyggd"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
157
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:957
158 159 160
msgid "Not embedded"
msgstr "Inte inbyggd"

161 162 163 164
#: ../backend/pdf/pdfdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokument"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
165 166
#: ../backend/impress/impress-document.c:302
#: ../backend/tiff/tiff-document.c:113
167 168 169
msgid "Invalid document"
msgstr "Ogiltigt dokument"

170 171 172 173 174 175 176
#.
#. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
#.
#: ../backend/impress/impressdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "Impress Slides"
msgstr "Impress-diabilder"

177
#: ../backend/impress/zip.c:53
178 179 180
msgid "No error"
msgstr "Inga fel"

181
#: ../backend/impress/zip.c:56
182 183 184
msgid "Not enough memory"
msgstr "Inte tillräckligt med minne"

185
#: ../backend/impress/zip.c:59
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
186 187
msgid "Cannot find ZIP signature"
msgstr "Kan inte hitta zip-signaturen"
188

189
#: ../backend/impress/zip.c:62
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
190
msgid "Invalid ZIP file"
191 192
msgstr "Ogiltig zip-fil"

193
#: ../backend/impress/zip.c:65
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
194 195
msgid "Multi file ZIPs are not supported"
msgstr "Multipla Zip-filer stöds inte"
196

197
#: ../backend/impress/zip.c:68
198 199 200
msgid "Cannot open the file"
msgstr "Kan inte öppna filen"

201
#: ../backend/impress/zip.c:71
202 203 204
msgid "Cannot read data from file"
msgstr "Kan inte läsa data från fil"

205
#: ../backend/impress/zip.c:74
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
206
msgid "Cannot find file in the ZIP archive"
207 208
msgstr "Kan inte hitta fil i zip-arkivet"

209
#: ../backend/impress/zip.c:77
210 211 212
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
213
#: ../backend/ps/ev-spectre.c:102
214 215 216 217
#, c-format
msgid "Failed to load document “%s”"
msgstr "Misslyckades med att läsa in dokumentet \"%s\""

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
218
#: ../backend/ps/ev-spectre.c:135
219 220 221 222
#, c-format
msgid "Failed to save document “%s”"
msgstr "Misslyckades med att spara dokumentet \"%s\""

223 224 225
#: ../backend/ps/psdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "PostScript Documents"
msgstr "Postscript-dokument"
226

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
227 228
#: ../libdocument/ev-attachment.c:304
#: ../libdocument/ev-attachment.c:325
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
229 230 231 232
#, c-format
msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
msgstr "Kunde inte spara bilagan \"%s\": %s"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
233
#: ../libdocument/ev-attachment.c:372
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
234 235 236 237
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
msgstr "Kunde inte öppna bilagan \"%s\": %s"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
238
#: ../libdocument/ev-attachment.c:407
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
239 240 241 242
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”"
msgstr "Kunde inte öppna bilagan \"%s\""

243
# Hmm, stämmer detta? FIXME
244
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:168
245
#, c-format
246 247
msgid "File type %s (%s) is not supported"
msgstr "Filtypen %s (%s) stöds inte"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
248

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
249
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:359
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
250 251 252
msgid "All Documents"
msgstr "Alla dokument"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
253
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:391
254 255
msgid "All Files"
msgstr "Alla filer"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
256

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
257 258 259 260 261
#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:146
#, c-format
msgid "Failed to create a temporary file: %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa en temporärfil: %s"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
262
#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:308
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
263 264 265 266
#, c-format
msgid "Failed to create a temporary directory: %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa en temporär katalog: %s"

267
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:165
268 269 270 271
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Filen är inte en giltig .desktop-fil."

272
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:188
273 274 275 276
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Okänd Version \"%s\" i skrivbordsfil"

277
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:958
278 279 280 281
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"

282
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1100
283 284 285 286
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programmet accepterar inte dokument via kommandoraden"

287
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1168
288 289 290 291
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Okänd startflagga: %d"

292
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1373
293 294
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
295
msgstr "Kan inte skicka dokument-URI:er till ett \"Type=Link\"-skrivbordsobjekt"
296

297
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1392
298 299 300 301
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Inte ett startbart objekt"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
302
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:225
303 304 305
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanterare"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
306
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:228
307 308 309
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Ange fil som innehåller sparad konfiguration"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
310 311 312
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:228
#: ../previewer/ev-previewer.c:45
#: ../previewer/ev-previewer.c:46
313 314 315
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
316
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:231
317 318 319
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ange sessionshanterings-id"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
320
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:231
321 322 323
msgid "ID"
msgstr "ID"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
324
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:252
325 326
msgid "Session management options:"
msgstr "Flaggor för sessionshantering:"
327

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
328
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:253
329
msgid "Show session management options"
330 331
msgstr "Visa flaggor för sessionshantering"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
332 333 334 335 336 337 338
#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
#. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
#. * on the toolbar, and is placed at the %s. Note the _ before the %s
#. * which is used to add mnemonics. We know that this is likely to
#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
#. * please remove.
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
339
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:946
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
340 341 342 343
#, c-format
msgid "Show “_%s”"
msgstr "Visa \"_%s\""

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
344
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1414
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
345 346 347
msgid "_Move on Toolbar"
msgstr "_Flytta på verktygsrad"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
348
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1415
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
349 350 351
msgid "Move the selected item on the toolbar"
msgstr "Flytta markerat objekt på verktygsraden"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
352
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1416
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
353 354 355
msgid "_Remove from Toolbar"
msgstr "_Ta bort från verktygsrad"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
356
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1417
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
357 358 359
msgid "Remove the selected item from the toolbar"
msgstr "Ta bort markerat objekt från verktygsraden"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
360
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1418
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
361
msgid "_Delete Toolbar"
362 363
msgstr "_Ta bort verktygsrad"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
364
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1419
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
365 366 367
msgid "Remove the selected toolbar"
msgstr "Ta bort markerad verktygsrad"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
368
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:486
369 370 371 372
msgid "Separator"
msgstr "Avskiljare"

#. translators: this is the label for toolbar button
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
373 374
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48
#: ../shell/ev-window.c:5503
375 376 377
msgid "Best Fit"
msgstr "Bästa anpassning"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
378
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
379 380 381
msgid "Fit Page Width"
msgstr "Anpassa till sidbredd"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
382
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
383 384 385
msgid "50%"
msgstr "50%"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
386
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
387 388
msgid "70%"
msgstr "70%"
389

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
390
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
391 392 393 394
msgid "85%"
msgstr "85%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
395 396 397
msgid "100%"
msgstr "100%"

398
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
399 400 401
msgid "125%"
msgstr "125%"

402
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
403 404 405
msgid "150%"
msgstr "150%"

406
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
407 408 409
msgid "175%"
msgstr "175%"

410
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
411 412 413
msgid "200%"
msgstr "200%"

414
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
415 416 417
msgid "300%"
msgstr "300%"

418
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:60
419 420 421
msgid "400%"
msgstr "400%"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:61
msgid "800%"
msgstr "800%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:62
msgid "1600%"
msgstr "1600%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:63
msgid "3200%"
msgstr "3200%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:64
msgid "6400%"
msgstr "6400%"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
438
#. Manually set name and icon
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
439 440 441 442
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1
#: ../shell/ev-window.c:4292
#: ../shell/ev-window-title.c:149
#: ../shell/main.c:310
443
#, c-format
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
444 445 446
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisare"

Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
447
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
448
msgid "View multi-page documents"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
449 450
msgstr "Visa dokument med flera sidor"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
451
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:1
452 453
msgid "Override document restrictions"
msgstr "Åsidosätt dokumentbegränsningar"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
454

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
455
#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:2
456
msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
457
msgstr "Åsidosätt dokumentbegränsningar, som till exempel begränsning i att kopiera eller att skriva ut."
458

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
459
#: ../previewer/ev-previewer.c:44
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
460 461 462
msgid "Delete the temporary file"
msgstr "Ta bort temporära filen"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
463
#: ../previewer/ev-previewer.c:45
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
464
msgid "Print settings file"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
465
msgstr "Skriv ut inställningsfil"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
466

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
467 468
#: ../previewer/ev-previewer.c:144
#: ../previewer/ev-previewer.c:178
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
469
msgid "GNOME Document Previewer"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
470
msgstr "Dokumentgranskare för GNOME"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
471

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
472 473
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91
#: ../shell/ev-window.c:3054
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
474 475 476
msgid "Failed to print document"
msgstr "Misslyckades med att skriva ut dokument"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
477
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:237
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
478 479 480 481 482
#, c-format
msgid "The selected printer '%s' could not be found"
msgstr "Den valda skrivaren \"%s\" kunde inte hittas"

#. Go menu
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
483 484
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:284
#: ../shell/ev-window.c:5218
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
485 486 487
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Föregående sida"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
488 489
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:285
#: ../shell/ev-window.c:5219
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
490 491 492
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå till föregående sida"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
493 494
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:287
#: ../shell/ev-window.c:5221
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
495 496 497
msgid "_Next Page"
msgstr "_Nästa sida"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
498 499
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:288
#: ../shell/ev-window.c:5222
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
500 501 502
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå till nästa sida"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
503 504
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:291
#: ../shell/ev-window.c:5205
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
505 506 507
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Förstora dokumentet"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
508 509
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:294
#: ../shell/ev-window.c:5208
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
510 511 512
msgid "Shrink the document"
msgstr "Krymp dokumentet"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
513 514
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:297
#: ../libview/ev-print-operation.c:1307
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
515 516 517
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
518 519
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:298
#: ../shell/ev-window.c:5176
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
520 521 522
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut detta dokument"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
523 524
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:342
#: ../shell/ev-window.c:5320
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
525 526 527
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Bästa anpassning"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
528 529
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:343
#: ../shell/ev-window.c:5321
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
530 531 532
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Gör så att det aktuella dokumentet fyller fönstret"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
533 534
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:345
#: ../shell/ev-window.c:5323
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
535
msgid "Fit Page _Width"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
536
msgstr "Anpassa till sidb_redd"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
537

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
538 539
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:346
#: ../shell/ev-window.c:5324
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
540 541 542
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Gör så att det aktuella dokumentet fyller bredden på fönstret"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
543 544
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:558
#: ../shell/ev-window.c:5425
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
545 546 547
msgid "Page"
msgstr "Sida"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
548 549
#: ../previewer/ev-previewer-window.c:559
#: ../shell/ev-window.c:5426
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
550 551 552 553
msgid "Select Page"
msgstr "Välj sida"

#: ../properties/ev-properties-main.c:116
554 555
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
556

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
557
#: ../properties/ev-properties-view.c:60
558 559
msgid "Title:"
msgstr "Titel:"
560

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
561
#: ../properties/ev-properties-view.c:61
562 563
msgid "Location:"
msgstr "Plats:"
564

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
565
#: ../properties/ev-properties-view.c:62
566 567
msgid "Subject:"
msgstr "Ämne:"
568

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
569
#: ../properties/ev-properties-view.c:63
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
570
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:160
571 572
msgid "Author:"
msgstr "Författare:"
573

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
574
#: ../properties/ev-properties-view.c:64
575 576
msgid "Keywords:"
msgstr "Nyckelord:"
577

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
578
#: ../properties/ev-properties-view.c:65
579 580
msgid "Producer:"
msgstr "Producent:"
581

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
582
#: ../properties/ev-properties-view.c:66
583 584
msgid "Creator:"
msgstr "Skapare:"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
585

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
586
#: ../properties/ev-properties-view.c:67
587 588
msgid "Created:"
msgstr "Skapad:"
589

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
590
#: ../properties/ev-properties-view.c:68
591 592
msgid "Modified:"
msgstr "Ändrad:"
593

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
594
#: ../properties/ev-properties-view.c:69
595 596
msgid "Number of Pages:"
msgstr "Antal sidor:"
597

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
598
#: ../properties/ev-properties-view.c:70
599 600
msgid "Optimized:"
msgstr "Optimerad:"
601

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
602
#: ../properties/ev-properties-view.c:71
603 604
msgid "Format:"
msgstr "Format:"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
605

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
606
#: ../properties/ev-properties-view.c:72
607 608
msgid "Security:"
msgstr "Säkerhet:"
609

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
610
#: ../properties/ev-properties-view.c:73
611 612
msgid "Paper Size:"
msgstr "Pappersstorlek:"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
613

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
614 615
#: ../properties/ev-properties-view.c:188
#: ../libview/ev-print-operation.c:1865
616 617
msgid "None"
msgstr "Ingen"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
618

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
619 620 621 622 623 624
#. Translate to the default units to use for presenting
#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
#. * want inches, otherwise translate to default:mm.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
#.
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
625
#: ../properties/ev-properties-view.c:217
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
626 627 628
msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
629
#: ../properties/ev-properties-view.c:261
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
630
#, c-format
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
631
msgid "%.0f × %.0f mm"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
632 633
msgstr "%.0f × %.0f mm"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
634
#: ../properties/ev-properties-view.c:265
635
#, c-format
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
636
msgid "%.2f × %.2f inch"
637 638
msgstr "%.2f × %.2f tum"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
639 640
#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
641
#: ../properties/ev-properties-view.c:289
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
642 643 644 645 646 647
#, c-format
msgid "%s, Portrait (%s)"
msgstr "%s, Stående (%s)"

#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
648
#: ../properties/ev-properties-view.c:296
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
649 650 651 652
#, c-format
msgid "%s, Landscape (%s)"
msgstr "%s, Liggande (%s)"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
653
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:68
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
654 655 656 657 658 659
#, c-format
msgid "(%d of %d)"
msgstr "(%d av %d)"

# Borde buggrapporteras.
#
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
660
#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:70
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
661 662 663 664
#, c-format
msgid "of %d"
msgstr "av %d"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
665 666 667 668 669 670 671 672
#. Create tree view
#: ../libview/ev-loading-window.c:76
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:133
#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:125
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:262
msgid "Loading…"
msgstr "Läser in..."

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
673
#. Initial state
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
674
#: ../libview/ev-print-operation.c:334
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
675 676
msgid "Preparing to print…"
msgstr "Förbereder utskrift..."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
677

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
678
#: ../libview/ev-print-operation.c:336
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
679
msgid "Finishing…"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
680 681
msgstr "Färdigställer..."

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
682
#: ../libview/ev-print-operation.c:338
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
683
#, c-format
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
684 685
msgid "Printing page %d of %d…"
msgstr "Skriver ut sida %d av %d…"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
686

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
687
#: ../libview/ev-print-operation.c:1161
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
688 689 690
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift stöds inte på denna skrivare."

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
691
#: ../libview/ev-print-operation.c:1226
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
692 693 694
msgid "Invalid page selection"
msgstr "Ogiltigt sidval"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
695
#: ../libview/ev-print-operation.c:1227
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
696 697 698
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
699
#: ../libview/ev-print-operation.c:1229
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
700
msgid "Your print range selection does not include any pages"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
701
msgstr "Ditt val av utskriftsintervall inkluderar inte några sidor"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
702

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
703
#: ../libview/ev-print-operation.c:1860
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
704 705 706
msgid "Page Scaling:"
msgstr "Sidskalning:"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
707
#: ../libview/ev-print-operation.c:1866
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
708 709 710
msgid "Shrink to Printable Area"
msgstr "Förminska till utskrivningsbart område"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
711
#: ../libview/ev-print-operation.c:1867
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
712 713 714
msgid "Fit to Printable Area"
msgstr "Anpassa till utskrivningsbart område"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
715
#: ../libview/ev-print-operation.c:1870
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
716
msgid ""
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
717
"Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of the following:\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
718 719 720
"\n"
"• \"None\": No page scaling is performed.\n"
"\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
721
"• \"Shrink to Printable Area\": Document pages larger than the printable area are reduced to fit the printable area of the printer page.\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
722
"\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
723
"• \"Fit to Printable Area\": Document pages are enlarged or reduced as required to fit the printable area of the printer page.\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
724
msgstr ""
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
725
"Skala dokumentsidor för att passa den valda skrivarsidan. Välj från en av följande:\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
726 727 728
"\n"
"• \"Ingen\": Ingen sidskalning genomförs.\n"
"\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
729
"• \"Förminska till utskrivningsbart område\": Dokumentsidor större än det utskrivningsbara området minskas för att passa det utskrivningsbara området för skrivarsidan.\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
730
"\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
731
"• \"Anpassa till utskrivningsbart område\": Dokumentsidor förstoras eller förminskas enligt vad som krävs för att passa det utskrivningsbara området för skrivarsidan.\n"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
732

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
733
#: ../libview/ev-print-operation.c:1882
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
734 735 736
msgid "Auto Rotate and Center"
msgstr "Automatisk rotering och centrering"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
737 738 739
#: ../libview/ev-print-operation.c:1885
msgid "Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each document page. Document pages will be centered within the printer page."
msgstr "Rotera skrivarens sidorientering för varje sida för att matcha orienteringen för varje dokumentsida. Dokumentsidor kommer att centreras inom skrivarsidan."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
740

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
741
#: ../libview/ev-print-operation.c:1890
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
742 743 744
msgid "Select page size using document page size"
msgstr "Välj sidstorlek med sidstorlek för dokument"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
745 746 747
#: ../libview/ev-print-operation.c:1892
msgid "When enabled, each page will be printed on the same size paper as the document page."
msgstr "När aktiverad kommer varje sida att skrivas ut med samma pappersstorlek som dokumentsidan."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
748

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
749
#: ../libview/ev-print-operation.c:1974
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
750 751 752
msgid "Page Handling"
msgstr "Sidhantering"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
753
#: ../libview/ev-jobs.c:1529
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
754 755 756 757
#, c-format
msgid "Failed to print page %d: %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva ut sida %d: %s"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
758
#: ../libview/ev-view-accessible.c:46
759 760 761
msgid "Scroll Up"
msgstr "Rulla upp"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
762
#: ../libview/ev-view-accessible.c:47
763 764 765
msgid "Scroll Down"
msgstr "Rulla ned"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
766
#: ../libview/ev-view-accessible.c:53
767 768 769
msgid "Scroll View Up"
msgstr "Rulla vy upp"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
770
#: ../libview/ev-view-accessible.c:54
771 772 773
msgid "Scroll View Down"
msgstr "Rulla vy ned"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
774
#: ../libview/ev-view-accessible.c:882
775 776 777
msgid "Document View"
msgstr "Dokumentvy"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
778
#: ../libview/ev-view-presentation.c:672
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
779 780 781
msgid "Jump to page:"
msgstr "Gå till sidan:"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
782
#: ../libview/ev-view-presentation.c:968
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
783 784 785
msgid "End of presentation. Click to exit."
msgstr "Slut på presentationen. Klicka för att avsluta."

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
786
#: ../libview/ev-view.c:1756
787 788 789
msgid "Go to first page"
msgstr "Gå till första sidan"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
790
#: ../libview/ev-view.c:1758
791 792 793
msgid "Go to previous page"
msgstr "Gå till föregående sida"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
794
#: ../libview/ev-view.c:1760
795 796 797
msgid "Go to next page"
msgstr "Gå till nästa sida"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
798
#: ../libview/ev-view.c:1762
799 800 801
msgid "Go to last page"
msgstr "Gå till sista sidan"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
802
#: ../libview/ev-view.c:1764
803 804 805
msgid "Go to page"
msgstr "Gå till sidan"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
806
#: ../libview/ev-view.c:1766
807 808 809
msgid "Find"
msgstr "Sök"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
810
#: ../libview/ev-view.c:1794
811 812 813 814
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Gå till sida %s"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
815
#: ../libview/ev-view.c:1800
816 817 818 819
#, c-format
msgid "Go to %s on file “%s”"
msgstr "Gå till %s i filen \"%s\""

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
820
#: ../libview/ev-view.c:1803
821 822 823 824
#, c-format
msgid "Go to file “%s”"
msgstr "Gå till filen \"%s\""

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
825
#: ../libview/ev-view.c:1811
826 827 828 829 830
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Starta %s"

#: ../shell/eggfindbar.c:320
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
831 832
msgid "Find:"
msgstr "Sök:"
833

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
834 835
#: ../shell/eggfindbar.c:329
#: ../shell/ev-window.c:5193
836 837
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "Sök _föregående"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
838

839
#: ../shell/eggfindbar.c:333
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
840 841 842
msgid "Find previous occurrence of the search string"
msgstr "Sök föregående förekomst av söksträngen"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
843 844
#: ../shell/eggfindbar.c:337
#: ../shell/ev-window.c:5191
845 846
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Sök _nästa"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
847

848
#: ../shell/eggfindbar.c:341
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
849 850
msgid "Find next occurrence of the search string"
msgstr "Sök nästa förekomst av söksträngen"
851

852
#: ../shell/eggfindbar.c:348
853 854 855
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "_Gör skillnad på gemener/VERSALER"

856
#: ../shell/eggfindbar.c:351
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
857 858 859
msgid "Toggle case sensitive search"
msgstr "Växla skiftlägeskänslig sökning"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941
#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:97
msgid "Icon:"
msgstr "Ikon:"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:104
msgid "Note"
msgstr "Notering"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:105
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:106
msgid "Key"
msgstr ""

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:107
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:108
msgid "New Paragraph"
msgstr "Nytt stycke"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:109
msgid "Paragraph"
msgstr "Stycke"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:110
msgid "Insert"
msgstr ""

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:111
msgid "Cross"
msgstr ""

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:112
msgid "Circle"
msgstr "Cirkel"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:113
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:139
#, fuzzy
msgid "Annotation Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:173
msgid "Color:"
msgstr "Färg:"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:185
msgid "Style:"
msgstr "Stil:"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:201
msgid "Transparent"
msgstr "Transparent"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:208
msgid "Opaque"
msgstr "Opak"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:219
msgid "Initial window state:"
msgstr "Initialt fönstertillstånd:"

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:226
#, fuzzy
msgid "Open"
msgstr "_Öppna..."

#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:227
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: ../shell/ev-application.c:1022
msgid "Running in presentation mode"
msgstr "Kör i presentationsläge"

942
#: ../shell/ev-keyring.c:102
943
#, c-format
944 945
msgid "Password for document %s"
msgstr "Lösenord för dokumentet %s"
946

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
947 948 949 950 951 952 953 954 955 956
#: ../shell/ev-convert-metadata.c:88
#, c-format
msgid "Converting %s"
msgstr "Konverterar %s"

#: ../shell/ev-convert-metadata.c:92
#, c-format
msgid "%d of %d documents converted"
msgstr "%d av %d dokument konverterade"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
957 958
#: ../shell/ev-convert-metadata.c:165
#: ../shell/ev-convert-metadata.c:181
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
959 960 961
msgid "Converting metadata"
msgstr "Konverterar metadata"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
962 963 964
#: ../shell/ev-convert-metadata.c:187
msgid "The metadata format used by Evince has changed, and hence it needs to be migrated. If the migration is cancelled the metadata storage will not work."
msgstr "Metadataformatet som används av Evince har ändrats och därför behöver det migreras. Om migreringen avbröts så kommer metadatalagringen inte att fungera."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
965

966
#: ../shell/ev-open-recent-action.c:72
967 968 969
msgid "Open a recently used document"
msgstr "Öppna ett tidigare använt dokument"

970
#: ../shell/ev-password-view.c:144
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
971
msgid "This document is locked and can only be read by entering the correct password."
972
msgstr "Detta dokument är låst och kan endast läsas om rätt lösenord anges."
973

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
974 975
#: ../shell/ev-password-view.c:153
#: ../shell/ev-password-view.c:272
976 977
msgid "_Unlock Document"
msgstr "_Lås upp dokument"
978

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
979
#: ../shell/ev-password-view.c:264
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
980 981 982
msgid "Enter password"
msgstr "Ange lösenord"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
983
#: ../shell/ev-password-view.c:304
984 985 986
msgid "Password required"
msgstr "Lösenord krävs"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
987
#: ../shell/ev-password-view.c:305
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
988
#, c-format
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
989 990
msgid "The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
msgstr "Dokumentet \"%s\" är låst och kräver ett lösenord innan det kan öppnas."
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
991

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
992
#: ../shell/ev-password-view.c:335
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
993 994 995
msgid "_Password:"
msgstr "_Lösenord:"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
996
#: ../shell/ev-password-view.c:368
997 998
msgid "Forget password _immediately"
msgstr "Glöm lösenordet _omedelbart"
999

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1000
#: ../shell/ev-password-view.c:380
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1001
msgid "Remember password until you _log out"
1002
msgstr "Kom ihåg lösenordet tills du _loggar ut"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1003

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1004
#: ../shell/ev-password-view.c:392
1005 1006 1007
msgid "Remember _forever"
msgstr "Kom ihåg för _alltid"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1008
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:62
1009
msgid "Properties"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1010
msgstr "Egenskaper"
1011

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1012
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:95
1013
msgid "General"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1014
msgstr "Allmänt"
1015

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1016
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:105
1017
msgid "Fonts"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1018
msgstr "Typsnitt"
1019

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1020
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:118
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1021 1022 1023
msgid "Document License"
msgstr "Dokumentlicens"

1024
#: ../shell/ev-properties-fonts.c:135
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1025 1026
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"
1027

1028
#: ../shell/ev-properties-fonts.c:162
1029
#, c-format
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1030
msgid "Gathering font information… %3d%%"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1031
msgstr "Samlar in typsnittsinformation... %3d%%"
1032

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1033
#: ../shell/ev-properties-license.c:137
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1034 1035 1036
msgid "Usage terms"
msgstr "Användningsvillkor"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1037
#: ../shell/ev-properties-license.c:143
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1038 1039 1040
msgid "Text License"
msgstr "Textlicens"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1041
#: ../shell/ev-properties-license.c:149
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1042 1043 1044
msgid "Further Information"
msgstr "Ytterligare information"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:161
msgid "List"
msgstr "Lista"

#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:203
#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:533
msgid "Annotations"
msgstr "Kommentarer"

#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:209
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:210
msgid "Add text annotation"
msgstr "Lägg till textkommentar"

#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:221
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:364
msgid "Document contains no annotations"
msgstr "Dokumentet innehåller inga kommentarer"

#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:396
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Sida %d"

#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:697
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1076 1077 1078
msgid "Attachments"
msgstr "Bilagor"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1079
#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:401
1080 1081
msgid "Layers"
msgstr "Lager"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
1082

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1083
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:335
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1084
msgid "Print…"
1085 1086
msgstr "Skriv ut..."

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1087
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:750
1088 1089 1090
msgid "Index"
msgstr "Index"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1091
#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:965
1092 1093 1094
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrbilder"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1095
#: ../shell/ev-window.c:848
1096
#, c-format
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1097 1098
msgid "Page %s — %s"
msgstr "Sida %s — %s"
1099

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1100
#: ../shell/ev-window.c:850
1101 1102 1103 1104
#, c-format
msgid "Page %s"
msgstr "Sida %s"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1105
#: ../shell/ev-window.c:1311
1106 1107 1108
msgid "The document contains no pages"
msgstr "Dokumentet innehåller inga sidor"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1109
#: ../shell/ev-window.c:1314
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1110 1111 1112
msgid "The document contains only empty pages"
msgstr "Dokumentet innehåller endast tomma sidor"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1113 1114
#: ../shell/ev-window.c:1514
#: ../shell/ev-window.c:1680
1115 1116 1117
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan inte öppna dokument"

Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
1118
#: ../shell/ev-window.c:1651
1119
#, c-format