Commit d7b861c4 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation

parent 65dbb768
......@@ -8,10 +8,10 @@
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany 3.8.x\n"
"Project-Id-Version: epiphany 3.9.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=epiphany\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-16 13:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-16 13:37+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-18 13:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-18 13:49+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -39,8 +39,8 @@ msgstr "http://www.google.no/"
msgid "http://www.google.com/search?q=%s&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8"
msgstr "http://www.google.no/search?q=%s&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8"
#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1 ../src/ephy-main.c:64
#: ../src/ephy-main.c:305 ../src/ephy-main.c:456 ../src/window-commands.c:1780
#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1 ../src/ephy-main.c:67
#: ../src/ephy-main.c:314 ../src/ephy-main.c:472 ../src/window-commands.c:1780
msgid "Web"
msgstr "Internett"
......@@ -186,7 +186,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:26
msgid "The visibility policy for the tabs bar."
msgstr ""
msgstr "Synlighetsregler for fanelinjen."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:27
msgid ""
......@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr "Bruk skrifter fra GNOME"
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:30
msgid "Use GNOME desktop wide font configuration."
msgstr ""
msgstr "Bruk skriftkonfigurasjon fra GNOME skrivebordet."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:31
msgid "Custom sans-serif font"
......@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr "Bruk egne farger"
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:38
msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
msgstr ""
msgstr "Bruk egne farger i stedet for fargene som siden ber om."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:39
msgid "Use own fonts"
......@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr "Bruk egne skrifter"
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:40
msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
msgstr ""
msgstr "Bruk egne skrifter i stedet for skriftene som siden ber om."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:41
msgid "Use a custom CSS"
......@@ -259,7 +259,7 @@ msgstr "Bruk egendefinert CSS"
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:42
msgid "Use a custom CSS file to modify websites own CSS."
msgstr ""
msgstr "Bruk egen CSS-fil til å endre nettstedets egen CSS."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:43
msgid "Enable spell checking"
......@@ -277,7 +277,7 @@ msgstr "Forvalgt koding"
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:46
msgid ""
"Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
msgstr ""
msgstr "Forvalgt koding. Godkjente verdier er de samme som WebKitGTK+ kan forstå."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:47
msgid "Size of disk cache"
......@@ -386,80 +386,83 @@ msgstr "Tidsområde for sidehistorikk"
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:70
msgid "Whether to show the title column in the history window."
msgstr ""
msgstr "Hvorvidt tittelkolonnen skal vises i historikkvinduet."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:71
msgid "Whether to show the address column in the history window."
msgstr ""
msgstr "Hvorvidt adressekolonnen skal vises i historikkvinduet."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:72
msgid "Whether to show the date-time column in the history window."
msgstr ""
msgstr "Hvorvidt dato-/tidkolonnen skal vises i historikkvinduet."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:73
msgid "Whether to show the title column in the bookmarks window."
msgstr ""
msgstr "Hvorvidt tittelkolonnen skal vises i bokmerkevinduet."
#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:74
msgid "Whether to show the address column in the bookmarks window."
msgstr ""
msgstr "Hvorvidt adressekolonnen skal vises i bokmerkevinduet."
#: ../embed/ephy-about-handler.c:60 ../embed/ephy-about-handler.c:63
#: ../embed/ephy-about-handler.c:143 ../embed/ephy-about-handler.c:145
msgid "Installed plugins"
msgstr "Installerte tillegg"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:75
#: ../embed/ephy-about-handler.c:158
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"
#. webkit_plugin_get_enabled (plugin)
#: ../embed/ephy-about-handler.c:75
#: ../embed/ephy-about-handler.c:158
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:75
#: ../embed/ephy-about-handler.c:158
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:76
#: ../embed/ephy-about-handler.c:159
msgid "MIME type"
msgstr "MIME-type"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:76
#: ../embed/ephy-about-handler.c:159
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:76
#: ../embed/ephy-about-handler.c:159
msgid "Suffixes"
msgstr "Suffiks"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:122 ../embed/ephy-about-handler.c:125
#: ../embed/ephy-about-handler.c:218 ../embed/ephy-about-handler.c:221
msgid "Memory usage"
msgstr "Minnebruk"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:158 ../embed/ephy-about-handler.c:160
#: ../embed/ephy-about-handler.c:299 ../embed/ephy-about-handler.c:301
msgid "Applications"
msgstr "Programmer"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:161
#: ../embed/ephy-about-handler.c:302
msgid "List of installed web applications"
msgstr "Liste med installerte nettprogrammer"
#. Note for translators: this refers to the installation date.
#: ../embed/ephy-about-handler.c:182
#: ../embed/ephy-about-handler.c:323
msgid "Installed on:"
msgstr "Installert:"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:217 ../embed/ephy-about-handler.c:219
#: ../embed/ephy-about-handler.c:395 ../embed/ephy-about-handler.c:398
msgid "Private Browsing"
msgstr "Privat nettlesing"
#: ../embed/ephy-about-handler.c:220
#: ../embed/ephy-about-handler.c:399
msgid ""
"You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode "
"will not show up in your browsing history and all stored information will be "
"cleared when you close the window."
msgstr "Du bruker nå nettleser <em>inkognito</em. Sider som vises vil ikke være synlig i nettleserhistorikken og all lagret informasjon vil fjernes når du lukker vinduet."
msgstr ""
"Du bruker nå nettleser <em>inkognito</em. Sider som vises vil ikke være "
"synlig i nettleserhistorikken og all lagret informasjon vil fjernes når du "
"lukker vinduet."
#: ../embed/ephy-embed.c:487
#, c-format
......@@ -809,15 +812,15 @@ msgid "Most Visited"
msgstr "Mest besøkte"
#. characters
#: ../embed/ephy-web-view.c:64 ../embed/ephy-web-view.c:2740
#: ../embed/ephy-web-view.c:64 ../embed/ephy-web-view.c:2723
msgid "Blank page"
msgstr "Tom side"
#: ../embed/ephy-web-view.c:496
#: ../embed/ephy-web-view.c:495
msgid "Not now"
msgstr "Ikke nå"
#: ../embed/ephy-web-view.c:497
#: ../embed/ephy-web-view.c:496
msgid "Store password"
msgstr "Lagre passord"
......@@ -825,39 +828,39 @@ msgstr "Lagre passord"
#. * hostname where this is happening. Example: gnome@gmail.com and
#. * mail.google.com.
#.
#: ../embed/ephy-web-view.c:509
#: ../embed/ephy-web-view.c:508
#, c-format
msgid ""
"<big>Would you like to store the password for <b>%s</b> in <b>%s</b>?</big>"
msgstr "<big>Vil du lagre passordet for <b>%s</b> i <b>%s</b>?</big>"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1381
#: ../embed/ephy-web-view.c:1364
msgid "Deny"
msgstr "Nekt"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1382
#: ../embed/ephy-web-view.c:1365
msgid "Allow"
msgstr "Tillat"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1392
#: ../embed/ephy-web-view.c:1375
#, c-format
msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
msgstr "Siden på <b>%s</b> ønsker å vite din plassering."
#: ../embed/ephy-web-view.c:1720
#: ../embed/ephy-web-view.c:1703
msgid "None specified"
msgstr "Ingen oppgitt"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1729 ../embed/ephy-web-view.c:1747
#: ../embed/ephy-web-view.c:1712 ../embed/ephy-web-view.c:1730
#, c-format
msgid "Oops! Error loading %s"
msgstr "Oops! Feil under lasting av %s"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1731
#: ../embed/ephy-web-view.c:1714
msgid "Oops! It was not possible to show this website"
msgstr "Oops! Det var umulig å vise dette nettstedet"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1732
#: ../embed/ephy-web-view.c:1715
#, c-format
msgid ""
"<p>The website at <strong>%s</strong> seems to be unavailable. The precise "
......@@ -870,15 +873,15 @@ msgstr ""
"eller ha flyttet til en ny adresse. Ikke glem å sjekke at tilkoblingen til "
"internett fungerer.</p>"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1741
#: ../embed/ephy-web-view.c:1724
msgid "Try again"
msgstr "Prøv igjen"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1749
#: ../embed/ephy-web-view.c:1732
msgid "Oops! This site might have caused the web browser to close unexpectedly"
msgstr "Oops! Nettstedet kan ha forårsaket at nettleseren avsluttet uventet"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1751
#: ../embed/ephy-web-view.c:1734
#, c-format
msgid ""
"<p>This page was loading when the web browser closed unexpectedly.</"
......@@ -889,37 +892,39 @@ msgstr ""
"p><p>Dette kan skje igjen hvis du laster siden på nytt. Vennligst rapporter "
"problemet til utviklerene av <strong>%s</strong> hvis dette skjer.</p>"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1759
#: ../embed/ephy-web-view.c:1742
msgid "Load again anyway"
msgstr "Last på nytt likevel"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1765
#: ../embed/ephy-web-view.c:1748
#, c-format
msgid "Oops! Something went wrong displaying %s"
msgstr "Oops! Noe gikk galt ved visning av %s"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1766
#: ../embed/ephy-web-view.c:1749
msgid "Oops!"
msgstr "Oops!"
#: ../embed/ephy-web-view.c:1767
#: ../embed/ephy-web-view.c:1750
msgid ""
"Something went wrong while displaying this page. Please reload or visit a "
"different page to continue."
msgstr "Noe gikk galt ved visning av denne siden. Vennligst last den på nytt eller gå til et annet nettsted for å fortsette."
msgstr ""
"Noe gikk galt ved visning av denne siden. Vennligst last den på nytt eller "
"gå til et annet nettsted for å fortsette."
#: ../embed/ephy-web-view.c:2077
#: ../embed/ephy-web-view.c:2060
#, c-format
msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
msgstr "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
#. translators: %s here is the address of the web page
#: ../embed/ephy-web-view.c:2315
#: ../embed/ephy-web-view.c:2298
#, c-format
msgid "Loading “%s”…"
msgstr "Laster «%s» …"
#: ../embed/ephy-web-view.c:2317
#: ../embed/ephy-web-view.c:2300
msgid "Loading…"
msgstr "Laster …"
......@@ -2059,67 +2064,67 @@ msgstr "All historikk"
msgid "History"
msgstr "Historie"
#: ../src/ephy-main.c:73
#: ../src/ephy-main.c:76
msgid "Open a new tab in an existing browser window"
msgstr "Åpne en ny fane i et eksisterende nettleservindu"
#: ../src/ephy-main.c:75
#: ../src/ephy-main.c:78
msgid "Open a new browser window"
msgstr "Åpne et nytt nettleservindu"
#: ../src/ephy-main.c:77
#: ../src/ephy-main.c:80
msgid "Import bookmarks from the given file"
msgstr "Importer bokmerker fra gitt fil"
#: ../src/ephy-main.c:77 ../src/ephy-main.c:79
#: ../src/ephy-main.c:80 ../src/ephy-main.c:82
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
#: ../src/ephy-main.c:79
#: ../src/ephy-main.c:82
msgid "Load the given session file"
msgstr "Last oppgitt øktfil"
#: ../src/ephy-main.c:81
#: ../src/ephy-main.c:84
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Legg til bokmerke"
#: ../src/ephy-main.c:81
#: ../src/ephy-main.c:84
msgid "URL"
msgstr "Adresse"
#: ../src/ephy-main.c:83
#: ../src/ephy-main.c:86
msgid "Start a private instance"
msgstr "Start en privat instans"
#: ../src/ephy-main.c:85
#: ../src/ephy-main.c:88
msgid "Start an instance in incognito mode"
msgstr "Start en instans i inkognitomodus"
#: ../src/ephy-main.c:87
#: ../src/ephy-main.c:90
msgid "Start an instance in netbank mode"
msgstr "Start en instans i nettbankmodus"
#: ../src/ephy-main.c:89
#: ../src/ephy-main.c:92
msgid "Start the browser in application mode"
msgstr "Start nettleser i applikasjonsmodus"
#: ../src/ephy-main.c:91
#: ../src/ephy-main.c:94
msgid "Profile directory to use in the private instance"
msgstr "Profilkatalog som skal brukes i den private instansen"
#: ../src/ephy-main.c:91
#: ../src/ephy-main.c:94
msgid "DIR"
msgstr "KAT"
#: ../src/ephy-main.c:93
#: ../src/ephy-main.c:96
msgid "URL …"
msgstr "URL …"
#: ../src/ephy-main.c:192
#: ../src/ephy-main.c:201
msgid "Could not start Web"
msgstr "Kunne ikke starte Nettleser"
#: ../src/ephy-main.c:195
#: ../src/ephy-main.c:204
#, c-format
msgid ""
"Startup failed because of the following error:\n"
......@@ -2128,7 +2133,7 @@ msgstr ""
"Oppstart feilet på grunn av følgende feil:\n"
"%s"
#: ../src/ephy-main.c:306
#: ../src/ephy-main.c:315
msgid "Web options"
msgstr "Alternativer for Nettleser"
......@@ -2641,7 +2646,7 @@ msgstr "Slå på markør i nettleser?"
msgid ""
"Pressing F7 turns caret browsing on or off. This feature places a moveable "
"cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you "
"want to enable caret browsing on?"
"want to enable caret browsing?"
msgstr ""
"Hvis du trykker F7 slår du av/på bruk av markør. Denne funksjonen gir deg en "
"bevegelig markør på nettsidene som lar deg flytte rundt med tastaturet. Vil "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment