Commit acb58b26 authored by Gábor Kelemen's avatar Gábor Kelemen Committed by Administrator

Updated Hungarian translation

parent 88fad356
......@@ -3,13 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the user help.
#
# Attila Hammer <hammera at pickup dot hu>, 2014.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2013, 2014, 2015.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany_help master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-07 15:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-08 00:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-26 16:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-29 17:29+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -294,7 +294,7 @@ msgid "To delete a bookmark:"
msgstr "Könyvjelző törlése:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-delete.page:34
#: C/bookmark-delete.page:34 C/bookmark-edit.page:35
msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui> <gui style=\"menuitem"
"\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window."
......@@ -346,16 +346,6 @@ msgstr "A meglévő könyvjelzőket a tulajdonságaik szerkesztésével frissít
msgid "To edit a bookmark:"
msgstr "Könyvjelző szerkesztése:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-edit.page:35
msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window."
msgstr ""
"Válassza a <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Könyvjelzők</gui></guiseq> menüpontot a <gui>Könyvjelzők</gui> ablak "
"megnyitásához."
#. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-edit.page:44
msgid ""
......@@ -459,9 +449,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p
#: C/bookmark-smart.page:57
#| msgid ""
#| "Apart from search engines, you can also use smart bookmarks for other "
#| "queries, such as searching an online show for a product."
msgid ""
"Apart from search engines, you can also use smart bookmarks for other "
"queries, such as searching an online show for a product."
"queries, such as searching an online shop for a product."
msgstr ""
"A keresőmotorokon kívül az okos könyvjelzőket más lekérdezésekhez is "
"használhatja, például egy online boltban való termékkeresésre."
......@@ -760,15 +753,20 @@ msgstr "Webalkalmazás létrehozása"
#. (itstool) path: page/p
#: C/browse-webapps.page:29
#| msgid ""
#| "You can save webpages as a <em>Web Application</em>. This will add a link "
#| "to the page to the <link href=\"help:gnome-help/shell-terminology"
#| "\">Activities overview</link>. When you open a Web Application, it is "
#| "shown in a special type of window without the address bar or the menus."
msgid ""
"You can save webpages as a <em>Web Application</em>. This will add a link to "
"the page to the <link href=\"help:gnome-help/shell-terminology\">Activities "
"overview</link>. When you open a Web Application, it is shown in a special "
"type of window without the address bar or the menus."
"the page to the <link href=\"help:gnome-help/shell-introduction#activities"
"\">Activities overview</link>. When you open a Web Application, it is shown "
"in a special type of window without the address bar or the menus."
msgstr ""
"A weboldalakat elmentheti <em>webalkalmazásként</em>. Ez egy, az oldalra "
"mutató hivatkozást ad a <link href=\"help:gnome-help/shell-terminology"
"\">Tevékenységek áttekintéshez</link>. Egy webalkalmazás megnyitásakor az "
"mutató hivatkozást ad a <link href=\"help:gnome-help/shell-introduction#activi"
"ties\">Tevékenységek áttekintéshez</link>. Egy webalkalmazás megnyitásakor az "
"egy speciális típusú ablakban jelenik meg, amely nem tartalmaz sem címsort, "
"sem menüket."
......@@ -1623,7 +1621,8 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:351
msgid "Go to back to the previous page"
#| msgid "Go to back to the previous page"
msgid "Go back to the previous page"
msgstr "Ugrás vissza az előző oldalra"
#. (itstool) path: td/p
......@@ -1696,13 +1695,20 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-cookies.page:52
msgid ""
"If you chose to accept cookies from <gui>All websites</gui>, then websites "
"that you have not visited will be able to leave <em>third party cookies</"
"em>. Third party cookies are often used by advertisers and social media "
"websites to track your activity across websites and offer targeted content. "
"Note that some websites, such as Outlook.com, use third party cookies to "
"monitor whether you are logged in."
#| msgid ""
#| "If you chose to accept cookies from <gui>All websites</gui>, then "
#| "websites that you have not visited will be able to leave <em>third party "
#| "cookies</em>. Third party cookies are often used by advertisers and "
#| "social media websites to track your activity across websites and offer "
#| "targeted content. Note that some websites, such as Outlook.com, use third "
#| "party cookies to monitor whether you are logged in."
msgid ""
"If you choose to <gui>Always accept</gui> cookies, then websites that you "
"have not visited will be able to leave <em>third party cookies</em>. Third "
"party cookies are often used by advertisers and social media websites to "
"track your activity across websites and offer targeted content. Note that "
"some websites, such as Outlook.com, use third party cookies to monitor "
"whether you are logged in."
msgstr ""
"Ha <gui>Mindig elfogadja</gui> a sütiket, akkor a fel nem keresett "
"weboldalak is képesek lesznek úgynevezett <em>harmadik féltől származó</em> "
......@@ -1740,20 +1746,28 @@ msgstr "Egyéni CSS"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-css.page:29
#| msgid ""
#| "Epiphany allows you to set a custom CSS to change the look and feel of "
#| "every web page that you visit. You may want to do this to set a preferred "
#| "font size or color scheme."
msgid ""
"Epiphany allows you to set a custom CSS to change the look and feel of every "
"web page that you visit. You may want to do this to set a preferred font "
"size or color scheme."
"<app>Web</app> allows you to set a custom CSS to change the look and feel of "
"every web page that you visit. You may want to do this to set a preferred "
"font size or color scheme."
msgstr ""
"Az Epiphany lehetővé teszi egyéni CSS beállítását a meglátogatott weboldalak "
"A <app>Web</app> lehetővé teszi egyéni CSS beállítását a meglátogatott "
"weboldalak "
"megjelenésének megváltoztatása érdekében. Ez egy előnyben részesített "
"betűméret vagy színséma használatának kötelezővé tételéhez lehet hasznos."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-css.page:35 C/pref-font.page:37
#| msgid ""
#| "Open <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
#| "\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Fonts &amp; Styles</gui></guiseq>."
msgid ""
"Open <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Fonts &amp; Styles</gui></guiseq>."
"\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Fonts &amp; Style</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Nyissa meg a <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Beállítások</gui><gui style=\"tab\">Betűkészletek és stílus</gui></"
......@@ -1871,9 +1885,6 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-do-not-track.page:24
#| msgid ""
#| "How do I tell websites that I do not want them to monitor my online "
#| "activites?"
msgid ""
"How do I tell websites that I do not want them to monitor my online "
"activities?"
......@@ -1931,15 +1942,20 @@ msgstr "Betűkészlet megváltoztatása"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-font.page:30
#| msgid ""
#| "By default, your system font will be used to display web pages whenever "
#| "possible. If you use the <gui href=\"help:gnome-help/a11y-font-size"
#| "\">Large Font</gui> accessibility setting, this will be taken into "
#| "account. You can change this and use different fonts for viewing websites."
msgid ""
"By default, your system font will be used to display web pages whenever "
"possible. If you use the <gui href=\"help:gnome-help/a11y-font-size\">Large "
"Font</gui> accessibility setting, this will be taken into account. You can "
"Text</gui> accessibility setting, this will be taken into account. You can "
"change this and use different fonts for viewing websites."
msgstr ""
"Alapesetben a rendszer betűkészlete kerül felhasználásra a weboldalak "
"megjelenítésére, amikor csak lehetséges. Ha a <gui href=\"help:gnome-help/"
"a11y-font-size\">nagy betűk</gui> akadálymentesítési beállítást használja, "
"a11y-font-size\">nagy szöveg</gui> akadálymentesítési beállítást használja, "
"az figyelembe lesz véve. Ez a beállítás megváltoztatható, és a weboldalak "
"megjelenítéséhez használhat eltérő betűkészleteket."
......@@ -2083,15 +2099,27 @@ msgstr "Proxy használata"
#. (itstool) path: page/p
#: C/proxy.page:24
#| msgid ""
#| "You can use a proxy server for browsing the web. To use a web proxy when "
#| "browsing, you need to <link href=\"help:gnome-help#net-proxy\">set it up "
#| "in the GNOME <gui>Network</gui> settings panel</link>."
msgid ""
"You can use a proxy server for browsing the web. To use a web proxy when "
"browsing, you need to <link href=\"help:gnome-help#net-proxy\">set it up in "
"browsing, you need to <link href=\"help:gnome-help/net-proxy\">set it up in "
"the GNOME <gui>Network</gui> settings panel</link>."
msgstr ""
"A webböngészéshez használhat proxy kiszolgálót. A böngészéshez használandó "
"webproxy <link href=\"help:gnome-help#net-proxy\">beállításához a "
"webproxy <link href=\"help:gnome-help/net-proxy\">beállításához a "
"<gui>Hálózat</gui> beállításai panel használható</link>."
#~ msgid ""
#~ "Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
#~ "\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window."
#~ msgstr ""
#~ "Válassza a <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
#~ "\">Könyvjelzők</gui></guiseq> menüpontot a <gui>Könyvjelzők</gui> ablak "
#~ "megnyitásához."
#~ msgid ""
#~ "Multiple keyboard shortcuts can be used to complete tasks when browsing "
#~ "the web. They are listed below:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment