Commit abd5a04d authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 407baa5d
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-28 16:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-28 17:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-02 08:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-02 19:39+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: data/org.gnome.Epiphany.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Web"
......@@ -54,8 +54,8 @@ msgstr "Spletišče GNOME prikazano s programom GNOME Web"
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:294
#: embed/ephy-about-handler.c:325 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:295
#: embed/ephy-about-handler.c:326 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
#: src/ephy-main.c:412 src/window-commands.c:642
msgid "Web"
msgstr "Splet"
......@@ -558,6 +558,7 @@ msgstr ""
"čez celoten zaslon."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:277
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:364
msgid "Currently signed in sync user"
msgstr "Trenutno prijavljen uporabniški račun usklajevanja"
......@@ -570,6 +571,7 @@ msgstr ""
"usklajevanje podatkov s strežniki."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:282
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:369
msgid "Last sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja"
......@@ -578,6 +580,7 @@ msgid "The UNIX time at which last sync was made in seconds."
msgstr "Časovni žig UNIX ob zadnjem usklajevanja (v sekundah)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:287
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:374
msgid "Sync device ID"
msgstr "Uskladi ID naprave"
......@@ -586,6 +589,7 @@ msgid "The sync device ID of the current device."
msgstr "Usklajevanje ID trenutno uporabljene naprave."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:292
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:379
msgid "Sync device name"
msgstr "Uskladi ime naprave"
......@@ -594,6 +598,7 @@ msgid "The sync device name of the current device."
msgstr "Usklajevanje imena trenutno uporabljene naprave."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:297
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:384
msgid "The sync frequency in minutes"
msgstr "Pogostost preverjanja (v minutah)"
......@@ -602,6 +607,7 @@ msgid "The number of minutes between two consecutive syncs."
msgstr "Čas v minutah med zaporednimi usklajevanji."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:389
msgid "Sync data with Firefox"
msgstr "Uskladi podatke Firefox"
......@@ -615,6 +621,7 @@ msgstr ""
# G:1 K:0 O:0
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:307
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:394
msgid "Enable bookmarks sync"
msgstr "Omogoči usklajevanje zaznamkov"
......@@ -623,6 +630,7 @@ msgid "TRUE if bookmarks collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr "PRAV, če naj se zbirka zaznamkov usklajuje, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:312
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:399
msgid "Bookmarks sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja zaznamkov"
......@@ -633,6 +641,9 @@ msgstr "Časovni žig zadnjega usklajevanja zaznamkov."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:317
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:332
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:347
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:404
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:419
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:434
msgid "Initial sync or normal sync"
msgstr "Začetno ali običajno usklajevanje"
......@@ -644,6 +655,7 @@ msgstr ""
"PRAV, če je treba zbirko zaznamkov prvič uskladiti, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:322
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:409
msgid "Enable passwords sync"
msgstr "Omogoči usklajevanje gesel"
......@@ -652,6 +664,7 @@ msgid "TRUE if passwords collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr "PRAV, če naj se zbirka gesel usklajuje, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:327
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:414
msgid "Passwords sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja gesel"
......@@ -666,6 +679,7 @@ msgid ""
msgstr "PRAV, če je treba zbirko gesel prvič uskladiti, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:337
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:424
msgid "Enable history sync"
msgstr "Omogoči usklajevanje zgodovine"
......@@ -674,6 +688,7 @@ msgid "TRUE if history collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr "PRAV, če naj se zgodovina usklajuje, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:342
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:429
msgid "History sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja zgodovine"
......@@ -688,6 +703,7 @@ msgid ""
msgstr "PRAV, če je treba zgodovino prvič uskladiti, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:352
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:439
msgid "Enable open tabs sync"
msgstr "Omogoči usklajevanje odprtih zavihkov"
......@@ -697,6 +713,7 @@ msgstr ""
"PRAV, če naj se zbirka odprtih zavihkov usklajuje, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:357
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:444
msgid "Open tabs sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja zavihkov"
......@@ -704,13 +721,37 @@ msgstr "Časovni žig usklajevanja zavihkov"
msgid "The timestamp at which last open tabs sync was made."
msgstr "Časovni žig zadnjega usklajevanja odprtih zavihkov."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:369
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:365
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:370
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:375
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:380
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:385
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:390
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:395
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:400
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:405
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:410
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:415
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:420
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:425
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:430
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:435
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:440
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:445
msgid ""
"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
"sync/ instead."
msgstr ""
"OPUŠČENO: Ta ključ je opuščen in bo prezrt. Namesto starega ključa "
"uporabite /org/gnome/epiphany/sync/."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:456
msgid "Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
msgstr ""
"Odločitev za uveljavitev, ko so zahtevana dovoljenja za uporabo mikrofona za "
"tega gostitelja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:370
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:457
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to access the user’s microphone. The “undecided” default means the browser "
......@@ -722,14 +763,14 @@ msgstr ""
"uporabnikov odziv, medtem ko »dovoli« in »zavrni« opredeljujeta samodejni "
"odziv na zahtevo."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:374
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:461
msgid ""
"Decision to apply when geolocation permission is requested for this host"
msgstr ""
"Odločitev za uveljavitev, ko so zahtevana dovoljenja za uporabo storitev "
"geolokacije za tega gostitelja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:375
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:462
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to access the user’s location. The “undecided” default means the browser "
......@@ -741,14 +782,14 @@ msgstr ""
"odziv, medtem ko »dovoli« in »zavrni« opredeljujeta samodejni odziv na "
"zahtevo."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:379
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:466
msgid ""
"Decision to apply when notification permission is requested for this host"
msgstr ""
"Odločitev za uveljavitev, ko so zahtevana dovoljenja za javljanje obvestil "
"za tega gostitelja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:380
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:467
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to show notifications. The “undecided” default means the browser needs to "
......@@ -759,14 +800,14 @@ msgstr ""
"gostitelja. Privzeta možnost »neodločeno« zahteva uporabnikov odziv, medtem "
"ko »dovoli« in »zavrni« opredeljujeta samodejni odziv na zahtevo."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:384
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:471
msgid ""
"Decision to apply when save password permission is requested for this host"
msgstr ""
"Odločitev za uveljavitev, ko so zahtevana dovoljenja za shranjevanje gesla "
"za tega gostitelja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:385
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:472
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to save passwords. The “undecided” default means the browser needs to ask "
......@@ -778,13 +819,13 @@ msgstr ""
"odziv, medtem ko »dovoli« in »zavrni« opredeljujeta samodejni odziv na "
"zahtevo."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:389
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:476
msgid "Decision to apply when webcam permission is requested for this host"
msgstr ""
"Odločitev za uveljavitev, ko so zahtevana dovoljenja za uporabo spletne "
"kamere za tega gostitelja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:390
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:477
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to access the user’s webcam. The “undecided” default means the browser needs "
......@@ -795,98 +836,98 @@ msgstr ""
"do spletne kamere. Privzeta možnost »neodločeno« zahteva uporabnikov odziv, "
"medtem ko »dovoli« in »zavrni« opredeljujeta samodejni odziv na zahtevo."
#: embed/ephy-about-handler.c:141
#: embed/ephy-about-handler.c:142
msgid "Installed plugins"
msgstr "Nameščeni vstavki"
#: embed/ephy-about-handler.c:142
#: embed/ephy-about-handler.c:143
msgid "Plugins"
msgstr "Vstavki"
#: embed/ephy-about-handler.c:145
#: embed/ephy-about-handler.c:146
msgid "Plugins are disabled in the preferences"
msgstr "Vstavki so onemogočeni med nastavitvami"
#: embed/ephy-about-handler.c:158
#: embed/ephy-about-handler.c:159
msgid "Enabled"
msgstr "Omogočeno"
#. webkit_plugin_get_enabled (plugin) &&
#: embed/ephy-about-handler.c:158
#: embed/ephy-about-handler.c:159
msgid "Yes"
msgstr "Da"
#: embed/ephy-about-handler.c:158
#: embed/ephy-about-handler.c:159
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: embed/ephy-about-handler.c:159
#: embed/ephy-about-handler.c:160
msgid "MIME type"
msgstr "Vrsta MIME"
#: embed/ephy-about-handler.c:159
#: embed/ephy-about-handler.c:160
msgid "Description"
msgstr "Opis"
# G:7 K:4 O:0
#: embed/ephy-about-handler.c:159
#: embed/ephy-about-handler.c:160
msgid "Suffixes"
msgstr "Pripone"
#: embed/ephy-about-handler.c:222 embed/ephy-about-handler.c:224
#: embed/ephy-about-handler.c:223 embed/ephy-about-handler.c:225
msgid "Memory usage"
msgstr "Uporaba pomnilnika"
#: embed/ephy-about-handler.c:272
#: embed/ephy-about-handler.c:273
#, c-format
msgid "Version %s"
msgstr "Različica %s"
#: embed/ephy-about-handler.c:292
#: embed/ephy-about-handler.c:293
msgid "About Web"
msgstr "O programu"
#: embed/ephy-about-handler.c:296
#: embed/ephy-about-handler.c:297
msgid "A simple, clean, beautiful view of the web"
msgstr "Enostaven, izčiščen, prekrasen pogled na splet."
#: embed/ephy-about-handler.c:354 embed/ephy-about-handler.c:355
#: embed/ephy-about-handler.c:355 embed/ephy-about-handler.c:356
msgid "Applications"
msgstr "Programi"
#: embed/ephy-about-handler.c:356
#: embed/ephy-about-handler.c:357
msgid "List of installed web applications"
msgstr "Seznam nameščenih spletnih programov"
#: embed/ephy-about-handler.c:370
#: embed/ephy-about-handler.c:371
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#. Note for translators: this refers to the installation date.
#: embed/ephy-about-handler.c:372
#: embed/ephy-about-handler.c:373
msgid "Installed on:"
msgstr "Nameščeno:"
#. Displayed when opening the browser for the first time.
#: embed/ephy-about-handler.c:477
#: embed/ephy-about-handler.c:478
msgid "Welcome to Web"
msgstr "Dobrodošli v splet"
#: embed/ephy-about-handler.c:477
#: embed/ephy-about-handler.c:478
msgid "Start browsing and your most-visited sites will appear here."
msgstr ""
"Začnite z brskanjem in najpogosteje obiskane strani bodo samodejno prikazane "
"tu."
#: embed/ephy-about-handler.c:503
#: embed/ephy-about-handler.c:504
msgid "Remove from overview"
msgstr "Odstrani iz pregleda"
#: embed/ephy-about-handler.c:577 embed/ephy-about-handler.c:578
#: embed/ephy-about-handler.c:578 embed/ephy-about-handler.c:579
msgid "Private Browsing"
msgstr "Zasebno brskanje"
#: embed/ephy-about-handler.c:579
#: embed/ephy-about-handler.c:580
msgid ""
"You are currently browsing incognito. Pages viewed in this mode will not "
"show up in your browsing history and all stored information will be cleared "
......@@ -896,14 +937,14 @@ msgstr ""
"prikazane v zgodovini brskanja in vsi podatki, pridobljeni med to sejo, bodo "
"po zaprtju okna izbrisani. Prejete datoteke bodo ohranjene."
#: embed/ephy-about-handler.c:583
#: embed/ephy-about-handler.c:584
msgid ""
"Incognito mode hides your activity only from people using this computer."
msgstr ""
"V zasebnem načinu, lahko skrijete dejavnosti na spletu pred drugimi "
"uporabniki tega računalnika."
#: embed/ephy-about-handler.c:585
#: embed/ephy-about-handler.c:586
msgid ""
"It will not hide your activity from your employer if you are at work. Your "
"internet service provider, your government, other governments, the websites "
......@@ -1631,26 +1672,26 @@ msgstr "_V redu"
# G:6 K:0 O:0
#. If we don't have XDG user dirs info, return an educated guess.
#: lib/ephy-file-helpers.c:117 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:115
#: lib/ephy-file-helpers.c:118 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:115
msgid "Downloads"
msgstr "Prejete datoteke"
#. If we don't have XDG user dirs info, return an educated guess.
#: lib/ephy-file-helpers.c:170
#: lib/ephy-file-helpers.c:172
msgid "Desktop"
msgstr "Namizje"
#: lib/ephy-file-helpers.c:321
#: lib/ephy-file-helpers.c:323
#, c-format
msgid "Could not create a temporary directory in “%s”."
msgstr "Ni mogoče ustvariti začasne mape v »%s«."
#: lib/ephy-file-helpers.c:442
#: lib/ephy-file-helpers.c:444
#, c-format
msgid "The file “%s” exists. Please move it out of the way."
msgstr "Datoteka »%s« obstaja. Odmaknite jo s poti."
#: lib/ephy-file-helpers.c:461
#: lib/ephy-file-helpers.c:463
#, c-format
msgid "Failed to create directory “%s”."
msgstr "Ni mogoče ustvariti mape »%s«."
......@@ -1832,7 +1873,7 @@ msgid "Failed to upload meta/global record."
msgstr "Pošiljanje zapisa splošnih in meta podatkov je spodletelo."
#. Translators: the %d is the storage version, the \n is a newline character.
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1996
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1997
#, c-format
msgid ""
"Your Firefox Account uses storage version %d. Web only supports version %d."
......@@ -1840,15 +1881,15 @@ msgstr ""
"Uporabljen račun Firefox uporablja različico shrambe %d, program Web pa "
"podpira %d."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2007
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2008
msgid "Failed to verify storage version."
msgstr "Overjanje različice shrambe je spodletela."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2048 lib/sync/ephy-sync-service.c:2126
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2049 lib/sync/ephy-sync-service.c:2127
msgid "Failed to retrieve the Sync Key"
msgstr "Pridobivanje usklajevalnega ključa je spodletelo."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2260
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2261
msgid "Failed to register device."
msgstr "Vpis računa je spodletel."
......@@ -2132,43 +2173,43 @@ msgid "Plugins data"
msgstr "Podatki vstavkov"
#. Translators: tooltip for the refresh button
#: src/ephy-header-bar.c:84
#: src/ephy-header-bar.c:85
msgid "Reload the current page"
msgstr "Ponovno naloži trenutno stran"
#. Translators: tooltip for the stop button
#: src/ephy-header-bar.c:574
#: src/ephy-header-bar.c:559
msgid "Stop loading the current page"
msgstr "Zaustavi nalaganje trenutne strani"
#. Translators: tooltip for the back button
#: src/ephy-header-bar.c:650
#: src/ephy-header-bar.c:634
msgid "Go back to the previous page"
msgstr "Pojdi na predhodno stran"
#. Translators: tooltip for the forward button
#: src/ephy-header-bar.c:669
#: src/ephy-header-bar.c:653
msgid "Go forward to the next page"
msgstr "Pojdi na naslednjo stran"
#. Translators: tooltip for the secret homepage button
#: src/ephy-header-bar.c:708
#: src/ephy-header-bar.c:692
msgid "Go to your homepage"
msgstr "Pojdi na začetno stran"
#. Translators: tooltip for the bookmarks popover button
#: src/ephy-header-bar.c:764
#: src/ephy-header-bar.c:753
msgid "View and manage your bookmarks"
msgstr "Pregledovanje in urejanje zaznamkov"
# G:6 K:0 O:0
#. Translators: tooltip for the downloads button
#: src/ephy-header-bar.c:781
#: src/ephy-header-bar.c:770
msgid "View downloads"
msgstr "Prejete datoteke"
#. Translators: tooltip for the new tab button
#: src/ephy-header-bar.c:800 src/ephy-notebook.c:482
#: src/ephy-header-bar.c:789 src/ephy-notebook.c:482
msgid "Open a new tab"
msgstr "Odpri nov zavihek"
......@@ -2466,22 +2507,22 @@ msgstr "Shrani predstavno datoteko kot ..."
#. Translators: the %s refers to the time at which the last sync was made.
#. * For example: Today 04:34 PM, Sun 11:25 AM, May 31 06:41 PM.
#.
#: src/prefs-dialog.c:221
#: src/prefs-dialog.c:222
#, c-format
msgid "Last synchronized: %s"
msgstr "Nazadnje usklajeno: %s"
#. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
#: src/prefs-dialog.c:282 src/prefs-dialog.c:1845
#: src/prefs-dialog.c:283 src/prefs-dialog.c:1849
#, c-format
msgid "Logged in as %s"
msgstr "Prijava %s"
#: src/prefs-dialog.c:509
#: src/prefs-dialog.c:510
msgid "Please don’t leave this page until you have completed the verification."
msgstr "Ne zapustite te strani, dokler ne overitev ni dokončana."
#: src/prefs-dialog.c:526
#: src/prefs-dialog.c:527
msgid "Something went wrong, please try again later."
msgstr "Prišlo je do napake, poskusite znova."
......@@ -2489,7 +2530,7 @@ msgstr "Prišlo je do napake, poskusite znova."
#. * second %s is the locale name. Example:
#. * "French (France)"
#.
#: src/prefs-dialog.c:990 src/prefs-dialog.c:994
#: src/prefs-dialog.c:991 src/prefs-dialog.c:995
#, c-format
msgctxt "language"
msgid "%s (%s)"
......@@ -2498,13 +2539,13 @@ msgstr "%s (%s)"
#. Translators: this refers to a user-define language code
#. * (one which isn't in our built-in list).
#.
#: src/prefs-dialog.c:1001
#: src/prefs-dialog.c:1002
#, c-format
msgctxt "language"
msgid "User defined (%s)"
msgstr "Uporabniško določeno (%s)"
#: src/prefs-dialog.c:1023
#: src/prefs-dialog.c:1024
#, c-format
msgid "System language (%s)"
msgid_plural "System languages (%s)"
......@@ -2513,11 +2554,11 @@ msgstr[1] "Sistemski jezik (%s)"
msgstr[2] "Sistemska jezika (%s)"
msgstr[3] "Sistemski jeziki (%s)"
#: src/prefs-dialog.c:1266 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:768
#: src/prefs-dialog.c:1267 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:768
msgid "Language"
msgstr "Jezik"
#: src/prefs-dialog.c:1344
#: src/prefs-dialog.c:1345
msgid "Select a directory"
msgstr "Izbor mape"
......@@ -2534,23 +2575,23 @@ msgstr ""
msgid "Search the Web"
msgstr "Preišči splet"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1292
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1347
msgid "Executes only the n-th migration step"
msgstr "Izvede le n-ti korak migracije"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1294
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1349
msgid "Specifies the required version for the migrator"
msgstr "Določa zahtevano različico migratorja"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1296
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1351
msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
msgstr "Določa profil, v katerem naj se zažene migrator"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1316
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1371
msgid "Web profile migrator"
msgstr "Prenos profila programa Web"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1317
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1372
msgid "Web profile migrator options"
msgstr "Možnosti prenosa profila programa Web"
......@@ -2562,6 +2603,7 @@ msgstr "_Novo okno"
# G:1 K:0 O:0
#: src/resources/gtk/application-menu.ui:11
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:147
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:147
msgid "New _Incognito Window"
msgstr "Novo _zasebno okno"
......@@ -2827,25 +2869,33 @@ msgstr "_Zapri"
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:21
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:75
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:90
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:21
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:75
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:90
msgid "Zoom Out"
msgstr "Oddalji"
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:51
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:105
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:51
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:105
msgid "Zoom In"
msgstr "Približaj"
# G:1 K:0 O:0
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:131
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:131
msgid "_New Tab"
msgstr "_Nov zavihek"
# G:1 K:0 O:0
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:139
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:139
msgid "New _Window"
msgstr "Novo o_kno"
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:163
#: src/resources/gtk/page-menu-popover-flatpak.ui:163
msgid "Text _Encoding"
msgstr "_Znakovno kodiranje besedila"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment