Commit 9b668efb authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs

Update Latvian translation

parent 4562e884
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=epiphan"
"y&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-15 18:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-19 19:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-23 17:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-02 14:00+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -106,8 +106,8 @@ msgid ""
"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
"search-engines instead."
msgstr ""
"NOVECOJIS: šī atslēga ir novecojusi un tiks ignorēta. Tā vietā izmantojiet "
"/org/gnome/epiphany/search-engines."
"NOVECOJIS: šī atslēga ir novecojusi un tiks ignorēta. Tā vietā izmantojiet /"
"org/gnome/epiphany/search-engines."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:25
msgid "Default search engine."
......@@ -136,8 +136,8 @@ msgid ""
"List of the default search engines. It is an array in which each search "
"engine is described by a name, an address, and a bang (shortcut)."
msgstr ""
"Noklusējuma meklēšanas dziņu saraksts. Tas ir masīvs, kurā katru meklēšanas"
" dzini apraksta nosaukums, adrese un sitiens (saīsne)."
"Noklusējuma meklēšanas dziņu saraksts. Tas ir masīvs, kurā katru meklēšanas "
"dzini apraksta nosaukums, adrese un sitiens (saīsne)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:211
......@@ -145,18 +145,14 @@ msgid "User agent"
msgstr "Lietotāja aģents"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
#| msgid ""
#| "String that will be used as user agent, to identify the browser to the "
#| "web servers."
msgid ""
"String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
"servers. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/"
"epiphany/web/user-agent instead."
msgstr ""
"Virkne, kas tiks izmantota kā lietotāja aģents, lai identificētu pārlūku "
"tīmekļa serveriem. NOVECOJIS: šī atslēga ir novecojusi un tiks ignorēta. Tā"
" vietā izmantojiet "
"/org/gnome/epiphany/web/user-agent."
"tīmekļa serveriem. NOVECOJIS: šī atslēga ir novecojusi un tiks ignorēta. Tā "
"vietā izmantojiet /org/gnome/epiphany/web/user-agent."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:50
msgid "Automatic downloads"
......@@ -190,9 +186,9 @@ msgid ""
"deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-passwords "
"instead."
msgstr ""
"Vai glabāt iepriekš aizpildītas paroles tīmekļa vietnē. NOVECOJIS: šī atslēga"
" ir novecojusi un tiks ignorēta. Tā vietā izmantojiet "
"/org/gnome/epiphany/web/remember-passwords."
"Vai glabāt iepriekš aizpildītas paroles tīmekļa vietnē. NOVECOJIS: šī "
"atslēga ir novecojusi un tiks ignorēta. Tā vietā izmantojiet /org/gnome/"
"epiphany/web/remember-passwords."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:72
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:206
......@@ -204,8 +200,8 @@ msgid ""
"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/"
"enable-smooth-scrolling instead."
msgstr ""
"NOVECOJIS: šī atslēga ir novecojusi un tiks ignorēta. Tā vietā izmantojiet "
"/org/gnome/epiphany/web/enable-smooth-scrolling."
"NOVECOJIS: šī atslēga ir novecojusi un tiks ignorēta. Tā vietā izmantojiet /"
"org/gnome/epiphany/web/enable-smooth-scrolling."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:79
msgid "Don’t use an external application to view page source."
......@@ -283,8 +279,8 @@ msgid ""
"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
"servers."
msgstr ""
"E-pasta adrese, kas ir saistīta ar Firefox kontu, ko izmanto datu"
" sinhronizēšanai ar Mozilla serveriem."
"E-pasta adrese, kas ir saistīta ar Firefox kontu, ko izmanto datu "
"sinhronizēšanai ar Mozilla serveriem."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:109
msgid "Sync timestamp"
......@@ -424,8 +420,8 @@ msgstr "Valodas"
msgid ""
"Preferred languages. Array of locale codes or “system” to use current locale."
msgstr ""
"Vēlamās valodas. Masīvs ar lokāļu kodiem, vai “system”, lai izmantotu"
" pašreizējo lokāli."
"Vēlamās valodas. Masīvs ar lokāļu kodiem, vai “system”, lai izmantotu "
"pašreizējo lokāli."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:182
msgid "Cookie accept"
......@@ -491,10 +487,10 @@ msgid ""
"changing this setting from the preferences dialog, the adblock-filters "
"setting will additionally be updated to add/remove EasyPrivacy filters."
msgstr ""
"Ieslēdz DNT (neizseko) galvenes un izsekošanas vaicājumu parametru izņemšanu."
" Ņemiet vērā, ka, mainot šī iestatījumu no iestatījumu dialoglodziņa, reklāmu"
" bloķēšanas filtra iestatījumi tiks papildu atjaunināti, lai pievienotu /"
" noņemtu EasyPrivacy filtrus."
"Ieslēdz DNT (neizseko) galvenes un izsekošanas vaicājumu parametru "
"izņemšanu. Ņemiet vērā, ka, mainot šī iestatījumu no iestatījumu "
"dialoglodziņa, reklāmu bloķēšanas filtra iestatījumi tiks papildu "
"atjaunināti, lai pievienotu / noņemtu EasyPrivacy filtrus."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:221
msgid "Enable adblock"
......@@ -531,8 +527,8 @@ msgid ""
"The position to use for a new window that is not restored from a previous "
"session."
msgstr ""
"Novietojums, ko izmantot jaunam logam, kas nav atjaunots no iepriekšējās"
" sesijas."
"Novietojums, ko izmantot jaunam logam, kas nav atjaunots no iepriekšējās "
"sesijas."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:246
msgid "Window size"
......@@ -554,8 +550,8 @@ msgid ""
"Whether a new window that is not restored from a previous session should be "
"initially maximized."
msgstr ""
"Vai jaunam logam, kas nav atjaunots no iepriekšējās sesijas, vajadzētu sākumā"
" būt maksimizētam."
"Vai jaunam logam, kas nav atjaunots no iepriekšējās sesijas, vajadzētu "
"sākumā būt maksimizētam."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:286
msgid "Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
......@@ -568,10 +564,10 @@ msgid ""
"needs to ask the user for permission, while “allow” and “deny” tell it to "
"automatically make the decision upon request."
msgstr ""
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators ir"
" devis atļauju piekļūt lietotāja mikrofonam. Vērtība “undecided” nozīmē, ka"
" pārlūkam ir jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) un “deny”"
" (aizliegt) norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc pieprasījuma."
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators "
"ir devis atļauju piekļūt lietotāja mikrofonam. Vērtība “undecided” nozīmē, "
"ka pārlūkam ir jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) un "
"“deny” (aizliegt) norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc pieprasījuma."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:291
msgid ""
......@@ -586,11 +582,11 @@ msgid ""
"needs to ask the user for permission, while “allow” and “deny” tell it to "
"automatically make the decision upon request."
msgstr ""
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators ir"
" devis atļauju piekļūt lietotāja atrašanās vietai. Vērtība “undecided”"
" nozīmē, ka pārlūkam ir jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut)"
" un “deny” (aizliegt) norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc"
" pieprasījuma."
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators "
"ir devis atļauju piekļūt lietotāja atrašanās vietai. Vērtība “undecided” "
"nozīmē, ka pārlūkam ir jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) "
"un “deny” (aizliegt) norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc "
"pieprasījuma."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:296
msgid ""
......@@ -604,17 +600,17 @@ msgid ""
"ask the user for permission, while “allow” and “deny” tell it to "
"automatically make the decision upon request."
msgstr ""
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators ir"
" devis atļauju rādīt paziņojumus. Vērtība “undecided” nozīmē, ka pārlūkam ir"
" jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) un “deny” (aizliegt)"
" norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc pieprasījuma."
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators "
"ir devis atļauju rādīt paziņojumus. Vērtība “undecided” nozīmē, ka pārlūkam "
"ir jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) un “deny” (aizliegt) "
"norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc pieprasījuma."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:301
msgid ""
"Decision to apply when save password permission is requested for this host"
msgstr ""
"Kuru lēmumu pieņemt, kad šim datoram tiek prasītas paroles saglabāšanas"
" atļaujas"
"Kuru lēmumu pieņemt, kad šim datoram tiek prasītas paroles saglabāšanas "
"atļaujas"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
msgid ""
......@@ -623,10 +619,10 @@ msgid ""
"the user for permission, while “allow” and “deny” tell it to automatically "
"make the decision upon request."
msgstr ""
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators ir"
" devis atļauju saglabāt paroles. Vērtība “undecided” nozīmē, ka pārlūkam ir"
" jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) un “deny” (aizliegt)"
" norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc pieprasījuma."
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators "
"ir devis atļauju saglabāt paroles. Vērtība “undecided” nozīmē, ka pārlūkam "
"ir jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) un “deny” (aizliegt) "
"norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc pieprasījuma."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:306
msgid "Decision to apply when webcam permission is requested for this host"
......@@ -640,10 +636,11 @@ msgid ""
"to ask the user for permission, while “allow” and “deny” tell it to "
"automatically make the decision upon request."
msgstr ""
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators ir"
" devis atļauju piekļūt lietotāja tīmekļa kamerai. Vērtība “undecided” nozīmē,"
" ka pārlūkam ir jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) un"
" “deny” (aizliegt) norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc pieprasījuma."
"Šī opcija tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, vai šis dators "
"ir devis atļauju piekļūt lietotāja tīmekļa kamerai. Vērtība “undecided” "
"nozīmē, ka pārlūkam ir jāvaicā lietotāja atļauja, savukārt “allow” (atļaut) "
"un “deny” (aizliegt) norāda, ka lēmums ir jāveic automātiski pēc "
"pieprasījuma."
#: embed/ephy-about-handler.c:140
msgid "Installed plugins"
......@@ -1159,8 +1156,8 @@ msgid ""
"Heads-up: this form is not secure. If you type your password, it will be "
"visible to cybercriminals!"
msgstr ""
"Ņem vērā, ka šī forma nav droša. Ja ievadīsiet savu paroli, tā būs redzama"
" kibernoziedzniekiem!"
"Ņem vērā, ka šī forma nav droša. Ja ievadīsiet savu paroli, tā būs redzama "
"kibernoziedzniekiem!"
#: embed/ephy-web-view.c:1393
msgid "Deny"
......@@ -1733,6 +1730,11 @@ msgstr "Jūsu savienojums izskatās drošs."
msgid "_View Certificate…"
msgstr "_Skatīt sertifikātu…"
#: src/bookmarks/ephy-bookmark-row.c:61
#| msgid "_Properties"
msgid "Bookmark Properties"
msgstr "Grāmatzīmes īpašības"
#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:121
msgid "File is not a valid Epiphany bookmarks file: missing tags table"
msgstr "Datne nav derīga Epiphany grāmatzīmju datne — trūkst tagu tabulas"
......@@ -1746,8 +1748,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Firefox bookmarks database could not be opened. Close Firefox and try again."
msgstr ""
"Nevarēja atvērt Firefox grāmatzīmju datubāzi. Aizveriet Firefox un mēģiniet"
" vēlreiz."
"Nevarēja atvērt Firefox grāmatzīmju datubāzi. Aizveriet Firefox un mēģiniet "
"vēlreiz."
#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:252
#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:280
......@@ -1767,7 +1769,6 @@ msgid "Local storage data"
msgstr "Lokālās glabātuves dati"
#: src/clear-data-dialog.c:83
#| msgid "List of installed web applications"
msgid "Offline web application cache"
msgstr "Nesaistes tīmekļa lietotņu kešatmiņa"
......@@ -1905,8 +1906,6 @@ msgid "Close tab"
msgstr "Aizvērt cilni"
#: src/ephy-search-engine-dialog.c:30
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Next search result"
msgid "New search engine"
msgstr "Jauns meklēšanas dzinis"
......@@ -1923,10 +1922,10 @@ msgstr "Sitiens"
msgid ""
"Please visit Preferences and sign in again to continue the sync process."
msgstr ""
"Lai turpinātu sinhronizēšanu, ejiet uz iestatījumiem un vēlreiz ierakstieties."
"Lai turpinātu sinhronizēšanu, ejiet uz iestatījumiem un vēlreiz "
"ierakstieties."
#: src/ephy-window.c:249
#| msgid "Oops! Unable to display this website"
msgid "Do you want to leave this website?"
msgstr "Vai vēlaties pamest šo tīmekļa vietni?"
......@@ -2243,6 +2242,11 @@ msgstr "Adrese"
msgid "Tags"
msgstr "Tagi"
#: src/resources/gtk/bookmark-properties-grid.ui:140
#| msgid "Add Boo_kmark…"
msgid "Add Tag…"
msgstr "Pievienot tagu…"
#: src/resources/gtk/bookmark-properties-grid.ui:148
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:695
#: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:27
......@@ -2293,9 +2297,9 @@ msgid ""
"that period. If you choose from the beginning of time, then you can also "
"clear data only for particular websites."
msgstr ""
"Jūs varat izvēlēties laika periodu, lai attīrītu datus visām tīmekļa vietnēm,"
" kas ir mainītas šajā periodā. Ja izvēlēsities no pirmsākumiem, tad varēsiet"
" attīrīt datus arī tikai noteiktām tīmekļa vietnēm."
"Jūs varat izvēlēties laika periodu, lai attīrītu datus visām tīmekļa "
"vietnēm, kas ir mainītas šajā periodā. Ja izvēlēsities no pirmsākumiem, tad "
"varēsiet attīrīt datus arī tikai noteiktām tīmekļa vietnēm."
#: src/resources/gtk/clear-data-dialog.ui:120
msgid "Clear selected personal data _from:"
......@@ -2452,7 +2456,6 @@ msgid "Text _Encoding"
msgstr "Teksta _kodējums"
#: src/resources/gtk/page-menu-popover.ui:179
#| msgid "Save As _Web Application…"
msgid "Install Site as Web _Application…"
msgstr "Instalēt vietni kā _tīmekļa lietotni…"
......@@ -2546,7 +2549,6 @@ msgid "Web Content"
msgstr "Tīmekļa saturs"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:257
#| msgid "Allow _advertisements"
msgid "Try to block _advertisements"
msgstr "Mēģināt _bloķēt reklāmas"
......@@ -2640,7 +2642,6 @@ msgid "You can clear stored personal data."
msgstr "Jūs varat attīrīt saglabātos personiskos datus."
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:616
#| msgid "Cl_ear Personal Data…"
msgid "Manage Personal _Data…"
msgstr "Pārvaldīt personiskos _datus…"
......@@ -2678,9 +2679,9 @@ msgid ""
"computers. Web is not Firefox and cannot sync with Firefox. Web is not "
"produced or endorsed by Mozilla."
msgstr ""
"Ieraksties ar savu Firefox kontu, lai sinhronizētu savus datus ar Tīmekli uz"
" citiem datoriem. Tīmeklis nav Firefox un nevar sinhronizēties ar Firefox."
" Mozilla nav Tīmekli nav veidojusi, ne atbalstījusi."
"Ieraksties ar savu Firefox kontu, lai sinhronizētu savus datus ar Tīmekli uz "
"citiem datoriem. Tīmeklis nav Firefox un nevar sinhronizēties ar Firefox. "
"Mozilla nav Tīmekli nav veidojusi, ne atbalstījusi."
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:846
msgid "Sign out if you wish to stop syncing."
......@@ -2713,9 +2714,9 @@ msgid ""
"that you want to add and check the resulting address. Remove the search term "
"from the resulting address and replace it with %s."
msgstr ""
"Lai noteiktu meklēšanas adreses, veiciet meklēšanu ar meklēšanas dzini, kuru"
" vēlaties pievienot un pārbaudiet iegūto adresi. Izņemiet meklēto tekstu no"
" rezultāta adreses un aizstājiet to ar %s."
"Lai noteiktu meklēšanas adreses, veiciet meklēšanu ar meklēšanas dzini, kuru "
"vēlaties pievienot un pārbaudiet iegūto adresi. Izņemiet meklēto tekstu no "
"rezultāta adreses un aizstājiet to ar %s."
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:15
msgctxt "shortcut window"
......@@ -2953,7 +2954,6 @@ msgid "Search the Web for %s"
msgstr "Meklēt %s tīmeklī"
#: src/sync/ephy-sync-secret.c:101
#| msgid "The application '%s' could not be created"
msgid "The sync tokens could not be found."
msgstr "Nevarēja atrast sinhronizācijas marķieri."
......@@ -2964,8 +2964,8 @@ msgstr "Atrada vairāk kā vienu sinhronizācijas marķieru kopu."
#: src/sync/ephy-sync-secret.c:125
msgid "Could not find the sync tokens for the currently logged-in user."
msgstr ""
"Nevarēja atrast sinhronizācijas marķierus lietotājam, kas pašlaik ir"
" ierakstījies."
"Nevarēja atrast sinhronizācijas marķierus lietotājam, kas pašlaik ir "
"ierakstījies."
#: src/sync/ephy-sync-secret.c:135
msgid "Could not get the secret value of the sync tokens."
......@@ -2991,8 +2991,8 @@ msgid ""
"Please visit Preferences and sign in with the new password to continue the "
"sync process."
msgstr ""
"Lai turpinātu sinhronizēšanu, ejiet uz iestatījumiem un ierakstieties ar"
" jauno paroli."
"Lai turpinātu sinhronizēšanu, ejiet uz iestatījumiem un ierakstieties ar "
"jauno paroli."
#: src/window-commands.c:95
msgid "GVDB File"
......@@ -3350,9 +3350,6 @@ msgstr "I_eslēgt"
#~ msgid "Rename the selected bookmark or topic"
#~ msgstr "Pārsaukt izvēlēto grāmatzīmi vai tematu"
#~ msgid "_Properties"
#~ msgstr "Ī_pašības"
#~ msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
#~ msgstr "Aplūkot vai mainīt izvēlēto grāmatzīmju īpašības"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment