Commit 79f441b5 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 766344b2
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-09 16:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-09 16:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-28 16:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-28 17:43+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
#: data/org.gnome.Epiphany.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Web"
msgstr "GNOME splet"
msgstr "GNOME Web"
#: data/org.gnome.Epiphany.appdata.xml.in:7
msgid "Web browser for GNOME"
......@@ -54,9 +54,9 @@ msgstr "Spletišče GNOME prikazano s programom GNOME Web"
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:293
#: embed/ephy-about-handler.c:324 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
#: src/ephy-main.c:412 src/window-commands.c:638
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:294
#: embed/ephy-about-handler.c:325 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
#: src/ephy-main.c:412 src/window-commands.c:642
msgid "Web"
msgstr "Splet"
......@@ -80,84 +80,90 @@ msgstr "org.gnome.Epiphany"
# G:1 K:0 O:0
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:19
msgid "New Window"
msgstr "Novo okno"
# G:1 K:0 O:0
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:23
msgid "New Incognito Window"
msgstr "Novo zasebno nastavitev"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:12
msgid "Browse with caret"
msgstr "Prebrskaj s kazalko"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:15
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:16
msgid "Home page"
msgstr "Osnovna stran"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:17
msgid "Address of the user’s home page."
msgstr "Naslov uporabnikove osnovne strani"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:20
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:21
msgid "URL Search"
msgstr "Iskanje naslovov URL"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:22
msgid ""
"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
"search-engines instead."
msgstr ""
"OPUŠČENO: Ta ključ je opuščen in bo prezrt. Namesto starega ključa "
"uporabite /org/gnome/epiphany/search-engines."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:25
#, fuzzy
#| msgid "Default encoding"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:26
msgid "Default search engine."
msgstr "Privzeti programnik predvajalnika"
msgstr "Privzeti iskalnik"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:27
msgid "Name of the search engine selected by default."
msgstr ""
msgstr "Naziv privzeto izbranega spletnega iskalnika."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:29
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:30
msgid ""
"[('DuckDuckGo', 'https://duckduckgo.com/?q=%s&t=epiphany', '!ddg'),\n"
"\t\t\t\t ('Google', 'https://www.google.com/search?q=%s', '!g'),\n"
"\t\t\t\t ('Bing', 'https://www.bing.com/search?q=%s', '!b')]"
msgstr ""
"[('DuckDuckGo', 'https://duckduckgo.com/?q=%s&t=epiphany', '!ddg'),\n"
"\t\t\t\t ('Google', 'https://www.google.com/search?q=%s', '!g'),\n"
"\t\t\t\t ('Bing', 'https://www.bing.com/search?q=%s', '!b')]"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:36
#, fuzzy
#| msgid "Default encoding"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:37
msgid "Default search engines."
msgstr "Privzeta predloga iskanja:"
msgstr "Privzeti programniki iskalnikov."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:37
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:38
msgid ""
"List of the default search engines. It is an array in which each search "
"engine is described by a name, an address, and a bang (shortcut)."
msgstr ""
"Seznam privzeto določenih spletnih iskalnikov. Seznam sestavlja polje "
"iskalnika z nazivom, naslovom iskalnika in tipkovne bližnjice."
# G:3 K:4 O:1
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:211
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:202
msgid "User agent"
msgstr "Uporabniški agent"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "String that will be used as user agent, to identify the browser to the "
#| "web servers."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:43
msgid ""
"String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
"servers. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/"
"epiphany/web/user-agent instead."
msgstr ""
"Nizi, ki bodo uporabljeni kot podatki, za določevanje istovetnosti "
"brskalnika na spletnih strežnikih."
"brskalnika na spletnih strežnikih. OPUŠČENO: Ta ključ je opuščen in bo "
"prezrt. Namesto starega uporabite nov ključ /org/gnome/epiphany/web/user-"
"agent."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:50
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:51
msgid "Automatic downloads"
msgstr "Samodejno prejemanje"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:51
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:52
msgid ""
"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
"to the download folder and opened with the appropriate application."
......@@ -165,67 +171,64 @@ msgstr ""
"Ko datotek ni mogoče odpreti znotraj brskalnika, so te običajno samodejno "
"prejete v mapo prejemanja in odprte z ustrezno programsko opremo."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:55
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:56
msgid "Force new windows to be opened in tabs"
msgstr "Vsili odpiranje novih oken v zavihkih"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:56
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:57
msgid ""
"Force new window requests to be opened in tabs instead of using a new window."
msgstr "Vsili odpiranje novih oken v zavihkih trenutnega okna."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:60
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:226
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:217
msgid "Remember passwords"
msgstr "Zapomni si gesla"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:62
msgid ""
"Whether to store and prefill passwords in websites. DEPRECATED: This key is "
"deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-passwords "
"instead."
msgstr ""
"Ali želite shraniti gesla prijav na spletnih mestih. OPUŠČENO: Ta ključ je "
"opuščen in bo prezrt. Namesto starega uporabite nov ključ /org/gnome/"
"epiphany/web/remember-password."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:72
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:206
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:73
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:197
msgid "Enable smooth scrolling"
msgstr "Omogoči gladko drsenje"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:73
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:74
msgid ""
"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/"
"enable-smooth-scrolling instead."
msgstr ""
"OPUŠČENO: Ta ključ je opuščen in bo prezrt. Namesto starega uporabite nov "
"ključ /org/gnome/epiphany/web/enable-smooth-scrolling."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:79
#, fuzzy
#| msgid "Don't use an external application to view page source."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:80
msgid "Don’t use an external application to view page source."
msgstr "Ne uporabi zunanjega programa za ogled izvorne kode strani."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:83
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
msgid "Whether to automatically restore the last session"
msgstr "Ali naj se zadnja seja samodejno obnovi."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Defines how the session will be restored during startup. Allowed values "
#| "are 'always' (the previous state of the application is always restored), "
#| "'crashed' (the session is only restored if the application crashes) and "
#| "'never' (the homepage is always shown)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:85
msgid ""
"Defines how the session will be restored during startup. Allowed values are "
"“always” (the previous state of the application is always restored), "
"“crashed” (the session is only restored if the application crashes) and "
"“never” (the homepage is always shown)."
msgstr ""
"Določa, kako bo seja med zagonom obnovljena. Dovoljene vrednosti so "
"'always' (prejšnje stanje programa se vedno obnovi), 'crashed' (seja se "
"obnovi le, če se sesuje program) in 'never' (domača stran je vedno "
"prikazana)."
"Določa, kako bo seja med ponovnim zagonom obnovljena. Dovoljene vrednosti so "
"»vedno« (prejšnje stanje programa se vedno obnovi), »po sesutju« (seja se "
"obnovi le, če se program sesuje) in »nikoli« (vedno se odpre privzeto "
"določena začetna stran)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:88
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:89
msgid ""
"Whether to delay loading of tabs that are not immediately visible on session "
"restore"
......@@ -233,7 +236,7 @@ msgstr ""
"Ali naj se nalaganje zavihkov, ki po obnovi seje niso takoj vidni, časovno "
"zamakne"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:89
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:90
msgid ""
"When this option is set to true, tabs will not start loading until the user "
"switches to them, upon session restore."
......@@ -241,100 +244,65 @@ msgstr ""
"Izbrana možnost onemogoči nalaganje vsebine zavihkov po obnovi seje preden "
"jih uporabnik postavi v žarišče."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:93
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:94
msgid "Process model"
msgstr "Model opravila"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:94
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This option allows to set the process model used. Use 'shared-secondary-"
#| "process' to use a single web process shared by all the tabs and 'one-"
#| "secondary-process-per-web-view' to use a different web process for each "
#| "tab."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:95
msgid ""
"This option allows to set the process model used. Use “shared-secondary-"
"process” to use a single web process shared by all the tabs and “one-"
"secondary-process-per-web-view” to use a different web process for each tab."
msgstr "Možnost omogoča nastavitev modela opravila za uporabo."
msgstr ""
"Možnost omogoča nastavitev modela opravila za uporabo. Uporabite možnost "
"»skupnega opravila«, če želite uporabljati le en spletni prenos, ki je "
"skupen vsem zavihkom, ali pa »ločeno opravilo za vsak pogled«, če naj se "
"opravilo loči za vsak zavihek posebej."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:98
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Maximum number of web processes created at the same time when using 'one-"
#| "secondary-process-per-web-view' model"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:99
msgid ""
"Maximum number of web processes created at the same time when using “one-"
"secondary-process-per-web-view” model"
msgstr ""
"Največje število ustvarjenih spletnih opravil, ki so zagnane sočasno, kadar "
"je uporabljen mode 'eno opravilo na spletni pogled'"
"Največje število ustvarjenih spletnih opravil, ki so sočasno začete, kadar "
"je uporabljen način »ločenih opravil«."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:99
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This option sets a limit to the number of web processes that will be used "
#| "at the same time for the 'one-secondary-process-per-web-view' model. The "
#| "default value is '0' and means no limit."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:100
msgid ""
"This option sets a limit to the number of web processes that will be used at "
"the same time for the “one-secondary-process-per-web-view” model. The "
"default value is “0” and means no limit."
msgstr ""
"Možnost določi omejitev števila spletnih opravil, ki so zagnana sočasno. "
"Privzeto je vrednost nastavljena na '0', kar pomeni brez omejitev."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:104
#, fuzzy
msgid "The sync user currently logged in"
msgstr "Uporabnik ni prijavljan v sistem s pametno kartico."
"Možnost določi omejitev števila spletnih opravil, ki so sočasno začeta v "
"načinu »ločenih opravil«. Privzeta vrednost je nastavljena na »0«, kar "
"pomeni brez omejitev."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:105
msgid ""
"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
"servers."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:109
msgid "Sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:110
msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:114
#, fuzzy
msgid "List of adblock filters"
msgstr "Filtri"
msgstr "Seznam filtrov adblock"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:115
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:106
msgid "List of URLs with filter rules to be used by the adblock."
msgstr ""
msgstr "Seznam naslovov URL s filtri, ki jih uporablja program adblock."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:121
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:112
msgid "Expand tabs size to fill the available space on the tabs bar."
msgstr ""
"Razširi velikost zavihkov, da zapolni ves razpoložljivi prostor v vrstici"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:122
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:113
msgid ""
"If enabled the tabs will expand to use the entire available space in the "
"tabs bar."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoči, da bo uporabljen ves razpoložliv prostor v vrstici "
"Izbrana možnost omogoči, da bo uporabljen ves razpoložljiv prostor v vrstici "
"zavihkov."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:126
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:117
msgid "The position of the tabs bar."
msgstr "Položaj vrstice zavihkov"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:127
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Controls where the tabs bar is shown. Possible values are 'top' (the "
#| "default), 'bottom', 'left' (vertical tabs with bar on the left) and "
#| "'right' (vertical tabs with bar on the right)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:118
msgid ""
"Controls where the tabs bar is shown. Possible values are “top” (the "
"default), “bottom”, “left” (vertical tabs with bar on the left) and "
......@@ -344,43 +312,38 @@ msgstr ""
"»zgoraj« (privzeto), »spodaj«, »levo« (navpični zavihki v vrstici na levi in "
"»desno« (navpični zavihki v vrstici na desni)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:131
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:122
msgid "The visibility policy for the tabs bar."
msgstr "Pravila vidnosti za vrstico zavihkov."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:132
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Controls when the tabs bar is shown. Possible values are 'always' (the "
#| "tabs bar is always shown), 'more-than-one' (the tabs bar is only shown if "
#| "there's two or more tabs) and 'never' (the tabs bar is never shown)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:123
msgid ""
"Controls when the tabs bar is shown. Possible values are “always” (the tabs "
"bar is always shown), “more-than-one” (the tabs bar is only shown if there’s "
"two or more tabs) and “never” (the tabs bar is never shown)."
msgstr ""
"Nadzira prikaz vrstice zavihkov. Možne vrednosti so 'always' (vrstica "
"zavihkov je vedno prikazana), 'more-than-one' (vrstica zavihkov je prikazana "
"le, če vsebuje vsaj dva zavihka) in 'never' (vrstica zavihkov ni nikoli "
"prikazana)."
"Možnost določa način prikazovanja vrstice zavihkov. Mogoče vrednosti so "
"»vedno« (vrstica zavihkov je vedno prikazana), »več kot en zavihek« (vrstica "
"zavihkov je prikazana le, če vsebuje vsaj dva zavihka) in »nikoli« (vrstica "
"zavihkov ni nikoli prikazana)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:138
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:129
msgid "Minimum font size"
msgstr "Najmanjša velikost pisave"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:142
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:133
msgid "Use GNOME fonts"
msgstr "Uporabi pisave namizja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:143
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:134
msgid "Use GNOME font settings."
msgstr "Uporabi sistemske nastavitve pisave."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:147
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:138
msgid "Custom sans-serif font"
msgstr "Pisava Sans Serif p meri"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:148
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:139
msgid ""
"A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts "
"is set."
......@@ -388,11 +351,11 @@ msgstr ""
"Vrednost, s katero naj bo zamenjana namizna pisava, ko je potrjena možnost "
"use-gnome-fonts."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:152
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:143
msgid "Custom serif font"
msgstr "Pisava serif po meri"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:153
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:144
msgid ""
"A value to be used to override serif desktop font when use-gnome-fonts is "
"set."
......@@ -400,11 +363,11 @@ msgstr ""
"Vrednost, s katero naj bo preglašena namizna pisava, ko je potrjena možnost "
"use-gnome-fonts."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:157
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:148
msgid "Custom monospace font"
msgstr "Pisavo monospace po meri"
msgstr "Pisava enotne širine po meri"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:158
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:149
msgid ""
"A value to be used to override monospace desktop font when use-gnome-fonts "
"is set."
......@@ -412,97 +375,93 @@ msgstr ""
"Vrednost, s katero naj bo preglašena namizna pisava, ko je potrjena možnost "
"use-gnome-fonts."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:162
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:153
msgid "Use a custom CSS"
msgstr "Uporabi slog iz CSS"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:163
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:154
msgid "Use a custom CSS file to modify websites own CSS."
msgstr "Uporabite datoteko CSS po meri za spreminjanje lastnih CSS spletišč."
msgstr "Uporabite datoteko CSS po meri za spreminjanje videza spletnih strani."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:167
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:158
msgid "Enable spell checking"
msgstr "Omogoči črkovanje"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:168
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:159
msgid "Spell check any text typed in editable areas."
msgstr "Črkovno preveri vsako besedilo, ki je vneseno v uredljiva polja."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:172
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:163
msgid "Default encoding"
msgstr "Privzet nabor znakov"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:173
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:164
msgid ""
"Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
msgstr ""
"Privzeto kodiranje. Sprejete vrednosti so tiste, ki jih lahko razume "
"WebKitGTK+."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:177
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:656
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:168
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:659
msgid "Languages"
msgstr "Jeziki"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:178
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:169
msgid ""
"Preferred languages. Array of locale codes or “system” to use current locale."
msgstr ""
"Prednostno uporabljeni jeziki. Podatki krajevnih kod oziroma »sistemske "
"nastavitve« za uporabo trenutnega jezika."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:182
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:173
msgid "Cookie accept"
msgstr "Sprejmi piškotke"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:183
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Where to accept cookies from. Possible values are \"always\", \"no-third-"
#| "party\" and \"never\"."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:174
msgid ""
"Where to accept cookies from. Possible values are “always”, “no-third-party” "
"and “never”."
msgstr ""
"Kako naj se obravnavajo piškotki. Mogoče vrednosti so \"anywhere\" (povsod), "
"\"current site\" (le trenutno spletišče) in \"nowhere\" (nikjer)."
"Kako naj program obravnava piškotke. Mogoče vrednosti so »povsod«, »le "
"trenutno spletišče« in »nikjer«."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:187
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:178
msgid "Allow popups"
msgstr "Dovoli pojavna okna"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:188
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:179
msgid ""
"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
msgstr ""
"Dovoli spletnim stranem odpiranje novih oken z JavaScriptom (če je slednji "
"omogočen)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:192
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:183
msgid "Enable Plugins"
msgstr "Omogoči vstavke"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:196
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:187
msgid "Enable WebGL"
msgstr "Omogoči WebGL"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:197
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:188
msgid "Whether to enable support for WebGL contexts."
msgstr "Ali naj bo podpora vsebini WebGL omogočena."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:201
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:192
msgid "Enable WebAudio"
msgstr "Omogoči WebAudio"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:202
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:193
msgid "Whether to enable support for WebAudio."
msgstr "Ali naj se omogoči podpora za WebAudio."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:207
#, fuzzy
#| msgid "Enable smooth scrolling"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:198
msgid "Whether to enable smooth scrolling."
msgstr "Omogoči gladko drsenje"
msgstr "Ali naj bo omogočeno gladko drsenje."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:212
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:203
msgid ""
"String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
"servers."
......@@ -510,41 +469,51 @@ msgstr ""
"Nizi, ki bodo uporabljeni kot podatki, za določevanje istovetnosti "
"brskalnika na spletnih strežnikih."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:216
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:207
msgid "Do Not Track"
msgstr "Ne sledi"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:217
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:208
msgid ""
"Enables DNT headers and tracking query parameter removal. Note that when "
"changing this setting from the preferences dialog, the adblock-filters "
"setting will additionally be updated to add/remove EasyPrivacy filters."
msgstr ""
"Omogoča odstranjevanje glav DNT in odstranitev parametrov poizvedbe. Ob "
"spremembi te nastavitve, bodo posodobljene tudi nastavitve filtrov adblock "
"za dopolnjevanje/odstranjevanje filtrov EasyPrivacy."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:221
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:212
msgid "Enable adblock"
msgstr "Omogoči vstavek Adblock"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:222
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:213
msgid ""
"Whether to block the embedded advertisements that web pages might want to "
"show."
msgstr "Ali naj se vgrajeni oglasi na spletnih straneh onemogočajo."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:227
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:218
msgid "Whether to store and prefill passwords in websites."
msgstr "Ali naj se gesla spletnih strani shranjujejo."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:236
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:222
msgid "Enable site-specific quirks"
msgstr "Omogoči za strani značilne prilagoditve"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:223
msgid ""
"Enable quirks to make specific websites work better. You might want to "
"disable this setting if debugging a specific issue."
msgstr ""
"Omogoča posebne prilagoditve, s katerimi nekatere spletne strani delujejo "
"bolje. Možnost onemogočite, če poskušate razhroščevati posamezne težave."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:229
msgid "The downloads folder"
msgstr "Mapa prejemanja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:237
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to "
#| "use the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop "
#| "folder."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:230
msgid ""
"The path of the folder where to download files to; or “Downloads” to use the "
"default downloads folder, or “Desktop” to use the desktop folder."
......@@ -552,214 +521,389 @@ msgstr ""
"Pot do mape, kamor naj bodo prejete datoteke; v mapo \"Prejeto\" kot "
"privzeto mapo za prejemanje ali na \"Namizje\" kot namizna mapa."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:244
#, fuzzy
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:237
msgid "Window position"
msgstr "Položaj okna"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:245
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:238
msgid ""
"The position to use for a new window that is not restored from a previous "
"session."
msgstr ""
"Položaj okna, ki naj bo uporabljen pri odpiranju novega okna, ki ni "
"obnovljeno iz predhodne seje."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:249
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:242
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:250
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:243
msgid ""
"The size to use for a new window that is not restored from a previous "
"session."
msgstr ""
"Velikost okna, ki naj bo uporabljena pri odpiranju novega okna, ki ni "
"obnovljeno iz predhodne seje."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:254
#, fuzzy
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:247
msgid "Is maximized"
msgstr "Je razpeto"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:255
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:248
msgid ""
"Whether a new window that is not restored from a previous session should be "
"initially maximized."
msgstr ""
"Ali naj bo okno, ki ni obnovljeno iz predhodne seje, ob odpiranju razpeto "
"čez celoten zaslon."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:277
msgid "Currently signed in sync user"
msgstr "Trenutno prijavljen uporabniški račun usklajevanja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:278
msgid ""
"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
"servers."
msgstr ""
"Elektronski naslov, povezan z računom Firefox, ki se uporablja za "
"usklajevanje podatkov s strežniki."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:282
msgid "Last sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:283
msgid "The UNIX time at which last sync was made in seconds."
msgstr "Časovni žig UNIX ob zadnjem usklajevanja (v sekundah)."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:287
msgid "Sync device ID"
msgstr "Uskladi ID naprave"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:288
msgid "The sync device ID of the current device."
msgstr "Usklajevanje ID trenutno uporabljene naprave."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:292
msgid "Sync device name"
msgstr "Uskladi ime naprave"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:293
msgid "The sync device name of the current device."
msgstr "Usklajevanje imena trenutno uporabljene naprave."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:297
msgid "The sync frequency in minutes"
msgstr "Pogostost preverjanja (v minutah)"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:298
msgid "The number of minutes between two consecutive syncs."
msgstr "Čas v minutah med zaporednimi usklajevanji."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
msgid "Sync data with Firefox"
msgstr "Uskladi podatke Firefox"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:303
msgid ""
"TRUE if Ephy collections should be synced with Firefox collections, FALSE "
"otherwise."
msgstr ""
"PRAV, če naj se zbirke Ephy usklajujejo z zbirkami Firefox, NAPAK, če naj se "
"ne."
# G:1 K:0 O:0
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:307
msgid "Enable bookmarks sync"
msgstr "Omogoči usklajevanje zaznamkov"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:308
msgid "TRUE if bookmarks collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr "PRAV, če naj se zbirka zaznamkov usklajuje, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:312
msgid "Bookmarks sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja zaznamkov"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:313
msgid "The timestamp at which last bookmarks sync was made."
msgstr "Časovni žig zadnjega usklajevanja zaznamkov."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:317
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:332
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:347
msgid "Initial sync or normal sync"
msgstr "Začetno ali običajno usklajevanje"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:318
msgid ""
"TRUE if bookmarks collection needs to be synced for the first time, FALSE "
"otherwise."
msgstr ""
"PRAV, če je treba zbirko zaznamkov prvič uskladiti, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:322
msgid "Enable passwords sync"
msgstr "Omogoči usklajevanje gesel"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:323
msgid "TRUE if passwords collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr "PRAV, če naj se zbirka gesel usklajuje, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:327
msgid "Passwords sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja gesel"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:328
msgid "The timestamp at which last passwords sync was made."
msgstr "Časovni žig zadnjega usklajevanja gesel."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:333
msgid ""
"TRUE if passwords collection needs to be synced for the first time, FALSE "
"otherwise."
msgstr "PRAV, če je treba zbirko gesel prvič uskladiti, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:337
msgid "Enable history sync"
msgstr "Omogoči usklajevanje zgodovine"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:338
msgid "TRUE if history collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr "PRAV, če naj se zgodovina usklajuje, NAPAK, če naj se ne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:342
msgid "History sync timestamp"
msgstr "Časovni žig usklajevanja zgodovine"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:343
msgid "The timestamp at which last history sync was made."
msgstr "Časovni žig zadnjega usklajevanja zgodovine brskanja."