Commit 7864d2ae authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 67cd5bc4
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany-help\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-10 23:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-11 01:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-16 09:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-19 20:01+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -917,332 +917,352 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:93
msgid "Open a new tab, and move to it"
msgstr "Otwarcie nowej karty i przejście do niej"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:96
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:101
msgid "Close the current tab"
msgstr "Zamknięcie obecnej karty"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:96
#: C/keyboard-shortcut.page:104
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:101
#: C/keyboard-shortcut.page:109
msgid "Reopen the last closed tab, and move to it"
msgstr "Przywrócenie ostatnio zamkniętej karty i przejście do niej"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:112
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:117
msgid "Quit <app>Web</app>"
msgstr "Zakończenie <app>Przeglądarki WWW</app>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:104
#: C/keyboard-shortcut.page:120
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:109
#: C/keyboard-shortcut.page:125
msgid "Undo the last change to typed text"
msgstr "Cofnięcie ostatniej zmiany wpisanego tekstu"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:112
#: C/keyboard-shortcut.page:128
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:117
#: C/keyboard-shortcut.page:133
msgid "Redo the last change to typed text"
msgstr "Ponowienie ostatniej zmiany wpisanego tekstu"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:120
#: C/keyboard-shortcut.page:136
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:125
#: C/keyboard-shortcut.page:141
msgid "Cut the selected text"
msgstr "Wycięcie zaznaczonego tekstu"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:128
#: C/keyboard-shortcut.page:144
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:133
#: C/keyboard-shortcut.page:149
msgid "Copy the selection"
msgstr "Skopiowanie zaznaczenia"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:136
#: C/keyboard-shortcut.page:152
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:141
#: C/keyboard-shortcut.page:157
msgid "Paste the selection"
msgstr "Wklejenie zaznaczenia"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:144
#: C/keyboard-shortcut.page:160
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:149
#: C/keyboard-shortcut.page:165
msgid "Select all"
msgstr "Zaznaczenie wszystkiego"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:152
#: C/keyboard-shortcut.page:168
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:157
#: C/keyboard-shortcut.page:173
msgid "Find text on the current page"
msgstr "Wyszukanie tekstu na obecnej stronie"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:160
#: C/keyboard-shortcut.page:176
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:165
#: C/keyboard-shortcut.page:181
msgid "Next search result"
msgstr "Następny wynik wyszukiwania"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:168
#: C/keyboard-shortcut.page:184
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:173
#: C/keyboard-shortcut.page:189
msgid "Previous search result"
msgstr "Poprzedni wynik wyszukiwania"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:176
#: C/keyboard-shortcut.page:192
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:181
#: C/keyboard-shortcut.page:197
msgid "View your browsing history"
msgstr "Wyświetlenie historii przeglądania"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:184
#: C/keyboard-shortcut.page:200
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#. (itstool) path: page/title
#: C/keyboard-shortcut.page:189 C/pref.page:24
#: C/keyboard-shortcut.page:205 C/pref.page:24
msgid "<app>Web</app> preferences"
msgstr "Preferencje <app>Przeglądarki WWW</app>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:192
#: C/keyboard-shortcut.page:208
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:197
#: C/keyboard-shortcut.page:213
msgid "Stop loading current page"
msgstr "Zatrzymanie wczytywania obecnej strony"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:200
#: C/keyboard-shortcut.page:216
msgid "<keyseq><key>Escape</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Escape</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:205
#: C/keyboard-shortcut.page:221
msgid "Reload current page"
msgstr "Ponowne wczytanie obecnej strony"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:208
#: C/keyboard-shortcut.page:224
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:213
#: C/keyboard-shortcut.page:229
msgid "Reload current page (alternative shortcut)"
msgstr "Ponowne wczytanie obecnej strony (drugi skrót)"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:216
#: C/keyboard-shortcut.page:232
msgid "<keyseq><key>F5</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>F5</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:221
#: C/keyboard-shortcut.page:237
msgid "Zoom in"
msgstr "Przybliżenie"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:224
#: C/keyboard-shortcut.page:240
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:229
#: C/keyboard-shortcut.page:245
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddalenie"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:232
#: C/keyboard-shortcut.page:248
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:237
#: C/keyboard-shortcut.page:253
msgid "Normal size"
msgstr "Zwykły rozmiar"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:240
#: C/keyboard-shortcut.page:256
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:245
#: C/keyboard-shortcut.page:261
msgid "View the page source"
msgstr "Wyświetlenie źródła strony"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:248
#: C/keyboard-shortcut.page:264
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>U</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>U</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:253
#: C/keyboard-shortcut.page:269
msgid "Bookmark current page"
msgstr "Dodanie zakładki do obecnej strony"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:256
#: C/keyboard-shortcut.page:272
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:261
#: C/keyboard-shortcut.page:277
msgid "Select page URL (address)"
msgstr "Zaznaczenie adresu strony"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:264
#: C/keyboard-shortcut.page:280
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:269
#: C/keyboard-shortcut.page:285
msgid "View previous tab"
msgstr "Wyświetlenie poprzedniej karty"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:272
#: C/keyboard-shortcut.page:288
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PgUp</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PgUp</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:277
#: C/keyboard-shortcut.page:293
msgid "View next tab"
msgstr "Wyświetlenie następnej karty"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:280
#: C/keyboard-shortcut.page:296
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PgDn</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PgDn</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:285
#: C/keyboard-shortcut.page:301
msgid "Move the current tab to the left"
msgstr "Przeniesienie obecnej karty w lewo"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:288
#: C/keyboard-shortcut.page:304
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>PgUp</key> </keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>PgUp</key> </keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:294
#: C/keyboard-shortcut.page:310
msgid "Move the current tab to the right"
msgstr "Przeniesienie obecnej karty w prawo"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:297
#: C/keyboard-shortcut.page:313
msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>PgDn</key> </keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>PgDn</key> </keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:303
#: C/keyboard-shortcut.page:319
msgid "View <app>Web</app> in fullscreen"
msgstr "Wyświetlenie <app>Przeglądarki WWW</app> na pełnym ekranie"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:306
#: C/keyboard-shortcut.page:322
msgid "<keyseq><key>F11</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>F11</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:311
#: C/keyboard-shortcut.page:327
msgid "Enable or disable caret browsing"
msgstr "Włączenie lub wyłączenie przeglądania za pomocą karetki"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:314
#: C/keyboard-shortcut.page:330
msgid "<keyseq><key>F7</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>F7</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:319
#: C/keyboard-shortcut.page:335
msgid "Open window menu"
msgstr "Otwarcie menu okna"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:322
#: C/keyboard-shortcut.page:338
msgid "<keyseq><key>F10</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>F10</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:327
#: C/keyboard-shortcut.page:343
msgid "Open your home page"
msgstr "Otwarcie strony domowej"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:330
#: C/keyboard-shortcut.page:346
msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Home</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Home</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:335
#: C/keyboard-shortcut.page:351
msgid "Save the current page"
msgstr "Zapisanie obecnej strony"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:338
#: C/keyboard-shortcut.page:354
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:343
#: C/keyboard-shortcut.page:359
msgid "Go back to the previous page"
msgstr "Powrót do poprzedniej strony"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:346
#: C/keyboard-shortcut.page:362
msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Left</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>W lewo</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:351
#: C/keyboard-shortcut.page:367
msgid "Go forward to the next page"
msgstr "Przejście do następnej strony"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:354
#: C/keyboard-shortcut.page:370
msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Right</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>W prawo</key></keyseq>"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment