Commit c143681d authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator
Browse files

Update Hungarian translation

parent 0b195931
Pipeline #68690 passed with stage
in 2 minutes and 29 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/epiphany/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-04 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-05 07:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-16 10:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-16 23:20+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -852,6 +852,24 @@ msgstr ""
"„allow” (engedélyezés) és a „deny” (tiltás) azt mondja, hogy kéréskor "
"automatikusan végezze el a döntést."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:414
msgid ""
"Decision to apply when advertisement permission is requested for this host"
msgstr "Választandó döntés, amikor reklámengedélyt kérnek ehhez a géphez"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:415
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to allow advertisements. The “undecided” default means the browser global "
"setting is used, while “allow” and “deny” tell it to automatically make the "
"decision upon request."
msgstr ""
"Ez a beállítás annak a mentésére szolgál, hogy gép engedélyt ad-e a "
"reklámok engedélyezésére. Az „undecided” alapértelmezés azt jelenti, hogy "
"a böngésző globális beállítása lesz használva, míg az „allow” (engedélyezés) "
"és a „deny” (tiltás) azt mondja, hogy kéréskor automatikusan végezze el a "
"döntést."
#: embed/ephy-about-handler.c:116 embed/ephy-about-handler.c:118
msgid "Memory usage"
msgstr "Memóriahasználat"
......@@ -901,7 +919,7 @@ msgstr ""
"Kezdjen böngészni, és a legtöbbet látogatott oldalai itt fognak megjelenni."
#: embed/ephy-about-handler.c:386
#: embed/web-extension/resources/js/overview.js:101
#: embed/web-extension/resources/js/overview.js:103
msgid "Remove from overview"
msgstr "Eltávolítás az áttekintésből"
......@@ -1688,7 +1706,7 @@ msgstr "Technikai információk"
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: lib/contrib/gnome-languages.c:717
#: lib/contrib/gnome-languages.c:719
msgid "Unspecified"
msgstr "Nincs megadva"
......@@ -1803,11 +1821,11 @@ msgstr "%Y. %b. %-d."
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"
#: lib/history/ephy-history-service-hosts-table.c:365
#: lib/history/ephy-history-service-hosts-table.c:359
msgid "Others"
msgstr "Egyéb"
#: lib/history/ephy-history-service-hosts-table.c:369
#: lib/history/ephy-history-service-hosts-table.c:363
msgid "Local files"
msgstr "Helyi fájlok"
......@@ -2049,25 +2067,25 @@ msgstr "Minden fájl"
#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
#.
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:616 src/ephy-history-dialog.c:392
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:634 src/ephy-history-dialog.c:392
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Törlés"
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:636
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:654
msgid "Paste and _Go"
msgstr "Beillesztés és _ugrás"
#. Undo, redo.
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:657 src/ephy-window.c:916
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:675 src/ephy-window.c:912
msgid "_Undo"
msgstr "_Visszavonás"
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:664
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:682
msgid "_Redo"
msgstr "Új_ra"
#. Label in certificate popover when site is untrusted. %s is a URL.
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:107
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:138
#, c-format
msgid ""
"This web site’s digital identification is not trusted. You may have "
......@@ -2077,7 +2095,7 @@ msgstr ""
"olyan támadóhoz csatlakozott, aki %s néven adja ki magát."
#. Label in certificate popover when site uses HTTP. %s is a URL.
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:114
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:145
#, c-format
msgid ""
"This site has no security. An attacker could see any information you send, "
......@@ -2087,19 +2105,27 @@ msgstr ""
"vagy irányíthatja a tartalmat, amit Ön lát."
#. Label in certificate popover when site sends mixed content.
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:121
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:152
msgid "This web site did not properly secure your connection."
msgstr "Ez a webhely nem megfelelően biztosította a kapcsolatot."
#. Label in certificate popover on secure sites.
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:126
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:157
msgid "Your connection seems to be secure."
msgstr "A kapcsolata biztonságosnak látszik."
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:172
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:203
msgid "_View Certificate…"
msgstr "_Tanúsítvány megtekintése…"
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:377
msgid "Permissions"
msgstr "Jogosultságok"
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:415
msgid "Allow advertisements"
msgstr "Reklámok engedélyezése"
#: src/bookmarks/ephy-bookmark-row.c:61
msgid "Bookmark Properties"
msgstr "Könyvjelző tulajdonságai"
......@@ -2257,157 +2283,157 @@ msgstr "Új cím"
msgid "Bang"
msgstr "Rövidítés"
#: src/ephy-window.c:261
#: src/ephy-window.c:257
msgid "Do you want to leave this website?"
msgstr "El akarja hagyni ezt a weboldalt?"
#: src/ephy-window.c:262
#: src/ephy-window.c:258
msgid "A form you modified has not been submitted."
msgstr "Egy módosított űrlap nem lett elküldve."
#: src/ephy-window.c:263
#: src/ephy-window.c:259
msgid "_Discard form"
msgstr "Űrlap _elvetése"
#: src/ephy-window.c:278
#: src/ephy-window.c:274
msgid "There are ongoing downloads"
msgstr "Letöltések vannak folyamatban"
#: src/ephy-window.c:279
#: src/ephy-window.c:275
msgid "If you quit, the downloads will be cancelled"
msgstr "Ha kilép, akkor a letöltések megszakadnak"
#: src/ephy-window.c:280
#: src/ephy-window.c:276
msgid "Quit and cancel downloads"
msgstr "Kilépés, és letöltések megszakítása"
#: src/ephy-window.c:917
#: src/ephy-window.c:913
msgid "Re_do"
msgstr "Mé_gis"
#. Edit.
#: src/ephy-window.c:920
#: src/ephy-window.c:916
msgid "Cu_t"
msgstr "_Kivágás"
#: src/ephy-window.c:921
#: src/ephy-window.c:917
msgid "_Copy"
msgstr "_Másolás"
#: src/ephy-window.c:922
#: src/ephy-window.c:918
msgid "_Paste"
msgstr "_Beillesztés"
#: src/ephy-window.c:923
#: src/ephy-window.c:919
msgid "Select _All"
msgstr "Ö_sszes kijelölése"
#: src/ephy-window.c:925
#: src/ephy-window.c:921
msgid "S_end Link by Email…"
msgstr "Hivatkozás _küldése e-mailben…"
#: src/ephy-window.c:927
#: src/ephy-window.c:923
msgid "_Reload"
msgstr "_Frissítés"
#: src/ephy-window.c:928
#: src/ephy-window.c:924
msgid "_Back"
msgstr "_Vissza"
#: src/ephy-window.c:929
#: src/ephy-window.c:925
msgid "_Forward"
msgstr "_Előre"
#. Bookmarks
#: src/ephy-window.c:932
#: src/ephy-window.c:928
msgid "Add Boo_kmark…"
msgstr "_Könyvjelző hozzáadása…"
#. Links.
#: src/ephy-window.c:936
#: src/ephy-window.c:932
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Hivatkozás megnyitása új _ablakban"
#: src/ephy-window.c:937
#: src/ephy-window.c:933
msgid "Open Link in New _Tab"
msgstr "Hivatkozás megnyitása új _lapon"
#: src/ephy-window.c:938
#: src/ephy-window.c:934
msgid "Open Link in I_ncognito Window"
msgstr "Hivatkozás megnyitása i_nkognitó ablakban"
#: src/ephy-window.c:939
#: src/ephy-window.c:935
msgid "_Save Link As…"
msgstr "Hivatkozás _mentése másként…"
#: src/ephy-window.c:940
#: src/ephy-window.c:936
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "Hivatkozás _címének másolása"
#: src/ephy-window.c:941
#: src/ephy-window.c:937
msgid "_Copy E-mail Address"
msgstr "E-_mail cím másolása"
#. Images.
#: src/ephy-window.c:945
#: src/ephy-window.c:941
msgid "View _Image in New Tab"
msgstr "_Kép megtekintése új lapon"
#: src/ephy-window.c:946
#: src/ephy-window.c:942
msgid "Copy I_mage Address"
msgstr "Kép címé_nek másolása"
#: src/ephy-window.c:947
#: src/ephy-window.c:943
msgid "_Save Image As…"
msgstr "Ké_p mentése másként…"
#: src/ephy-window.c:948
#: src/ephy-window.c:944
msgid "Set as _Wallpaper"
msgstr "Beállítás _háttérképként"
#. Video.
#: src/ephy-window.c:952
#: src/ephy-window.c:948
msgid "Open Video in New _Window"
msgstr "Videó megnyitása új _ablakban"
#: src/ephy-window.c:953
#: src/ephy-window.c:949
msgid "Open Video in New _Tab"
msgstr "Videó megnyitása új _lapon"
#: src/ephy-window.c:954
#: src/ephy-window.c:950
msgid "_Save Video As…"
msgstr "Videó _mentése másként…"
#: src/ephy-window.c:955
#: src/ephy-window.c:951
msgid "_Copy Video Address"
msgstr "Videó _címének másolása"
#. Audio.
#: src/ephy-window.c:959
#: src/ephy-window.c:955
msgid "Open Audio in New _Window"
msgstr "Hang megnyitás új _ablakban"
#: src/ephy-window.c:960
#: src/ephy-window.c:956
msgid "Open Audio in New _Tab"
msgstr "Hang megnyitása új _lapon"
#: src/ephy-window.c:961
#: src/ephy-window.c:957
msgid "_Save Audio As…"
msgstr "Hang _mentése másként…"
#: src/ephy-window.c:962
#: src/ephy-window.c:958
msgid "_Copy Audio Address"
msgstr "Hang _címének másolása"
#: src/ephy-window.c:967
#: src/ephy-window.c:963
msgid "Save Pa_ge As…"
msgstr "_Oldal mentése másként…"
#: src/ephy-window.c:968
#: src/ephy-window.c:964
msgid "_Page Source"
msgstr "Oldal fo_rrása"
#: src/ephy-window.c:1351
#: src/ephy-window.c:1347
#, c-format
msgid "Search the Web for “%s”"
msgstr "„%s” keresése a világhálón"
......@@ -2433,7 +2459,7 @@ msgid "Last synchronized: %s"
msgstr "Legutóbbi szinkronizáció: %s"
#. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
#: src/prefs-dialog.c:298 src/prefs-dialog.c:2278
#: src/prefs-dialog.c:298 src/prefs-dialog.c:2281
#, c-format
msgid "Logged in as %s"
msgstr "Bejelentkezve mint: %s"
......@@ -2461,43 +2487,43 @@ msgstr[1] "Rendszer nyelvei (%s)"
msgid "Language"
msgstr "Nyelv"
#: src/prefs-dialog.c:1651
#: src/prefs-dialog.c:1654
msgid "Select a directory"
msgstr "Válasszon egy könyvtárat"
#: src/prefs-dialog.c:2114
#: src/prefs-dialog.c:2117
msgid "Sans"
msgstr "Talpatlan"
#: src/prefs-dialog.c:2115
#: src/prefs-dialog.c:2118
msgid "Serif"
msgstr "Talpas"
#: src/prefs-dialog.c:2119
#: src/prefs-dialog.c:2122
msgid "Light"
msgstr "Világos"
#: src/prefs-dialog.c:2120
#: src/prefs-dialog.c:2123
msgid "Dark"
msgstr "Sötét"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1355
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1359
msgid "Executes only the n-th migration step"
msgstr "Csak az n. költöztetési lépés végrehajtása"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1357
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1361
msgid "Specifies the required version for the migrator"
msgstr "Megadja a szükséges verziót a költöztetőnek"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1359
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1363
msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
msgstr "Megadja a költöztető futtatásához használandó profilt"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1379
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1383
msgid "Web profile migrator"
msgstr "Web profilköltöztető"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1380
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1384
msgid "Web profile migrator options"
msgstr "Web profilköltöztető beállításai"
......@@ -3261,171 +3287,173 @@ msgid "Stop loading current page"
msgstr "Jelenlegi oldal betöltésének leállítása"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:111
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:126
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to the previous page"
msgstr "Ugrás vissza az előző oldalra"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:118
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go forward to the next page"
msgstr "Ugrás előre a következő oldalra"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:129
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:143
msgctxt "shortcut window"
msgid "Tabs"
msgstr "Lapok"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:133
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "New tab"
msgstr "Új lap"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:140
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close current tab"
msgstr "Jelenlegi lap bezárása"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:147
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reopen closed tab"
msgstr "Bezárt lap újranyitása"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:154
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to the next tab"
msgstr "Ugrás a következő lapra"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:161
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to the previous tab"
msgstr "Ugrás az előző lapra"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:168
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move current tab to the left"
msgstr "Jelenlegi lap mozgatása balra"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:175
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move current tab to the right"
msgstr "Jelenlegi lap mozgatása jobbra"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:186
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:200
msgctxt "shortcut window"
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Egyebek"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:190
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:204
msgctxt "shortcut window"
msgid "History"
msgstr "Előzmények"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:197
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:211
msgctxt "shortcut window"
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:204
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:218
msgctxt "shortcut window"
msgid "Bookmark current page"
msgstr "Jelenlegi oldal könyvjelzőzése"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:211
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:225
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle caret browsing"
msgstr "Kurzoros böngészés be- vagy kikapcsolása"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:222
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:236
msgctxt "shortcut window"
msgid "View"
msgstr "Nézet"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:226
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:240
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Nagyítás"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:233
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:247
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Kicsinyítés"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:240
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:254
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reset zoom"
msgstr "Nagyítás visszaállítása"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:247
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:261
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Teljes képernyő"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:254
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:268
msgctxt "shortcut window"
msgid "View page source"
msgstr "Oldal forrásának megtekintése"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:261
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:275
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle inspector"
msgstr "Vizsgáló be- vagy kikapcsolása"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:268
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:282
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle reader mode"
msgstr "Olvasó mód ki- és bekapcsolása"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:279
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:293
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Szerkesztés"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:283
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:297
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cut"
msgstr "Kivágás"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:290
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:304
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy"
msgstr "Másolás"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:297
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:311
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste"
msgstr "Beillesztés"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:304
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:318
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo"
msgstr "Visszavonás"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:311
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:325
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo"
msgstr "Újra"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:318
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:332
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Összes kijelölése"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:325
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:339
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select page URL"
msgstr "Oldal URL kijelölése"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:332
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:346
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Keresés"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:339
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:353
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next search result"
msgstr "Következő keresési eredmény"
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:346
#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:360
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous search result"
msgstr "Előző keresési eredmény"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment