Commit 0b04607c authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent cd2db838
Pipeline #269767 passed with stages
in 11 minutes and 2 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany-help\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-19 22:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-20 14:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-26 23:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-27 14:41+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -89,9 +89,9 @@ msgstr "Często występujące problemy"
#: C/browse-tab.page:13 C/browse-web.page:15 C/browse-webapps.page:13
#: C/browse-webapps-del.page:13 C/cert.page:12 C/cookies.xml:12
#: C/data-cookies.page:13 C/data-passwords.page:21 C/history.page:12
#: C/history-delete.page:12 C/pref-cookies.page:15 C/pref-css.page:19
#: C/pref-downloads.page:15 C/pref-font.page:20 C/pref-passwords.page:15
#: C/prob-restore-closed-page.page:17 C/proxy.page:12
#: C/history-delete.page:12 C/pref-cookies.page:14 C/pref-css.page:18
#: C/pref-downloads.page:14 C/pref-font.page:19 C/pref-passwords.page:14
#: C/prob-restore-closed-page.page:17 C/proxy.page:11
msgid "Ekaterina Gerasimova"
msgstr "Ekaterina Gerasimova"
......@@ -99,9 +99,9 @@ msgstr "Ekaterina Gerasimova"
#: C/introduction.page:13 C/browse-local.page:14 C/browse-private.page:15
#: C/browse-webapps.page:15 C/cookies.xml:14 C/data-cookies.page:15
#: C/data-passwords.page:18 C/data-passwords.page:23 C/history.page:14
#: C/history-delete.page:14 C/pref-cookies.page:17 C/pref-css.page:16
#: C/pref-css.page:21 C/pref-downloads.page:17 C/pref-font.page:17
#: C/pref-font.page:22 C/pref-passwords.page:17
#: C/history-delete.page:14 C/pref-cookies.page:16 C/pref-css.page:15
#: C/pref-css.page:20 C/pref-downloads.page:16 C/pref-font.page:16
#: C/pref-font.page:21 C/pref-passwords.page:16
msgid "2013"
msgstr "2013"
......@@ -291,7 +291,7 @@ msgstr "Okno w trybie prywatnym bez otwartych kart."
#. (itstool) path: credit/years
#: C/browse-tab.page:15 C/data-cookies.page:20 C/data-passwords.page:28
#: C/prob-restore-closed-page.page:14 C/prob-restore-closed-page.page:19
#: C/proxy.page:14
#: C/proxy.page:13
msgid "2014"
msgstr "2014"
......@@ -565,15 +565,15 @@ msgstr "Baptiste Mille-Mathias"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/data-cookies.page:23 C/data-passwords.page:31 C/data-personal-data.page:17
#: C/pref-cookies.page:25 C/pref-css.page:24 C/pref-downloads.page:20
#: C/pref-font.page:25 C/pref-passwords.page:20
#: C/pref-cookies.page:24 C/pref-css.page:23 C/pref-downloads.page:19
#: C/pref-font.page:24 C/pref-passwords.page:19
msgid "Federico Bruni"
msgstr "Federico Bruni"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/data-cookies.page:25 C/data-passwords.page:33 C/data-personal-data.page:19
#: C/pref-cookies.page:27 C/pref-css.page:26 C/pref-downloads.page:22
#: C/pref-font.page:27 C/pref-passwords.page:22
#: C/pref-cookies.page:26 C/pref-css.page:25 C/pref-downloads.page:21
#: C/pref-font.page:26 C/pref-passwords.page:21
msgid "2021"
msgstr "2021"
......@@ -904,34 +904,29 @@ msgstr ""
"Można także usunąć całą historię klikając <gui style=\"menuitem\">Wyczyść "
"wszystko</gui>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref.page:24
msgid "<app>Web</app> preferences"
msgstr "Preferencje <app>Przeglądarki WWW</app>"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/pref-cookies.page:20
#: C/pref-cookies.page:19
msgid "Michael Hill"
msgstr "Michael Hill"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-cookies.page:32
#: C/pref-cookies.page:31
msgid "How do I choose which websites I allow to set cookies?"
msgstr "Jak można wybrać, które strony mogą ustawiać ciasteczka?"
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-cookies.page:35
#: C/pref-cookies.page:34
msgid "Set cookie preference"
msgstr "Preferencje ciasteczek"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-cookies.page:40
#: C/pref-cookies.page:39
msgid ""
"You can specify whether you want to accept cookies and from which websites."
msgstr "Można określić, czy przyjmować ciasteczka i z których stron."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-cookies.page:45
#: C/pref-cookies.page:44
msgid ""
"Press the menu button in the top-right corner of the window and select "
"<guiseq><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Privacy</"
......@@ -941,7 +936,7 @@ msgstr ""
"\"menuitem\">Preferencje</gui><gui style=\"tab\">Prywatność</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-cookies.page:49
#: C/pref-cookies.page:48
msgid ""
"Select whether you want to accept cookies from all websites, accept cookies "
"only from websites which you have visited or to not accept any cookies."
......@@ -950,7 +945,7 @@ msgstr ""
"z odwiedzonych stron lub nie przyjmować żadnych."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-cookies.page:55
#: C/pref-cookies.page:54
msgid ""
"You should normally use <gui>Only from sites you visit</gui> because this "
"option allows you to log into your accounts on most websites while "
......@@ -961,7 +956,7 @@ msgstr ""
"uniemożliwiając nieodwiedzonym stronom zostawianie ciasteczek."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-cookies.page:59
#: C/pref-cookies.page:58
msgid ""
"If you choose to <gui>Always accept</gui> cookies, then websites that you "
"have not visited will be able to leave <em>third party cookies</em>. Third "
......@@ -978,7 +973,7 @@ msgstr ""
"używają ciasteczek od podmiotów zewnętrznych do monitorowania zalogowania."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-cookies.page:66
#: C/pref-cookies.page:65
msgid ""
"If you <gui>Never accept</gui> cookies, you may experience problems on some "
"websites like logging into your accounts, saving your preferences or not "
......@@ -989,22 +984,22 @@ msgstr ""
"zapisania preferencji lub dodania zakupów do koszyka."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/pref-css.page:14 C/pref-font.page:15
#: C/pref-css.page:13 C/pref-font.page:14
msgid "Gordon Hill"
msgstr "Gordon Hill"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-css.page:31
#: C/pref-css.page:30
msgid "Override the theme which is used to display web pages."
msgstr "Zastępowanie motywu używanego do wyświetlania stron."
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-css.page:34
#: C/pref-css.page:33
msgid "Custom CSS"
msgstr "Niestandardowy styl CSS"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-css.page:36
#: C/pref-css.page:35
msgid ""
"<app>Web</app> allows you to set a custom CSS to change the look and feel of "
"every web page that you visit. You may want to do this to set a preferred "
......@@ -1015,7 +1010,7 @@ msgstr ""
"preferowany rozmiar czcionki lub motyw kolorów."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-css.page:42 C/pref-font.page:44
#: C/pref-css.page:41 C/pref-font.page:43
msgid ""
"Open the menu at the top-right of the window, then select <guiseq><gui style="
"\"menuitem\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Appearance</gui></guiseq>."
......@@ -1024,17 +1019,17 @@ msgstr ""
"style=\"menuitem\">Preferencje</gui><gui style=\"tab\">Wygląd</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-css.page:46
#: C/pref-css.page:45
msgid "Under the Style section, switch <gui>Use Custom Stylesheet</gui> to on."
msgstr "W sekcji stylu włącz <gui>Niestandardowy arkusz stylu</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-css.page:49
#: C/pref-css.page:48
msgid "Click on the pen icon."
msgstr "Kliknij ikonę długopisu."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-css.page:52
#: C/pref-css.page:51
msgid ""
"Your default text editor will open. Add your custom CSS and save the file."
msgstr ""
......@@ -1042,12 +1037,12 @@ msgstr ""
"plik."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-css.page:62
#: C/pref-css.page:61
msgid "An example of a custom CSS:"
msgstr "Przykład niestandardowego stylu CSS:"
#. (itstool) path: page/code
#: C/pref-css.page:63
#: C/pref-css.page:62
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
......@@ -1063,7 +1058,7 @@ msgstr ""
"}\n"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-css.page:70
#: C/pref-css.page:69
msgid ""
"Your custom CSS will override the style sheet on pages which you visit after "
"you enable it."
......@@ -1072,17 +1067,17 @@ msgstr ""
"stronie."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-downloads.page:32
#: C/pref-downloads.page:31
msgid "Where are my files downloaded to and how can I change this setting?"
msgstr "Gdzie są pobrane pliki i jak to zmienić?"
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-downloads.page:35
#: C/pref-downloads.page:34
msgid "Downloading files"
msgstr "Pobieranie plików"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-downloads.page:37
#: C/pref-downloads.page:36
msgid ""
"Files which you download from the internet, such as email attachments, will "
"automatically be saved into your <file>Downloads</file> folder. You can "
......@@ -1093,7 +1088,7 @@ msgstr ""
"w <gui>Preferencjach</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-downloads.page:43
#: C/pref-downloads.page:42
msgid ""
"Open the menu at the top-right of the window, then select <guiseq><gui style="
"\"menuitem\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">General</gui></guiseq>."
......@@ -1102,7 +1097,7 @@ msgstr ""
"style=\"menuitem\">Preferencje</gui><gui style=\"tab\">Ogólne</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-downloads.page:47
#: C/pref-downloads.page:46
msgid ""
"Press the <gui>Download folder</gui> name to select a different folder for "
"downloads. If the folder that you want to use is not in the list, select "
......@@ -1113,7 +1108,7 @@ msgstr ""
"wyszukać."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-downloads.page:52
#: C/pref-downloads.page:51
msgid ""
"If you want to choose which directory to use each time you download a file, "
"switch <gui>Ask on download</gui> to on."
......@@ -1122,7 +1117,7 @@ msgstr ""
"<gui>Pytanie podczas pobierania</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-downloads.page:57
#: C/pref-downloads.page:56
msgid ""
"If you <em>save</em> a file instead of downloading it, you will still need "
"to specify where you want to save it to."
......@@ -1131,7 +1126,7 @@ msgstr ""
"miejsce, w którym go zapisać."
#. (itstool) path: note/p
#: C/pref-downloads.page:61
#: C/pref-downloads.page:60
msgid ""
"It is not possible to choose where to save downloads if you are using "
"Flatpak to run <app>Web</app>. Downloads will always be saved in your "
......@@ -1142,17 +1137,17 @@ msgstr ""
"w katalogu <file>Pobrane</file>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-font.page:32
#: C/pref-font.page:31
msgid "Use a custom font for displaying web pages."
msgstr "Niestandardowa czcionka do wyświetlana stron."
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-font.page:35
#: C/pref-font.page:34
msgid "Change the font"
msgstr "Zmiana czcionki"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-font.page:37
#: C/pref-font.page:36
msgid ""
"By default, your system font will be used to display web pages whenever "
"possible. If you use the <gui href=\"help:gnome-help/a11y-font-size\">Large "
......@@ -1165,12 +1160,12 @@ msgstr ""
"i używać innych czcionek."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-font.page:48
#: C/pref-font.page:47
msgid "Switch <gui>Use Custom Fonts</gui> to on."
msgstr "Włącz <gui>Niestandardowe czcionki</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-font.page:51
#: C/pref-font.page:50
msgid ""
"Click on the font to open the font chooser dialog, where you can select a "
"different font type or size."
......@@ -1179,13 +1174,13 @@ msgstr ""
"typ i rozmiar czcionki."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-font.page:55
#: C/pref-font.page:54
msgid "Press <gui style=\"button\">Select</gui> to save your choice."
msgstr ""
"Kliknij przycisk <gui style=\"button\">Wybierz</gui>, aby zapisać wybór."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-font.page:59
#: C/pref-font.page:58
msgid ""
"You can also increase font size with <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></"
"keyseq> and decrease it with <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>."
......@@ -1195,17 +1190,17 @@ msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-passwords.page:32
#: C/pref-passwords.page:31
msgid "How do I enable or disable storing passwords?"
msgstr "Jak włączyć lub wyłączyć przechowywanie haseł?"
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-passwords.page:35
#: C/pref-passwords.page:34
msgid "Remember passwords"
msgstr "Zapamiętywanie haseł"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-passwords.page:37
#: C/pref-passwords.page:36
msgid ""
"When you enter a username and password for a website, you will usually be "
"asked if you want to remember the login details. You can check if this "
......@@ -1216,7 +1211,7 @@ msgstr ""
"funkcja jest włączona lub zmienić jej ustawienia w <gui>Preferencjach</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-passwords.page:43
#: C/pref-passwords.page:42
msgid ""
"Press the menu button in the top-right corner of the window and select "
"<guiseq><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui> <gui style=\"tab"
......@@ -1226,7 +1221,7 @@ msgstr ""
"\"menuitem\">Preferencje</gui> <gui style=\"tab\">Prywatność</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-passwords.page:48
#: C/pref-passwords.page:47
msgid ""
"The <gui style=\"button\">Remember Passwords</gui> switch will be on if your "
"preferences are set to save passwords. Switch it off to stop <app>Web</app> "
......@@ -1257,17 +1252,39 @@ msgid ""
"Mouse gestures offer a quick option to surf web pages without moving your "
"hand to the keyboard. These gestures are triggered by holding the middle "
"mouse button while performing one of the following mouse movements. If your "
"mouse does not have a middle mouse button, you cannot use mouse gestures. "
"The following gestures are currently supported:"
"mouse does not have a middle mouse button, you cannot use mouse gestures."
msgstr ""
"Gesty myszy zapewniają szybką nawigację po Internecie bez potrzeby używania "
"klawiatury. Są one wywoływane przez przytrzymanie środkowego przycisku myszy "
"w czasie wykonywania jednego z poniższych ruchów myszą. Jeśli używana mysz "
"nie ma środkowego przycisku, to nie można używać gestów myszą. Obecnie "
"obsługiwane gesty:"
"nie ma środkowego przycisku, to nie można używać gestów myszą."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-mouse-gestures.page:32
#: C/pref-mouse-gestures.page:31
msgid ""
"Press the menu button in the top-right corner of the window and select "
"<guiseq><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui> <gui style=\"tab"
"\">General</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Kliknij przycisk menu w górnym prawym rogu okna i wybierz <guiseq><gui style="
"\"menuitem\">Preferencje</gui> <gui style=\"tab\">Ogólne</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-mouse-gestures.page:36
msgid ""
"Under <gui>Browsing</gui>, switch on <gui style=\"button\">Mouse Gestures</"
"gui>."
msgstr ""
"W sekcji <gui>Przeglądanie</gui> włącz <gui style=\"button\">Gesty myszy</"
"gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-mouse-gestures.page:40
msgid "The following gestures are currently supported:"
msgstr "Obecnie obsługiwane gesty:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-mouse-gestures.page:44
msgid ""
"Holding the middle mouse button, dragging left, and then releasing the "
"middle mouse button will navigate backward."
......@@ -1276,7 +1293,7 @@ msgstr ""
"zwolnienie środkowego przejdzie do poprzedniej strony."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-mouse-gestures.page:35
#: C/pref-mouse-gestures.page:47
msgid ""
"Holding the middle mouse button, dragging right, and then releasing the "
"middle mouse button will navigate forward."
......@@ -1285,7 +1302,7 @@ msgstr ""
"a następnie zwolnienie środkowego przejdzie do następnej strony."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-mouse-gestures.page:38
#: C/pref-mouse-gestures.page:50
msgid ""
"Holding the middle mouse button, dragging downwards, and then releasing the "
"middle mouse button will create a new tab."
......@@ -1294,7 +1311,7 @@ msgstr ""
"zwolnienie środkowego otworzy nową kartę."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-mouse-gestures.page:41
#: C/pref-mouse-gestures.page:53
msgid ""
"Holding the middle mouse button, dragging downwards and then to the right, "
"and then releasing the middle mouse button will close the current tab."
......@@ -1303,7 +1320,7 @@ msgstr ""
"prawo, a następnie zwolnienie środkowego zamknie obecną kartę."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-mouse-gestures.page:44
#: C/pref-mouse-gestures.page:56
msgid ""
"Holding the middle mouse button, dragging first upwards and then downwards, "
"then releasing the middle mouse button will reload the current tab."
......@@ -1362,17 +1379,17 @@ msgstr ""
"\">prywatnym</link>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/proxy.page:19
#: C/proxy.page:18
msgid "Anonymize your web browsing by using a web proxy."
msgstr "Anonimowe przeglądanie Internetu za pomocą pośrednika."
#. (itstool) path: page/title
#: C/proxy.page:22
#: C/proxy.page:21
msgid "Use a proxy"
msgstr "Używanie pośrednika"
#. (itstool) path: page/p
#: C/proxy.page:24
#: C/proxy.page:23
msgid ""
"You can use a proxy server for browsing the web. To use a web proxy when "
"browsing, you need to <link href=\"help:gnome-help/net-proxy\">set it up in "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment