Commit f01206e1 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent c5b73fbe
......@@ -8,9 +8,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eog-plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-11 14:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-11 14:40+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=eog&keywords=I18N+L10N&component=plugins\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-04 20:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-11 15:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -20,13 +21,13 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:105
#: plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:105
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"
#. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
#. the image was taken.
#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:183
#: plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:183
#, c-format
msgid "%.1fmm (lens)"
msgstr "%.1f mm (obiektyw)"
......@@ -34,91 +35,103 @@ msgstr "%.1f mm (obiektyw)"
#. Print as float to get a similar look as above.
#. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
#. a 35mm film camera.
#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:194
#: plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:194
#, c-format
msgid "%.1fmm (35mm film)"
msgstr "%.1f mm (film 35 mm)"
#: ../plugins/exif-display/exif-display-config.ui.h:1
#: plugins/exif-display/exif-display-config.ui:53
msgid "Histogram"
msgstr "Histogram"
#: ../plugins/exif-display/exif-display-config.ui.h:2
#: plugins/exif-display/exif-display-config.ui:88
msgid "Display per-channel histogram"
msgstr "Wyświetlanie histogramu na kanał"
#: ../plugins/exif-display/exif-display-config.ui.h:3
#: plugins/exif-display/exif-display-config.ui:103
msgid "Display RGB histogram"
msgstr "Wyświetlanie histogramu RGB"
#: ../plugins/exif-display/exif-display-config.ui.h:4
#: plugins/exif-display/exif-display-config.ui:135
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../plugins/exif-display/exif-display-config.ui.h:5
#: plugins/exif-display/exif-display-config.ui:170
msgid "Display camera settings in statusbar"
msgstr "Wyświetlanie ustawień aparatu na pasku stanu"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in.h:1
#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display.metainfo.xml.in.h:1
#: plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in:5
#: plugins/exif-display/eog-exif-display.appdata.xml.in:6
msgid "Exif Display"
msgstr "Wyświetlanie danych Exif"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in.h:2
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in:8
msgid "zoom-fit-best"
msgstr "zoom-fit-best"
#: plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in:9
msgid "Displays camera settings and histogram"
msgstr "Wyświetla ustawienia aparatu i histogram"
#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/exif-display/eog-exif-display.appdata.xml.in:7
msgid "Displays Exif tags in the side panel and optionally the statusbar"
msgstr "Wyświetla etykiety Exif w panelu bocznym i opcjonalnie na pasku stanu"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.ui.h:1
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:59
msgid "ISO speed:"
msgstr "Prędkość ISO:"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.ui.h:2
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:74
msgid "Expo. Time:"
msgstr "Czas naświetlania:"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.ui.h:3
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:89
msgid "Aperture:"
msgstr "Przysłona:"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.ui.h:4
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:104
msgid "Zoom:"
msgstr "Przybliżenie:"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.ui.h:5
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:119
msgid "Metering:"
msgstr "Tryb pomiaru:"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.ui.h:6
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:134
msgid "Expo. bias:"
msgstr "Odchylenie naświetlania:"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.ui.h:7
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:149
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#: ../plugins/export-to-folder/eog-export-to-folder.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/export-to-folder/export-to-folder.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/export-to-folder/eog-export-to-folder.appdata.xml.in:6
#: plugins/export-to-folder/export-to-folder.plugin.desktop.in:6
msgid "Export to Folder"
msgstr "Eksport do katalogu"
#: ../plugins/export-to-folder/eog-export-to-folder.metainfo.xml.in.h:2
#: ../plugins/export-to-folder/export-to-folder.plugin.desktop.in.h:2
#: plugins/export-to-folder/eog-export-to-folder.appdata.xml.in:7
#: plugins/export-to-folder/export-to-folder.plugin.desktop.in:10
msgid "Export the current image to a separate directory"
msgstr "Eksportuje bieżący obraz do oddzielnego katalogu"
#: ../plugins/export-to-folder/export-to-folder.py:56
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/export-to-folder/export-to-folder.plugin.desktop.in:9
msgid "eog"
msgstr "eog"
#: plugins/export-to-folder/export-to-folder.py:56
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
#: ../plugins/export-to-folder/org.gnome.eog.plugins.export-to-folder.gschema.xml.in.h:1
#: plugins/export-to-folder/org.gnome.eog.plugins.export-to-folder.gschema.xml.in:5
msgid "The folder to export to"
msgstr "Katalog, do którego eksportować"
#: ../plugins/export-to-folder/org.gnome.eog.plugins.export-to-folder.gschema.xml.in.h:2
#: plugins/export-to-folder/org.gnome.eog.plugins.export-to-folder.gschema.xml.in:6
msgid ""
"This is the folder the plugin will place the exported files in. Plugin will "
"export to $HOME/exported-images if not set."
......@@ -127,51 +140,57 @@ msgstr ""
"będzie eksportować do „$HOME/exported-images”, jeśli nie ustawiono żadnej "
"wartości."
#: ../plugins/export-to-folder/preferences_dialog.ui.h:1
#: plugins/export-to-folder/preferences_dialog.ui:19
msgid "Export directory:"
msgstr "Katalog eksportu:"
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width.appdata.xml.in:6
#: plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in:5
msgid "Zoom to Fit Image Width"
msgstr "Przybliżanie obrazów, aby dopasować szerokość"
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width.appdata.xml.in:7
msgid "Adjusts the zoom to have the image’s width fit into the window"
msgstr "Dostosowuje przybliżenie, aby dopasować szerokość obraz do okna"
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:129
#: plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:129
msgid "Fit to width"
msgstr "Dopasowanie do szerokości"
#: ../plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in.h:2
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in:8
msgid "gtk-zoom-fit"
msgstr "gtk-zoom-fit"
#: plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in:9
msgid "Fit images to the window width"
msgstr "Dopasowanie obrazów do szerokości okna"
#: ../plugins/fullscreenbg/eog-fullscreenbg.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/fullscreenbg/fullscreenbg.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/fullscreenbg/eog-fullscreenbg.appdata.xml.in:6
#: plugins/fullscreenbg/fullscreenbg.plugin.desktop.in:6
msgid "Fullscreen Background"
msgstr "Tło pełnego ekranu"
#: ../plugins/fullscreenbg/eog-fullscreenbg.metainfo.xml.in.h:2
#: ../plugins/fullscreenbg/fullscreenbg.plugin.desktop.in.h:2
#: plugins/fullscreenbg/eog-fullscreenbg.appdata.xml.in:7
#: plugins/fullscreenbg/fullscreenbg.plugin.desktop.in:7
msgid "Enables changing background in fullscreen mode"
msgstr "Umożliwia zmianę tła w trybie pełnoekranowym"
#: ../plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in.h:1
#: plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in:5
msgid "Use custom background settings"
msgstr "Użycie niestandardowych ustawień tła"
#: ../plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in.h:2
#: plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in:6
msgid "Whether the plugin should use global settings or its own."
msgstr ""
"Określa, czy wtyczka powinna używać ustawień globalnych, czy swoich własnych."
#: ../plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in.h:3
#: plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in:10
msgid "Background color in fullscreen mode"
msgstr "Kolor tła w trybie pełnoekranowym"
#: ../plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in.h:4
#: plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in:11
msgid ""
"The color that is used to fill the area behind the image. This option has "
"effect only if use-custom is enabled."
......@@ -179,244 +198,264 @@ msgstr ""
"Kolor używany do wypełnienia obszaru za obrazem. Ta opcja jest uwzględniana "
"tylko, jeśli klucz „use-custom” jest włączony."
#: ../plugins/fullscreenbg/preferences_dialog.ui.h:1
#: plugins/fullscreenbg/preferences_dialog.ui:17
msgid "Use custom color:"
msgstr "Niestandardowy kolor:"
#: ../plugins/hide-titlebar/eog-hide-titlebar.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/hide-titlebar/hide-titlebar.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/hide-titlebar/eog-hide-titlebar.appdata.xml.in:6
#: plugins/hide-titlebar/hide-titlebar.plugin.desktop.in:5
msgid "Hide Titlebar"
msgstr "Ukrycie paska tytułowego"
#: ../plugins/hide-titlebar/eog-hide-titlebar.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/hide-titlebar/eog-hide-titlebar.appdata.xml.in:7
msgid "Hides the titlebar of maximized windows"
msgstr "Ukrywa pasek tytułowy zmaksymalizowanych okien"
#: ../plugins/hide-titlebar/hide-titlebar.plugin.desktop.in.h:2
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/hide-titlebar/hide-titlebar.plugin.desktop.in:8
#: plugins/light-theme/light-theme.plugin.desktop.in:8
#: plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in:8
msgid "eog-plugin"
msgstr "eog-plugin"
#: plugins/hide-titlebar/hide-titlebar.plugin.desktop.in:9
msgid "Hides the titlebar of maximized Eye of GNOME windows"
msgstr "Ukrywa pasek tytułowy zmaksymalizowanych okien programu Oko GNOME"
#: ../plugins/light-theme/eog-light-theme.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/light-theme/light-theme.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/light-theme/eog-light-theme.appdata.xml.in:6
#: plugins/light-theme/light-theme.plugin.desktop.in:5
msgid "Disable Dark Theme"
msgstr "Wyłączenie ciemnego motywu"
#: ../plugins/light-theme/eog-light-theme.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/light-theme/eog-light-theme.appdata.xml.in:7
msgid "Disables dark theme"
msgstr "Wyłącza ciemny motyw"
#: ../plugins/light-theme/light-theme.plugin.desktop.in.h:2
#: plugins/light-theme/light-theme.plugin.desktop.in:9
msgid "Disables Eye of GNOME’s preference of dark theme variants"
msgstr "Wyłącza ciemny wariant motywu preferowany przez program Oko GNOME"
#: ../plugins/map/eog-map.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:467 ../plugins/map/map.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/map/eog-map.appdata.xml.in:6 plugins/map/eog-map-plugin.c:467
#: plugins/map/map.plugin.desktop.in:5
msgid "Map"
msgstr "Mapa"
#: ../plugins/map/eog-map.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/map/eog-map.appdata.xml.in:7
msgid "Displays on a map in the side panel where the picture was taken"
msgstr ""
"Wyświetla miejsce na mapie w panelu bocznym, gdzie zdjęcie zostało wykonane"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:430
#: plugins/map/eog-map-plugin.c:430
msgid "Jump to current image’s location"
msgstr "Przejdź do położenia bieżącego obrazu"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:443
#: plugins/map/eog-map-plugin.c:443
msgid "Zoom in"
msgstr "Przybliż"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:452
#: plugins/map/eog-map-plugin.c:452
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddal"
#: ../plugins/map/map.plugin.desktop.in.h:2
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/map/map.plugin.desktop.in:8
msgid "map"
msgstr "map"
#: plugins/map/map.plugin.desktop.in:9
msgid "Display the geolocation of the image on a map"
msgstr "Wyświetla położenie geograficzne obrazu na mapie"
#: ../plugins/maximize-windows/eog-maximize-windows.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/maximize-windows/maximize-windows.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/maximize-windows/eog-maximize-windows.appdata.xml.in:5
#: plugins/maximize-windows/maximize-windows.plugin.desktop.in:6
msgid "Maximize Windows"
msgstr "Maksymalizacja okien"
#: ../plugins/maximize-windows/eog-maximize-windows.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/maximize-windows/eog-maximize-windows.appdata.xml.in:6
msgid "New windows will open maximized"
msgstr "Nowe okna będą otwierane jako zmaksymalizowane"
#: ../plugins/maximize-windows/maximize-windows.plugin.desktop.in.h:2
#: plugins/maximize-windows/maximize-windows.plugin.desktop.in:7
msgid "Maximize new windows"
msgstr "Maksymalizuje nowe okna"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa.metainfo.xml.in.h:1
#: plugins/postasa/eog-postasa.appdata.xml.in:5
msgid "Picasa Web Uploader"
msgstr "Wysyłanie do serwisu Picasa Web"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/postasa/eog-postasa.appdata.xml.in:6
msgid "Supports uploading photos to Google Picasa Web"
msgstr "Obsługuje wysyłanie zdjęć do serwisu Picasa Web firmy Google"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:306
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:306
msgid "Uploading…"
msgstr "Wysyłanie…"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:352
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:352
msgid "Uploaded"
msgstr "Wysłano"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:356
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:356
msgid "Cancelled"
msgstr "Anulowano"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:359
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:359
msgid "Failed"
msgstr "Nie powiodło się"
msgstr "Niepowodzenie"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:582
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:582
#, c-format
msgid "Login failed. %s"
msgstr "Zalogowanie się nie powiodło. %s"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:586
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:586
msgid "Logged in successfully."
msgstr "Zalogowano."
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:587
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:587
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:608
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:608
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#. TODO: want to handle passwords more securely
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:614
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:614
msgid "Logging in…"
msgstr "Logowanie…"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:663
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:663
msgid "Please log in to continue upload."
msgstr "Proszę się zalogować, aby kontynuować wysyłanie."
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:842
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:842
msgid "Upload to PicasaWeb"
msgstr "Wyślij do serwisu PicasaWeb"
#: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:1
#: plugins/postasa/postasa-config.ui:9
msgid "PicasaWeb Login"
msgstr "Login serwisu PicasaWeb"
#: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:2
#: plugins/postasa/postasa-config.ui:26
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:3
#: plugins/postasa/postasa-config.ui:41
msgid "_Login"
msgstr "Za_loguj"
#: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:4
#: plugins/postasa/postasa-config.ui:72
msgid "_Username:"
msgstr "Nazwa _użytkownika:"
#: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:5
#: plugins/postasa/postasa-config.ui:86
msgid "_Password:"
msgstr "_Hasło:"
#: ../plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in:5
msgid "PicasaWeb Uploader"
msgstr "Wysyłanie do serwisu PicasaWeb"
#: ../plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in.h:2
#: plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in:9
msgid "Upload your pictures to PicasaWeb"
msgstr "Wysyłanie zdjęć do serwisu PicasaWeb"
#: ../plugins/postasa/postasa-uploads.xml.h:1
#: plugins/postasa/postasa-uploads.ui:37
msgid "Uploads:"
msgstr "Wysyłanie:"
#: ../plugins/postasa/postasa-uploads.xml.h:2
#: plugins/postasa/postasa-uploads.ui:62
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: ../plugins/postasa/postasa-uploads.xml.h:3
#: plugins/postasa/postasa-uploads.ui:84
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: ../plugins/postasa/postasa-uploads.xml.h:4
#: plugins/postasa/postasa-uploads.ui:96
msgid "Status"
msgstr "Stan"
#: ../plugins/postasa/postasa-uploads.xml.h:5
#: plugins/postasa/postasa-uploads.ui:125
msgid "Cancel Selected"
msgstr "Anuluj zaznaczone"
#: ../plugins/postasa/postasa-uploads.xml.h:6
#: plugins/postasa/postasa-uploads.ui:138
msgid "Cancel All"
msgstr "Anuluj wszystkie"
#: ../plugins/postr/eog-postr.metainfo.xml.in.h:1
#: plugins/postr/eog-postr.appdata.xml.in:6
msgid "Postr"
msgstr "Postr"
#: ../plugins/postr/eog-postr.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/postr/eog-postr.appdata.xml.in:7
msgid "Supports uploading photos to Flickr"
msgstr "Obsługuje wysyłanie zdjęć do serwisu Flickr"
#: ../plugins/postr/eog-postr-plugin.c:156
#: plugins/postr/eog-postr-plugin.c:156
msgid "Upload to Flickr"
msgstr "Wyślij do serwisu Flickr"
#: ../plugins/postr/postr.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/postr/postr.plugin.desktop.in:5
msgid "Flickr Uploader"
msgstr "Wysyłanie do serwisu Flickr"
#: ../plugins/postr/postr.plugin.desktop.in.h:2
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/postr/postr.plugin.desktop.in:8
msgid "postr"
msgstr "postr"
#: plugins/postr/postr.plugin.desktop.in:9
msgid "Upload your pictures to Flickr"
msgstr "Wysyłanie zdjęć do serwisu Flickr"
#: ../plugins/pythonconsole/config.ui.h:1
#: plugins/pythonconsole/config.ui:56
msgid "C_ommand color:"
msgstr "K_olor poleceń:"
#: ../plugins/pythonconsole/config.ui.h:2
#: plugins/pythonconsole/config.ui:70
msgid "_Error color:"
msgstr "Kolor _błędów:"
#: ../plugins/pythonconsole/eog-pythonconsole.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/pythonconsole/__init__.py:87
#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/pythonconsole/eog-pythonconsole.appdata.xml.in:6
#: plugins/pythonconsole/__init__.py:87
#: plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in:6
msgid "Python Console"
msgstr "Konsola języka Python"
#: ../plugins/pythonconsole/eog-pythonconsole.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/pythonconsole/eog-pythonconsole.appdata.xml.in:7
msgid "Adds a Python console"
msgstr "Dodaje konsolę języka Python"
#: ../plugins/pythonconsole/__init__.py:59
#: plugins/pythonconsole/__init__.py:59
msgid "P_ython Console"
msgstr "_Konsola języka Python"
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:1
#: plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in:5
msgid "Command Text Color"
msgstr "Kolor tekstu poleceń"
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:2
#: plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in:6
msgid "The color used for commands."
msgstr "Kolor używany dla poleceń."
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:3
#: plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in:10
msgid "Error Text Color"
msgstr "Kod tekstu błędów"
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:4
#: plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in:11
msgid "The color used for errors."
msgstr "Kolor używany dla błędów."
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:5
#: plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in:15
msgid "Whether to use the system font"
msgstr "Określa, czy używać czcionki systemowej"
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:6
#: plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in:16
msgid ""
"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it’s "
"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
......@@ -425,43 +464,61 @@ msgstr ""
"czcionki środowiska, jeśli jest stałej szerokości (w innym przypadku "
"najbardziej podobną)."
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:7
#: plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in:24
msgid "Font used by Python Console"
msgstr "Czcionka używana przez konsolę języka Python"
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:8
#: plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in:25
msgid "A Pango font name. Examples are “Sans 12” or “Monospace Bold 14”."
msgstr ""
"Nazwa czcionki biblioteki Pango. Przykłady: „Sans 12” lub „Monospace Bold "
"14”."
#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
#: plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in:7
msgid "Python console for Eye of GNOME"
msgstr "Konsola języka Python dla programu Oko GNOME"
#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:118
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in:10
msgid "about"
msgstr "about"
#: plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail.appdata.xml.in:6
#: plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:118
msgid "Send by Mail"
msgstr "Wyślij przez e-mail"
#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail.metainfo.xml.in.h:2
#: ../plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in.h:2
#: plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail.appdata.xml.in:7
#: plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in:9
msgid "Sends an image attached to a new mail"
msgstr "Wysyła obraz załączony do nowej wiadomości e-mail"
#: ../plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in.h:1
#: plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in:5
msgid "Send By Mail"
msgstr "Wysyłanie przez e-mail"
#: ../plugins/slideshowshuffle/eog-slideshowshuffle.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in.h:1
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in:8
msgid "mail-send-symbolic"
msgstr "mail-send-symbolic"
#: plugins/slideshowshuffle/eog-slideshowshuffle.appdata.xml.in:6
#: plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in:6
msgid "Slideshow Shuffle"
msgstr "Tryb losowy pokazu slajdów"
#: ../plugins/slideshowshuffle/eog-slideshowshuffle.metainfo.xml.in.h:2
#: plugins/slideshowshuffle/eog-slideshowshuffle.appdata.xml.in:7
msgid "Shuffles the photos in slideshow mode"
msgstr "Losuje zdjęcia w trybie pokazu slajdów"
#: ../plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in.h:2
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in:9
msgid "media-playlist-shuffle"
msgstr "media-playlist-shuffle"
#: plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in:10
msgid "Shuffles images in slideshow mode"
msgstr "Losuje kolejność wyświetlania obrazów w trybie pokazu slajdów"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment