Commit 6e457d6f authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation

parent fd5f97ff
......@@ -7,10 +7,9 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Eog-plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=eog&keywords=I18N+L10N&component=plugins\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-24 02:58+0000\n"
"Project-Id-Version: eog-plugins master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/eog-plugins/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-17 13:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-18 14:49+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -18,7 +17,6 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:105
msgid " (invalid Unicode)"
......@@ -64,12 +62,6 @@ msgstr "Vis kameraindstillinger i statuslinje"
msgid "Exif Display"
msgstr "Exif-visning"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in:8
msgid "zoom-fit-best"
msgstr "zoom-fit-best"
#: plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in:9
msgid "Displays camera settings and histogram"
msgstr "Vis kameraindstillinger og histogram"
......@@ -84,7 +76,7 @@ msgstr "ISO-hastighed:"
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:74
msgid "Expo. Time:"
msgstr "Belysningstid:"
msgstr "Eksponeringstid:"
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:89
msgid "Aperture:"
......@@ -100,7 +92,7 @@ msgstr "Måling:"
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:134
msgid "Expo. bias:"
msgstr "Belysningsindflydelse:"
msgstr "Eksponeringsindflydelse:"
#: plugins/exif-display/exif-display.ui:149
msgid "Description:"
......@@ -116,12 +108,6 @@ msgstr "Eksportér til mappe"
msgid "Export the current image to a separate directory"
msgstr "Eksportér det nuværende billede til en separat mappe"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/export-to-folder/export-to-folder.plugin.desktop.in:9
msgid "eog"
msgstr "eog"
#: plugins/export-to-folder/export-to-folder.py:56
msgid "_Export"
msgstr "_Eksportér"
......@@ -139,7 +125,7 @@ msgstr ""
"Udvidelsesmodulet vil eksportere til $HOME/exported-images, hvis intet er "
"angivet."
#: plugins/export-to-folder/preferences_dialog.ui:19
#: plugins/export-to-folder/preferences_dialog.ui:15
msgid "Export directory:"
msgstr "Eksportmappe:"
......@@ -156,12 +142,6 @@ msgstr "Justerer zoomniveauet, så billedets bredde passer til vinduet"
msgid "Fit to width"
msgstr "Tilpas til bredde"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in:8
msgid "gtk-zoom-fit"
msgstr "gtk-zoom-fit"
#: plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in:9
msgid "Fit images to the window width"
msgstr "Tilpas billeder til vinduets bredde"
......@@ -209,14 +189,6 @@ msgstr "Skjul titellinje"
msgid "Hides the titlebar of maximized windows"
msgstr "Skjuler maksimerede vinduers titellinje"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/hide-titlebar/hide-titlebar.plugin.desktop.in:8
#: plugins/light-theme/light-theme.plugin.desktop.in:8
#: plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in:8
msgid "eog-plugin"
msgstr "eog-plugin"
#: plugins/hide-titlebar/hide-titlebar.plugin.desktop.in:9
msgid "Hides the titlebar of maximized Eye of GNOME windows"
msgstr "Skjuler titellinjen i maksimerede GNOMEs øje-vinduer"
......@@ -255,12 +227,6 @@ msgstr "Zoom ind"
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoom ud"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/map/map.plugin.desktop.in:8
msgid "map"
msgstr "map"
#: plugins/map/map.plugin.desktop.in:9
msgid "Display the geolocation of the image on a map"
msgstr "Vis den geografiske placering af billedet på et kort"
......@@ -286,49 +252,49 @@ msgstr "Overførsel til Picasa Web"
msgid "Supports uploading photos to Google Picasa Web"
msgstr "Understøtter upload af billeder til Google Picasa Web"
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:306
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:307
msgid "Uploading…"
msgstr "Overfører …"
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:352
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:353
msgid "Uploaded"
msgstr "Overført"
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:356
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:357
msgid "Cancelled"
msgstr "Annulleret"
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:359
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:360
msgid "Failed"
msgstr "Mislykkedes"
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:582
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:583
#, c-format
msgid "Login failed. %s"
msgstr "Indlogning mislykkedes. %s"
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:586
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:587
msgid "Logged in successfully."
msgstr "Loggede ind med success."
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:587
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:588
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:608
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:609
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
#. TODO: want to handle passwords more securely
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:614
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:615
msgid "Logging in…"
msgstr "Logger ind …"
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:663
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:664
msgid "Please log in to continue upload."
msgstr "Log venligst ind, for at fortsætte overførsel."
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:842
#: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:843
msgid "Upload to PicasaWeb"
msgstr "Overfør til PicasaWeb"
......@@ -400,12 +366,6 @@ msgstr "Overfør til Flickr"
msgid "Flickr Uploader"
msgstr "Overførsel til Flickr"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/postr/postr.plugin.desktop.in:8
msgid "postr"
msgstr "postr"
#: plugins/postr/postr.plugin.desktop.in:9
msgid "Upload your pictures to Flickr"
msgstr "Overfør dine billeder til Flickr"
......@@ -473,12 +433,6 @@ msgstr ""
msgid "Python console for Eye of GNOME"
msgstr "Python-konsol til GNOMEs øje"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in:10
msgid "about"
msgstr "about"
#: plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail.appdata.xml.in:6
msgid "Send by Mail"
msgstr "Send med mail"
......@@ -496,33 +450,15 @@ msgstr "Send med _mail"
msgid "Send By Mail"
msgstr "Send med mail"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in:8
msgid "mail-send-symbolic"
msgstr "mail-send-symbolic"
#: plugins/slideshowshuffle/eog-slideshowshuffle.appdata.xml.in:6
#: plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in:6
msgid "Slideshow Shuffle"
msgstr "Bland diasshow"
msgstr "Bland præsentation"
#: plugins/slideshowshuffle/eog-slideshowshuffle.appdata.xml.in:7
msgid "Shuffles the photos in slideshow mode"
msgstr "Blander billeder i diasshow-tilstand"
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name
#: plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in:9
msgid "media-playlist-shuffle"
msgstr "media-playlist-shuffle"
msgstr "Blander billeder i præsentationstilstand"
#: plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in:10
msgid "Shuffles images in slideshow mode"
msgstr "Bland billeder i diasshow-tilstand"
#~ msgid "Fit the image to the window width"
#~ msgstr "Tilpas billede til vinduets bredde"
#~ msgid "Send the selected images by mail"
#~ msgstr "Send de valgte billeder med mail"
msgstr "Blander billeder i præsentationstilstand"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment