Commit 104441bd authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 00eab1d5
......@@ -13,15 +13,15 @@
# Pavel Šefránek <pavel@sefranek2.cz>, 2011.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Adam Matoušek <adamatousek@gmail.com>, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: empathy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-04 00:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-04 07:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-18 14:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-19 18:15+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -31,28 +31,30 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1 ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Empathy.desktop.in.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Empathy.appdata.xml.in.h:1
msgid "Empathy"
msgstr "Empathy"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Empathy.desktop.in.in.h:2
msgid "IM Client"
msgstr "Komunikátor"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Empathy.desktop.in.in.h:3
msgid "Empathy Internet Messaging"
msgstr "Internetový komunikátor Empathy"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4 ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Empathy.desktop.in.in.h:4
#: ../data/org.gnome.Empathy.appdata.xml.in.h:2
msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
msgstr "Diskutovat na serverech Google Talk, Facebook, MSN a mnoha dalších"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
#: ../data/org.gnome.Empathy.desktop.in.in.h:5
msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
msgstr ""
"chat;diskuse;pokec;im;rychlé zprávy;zpráva;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Empathy.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
"environment. Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook and "
......@@ -62,7 +64,7 @@ msgstr ""
"komunikaci. Umí se připojit k AIM, MSN, Jabberu (včetně serverů Facebook a "
"Google Talk), IRC a řadě dalších komunikačních sítí."
#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.Empathy.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"You can chat with text, make audio and video calls, or even transfer files, "
"depending on what your contact’s chat application allows."
......@@ -70,7 +72,7 @@ msgstr ""
"Můžete diskutovat textově, provádět hlasové a videohovory nebo i přenášet "
"soubory, záleží jen na tom, co zvládá aplikace u vašeho protějšího kontaktu."
#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.Empathy.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
"miss a message. You can respond to your contacts without even having to open "
......@@ -1440,6 +1442,20 @@ msgstr "Pozvat do diskuzní místnost_i"
msgid "_Add Contact…"
msgstr "_Přidat kontakt…"
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-store.h:73
#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
msgid "Ungrouped"
msgstr "Neseskupeno"
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-store.h:74
msgid "Favorite People"
msgstr "Oblíbení lidé"
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-store.h:75
#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
msgid "People Nearby"
msgstr "Lidé v okolí"
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
#, c-format
msgid "Do you really want to remove the group “%s”?"
......@@ -1867,7 +1883,7 @@ msgstr "_Dokončit"
#. Tweak the dialog
#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:323
#: ../src/empathy-roster-window.c:2367
#: ../src/empathy-roster-window.c:2364
msgid "New Conversation"
msgstr "Nová konverzace"
......@@ -2120,14 +2136,6 @@ msgstr "Příchozí soubor od %s"
msgid "Top Contacts"
msgstr "Nejdůležitější kontakty"
#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
msgid "People Nearby"
msgstr "Lidé v okolí"
#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
msgid "Ungrouped"
msgstr "Neseskupeno"
#. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
#. * fetch contact's presence.
#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:252
......@@ -2643,10 +2651,6 @@ msgstr "Místní účastník:"
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"
#: ../src/empathy-chat.c:102
msgid "— Empathy Chat Client"
msgstr "– komunikační klient Empathy"
#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
......@@ -3360,7 +3364,7 @@ msgstr "Zobrazovat skupiny"
msgid "Show account balances"
msgstr "Zobrazovat zůstatek účtu"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2330
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2331
msgid "Contact List"
msgstr "Seznam kontaktů"
......@@ -3580,23 +3584,19 @@ msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit některý ze svých účtů
msgid "You need to enable %s to see contacts here."
msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit účet %s."
#: ../src/empathy-roster-window.c:1739
msgid "Change your presence to see contacts here"
msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte změnit svůj stav"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1748
#: ../src/empathy-roster-window.c:1749
msgid "No match found"
msgstr "Nic nenalezeno"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1755
#: ../src/empathy-roster-window.c:1756
msgid "You haven’t added any contacts yet"
msgstr "Zatím jste nepřidali žádné kontakty"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1758
#: ../src/empathy-roster-window.c:1759
msgid "No online contacts"
msgstr "Žádné kontakty na příjmu"
#: ../src/empathy-roster-window.c:2359
#: ../src/empathy-roster-window.c:2356
msgid "Conversations"
msgstr "Konverzace"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment