Commit 4fad3db3 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 265fefae
# Polish translation for easytag.
# Copyright © 2002-2017 the easytag authors.
# Copyright © 2002-2019 the easytag authors.
# This file is distributed under the same license as the easytag package.
# Maciej Kasprzyk <kapsrzol@o2.pl>, 2002.
# Artur Polaczyński <artii@o2.pl>, 2003-2004.
# Tomasz Sałaciński <tsalacinski@gmail.com>, 2007.
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2007-2012.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: easytag\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-09 22:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-09 22:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-21 17:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 17:11+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -55,7 +55,7 @@ msgid ""
"A simple and nice GTK+ interface makes tagging easier under GNU/Linux and "
"Windows."
msgstr ""
"Prosty i łatwy w użyciu interfejs GTK+ ułatwia modyfikowanie etykiet "
"Prosty i łatwy w użyciu interfejs GTK ułatwia modyfikowanie etykiet "
"w systemach GNU/Linux i Windows."
#: ../data/org.gnome.EasyTAG.desktop.in.h:2
......@@ -199,9 +199,9 @@ msgstr ""
"parametr"
#: ../data/browser_dialogs.ui.h:5 ../data/image_properties_dialog.ui.h:3
#: ../src/application_window.c:367 ../src/application_window.c:381
#: ../src/application_window.c:3014 ../src/browser.c:914 ../src/browser.c:3833
#: ../src/cddb_dialog.c:2138 ../src/easytag.c:464 ../src/easytag.c:471
#: ../src/application_window.c:368 ../src/application_window.c:382
#: ../src/application_window.c:3015 ../src/browser.c:914 ../src/browser.c:3833
#: ../src/cddb_dialog.c:2139 ../src/easytag.c:464 ../src/easytag.c:471
#: ../src/easytag.c:596 ../src/tag_area.c:1522 ../src/tag_area.c:1848
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -377,7 +377,7 @@ msgstr ""
#. Translators: column header for track number.
#: ../data/cddb_dialog.ui.h:32
msgid "#"
msgstr "#"
msgstr "Nr"
#: ../data/cddb_dialog.ui.h:33
msgid "Duration"
......@@ -434,7 +434,7 @@ msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#: ../data/cddb_dialog.ui.h:49 ../data/load_files_dialog.ui.h:17
#: ../src/cddb_dialog.c:2139
#: ../src/cddb_dialog.c:2140
msgid "_Apply"
msgstr "_Zastosuj"
......@@ -445,7 +445,7 @@ msgstr ""
"zaznaczono)"
#. Default values are MPEG data.
#: ../data/file_area.ui.h:1 ../src/application_window.c:2179
#: ../data/file_area.ui.h:1 ../src/application_window.c:2180
#: ../src/file_area.c:155
msgid "File"
msgstr "Plik"
......@@ -1037,7 +1037,7 @@ msgstr "Zapisywanie informacji za pomocą nazw plików"
msgid "Write information using:"
msgstr "Zapisywanie informacji za pomocą:"
#: ../data/playlist_dialog.ui.h:19 ../src/application_window.c:3015
#: ../data/playlist_dialog.ui.h:19 ../src/application_window.c:3016
#: ../src/browser.c:915 ../src/easytag.c:234 ../src/easytag.c:465
#: ../src/easytag.c:472 ../src/easytag.c:597 ../src/easytag.c:604
#: ../src/tag_area.c:1850
......@@ -3061,8 +3061,8 @@ msgstr ""
"Artur Polaczyński <artii@o2.pl>, 2003-2004\n"
"Tomasz Sałaciński <tsalacinski@gmail.com>, 2007\n"
"Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2007-2012\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2017"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2019"
#: ../src/about.c:98
msgid "View and edit tags in audio files"
......@@ -3111,7 +3111,7 @@ msgstr "Błąd podczas odpytywania informacji o pliku „%s”: %s"
msgid "Cannot open path ‘%s’"
msgstr "Nie można otworzyć ścieżki „%s”"
#: ../src/application_window.c:361 ../src/application_window.c:378
#: ../src/application_window.c:361 ../src/application_window.c:379
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the file ‘%s’?"
msgstr "Na pewno usunąć plik „%s”?"
......@@ -3120,61 +3120,61 @@ msgstr "Na pewno usunąć plik „%s”?"
msgid "Repeat action for the remaining files"
msgstr "Powtórzenie działania dla pozostałych plików"
#: ../src/application_window.c:366
#: ../src/application_window.c:367
msgid "_Skip"
msgstr "_Pomiń"
#: ../src/application_window.c:368 ../src/application_window.c:382
#: ../src/application_window.c:369 ../src/application_window.c:383
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"
#: ../src/application_window.c:370 ../src/application_window.c:380
#: ../src/application_window.c:371 ../src/application_window.c:381
msgid "Delete File"
msgstr "Usuń pliki"
#: ../src/application_window.c:407
#: ../src/application_window.c:408
#, c-format
msgid "File ‘%s’ deleted"
msgstr "Usunięto plik „%s”"
#: ../src/application_window.c:582
#: ../src/application_window.c:583
#, c-format
msgid "Cannot delete file ‘%s’"
msgstr "Nie można usunąć pliku „%s”"
#: ../src/application_window.c:606
#: ../src/application_window.c:607
msgid "Some files were not deleted"
msgstr "Niektóre pliki nie zostały usunięte"
#: ../src/application_window.c:608
#: ../src/application_window.c:609
msgid "All files have been deleted"
msgstr "Wszystkie pliki zostały usunięte"
#: ../src/application_window.c:914
#: ../src/application_window.c:915
msgid "All tags have been removed"
msgstr "Wszystkie etykiety zostały usunięte"
#: ../src/application_window.c:1473 ../src/browser.c:360 ../src/browser.c:403
#: ../src/application_window.c:1474 ../src/browser.c:360 ../src/browser.c:403
#: ../src/browser.c:437 ../src/browser.c:4640 ../src/browser.c:4715
#, c-format
msgid "Failed to launch program ‘%s’"
msgstr "Uruchomienie programu „%s” się nie powiodło"
#: ../src/application_window.c:1987
#: ../src/application_window.c:1988
#, c-format
msgid "Could not convert filename ‘%s’ to system filename encoding"
msgstr "Nie można skonwertować nazwy pliku „%s” na systemowe kodowanie znaków"
#: ../src/application_window.c:1990
#: ../src/application_window.c:1991
msgid "Try setting the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr "Proszę spróbować ustawić zmienną środowiskową G_FILENAME_ENCODING."
#: ../src/application_window.c:1992 ../src/scan_dialog.c:846
#: ../src/application_window.c:1993 ../src/scan_dialog.c:846
msgid "Filename translation"
msgstr "Tłumaczenie nazw plików"
#. And refresh the number of files in this directory
#: ../src/application_window.c:2153
#: ../src/application_window.c:2154
#, c-format
msgid "One file"
msgid_plural "%u files"
......@@ -3183,49 +3183,49 @@ msgstr[1] "%u pliki"
msgstr[2] "%u plików"
#. Bitrate
#: ../src/application_window.c:2186 ../src/tags/flac_header.c:189
#: ../src/application_window.c:2187 ../src/tags/flac_header.c:189
#: ../src/tags/monkeyaudio_header.c:76 ../src/tags/mp4_header.cc:144
#: ../src/tags/mpeg_header.c:274 ../src/tags/musepack_header.c:78
#: ../src/tags/ogg_header.c:411 ../src/tags/opus_header.c:231
#: ../src/tags/wavpack_header.c:144
#, c-format
msgid "%d kb/s"
msgstr "%d kb/s"
msgstr "%dkb/s"
#. Samplerate
#: ../src/application_window.c:2189 ../src/tags/flac_header.c:192
#: ../src/application_window.c:2190 ../src/tags/flac_header.c:192
#: ../src/tags/monkeyaudio_header.c:79 ../src/tags/mp4_header.cc:148
#: ../src/tags/mpeg_header.c:279 ../src/tags/musepack_header.c:81
#: ../src/tags/ogg_header.c:414 ../src/tags/opus_header.c:234
#: ../src/tags/wavpack_header.c:147
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"
msgstr "%dHz"
#: ../src/application_window.c:2344 ../src/easytag.c:911
#: ../src/application_window.c:2345 ../src/easytag.c:911
#, c-format
msgid "File: ‘%s’"
msgstr "Plik: „%s”"
#. Quit EasyTAG.
#: ../src/application_window.c:2978
#: ../src/application_window.c:2979
msgid "Normal exit"
msgstr "Prawidłowe zakończenie działania"
#: ../src/application_window.c:3012 ../src/browser.c:909
#: ../src/application_window.c:3013 ../src/browser.c:909
msgid "Some files have been modified but not saved"
msgstr "Niektóre pliki zostały zmodyfikowane, ale nie zostały zapisane"
#: ../src/application_window.c:3013 ../src/browser.c:913 ../src/easytag.c:233
#: ../src/application_window.c:3014 ../src/browser.c:913 ../src/easytag.c:233
#: ../src/easytag.c:463 ../src/easytag.c:595 ../src/easytag.c:603
msgid "_Discard"
msgstr "O_drzuć"
#: ../src/application_window.c:3019 ../src/easytag.c:239
#: ../src/application_window.c:3020 ../src/easytag.c:239
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: ../src/application_window.c:3022
#: ../src/application_window.c:3023
msgid "Do you want to save them before quitting?"
msgstr "Zapisać je przed zakończeniem działania?"
......@@ -3311,39 +3311,39 @@ msgstr ""
msgid "Cannot resolve host: ‘%s’: %s"
msgstr "Nie można odnaleźć serwera: „%s”: %s"
#: ../src/cddb_dialog.c:724
#: ../src/cddb_dialog.c:725
#, c-format
msgid "Cannot connect to host: ‘%s’: %s"
msgstr "Nie można połączyć z serwerem: „%s”: %s"
#. Send the request.
#: ../src/cddb_dialog.c:797 ../src/cddb_dialog.c:1352 ../src/cddb_dialog.c:1640
#: ../src/cddb_dialog.c:798 ../src/cddb_dialog.c:1353 ../src/cddb_dialog.c:1641
msgid "Sending request…"
msgstr "Wysyłanie żądania…"
#: ../src/cddb_dialog.c:841
#: ../src/cddb_dialog.c:842
#, c-format
msgid "The server returned a bad response ‘%s’"
msgstr "Serwer zwrócił błędną odpowiedź „%s”"
#. Load the track list of the album
#: ../src/cddb_dialog.c:1035
#: ../src/cddb_dialog.c:1036
msgid "Loading album track list…"
msgstr "Wczytywanie listy ścieżek albumu…"
#.
#. * Read the answer
#.
#: ../src/cddb_dialog.c:1382
#: ../src/cddb_dialog.c:1383
msgid "Receiving data…"
msgstr "Pobieranie danych…"
#: ../src/cddb_dialog.c:1519
#: ../src/cddb_dialog.c:1520
#, c-format
msgid "Sorry, the web-based search is currently not available"
msgstr "Wyszukiwanie w sieci obecnie nie jest dostępne"
#: ../src/cddb_dialog.c:1522 ../src/cddb_dialog.c:1855
#: ../src/cddb_dialog.c:1523 ../src/cddb_dialog.c:1856
#, c-format
msgid "Found one matching album"
msgid_plural "Found %u matching albums"
......@@ -3351,50 +3351,50 @@ msgstr[0] "Odnaleziono jeden pasujący album"
msgstr[1] "Odnaleziono %u pasujące albumy"
msgstr[2] "Odnaleziono %u pasujących albumów"
#: ../src/cddb_dialog.c:1670
#: ../src/cddb_dialog.c:1671
#, c-format
msgid "Receiving data of page %d (album %d/%d)…"
msgstr "Pobieranie danych ze strony %d (album %d/%d)…"
#: ../src/cddb_dialog.c:1672
#: ../src/cddb_dialog.c:1673
#, c-format
msgid "Receiving data of page %d…"
msgstr "Pobieranie danych ze strony %d…"
#: ../src/cddb_dialog.c:1688
#: ../src/cddb_dialog.c:1689
msgid "The server returned a bad response"
msgstr "Serwer zwrócił błędną odpowiedź"
#: ../src/cddb_dialog.c:1827
#: ../src/cddb_dialog.c:1828
#, c-format
msgid "More results to load…"
msgstr "Więcej wyników do wczytania…"
#: ../src/cddb_dialog.c:2137
#: ../src/cddb_dialog.c:2138
msgid "The number of CDDB results does not match the number of selected files"
msgstr "Liczba wyników CDDB nie pasuje do liczby zaznaczonych plików"
#: ../src/cddb_dialog.c:2143
#: ../src/cddb_dialog.c:2144
msgid "Write Tag from CDDB"
msgstr "Zapisz etykiety z CDDB"
#: ../src/cddb_dialog.c:2458
#: ../src/cddb_dialog.c:2459
msgid "Ready to search"
msgstr "Gotowe do wyszukiwania"
#: ../src/cddb_dialog.c:2613
#: ../src/cddb_dialog.c:2614
#, c-format
msgid "No file selected"
msgstr "Nie zaznaczono pliku"
#. The CD redbook standard defines the maximum number of tracks as 99, any
#. queries with more than 99 tracks will never return a result.
#: ../src/cddb_dialog.c:2622
#: ../src/cddb_dialog.c:2623
#, c-format
msgid "More than 99 files selected. Cannot send request"
msgstr "Zaznaczono więcej niż 99 plików. Nie można wysłać żądania"
#: ../src/cddb_dialog.c:2628
#: ../src/cddb_dialog.c:2629
#, c-format
msgid "One file selected"
msgid_plural "%u files selected"
......@@ -3402,14 +3402,14 @@ msgstr[0] "Zaznaczono jeden plik"
msgstr[1] "Zaznaczono %u pliki"
msgstr[2] "Zaznaczono %u plików"
#: ../src/cddb_dialog.c:2755
#: ../src/cddb_dialog.c:2756
#, c-format
msgid "Sending request (disc ID: %s, #tracks: %u, Disc length: %u)…"
msgstr ""
"Wysyłanie żądania (identyfikator płyty: %s, # ścieżki: %u, długość płyty: %u)"
"…"
"Wysyłanie żądania (identyfikator płyty: %s, nr ścieżki: %u, długość płyty: "
"%u)…"
#: ../src/cddb_dialog.c:2876
#: ../src/cddb_dialog.c:2877
#, c-format
msgid "DiscID ‘%s’ gave one matching album"
msgid_plural "DiscID ‘%s’ gave %u matching albums"
......@@ -4555,7 +4555,7 @@ msgstr "Błąd podczas odczytywania etykiet z pliku"
#: ../src/tags/monkeyaudio_header.c:69
msgid "Monkey's Audio File"
msgstr "Plik Monkey's Audio"
msgstr "Plik Monkeys Audio"
#. Mode changed to profile name
#: ../src/tags/monkeyaudio_header.c:72 ../src/tags/musepack_header.c:73
......@@ -4578,7 +4578,7 @@ msgstr "Plik MP4/AAC"
#: ../src/tags/mp4_header.cc:140 ../src/tags/mpeg_header.c:270
#, c-format
msgid "~%d kb/s"
msgstr "~%d kb/s"
msgstr "~%dkb/s"
#: ../src/tags/mp4_tag.cc:298 ../src/tags/mp4_tag.cc:314
#: ../src/tags/mp4_tag.cc:320
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment