Commit b6023c1d authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent db6b60f2
# Danish translation for cheese.
# Copyright (C) 2020 cheese's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the cheese package.
# scootergrisen, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cheese master\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-21 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-30 17:09+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "scootergrisen <>, 2020"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/burst-mode.page:15 C/effects-apply.page:13 C/index.page:12
#: C/introduction.page:15 C/photo-delete.page:13 C/photo-save.page:13
#: C/photo-take.page:19 C/photo-view.page:13 C/pref-countdown.page:15
#: C/pref-flash.page:15 C/pref-image-properties.page:16
#: C/pref-resolution.page:14 C/video-record.page:14
msgid "Julita Inca"
msgstr "Julita Inca"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/burst-mode.page:17 C/effects-apply.page:15 C/index.page:14
#: C/introduction.page:17 C/photo-delete.page:15 C/photo-save.page:15
#: C/photo-take.page:21 C/photo-view.page:15 C/pref-countdown.page:17
#: C/pref-flash.page:17 C/pref-image-properties.page:18
#: C/pref-resolution.page:16 C/video-record.page:16
msgid "2011"
msgstr "2011"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/burst-mode.page:20 C/effects-apply.page:18 C/index.page:17
#: C/introduction.page:20 C/photo-delete.page:18 C/photo-save.page:18
#: C/photo-take.page:24 C/photo-view.page:18 C/pref-countdown.page:20
#: C/pref-flash.page:20 C/pref-fullscreen.page:13
#: C/pref-image-properties.page:21 C/pref-resolution.page:19
#: C/video-record.page:19
msgid "Ekaterina Gerasimova"
msgstr "Ekaterina Gerasimova"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/burst-mode.page:22
msgid "2011, 2013"
msgstr "2011, 2013"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/burst-mode.page:27
msgid ""
"Capture several photos with one button press in <gui>Burst</gui> mode. "
"Change your pose in between each shot!"
msgstr ""
"Optag flere billeder med ét tryk på en knap i <gui>Serie</gui>-tilstand. "
"Skift stilling mellem hvert billede!"
#. (itstool) path: page/title
#: C/burst-mode.page:30
msgid "Take photos in quick succession"
msgstr "Tag billeder hurtigt efter hinanden"
#. (itstool) path: page/p
#: C/burst-mode.page:32
msgid ""
"Use <gui>Burst</gui> mode to automatically take several photos in a row. It "
"is particularly fun if you change your pose in between photos! To use "
"<gui>Burst</gui> mode:"
msgstr ""
"Brug <gui>Serie</gui>-tilstand til automatisk at tage flere billeder i træk. "
"Det er særligt sjovt hvis du skifter stilling mellem hvert billede! Brug "
"<gui>Serie</gui>-tilstand:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:38
msgid ""
"Make sure that you are in <gui>Burst</gui> mode. If you are, the <gui style="
"\"button\">Burst</gui> button will be selected on the left side of the "
"screen."
msgstr ""
"Sørg for at du er i <gui>Serie</gui>-tilstand. Hvis du er, så er <gui "
"style=\"button\">Serie</gui>-knappen valgt i venstre side af skærmen."
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:43
msgid ""
"Click the <gui style=\"button\">Take multiple photos using a webcam</gui> "
"button in the middle of the bottom panel, or press the <key>Space</key> key, "
"to start taking photos."
msgstr ""
"Klik på <gui style=\"button\">Tag flere billeder med et "
"webkamera</gui>-knappen i midten af det nederst panel eller tryk på "
"<key>Mellemrum</key>-tasten, for at tage billeder."
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:46
msgid ""
"By default, four photos will be taken, with a one second delay and a "
"countdown between photos."
msgstr ""
"Som standard tages fire billeder med en forsinkelse på 1 sekund og en "
"nedtælling mellem hvert billede."
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:50 C/video-record.page:45
msgid ""
"To stop recording, press the same button again. You can also press the "
"<key>Esc</key> or <key>Space</key> key to stop recording."
msgstr ""
"Stop optagelsen ved at trykke på den samme knap igen. Du kan også trykke på "
"<key>Esc</key>- eller <key>Mellemrum</key>-tasten for at stoppe optagelsen."
#. (itstool) path: section/title
#: C/burst-mode.page:56
msgid "Change <gui>Burst</gui> preferences"
msgstr "Skift indstillinger for <gui>Serie</gui>"
#. (itstool) path: section/p
#: C/burst-mode.page:58
msgid ""
"You can change how many photos will be taken in each burst and the length of "
"the delay between the photos:"
msgstr ""
"Du kan ændre hvor mange billeder, der tages i hver serie, og "
"forsinkelsen mellem hvert billede:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:63
msgid ""
"Press the menu button in the top-right corner of the window and select "
"<guiseq><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Capture</"
"gui></guiseq>."
msgstr ""
"Tryk på menuknappen i øverste højre hjørne af vinduet og vælg <guiseq><gui "
"style=\"menuitem\">Indstillinger</gui><gui style=\"tab\">Optag</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:67
msgid "Edit the preference settings:"
msgstr "Rediger indstillingerne:"
#. (itstool) path: item/title
#: C/burst-mode.page:70
msgid "Countdown"
msgstr "Nedtælling"
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:71
msgid "Countdown from three before the photo is taken."
msgstr "Nedtælling fra 3 inden billedet tages."
#. (itstool) path: item/title
#: C/burst-mode.page:74
msgid "Fire flash"
msgstr "Udløs blitz"
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:75
msgid "Your screen will flash when a photo is taken."
msgstr "Din skærm blinker, når der tages et billede."
#. (itstool) path: item/title
#: C/burst-mode.page:78
msgid "Number of photos"
msgstr "Antal billeder"
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:79
msgid "The number of photos that will be taken in a single burst."
msgstr "Antal billeder, som tages i en enkelt serie."
#. (itstool) path: item/title
#: C/burst-mode.page:82
msgid "Delay between photos (seconds)"
msgstr "Forsinkelse mellem billeder (sekunder)"
#. (itstool) path: item/p
#: C/burst-mode.page:83
msgid ""
"The delay between two photos. If you have the <gui>Countdown</gui> enabled, "
"then this delay needs to be set to over four seconds for it to have any "
"effect."
msgstr ""
"Forsinkelsen mellem to billeder. Hvis du har <gui>Nedtælling</gui> "
"aktiveret, så skal forsinkelsen være indstillet til over 4 sekunder før det "
"træder i kraft."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/effects-apply.page:24
msgid ""
"Add fun effects to your photos and videos, like turning yourself green or "
"distorting the picture like a funhouse mirror."
msgstr ""
"Tilføj sjove effekter til dine billeder og videoer — gør dig grøn eller "
"forvræng billedet som i spejlet i et forlystelseshus."
#. (itstool) path: page/title
#: C/effects-apply.page:28
msgid "Apply effects to photos and videos"
msgstr "Anvend effekter på billeder og videoer"
#. (itstool) path: page/p
#: C/effects-apply.page:30
msgid "You can apply fun, interesting effects to your photos and videos:"
msgstr ""
"Du kan anvende sjove, interessante effekter på dine billeder og videoer:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/effects-apply.page:34
msgid "Click <gui style=\"button\">Effects</gui>."
msgstr "Klik på <gui style=\"button\">Effekter</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/effects-apply.page:37
msgid ""
"Select the effect you want to use by clicking one of the options or select "
"<gui>No Effect</gui> if you don't want to use one."
msgstr ""
"Vælg den effekt du vil bruge ved at klikke på en af valgmulighederne eller "
"vælg <gui>Ingen effekt</gui> hvis ikke du vil bruge en."
#. (itstool) path: page/p
#: C/effects-apply.page:42
msgid ""
"<app>Cheese</app> offers 35 effects, of which only 9 are shown on the first "
"page. Click the back and forward arrows next to <gui style=\"button"
"\">Effects</gui> to navigate to the other pages."
msgstr ""
"<app>Cheese</app> har 35 effekter, hvoraf kun 9 vises på den første side. "
"Klik på tilbage- og fremad-pilene ved siden af <gui "
"style=\"button\">Effekter</gui> for at navigere til de andre sider."
#. (itstool) path: figure/title
#: C/effects-apply.page:47
msgid ""
"Some of the effects, from left to right: Sepia, Shagadelic, Sobel (first "
"row), Waveform, X-Ray, Warp (second row)"
msgstr ""
"Nogle af effekterne, fra venstre til højre: Sepia, Psykedelisk, Sobel (første "
"række), Bølgeform, Røntgen, Forskydning (anden række)"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/index.page:23
msgid ""
"Cheese lets you take photos and videos using your webcam. You can even add "
"special effects!"
msgstr ""
"Cheese lader dig tage billeder og videoer med dit webkamera. Du kan endda "
"tilføje specielle effekter!"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:28
msgid "<_:media-1/> Cheese Webcam Application"
msgstr "<_:media-1/> Webkameraprogrammet Cheese"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:33
msgid "Main features"
msgstr "Primære funktionaliteter"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:37
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:41
msgid "Common problems and questions"
msgstr "Almindelige problemer og spørgsmål"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/introduction.page:26
msgid "Introduction to the <app>Cheese</app> webcam application."
msgstr "Introduktion til webkameraprogrammet <app>Cheese</app>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/introduction.page:29
msgid "Introduction"
msgstr "Introduktion"
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:31
msgid ""
"<app>Cheese</app> is a webcam application that lets you take photos and "
"record videos using your webcam. You can take multiple photos in quick "
"succession using the <link xref=\"burst-mode\"><gui>Burst</gui> mode</link> "
"and apply <link xref=\"effects-apply\">special <gui>Effects</gui></link> to "
"add a personal touch to them."
msgstr ""
"<app>Cheese</app> er et webkameraprogram som lader dig tage billeder og "
"videoer med dit webkamera. Du kan tage flere billeder hurtigt efter hinanden "
"med <link xref=\"burst-mode\"><gui>Serie</gui>-tilstand</link> og anvende "
"<link xref=\"effects-apply\">specielle <gui>Effekter</gui></link> for at "
"tilføje et personligt præg."
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:37
msgid ""
"By default, <app>Cheese</app> starts in <gui>Photo</gui> mode, ready to "
"<link xref=\"photo-take\">take a photo</link>. You need to switch to "
"<gui>Video</gui> mode to <link xref=\"video-record\">record a video</link>."
msgstr ""
"Som standard starter <app>Cheese</app> i <gui>Billede</gui>-tilsand, klar "
"til at <link xref=\"photo-take\">tage et billede</link>. Du skal skifte til "
"<gui>Video</gui>-tilstand for at <link xref=\"video-record\">optage en "
"video</link>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:41
msgid ""
"<app>Cheese</app> works with most webcams, but some older webcams may not be "
"supported."
msgstr ""
"<app>Cheese</app> virker med de fleste webkameraer, men nogen ældre "
"webkameraer understøttes måske ikke."
#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5
msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
msgstr "Creative Commons Kreditering-Deling på samme vilkår 3.0 Ikke porteret-licens"
#. (itstool) path: license/p
#: C/legal.xml:4
msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
msgstr "Værket er licenseret under en <_:link-1/>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/photo-delete.page:24
msgid "Remove photos and videos that you no longer want to keep."
msgstr "Fjern billeder og videoer, du ikke længere vil beholde."
#. (itstool) path: page/title
#: C/photo-delete.page:27
msgid "Delete a photo or video"
msgstr "Slet et billede eller video"
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-delete.page:29
msgid "If you no longer want a photo or video, you can permanently delete it:"
msgstr ""
"Hvis du ikke længere vil have et billede eller video, så kan du slette det "
"permanent:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/photo-delete.page:33
msgid ""
"Find the photo or video that you want to delete in the photo stream at the "
"bottom of the <app>Cheese</app> window."
msgstr ""
"Find det billede eller video som du vil slette i billedstrømmen nederst i "
"<app>Cheese</app>-vinduet."
#. (itstool) path: item/p
#: C/photo-delete.page:37
msgid "Right-click it and select <gui>Delete</gui>."
msgstr "Højreklik på det og vælg <gui>Slet</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/photo-delete.page:41
msgid ""
"You will be asked if you want to permanently delete it. Confirm by clicking "
"<gui>Delete</gui>; you will not be able to recover the photo or video."
msgstr ""
"Du bliver spurgt om du vil slette det permanent. Bekræft ved at klikke på "
"<gui>Slet</gui> — du kan ikke gendanne billedet eller videoen."
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-delete.page:47
msgid ""
"If you are not sure whether you want to permanently delete the photo or "
"video, you can right click it and select <gui>Move to Trash</gui> instead. "
"This will move it to the computer's <gui>Trash</gui> folder."
msgstr ""
"Hvis du er i tvivl om du vil slette billedet eller videoen permanent, så kan "
"du i stedet højreklikke på det og vælge <gui>Flyt til papirkurv</gui>. Så "
"flyttes det til computerens <gui>Papirkurv</gui>-mappe."
#. (itstool) path: note/p
#: C/photo-delete.page:52
msgid ""
"Cheese does not have its own <gui>Trash</gui> folder and you cannot access "
"your computer's <gui>Trash</gui> folder from within <app>Cheese</app>."
msgstr ""
"Cheese har ikke sin egen <gui>Papirkurv</gui>-mappe og du kan ikke tilgå din "
"computers <gui>Papirkurv</gui>-mappe fra <app>Cheese</app>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/photo-save.page:24
msgid "Save a photo or video to a different folder."
msgstr "Gem et billede eller video i en anden mappe."
#. (itstool) path: page/title
#: C/photo-save.page:27
msgid "Save a photo or video"
msgstr "Gem et billede eller video"
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-save.page:29
msgid ""
"By default, Cheese saves the photos and videos in the <file>Webcam</file> "
"folder in your user's <file>Photo</file> or <file>Videos</file> folder of "
"your home folder."
msgstr ""
"Som standard gemmer Cheese billederne og videoerne i "
"<file>Webkamera</file>-mappen i din brugers <file>Billeder</file>- eller "
"<file>Videoer</file>-mappe, i din hjemmemappe."
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-save.page:33
msgid ""
"To save an image to a different location, right-click the image in the photo "
"stream and click <gui>Save As…</gui>. Then, choose where you want to save "
"the image."
msgstr ""
"For at gemme et billede på en anden placering skal du højreklikke på "
"billedet i billedstrømmen og klikke på <gui>Gem som …</gui>. Vælg så hvor "
"billedet skal gemmes."
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-save.page:37
msgid ""
"A new copy of the image will be saved in the new location. The old version "
"will remain in the <file>Webcam</file> folder."
msgstr ""
"En ny kopi af billedfilen gemmes i den nye placering. Den gamle version "
"bliver i <file>Webkamera</file>-mappen."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/photo-take.page:30
msgid "Use your webcam to take photos instead of videos."
msgstr "Brug dit webkamera til at tage billeder i stedet for videoer."
#. (itstool) path: page/title
#: C/photo-take.page:33
msgid "Take photos"
msgstr "Tag billeder"
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-take.page:35
msgid ""
"Webcams can be used to take still photos as well as videos. To take a photo:"
msgstr ""
"Webkameraer kan bruges til at enkelte billeder samt videoer. Tag et billede:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/photo-take.page:40
msgid ""
"Make sure that you are in <gui>Photo</gui> mode. If you are, the <gui style="
"\"button\">Photo</gui> button will be selected on the left side of the "
"screen."
msgstr ""
"Sørg for at du er i <gui>Billede</gui>-tilstand. Hvis du er, så er <gui "
"style=\"button\">Billede</gui>-knappen valgt i venstre side af skærmen."
#. (itstool) path: item/p
#: C/photo-take.page:45
msgid ""
"Click the <gui style=\"button\">Take a photo using a webcam</gui> button in "
"the middle of the bottom panel, or press the <key>Space</key> key, to take "
"the photo."
msgstr ""
"Klik på <gui style=\"button\">Tag et billede med et webkamera</gui>-knappen i "
"midten af det nederste panel eller tryk på <key>Mellemrum</key>-tasten, for "
"at tage billedet."
#. (itstool) path: item/p
#: C/photo-take.page:50
msgid ""
"There will be a short countdown, followed by a flash, and the photo will "
"appear in the photo stream."
msgstr ""
"Der vil være en kort nedtælling, efterfulgt af en blitz, og billedet vises i "
"billedstrømmen."
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-take.page:55
msgid ""
"The photos in the photo stream are automatically saved in the <file>Pictures/"
"Webcam</file> folder in your home folder. They are saved using the JPEG "
"(<file>.jpg</file>) format."
msgstr ""
"Billederne i billedstrømmen gemmes automatisk i "
"<file>Billeder/Webkamera</file>-mappen i din hjemmemappe. De gemmes i JPEG "
"(<file>.jpg</file>-formatet)."
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-take.page:59
msgid ""
"To cancel taking a photo after you have clicked <gui>Take a Photo</gui>, "
"press <key>Esc</key> before the countdown finishes."
msgstr ""
"For at forhindre billedet i at blive taget, efter du har klikket på <gui>Tag "
"et billede</gui>, trykkes på <key>Esc</key> inden nedtællingen er færdig."
#. (itstool) path: note/p
#: C/photo-take.page:63
msgid ""
"To take multiple photos in rapid succession, use <link xref=\"burst-mode"
"\"><gui>Burst</gui> mode</link>."
msgstr ""
"Tag billeder hurtigt efter hinanden ved at bruge <link xref=\"burst-"
"mode\"><gui>Serie</gui>-tilstand</link>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/photo-view.page:24
msgid "Photos and videos will automatically appear in the photo stream."
msgstr "Billeder og videoer vises automatisk i billedstrømmen."
#. (itstool) path: page/title
#: C/photo-view.page:29
msgid "View a photo or video that you took"
msgstr "Vis et billede eller video, som du har taget"
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-view.page:31
msgid ""
"After you take a photo or record a video, it will appear in the photo stream "
"at the bottom of the window. You can right-click it and press <gui style="
"\"menuitem\">Open</gui> to open it in the photo viewer or video player "
"application."
msgstr ""
"Når du har taget et billede eller optaget en video, så vises det i "
"billedstrømmen nederst i vinduet. Du kan højreklikke på det og trykke på "
"<gui style=\"menuitem\">Åbn</gui> for at åbne det i billedfremviser- eller "
"videoafspillerprogrammet."
#. (itstool) path: page/p
#: C/photo-view.page:41
msgid ""
"All of the photos and videos in the photo stream are saved in the "
"<file>Pictures/Webcam</file> or <file>Videos/Webcam</file> folders in your "
"user folder."
msgstr ""
"Alle billeder og videoer i billedstrømmen gemmes i "
"<file>Billeder/Webkamera</file>- eller "
"<file>Videoer/Webkamera</file>-mapperne i din brugermappe."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-countdown.page:26
msgid "Remove the countdown so that photos are taken instantly."
msgstr "Fjern nedtællingen så billeder kan tages straks."
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-countdown.page:29
msgid "Disable the <gui>Countdown</gui>"
msgstr "Deaktivér <gui>Nedtællingen</gui>"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-countdown.page:31
msgid ""
"By default, <app>Cheese</app> counts down from three before taking a photo. "
"You can disable this feature by pressing the menu button in the top-right "
"corner of the window, selecting <guiseq><gui style=\"menuitem\">Preferences</"
"gui><gui style=\"tab\">Capture</gui></guiseq>, and unchecking "
"<gui>Countdown</gui>."
msgstr ""
"Som standard tæller <app>Cheese</app> ned fra 3 inden billedet tages. "
"Funktionaliteten kan deaktiveres ved at trykke på menuknappen i øverste "
"højre hjørne af vinduet og vælge <guiseq><gui "
"style=\"menuitem\">Indstillinger</gui><gui style=\"tab\">Optag</gui></guiseq> og "
"fravælge <gui>Nedtælling</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-flash.page:26
msgid "Stop the screen from flashing white when taking a photo."
msgstr "Forhindr skærmen i at blinke hvid når der tages et billede."
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-flash.page:29
msgid "Disable the flash"
msgstr "Deaktivér blitzen"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-flash.page:31
msgid ""
"When you take a photo with Cheese, the computer screen briefly turns white."
msgstr ""
"Når du tager et billede med Cheese, så bliver computerskærmen kortvarigt "
"hvid."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-flash.page:34
msgid ""
"To disable this feature, press the menu button in the top-right corner of "
"the window, select <guiseq><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui><gui "
"style=\"tab\">Capture</gui></guiseq>, and uncheck <gui>Fire flash</gui>."
msgstr ""
"Funktionaliteten kan deaktiveres ved at trykke på menuknappen i øverste "
"højre hjørne af vinduet og vælge <guiseq><gui "
"style=\"menuitem\">Indstillinger</gui><gui style=\"tab\">Optag</gui></guiseq> og "
"fravælge <gui>Udløs blitz</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-fullscreen.page:19
msgid "Enable and disable fullscreen mode"
msgstr "Aktivér og deaktivér fuldskærmstilstand"
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-fullscreen.page:22
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fuldskærm"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-fullscreen.page:24
msgid "To enable or disable the fullscreen mode:"
msgstr "Aktivér eller deaktivér fuldskærmstilstanden:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-fullscreen.page:27
msgid ""
"Press the menu button in the top-right corner of the window and select <gui "
"style=\"menuitem\">Fullscreen</gui>."
msgstr ""
"Tryk på menuknappen i øverste højre hjørne af vinduet og vælg <gui "
"style=\"menuitem\">Fuldskærm</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-fullscreen.page:31
msgid ""
"If you cannot see the menu button in fullscreen mode, move your mouse or tap "
"your touchscreen."
msgstr ""
"Kan du ikke se menuknappen i fuldskærmstilstand, så flyt din mus eller tryk "
"på din touchscreen."
#. (itstool) path: note/p
#: C/pref-fullscreen.page:35
msgid ""
"You can also enable and disable fullscreen mode by pressing <key>F11</key>."
msgstr ""
"Du kan også aktivere eller deaktivere fuldskærmstilstand ved at trykke på "
"<key>F11</key>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/pref-image-properties.page:27
msgid ""
"Adjust the saturation, contrast, brightness and hue to make photos and "
"videos look better."
msgstr ""
"Juster farvemætningen, kontrasten, lysstyrken og farvetonen for at få "
"billederne og videoerne til at se bedre ud."
#. (itstool) path: page/title
#: C/pref-image-properties.page:30
msgid "My photos and videos look wrong"
msgstr "Mine billeder og videoer ser forkerte ud"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-image-properties.page:32
msgid ""
"If your photos or videos are too dark or the colors seem to be wrong, try "
"adjusting their saturation, contrast, brightness and hue:"
msgstr ""
"Hvis dine billeder eller videoer er for mørke eller farverne ser forkert ud, "
"så prøv og justere deres farvemætning, lysstyrke og farvetone:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-image-properties.page:37
msgid ""
"Press the menu button in the top-right corner of the window and select "
"<guiseq><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Image</"
"gui></guiseq>."
msgstr ""
"Tryk på menuknappen i øverste højre hjørne af vinduet og vælg <guiseq><gui "
"style=\"menuitem\">Indstillinger</gui><gui style=\"tab\">Billede</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-image-properties.page:41
msgid "Move the sliders to find the best settings for your webcam."
msgstr "Flyt skyderne for at finde de bedste indstillinger til dit webkamera."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-image-properties.page:44
msgid "Click <gui>Close</gui> and check to see if the preview looks better."
msgstr "Klik på <gui>Luk</gui> og tjek om forhåndsvisningen ser bedre ud."
#. (itstool) path: figure/title
#: C/pref-image-properties.page:50
msgid ""
"Different options under <gui>Image properties</gui> (left to right): "
"applying brightness, contrast, hue and saturation"
msgstr ""
"Forskellige valgmuligheder under <gui>Billedegenskaber</gui> (venstre til "