Commit c75ab96d authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 513dab3a
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: brasero\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/brasero/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-01 10:14+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-05 16:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-05 17:43+0100\n"
"Last-Translator: Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -166,8 +166,8 @@ msgid ""
"true) as it's only a workaround for some drives/setups."
msgstr ""
"Hvorvidt “-immed”-flaget med cdrecord skal bruges. Brug med forsigtighed "
"(sat til sand), da det kun er en alternativ løsning for visse drev/"
"opsætninger."
"(sat til sand), da det kun er en alternativ løsning for visse "
"drev/opsætninger."
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:14
msgid "Whether to use the \"-use-the-force-luke=dao\" flag with growisofs"
......@@ -883,8 +883,8 @@ msgid ""
"CD-RW audio discs may not play correctly in older CD players and CD-Text "
"won't be written."
msgstr ""
"Cd-rw-lyddiske kan i visse tilfælde ikke blive afspillet korrekt i ældre cd-"
"afspillere, og cd-tekst vil ikke blive skrevet."
"Cd-rw-lyddiske kan i visse tilfælde ikke blive afspillet korrekt i ældre "
"cd-afspillere, og cd-tekst vil ikke blive skrevet."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:968
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:990
......@@ -904,8 +904,8 @@ msgstr "_Fortsæt"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:989
msgid "CD-RW audio discs may not play correctly in older CD players."
msgstr ""
"Cd-rw-lyddiske kan i visse tilfælde ikke blive afspillet korrekt i ældre cd-"
"afspillere."
"Cd-rw-lyddiske kan i visse tilfælde ikke blive afspillet korrekt i ældre "
"cd-afspillere."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:993
msgid "Recording audio tracks on a rewritable disc is not advised."
......@@ -1240,7 +1240,8 @@ msgstr "Brænd disken ud over den angivne kapacitet"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:569
msgid ""
"The drive that holds the source disc will also be the one used to record."
msgstr "Drevet, der indeholder kildedisken, vil også blive brugt til brænding."
msgstr ""
"Drevet, der indeholder kildedisken, vil også blive brugt til brænding."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:570
msgid ""
......@@ -1714,8 +1715,8 @@ msgstr ""
"Det anbefales at bruge den tredje version af ISO9660-standarden, som er "
"understøttet af de fleste operativsystemer, herunder Linux og alle udgaver "
"af Windows™.\n"
"Dog kan MacOS X ikke læse aftryk oprettet med version 3 af ISO9660-"
"standarden."
"Dog kan MacOS X ikke læse aftryk oprettet med version 3 af "
"ISO9660-standarden."
#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:330
#: ../src/brasero-data-disc.c:729
......@@ -2077,7 +2078,8 @@ msgstr "“%s” fungerede ikke korrekt"
#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:430
#, c-format
msgid "Not enough space available on the disc (%s available for %s)"
msgstr "Ikke tilstrækkelig plads tilgængelig på disken (%s tilgængelig til %s)"
msgstr ""
"Ikke tilstrækkelig plads tilgængelig på disken (%s tilgængelig til %s)"
#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:522
#, c-format
......@@ -2709,7 +2711,7 @@ msgid "Write to Disc"
msgstr "Skriv til disk"
#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:442
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:723
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:725
msgid "Write contents to a CD or DVD"
msgstr "Skriv indhold til en cd eller dvd"
......@@ -2718,7 +2720,7 @@ msgid "Copy Disc"
msgstr "Kopiér disk"
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:571
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:722
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:724
msgid "_Write to Disc…"
msgstr "_Skriv til disk …"
......@@ -3165,8 +3167,8 @@ msgstr "libisofs rapporterede en fejl under oprettelse af mappe “%s”"
msgid ""
"libisofs reported an error while adding contents to directory \"%s\" (%x)"
msgstr ""
"libisofs rapporterede en fejl under tilføjelse af indhold til mappen "
"“%s” (%x)"
"libisofs rapporterede en fejl under tilføjelse af indhold til mappen “%s” "
"(%x)"
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:782
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:798
......@@ -3273,7 +3275,8 @@ msgstr "Konverterer videofil til mpeg2"
#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1353
msgid "Converts any video file into a format suitable for video DVDs"
msgstr "Konverterer alle videofiler til et format, som passer til video-dvd'er"
msgstr ""
"Konverterer alle videofiler til et format, som passer til video-dvd'er"
#: ../plugins/vcdimager/burn-vcdimager.c:478
msgid "Creates disc images suitable for SVCDs"
......@@ -3421,8 +3424,9 @@ msgstr ""
"Mads Lundby <lundbymads@gmail.com>\n"
"Peter Bach <bach.peter@gmail.com>\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
"Dansk-gruppen\n"
"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
"E-mail <dansk@dansk-gruppen.dk>"
#: ../src/brasero-app.c:1449
#, c-format
......@@ -4061,8 +4065,8 @@ msgid ""
"This information will be written to the disc using CD-Text technology. It "
"can be read and displayed by some audio CD players."
msgstr ""
"Denne information vil blive skrevet til disken ved brug af cd-text-"
"teknologi. Den kan læses og vises af nogle lyd-cd-afspillere."
"Denne information vil blive skrevet til disken ved brug af "
"cd-text-teknologi. Den kan læses og vises af nogle lyd-cd-afspillere."
#: ../src/brasero-multi-song-props.c:213
msgid "Song titles"
......@@ -4265,7 +4269,8 @@ msgid "Please add songs to the project."
msgstr "Tilføj sange til projektet."
#: ../src/brasero-project.c:1904 ../src/brasero-project.c:1939
msgid "Do you really want to create a new project and discard the current one?"
msgid ""
"Do you really want to create a new project and discard the current one?"
msgstr ""
"Er du sikker på, at du vil oprette et nyt projekt og kassere det nuværende?"
......@@ -4279,7 +4284,8 @@ msgid "_Discard Changes"
msgstr "_Kassér ændringer"
#: ../src/brasero-project.c:1920
msgid "Do you want to discard the file selection or add it to the new project?"
msgid ""
"Do you want to discard the file selection or add it to the new project?"
msgstr "Vil du kassere filmarkeringen eller tilføje den til et nyt projekt?"
#: ../src/brasero-project.c:1925 ../src/brasero-project.c:1944
......@@ -4958,7 +4964,7 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid "Starting %s"
#~ msgstr "Starter %s"
# i kommandolinjen???
#~ # i kommandolinjen???
#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
#~ msgstr "Program accepterer ikke dokumenter i kommandolinjen"
......@@ -5078,8 +5084,8 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ "<span weight=\"bold\">Size:</span>\t<i><span size=\"smaller\"> %i × %i "
#~ "pixels</span></i>"
#~ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\">Størrelse:</span>\t<i><span size=\"smaller\"> %i × "
#~ "%i billedpunkter</span></i>"
#~ "<span weight=\"bold\">Størrelse:</span>\t<i><span size=\"smaller\"> %i × %i "
#~ "billedpunkter</span></i>"
#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\">%s</span>\n"
......@@ -5099,8 +5105,8 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ "Do you really want to create a new project and discard the changes to "
#~ "current one?"
#~ msgstr ""
#~ "Er du sikker på, at du vil oprette et nyt projekt og kassere ændringerne "
#~ "i det nuværende?"
#~ "Er du sikker på, at du vil oprette et nyt projekt og kassere ændringerne i "
#~ "det nuværende?"
#~ msgid "An error occured while writing to disc"
#~ msgstr "En fejl opstod under skrivning til disk"
......@@ -5182,36 +5188,36 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ "Should brasero notify when files are filtered. Set to true, brasero will "
#~ "display the notification."
#~ msgstr ""
#~ "Skal Brasero give besked, når filer er filtreret? Hvis sat til sand, så "
#~ "vil Brasero give besked."
#~ "Skal Brasero give besked, når filer er filtreret? Hvis sat til sand, så vil "
#~ "Brasero give besked."
#~ msgid ""
#~ "The pane to display with audio projects. It should be one of the "
#~ "following: \"Chooser\", \"Search\" or \"Playlist\"."
#~ "The pane to display with audio projects. It should be one of the following: "
#~ "\"Chooser\", \"Search\" or \"Playlist\"."
#~ msgstr ""
#~ "Panel som vises ved lydprojekter. Det bør være ét af følgende: “Chooser”, "
#~ "“Search” eller “Playlist”."
#~ msgid ""
#~ "The pane to display with data projects. It should be one of the "
#~ "following: \"Chooser\" or \"Search\"."
#~ "The pane to display with data projects. It should be one of the following: "
#~ "\"Chooser\" or \"Search\"."
#~ msgstr ""
#~ "Panel som vises ved dataprojekter. Det bør være ét af følgende: "
#~ "“Chooser” eller “Search”."
#~ "Panel som vises ved dataprojekter. Det bør være ét af følgende: “Chooser” "
#~ "eller “Search”."
#~ msgid ""
#~ "The pane to display with video projects. It should be one of the "
#~ "following: \"Chooser\", \"Search\" or \"Playlist\"."
#~ "The pane to display with video projects. It should be one of the following: "
#~ "\"Chooser\", \"Search\" or \"Playlist\"."
#~ msgstr ""
#~ "Panel som vises ved videoprojekter. Det bør være ét af følgende: "
#~ "“Chooser”, “Search” eller “Playlist”."
#~ "Panel som vises ved videoprojekter. Det bør være ét af følgende: “Chooser”, "
#~ "“Search” eller “Playlist”."
#~ msgid ""
#~ "This key sets where the project pane should be (0 = on the right, 1 = on "
#~ "the left, 2 = at the top, 3 = at the bottom)"
#~ "This key sets where the project pane should be (0 = on the right, 1 = on the "
#~ "left, 2 = at the top, 3 = at the bottom)"
#~ msgstr ""
#~ "Denne nøgle indstiller hvor projektpanelet skal være (0 = til højre, 1 = "
#~ "til venstre, 2 = øverst, 3 = nederst)"
#~ "Denne nøgle indstiller hvor projektpanelet skal være (0 = til højre, 1 = til "
#~ "venstre, 2 = øverst, 3 = nederst)"
#~ msgid "Whether to display a side pane. Set to true to use it."
#~ msgstr "Hvorvidt et sidepanel skal vises. Sæt til sand for at bruge det."
......@@ -5234,8 +5240,7 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid ""
#~ "drag files in this area from the selection pane or from the file manager"
#~ msgstr ""
#~ "trække filer ind i dette område fra udvalgspanelet eller fra "
#~ "filhåndteringen"
#~ "trække filer ind i dette område fra udvalgspanelet eller fra filhåndteringen"
#~ msgid "double-click on files in the selection pane"
#~ msgstr "dobbeltklikke på filer i udvalgsruden"
......@@ -5259,12 +5264,12 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid ""
#~ "If you choose to create a new project, all files already added will be "
#~ "discarded. Note that files will not be deleted from their own location, "
#~ "just no longer listed here."
#~ "discarded. Note that files will not be deleted from their own location, just "
#~ "no longer listed here."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du vælger at oprette et nyt projekt, vil alle filer der allerede er "
#~ "tilføjet blive kasseret. Bemærk, at filer ikke vil blive slettet fra "
#~ "deres egen placering, men blot ikke vil blive listet her mere."
#~ "tilføjet blive kasseret. Bemærk, at filer ikke vil blive slettet fra deres "
#~ "egen placering, men blot ikke vil blive listet her mere."
#~ msgid "PATH TO PLAYLIST"
#~ msgstr "STI TIL SPILLELISTE"
......@@ -5319,8 +5324,7 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid "libisofs creates disc images from files"
#~ msgstr "Libisofs opretter diskaftryk fra filer"
#~ msgid ""
#~ "Transcode converts song files into a format proper to burn them on CDs"
#~ msgid "Transcode converts song files into a format proper to burn them on CDs"
#~ msgstr ""
#~ "Omkodning konverterer musikfiler til et format, som er passende til at "
#~ "brænde dem til cd'er"
......@@ -5471,8 +5475,8 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ "Improve compatibility with Windows systems by allowing to display long "
#~ "filenames (maximum 64 characters)"
#~ msgstr ""
#~ "Forbedre kompabilitet med Windows-systemer ved at tillade visning af "
#~ "lange filnavne (maksimalt 64 tegn)"
#~ "Forbedre kompabilitet med Windows-systemer ved at tillade visning af lange "
#~ "filnavne (maksimalt 64 tegn)"
#~ msgid "Disc options"
#~ msgstr "Diskindstillinger"
......@@ -5484,8 +5488,8 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgstr "Du vil måske ikke være i stand til at lytte til det på stereoanlæg."
#~ msgid ""
#~ "This file is the image of a disc and can therefore be burnt to disc "
#~ "without having to add it to a data project first."
#~ "This file is the image of a disc and can therefore be burnt to disc without "
#~ "having to add it to a data project first."
#~ msgstr ""
#~ "Denne fil er et diskaftryk og kan derfor brændes til en disk, uden at den "
#~ "skal tilføjes til et dataprojekt først."
......@@ -5606,8 +5610,8 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid ""
#~ "The size of the project is too large for the disc.\n"
#~ "You may want to use this option if you are using 90 or 100 min CD-R(W) "
#~ "which cannot be properly recognised and therefore need overburn option.\n"
#~ "You may want to use this option if you are using 90 or 100 min CD-R(W) which "
#~ "cannot be properly recognised and therefore need overburn option.\n"
#~ "NOTE: This option might cause failure."
#~ msgstr ""
#~ "Projektets størrelse er for stort til disken.\n"
......@@ -5653,8 +5657,7 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgstr "Lydindstillinger"
#~ msgid "The medium is not writable with the current set of plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Mediet er ikke skrivbart med det nuværende sæt af udvidelsesmoduler."
#~ msgstr "Mediet er ikke skrivbart med det nuværende sæt af udvidelsesmoduler."
#~ msgid "Number of copies "
#~ msgstr "Antal kopier "
......@@ -5697,8 +5700,8 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgstr "Skal brasero spørge, om det skal være standardprogram til brænding"
#~ msgid ""
#~ "Should brasero ask to be set as the default app to burn audio or data. "
#~ "Set to true, brasero won't ask."
#~ "Should brasero ask to be set as the default app to burn audio or data. Set "
#~ "to true, brasero won't ask."
#~ msgstr ""
#~ "Skal brasero spørge, om det skal være standardprogram til brænding af lyd "
#~ "eller data. Hvis sat til sand, så vil brasero ikke spørge."
......@@ -5959,14 +5962,14 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgstr "Tøm projekt"
#~ msgid ""
#~ "This is a first time running dialog that won't be shown again. If you "
#~ "change your mind, you can change your choice later in the Removable "
#~ "Drives and Media Preferences whether or not you chose brasero."
#~ "This is a first time running dialog that won't be shown again. If you change "
#~ "your mind, you can change your choice later in the Removable Drives and "
#~ "Media Preferences whether or not you chose brasero."
#~ msgstr ""
#~ "Dette er et vindue, der vises første gang programmet kører, og vinduet "
#~ "vises ikke igen. Hvis du senere skifter mening, kan du ændre dit valg "
#~ "under Indstillinger for flytbare drev og medier, uanset om du valgte "
#~ "Brasero eller ej."
#~ "Dette er et vindue, der vises første gang programmet kører, og vinduet vises "
#~ "ikke igen. Hvis du senere skifter mening, kan du ændre dit valg under "
#~ "Indstillinger for flytbare drev og medier, uanset om du valgte Brasero eller "
#~ "ej."
#~ msgid "_Keep using \"%s\""
#~ msgstr "_Anvend fortsat “%s”"
......@@ -6059,8 +6062,7 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgstr "drevet er ikke i stand til at brænde"
#~ msgid ""
#~ "it's not possible to merge to this media because it hasn't got enough "
#~ "space"
#~ "it's not possible to merge to this media because it hasn't got enough space"
#~ msgstr ""
#~ "det er ikke muligt at sammenføje til dette medie, fordi det ikke har nok "
#~ "plads"
......@@ -6181,8 +6183,8 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgstr "Filen er for stor til en cd"
#~ msgid ""
#~ "failed to get the start point of the track. Make sure the media allow to "
#~ "add files (it is not closed)"
#~ "failed to get the start point of the track. Make sure the media allow to add "
#~ "files (it is not closed)"
#~ msgstr ""
#~ "det mislykkedes at hente sporets startpunkt. Undersøg om mediet tillader "
#~ "tilføjelse af filer (at det ikke er lukket)"
......@@ -6195,8 +6197,7 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid "you don't seem to have the required permissions to access the drive"
#~ msgstr ""
#~ "det ser ud til, at du ikke har de nødvendige rettigheder til at tilgå "
#~ "drevet"
#~ "det ser ud til, at du ikke har de nødvendige rettigheder til at tilgå drevet"
#~ msgid "raw images cannot be created with DVDs"
#~ msgstr "rå aftryk kan ikke oprettes med dvd'er"
......@@ -6218,8 +6219,8 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid "a write error occured which was likely due to overburning the disc"
#~ msgstr ""
#~ "en skrivefejl opstod, hvilket sandsynligvis er forårsaget af overbrænding "
#~ "af disken"
#~ "en skrivefejl opstod, hvilket sandsynligvis er forårsaget af overbrænding af "
#~ "disken"
#~ msgid ""
#~ "All audio files must be stereo, 16-bit digital audio with 44100Hz samples"
......@@ -6230,11 +6231,11 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgstr "Aftrykket ser ikke ud til at være et ordentligt iso9660 filsystem"
#~ msgid ""
#~ "The drive seems to be busy (maybe check you have proper permissions to "
#~ "use it)"
#~ "The drive seems to be busy (maybe check you have proper permissions to use "
#~ "it)"
#~ msgstr ""
#~ "Drevet ser ud til at være optaget (kontrollér evt. om du har de "
#~ "nødvendige rettigheder til at bruge det)"
#~ "Drevet ser ud til at være optaget (kontrollér evt. om du har de nødvendige "
#~ "rettigheder til at bruge det)"
#~ msgid "The drive seems to be busy (maybe you should reload the media)"
#~ msgstr "Drevet ser ud til at være optaget (måske bør du genindlæse mediet)"
......@@ -6319,8 +6320,7 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid "libisofs reported an error while adding directory %s (%x)"
#~ msgstr ""
#~ "libisofs rapporterede en fejl i forbindelse med tilføjelse af mappe %s "
#~ "(%x)"
#~ "libisofs rapporterede en fejl i forbindelse med tilføjelse af mappe %s (%x)"
#~ msgid "no disc could be found"
#~ msgstr "der kunne ikke findes nogen disk"
......@@ -6586,11 +6586,11 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgstr "<span size='x-large'><b>Opret et nyt projekt:</b></span>"
#~ msgid ""
#~ "<span foreground='grey50'><b><i>Choose from the following options</i></"
#~ "b></span>"
#~ "<span foreground='grey50'><b><i>Choose from the following "
#~ "options</i></b></span>"
#~ msgstr ""
#~ "<span foreground='grey50'><b><i>Vælg ud fra følgende valgmuligheder</i></"
#~ "b></span>"
#~ "<span foreground='grey50'><b><i>Vælg ud fra følgende "
#~ "valgmuligheder</i></b></span>"
#~ msgid "<span size='x-large'><b>Choose a recently opened project:</b></span>"
#~ msgstr "<span size='x-large'><b>Vælg et nyligt åbnet projekt:</b></span>"
......@@ -6760,3 +6760,4 @@ msgstr "Tast “%s --help” for at se alle tilgængelige valgmuligheder\n"
#~ msgid "unsupported type of file (at %s)"
#~ msgstr "filtypen understøttes ikke (ved %s)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment