Commit 513dab3a authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Added Slovenian translation

parent 0fc153b8
......@@ -3,7 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the brasero package.
#
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007-2017.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
......@@ -11,17 +11,16 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=brasero&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-06 16:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-06 16:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-24 20:27+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
#: ../data/brasero.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -360,7 +359,7 @@ msgstr "Prepričajte se, da pogona ne uporablja kakšen drug program."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:409
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be unlocked"
msgstr "\"%s\" ni mogoče zakleniti"
msgstr "»%s« ni mogoče zakleniti"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:546 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:678
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:761
......@@ -741,42 +740,42 @@ msgstr "Ponovno vstavite disk v CD/DVD pogon."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:650
#, c-format
msgid "\"%s\" is busy."
msgstr "\"%s\" je zaposlen:"
msgstr "»%s« je zaposlen:"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:654
#, c-format
msgid "There is no disc in \"%s\"."
msgstr "V \"%s\" ni nobenega diska."
msgstr "V »%s« ni nobenega diska."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:658
#, c-format
msgid "The disc in \"%s\" is not supported."
msgstr "Disk v \"%s\" ni podprt."
msgstr "Disk v »%s« ni podprt."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:662
#, c-format
msgid "The disc in \"%s\" is not rewritable."
msgstr "Disk v \"%s\" ni prepisljiv."
msgstr "Disk v »%s« ni prepisljiv."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:666
#, c-format
msgid "The disc in \"%s\" is empty."
msgstr "Disk v \"%s\" je prazen."
msgstr "Disk v »%s« je prazen."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:670
#, c-format
msgid "The disc in \"%s\" is not writable."
msgstr "Disk v \"%s\" ni zapisljiv."
msgstr "Disk v »%s« ni zapisljiv."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:674
#, c-format
msgid "Not enough space available on the disc in \"%s\"."
msgstr "Na disku \"%s\" ni dovolj prostora."
msgstr "Na disku »%s« ni dovolj prostora."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:682
#, c-format
msgid "The disc in \"%s\" needs to be reloaded."
msgstr "Disk v \"%s\" mora biti ponovno naložen."
msgstr "Disk v »%s« mora biti ponovno naložen."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:683
msgid "Please eject the disc and reload it."
......@@ -908,7 +907,7 @@ msgstr "Zapisovanje zvočnih sledi na prepisljiv disk ni priporočeno."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1037
#, c-format
msgid "Please eject the disc from \"%s\" manually."
msgstr "Disk je treba ročno izvreči iz naprave \"%s\"."
msgstr "Disk je treba ročno izvreči iz naprave »%s«."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1046
msgid ""
......@@ -1268,7 +1267,7 @@ msgid ""
"There is only one selected file (\"%s\"). It is the image of a disc and its "
"contents can be burned."
msgstr ""
"Na voljo je le ena izbrana datoteka (\"%s\"). Ta datoteka je odtis diska, "
"Na voljo je le ena izbrana datoteka (»%s«). Ta datoteka je odtis diska, "
"njegovo vsebino pa je mogoče zapisati."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:809
......@@ -1323,7 +1322,7 @@ msgstr "izvajalca %s"
#: ../libbrasero-burn/brasero-data-vfs.c:218
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be read"
msgstr "\"%s\" ni mogoče brati"
msgstr "»%s« ni mogoče brati"
#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:605
#: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:133
......@@ -1345,7 +1344,7 @@ msgstr "Odtis Video DVD"
#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:623
#, c-format
msgid "%s: \"%s\""
msgstr "%s: \"%s\""
msgstr "%s: »%s«"
#. Translators: this string is only used when the user
#. * wants to copy a disc using the same destination and
......@@ -1590,20 +1589,20 @@ msgstr "Ocenjena hitrost pogona:"
#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:229
#, c-format
msgid "\"%s\": loading"
msgstr "\"%s\": nalaganje"
msgstr "»%s«: nalaganje"
#. Translators: %s is a path and image refers to a disc image
#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:236
#, c-format
msgid "\"%s\": unknown disc image type"
msgstr "\"%s\": neznana vrsta odtisa"
msgstr "»%s«: neznana vrsta odtisa"
#. NOTE to translators, the first %s is the path of the image
#. * file and the second its size.
#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:258
#, c-format
msgid "\"%s\": %s"
msgstr "\"%s\": %s"
msgstr "»%s«: %s"
#. This is hackish and meant to avoid ellipsization to make the
#. * label too small.
......@@ -1642,7 +1641,7 @@ msgstr "Ocenjena velikost: %s"
#: ../src/brasero-data-disc.c:870
#, c-format
msgid "Do you really want to add \"%s\" to the selection?"
msgstr "Ali zares želite dodati \"%s\" v izboru?"
msgstr "Ali zares želite dodati »%s« v izboru?"
#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:228
#: ../src/brasero-data-disc.c:879
......@@ -1676,8 +1675,8 @@ msgid ""
"Do you really want to add \"%s\" to the selection and use the third version "
"of the ISO9660 standard to support it?"
msgstr ""
"Ali zares želite dodati \"%s\" v izbor in uporabiti tretjo različico "
"standarda ISO9660 za podporo?"
"Ali zares želite dodati »%s« v izbor in uporabiti tretjo različico standarda "
"ISO9660 za podporo?"
#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:290
#: ../src/brasero-data-disc.c:835
......@@ -1771,7 +1770,7 @@ msgstr "Prejemanje MD5 datoteke"
#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:397
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid URI"
msgstr "\"%s\" ni veljaven naslov URI"
msgstr "»%s« ni veljaven naslov URI"
#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:515
msgid "No MD5 file was given."
......@@ -1872,13 +1871,13 @@ msgstr "Razčlenjevanje datotek"
#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2552
#, c-format
msgid "\"%s\" is a recursive symbolic link."
msgstr "\"%s\" je rekurzivna simbolna povezava."
msgstr "»%s« je rekurzivna simbolna povezava."
#. Translators: %s is the path of a drive
#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2578 ../src/brasero-cli.c:218
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be found."
msgstr "\"%s\" ni mogoče najti."
msgstr "»%s« ni mogoče najti."
#: ../libbrasero-burn/brasero-track-image-cfg.c:451
msgid "Retrieving image format and size"
......@@ -1897,7 +1896,7 @@ msgstr "Določite ročno."
#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:90
#, c-format
msgid "\"%s\" was removed from the file system."
msgstr "\"%s\" je bila odstranjena iz datotečnega sistema."
msgstr "»%s« je bila odstranjena iz datotečnega sistema."
#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:129
#: ../src/brasero-audio-disc.c:754 ../src/brasero-video-disc.c:365
......@@ -1915,7 +1914,7 @@ msgstr "Seznamov predvajanja ni mogoče dodati na zvočne ali video diske."
#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:174
#, c-format
msgid "\"%s\" is not suitable for audio or video media"
msgstr "\"%s\" ni ustrezna zvočna ali slikovna datoteka za to vrsto projekta."
msgstr "»%s« ni ustrezna zvočna ali slikovna datoteka za to vrsto projekta."
#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:401
msgid "Analysing video files"
......@@ -2054,7 +2053,7 @@ msgstr "Prikaz možnosti za knjižnico zapisovanja brasero-burn"
#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1119
#, c-format
msgid "\"%s\" did not behave properly"
msgstr "\"%s\" se ne odziva ustrezno"
msgstr "»%s« se ne odziva ustrezno"
#. Translators: the first %s is the size of the free space on the medium
#. * and the second %s is the size of the space required by the data to be
......@@ -2118,35 +2117,35 @@ msgstr "VIDEO_TS mapa manjka ali pa je neveljavna"
#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:647
#, c-format
msgid "\"%s\" could not be found in the path"
msgstr "\"%s\" ni mogoče najti na poti"
msgstr "»%s« ni mogoče najti na poti"
#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:651
#, c-format
msgid "\"%s\" GStreamer plugin could not be found"
msgstr "GStreamer vstavka \"%s\" ni mogoče najti"
msgstr "Vstavka GStreamer »%s« ni mogoče naji."
#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:655 ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:667
#, c-format
msgid "The version of \"%s\" is too old"
msgstr "Različica \"%s\" je prestara"
msgstr "Različica »%s« je prestara"
#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:659
#, c-format
msgid "\"%s\" is a symbolic link pointing to another program"
msgstr "\"%s\" je simbolna povezava z drugim programom"
msgstr "»%s« je simbolna povezava z drugim programom"
#. Translators: %s is a filename
#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:663 ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:211
#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:509
#, c-format
msgid "\"%s\" could not be found"
msgstr "\"%s\" ni mogoče najti"
msgstr "»%s« ni mogoče najti"
#. Translators: %s is the name of the brasero element
#: ../libbrasero-burn/burn-process.c:259
#, c-format
msgid "Process \"%s\" ended with an error code (%i)"
msgstr "Element \"%s\" se je zaključil z napako kode (%i)"
msgstr "Opravilo »%s« se je zaključilo z napako kode (%i)"
#. Translators: This is a fake drive, a file, and means that
#. * when we're writing, we're writing to a file and create an
......@@ -2588,7 +2587,7 @@ msgstr "Slike ni bilo mogoče naložiti."
#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1126 ../src/brasero-audio-disc.c:643
#, c-format
msgid "\"%s\" could not be handled by GStreamer."
msgstr "\"%s\" ni mogoče upravljati s programom GStreamer."
msgstr "»%s« ni mogoče upravljati s programom GStreamer."
#. Translators: %s is the name of the object (as in
#. * GObject) from the Gstreamer library that could
......@@ -2947,7 +2946,7 @@ msgstr "Različica mkisofs ni podprta"
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:589
#, c-format
msgid "File \"%s\" could not be opened (%s)"
msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti (%s)"
msgstr "Datoteke »%s« ni mogoče odpreti (%s)"
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:617
msgid "Creating checksum for image files"
......@@ -2966,7 +2965,7 @@ msgstr "Preverjanje celovitosti datoteke"
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1012
#, c-format
msgid "File \"%s\" could not be opened"
msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti"
msgstr "Datoteke »%s« ni mogoče odpreti"
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1085
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1206
......@@ -3014,7 +3013,7 @@ msgstr "SHA256"
#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:679
#, c-format
msgid "\"%s\" could not be opened (%s)"
msgstr "\"%s\" ni mogoče odpreti (%s)"
msgstr "»%s« ni mogoče odpreti (%s)"
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:359
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:456
......@@ -3144,27 +3143,27 @@ msgstr "Možnosti branja ni mogoče ustvariti"
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:684
#, c-format
msgid "No parent could be found in the tree for the path \"%s\""
msgstr "V poti ni mogoče najti nadrejene mape \"%s\""
msgstr "V poti ni mogoče najti nadrejene mape »%s«"
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:744
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:811
#, c-format
msgid "libisofs reported an error while creating directory \"%s\""
msgstr "med ustvarjanjem nove mape preko libisofs je prišlo do napake \"%s\""
msgstr "med ustvarjanjem nove mape preko libisofs je prišlo do napake »%s«"
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:759
#, c-format
msgid ""
"libisofs reported an error while adding contents to directory \"%s\" (%x)"
msgstr ""
"med dodajanjem datoteke v mapo \"%s\" preko libisofs je prišlo do napake (%x)"
"med dodajanjem datoteke v mapo »%s« preko libisofs je prišlo do napake (%x)"
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:782
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:798
#, c-format
msgid "libisofs reported an error while adding file at path \"%s\""
msgstr ""
"med dodajanjem datoteke na poti \"%s\" preko libisofs je prišlo do napake"
"med dodajanjem datoteke na poti »%s« preko libisofs je prišlo do napake"
#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:260
msgid "Copying checksum file"
......@@ -3247,12 +3246,12 @@ msgstr "Napaka med pridobivanjem podrobnosti trajanja"
#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1462
#, c-format
msgid "Analysing \"%s\""
msgstr "Razčlenjevanje \"%s\""
msgstr "Razčlenjevanje »%s«"
#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1499
#, c-format
msgid "Transcoding \"%s\""
msgstr "Prekodiranje \"%s\""
msgstr "Prekodiranje »%s«"
#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1736
msgid "Converts any song file into a format suitable for audio CDs"
......@@ -3415,7 +3414,7 @@ msgstr ""
#: ../src/brasero-app.c:1449
#, c-format
msgid "The project \"%s\" does not exist"
msgstr "Projekt \"%s\" ne obstaja"
msgstr "Projekt »%s« ne obstaja"
#: ../src/brasero-app.c:1733 ../src/brasero-app.c:1739
msgid "_Recent Projects"
......@@ -3513,7 +3512,7 @@ msgstr "Prepričajte se, da je nameščen ustrezen kodek."
#: ../src/brasero-audio-disc.c:662
#, c-format
msgid "Do you want to add \"%s\", which is a video file?"
msgstr "Ali želite dodati \"%s\", ki je video posnetek?"
msgstr "Ali želite dodati »%s«, ki je video posnetek?"
#: ../src/brasero-audio-disc.c:671
msgid ""
......@@ -3540,7 +3539,7 @@ msgstr "_Preišči mape"
#: ../src/brasero-audio-disc.c:812 ../src/brasero-video-disc.c:395
#, c-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "\"%s\" ni mogoče odpreti."
msgstr "»%s« ni mogoče odpreti."
#: ../src/brasero-audio-disc.c:857
msgid "Do you want to create an audio CD with DTS tracks?"
......@@ -3696,7 +3695,7 @@ msgstr "XID nadrejenega okna"
#: ../src/brasero-cli.c:204
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot write."
msgstr "\"%s\" ni mogoče zapisat.i"
msgstr "»%s« ni mogoče zapisat.i"
#: ../src/brasero-cli.c:206 ../src/brasero-cli.c:220
msgid "Wrong command line option."
......@@ -3757,7 +3756,7 @@ msgid ""
"There is only one selected file (\"%s\"). It is the image of a disc and its "
"contents can be burned"
msgstr ""
"Na voljo je le ena izbrana datoteka (\"%s\"). Ta datoteka je odtis diska, "
"Na voljo je le ena izbrana datoteka (»%s«). Ta datoteka je odtis diska, "
"njegovo vsebino pa je mogoče zapisati."
#: ../src/brasero-data-disc.c:625
......@@ -3772,7 +3771,7 @@ msgstr "Zapiši kot _odtis"
#: ../src/brasero-data-disc.c:709
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be added to the selection."
msgstr "\"%s\" ni mogoče dodati k izboru."
msgstr "»%s« ni mogoče dodati k izboru."
#: ../src/brasero-data-disc.c:694
msgid "It is a recursive symlink"
......@@ -3786,7 +3785,7 @@ msgstr "Ne obstaja na izbranem mestu."
#: ../src/brasero-data-disc.c:771
#, c-format
msgid "Do you want to replace \"%s\"?"
msgstr "Ali zares želite zamenjati \"%s\"?"
msgstr "Ali zares želite zamenjati »%s«?"
#: ../src/brasero-data-disc.c:779
msgid ""
......@@ -3848,7 +3847,7 @@ msgstr "_Uvozi"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1098
#, c-format
msgid "Do you want to import the session from \"%s\"?"
msgstr "Ali želite uvoziti sejo iz \"%s\"?"
msgstr "Ali želite uvoziti sejo iz »%s«?"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1101
msgid ""
......@@ -3908,7 +3907,7 @@ msgstr "Prostor"
#: ../src/brasero-eject-dialog.c:97
#, c-format
msgid "The disc in \"%s\" cannot be ejected"
msgstr "Diska v \"%s\" ni mogoče izvreči"
msgstr "Diska v »%s« ni mogoče izvreči"
#: ../src/brasero-eject-dialog.c:193
msgid "_Eject"
......@@ -4098,7 +4097,7 @@ msgstr "Brez _predogleda"
#: ../src/brasero-playlist.c:390
#, c-format
msgid "Error parsing playlist \"%s\"."
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem seznama predvajanja \"%s\"."
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem seznama predvajanja »%s«."
#. Translators: %d is the number of songs
#: ../src/brasero-playlist.c:499
......@@ -4939,7 +4938,7 @@ msgstr "_Preišči mape"
#: ../src/brasero-video-disc.c:412
#, c-format
msgid "\"%s\" does not have a suitable type for video projects."
msgstr "\"%s\" nima ustrezne vrste za video projekt."
msgstr "»%s« nima ustrezne vrste za video projekt."
#: ../src/brasero-video-disc.c:415
msgid "Please only add files with video content"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment