Commit 2cfd1258 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Update Icelandic translation

parent 0006af49
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2016, 2017.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2016, 2017, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=brasero&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-28 15:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-06 16:16+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/brasero/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-01 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-22 08:15+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -16,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#: ../data/brasero.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -62,7 +61,6 @@ msgid "Burn an Image File"
msgstr "Brenna diskmynd"
#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:8
#| msgid "Copy a disc"
msgid "Copy a Disc"
msgstr "Afrita disk"
......@@ -245,7 +243,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:34
msgid "The speed to be used"
msgstr ""
msgstr "Hraðinn sem á að nota"
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:35
msgid ""
......@@ -375,7 +373,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:198
#, c-format
msgid "Not enough space available on the disc"
msgstr ""
msgstr "Ekki nógu mikið pláss eftir á disknum"
#. Translators: %s is the name of a missing application
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1708
......@@ -407,12 +405,13 @@ msgid ""
"Please install the following required applications and libraries manually "
"and try again:"
msgstr ""
"Settu handvirkt upp eftirfarandi forrit og aðgerðasöfn og reyndu svo aftur:"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2576
#: ../libbrasero-burn/brasero-caps-burn.c:868
#, c-format
msgid "Only one track at a time can be checked"
msgstr ""
msgstr "Aðeins er hægt að yfirfara eitt spor í einu."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2635
msgid "No format for the temporary image could be found"
......@@ -1158,7 +1157,7 @@ msgstr ""
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:557 ../src/brasero-project.c:983
msgid "_Overburn"
msgstr ""
msgstr "_Yfirbrennsla"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:559 ../src/brasero-project.c:985
msgid "Burn beyond the disc's reported capacity"
......@@ -2657,7 +2656,7 @@ msgstr "Ekki tókst að skrifa gögn (%s)"
#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:723
msgid "Generates .cue files from audio"
msgstr ""
msgstr "Framkallar .cue skrár út frá hljóði"
#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:55
msgid "cdrdao burning suite"
......@@ -2686,7 +2685,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:480
msgid "Converting toc file"
msgstr ""
msgstr "Umbreyti TOC-skrá"
#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:697
msgid "Copies, burns and blanks CDs"
......@@ -2753,14 +2752,14 @@ msgstr ""
#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:450 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:460
msgid "Copies any disc to a disc image"
msgstr ""
msgstr "Afritar hvaða disk sem er yfir í diskmynd"
#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:122 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:122
#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:856
#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:887
#, c-format
msgid "An error occurred while writing to disc"
msgstr ""
msgstr "Villa kom upp við skrifun á disk"
#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:128 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:128
#, c-format
......@@ -2876,7 +2875,7 @@ msgstr "Gátsumma skrár"
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1466
msgid "Checks file integrities on a disc"
msgstr ""
msgstr "Athugar áreiðanleika skráa á diski"
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1504
#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:856
......@@ -3054,7 +3053,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:260
msgid "Copying checksum file"
msgstr ""
msgstr "Afrita gátsummuskrá"
#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:527
#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:326
......@@ -3066,7 +3065,7 @@ msgstr ""
#. * displaying.
#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:909
msgid "File Downloader"
msgstr ""
msgstr "Niðurhalsforrit"
#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:910
msgid "Allows files not stored locally to be burned"
......@@ -3720,16 +3719,16 @@ msgstr "Flytja i_nn"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1098
#, c-format
msgid "Do you want to import the session from \"%s\"?"
msgstr ""
msgstr "Viltu flytja inn setuna úr '%s'?"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1101
msgid ""
"That way, old files from previous sessions will be usable after burning."
msgstr ""
msgstr "Þannig verða eldri skrár úr fyrri setum aðgengilegar eftir brennslu."
#: ../src/brasero-data-disc.c:1109
msgid "I_mport Session"
msgstr ""
msgstr "Flytja _inn setu"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1111
msgid "Click here to import its contents"
......@@ -3741,11 +3740,11 @@ msgstr "Bíddu aðeins á meðan verkefnið hleðst inn."
#: ../src/brasero-data-disc.c:1500
msgid "_Cancel Loading"
msgstr ""
msgstr "_Hætta við hleðslu"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1502
msgid "Cancel loading current project"
msgstr ""
msgstr "Hætta við að hlaða inn fyrirliggjandi verkefni"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1903
msgid "File Renaming"
......@@ -3869,7 +3868,7 @@ msgstr "Fo_rskoðun"
#. Translators: this is an image, a picture, not a "Disc Image"
#: ../src/brasero-layout.c:106
msgid "Display video, audio and image preview"
msgstr ""
msgstr "Birta forskoðun af myndskeiðum, hljóði og ljósmyndum"
#: ../src/brasero-layout.c:110
msgid "_Show Side Panel"
......@@ -4138,11 +4137,11 @@ msgstr ""
#: ../src/brasero-project.c:1927
msgid "_Discard File Selection"
msgstr ""
msgstr "Hen_da skráavali"
#: ../src/brasero-project.c:1931
msgid "_Keep File Selection"
msgstr ""
msgstr "Halda s_kráavali"
#: ../src/brasero-project.c:1946
msgid "_Discard Project"
......@@ -4511,11 +4510,11 @@ msgstr "Skipta út texta"
#: ../src/brasero-rename.c:325
msgid "Number files according to a pattern"
msgstr ""
msgstr "Númera skrár eftir mynstri"
#: ../src/brasero-rename.c:326
msgid "Insert number sequence at beginning"
msgstr ""
msgstr "Setja fremst inn raðnúmer"
#. Translators: This is a verb. This is completed later
#: ../src/brasero-rename.c:341
......@@ -4794,3 +4793,4 @@ msgid "Please type \"%s --help\" to see all available options\n"
msgstr ""
"Skrifaðu \"%s --help\" til að sjá lista með öllum mögulegum valkostum.\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment