Commit df4a62a6 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 9444f4ac
......@@ -62,9 +62,9 @@ msgid ""
"the creator by clicking <guiseq><gui>Tools</gui> <gui>Cover Editor</gui></"
"guiseq>."
msgstr ""
"Podeu utilitzar el <app>Brasero</app> per crear les cobertes per les caixes "
"dels CD. Feu clic a <guiseq><gui>Eines</gui> <gui>Editor de cobertes</gui></"
"guiseq> per accedir-hi."
"Podeu utilitzar el <app>Brasero</app> per a crear les cobertes per les "
"caixes dels CD. Feu clic a <guiseq><gui>Eines</gui> <gui>Editor de cobertes</"
"gui></guiseq> per a accedir-hi."
#. (itstool) path: note/p
#: C/create-cover.page:24
......@@ -95,7 +95,7 @@ msgid ""
"Choose the formatting you wish to use for the text and type the text, "
"scrolling down to see the side and back inlay for the jewel case."
msgstr ""
"Trieu el format que voleu pel text i escriviu-los. Desplaceu cap avall per "
"Trieu el format que voleu pel text i escriviu-los. Desplaceu cap avall per a "
"veure el lateral i la contra coberta de la caixa del CD."
#. (itstool) path: note/p
......@@ -146,8 +146,8 @@ msgid ""
"Print the cover using the <gui>Print</gui> button, which is located in the "
"top-right corner of the dialog."
msgstr ""
"Per imprimir la coberta feu clic al botó <gui>Imprimeix</gui> que es troba a "
"la cantonada de dalt a la dreta del diàleg."
"Per a imprimir la coberta feu clic al botó <gui>Imprimeix</gui> que es troba "
"a la cantonada de dalt a la dreta del diàleg."
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:6
......@@ -371,9 +371,9 @@ msgid ""
"playing in CD players and so on. It is usually best to use a non-rewritable "
"CD because not all CD players will play rewritable CDs."
msgstr ""
"El <app>Brasero</app> pot escriure fitxers d'àudio en un CD, que després podeu "
"reproduir en reproductors de CD i altres. Sol ser millor utilitzar un CD no "
"reenregistrable perquè no tots els reproductors de CD reprodueixen CD "
"El <app>Brasero</app> pot escriure fitxers d'àudio en un CD, que després "
"podeu reproduir en reproductors de CD i altres. Sol ser millor utilitzar un "
"CD no reenregistrable perquè no tots els reproductors de CD reprodueixen CD "
"reenregistrables."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -418,7 +418,7 @@ msgstr "Seleccioneu el CD en blanc de la llista desplegable."
#. (itstool) path: item/p
#: C/project-audio.page:44 C/project-data.page:50 C/project-video.page:45
msgid "Click <gui>Burn...</gui> to continue."
msgstr "Feu clic a <gui>Enregistra...</gui> per continuar."
msgstr "Feu clic a <gui>Enregistra...</gui> per a continuar."
#. (itstool) path: item/p
#: C/project-audio.page:47 C/project-data.page:53 C/project-video.page:48
......@@ -504,10 +504,10 @@ msgid ""
"bar. You can also create folders inside other folders."
msgstr ""
"Podeu crear carpetes al CD per a emmagatzemar les dades d'una manera més "
"estructurada. Per a crear una carpeta, feu clic a <gui>Carpeta "
"nova</gui> a la barra d'eines o seleccioneu <guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Carpeta nova</gui></guiseq> a la barra de menús. També podeu crear "
"carpetes dins d'altres carpetes."
"estructurada. Per a crear una carpeta, feu clic a <gui>Carpeta nova</gui> a "
"la barra d'eines o seleccioneu <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Carpeta nova</"
"gui></guiseq> a la barra de menús. També podeu crear carpetes dins d'altres "
"carpetes."
#. (itstool) path: item/p
#: C/project-data.page:43 C/project-video.page:38
......@@ -681,7 +681,7 @@ msgid ""
"Select a disc image to write by clicking <gui>Click here to select a disc "
"image</gui>."
msgstr ""
"Seleccioneu una imatge de disc a escriure fent clic a <gui>Feu clic per "
"Seleccioneu una imatge de disc a escriure fent clic a <gui>Feu clic per a "
"seleccionar una imatge de disc</gui>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -1070,7 +1070,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/tools-blank.page:38
msgid "Click <gui>Blank</gui> to continue."
msgstr "Feu clic a <gui>Esborra</gui> per continuar."
msgstr "Feu clic a <gui>Esborra</gui> per a continuar."
#. (itstool) path: item/p
#: C/tools-blank.page:41
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ msgid ""
"users to create their discs easily and quickly."
msgstr ""
"El Brasero és una aplicació per enregistrar CD/DVD per a l'escriptori GNOME. "
"Està dissenyat per ser senzill i té característiques úniques per permetre "
"Està dissenyat per a ser senzill i té característiques úniques per permetre "
"als usuaris crear discos de forma ràpida i senzilla."
#: ../data/brasero.appdata.xml.in.h:2
......@@ -199,7 +199,7 @@ msgid ""
"True, brasero will use it; it may be a workaround for some drives/setups."
msgstr ""
"Si s'ha d'utilitzar l'indicador «--driver generic-mmc-raw» amb el cdrdao. "
"Establiu-ho a «True» (cert) per utilitzar-lo; pot ser una solució temporal "
"Establiu-ho a «True» (cert) per a utilitzar-lo; pot ser una solució temporal "
"per a algunes unitats/configuracions."
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:20
......@@ -222,7 +222,7 @@ msgstr "Habilita la previsualització del fitxer"
msgid "Whether to display file preview. Set to true to use it."
msgstr ""
"Si s'ha de mostrar la previsualització de fitxers. Establiu-ho a "
"«True» (cert) per utilitzar-la."
"«True» (cert) per a utilitzar-la."
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:24
msgid "Should brasero filter hidden files"
......@@ -273,7 +273,7 @@ msgid ""
"negative value disables the plugin."
msgstr ""
"Quan hi hagi diversos connectors disponibles per a la mateixa tasca, aquest "
"valor s'utilitza per determinar a quin connector s'hauria de donar "
"valor s'utilitza per a determinar a quin connector s'hauria de donar "
"preferència. 0 significa que s'utilitza la prioritat nativa del connector. "
"Un valor positiu sobreescriu la prioritat nativa del connector. Un valor "
"negatiu inhabilita el connector."
......@@ -322,7 +322,7 @@ msgstr "El disc s'ha esborrat correctament."
#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:270
msgid "The disc is ready for use."
msgstr "El disc és llest per ser utilitzat."
msgstr "El disc és llest per a ser utilitzat."
#. Translators: This is a verb, an action
#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:371
......@@ -493,7 +493,8 @@ msgstr "S'ha produït un error intern"
msgid "Brasero notification"
msgstr "Notificació del Brasero"
#. Translators: This string is used in the title bar %s is the action currently performed
#. Translators: This string is used in the title bar %s is the action currently
#. performed
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:219
#, c-format
msgid "%s (%i%% Done)"
......@@ -927,7 +928,7 @@ msgid ""
"The disc could not be ejected though it needs to be removed for the current "
"operation to continue."
msgstr ""
"No s'ha pogut expulsar el disc tot i que cal treure'l per poder continuar "
"No s'ha pogut expulsar el disc tot i que cal treure'l per a poder continuar "
"l'actual operació."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1133
......@@ -1627,7 +1628,7 @@ msgstr "«%s»: %s"
#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:271
#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:554
msgid "Click here to select a disc _image"
msgstr "Feu clic per seleccionar una _imatge de disc"
msgstr "Feu clic per a seleccionar una _imatge de disc"
#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:415
msgid "Select Disc Image"
......@@ -1748,7 +1749,7 @@ msgstr "Espereu mentre es completa l'estimació de la mida."
#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:569
msgid "All files need to be analysed to complete this operation."
msgstr "S'han d'analitzar tots els fitxers per completar aquesta operació."
msgstr "S'han d'analitzar tots els fitxers per a completar aquesta operació."
#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:134
#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:215
......@@ -2088,7 +2089,7 @@ msgid ""
"The filesystem you chose to store the temporary image on cannot hold files "
"with a size over 2 GiB"
msgstr ""
"El sistema de fitxers que heu triat per emmagatzemar la imatge temporal no "
"El sistema de fitxers que heu triat per a emmagatzemar la imatge temporal no "
"pot contenir fitxers de mida superior a 2 GiB"
#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:537 ../libbrasero-burn/burn-job.c:559
......@@ -2097,7 +2098,7 @@ msgid ""
"The location you chose to store the temporary image on does not have enough "
"free space for the disc image (%ld MiB needed)"
msgstr ""
"La ubicació que heu triat per emmagatzemar la imatge temporal no té prou "
"La ubicació que heu triat per a emmagatzemar la imatge temporal no té prou "
"espai lliure per a la imatge de disc (són necessaris %ld MiB)"
#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:572 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:362
......@@ -2301,7 +2302,6 @@ msgstr "%s: buit"
#. NOTE for translators: the first %s is the medium name, the
#. * second %s is the space (kio, gio) used by data on the disc.
#.
#. NOTE for translators: the first %s is the medium name, the
#. * second %s is the space (time) used by data on the disc.
#. * I really don't know if I should set this string as
......@@ -2370,7 +2370,8 @@ msgstr "%s:%s min"
msgid "The disc mount point could not be retrieved"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el punt de muntatge del disc"
#. NOTE for translators: the first %s is the disc type and Blank is an adjective.
#. NOTE for translators: the first %s is the disc type and Blank is an
#. adjective.
#: ../libbrasero-media/brasero-volume.c:409
#, c-format
msgid "Blank disc (%s)"
......@@ -2799,7 +2800,7 @@ msgstr "S'està analitzant la pista %02i"
#: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:117 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:123
#, c-format
msgid "You do not have the required permissions to use this drive"
msgstr "No teniu els permisos necessaris per utilitzar aquesta unitat"
msgstr "No teniu els permisos necessaris per a utilitzar aquesta unitat"
#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:480
msgid "Converting toc file"
......@@ -2868,8 +2869,8 @@ msgid ""
"The location you chose to store the image on does not have enough free space "
"for the disc image"
msgstr ""
"La ubicació que heu seleccionat per emmagatzemar la imatge no té prou espai "
"lliure per a la imatge de disc"
"La ubicació que heu seleccionat per a emmagatzemar la imatge no té prou "
"espai lliure per a la imatge de disc"
#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:450 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:460
msgid "Copies any disc to a disc image"
......@@ -3428,7 +3429,6 @@ msgstr "Pàgina web del Brasero"
#. * You should also include other translators who have contributed to
#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
#. * line seperated by newlines (\n).
#.
#: ../src/brasero-app.c:1227
msgid "translator-credits"
msgstr ""
......@@ -4056,7 +4056,7 @@ msgstr "Estableix una disposició vertical"
#: ../src/brasero-layout.c:1193
msgid "Click to close the side pane"
msgstr "Feu clic per tancar la subfinestra lateral"
msgstr "Feu clic per a tancar la subfinestra lateral"
#: ../src/brasero-multi-song-props.c:89 ../src/brasero-multi-song-props.c:97
#: ../src/brasero-multi-song-props.c:105 ../src/brasero-multi-song-props.c:123
......@@ -4248,8 +4248,8 @@ msgid ""
"To remove files select them then click on the \"Remove\" button or press "
"\"Delete\" key"
msgstr ""
"Per suprimir fitxers seleccioneu-los i feu clic al botó «Suprimeix» o premeu "
"la tecla «Suprimir»"
"Per a suprimir fitxers seleccioneu-los i feu clic al botó «Suprimeix» o "
"premeu la tecla «Suprimir»"
#: ../src/brasero-project.c:804
#, c-format
......@@ -4964,7 +4964,7 @@ msgstr "[URI] [URI] …"
#: ../src/main.c:96
#, c-format
msgid "Please type \"%s --help\" to see all available options\n"
msgstr "Escriviu «%s --help» per mostrar totes les opcions disponibles\n"
msgstr "Escriviu «%s --help» per a mostrar totes les opcions disponibles\n"
#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
#~ msgstr "El fitxer no és un fitxer .desktop vàlid"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment