Commit a24bde95 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 9f6f8912
Pipeline #206728 passed with stage
in 1 minute and 44 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-31 17:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-01 15:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-18 13:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-21 21:26+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:120 src/baobab-window.vala:310
#: data/ui/baobab-main-window.ui:130 src/baobab-window.vala:302
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Orodje za preučevanje porabe diska"
......@@ -51,7 +51,11 @@ msgstr ""
"drevesni in grafični pregled s prikazom velikosti datotek in map. Orodje "
"močno poenostavi odkrivanje največjih porabnikov prostora."
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:34
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:23
msgid "Devices and Locations"
msgstr "Naprave in mesta"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:38
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -61,12 +65,12 @@ msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "shranjevanje;prostor;čiščenje;"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Izločeni naslovni URI razdelkov"
msgid "Excluded locations URIs"
msgstr "Izločeni naslovni URI mest"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "Seznam naslovov URI razdelkov diska izločenih iz preiskovanja."
msgid "A list of URIs for locations to be excluded from scanning."
msgstr "Seznam naslovov URI mest izločenih iz preiskovanja."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
......@@ -92,11 +96,156 @@ msgstr "Stanje okna"
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Določilo okna GdkWindowState"
#: src/baobab-application.vala:30
#: data/gtk/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
#: data/gtk/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Pokaže pomoč"
#: data/gtk/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Pokaže / Skrije osnovni meni"
#: data/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Konča program"
#: data/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Pokaže tipkovne bližnjice"
#: data/gtk/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Skoči na seznam mest"
#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scanning"
msgstr "Preiskovanje"
#: data/gtk/help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Preišče mapo"
#: data/gtk/help-overlay.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Ponovno preišče trenutno mesto"
#: data/gtk/menus.ui:7 data/ui/baobab-main-window.ui:42
msgid "_Open Folder"
msgstr "Odpri _mapo"
#: data/gtk/menus.ui:11 data/ui/baobab-main-window.ui:51
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopiraj pot v odložišče"
#: data/gtk/menus.ui:15 data/ui/baobab-main-window.ui:60
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Pr_emakni v smeti"
#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Premakni v _nadrejeno mapo"
#: data/gtk/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "_Približaj"
#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "_Oddalji"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:16 data/ui/baobab-main-window.ui:265
msgid "Folder"
msgstr "Mapa"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:39 data/ui/baobab-main-window.ui:293
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:55 data/ui/baobab-main-window.ui:309
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:71 data/ui/baobab-main-window.ui:325
msgid "Modified"
msgstr "Spremenjeno"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Računalnik"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Oddaljena mesta"
#: data/ui/baobab-preferences-dialog.ui:8 data/ui/baobab-main-window.ui:15
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Preišči mapo …"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:11
msgid "Clear Recent List"
msgstr "Počisti seznam nedavnih"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:21
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Tipkovne _bližnjice‫"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:25
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:29
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_O orodju za preučevanje porabe diska"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:77
msgid "Go back to location list"
msgstr "Skoči nazaj na seznam mest"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:98
msgid "Rescan current location"
msgstr "Ponovno preišči trenutno mesto"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:194
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:370
msgid "Rings Chart"
msgstr "Krožni diagram"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:382
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Drevesni diagram"
#: src/baobab-application.vala:33
msgid ""
"Do not skip directories on different file systems. Ignored if DIRECTORY is "
"not specified."
msgstr ""
"Ne izpuščaj map na različnih datotečnih sistemih. Možnost je prezrta, če "
"MAPA ni določena."
#: src/baobab-application.vala:34
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Izpiši podatke o različici in končaj"
#: src/baobab-cellrenderers.vala:93
#: src/baobab-cellrenderers.vala:34
#, c-format
msgid "%d item"
msgid_plural "%d items"
......@@ -106,17 +255,17 @@ msgstr[2] "%d predmeta"
msgstr[3] "%d predmeti"
#. Translators: when the last modified time is unknown
#: src/baobab-cellrenderers.vala:103 src/baobab-location-list.vala:80
#: src/baobab-cellrenderers.vala:40 src/baobab-location-list.vala:80
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
#. Translators: when the last modified time is today
#: src/baobab-cellrenderers.vala:112
#: src/baobab-cellrenderers.vala:48
msgid "Today"
msgstr "Danes"
#. Translators: when the last modified time is "days" days ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:116
#: src/baobab-cellrenderers.vala:53
#, c-format
msgid "%lu day"
msgid_plural "%lu days"
......@@ -126,7 +275,7 @@ msgstr[2] "%lu dneva"
msgstr[3] "%lu dnevi"
#. Translators: when the last modified time is "months" months ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:120
#: src/baobab-cellrenderers.vala:58
#, c-format
msgid "%lu month"
msgid_plural "%lu months"
......@@ -136,7 +285,7 @@ msgstr[2] "%lu meseca"
msgstr[3] "%lu meseci"
#. Translators: when the last modified time is "years" years ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:124
#: src/baobab-cellrenderers.vala:62
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
......@@ -145,14 +294,6 @@ msgstr[1] "%lu leto"
msgstr[2] "%lu leti"
msgstr[3] "%lu leta"
#: src/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Računalnik"
#: src/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Oddaljena mesta"
#: src/baobab-location-list.vala:67
#, c-format
msgid "%s Total"
......@@ -174,209 +315,107 @@ msgstr "%s uporabljeno"
msgid "Unmounted"
msgstr "Odklopljeno"
#: src/baobab-location.vala:70
#: src/baobab-location.vala:72
msgid "Home folder"
msgstr "Domača mapa"
#: src/baobab-location.vala:104
#: src/baobab-location.vala:107
msgid "Computer"
msgstr "Računalnik"
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Preišči mapo …"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Tipkovne _bližnjice‫"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:51
msgid "Locations to ignore"
msgstr "Mesta za prezrtje"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_O orodju za preučevanje porabe diska"
#. The only activatable row is "Add location"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:59
msgid "Select Location to Ignore"
msgstr "Izbor mesta za prezrtje"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "Odpri _mapo"
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopiraj pot v odložišče"
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Pr_emakni v smeti"
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Mapa"
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Spremenjeno"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:61 src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Krožni diagram"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:62 src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Drevesni diagram"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:97
msgid "Add location…"
msgstr "Dodaj mesto …"
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Izbor mape"
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Priklopne točke preuči po strukturi"
#: src/baobab-window.vala:259
#: src/baobab-window.vala:246
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Nosilca ni mogoče preučiti."
#: src/baobab-window.vala:291
#: src/baobab-window.vala:283
msgid "Failed to show help"
msgstr "Ni mogoče prikazati pomoči"
#: src/baobab-window.vala:313
#: src/baobab-window.vala:305
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Grafično orodje za preučevanje porabe diska."
#: src/baobab-window.vala:319
#: src/baobab-window.vala:311
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Andraž Tori\n"
"Matic Žgur"
#: src/baobab-window.vala:381
#: src/baobab-window.vala:385
msgid "Failed to open file"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke"
#: src/baobab-window.vala:401
#: src/baobab-window.vala:402
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Premakne datoteko v smeti"
#: src/baobab-window.vala:505
#: src/baobab-window.vala:613
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Naprave in mesta"
#: src/baobab-window.vala:567
#: src/baobab-window.vala:665
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Ni mogoče preiskati mape »%s«"
#: src/baobab-window.vala:570
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Ni mogoče preučiti nekaterih map znotraj »%s«"
#: src/baobab-window.vala:589
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Ni mogoče določiti velikosti zasedenih diskov."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Could not always detect occupied disk sizes."
msgstr "Ni mogoče vedno določiti velikosti zasedenih diskov."
#: src/baobab-window.vala:589
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Pokazane so očitne velikosti."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Apparent sizes may be shown instead."
msgstr "Pokazane so zaznane velikosti."
#: src/baobab-window.vala:593
#: src/baobab-window.vala:684
msgid "Scan completed"
msgstr "Preiskovanje je končano"
#: src/baobab-window.vala:594
#: src/baobab-window.vala:685
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Preiskovanje »%s« je končano."
#: src/baobab-window.vala:616
#: src/baobab-window.vala:725
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "»%s« ni veljavna mapa"
#: src/baobab-window.vala:617
#: src/baobab-window.vala:726
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Ni mogoče preučiti porabe diska."
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Splošno"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Pokaže pomoč"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Pokaže / Skrije osnovni meni"
#: src/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Konča program"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Pokaže tipkovne bližnjice"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Skoči na seznam mest"
#: src/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scanning"
msgstr "Preiskovanje"
#: src/help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Preišče mapo"
#: src/help-overlay.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Ponovno preišče trenutno mesto"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Premakni v _nadrejeno mapo"
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "_Približaj"
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "_Oddalji"
#~ msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
#~ msgstr "Ni mogoče preučiti nekaterih map znotraj »%s«"
#~ msgid "org.gnome.baobab"
#~ msgstr "org.gnome.baobab"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment