Commit 8004e64d authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator

Update Finnish translation

parent 0fb19a88
Pipeline #204862 passed with stage
in 1 minute and 24 seconds
......@@ -20,8 +20,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-05 22:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-09 10:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-16 18:23+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -30,10 +30,10 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-POT-Import-Date: 2012-03-05 15:05:01+0000\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:120
#: data/ui/baobab-main-window.ui:130 src/baobab-window.vala:302
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Levynkäytön analysointi"
......@@ -60,7 +60,11 @@ msgstr ""
"esityksen jokaisen kansion sisällöstä ja tilan käytöstä. Sovelluksen avulla "
"näet helposti, mitkä kansiot vievät eniten tilaa."
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:34
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:23
msgid "Devices and Locations"
msgstr "Laitteet ja sijainnit"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:38
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Gnome-projekti"
......@@ -69,18 +73,13 @@ msgstr "Gnome-projekti"
msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "storage;space;cleanup;tila;tilankäyttö;levytila;tallennustila;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Ohitettujen osioiden URIt"
msgid "Excluded locations URIs"
msgstr "Ohitettujen sijaintien URIt"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "Luettelo osioiden URI:sta, joita ei huomioida kartoitettaessa."
msgid "A list of URIs for locations to be excluded from scanning."
msgstr "Luettelo sijaintien URI:sta, joita ei huomioida kartoitettaessa."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
......@@ -106,11 +105,156 @@ msgstr "Ikkunan tila"
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Ikkunan GdkWindowState"
#: src/baobab-application.vala:30
#: data/gtk/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Yleiset"
#: data/gtk/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Näytä ohje"
#: data/gtk/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Näytä/piilota ensisijainen valikko"
#: data/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Lopeta"
#: data/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Näytä pikanäppäimet"
#: data/gtk/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Siirry takaisin sijaintiluetteloon"
#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scanning"
msgstr "Kartoitus"
#: data/gtk/help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Kartoita kansio"
#: data/gtk/help-overlay.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Kartoita uudelleen nykyinen sijainti"
#: data/gtk/menus.ui:7 data/ui/baobab-main-window.ui:42
msgid "_Open Folder"
msgstr "Avaa _kansio"
#: data/gtk/menus.ui:11 data/ui/baobab-main-window.ui:51
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopioi polku leikepöydälle"
#: data/gtk/menus.ui:15 data/ui/baobab-main-window.ui:60
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "_Siirrä roskakoriin"
#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Siirry ylätason kansioon"
#: data/gtk/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "L_ähennä"
#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "L_oitonna"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:16 data/ui/baobab-main-window.ui:265
msgid "Folder"
msgstr "Kansio"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:39 data/ui/baobab-main-window.ui:293
msgid "Size"
msgstr "Koko"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:55 data/ui/baobab-main-window.ui:309
msgid "Contents"
msgstr "Sisältö"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:71 data/ui/baobab-main-window.ui:325
msgid "Modified"
msgstr "Muokattu"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Tämä tietokone"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Etäsijainnit"
#: data/ui/baobab-preferences-dialog.ui:8 data/ui/baobab-main-window.ui:15
msgid "Preferences"
msgstr "Asetukset"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Kartoita kansio…"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:11
msgid "Clear Recent List"
msgstr "Tyhjennä viimeisimpien luettelo"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:21
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Pikanäppäimet"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:25
msgid "_Help"
msgstr "O_hje"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:29
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_Tietoja - Levynkäytön analysointi"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:77
msgid "Go back to location list"
msgstr "Siirry takaisin sijaintiluetteloon"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:98
msgid "Rescan current location"
msgstr "Kartoita uudelleen nykyinen sijainti"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:194
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:370
msgid "Rings Chart"
msgstr "Ympyräkaavio"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:382
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Puukaavio"
#: src/baobab-application.vala:33
msgid ""
"Do not skip directories on different file systems. Ignored if DIRECTORY is "
"not specified."
msgstr ""
"Älä ohita eri tiedostojärjestelmien hakemistoja. Ohitetaan jos DIRECTORY ei "
"ole määritetty."
#: src/baobab-application.vala:34
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Tulosta versiotiedot ja sulkeudu"
#: src/baobab-cellrenderers.vala:91
#: src/baobab-cellrenderers.vala:34
#, c-format
msgid "%d item"
msgid_plural "%d items"
......@@ -118,17 +262,17 @@ msgstr[0] "%d kohde"
msgstr[1] "%d kohdetta"
#. Translators: when the last modified time is unknown
#: src/baobab-cellrenderers.vala:101 src/baobab-location-list.vala:79
#: src/baobab-cellrenderers.vala:40 src/baobab-location-list.vala:80
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#. Translators: when the last modified time is today
#: src/baobab-cellrenderers.vala:110
#: src/baobab-cellrenderers.vala:48
msgid "Today"
msgstr "Tänään"
#. Translators: when the last modified time is "days" days ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:114
#: src/baobab-cellrenderers.vala:53
#, c-format
msgid "%lu day"
msgid_plural "%lu days"
......@@ -136,7 +280,7 @@ msgstr[0] "%lu päivä sitten"
msgstr[1] "%lu päivää sitten"
#. Translators: when the last modified time is "months" months ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:118
#: src/baobab-cellrenderers.vala:58
#, c-format
msgid "%lu month"
msgid_plural "%lu months"
......@@ -144,142 +288,87 @@ msgstr[0] "%lu kuukausi sitten"
msgstr[1] "%lu kuukautta sitten"
#. Translators: when the last modified time is "years" years ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:122
#: src/baobab-cellrenderers.vala:62
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu vuosi sitten"
msgstr[1] "%lu vuotta sitten"
#: src/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Tämä tietokone"
#: src/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Etäsijainnit"
#: src/baobab-location-list.vala:66
#: src/baobab-location-list.vala:67
#, c-format
msgid "%s Total"
msgstr "%s yhteensä"
#: src/baobab-location-list.vala:70
#: src/baobab-location-list.vala:71
#, c-format
msgid "%s Available"
msgstr "%s käytettävissä"
#. useful for some remote mounts where we don't know the
#. size but do have a usage figure
#: src/baobab-location-list.vala:84
#: src/baobab-location-list.vala:85
#, c-format
msgid "%s Used"
msgstr "%s käytetty"
#: src/baobab-location-list.vala:86
#: src/baobab-location-list.vala:87
msgid "Unmounted"
msgstr "Ei liitetty"
#: src/baobab-location.vala:73
#: src/baobab-location.vala:72
msgid "Home folder"
msgstr "Kotikansio"
#: src/baobab-location.vala:113
#: src/baobab-location.vala:107
msgid "Computer"
msgstr "Tietokone"
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Kartoita kansio…"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Pikanäppäimet"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "O_hje"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_Tietoja - Levynkäytön analysointi"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:51
msgid "Locations to ignore"
msgstr "Ohitettavat sijainnit"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "Avaa _kansio"
#. The only activatable row is "Add location"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:59
msgid "Select Location to Ignore"
msgstr "Valitse ohitettava sijainti"
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopioi polku leikepöydälle"
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "_Siirrä roskakoriin"
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Kansio"
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Koko"
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Sisältö"
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Muokattu"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:61 src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Ympyräkaavio"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:62 src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Puukaavio"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:97
msgid "Add location…"
msgstr "Lisää sijainti…"
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Valitse kansio"
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Analysoi liitoskohdat rekursiivisesti"
#: src/baobab-window.vala:259
#: src/baobab-window.vala:246
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Levynkäyttöä ei voitu analysoida."
#: src/baobab-window.vala:291
#: src/baobab-window.vala:283
msgid "Failed to show help"
msgstr "Ohjeen näyttäminen epäonnistui"
#: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab"
msgstr "Baobab"
#: src/baobab-window.vala:313
#: src/baobab-window.vala:305
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Graafinen työkalu levytilan käytön analysointiin."
#: src/baobab-window.vala:318
#: src/baobab-window.vala:311
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jiri Grönroos, 2012-2019\n"
"Jiri Grönroos, 2012-2020\n"
"Tommi Vainikainen, 2009-2011\n"
"Timo Jyrinki, 2008\n"
"Ilkka Tuohela, 2005-2009\n"
......@@ -290,101 +379,57 @@ msgstr ""
"\n"
"https://l10n.gnome.org/teams/fi/"
#: src/baobab-window.vala:387
#: src/baobab-window.vala:385
msgid "Failed to open file"
msgstr "Tiedoston avaaminen epäonnistui"
#: src/baobab-window.vala:407
#: src/baobab-window.vala:402
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Tiedoston siirtäminen roskakoriin epäonnistui"
#: src/baobab-window.vala:511
#: src/baobab-window.vala:613
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Laitteet ja sijainnit"
#: src/baobab-window.vala:573
#: src/baobab-window.vala:665
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Kansiota ”%s” ei voi kartoittaa"
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Kohteen \"%s\" joidenkin kansioiden kartoitus epäonnistui"
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Varattujen levyjen kokoa ei voitu selvittää."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Could not always detect occupied disk sizes."
msgstr "Varattujen levyjen kokoa ei aina voida havaita."
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Näytetään sen sijaan näennäiskokoja."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Apparent sizes may be shown instead."
msgstr "Sen sijaan saatetaan näyttää näennäiskoko."
#: src/baobab-window.vala:599
#: src/baobab-window.vala:684
msgid "Scan completed"
msgstr "Kartoitus valmistui"
#: src/baobab-window.vala:600
#: src/baobab-window.vala:685
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Kohteen ”%s” kartoitus suoritettu"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#: src/baobab-window.vala:725
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "”%s” ei ole kelvollinen kansio"
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
#: src/baobab-window.vala:726
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Levynkäyttöä ei voitu analysoida."
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Yleiset"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Näytä/piilota ensisijainen valikko"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Kartoita uudelleen nykyinen sijainti"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Kartoita kansio"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Näytä pikanäppäimet"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Siirry takaisin sijaintiluetteloon"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Lopeta"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Siirry ylätason kansioon"
#~ msgid "org.gnome.baobab"
#~ msgstr "org.gnome.baobab"
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "L_ähennä"
#~ msgid "Baobab"
#~ msgstr "Baobab"
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "L_oitonna"
#~ msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
#~ msgstr "Kohteen \"%s\" joidenkin kansioiden kartoitus epäonnistui"
#~ msgid "baobab"
#~ msgstr "baobab"
......@@ -533,9 +578,6 @@ msgstr "L_oitonna"
#~ msgid "Refresh"
#~ msgstr "Päivitä"
#~ msgid "Scanning…"
#~ msgstr "Kartoitetaan…"
#~ msgid "Total filesystem capacity:"
#~ msgstr "Tiedostojärjestelmän koko:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment