Commit 69f01145 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent a24bde95
Pipeline #206745 passed with stage
in 1 minute and 33 seconds
# Danish Translation of gnome-utils.
# Danish Translation for baobab.
# Copyright (C) 2013-2018 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
# This file is distributed under the same license as the baobab package.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2000.
# Kim Schulz <kim@schulz.dk>, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
......@@ -12,6 +12,7 @@
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2017.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2019.
# scootergrisen, 2020.
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
#
......@@ -21,21 +22,20 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Project-Id-Version: baobab\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-24 19:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 11:22+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-09 10:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-30 12:52+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:120
#: data/ui/baobab-main-window.ui:130 src/baobab-window.vala:302
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Diskforbrugsanalyse"
......@@ -60,7 +60,12 @@ msgstr ""
"viser størrelsen af hver mappe, så det bliver let at se hvor diskplads "
"spildes."
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:34
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:23
#| msgid "Devices & Locations"
msgid "Devices and Locations"
msgstr "Enheder og steder"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:38
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
......@@ -70,12 +75,14 @@ msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "lager;plads;oprydning;"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "URI'er for ekskluderede partitioner"
#| msgid "Excluded partitions URIs"
msgid "Excluded locations URIs"
msgstr "Ekskluderede steders URI'er"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "En liste af URI'er for partitioner, der ekskluderes fra scanning."
#| msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgid "A list of URIs for locations to be excluded from scanning."
msgstr "En liste over URI'er for steder der skal ekskluderes fra skanning."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
......@@ -101,11 +108,160 @@ msgstr "Vinduestilstand"
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "GdkWindowState for vinduet"
#: src/baobab-application.vala:30
#: data/gtk/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: data/gtk/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Vis hjælp"
#: data/gtk/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Vis/skjul primær menu"
#: data/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: data/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Vis tastaturgenveje"
#: data/gtk/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Gå tilbage til placeringslisten"
#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scanning"
msgstr "Skanning"
#: data/gtk/help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Skan mappe"
#: data/gtk/help-overlay.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Skan nuværende placering igen"
#: data/gtk/menus.ui:7 data/ui/baobab-main-window.ui:42
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Åbn mappe"
#: data/gtk/menus.ui:11 data/ui/baobab-main-window.ui:51
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopiér sti til udklipsholder"
#: data/gtk/menus.ui:15 data/ui/baobab-main-window.ui:60
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "F_lyt til papirkurv"
#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Gå til mappen et _niveau over"
#: data/gtk/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "For_stør"
#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "For_mindsk"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:16 data/ui/baobab-main-window.ui:265
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:39 data/ui/baobab-main-window.ui:293
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:55 data/ui/baobab-main-window.ui:309
msgid "Contents"
msgstr "Indhold"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:71 data/ui/baobab-main-window.ui:325
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Denne computer"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Fjernsteder"
#: data/ui/baobab-preferences-dialog.ui:8 data/ui/baobab-main-window.ui:15
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Skan mappe …"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:11
msgid "Clear Recent List"
msgstr "Ryd liste over seneste"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:21
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Tastaturgenveje"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:25
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:29
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_Om Diskforbrugsanalyse"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:77
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Go back to location list"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Gå tilbage til placeringslisten"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:98
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Rescan current location"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Skan nuværende placering"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:194
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:370
msgid "Rings Chart"
msgstr "Ringdiagram"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:382
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Trækortdiagram"
#: src/baobab-application.vala:33
msgid ""
"Do not skip directories on different file systems. Ignored if DIRECTORY is "
"not specified."
msgstr ""
"Spring ikke over mapper på andre filsystemer. Ignoreres hvis MAPPE ikke er "
"angivet."
#: src/baobab-application.vala:34
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vis versionsinformation og afslut"
#: src/baobab-cellrenderers.vala:91
#: src/baobab-cellrenderers.vala:34
#, c-format
msgid "%d item"
msgid_plural "%d items"
......@@ -113,17 +269,17 @@ msgstr[0] "%d objekt"
msgstr[1] "%d objekter"
#. Translators: when the last modified time is unknown
#: src/baobab-cellrenderers.vala:101 src/baobab-location-list.vala:79
#: src/baobab-cellrenderers.vala:40 src/baobab-location-list.vala:80
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#. Translators: when the last modified time is today
#: src/baobab-cellrenderers.vala:110
#: src/baobab-cellrenderers.vala:48
msgid "Today"
msgstr "I dag"
#. Translators: when the last modified time is "days" days ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:114
#: src/baobab-cellrenderers.vala:53
#, c-format
msgid "%lu day"
msgid_plural "%lu days"
......@@ -131,7 +287,7 @@ msgstr[0] "%lu dag"
msgstr[1] "%lu dage"
#. Translators: when the last modified time is "months" months ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:118
#: src/baobab-cellrenderers.vala:58
#, c-format
msgid "%lu month"
msgid_plural "%lu months"
......@@ -139,139 +295,84 @@ msgstr[0] "%lu måned"
msgstr[1] "%lu måneder"
#. Translators: when the last modified time is "years" years ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:122
#: src/baobab-cellrenderers.vala:62
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu år"
msgstr[1] "%lu år"
#: src/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Denne computer"
#: src/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Fjernsteder"
#: src/baobab-location-list.vala:66
#: src/baobab-location-list.vala:67
#, c-format
msgid "%s Total"
msgstr "%s i alt"
#: src/baobab-location-list.vala:70
#: src/baobab-location-list.vala:71
#, c-format
msgid "%s Available"
msgstr "%s tilgængelig"
#. useful for some remote mounts where we don't know the
#. size but do have a usage figure
#: src/baobab-location-list.vala:84
#: src/baobab-location-list.vala:85
#, c-format
msgid "%s Used"
msgstr "%s brugt"
#: src/baobab-location-list.vala:86
#: src/baobab-location-list.vala:87
msgid "Unmounted"
msgstr "Ikke monteret"
#: src/baobab-location.vala:73
#: src/baobab-location.vala:72
msgid "Home folder"
msgstr "Hjemmemappe"
#: src/baobab-location.vala:113
#: src/baobab-location.vala:107
msgid "Computer"
msgstr "Computer"
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Skan mappe …"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:51
msgid "Locations to ignore"
msgstr "Placeringer som skal ignoreres"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Tastaturgenveje"
#. The only activatable row is "Add location"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:59
msgid "Select Location to Ignore"
msgstr "Vælg placering som skal ignoreres"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_Om Diskforbrugsanalyse"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Åbn mappe"
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopiér sti til udklipsholder"
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "F_lyt til papirkurv"
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Indhold"
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:61 src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Ringdiagram"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:62 src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Trækortdiagram"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:97
msgid "Add location…"
msgstr "Tilføj placering …"
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Markér mappe"
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Analysér monteringspunkter rekursivt"
#: src/baobab-window.vala:259
#: src/baobab-window.vala:246
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Kunne ikke analysere diskenhed."
#: src/baobab-window.vala:291
#: src/baobab-window.vala:283
msgid "Failed to show help"
msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
#: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab"
msgstr "Baobab"
#: src/baobab-window.vala:313
#: src/baobab-window.vala:305
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Et grafisk værktøj til at analysere diskforbrug."
#: src/baobab-window.vala:318
#: src/baobab-window.vala:311
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Birger Langkjer\n"
......@@ -289,108 +390,47 @@ msgstr ""
"Websted http://dansk-gruppen.dk\n"
"E-mail <dansk@dansk-gruppen.dk>"
#: src/baobab-window.vala:387
#: src/baobab-window.vala:385
msgid "Failed to open file"
msgstr "Kunne ikke åbne fil"
#: src/baobab-window.vala:407
#: src/baobab-window.vala:402
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Kunne ikke flytte fil til papirkurven"
#: src/baobab-window.vala:511
#: src/baobab-window.vala:613
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Enheder & steder"
#: src/baobab-window.vala:573
#: src/baobab-window.vala:665
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Kunne ikke skanne mappen “%s”"
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Kunne ikke skanne visse af mapperne i “%s”"
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Kunne ikke detektere opbrugte diskstørrelser."
#: src/baobab-window.vala:680
#| msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgid "Could not always detect occupied disk sizes."
msgstr "Kunne ikke altid registrere opbrugte diskstørrelser."
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Tilsyneladende størrelser vises i stedet."
#: src/baobab-window.vala:680
#| msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgid "Apparent sizes may be shown instead."
msgstr "Tilsyneladende størrelser kan blive vist i stedet."
#: src/baobab-window.vala:599
#: src/baobab-window.vala:684
msgid "Scan completed"
msgstr "Skanning fuldført"
#: src/baobab-window.vala:600
#: src/baobab-window.vala:685
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Fuldførte skanningen af “%s”"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#: src/baobab-window.vala:725
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "“%s” er ikke en gyldig mappe"
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
#: src/baobab-window.vala:726
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Kunne ikke analysere diskforbrug."
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Vis/skjul primær menu"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Skan aktuelle placering igen"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Skan mappe"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Vis tastaturgenveje"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Gå tilbage til placeringslisten"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Gå til mappen et _niveau over"
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "For_stør"
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "For_mindsk"
#~ msgid "org.gnome.baobab"
#~ msgstr "org.gnome.baobab"
#~ msgid "baobab"
#~ msgstr "baobab"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment