Commit 5de3fc13 authored by Марко М. Костић (Marko M. Kostić)'s avatar Марко М. Костић (Marko M. Kostić) Committed by Administrator

Update Serbian translation

parent de4ed0ca
Pipeline #210154 passed with stage
in 1 minute and 40 seconds
......@@ -4,8 +4,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils-2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-28 20:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-09 10:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-03 11:24+0200\n"
"Last-Translator: Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -15,10 +15,10 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:120
#: data/ui/baobab-main-window.ui:130 src/baobab-window.vala:302
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Испитивач искоришћености диска"
......@@ -45,7 +45,11 @@ msgstr ""
"графика показујући величину сваке фасцикле, олакшавајући откривање "
"изгубљеног простора на диску."
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:34
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:23
msgid "Devices and Locations"
msgstr "Уређаји и места"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:38
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Гномов пројекат"
......@@ -54,18 +58,13 @@ msgstr "Гномов пројекат"
msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "смештај;складиштење;простор;чишћење;storage;space;cleanup;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Путање издвојених партиција"
msgid "Excluded locations URIs"
msgstr "Искључени УРИ-ји места"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "Списак адреса партиција које ће бити издвојене из претраживања."
msgid "A list of URIs for locations to be excluded from scanning."
msgstr "Списак УРИ-ја за места која треба искључити из скенирања."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
......@@ -91,11 +90,156 @@ msgstr "Стање прозора"
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Стање прозора Гдк прозора"
#: src/baobab-application.vala:30
#: data/gtk/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Опште"
#: data/gtk/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Приказује помоћ"
#: data/gtk/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Прикажи или сакриј примарни изборник"
#: data/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Излаз"
#: data/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Прикажи пречице на тастатури"
#: data/gtk/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Иди назад на списак са местима"
#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scanning"
msgstr "Скенирање"
#: data/gtk/help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Прегледање фасцикле"
#: data/gtk/help-overlay.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Поново прегледај тренутно место"
#: data/gtk/menus.ui:7 data/ui/baobab-main-window.ui:42
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Отвори фасциклу"
#: data/gtk/menus.ui:11 data/ui/baobab-main-window.ui:51
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Умножи путању у оставу"
#: data/gtk/menus.ui:15 data/ui/baobab-main-window.ui:60
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Премести у _смеће"
#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Иди у _родитељску фасциклу"
#: data/gtk/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "У_већај"
#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "У_мањи"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:16 data/ui/baobab-main-window.ui:265
msgid "Folder"
msgstr "Фасцикла"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:39 data/ui/baobab-main-window.ui:293
msgid "Size"
msgstr "Величина"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:55 data/ui/baobab-main-window.ui:309
msgid "Contents"
msgstr "Садржаји"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:71 data/ui/baobab-main-window.ui:325
msgid "Modified"
msgstr "Измењен"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "На овом рачунару"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "На удаљеним местима"
#: data/ui/baobab-preferences-dialog.ui:8 data/ui/baobab-main-window.ui:15
msgid "Preferences"
msgstr "Поставке"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Прегледај фасциклу…"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:11
msgid "Clear Recent List"
msgstr "Очисти списак недавног"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:21
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Пр_ечице на тастатури"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:25
msgid "_Help"
msgstr "По_моћ"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:29
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_О Испитивачу искоришћености диска"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:77
msgid "Go back to location list"
msgstr "Иди назад на списак са местима"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:98
msgid "Rescan current location"
msgstr "Поново скенирај тренутно место"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:194
msgid "Close"
msgstr "Затвори"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:370
msgid "Rings Chart"
msgstr "Прикажи прстенове"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:382
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Прикажи стабло"
#: src/baobab-application.vala:33
msgid ""
"Do not skip directories on different file systems. Ignored if DIRECTORY is "
"not specified."
msgstr ""
"Не прескачи директоријуме на различитим системима датотека. Занемарује се "
"ако DIRECTORY није наведен."
#: src/baobab-application.vala:34
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Исписује податке о издању и излази"
#: src/baobab-cellrenderers.vala:91
#: src/baobab-cellrenderers.vala:34
#, c-format
msgid "%d item"
msgid_plural "%d items"
......@@ -105,17 +249,17 @@ msgstr[2] "%d ставки"
msgstr[3] "Једна ставка"
#. Translators: when the last modified time is unknown
#: src/baobab-cellrenderers.vala:101 src/baobab-location-list.vala:79
#: src/baobab-cellrenderers.vala:40 src/baobab-location-list.vala:80
msgid "Unknown"
msgstr "Непознато"
#. Translators: when the last modified time is today
#: src/baobab-cellrenderers.vala:110
#: src/baobab-cellrenderers.vala:48
msgid "Today"
msgstr "Данас"
#. Translators: when the last modified time is "days" days ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:114
#: src/baobab-cellrenderers.vala:53
#, c-format
msgid "%lu day"
msgid_plural "%lu days"
......@@ -125,7 +269,7 @@ msgstr[2] "%lu дана"
msgstr[3] "један дан"
#. Translators: when the last modified time is "months" months ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:118
#: src/baobab-cellrenderers.vala:58
#, c-format
msgid "%lu month"
msgid_plural "%lu months"
......@@ -135,7 +279,7 @@ msgstr[2] "%lu месеци"
msgstr[3] "један месец"
#. Translators: when the last modified time is "years" years ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:122
#: src/baobab-cellrenderers.vala:62
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
......@@ -144,234 +288,135 @@ msgstr[1] "%lu године"
msgstr[2] "%lu година"
msgstr[3] "једне године"
#: src/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "На овом рачунару"
#: src/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "На удаљеним местима"
#: src/baobab-location-list.vala:66
#: src/baobab-location-list.vala:67
#, c-format
msgid "%s Total"
msgstr "%s укупно"
#: src/baobab-location-list.vala:70
#: src/baobab-location-list.vala:71
#, c-format
msgid "%s Available"
msgstr "%s је доступно"
#. useful for some remote mounts where we don't know the
#. size but do have a usage figure
#: src/baobab-location-list.vala:84
#: src/baobab-location-list.vala:85
#, c-format
msgid "%s Used"
msgstr "%s је искоришћено"
#: src/baobab-location-list.vala:86
#: src/baobab-location-list.vala:87
msgid "Unmounted"
msgstr "Откачено"
#: src/baobab-location.vala:73
#: src/baobab-location.vala:72
msgid "Home folder"
msgstr "Лична фасцикла"
#: src/baobab-location.vala:113
#: src/baobab-location.vala:107
msgid "Computer"
msgstr "Рачунар"
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Прегледај фасциклу…"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Пр_ечице на тастатури"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "По_моћ"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_О Испитивачу искоришћености диска"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Отвори фасциклу"
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Умножи путању у оставу"
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Премести у _смеће"
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Затвори"
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Фасцикла"
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Величина"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:51
msgid "Locations to ignore"
msgstr "Места која треба занемарити"
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Садржаји"
#. The only activatable row is "Add location"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:59
msgid "Select Location to Ignore"
msgstr "Изабери место за занемаривање"
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Измењен"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:61 src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Откажи"
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Прикажи прстенове"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:62 src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Отвори"
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Прикажи стабло"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:97
msgid "Add location…"
msgstr "Додај место…"
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Изаберите фасциклу"
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Откажи"
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Отвори"
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Дубински анализирај тачке качења"
#: src/baobab-window.vala:259
#: src/baobab-window.vala:246
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Не могу да анализирам диск."
#: src/baobab-window.vala:291
#: src/baobab-window.vala:283
msgid "Failed to show help"
msgstr "Нисам успео да прикажем помоћ"
#: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab"
msgstr "Баобаб"
#: src/baobab-window.vala:313
#: src/baobab-window.vala:305
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Графички алат за испитивање искоришености диска."
#: src/baobab-window.vala:318
#: src/baobab-window.vala:311
msgid "translator-credits"
msgstr ""
" Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
" Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
"Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
"\n"
"http://prevod.org — превод на српски језик"
"https://гном.срб — превод Гнома на српски језик"
#: src/baobab-window.vala:387
#: src/baobab-window.vala:385
msgid "Failed to open file"
msgstr "Нисам успео да отворим датотеку"
#: src/baobab-window.vala:407
#: src/baobab-window.vala:402
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Нисам успео да преместим датотеку у смеће"
#: src/baobab-window.vala:511
#: src/baobab-window.vala:613
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Уређаји и места"
#: src/baobab-window.vala:573
#: src/baobab-window.vala:665
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Не могу да анализирам диск „%s“"
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Не могу да прегледам неке фасцикле садржане у „%s“"
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Не могу да откријем заузету величину диска."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Could not always detect occupied disk sizes."
msgstr "Не могу увек уочити величине заузетих дискова."
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Apparent sizes may be shown instead."
msgstr "Уместо тога су приказане приближне величине."
#: src/baobab-window.vala:599
#: src/baobab-window.vala:684
msgid "Scan completed"
msgstr "Прегледање готово"
#: src/baobab-window.vala:600
#: src/baobab-window.vala:685
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Довршавам прегледање ставке „%s“"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#: src/baobab-window.vala:725
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "„%s“ није исправна фасцикла"
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
#: src/baobab-window.vala:726
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Не могу да анализирам искоришћеност диска."
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Опште"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Прикажи или сакриј примарни изборник"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Поново прегледај тренутно место"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Прегледање фасцикле"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Прикажи пречице на тастатури"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Иди назад на списак са местима"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Излаз"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Иди у _родитељску фасциклу"
#~ msgid "org.gnome.baobab"
#~ msgstr "org.gnome.baobab"
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "У_већај"
#~ msgid "Baobab"
#~ msgstr "Баобаб"
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "У_мањи"
#~ msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
#~ msgstr "Не могу да прегледам неке фасцикле садржане у „%s“"
#~ msgid "baobab"
#~ msgstr "baobab"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment