Commit 4356b711 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 1f278285
Pipeline #211244 passed with stage
in 1 minute and 9 seconds
# Hungarian translation for baobab.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019. Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020. Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the baobab package.
#
# Szabolcs Ban <shooby at gnome dot hu>, 1999, 2000.
......@@ -10,24 +10,24 @@
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
# Mate ORY <orymate at gmail d0t com>, 2006.
# Lukács Bence <lukacs.bence1 at gmail dot com>, 2012.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019.
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-26 20:50+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-09 10:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-07 00:43+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 19.12.3\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:120
#: data/ui/baobab-main-window.ui:130 src/baobab-window.vala:302
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Lemezhasználat-elemző"
......@@ -54,7 +54,12 @@ msgstr ""
"szolgáltat az egyes mappák méretének megjelenítéséhez, megkönnyítve annak "
"azonosítását, hogy hol vész el a lemezterület."
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:34
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:23
#| msgid "Devices & Locations"
msgid "Devices and Locations"
msgstr "Eszközök és helyek"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:38
msgid "The GNOME Project"
msgstr "A GNOME projekt"
......@@ -63,18 +68,15 @@ msgstr "A GNOME projekt"
msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "tároló;lemezterület;takarítás;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Kihagyott partíciók URI-címei"
#| msgid "Excluded partitions URIs"
msgid "Excluded locations URIs"
msgstr "Kihagyott helyek URI-címei"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "A vizsgálatból kihagyandó partíciók URI-címeinek listája."
#| msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgid "A list of URIs for locations to be excluded from scanning."
msgstr "A vizsgálatból kihagyandó helyek URI-címeinek listája."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
......@@ -100,11 +102,160 @@ msgstr "Ablakállapot"
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Az ablak GdkWindowState állapota"
#: src/baobab-application.vala:30
#: data/gtk/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Általános"
#: data/gtk/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Súgó megjelenítése"
#: data/gtk/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Elsődleges menü megjelenítése vagy elrejtése"
#: data/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#: data/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk megjelenítése"
#: data/gtk/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Vissza a helylistához"
#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scanning"
msgstr "Átvizsgálás"
#: data/gtk/help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Mappa vizsgálata"
#: data/gtk/help-overlay.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Jelenlegi hely ismételt vizsgálata"
#: data/gtk/menus.ui:7 data/ui/baobab-main-window.ui:42
msgid "_Open Folder"
msgstr "Mappa _megnyitása"
#: data/gtk/menus.ui:11 data/ui/baobab-main-window.ui:51
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "Út_vonal másolása a vágólapra"
#: data/gtk/menus.ui:15 data/ui/baobab-main-window.ui:60
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Át_helyezés a Kukába"
#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Ugrás a _szülőmappába"
#: data/gtk/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "_Nagyítás"
#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "_Kicsinyítés"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:16 data/ui/baobab-main-window.ui:265
msgid "Folder"
msgstr "Mappa"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:39 data/ui/baobab-main-window.ui:293
msgid "Size"
msgstr "Méret"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:55 data/ui/baobab-main-window.ui:309
msgid "Contents"
msgstr "Tartalom"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:71 data/ui/baobab-main-window.ui:325
msgid "Modified"
msgstr "Módosítva"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Ez a számítógép"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Távoli helyek"
#: data/ui/baobab-preferences-dialog.ui:8 data/ui/baobab-main-window.ui:15
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Mappa vizsgálata…"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:11
msgid "Clear Recent List"
msgstr "Legutóbbiak listájának törlése"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:21
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Gyorsbillentyűk"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:25
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:29
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "A Lemezhasználat-elemző _névjegye"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:77
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Go back to location list"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Vissza a helylistához"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:98
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Rescan current location"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Jelenlegi hely ismételt vizsgálata"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:194
msgid "Close"
msgstr "Bezárás"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:370
msgid "Rings Chart"
msgstr "Gyűrűdiagram"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:382
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Fadiagram"
#: src/baobab-application.vala:33
msgid ""
"Do not skip directories on different file systems. Ignored if DIRECTORY is "
"not specified."
msgstr ""
"Ne hagyja ki a különböző fájlrendszeren található könyvtárakat. Figyelmen "
"kívül lesz hagyva, ha nincs megadva KÖNYVTÁR."
#: src/baobab-application.vala:34
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Verzióinformációk kiírása és kilépés"
#: src/baobab-cellrenderers.vala:91
#: src/baobab-cellrenderers.vala:34
#, c-format
msgid "%d item"
msgid_plural "%d items"
......@@ -112,17 +263,17 @@ msgstr[0] "%d elem"
msgstr[1] "%d elem"
#. Translators: when the last modified time is unknown
#: src/baobab-cellrenderers.vala:101 src/baobab-location-list.vala:79
#: src/baobab-cellrenderers.vala:40 src/baobab-location-list.vala:80
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"
#. Translators: when the last modified time is today
#: src/baobab-cellrenderers.vala:110
#: src/baobab-cellrenderers.vala:48
msgid "Today"
msgstr "Ma"
#. Translators: when the last modified time is "days" days ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:114
#: src/baobab-cellrenderers.vala:53
#, c-format
msgid "%lu day"
msgid_plural "%lu days"
......@@ -130,7 +281,7 @@ msgstr[0] "%lu nap"
msgstr[1] "%lu nap"
#. Translators: when the last modified time is "months" months ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:118
#: src/baobab-cellrenderers.vala:58
#, c-format
msgid "%lu month"
msgid_plural "%lu months"
......@@ -138,243 +289,146 @@ msgstr[0] "%lu hónap"
msgstr[1] "%lu hónap"
#. Translators: when the last modified time is "years" years ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:122
#: src/baobab-cellrenderers.vala:62
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu év"
msgstr[1] "%lu év"
#: src/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Ez a számítógép"
#: src/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Távoli helyek"
#: src/baobab-location-list.vala:66
#: src/baobab-location-list.vala:67
#, c-format
msgid "%s Total"
msgstr "%s összesen"
#: src/baobab-location-list.vala:70
#: src/baobab-location-list.vala:71
#, c-format
msgid "%s Available"
msgstr "%s elérhető"
#. useful for some remote mounts where we don't know the
#. size but do have a usage figure
#: src/baobab-location-list.vala:84
#: src/baobab-location-list.vala:85
#, c-format
msgid "%s Used"
msgstr "%s használt"
#: src/baobab-location-list.vala:86
#: src/baobab-location-list.vala:87
msgid "Unmounted"
msgstr "Leválasztva"
#: src/baobab-location.vala:73
#: src/baobab-location.vala:72
msgid "Home folder"
msgstr "Saját mappa"
#: src/baobab-location.vala:113
#: src/baobab-location.vala:107
msgid "Computer"
msgstr "Számítógép"
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Mappa vizsgálata…"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Gyorsbillentyűk"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "A Lemezhasználat-elemző _névjegye"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:51
msgid "Locations to ignore"
msgstr "Figyelmen kívül hagyandó helyek"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "Mappa _megnyitása"
#. The only activatable row is "Add location"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:59
msgid "Select Location to Ignore"
msgstr "Válasszon egy figyelmen kívül hagyandó helyet"
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "Út_vonal másolása a vágólapra"
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Át_helyezés a Kukába"
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Bezárás"
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Mappa"
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Méret"
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Tartalom"
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Módosítva"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:61 src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "Mé_gse"
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Gyűrűdiagram"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:62 src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Megnyitás"
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Fadiagram"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:97
msgid "Add location…"
msgstr "Hely hozzáadása…"
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Mappa kiválasztása"
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "Mé_gse"
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Megnyitás"
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Csatolási pontok rekurzív elemzése"
#: src/baobab-window.vala:259
#: src/baobab-window.vala:246
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "A kötet nem elemezhető."
#: src/baobab-window.vala:291
#: src/baobab-window.vala:283
msgid "Failed to show help"
msgstr "A súgó megjelenítése meghiúsult"
#: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab"
msgstr "Baobab"
#: src/baobab-window.vala:313
#: src/baobab-window.vala:305
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Grafikus lemezhasználat-elemző eszköz."
#: src/baobab-window.vala:318
#: src/baobab-window.vala:311
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Bán Szabolcs <shooby at gnome dot hu>\n"
"Dvornik László <dvornik at gnome dot hu>\n"
"Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Lukács Bence <lukacs.bence1 at gmail dot com>\n"
"Meskó Balázs <mesko dot balazs at fsf dot hu>\n"
"Nagy Gergely <greg at gnome dot hu>\n"
"Őry Máté <orymate at gmail dot com>\n"
"Sári Gábor <saga at gnome dot hu>\n"
"Tímár András <timar at gnome dot hu>"
#: src/baobab-window.vala:387
#: src/baobab-window.vala:385
msgid "Failed to open file"
msgstr "A fájl megnyitása meghiúsult"
#: src/baobab-window.vala:407
#: src/baobab-window.vala:402
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "A fájl nem helyezhető át a Kukába"
#: src/baobab-window.vala:511
#: src/baobab-window.vala:613
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Eszközök és helyek"
#: src/baobab-window.vala:573
#: src/baobab-window.vala:665
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Nem vizsgálható a(z) „%s” mappa"
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "„%s” mappa néhány almappájának vizsgálata nem sikerült"
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Nem észlelhetők foglalt lemezméretek."
#: src/baobab-window.vala:680
#| msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgid "Could not always detect occupied disk sizes."
msgstr "Nem mindig észlelhetők a foglalt lemezméretek."
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Helyette a látszólagos méretek vannak megjelenítve."
#: src/baobab-window.vala:680
#| msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgid "Apparent sizes may be shown instead."
msgstr "Helyette a látszólagos méretek lehetnek megjelenítve."
#: src/baobab-window.vala:599
#: src/baobab-window.vala:684
msgid "Scan completed"
msgstr "Vizsgálat befejezve"
#: src/baobab-window.vala:600
#: src/baobab-window.vala:685
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "A(z) „%s” vizsgálata befejeződött"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#: src/baobab-window.vala:725
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "„%s” nem érvényes mappa"
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
#: src/baobab-window.vala:726
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "A lemezhasználat nem elemezhető."
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Általános"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Elsődleges menü megjelenítése vagy elrejtése"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Jelenlegi hely ismételt vizsgálata"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Mappa vizsgálata"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk megjelenítése"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Vissza a helylistához"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Ugrás a _szülőmappába"
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "_Nagyítás"
#~ msgid "org.gnome.baobab"
#~ msgstr "org.gnome.baobab"
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "_Kicsinyítés"
#~ msgid "Baobab"
#~ msgstr "Baobab"
#~ msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
#~ msgstr "„%s” mappa néhány almappájának vizsgálata nem sikerült"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment