Commit fa549458 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent d68746a8
......@@ -2,14 +2,14 @@
# Copyright © 2012-2015 banshee's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the banshee package.
# Kristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>, 2012.
# Sebastain Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: banshee master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-26 14:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-26 18:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-07 02:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-07 11:40+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.3\n"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
......@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr ""
"När du väljer en musik- eller videokälla från Källor, så kommer <app>Banshee</"
"app> automatiskt att visa ditt innehåll i biblioteksbläddraren. Beroende på "
"vilken källa du väljer, så kan <app>Banshee</app> visa ditt musik- eller "
"videobibliotek, poddsändningprenumerationer eller till och med Amazon Music "
"videobibliotek, poddsändningsprenumerationer eller till och med Amazon Music "
"Store för att låta dig köpa musik."
#: C/ui.page:68(title)
......@@ -243,7 +243,7 @@ msgid ""
"Touch."
msgstr ""
"<app>Banshee</app> har stöd för nästan alla moderna portabla musikspelare och "
"smarttelefoner med viktiga undantagen Apple iPhone, iPad och iPod Touch."
"smarttelefoner med de viktiga undantagen Apple iPhone, iPad och iPod Touch."
#: C/sync.page:46(p)
msgid ""
......@@ -253,7 +253,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"När du pluggar in din enhet så kommer <app>Banshee</app> att visa den i den "
"vänstra menyn. Om du klickar på enhetsikonen så kommer du att tas till "
"enhetens hemsida i <app>Banshee</app> där din synkroniseringsinställningar "
"enhetens hemsida i <app>Banshee</app> där dina synkroniseringsinställningar "
"visas."
#: C/sync.page:53(title)
......@@ -518,7 +518,7 @@ msgid ""
"library quickly and easily with basic search terms or perform detailed "
"searches with the <app>Banshee</app> advanced search terminology."
msgstr ""
"<app>Banshee</app> har ett kraftfullt språk för sökning. Du kan söker genom "
"<app>Banshee</app> har ett kraftfullt språk för sökning. Du kan söka genom "
"ditt bibliotek snabbt och enkelt med grundläggande söktermer eller göra "
"detaljerade sökningar med <app>Banshees</app> avancerade sökterminologi."
......@@ -1198,7 +1198,7 @@ msgid ""
"available, and the podcast browser lists all podcasts in order of newest first."
msgstr ""
"Poddsändningar visar dig alla poddsändningar som du prenumererar på, alla "
"poddsändningar som finns tillgängliga och poddsändningsbläddraren lista alla "
"poddsändningar som finns tillgängliga och poddsändningsbläddraren listar alla "
"poddsändningar med den nyaste först."
#: C/play.page:127(p)
......@@ -1207,7 +1207,7 @@ msgid ""
"the <key>Space</key>, or choose <guiseq><gui style=\"menu\">Playback</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Play</gui></guiseq> from the <app>Banshee</app> menu."
msgstr ""
"För att spela en poddsändning, välj poddsändningen du önska spela från listan "
"För att spela en poddsändning, välj poddsändningen du önskar spela från listan "
"och tryck på <key>Mellanslag</key>, eller välj <guiseq><gui style=\"menu"
"\">Uppspelning</gui><gui style=\"menuitem\">Spela upp</gui></guiseq> från "
"<app>Banshee</app>-menyn."
......@@ -1302,7 +1302,7 @@ msgid ""
"it over the <gui>Play Queue</gui> in the far left window pane or right click "
"the tracks and choose <gui style=\"menuitem\">Add to Play Queue</gui>."
msgstr ""
"För att välja flera spår, markera varje spår med din mus meda du håller ner "
"För att välja flera spår, markera varje spår med din mus medan du håller ner "
"<key>Control</key> eller markera en sekvens av filer genom att trycka på "
"<key>Skift</key> och klicka två gånger för att välja den sekvensen av filer. "
"Du kan sedan dra och släppa den på <gui>Spelkö</gui> i den vänstra delen av "
......@@ -1414,7 +1414,7 @@ msgid ""
"If you have imported songs that do not contain metadata,<app>Banshee</app> "
"will display <gui>Unknown</gui> for most fields in the library."
msgstr ""
"Om du har importerart låtar som inte har metadata så kommer <app>Banshee</app> "
"Om du har importerat låtar som inte har metadata så kommer <app>Banshee</app> "
"att visa <gui>Okänd</gui> i de flesta fält i biblioteket."
#: C/manage-tags.page:40(title)
......@@ -1515,7 +1515,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<app>Banshee</app> stöder normala spellistor, som inkluderar låtarna du lägger "
"till i spellistan, samt smarta spellistor. Smarta spellistor genereras "
"automatiskt baserat på dina lyssningsvanor, favorit musik och mycket mera."
"automatiskt baserat på dina lyssningsvanor, favoritmusik och mycket mera."
#: C/manage-playlists.page:32(title)
msgid "Normal playlists"
......@@ -1761,7 +1761,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Last.fm är en populär nättjänst som erbjuder både gratis- och betalversioner. "
"Last.fm erbjuder information om musik artister och album och, om du skapar en "
"användaprofil, tillåter dig att spåra musiken du lyssnar på i <app>Banshee</"
"användarprofil, tillåter dig att spåra musiken du lyssnar på i <app>Banshee</"
"app> gratis. Om du abonnerar som en betalande medlem, kan du också lyssna på "
"strömmad musik från Last.fm i diverse musikklienter, inklusive <app>Banshee</"
"app>. Last.fm erbjuder flera kanaler för strömning, inklusive rekommenderad "
......@@ -1811,7 +1811,7 @@ msgstr ""
"som bevilja <app>Banshee</app> tillgång. Tryck på länken <gui style=\"button"
"\">Ja, tillåt behörighet</gui> i din webbläsare och därefter kommer du att "
"omdirigeras till en webbsida som visar ett meddelande att <app>Banshee</app> "
"nu har tillgång till Last.fm. Återgår till Banshee och tryck på knappen <gui "
"nu har tillgång till Last.fm. Återgå till Banshee och tryck på knappen <gui "
"style=\"button\">Färdigställ inloggningen</gui> för att avsluta processen."
#: C/lastfm.page:68(title)
......@@ -1833,13 +1833,13 @@ msgid ""
"artist, song title, or album information is incorrect (although we recommend "
"that you use the Metadata Fixer extension to correct your files instead)."
msgstr ""
"Efter att du har lyckats länk <app>Banshee</app> till din Last.fm-profil måste "
"du försäkra dig om att du har aktiverat <app>Banshees</app> sångrapportering. "
"För att aktivera sångrapportering till din Last.fm-profil i Banshee gå till "
"<app>Banshee</app> och välj inställningar, välj sedan fliken <gui style=\"tab"
"\">Källspecifikt</gui>, välj <gui style=\"menuitem\">Last.fm</gui> från "
"rullgardinsmenyn och tryck på kryssrutan <gui style=\"checkbox\">Aktivera "
"låtrapportering från <app>Banshee</app></gui>. Om du har en aktiv "
"Efter att du har lyckats länka <app>Banshee</app> till din Last.fm-profil "
"måste du försäkra dig om att du har aktiverat <app>Banshees</app> "
"sångrapportering. För att aktivera sångrapportering till din Last.fm-profil i "
"Banshee gå till <app>Banshee</app> och välj inställningar, välj sedan fliken "
"<gui style=\"tab\">Källspecifikt</gui>, välj <gui style=\"menuitem\">Last.fm</"
"gui> från rullgardinsmenyn och tryck på kryssrutan <gui style=\"checkbox"
"\">Aktivera låtrapportering från <app>Banshee</app></gui>. Om du har en aktiv "
"internetuppkoppling kommer <app>Banshee</app> nu att skicka information om de "
"låtar du spelar till Last.fm. För att visa din spelhistorik besök din profil "
"på Last.fm:s webbplats. Last.fm kommer automatiskt att uppdatera din "
......@@ -1862,8 +1862,8 @@ msgstr ""
"Efter att du lyckats länka <app>Banshee</app> till din Last.fm-profil och "
"aktivera <app>Banshees</app> låtrapportering till Last.fm kan du också "
"aktivera skrobbling från en uppkopplad enhet. <app>Banshee</app> kommer att, "
"när du enhet kopplas in, försöka skrobbla de låtar du har spelat sedan enheten "
"senast kopplades in och skicka dessa till Last.fm."
"när din enhet kopplas in, försöka skrobbla de låtar du har spelat sedan "
"enheten senast kopplades in och skicka dessa till Last.fm."
#: C/lastfm.page:95(p)
msgid ""
......@@ -1900,8 +1900,8 @@ msgid ""
"Please note that currently <app>Banshee</app> only supports this feature with "
"Apple products that are supported by the AppleDevice extension."
msgstr ""
"Vänligen notera att förnärvarande stöder <app>Banshee</app> enbart denna "
"funktionaliteten för de Apple-produkter som stöds av AppleDevice-tillägget."
"Vänligen notera att för närvarande stöder <app>Banshee</app> enbart denna "
"funktionalitet för de Apple-produkter som stöds av AppleDevice-tillägget."
#: C/lastfm.page:114(title)
msgid "Listen to Last.fm radio"
......@@ -1937,10 +1937,10 @@ msgstr ""
"avdelning, inklusive dina Last.fm-radiostationer. Du kommer att behöva en "
"aktiv internetuppkoppling för att lyssna på Last.fm-radio. Välj den "
"radiostation du vill lyssna på så kommer <app>Banshee</app> att kommunicera "
"med Last.fm för att lägga till låtar får den radiostationen. Tryck på <gui "
"med Last.fm för att lägga till låtar för den radiostationen. Tryck på <gui "
"style=\"button\">Spela upp</gui>-knappen i <app>Banshee</app> eller "
"<key>Mellanslag</key> för att starta strömning från en Last.fm-radiostation. "
"Du kan också tryck a på <gui style=\"button\">Nästa</gui>-knappen i "
"Du kan också trycka på <gui style=\"button\">Nästa</gui>-knappen i "
"<app>Banshee</app>, <key>N</key> eller välja <guiseq><gui style=\"menu"
"\">Uppspelning</gui><gui style=\"menuitem\">Nästa</gui></guiseq> för att spela "
"nästa låt i din radiostationskö."
......@@ -2069,7 +2069,7 @@ msgid ""
"Hide <app>Banshee</app> Window (Requires Notification Area Plug-in Enabled)"
msgstr ""
"Göm <app>Banshee</app>-fönstret (kräver att insticksmodulen för "
"aviseringsfältet är aktiverad"
"aviseringsfältet är aktiverad)"
#: C/keyboard-shortcuts.page:133(key)
msgid "Left Mouse Button"
......@@ -2114,7 +2114,7 @@ msgid ""
"videos and other media, as well as sync it with portable devices to take your "
"media on the go."
msgstr ""
"<app>Banshee</app> är en media spelare som låter dig spela din musik, videor "
"<app>Banshee</app> är en mediaspelare som låter dig spela din musik, videor "
"och andra media samt synkronisera den med portabla enheter så du kan ta dina "
"media med dig."
......@@ -2332,9 +2332,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"<app>Banshee</app> stöder nerladdning och import av musik från Amazons MP3-"
"butik. Du kan manuellt importera musikfiler från Amazon, köpa musik i din "
"webbläsare eller köpa musik i <app>Banshee</app>. Amazon har enbart musik "
"till försäljning som MP3 i vissa länder och beroende på var du är så kanske "
"du inte kan köpa MP3-filer från Amazon."
"webbläsare eller köpa musik i <app>Banshee</app>. Amazon har enbart musik till "
"försäljning som MP3 i vissa länder och beroende på var du är så kanske du inte "
"kan köpa MP3-filer från Amazon."
#: C/amazon.page:37(p)
msgid ""
......@@ -2400,7 +2400,7 @@ msgstr ""
"och sparas på din hårddisk. För att importera den köpta musiken manuellt från "
"Amazon, välj <guiseq><gui style=\"menu\">Media</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Importera media</gui></guiseq> från menyn och välj *.amz-filen som ska "
"importeras. <app>Banshee</app> kommer då att öppna denna filen och koppla upp "
"importeras. <app>Banshee</app> kommer då att öppna denna fil och koppla upp "
"mot Amazon MP3 Store för att börja nedladdningen."
#: C/amazon.page:78(p)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment