Commit d68746a8 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent e70602b2
......@@ -7,14 +7,14 @@
# Artur Flinta <aflinta@gmail.com>, 2007, 2008.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008, 2009.
# Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2007, 2008, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.
# Mateusz Kacprzak <mateusz.kacprzak@yandex.ru>, 2011, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: banshee\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-11 18:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-11 18:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-02 17:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-02 17:07+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -554,7 +554,7 @@ msgstr "Jakość dźwięku"
#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:1
msgid "Wavpack"
msgstr "Wavpack"
msgstr "WavPack"
#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -686,7 +686,7 @@ msgstr ""
#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:65
msgid "Write CD..."
msgstr "Nagraj płytę CD..."
msgstr "Nagraj płytę CD"
#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:66
msgid "Write selected tracks to an audio CD"
......@@ -718,22 +718,22 @@ msgstr "Nie można utworzyć sterownika zgrywania CD."
msgid "Could not create BPM detection driver."
msgstr "Nie można utworzyć sterownika wykrywania BPM."
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:149
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:191
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:151
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:193
msgid "Could not initialize GStreamer library"
msgstr "Nie można zainicjować biblioteki GStreamer"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:521
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:523
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:612
msgid "Unknown Error"
msgstr "Nieznany błąd"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:889
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:891
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:1053
msgid "_Enable ReplayGain correction"
msgstr "_Korekcja ReplayGain"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:890
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:892
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:1054
msgid ""
"For tracks that have ReplayGain data, automatically scale (normalize) "
......@@ -742,12 +742,12 @@ msgstr ""
"Automatyczne dopasowanie (normalizowanie) głośności odtwarzania dla ścieżek "
"zawierających dane ReplayGain"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:894
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:896
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:1058
msgid "Enable _gapless playback"
msgstr "Płynne _odtwarzanie"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:895
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:897
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:1059
msgid ""
"Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums "
......@@ -934,61 +934,61 @@ msgstr "Ukończono pobieranie aktualizacji"
msgid "Check for Updates"
msgstr "Sprawdź dostępność aktualizacji"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:151
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:153
msgid "Help Options"
msgstr "Opcje pomocy"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:152
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:154
msgid "Show this help"
msgstr "Wyświetlenie tej pomocy"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:153
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:155
msgid "Show options for controlling playback"
msgstr "Wyświetlenie opcji do obsługi odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:154
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:156
msgid "Show options for querying the playing track"
msgstr "Wyświetlenie opcji do zapytania o bieżącą ścieżkę"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:155
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:157
msgid "Show options for querying the playing engine"
msgstr "Wyświetlenie opcji do zapytania o moduł odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:156
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:158
msgid "Show options for the user interface"
msgstr "Wyświetlenie opcji dla interfejsu użytkownika"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:157
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:159
msgid "Show options for developers and debugging"
msgstr "Wyświetlenie opcji dla deweloperów i do debugowania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:158
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:160
msgid "Show all option groups"
msgstr "Wyświetlenie wszystkich grup opcji"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:159
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:161
msgid "Show version information"
msgstr "Wyświetlenie informacji o wersji"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:162
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:164
msgid "Playback Control Options"
msgstr "Opcje obsługi odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:163
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:165
msgid ""
"Play the next track, optionally restarting if the 'restart' value is set"
msgstr ""
"Odtworzenie następnej ścieżki, opcjonalnie ponowne uruchomienie, jeśli "
"wartość \"restart\" jest ustawiona"
"wartość „restart” jest ustawiona"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:164
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:166
msgid ""
"Play the previous track, optionally restarting if the 'restart' value is set"
msgstr ""
"Odtworzenie poprzedniej ścieżki, opcjonalnie ponowne uruchomienie, jeśli "
"wartość \"restart\" jest ustawiona"
"wartość „restart” jest ustawiona"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:165
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:167
msgid ""
"If the current song has been played longer than 4 seconds then restart it, "
"otherwise the same as --previous"
......@@ -996,129 +996,129 @@ msgstr ""
"Ponownie odtworzenie, jeśli bieżąca ścieżka była odtwarzana dłużej niż 4 "
"sekundy, w innym przypadku to samo co --previous"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:166
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:168
msgid "Automatically start playing any tracks enqueued on the command line"
msgstr ""
"Automatyczne rozpoczęcie odtwarzania dowolnej ścieżki w kolejce z wiersza "
"poleceń"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:167
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:169
msgid "Start playback"
msgstr "Uruchomienie odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:168
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:170
msgid "Pause playback"
msgstr "Wstrzymanie odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:169
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:171
msgid "Toggle playback"
msgstr "Przełączanie odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:170
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:172
msgid "Completely stop playback"
msgstr "Zatrzymanie odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:172
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:174
msgid ""
"Enable or disable playback stopping after the currently playing track (value "
"should be either 'true' or 'false')"
msgstr ""
"Włączenie lub wyłączenie zatrzymywania odtwarzania po odtworzeniu bieżącej "
"ścieżki (wartość powinna być \"true\" lub \"false\", odpowiednio włączone, "
"ścieżki (wartość powinna być „true” lub „false”, odpowiednio włączone, "
"wyłączone)"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:173
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:175
msgid "Set the playback volume (0-100), prefix with +/- for relative values"
msgstr ""
"Ustawienie głośności odtwarzania (0-100), poprzedzenie +/- ustawia wartości "
"względne"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:174
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:176
msgid "Seek to a specific point (seconds, float)"
msgstr ""
"Przewinięcie do określonego położenia (sekundy, liczba zmiennoprzecinkowa)"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:175
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:177
msgid "Set the currently played track's rating (0 to 5)"
msgstr "Ustawienie oceny odtwarzanego utworu (od 0 do 5)"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:178
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:180
msgid "Player Engine Query Options"
msgstr "Opcje zapytań mechanizmu odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:179
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:181
msgid "Current player state"
msgstr "Bieżący stan odtwarzacza"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:180
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:182
msgid "Last player state"
msgstr "Ostatni stan odtwarzacza"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:181
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:183
msgid "Query whether the player can be paused"
msgstr "Zapytanie o możliwość wstrzymania odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:182
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:184
msgid "Query whether the player can seek"
msgstr "Zapytanie o możliwość przewijania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:183
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:185
msgid "Player volume"
msgstr "Głośność odtwarzania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:184
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:186
msgid "Player position in currently playing track"
msgstr "Położenie odtwarzania w bieżącej ścieżce"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:187
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:189
msgid "Playing Track Metadata Query Options"
msgstr "Opcje zapytań o metadane bieżącej ścieżki"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:188
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:190
msgid "URI"
msgstr "Adres URI"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:189
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:191
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:133
#: ../src/Extensions/Banshee.MediaPanel/Banshee.MediaPanel/SearchEntry.cs:89
msgid "Artist Name"
msgstr "Nazwa wykonawcy"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:190
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:192
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:135
#: ../src/Extensions/Banshee.MediaPanel/Banshee.MediaPanel/SearchEntry.cs:90
msgid "Album Title"
msgstr "Tytuł albumu"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:191
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:193
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:132
#: ../src/Extensions/Banshee.MediaPanel/Banshee.MediaPanel/SearchEntry.cs:88
msgid "Track Title"
msgstr "Tytuł ścieżki"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:192
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:194
msgid "Duration"
msgstr "Długość"
#. Translators: noun
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:193
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:195
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:119
msgid "Track Number"
msgstr "Numer ścieżki"
#. Translators: noun
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:194
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:196
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:128
msgid "Track Count"
msgstr "Liczba ścieżek"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:195
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:197
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:149
#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:114
msgid "Disc Number"
msgstr "Numer płyty"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:196
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:198
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:138
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:113
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:179
......@@ -1129,7 +1129,7 @@ msgstr "Numer płyty"
msgid "Year"
msgstr "Rok"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:197
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:199
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:232
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:131
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:60
......@@ -1137,82 +1137,82 @@ msgstr "Rok"
msgid "Rating"
msgstr "Ocena"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:198
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:200
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:324
msgid "Score"
msgstr "Punkty"
#. Translators: noun
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:199
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:201
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:145
msgid "Bit Rate"
msgstr "Gęstość bitowa"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:202
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:204
msgid "User Interface Options"
msgstr "Opcje interfejsu użytkownika"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:203
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:205
msgid "Present the user interface on the active workspace"
msgstr "Wyświetlenie interfejsu użytkownika na aktywnym obszarze roboczym"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:204
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:206
msgid "Enter the full-screen mode"
msgstr "Przełącza do trybu pełnoekranowego"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:205
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:207
msgid "Hide the user interface"
msgstr "Ukrycie interfejsu użytkownika"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:206
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:208
msgid "Do not present the user interface, regardless of any other options"
msgstr "Ukrywanie interfejsu użytkownika, niezależnie od innych opcji"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:207
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:209
msgid "Present the import media dialog box"
msgstr "Wyświetla okno importu multimediów"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:208
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:210
msgid "Present the about dialog"
msgstr "Wyświetla okno O programie"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:209
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:211
msgid "Present the open location dialog"
msgstr "Wyświetla okno otwarcia położenia"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:210
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:212
msgid "Present the preferences dialog"
msgstr "Wyświetla okno preferencji"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:213
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:215
msgid "Debugging and Development Options"
msgstr "Debugowanie i opcje dla programistów"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:214
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:216
msgid "Enable general debugging features"
msgstr "Włączenie ogólnych funkcji do debugowania"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:215
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:217
msgid "Enable debugging output of SQL queries"
msgstr "Włączenie debugowania wyjścia zapytań SQL"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:216
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:218
msgid "Enable debugging output of Mono.Addins"
msgstr "Włączenie debugowania wyjścia Mono.Addins"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:217
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:219
msgid "Specify an alternate database to use"
msgstr "Określenie alternatywnej bazy danych do użycia"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:218
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:220
msgid "Force fetching of missing cover artwork"
msgstr "Wymuszenie pobierania brakujących okładek albumów"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:219
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:221
msgid "Specify an alternate key, default is /apps/banshee-1/"
msgstr "Określenie alternatywnego klucza, domyślny to /apps/banshee-1/"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:220
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:222
msgid ""
"Optimize instance for running uninstalled; most notably, this will create an "
"alternate Mono.Addins database in the working directory"
......@@ -1221,21 +1221,21 @@ msgstr ""
"działaniem jest utworzenie alternatywnej bazy danych Mono.Addins w bieżącym "
"katalogu"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:222
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:224
msgid "Disable DBus support completely"
msgstr "Całkowite wyłączenie obsługi D-Bus"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:224
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:226
#, csharp-format
msgid "Skip loading a custom gtk.css file ({0}) if it exists"
msgstr "Pominięcie wczytywania własnego pliku gtk.css ({0}), jeśli istnieje"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:226
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:228
#, csharp-format
msgid "Reload the custom gtk.css file ({0}) every 5 seconds"
msgstr "Ponowne wczytywanie własnego pliku gtk.css ({0}) co pięć sekund"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:255
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:257
#, csharp-format
msgid "The following help arguments are invalid: {0}"
msgstr "Następujące parametry pomocy są nieprawidłowe: {0}"
......@@ -1274,7 +1274,7 @@ msgstr "Dodaje album do listy odtwarzania"
#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/PlayerInterface.cs:281
#, csharp-format
msgid "{0} remaining"
msgstr "{0} pozostało"
msgstr "Pozostało {0}"
#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/SongDialog.cs:61
msgid "Play Song"
......@@ -1409,7 +1409,7 @@ msgstr "Nieznany rok"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/Bookmark.cs:172
#, csharp-format
msgid "{0} ({1}:{2:00})"
msgstr "{0} ({1}:{2:00})"
msgstr "{0} ({1}{2:00})"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseAlbumArtistListModel.cs:76
#, csharp-format
......@@ -1436,7 +1436,7 @@ msgstr "Plik jest nieczytelny, więc nie mógł zostać zaimportowany: {0}"
msgid "File is empty so it could not be imported: {0}"
msgstr "Plik jest pusty, więc nie mógł zostać zaimportowany: {0}"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:48
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:49
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:96
msgid "Value"
msgstr "Wartość"
......@@ -1529,12 +1529,12 @@ msgstr "Wyszukiwanie multimediów"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:188
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1423
msgid "Scanning..."
msgstr "Wyszukiwanie..."
msgstr "Wyszukiwanie"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:204
#, csharp-format
msgid "Scanning ({0} files)..."
msgstr "Wyszukiwanie ({0} plików)..."
msgstr "Wyszukiwanie ({0} plików)"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:238
msgid "Importing Media"
......@@ -2035,15 +2035,15 @@ msgstr "Windows Media ASX (*.asx)"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/M3uPlaylistFormat.cs:45
msgid "MPEG Version 3.0 Extended (*.m3u)"
msgstr "MPEG wersja 3.0 Extended (*.m3u)"
msgstr "MPEG w wersji 3.0 Extended (*.m3u)"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/PlsPlaylistFormat.cs:53
msgid "Shoutcast Playlist version 2 (*.pls)"
msgstr "Lista odtwarzania Shoutcast wersja 2 (*.pls)"
msgstr "Lista odtwarzania Shoutcast w wersji 2 (*.pls)"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/XspfPlaylistFormat.cs:44
msgid "XML Shareable Playlist Format version 1 (*.xspf)"
msgstr "XML Shareable Playlist Format wersja 1 (*.xspf)"
msgstr "XSPF w wersji 1 (*.xspf)"
#. Pages (tabs)
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:50
......@@ -2627,7 +2627,7 @@ msgstr "drm"
#. Translators: These are unique strings for playback errors. Please, no spaces. Blank ok.
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:64
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:66
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.ServiceStack/Application.cs:361
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.ServiceStack/Application.cs:363
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:234
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:236
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:238
......@@ -2651,7 +2651,7 @@ msgstr "Proszę zgłosić błąd z tym komunikatem: {0}"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.SmartPlaylist/SmartPlaylistSource.cs:66
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.SmartPlaylist.Gui/Editor.cs:49
msgid "Edit Smart Playlist"
msgstr "Zmodyfikuj inteligentną listę odtwarzania"
msgstr "Modyfikuj inteligentną listę odtwarzania"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.SmartPlaylist/SmartPlaylistSource.cs:254
msgid "Delete Smart Playlist"
......@@ -2808,7 +2808,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"{0} nie mógł zostać otwarty: {1}\n"
"\n"
"Proszę sprawdzić ustawienia w oknie \"Preferowane programy\"."
"Proszę sprawdzić ustawienia w oknie „Preferowane programy”."
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Addins.Gui/AddinView.cs:49
msgid "Show:"
......@@ -2885,7 +2885,7 @@ msgstr "Dokument zewnętrzny"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/CoverArtEditor.cs:80
msgid "Choose New Cover Art..."
msgstr "Wybierz nową okładkę..."
msgstr "Wybierz nową okładkę"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/CoverArtEditor.cs:98
msgid "Delete This Cover Art"
......@@ -2933,12 +2933,12 @@ msgstr "Ukrywa panel kontekstowy"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.ContextPane/ContextPane.cs:142
msgid "Waiting for playback to begin..."
msgstr "Oczekiwanie na rozpoczęcie odtwarzania..."
msgstr "Oczekiwanie na rozpoczęcie odtwarzania"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.ContextPane/ContextPane.cs:148
#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/StreamPositionLabel.cs:188
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie..."
msgstr "Wczytywanie"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Equalizer.Gui/EqualizerView.cs:74
msgid "Preamp"
......@@ -3092,11 +3092,11 @@ msgstr "Otwieranie położenia"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/OpenLocationDialog.cs:54
msgid "Browse..."
msgstr "Przeglądaj..."
msgstr "Przeglądaj"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/OpenLocationDialog.cs:64
msgid "Enter the address of the file you would like to open:"
msgstr "Proszę wprowadzić adres pliku do otwarcia:"
msgstr "Adres pliku do otwarcia:"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/SeekDialog.cs:41
msgid "Seek to Position"
......@@ -3108,7 +3108,7 @@ msgstr "_Multimedia"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:53
msgid "Import _Media..."
msgstr "Zaimportuj _multimedia..."
msgstr "Zaimportuj _multimedia"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:54
msgid "Import media from a variety of sources"
......@@ -3116,7 +3116,7 @@ msgstr "Importuje multimedia z różnych źródeł"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:57
msgid "Import _Playlist..."
msgstr "Zaimportuj listę o_dtwarzania..."
msgstr "Zaimportuj listę o_dtwarzania"
# belka tytułowa okna wyboru pliku
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:58
......@@ -3125,7 +3125,7 @@ msgstr "Importowanie listy odtwarzania"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:61
msgid "Open _Location..."
msgstr "_Otwórz położenie..."
msgstr "_Otwórz położenie"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:62
msgid "Open a remote location for playback"
......@@ -3180,7 +3180,7 @@ msgstr "Pomo_c"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:102
msgid "_Contents"
msgstr "_Zawartość"
msgstr "_Spis treści"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:106
msgid "Advanced Collection Searching"
......@@ -3246,7 +3246,7 @@ msgstr "Odtwarza poprzedni element"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:85
msgid "Seek _To..."
msgstr "Przewiń _do..."
msgstr "Przewiń _do"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:86
msgid "Seek to a specific location in current item"
......@@ -3326,7 +3326,7 @@ msgstr "Napis"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackSubtitleActions.cs:65
msgid "Load File..."
msgstr "Wczytaj plik..."
msgstr "Wczytaj plik"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackSubtitleActions.cs:66
msgid "Load subtitle file"
......@@ -3368,7 +3368,7 @@ msgstr "Utwórz nową pustą listę odtwarzania"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:71
msgid "New _Smart Playlist..."
msgstr "No_wa inteligentna lista odtwarzania..."
msgstr "No_wa inteligentna lista odtwarzania"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:72
msgid "Create a new smart playlist"
......@@ -3388,7 +3388,7 @@ msgstr "Zmień nazwę"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:89
msgid "Export Playlist..."
msgstr "Wyeksportuj listę odtwarzania..."
msgstr "Wyeksportuj listę odtwarzania"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:90
msgid "Export a playlist"
......@@ -3477,7 +3477,7 @@ msgstr ""
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:169
#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:59
msgid "_Edit Track Information"
msgstr "Z_modyfikuj informacje o ścieżce"
msgstr "_Modyfikuj informacje o ścieżce"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:133
msgid "Edit information on playing track"
......@@ -3634,7 +3634,7 @@ msgstr "Zaznaczona ścieżka"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:418
#, csharp-format
msgid "_Delete From \"{0}\""
msgstr "_Usuń z \"{0}\""
msgstr "_Usuń z „{0}”"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:706
msgid "The folder could not be found."
......@@ -3696,8 +3696,8 @@ msgid ""
"Artists' then the album will located with other albums that start with 'V'."
msgstr ""
"Ta wartość wpływa na sposób porządkowania albumu. Jeśli zostanie wprowadzona "
"wartość \"Różni wykonawcy\", to ten album zostanie umieszczony z innymi "
"albumami o tytułach rozpoczynających się na literę \"R\"."
"wartość „Różni wykonawcy”, to ten album zostanie umieszczony z innymi "
"albumami o tytułach rozpoczynających się na literę „R”."
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:44
msgid "Basic Details"
......@@ -4139,7 +4139,7 @@ msgstr "Te działanie jest nadal w toku. Zatrzymać je?"
#, csharp-format
msgid ""
"The '{0}' operation is still performing work. Would you like to stop it?"
msgstr "Działanie \"{0}\" jest nadal w toku. Zatrzymać je?"
msgstr "Działanie „{0}” jest nadal w toku. Zatrzymać je?"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:146
msgid "Continue"
......@@ -4152,7 +4152,7 @@ msgstr "Kontynuuj {0}"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:182
msgid "Stopping..."
msgstr "Zatrzymywanie..."
msgstr "Zatrzymywanie"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:45
msgid "Import Files to Library"
......@@ -4172,7 +4172,7 @@ msgstr "Pliki"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:63
msgid "C_hoose Files..."
msgstr "Wy_bierz pliki..."
msgstr "Wy_bierz pliki"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FolderImportSource.cs:43
msgid "Import Folders to Library"
......@@ -4188,7 +4188,7 @@ msgstr "Katalogi"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FolderImportSource.cs:57
msgid "C_hoose Folders..."
msgstr "Wy_bierz katalogi..."
msgstr "Wy_bierz katalogi"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/ImportDialog.cs:73
msgid "<big><b>Import Media to Library</b></big>"
......@@ -4382,7 +4382,7 @@ msgstr "Certyfikat bezpieczeństwa dla {0} jest nieprawidłowy."
#: ../src/Core/Banshee.WebBrowser/Banshee.WebSource/WebBrowserShell.cs:116
#, csharp-format
msgid "Loading {0}..."
msgstr "Wczytywanie {0}..."
msgstr "Wczytywanie „{0}”…"
#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/DiscUsageDisplay.cs:186
msgid ""
......@@ -4403,7 +4403,7 @@ msgstr "Bezczynny"
#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/StreamPositionLabel.cs:187
#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonDownloadManager.cs:58
msgid "Contacting..."
msgstr "Łączenie..."
msgstr "Łączenie"
#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/StreamPositionLabel.cs:198
msgid "Buffering"
......@@ -4455,7 +4455,7 @@ msgstr "Synchronizowanie odtwarzacza iPod"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:571
msgid "Preparing to synchronize..."
msgstr "Przygotowywanie do synchronizacji..."
msgstr "Przygotowywanie do synchronizacji"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:593
#, csharp-format
......@@ -4484,7 +4484,7 @@ msgstr "Zapisywanie bazy danych multimediów"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapLibrarySync.cs:131
#, csharp-format
msgid "Sync {0}"
msgstr "Zsynchronizuj {0}"
msgstr "Zsynchronizuj „{0}”"
#. This group source gives us a separator for DAPs in the source view.
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapService.cs:61
......@@ -4507,7 +4507,7 @@ msgstr "Producent"
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:141
#, csharp-format
msgid "Loading {0}"
msgstr "Wczytywanie {0}"
msgstr "Wczytywanie „{0}”"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:415
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellYesNo.cs:37
......@@ -4536,11 +4536,11 @@ msgstr "Konwersja formatu plików nie jest obsługiwana"
msgid "Error converting file"
msgstr "Błąd podczas konwertowania pliku"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:135
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:148
msgid "Sync when first plugged in and when the libraries change"
msgstr "Synchronizacja po pierwszym podłączeniu i podczas zmian w kolekcji"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:136
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:149
msgid ""
"Begin synchronizing the device as soon as the device is plugged in or the "
"libraries change."
......@@ -4548,12 +4548,12 @@ msgstr ""
"Rozpoczęcie synchronizacji z urządzeniem zaraz po podłączeniu urządzenia lub "
"zmianie w kolekcji."
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:139
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:152
msgid "Sync Preferences"
msgstr "Preferencje synchronizacji"
#. singular form unused b/c we know it's > 1, but we still need GetPlural
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:360
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:394
#, csharp-format
msgid "The sync operation will remove one track from your device."
msgid_plural "The sync operation will remove {0} tracks from your device."
......@@ -4592,7 +4592,7 @@ msgstr "Wolne miejsce"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:55
#, csharp-format
msgid "{0} Properties"
msgstr "Właściwości {0}"
msgstr "Właściwości „{0}”"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:78
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:81
......@@ -4640,7 +4640,7 @@ msgstr "Zsynchronizuj całą kolekcję"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/LibrarySyncOptions.cs:154
#, csharp-format
msgid "Sync from “{0}”"
msgstr "Zsynchronizuj z \"{0}\""
msgstr "Zsynchronizuj z „{0}”"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/PurchasedMusicActions.cs:53
msgid "Import Purchased Music"
......@@ -4648,11 +4648,11 @@ msgstr "Importowanie zakupionej muzyki"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/PotentialSource.cs:133
msgid "Trying to claim your device..."
msgstr "Próbowanie zażądania urządzenia..."
msgstr "Próbowanie zażądania urządzenia"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/PotentialSource.cs:162
msgid "Connection successful. Please wait..."
msgstr "Połączono pomyślnie. Proszę czekać..."
msgstr "Połączono pomyślnie. Proszę czekać"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/PotentialSource.cs:163
msgid "Connection failed"
......@@ -4666,7 +4666,7 @@ msgstr "Rozłącz"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:111
#, csharp-format
msgid "Disconnecting {0}..."
msgstr "Rozłączanie {0}..."
msgstr "Rozłączanie {0}"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:118
#, csharp-format
......@@ -4677,7 +4677,7 @@ msgstr "Nie można rozłączyć {0}: {1}"
msgid "Purchased Music"
msgstr "Zakupiona muzyka"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:124
#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:127
#, csharp-format
msgid "Audio Folder"