Commit c1facf81 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 1cdae1cb
......@@ -3,24 +3,25 @@
# This file is distributed under the same license as the banshee package.
#
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2012.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006-2014.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2006–2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: banshee master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=banshee&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-22 03:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-22 09:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-28 08:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-28 08:59+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
"Language: sl_SI\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-04-11 06:24+0000\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#. ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice.addin.xml
......@@ -653,14 +654,14 @@ msgstr ""
"drugimi napravami. Menimo, da se boste v Banshee zaljubili!"
#: ../data/desktop-files/common.desktop.in.h:1
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:207
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:206
msgid "Media Player"
msgstr "Predstavni predvajalnik"
#: ../data/desktop-files/common.desktop.in.h:2
#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/PlayerInterface.cs:86
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/PlayerInterface.cs:115
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BaseClientWindow.cs:199
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BaseClientWindow.cs:196
#: ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode/MiniModeWindow.cs:68
msgid "Banshee Media Player"
msgstr "Predvajalnik Banshee"
......@@ -687,11 +688,11 @@ msgstr "Zapiši na CD ..."
msgid "Write selected tracks to an audio CD"
msgstr "Zapiši izbrane skladbe na zvočni CD"
#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:105
#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:106
msgid "Could not write CD"
msgstr "CD-ja ni mogoče zapisati"
#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:106
#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:107
msgid "Brasero could not be started"
msgstr "Programa Brasero ni bilo mogoče zagnati"
......@@ -713,34 +714,34 @@ msgstr "Gonilnika za zajemanje CD-jev ni mogoče ustvariti."
msgid "Could not create BPM detection driver."
msgstr "Gonilnika zaznavanja UNM ni mogoče ustvariti."
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:149
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:191
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:151
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:193
msgid "Could not initialize GStreamer library"
msgstr "Knjižnice GStreamer ni mogoče zagnati"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:521
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:523
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:612
msgid "Unknown Error"
msgstr "Neznana napaka"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:889
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:891
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:1053
msgid "_Enable ReplayGain correction"
msgstr "_Omogoči popravek ReplayGain"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:890
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:892
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:1054
msgid ""
"For tracks that have ReplayGain data, automatically scale (normalize) "
"playback volume"
msgstr "Samodejno izravnaj glasnost predvajanja skladb s podatki ReplayGain"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:894
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:896
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:1058
msgid "Enable _gapless playback"
msgstr "Omogoči predvajanje _brez premora"
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:895
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:897
#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:1059
msgid ""
"Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums "
......@@ -929,61 +930,61 @@ msgstr "Prejemanje posodobitve je končano"
msgid "Check for Updates"
msgstr "Preveri za posodobitve"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:151
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:153
msgid "Help Options"
msgstr "Možnosti pomoči"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:152
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:154
msgid "Show this help"
msgstr "Pokaži to pomoč"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:153
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:155
msgid "Show options for controlling playback"
msgstr "Pokaži možnosti za nadzorovanje predvajanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:154
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:156
msgid "Show options for querying the playing track"
msgstr "Pokaži možnosti za poizvedbo o predvajajoči se skladbi"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:155
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:157
msgid "Show options for querying the playing engine"
msgstr "Pokaži možnosti za poizvedbo o programniku predvajanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:156
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:158
msgid "Show options for the user interface"
msgstr "Pokaži možnosti za uporabniški vmesnik"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:157
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:159
msgid "Show options for developers and debugging"
msgstr "Pokaži možnosti za razvijalce in razhroščevanje"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:158
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:160
msgid "Show all option groups"
msgstr "Pokaži vse možnosti skupin"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:159
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:161
msgid "Show version information"
msgstr "Pokaži podrobnosti različice"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:162
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:164
msgid "Playback Control Options"
msgstr "Možnosti nadzora predvajanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:163
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:165
msgid ""
"Play the next track, optionally restarting if the 'restart' value is set"
msgstr ""
"Predvajanje naslednje skladbe, oziroma ponovno predvajanje trenutne, če je "
"nastavljena vrednost 'restart'"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:164
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:166
msgid ""
"Play the previous track, optionally restarting if the 'restart' value is set"
msgstr ""
"Predvajanje predhodne skladbe, oziroma ponovno predvajanje, če je "
"nastavljena vrednost 'restart'"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:165
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:167
msgid ""
"If the current song has been played longer than 4 seconds then restart it, "
"otherwise the same as --previous"
......@@ -991,27 +992,27 @@ msgstr ""
"V primeru da je bila trenutna skladba predvajanja dlje kot 4 sekunde, "
"ponovno predvajanje, drugače pa enako kot --previous"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:166
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:168
msgid "Automatically start playing any tracks enqueued on the command line"
msgstr "Samodejno začni predvajanje skladbe v čakalni vrsti ukazne vrstice"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:167
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:169
msgid "Start playback"
msgstr "Začetek predvajanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:168
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:170
msgid "Pause playback"
msgstr "Premor predvajanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:169
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:171
msgid "Toggle playback"
msgstr "Preklop predvajanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:170
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:172
msgid "Completely stop playback"
msgstr "Popolna zaustavitev predvajanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:172
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:174
msgid ""
"Enable or disable playback stopping after the currently playing track (value "
"should be either 'true' or 'false')"
......@@ -1019,96 +1020,96 @@ msgstr ""
"Omogoči ali onemogoči zaustavitev predvajanja po končanem predvajanju "
"trenutno predvajanega posnetka (vrednost mora biti 'prav' ali 'napak')"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:173
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:175
msgid "Set the playback volume (0-100), prefix with +/- for relative values"
msgstr ""
"Nastavitev glasnosti predvajanja (0-100), predpona +/- za relativne vrednosti"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:174
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:176
msgid "Seek to a specific point (seconds, float)"
msgstr "Iskanje določene točke (sekunde, število s plavajočo vejico)"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:175
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:177
msgid "Set the currently played track's rating (0 to 5)"
msgstr "Ocenite trenutno predvajano skladbo (od 0 do 5)"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:178
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:180
msgid "Player Engine Query Options"
msgstr "Možnosti poizvedbe programnika predvajalnika"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:179
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:181
msgid "Current player state"
msgstr "Trenutno stanje predvajalnika"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:180
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:182
msgid "Last player state"
msgstr "Zadnje stanje predvajalnika"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:181
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:183
msgid "Query whether the player can be paused"
msgstr "Poizvedba ali je mogoče narediti premor predvajanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:182
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:184
msgid "Query whether the player can seek"
msgstr "Poizvedba ali je mogoče iskati po skladbi"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:183
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:185
msgid "Player volume"
msgstr "Glasnost predvajalnika"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:184
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:186
msgid "Player position in currently playing track"
msgstr "Položaj predvajalnika v trenutno predvajani skladbi"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:187
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:189
msgid "Playing Track Metadata Query Options"
msgstr "Možnosti poizvedovanja o metapodatkih predvajane skladbe"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:188
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:190
msgid "URI"
msgstr "URI"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:189
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:191
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:133
#: ../src/Extensions/Banshee.MediaPanel/Banshee.MediaPanel/SearchEntry.cs:89
msgid "Artist Name"
msgstr "Ime izvajalca"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:190
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:192
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:135
#: ../src/Extensions/Banshee.MediaPanel/Banshee.MediaPanel/SearchEntry.cs:90
msgid "Album Title"
msgstr "Naslov albuma"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:191
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:193
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:132
#: ../src/Extensions/Banshee.MediaPanel/Banshee.MediaPanel/SearchEntry.cs:88
msgid "Track Title"
msgstr "Naslov skladbe"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:192
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:194
msgid "Duration"
msgstr "Trajanje"
#. Translators: noun
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:193
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:195
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:119
msgid "Track Number"
msgstr "Številka skladbe"
#. Translators: noun
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:194
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:196
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:128
msgid "Track Count"
msgstr "Število vseh skladb"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:195
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:197
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:149
#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:114
msgid "Disc Number"
msgstr "Številka diska"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:196
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:198
#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/ViewContainer.cs:138
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicFileNamePattern.cs:113
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:179
......@@ -1119,7 +1120,7 @@ msgstr "Številka diska"
msgid "Year"
msgstr "Leto"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:197
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:199
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:232
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:131
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:60
......@@ -1127,82 +1128,82 @@ msgstr "Leto"
msgid "Rating"
msgstr "Ocena"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:198
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:200
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:324
msgid "Score"
msgstr "Rezultat"
#. Translators: noun
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:199
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:201
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:145
msgid "Bit Rate"
msgstr "Bitna hitrost"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:202
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:204
msgid "User Interface Options"
msgstr "Možnosti uporabniškega vmesnika"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:203
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:205
msgid "Present the user interface on the active workspace"
msgstr "Uporabniški vmesnik naj bo predstavljen na dejavni delovni površini"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:204
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:206
msgid "Enter the full-screen mode"
msgstr "Vstopi v celozaslonski način"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:205
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:207
msgid "Hide the user interface"
msgstr "Skrij uporabniški vmesnik"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:206
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:208
msgid "Do not present the user interface, regardless of any other options"
msgstr "Ne predstavi uporabniškega vmesnika, ne glede na ostale možnosti"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:207
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:209
msgid "Present the import media dialog box"
msgstr "Odpri pogovorno okno za uvoz predstavnih datotek"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:208
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:210
msgid "Present the about dialog"
msgstr "Odpri pogovorno okno podatkov o programu"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:209
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:211
msgid "Present the open location dialog"
msgstr "Odpri pogovorno okno za odpiranje mesta"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:210
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:212
msgid "Present the preferences dialog"
msgstr "Odpri pogovorno okno možnosti"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:213
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:215
msgid "Debugging and Development Options"
msgstr "Možnosti razhroščevalnika in razvoja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:214
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:216
msgid "Enable general debugging features"
msgstr "Omogoči splošne zmožnosti razhroščevanja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:215
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:217
msgid "Enable debugging output of SQL queries"
msgstr "Omogoči razhroščevalni izhod poizvedb SQL"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:216
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:218
msgid "Enable debugging output of Mono.Addins"
msgstr "Omogoči izhod razhroščevanja vstavkov Mono"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:217
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:219
msgid "Specify an alternate database to use"
msgstr "Navedite dodatno zbirko podatkov za uporabo"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:218
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:220
msgid "Force fetching of missing cover artwork"
msgstr "Vsili pridobivanje manjkajočih naslovnic"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:219
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:221
msgid "Specify an alternate key, default is /apps/banshee-1/"
msgstr "Navadite dodaten ključ, privzet je /apps/banshee-1/"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:220
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:222
msgid ""
"Optimize instance for running uninstalled; most notably, this will create an "
"alternate Mono.Addins database in the working directory"
......@@ -1210,21 +1211,21 @@ msgstr ""
"Optimiziraj program za nenameščeno delovanje; možnost ustvari dodatno "
"podatkovno zbirko vstavka Mono v delovni mapi"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:222
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:224
msgid "Disable DBus support completely"
msgstr "Popolno onemogočenje podpore DBus"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:224
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:226
#, csharp-format
msgid "Skip loading a custom gtk.css file ({0}) if it exists"
msgstr "Preskoči nalaganje datoteke gtk.css ({0}), če ta obstaja"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:226
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:228
#, csharp-format
msgid "Reload the custom gtk.css file ({0}) every 5 seconds"
msgstr "Vsakih 5 sekund ponovno naloži datoteko gtk.css ({0})"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:255
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:257
#, csharp-format
msgid "The following help arguments are invalid: {0}"
msgstr "Naslednji argumenti pomoči so neveljavni: {0}"
......@@ -1240,7 +1241,7 @@ msgstr "_Razvrsti"
#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/BaseDialog.cs:103
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:73
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:210
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:125
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:213
msgid "_Play"
msgstr "_Predvajaj"
......@@ -1330,7 +1331,7 @@ msgid "Stream location not found"
msgstr "Mesta pretoka ni mogoče najti"
#: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:348
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:359
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:373
msgid "File not found"
msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
......@@ -1425,7 +1426,7 @@ msgstr "Datoteke ni mogoče prebrati, zato je ni mogoče uvoziti: {0}"
msgid "File is empty so it could not be imported: {0}"
msgstr "Datoteka je prazna, zato je ni mogoče uvoziti: {0}"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:48
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:49
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:96
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
......@@ -1631,28 +1632,33 @@ msgid "Techno"
msgstr "Tehno"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:64
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:65
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:134
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.SmartPlaylist/SmartPlaylistSource.cs:255
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSource.cs:81
#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:89
msgid "Remove From Library"
msgstr "Odstrani iz knjižnice"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:78
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:79
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:249
msgid "File Organization"
msgstr "Urejanje datotek"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:82
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:83
msgid "Co_py files to media folder when importing"
msgstr "Med uvažanjem _kopiraj datoteke v mape predstavnih vsebin"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:88
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:89
msgid "_Update file and folder names"
msgstr "_Posodobi imena datotek in map"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:89
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:90
msgid "Rename files and folders according to media metadata"
msgstr "Preimenovanje datotek in map glede na metapodatke predstavnih datotek"
#. Translators: {0} is the library name, eg 'Music Library' or 'Podcasts'
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:168
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:169
#, csharp-format
msgid "{0} Folder"
msgstr "Mapa {0}"
......@@ -1993,17 +1999,17 @@ msgstr "Seznam predvajanja"
msgid "Remove From Playlist"
msgstr "Odstrani s seznama predvajanja"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:134
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:135
msgid "Delete Playlist"
msgstr "Izbriši seznam predvajanja"
#. TODO generate name based on the track selection, or begin editing it
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:397
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:403
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:176
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:134
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:463
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/SourceView.cs:597
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:398
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:404
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:168
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:197
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:599
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/SourceView.cs:603
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/SourceView_DragAndDrop.cs:212
msgid "New Playlist"
msgstr "Nov seznam predvajanja"
......@@ -2012,7 +2018,7 @@ msgstr "Nov seznam predvajanja"
msgid "Windows Media ASX"
msgstr "Windows Media ASX"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/AsxPlaylistFormat.cs:48
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/AsxPlaylistFormat.cs:46
msgid "Windows Media ASX (*.asx)"
msgstr "Windows Media ASX (*.asx)"
......@@ -2604,11 +2610,11 @@ msgstr "drm"
#. Translators: These are unique strings for playback errors. Please, no spaces. Blank ok.
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:64
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:66
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.ServiceStack/Application.cs:361
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.ServiceStack/Application.cs:363
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:234
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:236
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:238
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:420
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:434
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
......@@ -2835,6 +2841,12 @@ msgstr ""
"klikniti glavo trenutno razvrščenega stolpca dokler puščica razvrščanja ne "
"izgine."
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellArtistText.cs:42
#, fuzzy
#| msgid "Duplicate Artists"
msgid "Default Text Artist List"
msgstr "Podvojeni izvajalci"
#. Translators: this is {disc number} of {disc count}
#. Translators: this is {track number} of {track count}
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellDiscAndCount.cs:40
......@@ -2945,9 +2957,15 @@ msgstr "Uravnalnik zvoka"
msgid "New Preset"
msgstr "Novo nastavljeno"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ArtistListActions.cs:160
#, fuzzy
#| msgid "View Artist's Videos"
msgid "Artist List View"
msgstr "Ogled videoposnetkov izvajalca"
#. Translators: this is the window title when a track is playing
#. {0} is the track title, {1} is the artist name
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BaseClientWindow.cs:205
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BaseClientWindow.cs:202
#, csharp-format
msgid "{0} by {1}"
msgstr "{0}, izvajalec {1}"
......@@ -3028,7 +3046,7 @@ msgstr ""
"program. Ali želite nastaviti predvajalnik Banshee kot privzeti program?"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/DefaultApplicationHelperDialog.cs:72
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:443
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:438
#, csharp-format
msgid "Do not ask me this again"
msgstr "Ne vprašaj več"
......@@ -3335,233 +3353,310 @@ msgstr "Omogoči vstavljen podnapis {0}"
msgid "Hide subtitles"
msgstr "Skrij podnapise"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:75
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:67
msgid "_New Playlist"
msgstr "_Nov seznam predvajanja"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:76
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:68
msgid "Create a new empty playlist"
msgstr "Ustvari nov prazen seznam predvajanja"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:79
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:71
msgid "New _Smart Playlist..."
msgstr "Nov _pametni seznam predvajanja ..."
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:80
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:72
msgid "Create a new smart playlist"
msgstr "Ustvari nov pametni seznam predvajanja"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:90
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:82
msgid "Import to Library"
msgstr "Uvozi v knjižnico"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:91
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:83
msgid "Import source to library"
msgstr "Uvozi vir v knjižnico"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:94
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:86
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:97
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:89
msgid "Export Playlist..."
msgstr "Izvozi seznam predvajanja ..."
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:98
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:90
msgid "Export a playlist"
msgstr "Izvoz seznama predvajanja"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:101
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:93
msgid "Unmap"
msgstr "Izloči"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:104
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:96
msgid "Source Properties"
msgstr "Lastnosti vira"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:107
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:99
msgid "Sort Children by"
msgstr "Razvrščanje podrejenih predmetov po"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:111
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:103
msgid "Switch Source"
msgstr "Zamenjaj vir"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:112
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:104
msgid "Switch to a source by typing its name"
msgstr "Zamenja vir z vnašanjem njegovega imena"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:115
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:107
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/PreferenceDialog.cs:50
#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:87
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:116
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:108
msgid "Edit preferences related to this source"
msgstr "Urejanje možnosti povezanih s tem virov"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:120
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:112
msgid "New _Smart Playlist"
msgstr "Nov _pametni seznam predvajanja"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:129
#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:84
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:121
#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:98
#: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:67
#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:79
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:72
msgid "Refresh"
msgstr "Osveži"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:130
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:122
msgid "Refresh this randomly sorted smart playlist"
msgstr "Osveži naključno razvrščen pametni seznam predvajanja"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:297
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:291
msgid "Could not export playlist"
msgstr "Seznama predvajanja ni mogoče izvoziti"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:434
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:429
#, csharp-format
msgid "Are you sure you want to delete this {0}?"
msgstr "Ali res želite izbrisati {0}?"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:477
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:472
msgid "Separate by Type"
msgstr "Ločevanje po vrsti"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:109
msgid "Select _All"
msgstr "_Izberi vse"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:119
#, fuzzy
#| msgid "Ban Track"
msgid "Playing Track"
msgstr "Izobči skladbo"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:110
msgid "Select all tracks"
msgstr "Izbor vseh skladb"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:120
msgid "Options for playing track"
msgstr "Možnosti predvajanja posnetka"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:113
msgid "Select _None"
msgstr "_Brez izbora"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:124
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:161
msgid "Add _to Playlist"
msgstr "Dodaj na _seznam predvajanja"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:114
msgid "Unselect all tracks"
msgstr "Preklic izbora vseh skladb"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:125
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Append selected items to playlist or create new playlist from selection"
msgid ""
"Append playing items to playlist or create new playlist from playing track"
msgstr ""
"Pripenjanje izbranih predmetov seznamu predvajanja ali ustvarjanje novega"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:117
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:132
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:169
#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:59
msgid "_Edit Track Information"
msgstr "_Uredi podatke o skladbi"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:118
msgid "Edit information on selected tracks"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:133
#, fuzzy
#| msgid "Edit information on selected tracks"
msgid "Edit information on playing track"
msgstr "Urejanje podatkov o izbranih skladbah"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:121
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:136
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:173
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:137
#, fuzzy
#| msgid "Remove selected track(s) from this source"
msgid "Remove playing track from this source"
msgstr "Odstrani izbrane posnetke z vira"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:140
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:181
msgid "_Delete From Drive"
msgstr "_Izbriši s pogona"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:141
#, fuzzy