Commit 7fa6875b authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent d02869c7
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: banshee master\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-09 06:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-25 10:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-09 02:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-09 09:43+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -720,10 +720,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Pomocí svého oblíbeného vyhledávače si najděte stanici internetového rádia. "
"Můžete hledat podle žánru, frekvencí kanálu, názvu stanice a další věcí, "
"abyste našli nejpřesněji, co chcete. Řada rádiových stanic zveřejňuje na svém "
"webu tlačítko nebo odkaz pro poslech jejich vysílání. Ve většině webových "
"prohížečů pak na odkaz stačí kliknout pravým tlačítkem a zvolit <gui style="
"\"menuitem\">Kopírovat adresu odkazu</gui>."
"abyste našli nejpřesněji, co chcete. Řada rádiových stanic zveřejňuje na "
"svém webu tlačítko nebo odkaz pro poslech jejich vysílání. Ve většině "
"webových prohížečů pak na odkaz stačí kliknout pravým tlačítkem a zvolit "
"<gui style=\"menuitem\">Kopírovat adresu odkazu</gui>."
#: C/radio.page:54(title)
msgid "To add an internet radio station to <app>Banshee</app>:"
......@@ -939,8 +939,8 @@ msgstr ""
"\"menuitem\">Podcast</gui>. Pak klikněte na <gui style=\"menuitem"
"\">Přihlásit se k podcastu</gui> v pravé polovině nástrojové lišty nebo v "
"nabídce vyberte <guiseq><gui style=\"menu\">Média</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Přihlásit se k podcastu</gui></guiseq> a nebo zmáčkněte klávesovou zkratku "
"<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>."
"\">Přihlásit se k podcastu</gui></guiseq> a nebo zmáčkněte klávesovou "
"zkratku <keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>."
#: C/podcast.page:65(p)
msgid ""
......@@ -1645,8 +1645,8 @@ msgid ""
"guiseq>. You will be presented with a dialog to create a new Smart Playlist. "
"Enter the name of your playlist and then choose the criteria your playlist "
"should be based on. You can choose from any field included in the song's "
"meatadata, such as Album, Artist or Year. Choose the criteria and then "
"choose from one of the following:"
"metadata, such as Album, Artist or Year. Choose the criteria and then choose "
"from one of the following:"
msgstr ""
"Když chcete vytvořit nový chytrý seznam skladeb, zvolte z nabídky "
"<guiseq><gui style=\"menu\">Média</gui> <gui style=\"menuitem\">Nový chytrý "
......@@ -1719,7 +1719,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"<app>Banshee</app> also includes smart playlists already created for you. "
"Press the <gui style=\"button\">Open in editor</gui> button to view how the "
"playlist created was or to modify it. If you press <gui style=\"button"
"playlist was created, or to modify it. If you press <gui style=\"button"
"\">Create and save</gui> the playlist will be automatically generated and "
"saved for you. The following playlists are included:"
msgstr ""
......@@ -1814,10 +1814,10 @@ msgstr ""
"Pro vytvoření profilu navštivte <link href=\"http://www.last.fm/join"
"\">http://www.last.fm/join</link> nebo zvolte <guiseq><gui style=\"menu"
"\">Upravit</gui> <gui style=\"menuitem\">Předvolby</gui></guiseq> v nabíce "
"<app>Banshee</app>. Zmáčkněte kartu <gui style=\"tab\">Dané zdrojem</gui>, zmáčkněte "
"rozbalovací nabídku <gui style=\"menu\">Zdroj</gui>, ve které zvolte <gui "
"style=\"menuitem\">Last.fm</gui>, a vyberte odkaz <em>Zaregistrovat se na "
"Last.fm</em>."
"<app>Banshee</app>. Zmáčkněte kartu <gui style=\"tab\">Dané zdrojem</gui>, "
"zmáčkněte rozbalovací nabídku <gui style=\"menu\">Zdroj</gui>, ve které "
"zvolte <gui style=\"menuitem\">Last.fm</gui>, a vyberte odkaz "
"<em>Zaregistrovat se na Last.fm</em>."
#: C/lastfm.page:53(p)
msgid ""
......@@ -2443,7 +2443,8 @@ msgstr ""
"hudbu ručně naimporotvat z obchodu Amazon, v nabídce <app>Banshee</app> "
"zvolte <guiseq><gui>Média</gui> <gui>Importovat média</gui></guiseq> a "
"vyberte soubor *.amz, který se má importovat. Přehrávač <app>Banshee</app> "
"tento soubor otevře a připojí se do obchodu s MP3 Amazon, aby provedl stažení."
"tento soubor otevře a připojí se do obchodu s MP3 Amazon, aby provedl "
"stažení."
#: C/amazon.page:78(p)
msgid ""
......@@ -2460,6 +2461,6 @@ msgstr ""
"provést v rozmezí hodiny."
#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: C/index.page:0(None)
#: C/amazon.page:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment