Commit 7ea21d75 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 34088cfe
......@@ -26,8 +26,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Banshee\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-22 14:59+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=banshee&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-12 02:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-15 20:40+01000\n"
"Last-Translator: Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: ca_ES <tradgnome@softcatala.net>\n"
......@@ -266,7 +267,7 @@ msgstr "Compatibilitat MTP amb MediaPanel"
msgid "Provides a custom media panel to quickly browse and play your media."
msgstr ""
"Proporciona un quadre personalitzat per navegar i reproduir els elements "
"multimèdia"
"multimèdia."
#. ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode.addin.xml
#: ../data/addin-xml-strings.cs:112
......@@ -1022,7 +1023,7 @@ msgid ""
"If the current song has been played longer than 4 seconds then restart it, "
"otherwise the same as --previous"
msgstr ""
"Si la cançó actual s'ha estat reproduint durant més de 4 segons reinicia-la, "
"Si la cançó actual s'ha estat reproduint durant més de 4 segons, reinicia-la; "
"si no, el mateix que --previous"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:166
......@@ -1088,7 +1089,7 @@ msgstr "Consulta si es pot fer una pausa en el reproductor"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:182
msgid "Query whether the player can seek"
msgstr "Consulta si es pot fer cerques a un punt concret"
msgstr "Consulta si es poden fer cerques a un punt concret"
#
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:183
......@@ -1213,11 +1214,11 @@ msgstr "Presenta la capsa de diàleg d'importació d'elements multimèdia"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:208
msgid "Present the about dialog"
msgstr "Presenta la capsa de diàleg en quant a"
msgstr "Presenta la capsa de diàleg Quant a"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:209
msgid "Present the open location dialog"
msgstr "Presenta la capsa de diàleg obre una ubicació"
msgstr "Presenta la capsa de diàleg Obre una ubicació"
#: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:210
msgid "Present the preferences dialog"
......@@ -1310,7 +1311,7 @@ msgstr "R_eprodueix l'àlbum"
#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/MuinsheeActions.cs:53
msgid "Add an album to the playlist"
msgstr "Afegei_x un àlbum a la llista de reproducció"
msgstr "Afegeix un àlbum a la llista de reproducció"
#: ../src/Clients/Muinshee/Muinshee/PlayerInterface.cs:281
#, csharp-format
......@@ -1482,7 +1483,7 @@ msgstr "No es pot llegir el fitxer i per tant no es pot importar: {0}"
msgid "File is empty so it could not be imported: {0}"
msgstr "El fitxer és buit i per tant no es pot importar: {0}"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:48
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:49
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:96
msgid "Value"
msgstr "Valor"
......@@ -1503,7 +1504,7 @@ msgstr "per àlbum"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByAlbum.cs:52
msgid "Play all songs from an album, then randomly choose another album"
msgstr ""
"Reprodueix totes les cançons d'un àlbum, i llavors escolleix un altre àlbum "
"Reprodueix totes les cançons d'un àlbum, i llavors tria un altre àlbum "
"aleatòriament"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByArtist.cs:50
......@@ -1517,7 +1518,7 @@ msgstr "per artista"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByArtist.cs:52
msgid "Play all songs by an artist, then randomly choose another artist"
msgstr ""
"Reprodueix totes les cançons d'un artista, i llavors escolleix un altre "
"Reprodueix totes les cançons d'un artista, i llavors tria un altre "
"artista aleatòriament"
#
......@@ -2001,7 +2002,7 @@ msgstr "S'estan desant les metadades al fitxer"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:49
msgid "Sync _metadata between library and files"
msgstr "Sincronitza les metadades entre la biblioteca i els fitxers"
msgstr "_Sincronitza les metadades entre la biblioteca i els fitxers"
#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:50
msgid ""
......@@ -3136,8 +3137,8 @@ msgid ""
"Closing Banshee now will cancel any currently running tasks. They cannot be "
"resumed automatically the next time Banshee is run."
msgstr ""
"Si tanqueu el Banshee ara cancel·lareu totes les tasques en execució. No es "
"podran reprendre automàticament el proper cop que inicieu el Banshee."
"Si tanqueu el Banshee, cancel·lareu totes les tasques en execució. No es "
"podran reprendre automàticament la pròxima vegada que inicieu el Banshee."
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:60
msgid "Quit Anyway"
......@@ -3516,7 +3517,7 @@ msgstr "Exporta una llista de reproducció"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:93
msgid "Unmap"
msgstr "Desassocia"
msgstr "Desvincula"
#
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:96
......@@ -3547,7 +3548,7 @@ msgstr "Edita les preferències relacionades amb aquesta font"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:112
msgid "New _Smart Playlist"
msgstr "Llista de reproducció intel·ligent nova"
msgstr "_Llista de reproducció intel·ligent nova"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:121
#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:98
......@@ -3920,7 +3921,7 @@ msgstr "Dóna aquest valor a totes les valoracions"
#
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:205
msgid "_Rating:"
msgstr "Valoració:"
msgstr "_Valoració:"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:44
msgid "Extra"
......@@ -4622,7 +4623,7 @@ msgstr "S'està afegint la cançó {0} de {1}"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:620
#, csharp-format
msgid "Updating metadata in track {0} of {1}"
msgstr "S'estant actualitzant les metadades de la cançó {0} de {1}"
msgstr "S'estan actualitzant les metadades de la cançó {0} de {1}"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:640
#, csharp-format
......@@ -4689,7 +4690,7 @@ msgstr ""
msgid "File format conversion support is not available"
msgstr ""
"Aquest dispositiu no té compatibilitat de conversió d'aquest format de "
"fitxer."
"fitxer"
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:468
msgid "Error converting file"
......@@ -4706,7 +4707,7 @@ msgid ""
"Begin synchronizing the device as soon as the device is plugged in or the "
"libraries change."
msgstr ""
"Comença a sincronitzar el dispositiu tan aviat el dispositiu es connecti o "
"Comença a sincronitzar el dispositiu tan bon punt es connecti el dispositiu o "
"quan les biblioteques canviïn."
#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:139
......@@ -5026,7 +5027,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Això garanteix que es dóna aquest valor correctament a tots els números de "
"disc, i llavors es defineixen l'autor i el títol del llibre per a totes les "
"cançons de tots els discs d'acord amb els valors de sota."
"cançons de tots els discs d'acord amb els valors de sota"
#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:153
msgid "Author:"
......@@ -5040,7 +5041,7 @@ msgstr "Títol del llibre:"
#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookLibrarySource.cs:89
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastEpisodePage.cs:87
msgid "Author"
msgstr "Autors"
msgstr "Autor"
#. Translators: This means the first letter of the author's name
#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/AudiobookFileNamePattern.cs:63
......@@ -5081,7 +5082,7 @@ msgstr "No hi ha cap adreça d'interès establerta"
#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmDetectJob.cs:64
msgid "Detecting BPM"
msgstr "S'està detectant els BPM"
msgstr "S'estan detectant els BPM"
#: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmEntry.cs:92
msgid "D_etect"
......@@ -5615,7 +5616,7 @@ msgstr "Tipus multimèdia predeterminats"
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:122
msgid "_Audio"
msgstr "udio"
msgstr "À_udio"
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:125
msgid "_Video"
......@@ -5632,7 +5633,7 @@ msgstr "Cerca..."
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:111
msgid "_Go"
msgstr "_Ves"
msgstr "_Vés"
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:119
msgid "Staff Picks"
......@@ -6041,7 +6042,7 @@ msgstr "Gènere de l'emissora:"
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:119
msgid "Station Name:"
msgstr "Nom de l'emissora"
msgstr "Nom de l'emissora:"
#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:120
msgid "Stream URL:"
......@@ -6085,7 +6086,7 @@ msgstr "V_isiteu la pàgina del perfil de l'usuari"
#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:151
#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:172
msgid "Visit Your Last.fm Profile Page"
msgstr "V_isiteu la vostra pàgina de perfil d'usuari a Last.fm"
msgstr "Visiteu la vostra pàgina de perfil d'usuari a Last.fm"
#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:156
#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:93
......@@ -6214,7 +6215,7 @@ msgstr "Compte"
#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:82
#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:278
msgid "_Username"
msgstr "_Nom d'usuari:"
msgstr "_Nom d'usuari"
#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:168
#: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginForm.cs:86
......@@ -6841,7 +6842,7 @@ msgstr "Importa les valoracions de la cançó"
#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:93
msgid "Import play statistics (playcount, etc.)"
msgstr ""
"Importa les estadístiques de reproducció (nombre de reproduccions, etc)"
"Importa les estadístiques de reproducció (nombre de reproduccions, etc.)"
#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:96
msgid "Import playlists"
......@@ -7165,11 +7166,11 @@ msgid_plural "Delete Files"
msgstr[0] "Suprimeix el fitxer"
msgstr[1] "Suprimeix els fitxers"
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:352
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:353
msgid "Invalid URL"
msgstr "URL no vàlida"
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:353
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:354
msgid "Podcast URL is invalid."
msgstr "L'URL del canal Podcast no és vàlid."
......@@ -7186,7 +7187,7 @@ msgid ""
"If checked, Banshee will check every hour to see if this podcast has new "
"episodes"
msgstr ""
"Si es marca, el Banshee comprovarà cada hora si el Podcast té episodis nous."
"Si es marca, el Banshee comprovarà cada hora si el Podcast té episodis nous"
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:105
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:136
......@@ -7303,7 +7304,7 @@ msgstr "_Mostra el Banshee al menú del «so»"
#: ../src/Extensions/Banshee.SoundMenu/Banshee.SoundMenu/SoundMenuService.cs:363
msgid "Control Banshee through the sound menu"
msgstr "Controleu el Banshee mitjançant el menú del «so»."
msgstr "Controleu el Banshee mitjançant el menú del «so»"
#: ../src/Extensions/Banshee.SqlDebugConsole/Banshee.SqlDebugConsole/SqlActions.cs:59
msgid "Show SQL Console"
......@@ -7331,7 +7332,7 @@ msgstr "Compartició UPnP"
#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:136
msgid "Uploaded by"
msgstr "Pujat per:"
msgstr "Pujat per"
#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:233
#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:234
......@@ -7844,7 +7845,7 @@ msgstr "Podcast desconegut"
#~ msgid "Learn more about Banshee's iPod support"
#~ msgstr ""
#~ "Obteniu més informació en quant a la compatibilitat iPod del Banshee"
#~ "Obteniu més informació quant a la compatibilitat iPod del Banshee"
#~ msgid ""
#~ "An iPod database could not be found on this device.\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment